а Untitled Page

Вакансії

 

наказ про оголошення конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 08.10.2019  № 39

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації  

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

-      здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.
-      веде облік та реєстрацію громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.
-      організовує санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України. 

    -забезпечує реалізацію державної політики у сфері професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.

-бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію.

-організовує роботу, щодо проходження професійної адаптації учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції.     

Умови оплати праці

посадовий оклад –  4900 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби згідно з додатком 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. № 844).

2. Резюме з інформацією з додатком 21 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. № 844).

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

   Окрім цього, особа, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   Документи приймаються до 17 год. 30 хв.  17 жовтня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

 Військовий квиток, заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата початку тестування - 22.10.2019 року  початок о  10.30 годині к.ч. за адресою: 89200, Закарпатська область,  м. Перечин, вул. Ужанська, 19.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю бухгалтерський облік, облік і аудит

2

Досвід роботи

Не обов’язково

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння працювати з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel та ін.), використовувати офісну техніку. Навички роботи з інноваційно-пошуковими системами а мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

Навички розв’язання проблем, вміння працювати з інформацією

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, ініціативність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Наказ Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», методичні, нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю.

       

 

 

  


 

результат конкурсу УСЗН

 Наказ про оголошення конкурсу  конкурсу


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 03.07.2019  № 28

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста – системного адміністратора  відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації (категорія В)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    Консультує працівників відділу та управління по питаннях застосування засобів обчислювальної техніки і комп`ютерних інформаційних технологій;

-    Здійснює інсталяцію, налаштування і оптимізацію системного програмного забезпечення, прикладних програмних засобів на автоматизованих робочих місцях, а також поновлення програмних комплексів;

-    Веде контроль за використанням комп‘ютерного парку, мережі, програмних комплексів;

-    Проводить тестування та ремонт (заміну) засобів обчислювальної техніки у відповідно обладнаних та оснащених технічними засобами приміщеннях;

-    Забезпечує електронний обмін інформацією із зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;

- Організовує та здійснює контроль над монтажем обладнання, та ремонту засобів обчислювальної техніки, супровід договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного і апаратного оснащення підприємства;

- Формує та здійснює програмний супровід програмного комплексу АСОПД/КОМТЕХ та ПК “Житлові субсидії”, забезпечення їх ведення, цілісність та збереження всіх баз даних; встановлення оновлення до програмного забезпечення, які надсилаються ІОЦ департаменту; нарахування усіх видів соціальної допомоги. Здійснює постійний моніторинг стану баз даних ЄДАРП та ЦБІ.

Умови оплати праці

посадовий оклад –  4900 грн., надбавка за

вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати перевірки.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, затвердженого наказом НАДС від 05.08.2016 № 156;

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2018 рік у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

 

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби

Додаткові (необов’язкові) документи

 Військовий квиток, заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата початку тестування - 22.07.2018 року  початок о  10.00 годині к.ч. за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 19.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

22.07.2018 року  початок о  10.00 годині к.ч. за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 19.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра в галузі комп`ютерних систем, інформаційних технологій або прикладної інформатики, математика, фізика

2

Досвід роботи

Не обов’язково

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння працювати з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel та ін.), використовувати офісну техніку. Навички роботи з інноваційно-пошуковими системами а мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

Аналітичні здібності, вміння працювати з інформацією, навички розв’язання проблем

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про захист персональних даних»; Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»; Закон України «Про інформацію». Основи інформатики, вищої математики. Основи основні структури даних, архітектурні особливості і фізичні основи побудови сучасних ПК і ЕОМ. Основні моделі даних і їх організацію. Способи і механізми управління даними. Принципи організації, склад і схеми роботи операційних систем. Принципи управління ресурсами, методи організації файлових систем. Принципи побудови мережевої взаємодії. Апаратне забезпечення. Інформаційне законодавство. Законодавство про авторські і суміжні права.

       

 

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ

про наявність вакантних посад державних службовців у

Перечинській  районній державній адміністрації 

 

№ з/п

Назва

структурного підрозділу

Кількість затверджених штатних одиниць

Наявність вакантних посад (кількість, назва, з якого часу вакантна)

 

 

 

 

 

Дата оголошення конкурсу

 

1

2

3

4

5

1.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

3

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 02 січня  2019 року

Не оголошено 

2.

Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації

2

1 посада

Головний спеціаліст сектору

з 07 травня  2019 року

Не оголошено 

3.

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

3

1 посада

Адміністратор центу

з 14 травня  2019 року

 

Не оголошено 

4.

Відділ економічного розвитку та інвестицій управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 01 червня 2019 року

Не оголошено 

5.

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

2

 

1 посада

Головний спеціаліст сектору

з 01 червня  2019 року

 

Не оголошено 

6.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

3

1 посада

Спеціаліст відділу

з 01 червня  2019 року

 

Не оголошено 

7.

Відділ фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації

3

1 посада

Начальник відділу – головний бухгалтер

з 14 червня 2019 року

Оголошено 23.09.2019   

8.

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

4

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 09 серпня  2019 року

Не оголошено 

 

№ п/п

Найменування посади

 Категорія посади державної служби

Дата оголошення конкурсу

Кінцевий термін прийому документів

Умови

Результат конкурсу

Статус

1

 

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер апарату Перечинської районної державної адміністрації

 

Б

 

 23.09.2019

 

 07.10.2019

 

Наказ

 

Умови проведення конкурсу

 

 

Відкрита