Вакансії

 

 

Умови конкурсу

 

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність вакантних посад державних службовців у

Перечинській  районній державній адміністрації

№ з/п

Назва

структурного підрозділу

Кількість затверджених штатних одиниць

Наявність вакантних посад (кількість, назва, з якого часу вакантна)

 

 

 

 

 

Дата оголошення конкурсу

 

1

2

3

4

5

1.

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

4

1 посада

спеціаліст

з 01 травня  2017 року

Не оголошено 

2.

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

6

 

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 31 жовтня  2017 року

 

Не оголошено 

3.

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

2

1 посада

Головний спеціаліст сектору

з 01 листопада  2017 року

Не оголошено 

4.

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

3

1 посада

Адміністратор центру

з 03 листопада  2017 року

Не оголошено 

5.

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

6

 

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 19 грудня  2017 року

 

Не оголошено 

6.

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

4

1 посада

провідний спеціаліст

з 20 грудня  2017 року

Не оголошено 

 

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                         Н. Девіцька

умови  головний спеціаліст додаток 1

умови спеціаліст дсд додаток 2

умови системний адміністратор додаток 3

умови головний спец.-бухгалтер додаток 4

 

 

 ___________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням 

голови Перечинської районної

державної адміністрації

 

 29.12.2017  № 88-о

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″В″ - головного спеціаліста відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює прийом, реєстрацію, облік вхідної та вихідної кореспонденції.

2. Відповідає за доведення документів до керівництва райдержадміністрації та виконавців.

3. Готує щоквартальний та річний звіти про документообіг в райдержадміністрації.

3. Систематизує і зберігає документи поточного року.

4.  Оформляє закінчені справи в архів згідно з  номенклатурою справ.

5.           Проводить довідково-інформаційну роботу по документах, що зберігаються у відділі.

6. За дорученням начальника відділу бере участь у перевірках структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад з питань дотримання Інструкції з діловодства.

7. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдерж-адміністрації з питань, що належать до здійснюваних функціональних обов’язків.

8. Вносить начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи з ведення діловодства в райдержадміністрації.

9. Виконує інші завдання і доручення, дані начальником відділу. 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 3200 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка, затвердженого наказом НАДС від 05.08.2016 № 156;

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

25 січня  2018 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин,                       пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта

не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавр

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність

1. Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

2. Технічні вміння

вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

3. Особистісні компетенції

відповідальність, системність і самостійність в роботі

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

 

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2. Професійні знання

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України«Про доступ до публічної інформації», Закон України«Про звернення громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 ,,Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 22.12.2017  №44

 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    здійснює на підставі перевіреної особової справи з відповідною відміткою про перевірку (зазначається ПІБ спеціаліста, який перевіряв справу) опрацювання, відкриття в установленому порядку на кожний вид допомоги особових рахунків з присвоєнням номеру та послідуючим їх веденням відповідно до закріпленої ділянки обслуговування;

-    при відкритті особового рахунку вносить інформацію з особової справи із зазначенням способу виплати, суми призначення та номеру рахунку;

-    проводить автоматизовану обробку особових рахунків та контроль за їх призначенням, підтверджує призначення і виплату власним підписом на особовій справі та особовому рахунку;

-    забезпечує своєчасне нарахування коштів  для виплати;

-    формує відомості нарахувань по кожному виду допомоги;

- проводить по кожному особовому рахунку  необхідні операції в ПК АСОПД/КОМТЕХ по виплаті допомог;

- проводить перевірку всіх сум у виплатних відомостях на відповідність сумам, які   призначені по справі.

Умови оплати праці

посадовий оклад –  3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

 

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

11.01.2018 року   початок о  10.00 годині за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 19.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не обов’язково

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді

3.

Сприяння змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

Відповідальність,   уважність до деталей.       

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми»; Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Закон України «Про державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»; Закон України «Про соціальну послугу»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 № 848  „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних    послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, нормативні документи з питань призначення усіх видів соціальної допомоги,  компенсації та субсидії.

       

 

 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________

Умови проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади

головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації

(тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

 

(категорія В)

Додаток 1

Додаток 2

____________________________________________________________________________________

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації

 

(категорія В)

Графік проведення атестаційних сесій завантажити

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завантажити

___________________________________________________________________________________

Наказ про оголошення конкурсу

Зразки особової картки та заяв

Додаток  

до наказу управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 14.09.2017  № 22

 Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації (тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

(категорія В)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    здійснює на підставі перевіреної особової справи з відповідною відміткою про перевірку (зазначається ПІБ спеціаліста, який перевіряв справу) опрацювання, відкриття в установленому порядку на кожний вид допомоги особових рахунків з присвоєнням номеру та послідуючим їх веденням відповідно до закріпленої ділянки обслуговування;

-    при відкритті особового рахунку вносить інформацію з особової справи із зазначенням способу виплати, суми призначення та номеру рахунку;

-    проводить автоматизовану обробку особових рахунків та контроль за їх призначенням, підтверджує призначення і виплату власним підписом на особовій справі та особовому рахунку;

-    забезпечує своєчасне нарахування коштів  для виплати;

-    формує відомості нарахувань по кожному виду допомоги;

- проводить по кожному особовому рахунку  необхідні операції в ПК АСОПД/КОМТЕХ по виплаті допомог;

- проводить перевірку всіх сум у виплатних

 відомостях на відповідність сумам, які    призначені по справі.

Умови оплати праці

посадовий оклад –  2000 грн., надбавка за

вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, затвердженого наказом НАДС від 05.08.2016 № 156;

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

 

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

05.10.2017 року   початок о  10.00 годині за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 19.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не обов’язково

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді

3.

Сприяння змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

Відповідальність,   уважність до деталей.       

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми»; Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Закон України «Про державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»; Закон України «Про соціальну послугу»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 № 848  „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних    послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, нормативні документи з питань призначення усіх видів соціальної допомоги,  компенсації та субсидії.

       

  _______________________________________________________________________________________

Розпорядження про оголошення конкурсу

Результати конкурсу

Додаток  

до розпорядження  голови Перечинської районної державної адміністрації 11.09.2017  № 56-о

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″Б″ - заступника начальника управління – начальника відділу агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю відділу агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

2) несе персональну відповідальність за виконання  покладених на відділ завдань, а на час відпустки або тривалої відсутності за іншими причинами начальника управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації вирішує питання службової діяльності начальника управління;

3) розподіляє обов’язки між працівниками відділу агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва, очолює та контролює їх роботу;

4) готує у межах своєї компетенції проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, організовує та контролює їх виконання;

5)бере участь у забезпеченні виконання завдань щодо реалізації державної політики,спрямованої на розвиток агропромислового комплексу;

6) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає пропозиції начальнику управління про призначення на посади,звільнення з посад та переміщення працівників відділу;

7) співпрацює з різними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, ;

8) готує пропозиції до проектів програми економічного і соціального розвитку району,а також районних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем району в межах компетенції відділу;                

10) контролює стан трудової  та виконавської дисципліни у відділі агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 4400 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка, затвердженого наказом НАДС від 05.08.2016 № 156;

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

02 жовтня  2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин,                    пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта

Вища економічна або юридична освіта не нижче ступеня магістра

2. Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність

1 Лідерство

досягнення кінцевих результатів

2. Прийняття ефективних рішень

вміння вирішувати комплексні завдання

3.Впровадження змін

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

4. Особистісні компетенції

аналітичні здібності    

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

 

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють розвиток відповідної сфери економіки, порядок підготовки та внесення до відповідних органів законодавчих та нормативних актів, державну політику з напрямів діяльності відділу, основи державного управління, економіки, фінансів та права, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

  __________________________________________________________________________

Результати конкурсу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет», який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, створено атестаційну комісію для осіб, які претендують на вступ на державну службу.

 Одночасно повідомляємо, що до осіб, які приймають участь в конкурсі при просуванні по службі (ст.40 Закону України «Про державну службу») наявність посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою чинним законодавством не передбачена, оскільки вони подають лише заяву.

 Більше інформації за посиланням.

Наказ про організацію проведення атестації

Графік проведення атестаційних сесій:

22 червня 2017 р.

25 липня 2017 р.

22 серпня 2017 р.

Початок роботи атестаційної комісії о 10-й годині.

 

Місце проведення: м. Ужгород вул. Собранецька, 148 факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ІІ поверх, ауд. №218.

Наказ про оголошення конкурсу

Зразки особової картки та заяв 

Додаток  

до наказу управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 14.08.2017  № 17

 

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації (тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    здійснює на підставі перевіреної особової справи з відповідною відміткою про перевірку (зазначається ПІБ спеціаліста, який перевіряв справу) опрацювання, відкриття в установленому порядку на кожний вид допомоги особових рахунків з присвоєнням номеру та послідуючим їх веденням відповідно до закріпленої ділянки обслуговування;

-    при відкритті особового рахунку вносить інформацію з особової справи із зазначенням способу виплати, суми призначення та номеру рахунку;

-    проводить автоматизовану обробку особових рахунків та контроль за їх призначенням, підтверджує призначення і виплату власним підписом на особовій справі та особовому рахунку;

-    забезпечує своєчасне нарахування коштів  для виплати;

-    формує відомості нарахувань по кожному виду допомоги;

- проводить по кожному особовому рахунку

    необхідні операції в ПК

   АСОПД/КОМТЕХ по виплаті допомог;

- проводить перевірку всіх сум у виплатних

   відомостях на відповідність сумам, які

   призначені по справі.

Умови оплати праці

посадовий оклад –  2000 грн., надбавка за

вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС);

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

 Строк подання документів: 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

05.09.2017 року   початок о  10.00 годині за адресою: м. Перечин, вул. Червоноармійська, 19.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища освіта з освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Знання законодавства

 

Конституцію України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми»; Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Закон України «Про державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»; Закон України «Про соціальну послугу»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 № 848  „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних    послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, нормативні документи з питань призначення усіх видів соціальної допомоги,  компенсації та субсидії.

Професійні чи технічні знання

Знання чинного законодавства з питань що стосуються призначення усіх видів соціальних допомог, субсидій, правила ділового етикету та ділової мови.

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язково

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Володіння комп’ютером – рівень користувача.  Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offiсe (Word. Excel). Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості

 

Відповідальність,   уважність до деталей.        

 

 ____________________________________________________________________________________

Про результати проведення конкурсу

Розпорядження про оголошення конкурсу                                                                              

                                                                                Додаток  

до розпорядження  голови Перечинської районної

державної адміністрації 25.04.2017  №29-о

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″В″ - головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупціїї;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в райдержадміністрації.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 3200 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

17 травня 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин, пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта у галузі права не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

   

Знання законодавства

 

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Професійні знання

знання інших актів законодавства з питань запобігання та виявлення корупції

Якісне виконання поставлених завдань

вміння вирішувати комплексні завдання

Технічні вміння

 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Особистісні якості

 

відповідальність   

_____________________________________________________________________________

Повідомлення про скасування конкурсу

Наказ про оголошення конкурсу

                                                                              Додаток  

         до наказу фінансового           

         управління  Перечинської     

                                                                                                         районної державної         

                                                                                      адміністрації

       11.04.2017___  №  _10-о__

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

провідного  спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

Перечинської райдержадміністрації

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечує дотримання діючого законодавства в галузі соціальної політики (в частині субвенцій з державного бюджету), проведенні і контроль за відшкодуванням з бюджету пільг і компенсацій, контроль за правильністю використання бюджетних коштів;

    3) збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань бюджетної діяльності відділу;

   4) працює над плануванням коштів на соціальну сферу для зведеного бюджету;

   5) веде оперативну роботу по обліку даних пільг і компенсацій, складає оперативну звітність з цього питання;

   6) проводить перевірки ефективності і правильності використання коштів в галузі соціального забезпечення;

   7) організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

   8) узагальнює отримані бюджетні запити.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 2649 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково  (на постійній основі)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156;

6. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів: 24 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 травня 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: 89200, Закарпатська область, м. Перечин, пл.Народна, 16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бабука Тетяна Юріївна

Тел. (03145) 2-17-62

E-mail: Tetjanababuka@i.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища економічного спрямування, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Знання законодавства

 

Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період

Професійні  знання

Знання законів, інших актів законодавства, що регулюють бюджетні відносини

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією

Технічні вміння

 

Вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення,  використовувати офісну техніку

Особистісні якості

 

Відповідальність,   уважність до деталей.        

 

 _______________________________________________________________________________

Результат конкурсу

Розпорядження про проведення конкурсу

Додаток  

до розпорядження  голови Перечинської районної державної адміністрації 13.03.201718-о

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″В″ - адміністратора центру надання адміністративних послуг при  райдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1)              забезпечує виконання покладених на центр завдань з питань реалізації суб`єктами звернення права на отримання адміністративних послуг;

2)              забезпечує консультування суб`єктів звернень, надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги;

3)              здійснює прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб`єктам надання послуги;

4)              видає результати адміністративної послуги суб`єктам звернень;

5)            забезпечує взаємодію з суб`єктами надання послуги при здійсненні адміністративної процедури;

6)              контролює дотримання суб`єктами надання послуги строків розгляду звернень та видачі результату адміністративної послуги;

7)              забезпечує інформування суб`єкта звернення про результати розгляду їх звернень та результат послуги;

8)              реєструє та формує адміністративну справу;

9)              надає консультації в телефонному режимі та через Інтернет;

10)            cкладає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 3801 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

06 квітня 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин, пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

   

Знання законодавства

 

1)            Конституція України;

2)            Закони України: «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про місцеві державні адміністрації»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про адміністративні послуги»; «Про звернення громадян»; «Про захист персональних даних».

Професійні знання

знання інших актів законодавства з питань, що регулюють порядок здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та різні види адміністративних послуг

Якісне виконання поставлених завдань

вміння вирішувати комплексні завдання

Технічні вміння

 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Особистісні якості

 

відповідальність.    

 _____________________________________________________________________________________________ 

Результат конкурсу

Розпорядження про проведення конкурсу

Додаток  

до розпорядження  голови Перечинської районної державної адміністрації 13.03.2017  №17-о

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″Б″ - завідувача архівного сектору райдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво сектором, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

2) забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо здійснення управління архівною справою  на території району;

3) визначає ступінь відповідальності працівників сектору, подає на затвердження голові райдержадміністрації штатний розпис сектору та його положення;

4) видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

5) розробляє проекти відповідних програм, подає аналітичні матеріали, здійснює виконання планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку архівної справи на території району;

6) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності архівного сектору, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

7) для проведення експертизи цінності документів утворює експертну комісію, затверджує її склад та положення відповідно до типового положення,затвердженого Держкомархівом;

8) вживає заходів щодо вдосконалення співпраці сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, органами, об’єднаннями громадян.

9) подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектору, своєчасне заміщення вакансій, заохочення;                

10) контролює стан трудової  та виконавської дисципліни в архівному секторі.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 4300 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

04 квітня 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин, пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта ступеня магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

   

Знання законодавства

 

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Професійні знання

знання законів, інших актів законодавства з питань архівної діяльності

Лідерство

досягнення кінцевих результатів

Прийняття ефективних рішень

 

вміння вирішувати комплексні завдання

Впровадження змін

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

Особистісні компетенції

 

аналітичні здібності    

 

 _______________________________________________________________________________

 Результат конкурсу

Розпорядження про проведення конкурсу

Додаток  

до розпорядження  голови Перечинської районної державної адміністрації 31.01.2017  №5-о

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії ″В″ - головного спеціаліста відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

2) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

4)  здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;

5) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

6) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

7) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

8) обчислює стаж роботи та державної служби;

9) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

10) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

11) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

12) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 3085 грн;

2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця встановленого взірця, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016  № 156;

6. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин, пл. Народна,16.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельник Тетяна Федорівна

Тел. (03145) 2-23-00

E-mail:konkursrda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

   

Знання законодавства

 

Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Професійні знання

знання інших актів законодавства з питань кадрової роботи та проходження державної служби

Якісне виконання поставлених завдань

вміння вирішувати комплексні завдання

Технічні вміння

 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Особистісні якості

 

відповідальність.    

  _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Наказ про оголошення конкурсу

Додаток  

до наказу управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації 14.12.2016  № 42

 

Умови проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади

головного спеціаліста відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації

(тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    здійснює формування бази даних в електронному вигляді; розрахунок розміру та терміни надання конкретних видів соціальної допомоги та житлової субсидії; підготовку проектів рішень (протокол призначення, повідомлення про призначення чи повідомлення про відмову у призначенні), звіти та розрахунки, які передбачені нормативно – правовими та відомчими актами.

-    забезпечує отримання по реєстрах особових справ і документів на призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та субсидій, розподіл їх для опрацювання; при необхідності ініціює перевірку документів соціальним інспектором, або передачу їх на розгляд комісії; повернення особових справ  спеціалістам у разі виявлення необхідності додаткової інформації; опрацьовані особові справи реєструє у особистому журналі встановленого зразка;

-    формування та програмний супровід програмного комплексу АСОПД/КОМТЕХ та ПК “Житлові субсидії”, забезпечення їх ведення, цілісність та збереження всіх баз даних;

-    нарахування усіх видів соціальної допомоги по мірі необхідності;

-    несе відповідальність за оформлення, ведення та зберігання особових справ (документів) одержувачів житлових субсидій району.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад –  2 585 грн., надбавка за

вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2015 рік.

 

 Строк подання документів: 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 січня 2017 року   початок о  10.00 годині к. ч. за адресою: м. Перечин, вул. Червоноармійська, 19.

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Йолич Іванна Іванівна

Тел. (03145) 2-24-39

E-mail:Kadru2110@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не обов’язково

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища освіта з освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Знання законодавства

 

Конституцію України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми»; Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Закон України «Про державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»; Закон України «Про соціальну послугу»; Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 № 848  „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних    послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, нормативні документи з питань призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та субсидії,  технологію призначення усіх видів соціальної допомоги за допомогою автоматизованих комплексів.

Професійні чи технічні знання

Знання чинного законодавства з питань що стосуються призначення усіх видів соціальних допомог, субсидій, правила ділового етикету та ділової мови.

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язково

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Володіння комп’ютером – рівень користувача.  Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offiсe (Word. Excel). Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості

 

Відповідальність,   уважність до деталей.    

___________________________________________________________________________________________ 

 Конкурс проведено 25.11.2016 року, переможець  Іляш Л.В.

 ___________________________________________________________________________________________

„Фінансове управління Перечинської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста бюджетного відділу .

          Вимоги до претендентів : вища освіта економічного спрямування, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, знання законів, інших законодавчих актів, що регулюють бюджетні відносини, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, відповідальність, уважність до деталей.

          Заяви на участь у конкурсі приймаються конкурсною комісією фінансового управління до 18 листопада 2016 року.

          Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
  3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результат такої перевірки.
  4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  5. Заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка (форма, затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 р. №156).
  6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

 __________________________________________________________________________________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність вакантних посад державних службовців у

Перечинській  районній державній адміністрації

№ з/п

Назва

структурного підрозділу

Кількість затверджених штатних одиниць

Наявність вакантних посад (кількість, назва, з якого часу вакантна)

 

 

 

 

 

Дата оголошення конкурсу

 

1

2

3

4

5

1.

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

4

1 посада

головний спеціаліст

з 20 грудня  2016 року

Не оголошено 

2.

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

4

1 посада

спеціаліст

з 01 травня  2017 року

Не оголошено 

3.

 

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

6

 

1 посада

Головний спеціаліст відділу

з 31 жовтня  2017 року

 

Не оголошено 

4.

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

2

1 посада

Головний спеціаліст сектору

з 01 листопада  2017 року

Не оголошено 

5.

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

3

1 посада

Адміністратор центру

з 03 листопада  2017 року

Не оголошено