а Untitled Page

Громадянське суспільство і влада

 

 

 

 Публічний  звіт

голови Перечинської  районної державної адміністрації

за підсумками роботи 2018 року

 

Відповідно до Закону України Про державну службу, з метою інформування громадськості про результати роботи Перечинської районної державної адміністрації, забезпечення належної її прозорості та підзвітності, публічний звіт  голови Перечинської  районної  державної  адміністрації  за підсумками 2018 року розкриває основні напрями діяльності органу виконавчої влади на території Перечинського району.

Протягом 2018 року структурними підрозділами Перечинської  районної  державної адміністрації забезпечувалось виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою. Зусилля були направлені на впровадження реформ на місцевому рівні, соціально-економічний розвиток району, забезпечення якісних послуг у галузях  освіти, культури, медицини, ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, соціального захисту населення.

Апарат райдержадміністрації забезпечував правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Керівництвом Перечинської районної державної адміністрації, її структурними підрозділами здійснювався постійний моніторинг виконання в районі  завдань, визначених документами органів влади вищого рівня та  завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями голови Перечинської районної державної адміністрації. Своєчасно забезпечувалось реагування на документи Закарпатської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та інших установ.

У звітному періоді  на контролі перебувало 311 документів, отримано 172 розпорядження голови облдержадміністрації, з яких на контроль взято 96. Отримано 6 доручень голови облдержадміністрації, із них на контролі перебуває 6. Взято на контроль 94 розпорядження та 4 доручення голови райдержадміністрації. Порушення термінів інформування не було.

За 2018 рік головою райдержадміністрації видано 354 розпорядження з основної діяльності та 7 доручень. До райдержадміністрації надійшло 1244 вхідних листів з вищестоячих державних органів, підприємств, організацій, 9 депутатських запитів та звернень, 287 листів від структурних підрозділів райдержадміністрації. Всього вхідних документів–1857. Райдержадмі-ністрацією створено 479 вихідних ініціативних документів.

Протягом 2018 року отримано 35 запитів на доступ до публічної інформації. Всі запити було опрацьовано у встановлені законодавством терміни, запитувачам надано ґрунтовні відповіді. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації, як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів, не надходило.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщувались    звіти за  запитами на інформацію (з тематикою запитів). Проводились інформаційно-роз`яснювальні та методичні заходи з координації діяльності структурних підрозділів  райдержадміністрації щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

Більш глибокому вивченню проблем району, контролю за ефективним виконанням на місцях програмних цілей, розробленню і реалізації завдань з основних питань життєзабезпечення громадян району сприяла колегія Перечинської районної державної адміністрації. Протягом 2018 року відбулося 13  її засідань, на яких розглянуто 35 актуальних питань. Проведено 13 нарад при голові районної державної адміністрації, на яких розглянуто 28 питань.

Здійснювали консультативно-дорадчі функції з галузевих питань 37 комісій, рад, робочих груп, утворених розпорядженнями голови Перечинської районної державної адміністрації.

Керівництвом райдержадміністрації здійснено 16 робочих поїздок до населених пунктів району та проведено наради з представниками різних галузей економіки, соціальної сфери та національних меншин, що сприяло розкриттю причин існуючих проблем, визначенню шляхів їх подолання.

З метою недопущення загострення ситуації у соціальній сфері, вирішення особистих питань в усіх населених пунктах району було здійснено 31 виїзний та 42 особистих прийоми громадян.

Для забезпечення всебічного розгляду нагальних питань розвитку економіки району, наповнення низових бюджетів голови місцевих рад запрошувалися на засідання колегії райдержадміністрації, відеоселекторні та інші наради, брали активну участь у пошуку шляхів вирішення проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району. Голова Перечинської районної ради та голова Громадської ради є членами колегії, учасниками спільних нарад.

Райдержадміністрацією впродовж року надавалась практична та методична допомога виконкомам місцевих рад, проводилися семінари - навчання для голів та секретарів.

Задля  забезпечення стабільності суспільно-політичної ситуації в районі, виконання районного плану проведення консультацій з громадськістю було організовано круглі столи, засідання Громадської ради, зустрічі та урочистості з учасниками АТО, воїнами-афганцями, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, громадянами з обмеженими фізичними можливостями, представниками національних меншин.

На засіданні районної Ради регіонального розвитку, метою якої є налагодження ефективної взаємодії та співпраці виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, було обговорено проект Перспективного плану розвитку Перечинського району на 2019 – 2021 роки.

На особливому контролі перебуває питання роботи зі зверненнями громадян.

За   2018 рік до райдержадміністрації надійшло 196 звернень  громадян  (проти  269  за 2017 рік),  що  на 73 звернення менше  у порівнянні з попереднім роком. Із них письмових – 194  (проти  262 за попередній рік) та 2 усних (проти  7 за 2017 рік). Вирішено позитивно – 74 звернення, надано роз’яснення – 77,  інше - 45.

Від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 92 звернення  (проти 85 за 2017 рік).

Найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту населення – 62 (проти 57 за попередній рік),  що становить 31,63%  від загальної кількості звернень. Продовжилась тенденція зниження надходження до райдержадміністрації повторних звернень громадян - 1 (проти 4 за минулий рік).  Зменшилась кількість колективних звернень – 12 (проти 14 за минулий рік).

Для розгляду на засіданнях сесій Перечинської районної ради керівництвом та  структурними підрозділами  районної державної адміністрації підготовлено 58 планових  та 12 позапланових питань стосовно стану виконання бюджету, Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на  2018 рік, програм, спрямованих на вирішення питань соціального захисту населення, медичного обслуговування, розвитку культури, освіти, спорту, забезпечення правопорядку, захисту прав та інтересів дітей, тощо.

Гранична чисельність керівництва, працівників апарату, відділів, інших структурних підрозділів  Перечинської райдержадміністрації 105 осіб, з них  93 – державні службовці.

         За звітний період  в райдержадміністрації забезпечено проведення  конкурсів на зайняття вакантних посад, перевірок, передбачених Законом України «Про  очищення влади», щодо переможців конкурсу на посади державної служби, спеціальної перевірки щодо осіб, які претендували на зайняття посад категорії «Б».

Забезпечено ведення обліку військовозобов’язаних та їх бронювання.

У  березні - квітні 2018 року в райдержадміністрації проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».   Переможці  взяли участь у ІІ турі  конкурсу.   

Відділом ведення Державного реєстру виборців було здійснено обробку відомостей бази даних відповідно до інструкції користувача АІТС “ДРВ”, ведення обліку операцій, пов`язаних зі змінами бази даних Державного реєстру виборців в порядку та за формою, що встановлені Розпорядником реєстру (ЦВК). Всього опрацьовано 2492 записів, з яких включено нових записів — 340,  внесено змін — 1768. Заведено 421 вхідну відомість та проведено 478 наказів керівника відділу. Сформовано пошукових запитів — 4791, звітів — 8113. Опрацьовано 2 заяви щодо включення виборця, 3 заяви виборців щодо зміни ідентифікаційних даних та 9 запитів виборця.

 Проводилася систематична робота щодо перевірки інформації стосовно персональних даних виборців. Сформовано та направлено 86 запитів до суб’єктів подання відомостей.

Уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у Довідник виборчих дільниць що діють на постійній основі, актуалізувався картографічний облік виборчих дільниць Перечинського району у підсистемі “Геоінформаційна система ДРВ”. Всього внесено 56 змін

Проведено 2 наради з суб’єктами подання відомостей, щодо підготовки  періодичного поновлення та підведення підсумків за перше півріччя.                                                                               

Юридичним відділом здійснювалась правова експертиза  розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності та  з кадрової роботи на предмет  їх відповідності чинному законодавству, організовувалась претензійна та позовна робота, особлива    увага    приділялася    веденню    договірної    роботи.

Відділ представляв інтереси райдержадміністрації у встановленому законодавством порядку в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.                                                                             

З метою своєчасного та якісного проведення призову до Збройних Сил України та інших військових формувань у 2018 році сектором  мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації проведено 18 засідань районної призовної комісії, здійснено 23 виїзди у населені пункти.

Протягом року на строкову військову службу призвано 37 осіб (весняний і осінній призови).

Для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вступу на військову службу за контрактом у Збройні Сили України проведено спільно з райвійськкоматом 4 перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району. 3 наради з питань ведення військового обліку, прийнято розпорядження голови райдержадміністрації з питань забезпечення ведення військового обліку, 4 розпорядження голови райдержадміністрації з питань організації та проведення призову на строкову військову службу.

З метою відбору військовозобов`язаних для участі у військових навчальних зборах у 2018 році підготовлено та проведено 2 наради з керівниками підприємcтв та установ, здійснено 4 виїзди у населені пункти, підприємства та організації, спільно з райвійськкоматом протягом року проведено 3 навчання з мобілізаційної роботи та територіальної оборони. 

З метою виконання вимог антикорупційного законодавства райдержадміністрацією протягом звітного періоду головою Перечинської райдержадміністрації затверджено план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік.

У апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.

Протягом 2018 року організовано та проведено 8 нарад при голові райдержадміністрації та 4 при керівникові апарату з питань подання електронних декларацій відповідно до вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», недопущення виникнення конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб районної держадміністрації.

Усі працівники апарату та структурних підрозділів Перечинської райдержадміністрації  своєчасно подали електронні декларації, за підсумками декларування проведено перевірку своєчасності подання декларацій.

Розпорядженням голови райдержадміністрації 04.05.2018 № 151 затверджено план районної державної адміністрації з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік.

З метою забезпечення відкритості органів влади та зменшення корупційних ризиків в Перечинській райдержадміністрації функціонує Центр надання адміністративних послуг, яким забезпечується надання адмінпослуг у найкоротші терміни та за мінімальним відвідуванням суб’єктом звернення центру.

Роботу Центру забезпечують два адміністратори (один керівник та один адміністратор). Крім того, у центрі облаштовані два робочі місця  для державних реєстраторів, які безпосередньо надають адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Центр співпрацює з 19 суб’єктами надання адміністративних послуг, а саме: відділом у Перечинському районі ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, Головним  управлінням Держпродспоживслужби у Закарпатській області, Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області, сектором у Закарпатській області Державного агентства  водних ресурсів України, Перечинським районним сектором управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, сільськими радами району (Тур’я-Реметівською, Тур’я-Бистрянською, Тур’я-Полянською, Вільшинківською, Туричківською), державним підприємством “Перечинське лісове господарство”,  Перечинською міською радою, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, відділом культури райдержадміністрації, відділом  містобудування,  архітектури  та  з  питань   цивільного захисту райдержадміністрації, службою у справах дітей райдержадміністрації, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

  Розпорядженням голови державної адміністрації  19.10.2018 року № 295  затверджено новий перелік адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг при   районній державній адміністрації, загальна кількість яких складає  125.

За звітний період  до Центру надійшло 2068 заяв від суб’єктів звернень для отримання адміністративних послуг, в тому числі зареєстровано 10 декларацій. Надано понад 480 консультацій.

За результатами  діяльності Центру надання адміністративних послуг до районного бюджету поступило 106,1 тис. грн.,  до бюджету Перечинської міської ради – 13, 8 тис. грн., до бюджету сільських рад – 93. 7 тис.  грн.

Для ефективного функціонування Центр оснащений необхідною оргтехнікою, встановлені  Державний реєстр прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців та громадських формувань. Адміністратор та державні реєстратори забезпечені  засобами криптографічного захисту інформації “ключі електронні Алмаз-1К”, встановлена автоматизована система контролю і організації діловодства “Універсам послуг”.

Сесією районної ради схвалено  “Програму функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки”, загальний обсяг фінансування якої складає 252,0 тис.грн. Для фінансування програми у 2018 році кошти не  виділялися.

На веб-сайті райдержадміністрації забезпечено зворотній зв’язок, де громадяни можуть залишати різні анонімні повідомлення щодо можливих корупційних дій держслужбовців (через телефонний зв`язок або електронну пошту).

У 2018 році райдержадміністрація спрямовувала свою діяльність відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.02.2018 №75 та Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік.

У 2018 році вдалося забезпечити збільшення у порівнянні з  попереднім роком (відповідним періодом 2017 року): 

- обсягів реалізованої промислової продукції  – на 14,1 відс., що складає 1372,5 млн.грн. (за підсумками  року);

- обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів – на 20,2 відс., які склали 144,2 млн.грн. (забезпечено за рахунок збільшення надходжень до державного бюджету, за підсумками року);

            - розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по району – на 28,9 відс., що складає 8237 грн. (за підсумками 3 кварталу);

- обсягів реалізованих послуг – на 31,6  відс. і складають 19,7  млн. грн. (за 9 місяців);

- обсягів виробництва тваринницької продукції, зокрема, м’яса – на 0,8 відс., молока – 4,6 відс., яєць  - 14,7 відс., що складають відповідно 1507 тонн, 10629 тонн та 6944,8 тис.шт. (за підсумками року).

З метою збільшення залучення інвестицій та сприяння розвитку економічних, торгових зв’язків, райдержадміністрацією у 2018  році:

подано інвестиційні пропозиції району для включення до каталогу інвестиційних пропозицій Закарпатської області;

прийнято участь у інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», що відбувся 10 жовтня 2018 року в м. Ужгород;

інформацію по найбільших експортерах району подано для включення до каталогу експортного потенціалу Закарпатської області.

Крім того, до  підприємств району доводилась інформація про можливість участі у різних заходах, що проводились в Україні  та за її межами з метою налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними фінансовими структурами.

Станом на 01 жовтня 2018 року обсяг залучених іноземних інвестицій склав 3224,6 тис. дол. США, проти 3332,4 тис. дол. США  на початок 2018 року.

У січні-вересні 2018  року у районі освоєно (використано) 46,1 млн. грн. капітальних інвестицій.

Райдержадміністрація   продовжує спрямовувати свою діяльність  на залучення усіх можливих джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення  та здійснення ремонту доріг, що дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та району в цілому і виконати соціальні зобов’язання перед населенням. Так, у 2018 році залучено кошти: 

Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на:

реконструкцію будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі, с.Т.Ремета - 507,9 тис.грн.;

капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки с.Порошково – 1381,6 тис.грн.;

капітальний ремонт котельні в Т.Реметівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 595,1 тис.грн.;

будівництво кладовища в урочищі «Мочари» в с.Т.Ремета (1 черга) – 261,0 тис.грн.

Державного фонду регіонального розвитку на:

поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Тур’ї –Ремети-Лумшори, км 11+340-км 16+350 – 3285,995 тис.грн.;

            поточний ремонт дороги державного значення Перечин-Свалява на ділянці км 25+000-км 30+520 – 6060,0 тис.грн.

            Обласного бюджету на:      

     берегоукріплення річки Туричка на території Т.Реметівської сільської ради – 404,6 тис.грн.;

     регулювання русла потока  Млинський с. Порошково – 373,0 тис.грн.;

     співфінансування інвестпроекту в рамках Програми співробітництва Закарпатської області та Пардубицького краю Чеської републіки: реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб,бібліотека,ФАП) в с.Мокра – 499,9 тис.грн.;

     співфінансування для коштів державного фонду регіонального розвитку «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Т.Ремети» - 600,0 тис.грн.;

     придбання костюмів для двох колективів художньої самодіяльності району – 80,0 тис.грн.;

     співфінансування до проектів – переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад для: Вільшинківської сільської ради «Створення сучасного інформаційного центру в с.Вільшинки та «Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних температурних умов в сучасному інформаційному центрі с.Вільшанки» - 138,1 тис.грн., Т.Реметівської сільської ради «Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур”я» - 88,2 тис.грн.; 

     реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ в с.Новоселиця – 640,0 тис.грн.;

     капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення

070802 Турички-Вільшанки – 270,0 тис.грн.;

    проведення нормативної грошової оцінки земель Т.Реметівської сільської ради – 62,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено:

    капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування районного значення: Т.Поляна – Полянська Гута на суму 781,944 тис.грн.,  Турички – Вільшинки -442,06 тис.грн., Дубриничі – Новоселиця - 696,5 тис.грн., (Перечин-Свалява)-Мокра -395,0 тис.грн.;

      поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування районного значення (Перечин-Свалява)-Завбуч-246,5 тис.грн.

З метою забезпечення дотримання законодавства у сфері державних закупівель протягом року проведено:

 50 засідань тендерного комітету райдержадміністрації, на яких розглядалися питання по закупівлях робіт та послуг з капітального та поточного ремонтів доріг місцевого значення загального користування;

101 засідання тендерних комітетів структурних підрозділів райдержадміністрації з питань закупівлі медикаментів, меблів, комп’ютерного обладнання, палива, електроенергії, природного газу та капітальних ремонтів приміщень.

Для членів тендерних комітетів структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських рад 22 листопада 2018 року проведено семінар-навчання за участю спеціалістів департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з питань проведення державних закупівель ProZorro, формування річних планів закупівель. Управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації постійно доводиться інформація до розпорядників бюджетних коштів щодо можливостей проведення навчання та підвищення кваліфікації членів тендерних комітетів.

У 2018 році райдержадміністрацією приділялась значна увага ефективному використанню природних рослинних ресурсів, що є резервом для створення нових робочих місць та додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснювали 1 суб’єкт  господарювання – юридична особа та 2 фізичні особи – підприємці. Цими суб’єктами отримано дозволи на заготівлю 45 тонн чорниці проти 14,5 тонн у 2017 році,  17 тонн брусниці проти 10,0 тонн у 2017 році, 1,5 тонн чебрецю, 3,4 тонн шипшини, 2,45 тонн бузини, 349 кг липи та 156,7 кг м’яти, що є на рівні попереднього року. У 2018 році надходження від даного виду діяльності до місцевих бюджетів було збільшено на 47,9 тис.грн. Зокрема, до місцевих бюджетів від заготівлі природних рослинних ресурсів надійшло 86,6 тис.грн. проти 38,7 тис.грн. у 2017 році.

 По лісових квитках у районі заготовлено 36,9 тонн березового соку, що є на рівні попереднього року. У результаті  поступило рентної плати за заготівлю  7,1 тис.грн.  (проти 28,4 тис.грн. у 2017 році), у зв’язку з тим, що заготівля грибів не здійснювалась.

Протягом 2018 року суб’єктами господарювання у сфері туризму прийнято на відпочинок 4,2 тис.чол., яким надано послуг на суму  22,7 млн. грн. Сплачено податків до місцевого бюджету у сумі 1,7 млн. грн. до державного бюджету 2,1 млн.грн.

З  метою   створення  позитивного  іміджу туристичної сфери району та  представлення  можливостей цього комплексу,  у 2018 році район широко представлений на ХVІІІ  Міжнародній виставці “Україна. Подорожі. Туризм.” (м.Київ), “ХІІІ Буковинському туристичному ярмарку”, який зорієнтований на внутрішній туризм та ознайомлення з внутрішнім колоритом Буковинського краю. Також прийнято участь у спільній операційній програмі “Румунія-Україна 2014-2020”,  ХVІІ  Міжнародній виставці-ярмарку “Тур’євроцентр   Закарпаття - 2018”.

Райдержадміністрацією проведено інвентаризацію та моніторинг закладів розміщення та харчування, туристичних та музейних установ  на території району із зазначенням:

-          назви, адреси  та типу суб’єкта господарювання;

-          послуг, що надаються;

-          наявної інфраструктури (кількість номерів/ліжкомісць, посадкових місць у закладах харчування);

-          наявності конференц-залів та обладнання в них та ін.

          Для збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення нових туристичних продуктів, забезпечення безпеки туристів на туристичних маршрутах райдержадміністрацією спільно з керівниками туристично-рекреаційних закладів розроблено та систематизовано туристичні маршрути. Визначено ступені складності цих маршрутів із зазначенням  початку, тривалості, місць можливої зупинки та визначних місць маршруту. Райдержадміністрацією спільно з спеціалістами Ужгородського військового лісництва Західного територіального квартирно-експлуатаційного відділення проведено обстеження 2 туристичних маршрутів  для маркування. Системно проводиться робота по  проекту «Туристичні шляхи Закарпаття», яка дозволить систематизувати усі туристичні маршрути в районі та створити належні умови туристичної інфраструктури.

        Суб’єктам туристичної діяльності та особам, що здійснюють діяльність в галузі туризму  райдержадміністрацією доведено інструкцію зі знакування, маркування туристичних маршрутів та зразки туристичних знаків.

        На теперішній час на території району є 10 туристичних маршрутів загальною протяжністю біля 97 км  (з них 3 велосипедні). В путівнику ”Ужгород та Ужанська долина” надруковано цікаві пішохідні та велосипедні маршрути та тури із супроводом: (від Тиси в Українські лісисті Карпати: Ужгород - Чоп – Мукачево – замок Паланок – радіолокативна станція – присілки м. Мукачева – «Воєводино» - Т.Ремета (пам’ятник листоноші Ф.Фекеті (м.Перечин) – с.Зарічово (музей  «Лемківська садиба») – Ужоцький перевал (8  денний маршрут).

        Для розширення атракційності туристичного продукту району в ТОВ «Воєводино»  наявне кіно-спортивне господарство. Проводиться відповідна робота щодо розробки  кінних маршрутів для включення їх в загальну мережу туристично-екскурсійних маршрутів.                

       Райдержадміністрацією проводиться відповідна робота з інформування власників садиб про потенційних туристів і навпаки, інформування туристів про власників садиб, які надають послуги. Відділом агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва   управління економічного розвитку і торгівлі РДА взято на облік 15  сільських садиб по кожній з яких розроблено бізнес-картку короткотермінового проживання. Інформацію про них розміщено на веб-сторінці райдержадміністрації. Розроблено та надано інформацію про сільські садиби району для розміщення їх в обласному довіднику «Сільські садиби гостинно запрошують» та на туристично-інформаційному порталі «Вітаємо на Закарпатті». 06 вересня 2018 року за сприяння департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатського обласного осередку  розвитку сільського туризму проведено семінар-навчання на тему: «Сільський туризм. З чого та як розпочати справу», в якому прийняли участь 56 осіб за підсумками якого учасникам вручено сертифікати.

У районі діє 1  туристично-інформаційний центр. З метою надання якісних туристичних послуг фахівці туристично-інформаційного центру  приймають участь у семінарах-навчаннях, де ознайомлюються із специфікою роботи центрів туристичної інформації згідно Міжнародних стандартів.

Для пропаганди наявного туристично-рекреаційного потенціалу, більш широкого залучення туристів у районі наявні: карта-схема „Туристична Перечинщина”, брошура „Дивовижний край - мальовнича Перечинщина”,  в якому представлена інформація про відпочинок у туристичних закладах району та у сільських садибах, про музей “Лемківська садиба”, водоспад “Шипот”, Свято-Василівську дерев’яну церкву в с. Лікіцари та ін.

Розвиток малого підприємництва є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку району. Важливе значення має фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва. Згідно із заходами Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки передбачено надання фінансової підтримки суб`єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

У 2018 році Закарпатська обласна державна адміністрація проводила конкурс з відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації Порядку використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, в якому взяв участь підприємець з Перечинського району та отримав кошти на розвиток власної справи – впровадження енергозберігаючих технологій.

Проведення роз’яснювальної роботи за участі фахівців є одним з основних завдань виконавчих органів влади, що включає проведення семінарів, конференцій,  форумів з підприємцями.  Так, у 2018 році  відбувся тренінг „Аграрні розписки в Україні” - нові можливості для фермерів, який впроваджується IFC, членом Групи Світового банку в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. У заході взяли участь керівники приватних сільськогосподарських підприємств та голови фермерських господарств району, які  отримали інформацію щодо роботи з аграрними розписками, та щодо інших діючих програм для фермерів Міжнародної фінансової корпорації (що входить в групу Світового банку).

      Перечинською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.   

      З метою недопущення порушення принципів державної регуляторної політики у 2018 році в районі був проведений семінар-навчання щодо застосування статей Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за участю  представників департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та Центру підтримки підприємництва Закарпаття. В семінарі взяли участь представники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

Райдержадміністрація сприяє створенню умов для подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва в районі.

 З метою раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та залучення інвесторів  інформацію про земельні ділянки сільгосппризначення  державної власності, право оренди на які може бути продано на земельних торгах, розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

В 2018 році надано в оренду зі складу земель сільськогосподарського призначення невитребувані земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: ФГ «Лавандова гора» 14,94 га, ТзОВ «Екоклуб-Сільверленд» 17,95 га, ФОП Недолуженко А.І. 42,35 га.

ТОВ «МКСН-Україна» укладено договори з власниками земельних ділянок на загальну площу 4,39 га і проведено посадку ягідних культур (суниці) на площі 3,5 га.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами), районною комісією розглянуто подані ТОВ «МКСН-України» матеріали на отримання з державного бюджету компенсації витрат зі створення насаджень ягідних культур на площі 3,5 га. ТОВ «МКСН-України» компенсовано 246,4 тис.грн понесених витрат.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 «Про затвердження Порядку   використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» райдержадміністрацією проведено наради з головами виконкомів сільських рад  щодо роз’яснення порядку нарахування спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за вирощування молодняка великої рогатої худоби до 13-місячного віку.

У 2018 році 304 фізичні особи подали документи на отримання дотації. Нараховано та виплачено 372,9 тис.грн. дотації за утримання 365 голів молодняка ВРХ.

Інфраструктура аграрного ринку станом на 01.01.2019 року  складає: 5 пунктів штучного осіменіння ВРХ, 2 ветеринарних аптечних пунктів, 4 пунктів по заготівлі м’яса.

У районі здійснюється переробка рослинницької і тваринницької продукції, плодів та ягід. ТзОВ „Джерела Карпат”виготовляє широкий асортимент продукції: соки, джеми, варення, сиропи, морси, консервовані гриби та овочі,огірки солені.

 ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” здійснюється виробництво сирів під торговою маркою „Перечинська мануфактура”. Робота сироварні орієнтована на те, щоб виготовити максимально більшу кількість видів сиру. Сири торгової марки „Перечинська мануфактура”: камембер, полонинський з перцем, полонинський без перцю, перечинський  (витриманий 2 місяці), перечинський молодий з пажитником, сир типу качота були представлені на районних та обласних ярмарках, фестивалях.

Райдержадміністрацією спільно з виконкомами міської та сільських рад створюються  сприятливі умови для реалізації сільськогосподарської продукції її виробниками. В місті Перечин облаштовано торговий ряд. Виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами в населених пунктах: Т.Ремета, Порошково. З метою забезпечення населення району сільськогосподарською продукцією проведено весняний, напередодні Великодніх свят та осінній сільськогосподарські ярмарки.

У   місті Перечин виділено місце для торгівлі живою рибою.

Одним із важливих питань соціально-економічного розвитку району залишається покращення житлових та соціально-побутових умов проживання громадян. Частково це питання  вирішується завдяки отриманню жителями району пільгових кредитів по Програмі «Власний дім».

Для реалізації Програми «Власний дім» в 2018 році з загального фонду районного бюджету та бюджетів сільських рад профінансовано  171,0 тис.грн. та 285,3 тис.грн. з спецфонду. Перечинською міською радою – 50,0 тис.грн. з загального фонду та 87,0 тис.грн. по спеціальному фонду. Обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості прокредитовано 40 заявників району на загальну суму 2 млн. 225,0 тис.грн.

     Протягом 2018 року в галузі бюджету та фінансів здійснено комплекс робіт по складанню та виконанню районного бюджету.

      Розроблено показники проекту районного бюджету на 2019 рік та подано на розгляд сесії районної ради, який затверджено сесією районної ради 21 грудня 2018 року та схвалено прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки. Розроблено та доведено трансферти низовим бюджетам на фінансування дошкільної освіти та закладів культури на 2019 рік. 

     Ведеться аналіз та контроль за станом розрахунків за енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету, стан виплати заробітної плати бюджетними установами району, контроль за недопущенням заборгованості з цих виплат та інших захищених видатків.

     Постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням доходів районного та зведеного бюджету району, в тому числі в розрізі низових бюджетів як по загальному так і спеціальному фондах місцевого бюджету.

     За підсумками 2018 року виконання доходів загального фонду зведеного бюджету району в частині податків та обов’язкових платежів становить 99,2 відс. При уточненому річному плані доходів 26513,2 тис. грн., фактично поступило 26304,5 тис.грн., не забезпечено сільськими бюджетами надходження у сумі 208,7 тис.грн.

     Протягом року за рахунок перевиконання доходів загального фонду по всіх бюджетах спрямовано на видатки 3115,8 тис.грн., в тому числі по районному бюджету - 1344,9 тис.грн.

     З метою здійснення прогнозування надходжень до місцевих бюджетів, та врахування в показниках проекту державного бюджету на наступний рік, надано пропозиції щодо прогнозних надходжень у 2019 на наступні за плановим 2020-2021роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів району.   

 До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло доходів на суму - 3257,4 тис.грн., в тому числі: до місцевих бюджетів розвитку - 92,4 тис.грн., до фондів охорони навколишнього природного середовища - 174,5 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 2,1тис.грн., власних надходжень бюджетних установ (платні послуги та благодійні внески) - 2988,4 тис.грн.

     Протягом року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету району на суму 236476,7 тис. грн., надано кошти на кредитування  індивідуальних сільських забудовників у рамках програми „Власний дім ” із загального та спеціального фондів на суму 456,3 тис. грн., повернуто позичальниками 322,2 тис.грн.

     Протягом 2018 року за рахунок резервного фонду районного бюджету профінансовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій кошти в сумі 6,1 тис.грн.

     Залишок резервного фонду становить 12,9 тис. грн.

     Видаткова частина зведеного бюджету району по загальному фонду за 2018 рік при уточненому плані на звітний період 254674,5 тис. грн. виконана в сумі 246411,4 тис. грн., тобто складає 96,8 відс.

     Виконання видаткової частини спеціального фонду (без власних надходжень) при уточненому плані 17519,2 тис. грн., становить 14464,1 тис. грн., або  82,6 відс.

      Структура видаткової частини загального фонду місцевого бюджету  2018 року має соціальну спрямованість. Найвагоміші частки видатків у загальному обсязі бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 41,2 відсотки, освіта - 32,1 відс., охорона здоров’я  - 12,7 відс., культура і мистецтво - 2,3 відс., інші видатки – 11,7 відс.

       На фінансування органів державного управління протягом 2018 року використано 10842,4 тис. грн., при уточненому плані 10909,7 тис. грн., що складає 99,4 відс. від плану .

       На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2018 рік використано - 79032,3 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін - 81418,5 тис. грн. або 97,1 відс. від запланованих коштів. Із загальної суми на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами використано - 63236,2 тис.грн. на дошкільну освіту використано - 9725,5 тис.грн., на школи естетичного виховання освоєно - 3057,0 тис.грн., на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 608,5 тис.грн., на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти - 2166,7 тис.грн., на інші освітні програми використано - 220,3 тис.грн. на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється вісімнадцять років - 18,1 тис.грн.

      Із загального обсягу видатків по галузі освіта, видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 72386,3 тис.грн. (91,6 відс.), на харчування учнів – 1213,8 тис. грн., (1,5 відс.), на оплату за енергоносії та інші видатки – 5432,2 тис. грн. (6,9 відс.).

      На фінансування закладів охорони здоров’я за 2018 рік по загальному фонду бюджету району виділено 32781,2 тис.грн., з яких освоєно 31386,3 тис.грн., або виконання складає 95,7 відс .

      На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я 24262,6 тис.грн., на придбання медикаментів використано 952,5 тис.грн. на придбання продуктів харчування використано 317,2 тис.грн., на оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2894,1 тис.грн., інші видатки становлять 2959,9 тис.грн. (це програми по забезпеченню централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, онкологічних захворювань, боротьби з туберкульозом та інші заходи в галузі охорони здоров’я).

      На соціальний захист і соціальне забезпечення заплановано 105446,3 тис.грн. освоєно на цю галузь 101422,8 тис.грн., або виконання складає 96,2 відс. З них: на надання пільг і субсидій населенню 26908,1тис.грн., на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за собою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-ти річного віку - 70993,6 тис.грн., на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (терцентр) - 2091,0 тис.грн., на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 232,6 тис.грн., на дитячі будинки сімейного типу - 799,8 тис.грн., на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 220,6 тис.грн., на інші видатки - 177,1 тис.грн.

      По Перечинському району на фінансування установ культури з бюджетів району протягом 2018 року при планових призначення 5759,6 тис.грн., витрачено 5601,4 тис.грн.. що становить 97,3 відс. від плану. В тому числі на утримання бібліотек використано  - 2277,7 тис.грн., на палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу - 2859,3 тис.грн., інші культурно-освітні заклади та заходи - 464,4 тис.грн.

      На фінансування фізичної культури і спорту у 2018 році використано кошти в сумі 16,6 тис.грн. при плані 22,6 тис.грн.

      На благоустрій сіл району використано 907,6 тис.грн. по загальному фонду місцевого бюджету, при плані 1011,6 тис.грн., що становить 89,7 відс.

     На ремонт та утримання автодоріг району у звітному році профінансовано 6029,8 тис.грн. З них за рахунок районного бюджету - 293,1 тис.грн., із сільських бюджетів – 1499,0 тис.грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 270,0 тис.грн, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток окремих територій – 1381,6 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2586,1 тис.грн.

     Видатки бюджету розвитку 2018 року за рахунок власних коштів ( в тому числі коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету склали 1077,2 тис.грн.)

     За рахунок субвенції з обласного бюджету на капітальні видатки освоєно 2244,0 тис.грн.

      За рахунок субвенцій з державного бюджету - 4578,0 тис.грн., в тому числі: спрямованих на капітальні видатки залишків коштів освітньої субвенції, що склалися на початок року, освоєно 543,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету на особливі освітні потреби - 245,4 тис.грн., за рахунок субвенції на розвиток нової української школи - 442,5 тис.грн., субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб або для осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції – 570,4 тис.грн., кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освоєно в сумі 2776,1 тис.грн.

Залишок невикористаних коштів субвенції на соціально-економічний розвиток території на кінець року склав 2148,9 тис.грн.

    Неосвоєно кошти субвенції зокрема на капітальний ремонт ділянки дороги вул. Духновича (від буд. № 93 до буд. № 141) у с. Т.Бистра в сумі 1498,9 тис.грн., капітальний ремонт котельні в Т. Реметівській ЗОШ І - ІІІ ступенів – 121,0 тис.грн.; Будівництво кладовища в урочищі  „Мочари ” в с. Т. Ремета (І черга) – 156,0 тис.грн., які виділені КМУ у грудні місяці.

    Частково освоєні кошти субвенції на соціально - економічний розвиток окремих територій по об’єкту „Реконструкція будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі с. Т.Ремета , вул. Мала, 2 (коригування)” передбачено – 750,0 тис.грн., освоєно 499,3 тис.грн., залишок на кінець року склав 250,7 тис.грн., та по капітальному ремонту ділянки автомобільної дороги Турички - Вільшинки в межах Вільшинківської сільської ради не освоєно - 122,3 тис.грн.

     За рахунок коштів місцевих бюджетів на розвиток галузі освіти спрямовано 883,1 тис.грн., з них: 184,8 тис.грн з районного бюджету; 58,3 тис.грн. - з сільських бюджетів; 640,0 тис.грн. – з обласного бюджету(на реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ  І - ІІ  ступенів -  ДНЗ) .

     За рахунок коштів районного бюджету на розвиток охорони здоров’я освоєно – 148,5 тис.грн.

     На заклади культури спрямовано на капітальні видатки - 739,7 тис.грн. в тому числі : 20,0 тис.грн. - з районного бюджету, 1,7 тис.грн. - з сільського бюджету, 718,0 тис.грн. – з обласного бюджету (499,9 тис.грн. для Порошківської сільської ради – спів фінансування інвестиційних проектів в рамках Програми співробітництва Закарпатської області України та Пардубицького краю Чеської республіки: Реконструкцію будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с. Мокра,60 Перечинського району; 80,0 тис.грн. – на придбання костюмів для танцювальних колективів, 138,1 тис.грн. - на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: „Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області”).

      На житлово-комунальне господарство та інші видатки розвитку спрямовано - 1549,9 тис.грн. За рахунок коштів районного бюджету профінансовано таких видатків на суму 209,0 тис.грн., із сільських бюджетів профінансовано – 454,9 тис.грн., із обласного бюджету – 889,0 тис.грн. (270,0 тис.грн. на ремонт доріг, 600,0 тис.грн. – на співфінансування будівництва сучасного ЦНАПУ в с. Т. Ремета та 16,0 тис.грн. – співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: „Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки Тур’я”.

    Здійснено видатки по землеустрою в сумі 70,0 тис.грн. Т.Реметівською сільською радою. Зокрема для проведення нормативно грошової оцінки земель освоєно 66,9 тис.грн.(62,0 тис.грн. кошти обласного бюджету, 4,9 тис.грн.- кошти спеціального фонду сільської ради) та 3,1 тис.грн. - на складання електронного документу по землеустрою.

     На природоохоронні заходи протягом звітного року освоєно 848,7 тис.грн.: із сільських бюджетів - 71,1 тис.грн., та 777,6 тис.грн. - за рахунок коштів обласного бюджету (Будівництво берегоукріплення р. Туричка на території Т.Реметівської с/р - 404,6 тис.грн., регулювання русла потока  „Млинський” с. Порошково - 373,0тис.грн.).                                                  

У 2018 році охорона здоров’я району була представлена трьома закладами:

1.     Перечинською центральною районною лікарнею, на 123 стаціонарні ліжка та поліклінікою на 240 відвідувань в зміну.

2.     Комунальним некомерційним підприємством «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради Закарпатської області (реорганізовано з КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД» з 01.07.2018 року), з потужністю 312 відвідувань в зміну та денним стаціонаром на 12 ліжок. У структуру даного підприємства входить 7 АЗПСМ (сс. Дубриничі, Т.Ремети, Турички, Т.Пасіка, Порошково, Т.Бистра, Т.Поляна) та 10 ФАПів (сс. Новоселиця, Пастілки, Туриця, Раково, Вільшинки, Липовець, Мокра, Маюрки, Свалявка, П.Гута).

3.     Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр ПМСД» Перечинської міської ради, який функціонує з 01.07.2018 року.

У липні 2018 року комунальним некомерційним підприємством «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради Закарпатської області було розпочато роботу по формуванню електронного реєстру пацієнтів та укладання декларацій лікаря з пацієнтом. На кінець 2018 року 58 відс. населення району обрали собі сімейного лікаря.

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району без врахування комунального некомерційного підприємства «Перечинський центр ПМСД» Перечинської міської ради,   складає 552 відвідування в зміну (в тому числі Перечинська ЦРЛ на 240 відвідувань в зміну  та КНП «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради 312 відвідувань в зміну.

Населення району складає 32207 чоловік, в тому числі дорослі – 23693, діти до 18 років – 8514. Міське населення – 6689; сільське населення – 25518. Особливістю району є те, що на території проживає велика кількість осіб ромської національності – 3740 чоловік, що становить 11,6 відс.  від загальної кількості населення. В тому числі дорослого населення – 1581 чоловік, що складає 6,7 відс. від загальної кількості дорослого населення району; дітей до 18 років – 2159 чоловік (або 25,4 відс. від усіх дітей до 18-ти років). 

Населення району   (без врахування ОТГ)   складає 19522 чоловік, в тому числі дорослі – 13803, діти до 18 років – 5719.

Медична допомога населенню забезпечується на первинному та вторинному рівнях.  Все населення обслуговується сімейними лікарями.

У лікарняних закладах району працює 61 лікар та   126 осіб середнього медичного персоналу. 

Штатних посад лікарів загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) в районі становить 6,15 на 10000 населення (12,0 посад на 19522 населення).

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів  складає 100,0 відс.  (12 фізичних осіб на 12,0 ставок), по району 94,74 відс.  проти 83,5 відс. за 2017 рік при обласному показнику за 2018 рік – 85,32 відс.

У комплектованість фізичними особами посад лікарів сільських лікарських амбулаторій  по району складає 98,25 відс. (14 фізичних осіб на  14,25 штатних посад) проти 78,79 відс. (14 фізичних осіб на 14,25 штатних посад) за   минулий рік при обласному показнику за 2018 рік  – 86,73 відс.

У 2018 році за рахунок коштів районного бюджету профінансовано 65,0 тис. грн.,  для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою АЗПСМ с. Т. Ремета. Також, у 2018 році було придбано холодильник для хірургічного відділення Перечинської ЦРЛ на суму 10 тис. грн., кардіомонітор для терапевтичного відділення Перечинської ЦРЛ на суму 41,0 тис. грн., холодильник для дитячого відділення Перечинської ЦРЛ 8,4 тис. грн.. На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи для проведення капітального ремонту Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м. Перечин   використано – 24,1 тис. грн.

Централізовано протягом 2018 року було  отримано лікарських засобів та медикаментів на суму 2847,4 тис. грн. проти 852,7 тис. грн. за 2017 рік.

Сума позабюджетних надходжень протягом  2018 року зросла вдвічі і склала 1076,1 тис. грн. проти 495,1 тис.  грн. за 2017 рік.

Сума надходжень за платні послуги (проведення медичних оглядів населенню району) у 2018 році склала 365,5 тис. грн.

Сума надходжень у 2018 році по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень склала (у натуральній формі) 510,6 тис. грн.     

План виконання ліжкоднів в Перечинській ЦРЛ за  2018 рік складає 93,1 відс. проти 90,1 відс.  за   2017. Перевиконання плану ліжкоднів відмічається по пологовому відділенні – 113,4 відс. проти 94,4 відс., по дитячому – 103 відс. проти 102,9 відсотки за  минулий рік. Виконано план ліжкоднів  по терапевтичному відділенні – 100,6 відс. проти 100,4 відс. Недовиконання плану ліжкоднів відмічається  по хірургічному відділенні – 71 відс. проти 66,8 відс. за   2018 рік  (в т.ч. по хірургічних ліжках – 91,8 відс.; травматологічних – 54,1відс.; гінекологічних – 56,2 відс.);   проти 66,8 відс. у   2017 році.

У Перечинському  районі (без врахування ОТГ)  розгорнуто 12 ліжок денного перебування хворих. Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах по району  складає 3,73 на 1000 населення проти 13,98 за попередній рік (45 ліжок) і є значно нижчим від обласного показника – 12,20. У денних стаціонарах протягом  2018 року проліковано 935 хворих проти 1366 за   минулий рік, що становить  290,31 на 10 тисяч населення проти 424,26 (обласний показник – 486,44).

           Рівень народжуваності дещо збільшився і складає 14,59 на 1000 населення проти 12,52 і залишається одним з найвищих в області (обласний показник – 11,17).  

  Загальна смертність населення району протягом 2018 року  дещо зросла і складає 15,68 на 1000 населення проти 13,98 за 2017 рік  (обласний показник – 11,67).  

      Малюкова смертність протягом  2018 року знизилася, у 2018 році  померло 6 малюків проти 7 у 2017 році. Материнської смертності в районі не було.

Показник природного приросту і надалі залишається негативним, однак має тенденцію до зниження і складає за 2018 рік  -1,09 проти  -1,46 за   2017 рік (обласний показник - 0,50). 

На пільгове медикаментозне забезпечення у 2018 році було передбачено   1775,1 тис. грн. проти 1606,2 тис. грн. у 2017 році. Протягом року використано 1769,0 тис. грн., що становить 99,7 відс. від призначень. В т.ч.:

-          Для забезпечення онкологічних хворих у 2018 році із районного бюджету було виділено 60,0 тис. грн., використано протягом року 60 тис. грн., або 100 відс.;

-          для хворих на ниркову недостатність у 2018 році було виділено 16,6 тис. грн., використано 14,2 тис. грн. або 85,5 відс. від призначень на рік;

-          для забезпечення хворих на  цукровий діабет (тип ІІ) препаратами інсуліну у 2018 році було виділено 1036,4 тис. грн., в тому числі із медичної субвенції 749,9 тис. грн., обласний бюджет 82,0 тис. грн., районний бюджет 154,5 тис. грн., а також трансфер від Перечинської міської ради у сумі 50,0 тис. грн.   використано 1035,5 тис. грн. або 99,9 відс. від річних призначень;

-          для медикаментозного забезпечення учасників АТО  у 2018 році із районного бюджету було виділено 20,0 тис. грн., використано   14,6 тис. грн. або 73 відс.;

-          для забезпечення медикаментами хворих на орфанні захворювання у 2018 році було виділено 23,4 тис. грн., використано 100 відс.;

-          інші пільгові категорії – 12,4 тис. грн., використано 12,4 тис. грн. або 100 відс..

-          для забезпечення лікарськими препаратами диспансерної групи населення Перечинського району згідно Державної програми «Доступні ліки» із державного бюджету у 2018 році  було виділено  608,9 тис. грн., використано 100 відс.;

Станом на 27 грудня 2018 року по Урядовій Державній програмі «Доступні ліки» в Перечинському районі сімейними лікарями  було виписано 13463 рецептів, середня вартість рецепта склала 50 грн. 24 коп. кількість осіб, які отримали лікарські засоби по даній програмі склала 5418 осіб.

Робота щодо впровадження медичної реформи триває.

         Діяльність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, забезпечення стабільного функціонування, розвитку, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов для удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Дошкільна ланка освіти особлива, адже дошкільний вік – це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості.

Станом на 31.12.2018 року у районі функціонували 12  закладів дошкільної освіти, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів.

Усі  заклади дошкільної освіти – заклади загального  розвитку,  окрім  2 -     Новоселицького та Вільшинківського   НВК,  які є комбінованого типу.

Згідно з  обліком  у районі нараховується 1734 дітей віком  від 1 до 6 років. Надання якісних освітніх послуг для 632 вихованців у дитячих садках здійснюється у групах,  які працюють з  10,5  та  12-годинним  режимом  роботи.  

Середня завантаженість – 127 дітей на 100 місць.

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 18 закладів загальної середньої освіти, із яких:

 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів,

 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (у тому числі й Перечинська загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради);

2 НВК (Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад);

5 загальноосвітніх шкіл І ступеня.

Кількість учнів, які навчаються у  закладах загальної середньої освіти району становить 2908 осіб.  

До 19 груп продовженого дня  залучено 570 учнів 1-4 класів, що становить 43% від загальної кількості учнів початкової ланки.

У шести закладах загальної середньої освіти Перечинського району  навчаються 894 учні ромської народності, що складає  31% від загальної кількості школярів району:  у Раківській ЗОШ І-ІІ ступенів– 14, Турицькій ЗОШ І-ІІ ступенів – 5, Т.-Бистрянській ЗОШ І-ІІ ступенів – 56, Т.-Реметівській ЗОШ І-ІІІ– 43, Т.-Пасіцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів– 155, Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів  - 621.

         Творчий розвиток дітей забезпечує заклад позашкільної освіти - Перечинський будинок дитячої та юнацької творчості. У 14  гуртках займається 350 вихованців. Серед  гуртківців 1дитина- інвалід, 3 дітей- сиріт , 5 напівсиріт, 6 дітей з багатодітних родин.

Для безперешкодного доступу дітей із особливими освітніми потребами до закладів загальної середньої освіти всі школи облаштовані пандусами. З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти та відповідно до рішення Перечинської районної ради 21.12.2017 №361 «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області» відділом освіти, молоді та спорту проведено конкурс на посаду директора. Станом на сьогодні установа успішно працює, кваліфіковані логопеди, дефектологи, психологи та вчителі лікувальної фізкультури надають комплексну оцінку розвитку дитини у разі виявлення порушень, складають програму корекційного навчання та реалізовують її.

 Заклад забезпечено тренажерами та обладнанням, які стимулюють інтелектуальний та фізичний розвиток. Особлива увага приділяється консультаціям батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Організація навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами знаходиться на особливому контролі. Загальна кількість дітей з особливими потребами від 3-х до 18 років у Перечинському  районі становить 215. 60 учнів навчаються у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, 8 учнів в інклюзивних класах з учителем асистентом,  7 учнів - за індивідуальною формою навчання.

 Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи з 1 вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти стартувала Нова українська школа. 1 вересня 2018 року 381 першокласник вперше переступив поріг школи. Всі педагогічні працівники перших класів пройшли онлайн-курси на порталі EdEra, курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти та успішно  реалізовують освітні зміни відповідно до Концепції.

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, успішного впровадження нового Державного стандарту початкової школи розпорядженням голови ОДА виділено державну субвенцію у розмірі 894,7 тис. грн., рішенням сесії районної ради  виділено співфінансування  95,8 тис.грн з районного бюджету. Кошти використано в повному обсязі.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 р.№ 137«Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» створюється новий освітній простір кабінетів початкової ланки. Адміністраціями закладів освіти та вчителями проведена належна робота з підготовки нового освітнього простору кабінетів 1 класів.

У закладах освіти для учнів перших класів у кабінетах облаштовані навчальні центри – осередки, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей, кабінети  значно поповнилися дидактичними матеріалами, таблицями, роздатковим  матеріалом, вчительський стіл із комп`ютером, зона відпочинку з різними іграми. Педагоги разом з учнями створюють   новий освітній простір, де дітям комфортно й приємно навчатися. У класах наявні стенди для змінної виставки творчих робіт учнів, дитячі портфоліо.

Усі навчальні заклади загальної середньої освіти провели відбір та замовлення  підручників для 1-го класу, які наразі доставляються у школи по мірі надходження в область.

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. У червні 2018 року за кошти обласного бюджету та освітньої субвенції  було придбано 1 спеціалізований шкільний автобус.

Станом на 01.12.2018р в районі налічується 424 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до школи.

Підвозиться 401 учень ( 95%). Підвіз здійснюється 8 шкільними автобусами.

З початку 2018/2019 навчального року безкоштовне харчування організовано для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (25 учнів), учнів  з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (66 учнів), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (328 учнів). Із 16 жовтня організовано харчування 275 учнів за батьківську плату.

Особлива увага приділяється матеріально-технічній базі закладів освіти. Протягом 2018 року виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спортивного залу Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів та реконструкцію дитячого садка під будівлю Туричківської загальноосвітньої школи I-II ступенів.

Проведено капітальні ремонти у закладах  освіти, а саме:

-  заміна вікон та дверей у Турицькій  ЗОШ І-ІІ ступенів;

- заміна вікон у спортивному залі Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- заміна даху котельні П.-Гутянської ЗОШ І-ІІ ступенів.

З метою покращення навчально-матеріальної  бази  освітніх закладів району  впродовж  навчального року  проводилися поточні ремонти:

- комп’ютерного класу Т-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- їдальні та  приміщень пришкільного інтернату Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів;

- кабінету фізики у Дубриницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- системи опалення у Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

     Усі заклади освіти були якісно підготовані до роботи в осіньо-зимовий період. У 10 котельнях загальноосвітніх шкіл проведено планові ремонти для безпосередньої їх підготовки до роботи в новому опалювальному сезоні. Виділено кошти на проведення пусконалагоджувальних робіт у котельнях (35,0 тис.грн.) та на проведення електро-лабораторних замірів (31,0 тис.грн.). Замінено  димохідну трубу на котельні Т.Пасіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

     У  заклади загальної середньої освіти закуплено дрова на суму 1 030,0 тис. грн. або 1066 мкуб., вугілля на суму 198,0 тис. грн. та   пелети для котельні Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 81,0 тис. грн.

Забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту серед учнівської молоді - приорітетний напрям роботи відділу. До послуг школярів – 5  стандартних спортивних залів, 3 спортивні кімнати, обладнані у пристосованих приміщеннях, 2 футбольні поля, 3 майданчики зі штучним покриттям та 15 спортивних майданчиків (волейбольні, баскетбольні, гандбольні). В 2018 році завершено будівництво і введено в дію майданчики зі штучним покриттям в с. Вільшинки та с.Новоселиця.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, учнівські  та батьківські колективи освітніх установ району докладають усіх зусиль для забезпечення функціонування освітньої галузі району, її розвитку, створення умов для рівного доступу до якісної освіти.

     Відповідно до Закону України «Про культуру» відділ культури Перечинської  районної  державної  адміністрації забезпечував реалізацію державної політики в галузі культури на території району, створював умови для організації культурного, інформаційно-освітнього обслуговування населення. Відділом  культури    проводилось  фінансування  централізованої  бібліотечної  системи, районного  будинку  культури, Перечинської  і  Тур’я – Реметівської  дитячих  музичних  шкіл  та  централізованої  бухгалтерії  відділу. За  2018  рік  отримано  із загального фонду місцевого бюджету фінансування  в сумі 7088609,51 грн., в тому числі на заробітну плату  6475503,65  грн.  та  на  інші  витрати  613105,86 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованості  відсутні. Із обласного бюджету було виділено 48,0 тис. грн. на придбання костюмів для учасників  дитячого зразкового ансамблю танцю «Турянська долина» районного будинку культури.

    У  звітному  році  культурно – освітню  роботу  забезпечували 21 клубна установа, 21 бібліотечна установа, 2 дитячі музичні школи, що сприяло  розвитку культурно-мистецьких традицій, збереженню і примноженню духовної спадщини, народних звичаїв і обрядів, аматорської художньої творчості і забезпечувало  змістовне дозвілля краян. З другого півріччя  2018 року у Перечинську об’єднану територіальну громаду було  передано Перечинську дитячу музичну школу, 4 – бібліотеки  - філії сіл Зарічево, Сімер, Сімерки,  Ворочово Перечинської централізованої  бібліотечної  системи.

     Для  повноцінного  функціонування  культосвітніх  установ  і  покращення  їх  матеріально – технічної  бази  відділом  культури  було  розроблено  3  галузеві програми: «Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2018 рік», «Програма  підтримки  розвитку Перечинської  та  Тур’я – Реметівської  дитячих  музичних  шкіл   на  2018  рік», «Програма  розвитку  культури  і  мистецтва в районі на 2018 рік», на виконання заходів якої рішенням  сесії  Перечинської  районної  ради  було виділено 25,0 тис. грн. 

      В Перечинському районі налічується близько 40 пам’яток архітектури, серед яких археологічні, історичні, пам’ятки монументального мистецтва та пам’ятки архітектури – пам’ятні знаки воїнам і односельчанам, листоноші Ф.Фекеті, меморіальні дошки, братські могили, могили афганців, січових стрільців та ін. Найбільшою цінністю архітектурної культурної спадщини району є культова споруда - діюча дерев’яна церква Св. Василія Великого (с. Лікіцари), пам’ятка архітектури XVII ст., 1746 р., яка своєю неповторністю приваблює чимало гостей та відвідувачів.

       Спільно з відділом охорони культурної спадщини департаменту культури облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування  відділ культури працює над упорядкуванням і паспортизацією пам’яток Перечинського району.

           Завданням централізованої  бібліотечної  системи у 2018 році було  забезпечення  якісно  нових  бібліотечних  послуг, створення  єдиної  інформаційної  бібліотечної  системи, підвищення  рівня  читацьких  уподобань, покращення  громадянам  району  доступу  до  інформації.

 Бібліотечні установи проводили і брали  участь  у  заходах до знаменних, державних свят, ювілеїв, презентацій, просвітницьких заходів, проводили  зустрічі з учасниками АТО.

     Завдяки участі в різних конкурсах і проектах  у централізованій  бібліотечній системі комп’ютеризовано 12 бібліотек,  у яких є 28 комп’ютерів, 22 з них підключено до мережі Інтернет.

     Клубні установи підпорядковані сільським радам, методичне керівництво здійснює районний будинок культури. Відповідно до плану роботи проведено 479 культурно-мистецьких заходів: конкурсів, оглядів, святкових, концертних, молодіжно-розважальних і дитячих програм,  щорічний районний фестиваль колядницьких груп і вертепів «Вертеп – 2018»,  обласний  фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра». Аматорські колективи брали участь у обласних і міжнародних святкових заходах: у фестивалі «Коляди в старому селі» (м. Ужгород) - фольклорний колектив с. Туриця; у фестивалі «Василля» (м. Ужгород) - фольклорно-інструментальний гурт «Родина»; творчому вечері поета-сатирика Юрія Шипа, (обласний академічний театр ляльок «Бавка»);  у обласному фестивалі ігрових програм «Грайлик 2018», у фестивалі-ярмарці «Золота осінь» (м. Ужгород)- фольклорний колектив «Цімборки» районного будинку культури; дитячий зразковий ансамбль танцю «Тур`янська долина» презентував своє мистецтво у святкових заходах міста Гуменне (Словаччина), обласному святі словацького народного мистецтва «Словенска веселіца» (с. Середнє, Ужгородського району).

     З метою розвитку аматорської народної творчості в закладах культури району діяли: 91 гурток, клубні формування, з них - 44 дитячі, у яких брали участь 964 учасників, з них - 520 дітей. В картотеці районного будинку культури налічується 62 народні умільці.

      Головним  завданням дитячої  музичної  школи, як  державного  навчально – виховного  закладу  є  естетичне  виховання  дітей  та  юнацтва, навчання  їх  різним  видам  мистецтва, всебічний  розвиток  і  підтримка  обдарованих  дітей, підготовка  їх  до  вибору  професії  в  галузі  культури  і  мистецтва.  Плановий контингент  Тур’я-Реметівської   дитячої  музичної  школи  складає  82  учні. Впродовж  року  проводились  шкільні конкурси індивідуальних виконавців, переможці яких брали  участь у обласних конкурсах і займали призові місця. Творчі колективи Тур’я-Реметівської дитячої музичної школи брали активну участь у культурно-мистецьких заходах району, області.

        Відділ культури тісно співпрацював  з  Ужгородським  коледжом  культури і мистецтв, Ужгородським державним музичним  коледжом  ім. Д. Задора, департаментом культури Закарпатської  облдержадміністрації,  з громадськими організаціями: культурно-освітніми товариствами «Просвіта», «Лемківщина», благодійними фондами «Опіка», «Центр громадських ініціатив», молодіжною радою та іншими.  Працівники культури району систематично підвищували свій фаховий рівень на семінарах, семінарах – практикумах, курсах підвищення кваліфікації.      

 Усі заходи, що проводились в культосвітніх установах, спрямовані на попередження злочинності, правопорушень, шкідливих звичок серед дітей і молоді, захист суспільної моралі, виховання  духовності, милосердя і добра.   Пророблена культурно-освітня робота висвітлюється на сайтах і в засобах масової інформації.

Робота управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у 2018році була спрямована на системне забезпечення соціального захисту соціально-незахищених верств населення району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної  та районної державних адміністрацій.

Важливим напрямком роботи керівництва управління соціального захисту населення є розгляд звернень громадян, адже вони є відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, що мають місце у суспільстві. У 2018 році дещо збільшилася кількість звернень на «Урядову гарячу лінію». Всі звернення громадян вчасно розглянуто в межах чинного законодавства. Найбільш актуальними для населення краю залишаються питання отримання субсидій та соціальних виплат різного характеру.

Протягом 2018 року за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося 2601(за аналогічний період минулого року 2627) сім`я,  з них:

723(876)- на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям,

307(272) -         на допомогу по вагітності і пологах,

531(425)- на допомогу при народженні дитини,

612(646)- на допомогу одиноким матерям

134(119)-на допомогу по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу

66(46)-по догляду за перестарілою особою, інвалідом І групи

94(98) -на допомогу інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам

27(23)-під опікою та піклуванням

31(18)-на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

15(24)-компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

11(10)- на поховання

50(65)-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів

12   - тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

За січень-грудень 2018 року сума нарахованих допомог становить  71855,8 (66783,5)тис. грн.(в дужках аналогічний період минулого року),  в т. ч.:

18210,1(16988,9) -державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

28470,1(30092,1) - допомога при народженні дитини

590,7(423,5)-допомога по вагітності та пологах

7848,5(5953,1) -допомога одиноким матерям

1413,7(1199,8) -допомога по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу

9933,5(8072,2) -допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1495,0(1243,5)-під опікою та піклуванням

48,1 (39,4)- компенсаційна виплата на догляд за інвалідом 1 гр. та перестарілим,

2407,5(1485,5) - державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію  та інвалідам

221,6(215,0)- компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

46,5(31,4) - на поховання

244,6(194,2)-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких                ухиляються від сплати аліментів,

799,8(738,0)-ДСД  на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (будинок сімейного типу -1, прийомна сім’я - 4)

61,6  -     тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. 

Протягом 2018 року всі види державних соціальних допомог профінансовано і виплачено в повному обсязі відповідно до нарахованих сум. Заборгованість відсутня. 

У 2018році за призначенням житлових субсидій звернулося 2967(2224) сімей, з них:

·        на придбання ТПСГ- 1628(1597) заяв

·        на оплату ЖКП- 1339(627) заяв.

В січні-грудні 2018 року сума нарахованих субсидій на ЖКП склала 13753,65(21942,7) тис. грн., профінансовано – 20219,35(22266,59) тис. грн. Заборгованість по субсидіях на оплату ЖКП станом на 01.01.2019 року становить 1467,28(4168,15) тис. грн. За даний період призначено субсидію на  придбання твердого палива (готівкою) на суму 2974,24(3529,9) тис. грн., профінансовано– 3094,02(2942,79)тис.грн., заборгованість-32,93(622,41)тис.грн.(кредиторська).

Враховуючи внесені зміни до Порядку надання населенню житлової субсидії,управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації протягом звітного періоду проведено відповідну роботу щодо здійснення розрахунку субсидій для домогосподарств, які звернулися за призначенням субсидії, а саме, підготовлено і подано запити до організацій надавачів-житлово комунальних послуг,  органів Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України.  Також спеціалістами управління протягом червня місяця поточного року опрацьовано списки підприємств - надавачів послуг, до

яких включені одержувачі по зекономлених сумах субсидій. 858 домогосподарств району були повідомлені про включення їх до даних списків та необхідність подання  заяв для  проведення виплати частини невикористаної суми субсидії на оплату житлово-комунальних послуг(газопостачання), що підлягають монетизації. До першого вересня 2018 року громадяни звернулися з відповідною заявою до управління соціального захисту населення, не подано 19 заяв. На підставі поданих заяв та списків організацій-надавачів житлово-комунальних послуг управління протягом двох місяців від початку нового опалювального сезону (16 жовтня 2018р.) проведено виплату коштів частини невикористаної житлової субсидії в еквіваленті, що не перевищує вартості 100 куб.метрів природного газу 839 (1528) домогосподарствам на суму 503,9 (985,0 тис. грн.) тис. грн.

У 2018 році 2211 (3289) сімей району користувалися житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.    

Протягом звітного року підготовлено і подано на розгляд комісії з питань призначення державних соціальних допомог у виняткових випадках 18(12) заяв з відповідними документами для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. По 14 (7) заявах прийнято позитивні рішення,  4(2) сім’ям відмовлено. Також на розгляд комісії з питань надання житлової субсидії у виняткових випадках було винесено 549 (633) заяв для призначення житлової субсидії, з яких по  451 (531) зверненні громадян прийнято рішення про призначення.

За звітний період відділом державних соціальних допомог розглянуто 1 заяву з відповідними документами, на підставі яких нараховано одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» на загальну суму 17,6 тис. грн.

Щомісячно відділом державних соціальних допомог подаються індивідуальні дані на 1472 (1698) одержувачів державних допомог, які мають право на зарахування страхового стажу в період догляду за дитиною-інвалідом, за дитиною віком до трьох років, за інвалідом I групи та перестарілою особою, яка досягла 80-ти річного віку.

            Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення шляхом розміщення інформаційних матеріалів (змін до законодавства) на стендах управління, на ВЕБ сторінці Перечинської райдержадміністрації, надання консультацій при зверненні до управління та через уповноважених осіб сільських рад. В управлінні функціонує телефон «Гарячої лінії» за номером 2 24 39.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,  занесено 7014 пільговиків, з них  1837  дітей війни, 883 інвалідів і 83 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано пільг на суму  2691,0 тис.грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1942  особи з інвалідністю (2017р. - 2163)  з них:

I групи – 202 особи (2017р. - 223 )

II групи – 757 осіб  (2017р. - 831)

III групи – 827 осіб (2017р. - 942)

Діти з інвалідністю – 156 осіб (2017р. - 167).

       В районі проживає 39 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 15 дітей з інвалідністю (2017р. – 40, з них- 14 дітей з інвалідністю).

        Облаштування об’єктів громадської інфраструктури до безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення  по Перечинському районі становить - 61,7 %.

Загальна кількість закладів – 268, з них:

-          облаштовано або існує вільний доступ -  135;

-          не можливо облаштувати – 31;

-          не облаштовано – 102.

У 2018 році 9 осіб з інвалідністю пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2017р. -11), 6 – осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів наданих Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з державного бюджету (2017 р. - 7), 3 дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2017 р. - 5), 12 дітей з інвалідністю оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2017р. - 37). 

 Відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів України» протягом 2018 року видано:

- 44 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами (2017 р. - 28);

- 6 направлень  на забезпечення кріслом – колісним (2017 р. - 2);

-2 направлення  на забезпечення засобами для ходіння керовані однією рукою (2017 р. - 0).

Згідно з виданими направленнями всі особи з інвалідністю забезпечені термічними та іншими засобами реабілітації.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 № 368 затверджено Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2018 році  виділено 10 тис. грн.  (2017р. –7,5 тис.грн.).

За рахунок коштів державного бюджету  отримали:  7 осіб – компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування (2017 р. - 7); 25 осіб – компенсацію на транспортне обслуговування(2017р. - 28).

        У районі розроблено “Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року”, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.02.2018 № 56 та  затверджена рішенням сесії Перечинської районної ради від 14.06.2018 р. № 436.  

       Програмою на 2018 рік  заплановано створити 220 нових робочих місць. Протягом  2018 року в районі фактично створено 236 нових робочих місць, що становить 107,3% від запланованого. З них: юридичними особами – 89, фізичними особами згідно трудових угод – 42, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців – 105 ( за січень – листопад 2017 року – 248, з них: юридичними особами – 83, фізичними особами згідно трудових угод – 69, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців – 96).

Для забезпечення легалізації зайнятості, з метою виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки, посилення соціального захисту працівників, збільшення надходження до бюджету всіх рівнів та державних соціальних страхових фондів в районі розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.02.2017 № 33 утворено районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Робочою групою проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота із суб`єктами господарювання  та населенням району щодо соціальних ризиків громадян, з якими не оформлено трудові відносини та про відповідальність роботодавців за нелегальне працевлаштування працівників, а також виплати заробітної плати найманим працівникам не менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Протягом січня - грудня 2018  року проведено 12 засідань робочої групи, на яких розглядалися питання стану дотримання законодавства про працю, зайнятість та виплату заробітної плати роботодавцями на території району.

Управлінням соціального захисту населення ведеться щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати в розрізі підприємств району як виробничої так невиробничої сфер, а також щоквартальний моніторинг середньомісячної заробітної плати  по району. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІІ квартал 2018 року згідно статистичних даних склала 8237,00 грн,  що у 4,7 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1762,00 грн.) та на 0,3 відсотка перевищує середньо обласний рівень заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата працівників за ІІІ квартал 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилася на 1847,00 грн, або на 28,9 відс.

Керівники підприємств, які допускають рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників менше за встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати, постійно заслуховуються на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу (за січень – грудень 2018 року проведено 12 засідань).

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

Відділ з питань соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення постійно надає інформаційну та консультативну допомогу керівникам, головам профспілкових організацій стосовно укладення колективних договорів та з метою врегулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу та роботодавців в трудових колективах та через ВЕБ сторінку райдержадміністрації. При укладанні колективних договорів та угод в різних галузях економіки сторонам рекомендовано (у вигляді додатку до колективного договору) обумовлювати перелік професій і посад, яким встановлюються доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників у залежності від складності та характеру виконуваних робіт. Також рекомендується включати до колективного договору положення щодо:

            - забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до статті 18 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та положень Конвенції МОП №100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності;

            - охорони праці, соціального захисту та обов`язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ - інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті  ВІЛ- інфекції/СНІДу, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ - інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 № 1708-VІІ.

На засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях тристоронньої соціально – економічної ради постійно розглядаються питання зайнятості населення, виплати заробітної плати, оздоровлення працівників та їх сімей тощо.

Для забезпечення укладання колективних договорів надсилаються листи на підприємства, установи та організації, де відсутні колективні договори.

У 2018 році зареєстровано 11 колективних договорів та 6 змін та доповнень до них.

Всього в районі  укладено та пройшли реєстрацію  в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації  118 колективних договорів та угод, що складає 83,1 відс. від реальної кількості суб’єктів господарювання, на яких можуть бути укладені колективні договори (за 2017 рік - 115 колективних договорів, 81,6 відс.). 

 З метою врегулювання питань проходження громадянами району альтернативної (невійськової) служби, відповідно до статей 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 5 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” в районі прийнято  розпорядження від 16.03.2018 №91 “Про визначення робочих місць для проходження альтернативної (невійськової) служби, згідно з якоим утворено робочі місця для проходження громадянами району альтернативної (невійськової) служби в наступних установах та організаціях:

– Тур`я Реметівський психоневрологічний інтернат – одне робоче місце;

– Перечинське комунальне підприємство “Комунальник” – одне робоче місце.

Для належного та якісного забезпечення потреб населення в соціальних послугах, у межах наявних можливостей, при Перечинському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Створення (відкриття) нових відділень, об’єднання з іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги не проводились.

  

На території населених пунктів, на які поширюються повноваження територіального центру, громадяни забезпечуються соціально-економічними та послугами догляду вдома. Протягом 2018 року структурними підрозділами територіального центру виявлено 723 особи, які опинилися в складній життєвій ситуації. Із загальної кількості виявлених громадян обслужені 682 особи, що складає 94 відс., ефективності.  Так, ефективність роботи територіального центру збільшилася на 2,4 відс., у порівнянні проти 91,6 відс., за 2017 рік.

        Протягом звітного року  відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 134 одиноких громадян, не здатних до самообслуговування з яких: 25 — осіб з інвалідністю; 45 — особи віком 80 років і старші; 33 — особи з V групою рухової активності. Середнє навантаження на одного соціального робітника становить 8 осіб. За звітній період соціальними робітниками надано 28455 послуг догляду вдома на безоплатній основі та 455 платних послуг догляду вдома на загальну суму 8,3 тис. грн.

         За 2018 рік відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужені 670 осіб, що на 19,6 відс., більше проти 2017 року.

Через відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги протягом 2018 року, завдяки співпраці з благодійними організаціями вдалося додатково залучити надходження в натуральній формі (гуманітарну та благодійну допомогу) на суму 684518,16 гривень, що у 3,9 разів перевищило надходження у 2017 році.

Надходження благодійної допомоги:

ЗОБФ, Дім Милосердя» м. Ужгород - одяг та взуття б/в на суму 21525,94 грн, продуктові набори - 19773,30 грн; продукти харчування (капуста, буряк) - 20643,75 грн; заморожені обіди - 509510,70грн

- ПАТ «Комінвестбанк» - благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (для закупівлі пасхальних продуктових наборів);

-          Ужгородське військове лісництво - благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (на закупівлю пасхальних продуктових наборів);

-          ЗОБФ «Допомоги вдовам, сиротам, інвалідам» - одяг та взуття б/в на суму 1740,00 грн;

-          ЗОБФ «Братерська допомога словом і ділом» — одяг та взуття б/в на суму 10195,00 грн;

-          БФ «АРМЕНХЕЛП» — одяг та взуття б/в на суму 89004,47 грн;

-          Фізичної особи Русін Ю.А. надійшли пасхальні продуктові набори на суму 5000,00 грн.

-          Фізичними особами - підприємцями Данча О.М. та Когут І.Ю. було надано 100 пасок на суму 3125,00 грн.

Через відділення адресної допомоги у 2018 році надано адресну натуральну допомогу у вигляді:

-          гарячих обідів на загальну суму 3,8 тис.грн, (отримували 102 громадян);

-          продовольчих товарів на суму 65,4 тис.грн (забезпечено 345 осіб );

-          ліків, предметів медичного призначення забезпечено 7 громадян на

суму 0,3 тис. грн;

 -   промислових товарів на суму 103,9 тис. грн;

 -  заморожених обідів на загальну суму 516,2 тис. грн.

Загальна кількість громадян, яким у 2018 році надавалися швацькі послуги за плату становить 44 особи. Сума коштів, що надійшли від надання платних послуг пошиття та ремонту одягу за рік склала 1,8 тисячі гривень.

У звітному році Перечинським районним територіальним центром забезпечено проведення заходів до великодніх, різдвяних свят; Дня людей похилого віку, Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Робота служби у справах дітей райдержадміністрації у 2018 році була спрямована на соціальний захист дітей району, реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувало – 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (в порівнянні в 2017 році – 60 дітей), з них: 34 (39)-дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників, 9 (9)-дітей знаходяться на вихованні у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 9 (11) - перебувають у дитячих закладах області на повному державному утриманні. Протягом звітного періоду на первинний облік служби взято 5 (5)- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким за розпорядженнями  голови РДА надано правовий статус. Знято з первинного обліку служби –10 (6) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 1 (2) -усиновлено громадянами України, 1 (0) - надано дитині повну цивільну дієздатність та 8 (4) – досягнуто  повноліття.

На профілактичному обліку служби перебуває 3 (3)– дітей, які проживають у двох сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, проводиться відповідна робота по виявленню та взяттю на облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, покращення криміногенної ситуації, протягом 2018 року службою спільно з інспектором ювенальної превенції Перечинського відділення поліції, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками органів місцевого самоврядування проведено 42 (49) – профілактичних рейдів, під час яких чотирьох дітей вилучено з сім’ї та влаштовано до закладів соціального захисту.

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку», 8 осіб отримали одноразову допомогу у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. У разі відсутності в таких осіб житла придатного для проживання, райдержадміністрацією направлено пакети документів для взяття їх на квартирний облік. Станом на 01.01.2019 року 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на квартирному обліку Тур’я-Пасіцької сільської ради та Перечинської міської ради.

         З метою соціально-правового захисту прав дітей протягом звітного періоду проведено 14 (12) засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто  питання стосовно захисту життя,  охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, житлових та майнових прав дітей, надання висновків органів опіки та піклування стосовно сімейних правовідносин, виконання батьками своїх обов’язків щодо дітей. За позовом органу опіки та піклування Перечинської райдержадміністрації службою у справах дітей до Перечинського районного суду подано три позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав та про відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав. За рішеннями суду дітям надано правовий статус та влаштовано до закладів соціального захисту та в сім’ї громадян.

     З метою реалізації права дітей на сімейне виховання протягом 2018 року за розпорядженнями голови РДА 5 дітей влаштовано в сім’ї опікунів/піклувальників на території району. Усиновлено громадянами України 1 дитину, яка перебувала на первинному обліку служби, вихованця обласного Будинку дитини м. Свалява.  Іноземними громадянами протягом звітного періоду усиновлено 4 вихованців Перечинської ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.     

         У Перечинському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу сім’ї Чомоляк, в якому виховуються 6 дітей-вихованців. На території міста Перечин та району створено три прийомні сім’ї, до яких влаштовано за розпорядженнями голови РДА 5 дітей. Батькам-вихователям та прийомним батькам надається юридична та консультативна підтримка, здійснюється соціальний супровід сімей. З метою захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, духовний розвиток у сім’ї, майнових та житлових прав, відповідно до п. 52 постанови Кабінету Міністрів України 24.09.08 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, службою у справах дітей із залученням працівників органів освіти, охорони здоров’я, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції здійснюється контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які перебувають під опікою/піклуванням фізичних осіб, прийомних батьків та батьків-вихователів.

         З метою роз’яснення основних прав, свобод, обов‘язків, а також роз’яснення відповідальності неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень, проводились зустрічі та бесіди з учнями шкіл району. Були проведені заходи спрямовані на формування належної громадської думки щодо небезпечності насильства, як явища, поваги до прав людини, жінки, дитини й необхідності їх дотримання, попередження жорстокості у шкільному середовищі.

Протягом 2018 року діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювалася відповідно до Законів України та загальнодержавних програм щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Пріоритетними напрямками роботи були:

·                     раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах;

·                     підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

·                     забезпечення соціального супроводу опікунських сімей;

·                     здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі.

Послуги спеціалістів безкоштовні, інформація, отримана від клієнтів в процесі роботи, в жодному випадку не використовувалася проти клієнта і є службовою таємницею.

Станом на звітну дату на обліку центру перебуває 120 сімей, яким надавалися інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні та юридичні послуги.

Соціальні послуги сім’ям надавалися, як в рамках здійснення соціального супроводу, так і за карткою обліку роботи із сім’єю (особою) через індивідуальне та групове консультування.

Одним із видів надання комплексу соціальних послуг сім’ї є соціальний супровід, ефективність якого залежить від спільних зусиль  всіх суб’єктів соціальної роботи.

Під соціальним супроводом у поточному році перебувало 16 сімей, в яких виховується 25дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 45 сімей , в яких виховується 57 дітей, члени яких перебувають в конфлікті з законом охоплені соціальними послугами, 3 сім’ї зазначеної категорії перебували під соціальним супроводом.

На виконання Програми соціальної адаптації з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими  батьківського піклування, затвердженої наказом Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 04.06.08 №31   під соціальним супроводом перебував 21 учень Перечинської загальноосвітньої школи- інтернат I-II ступенів Закарпатської обласної ради, 9 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали соціальні послуги за карткою обліку роботи з сім’єю (особою).

 Проведено перевірку 49 сімей, яким призначено державну допомогу при народженні дитини (проти 33-х у 2017 р.).

Протягом звітного періоду соціальним супроводом Перечинського РЦСССДМ було охоплено дитячий будинок сімейного типу сім’ї Чомоляк, в якому виховуються 6 дітей-вихованців, прийомні сім’ї Грамма, Русинчак, Курішко/ Калініченко, в яких виховуються 5 прийомних дітей. Дві прийомні сім’ї проживають на території Перечинської  міської об`єднаної територіальної громади, але соціальний супровід здійснюють працівники Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

222 сім’ї, в яких виховується 398 дітей, отримали соціальні послуги за карткою обліку роботи з сім’єю (особою).

Соціальними послугами Перечинського РЦСССДМ охоплені клієнти Обласного соціального центру матері та дитини та Обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У результаті функціонування спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» в сільській місцевості протягом 2018 року було проведено 55 просвітницьких заходів в навчальних  закладах району, Обласному соціальному центрі матері та дитини та Обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( в 2017 році проведено 49 заходів). Послуги надавалися через індивідуальне та групове консультування. Груповими послугами охоплено 626 осіб та надано 147 індивідуальних послуг. Виїздами охоплено  населені пункти району: с.Т.Пасіка, с.Т.Ремети, с.Порошково, с.Туриця, с.Новоселиця,с. Т. Бистра, с. Турички, с.Дубриничі, с.Т. Поляна, с.П.Гута.

Протягом 2018 року робота відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації була спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування архітектури, питань цивільного захисту населення на території району, додержання законодавства, державних стандартів, норм та правил.
Розглянуто та видано 30 будівельних паспортів, 10 містобудівних умов і обмежень, погоджено 187 висновків проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в оренду, проведено 7 засідань містобудівної ради, на яких розглянуто та погоджено 22 детальні плани територій Перечинського району. У стадії завершення-проходження експертизи, робота по виготовленню нового генерального плану м. Перечин, укладено договір про розроблення історико-архітектурного опорного плану. Розроблено Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019-2021 роки.

З метою координації діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них у 2018 році проведено 17 засідань районної комісії  з питань ТЕБ та НС. За  результатами засідань комісії складені протоколи та надані відповідні протокольні доручення. Відділом здійснювалася робота щодо вжиття карантинних заходів по попередженню захворювань на   дифтерію, КІР, менінгококову інфекцію, ГРВІ серед населення району

Затверджено плани  заходів по попередженню пожеж в осінньо- зимовий та весняно-літній періоди ,  паспорт ризику Перечинського району, перелік потенційно-небезпечних об’єктів району. Взято участь в навчаннях по попередженню розливу нафтопродуктів на водних об’єктах, гасінні лісових пожеж та в антитерористичних навчаннях. В районі проінвентаризовано 6 захисних споруд із 9, що становить 66,6 відс.

Значна робота була проведена відділом інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

 У 2018 році  Перечинською районною державною адміністрацією прийнято в управління 13 автомобільних доріг загального користування  районного значення, а саме:

- С070801  Дубриничі - Новоселиця км 0+000-7+000 

- С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400

- С070803  Турички – Липовець        км 0 +000 – 7 +200

- С070805   Дубриничі – Пастілки      км 0+000-2+000 

- С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500

- С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900 

- С0708010 Тур’я Полляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000

- С0708012 Під’їзд до с. Маюрки           км 0+000- 2+900 

- С0708013(Перечин-Свалява)-Т.Бистра к м 0+000-2+400

- С070814 Новоселиця -  Прикордонна застава км 0+000 – 2+400

- С 070815 Т. Бистра центральна садиба КСГП «Бистрик км 0+000- 0+400

-С070816Т.Пасіка-Тростяницякм 0+000 3+600                                                                                         

      В 2018 році  за рахунок районного бюджету виготовлено проектно –кошторисну документацію на  ремонт  автомобільних доріг загального користування районного значення у сумі 475 тис. грн а саме:

 - С070801  Дубриничі - Новоселиця км 0+000-7+000  - капітальний ремонт

 - С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400 - капітальний ремонт

-С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900  - капітальний ремонт

-С0708010 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000 - капітальний ремонт

- С070805   Дубриничі – Пастілки      км 0+000-2+000  - поточний середні ремонт

-С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500- поточний середні ремонт

-С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900- поточний середній ремонт 

-С0708012 Під’їзд до с. Маюрки           км 0+000- 2+900  - поточний середній ремонт

-С0708013(Перечин-Свалява)-Т.Бистра к м 0+000-2+400- поточний середній ремонт

     За ранок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2018 році для проведення  капітальнних  ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування районного значення:

- С070801  Дубриничі - Новоселиця км 0+000-7+00

- С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400

 -С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900 

-С0708010 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000

використано кошти в  сумі 2 346 тис.грн.

Проведено  поточний  середній ремонт на автомобільній дорозі загального користування районного значення:

-С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500

Використано  кошти в  сумі 246,5 тис.грн.

     В 2018 році проводились роботи по благоустрою населених пунктів та прилеглих територій, під час яких  було ліквідовано:

Несанкціонованих  сміттєзвалищ -54

Упорядковано сміттєзвалищ –2

Упорядковано зон відпочинку -4

Упорядковано  кладовищ – 73

Очищено придорожніх смуг, канав та кюветів – 37,2 км

Висаджено дерев - 210 шт..

З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону в бюджетних установах та житлово-господарському комплексі було розроблено та виконано комплекс заходів.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації співпрацює  з Перечинською міською радою  стосовно вирішення  питань забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, створення ОСББ або визначення управителя на конкурсній основі в багатоквартирних житлових будинках, які знаходяться на території міста Перечин.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з  метою дотримання вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», на підставі пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081,  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Перечинською райдержадміністрацією укладено договори на перевезення пасажирів з:

1. ПАТ «Ужгородське автотранспортне підприємство 12107» маршрут №275 (Б) "Перечин-Сімерки";

2. ПП Довбей В.В маршрут №279 (А) "Перечин — Новоселиця";

3. ПП Ман В.М маршрут №481 (Г) "Перечин — Туриця".

            В 2016 році маршрут № 273 (Д) "Перечин — Зарічово" — ПП Довбей В.В.

На інші автобусні рейси, які забезпечують маршрут з обласним центром дозвіл надає облдержадміністрація, а саме:

ПП   Кишкан Л.Б. маршрут «Т.Бистра – Ужгород» та «П.Гута – Ужгород».

 ПП Гісем Я.В. маршрут «Т.Бистра – Ужгород» та «Порошково – Ужгород через село Мокра.

 ПАТ «Ужгородське АТП – 12107» маршрут «П.Гута – Ужгород»,

 ПП Довбей В.В. маршрут  «Перечин – Зарічево».

 ПП Ман В.М.  маршрут «Вільшинки – Ужгород».

Проблемним питанням є залучення перевізників на маршрути « Перечин – Т. Ремета», « Перечин – Завбуч через с. Тур’я – Пасіка» та « Перечин –

Пастілки» на які при оголошенні конкурсів перевізники не подають документи.

У 2018 році проведено конкурс з визначення підприємства  (організацій) для здійснення функцій робочого органу, переможцем конкурсу оголошено приватне підприємство  „Мукачів – Автотранспортні пасажирські перевезення”.

У грудні 2018 року проводилась робота щодо утримання автомобільних доріг загального користування районного значення в зимовий період.

Завезено 50 тонн посипкових матеріалів, зокрема 30 тонн на дорогу Турички – Вільшинки, 10 тонн на дорогу Турички  - Липовець, 10 тонн на дорогу Дубриничі – Новоселиця.

Укладено договори та здійснювались очищення доріг районного значення від снігу ТОВ «Вірджіні Форест» та приватними підприємцями Петрішко М.І. та Керецман М.І.

Налагоджено співпрацю з ДП «Закарпатський облавтодор» та КП «Будкомплектторг» щодо очищення доріг державного та обласного значення, які проходять територією району.

 Велика увага у звітному періоді приділялася  контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки. Архівним сектором райдержадміністрації проведено перевірку 4 фондів в них 467 одиниць зберігання, ремонт документів в кількості 65 одиниць зберігання, прошивку 70 одиниць зберіганняЗа звітній період описано 1046 справ постійного терміну зберігання .  Прийнято на державне зберігання  481 одиниця зберігання управлінської  документації,  47 документів особового складу.   Проведено 14 засідань експертної комісії, на яких схвалено описи на  1046 одиниць зберігання, схвалено описи 47 одиниць зберігання особового складу,   13 номенклатур справ, 2 положення про архівні підрозділи, 2 інструкції з діловодства ,  2 положення про експертні комісії. Відповідно до перспективного плану проведення  перевірок стану діловодства та архівної справи  у 2018 році проведено 3 контрольні перевірки стану діловодства в архівних підрозділах. Розглянуто 302 запити  соціально-правового характеру, 296 виконано з позитивним результатом , 6 рекомендовано звернутися за місцем знаходження документації.      

Перечинська районна  державна адміністрація, як орган виконавчої влади  з урахуванням кадрового потенціалу, при підтримці депутатів усіх рівнів спроможна  забезпечити  виконання повноважень, передбачених діючим законодавством, та делегованих районною радою, в подальшому буде працювати над розвитком населених пунктів району, забезпеченням рівня життя населення Перечинщини. 


 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

районної ради регіонального розвитку

 

05 грудня 2018 року                                                                        м. Перечин

 

Про формування Перспективного плану розвитку Перечинського району на 2019 – 2021 роки

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в. о. голови райдержадміністрації, голови районної ради регіонального розвитку Ладомиряк М. П. про форму-вання Перспективного плану розвитку Перечинського району на 2019 – 2021 роки, районна рада регіонального розвитку ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про формування Перспективного плану розвитку Перечинського району на 2019 – 2021  роки взяти до відома.

2. Рекомендувати управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації:

2.1. Під час підготовки пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного та обласного  бюджетів керуватися Переліком найважливіших проектів, що можуть бути реалізовані на території району та включені в Перспективний план розвитку Перечинського району на 2019 – 2021  роки.

2.2. Забезпечити координацію дій структурних підрозділів райдержадміністрації у межах компетенції щодо реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть бути реалізовані за кошти державного бюджету, а також коштів обласного та місцевих бюджетів у межах заходів районних галузевих програм.

3. Пропонувати Перечинській ОТГ, сільським радам району провести в термін до 15 лютого 2019 року обговорення питання  формування перспективних планів розвитку населених пунктів на 2019 - 2021 роки та надати райдержадміністрації пропозиції  для включення до Перспективного плану розвитку Перечинського району.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

В. о. голови райдержадміністрації, голова

районної ради регіонального розвитку                                  М. ЛАДОМИРЯК


Звіт проведення консультацій з громадськістю за 2018 рік 

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік 


 

Публічний звіт голови Перечинської районної державної адміністрації Віктора Олефіра

 Діяльність Перечинської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів у  2017 році була спрямована на виконання Програми економічного і соціального розвитку району, виконання бюджету району, соціального захисту населення, освіти, медицини, інфраструктури, будівництва та житлово-комунального господарства, сільського господарства та   завдань, визначених перспективним планом роботи на поточний рік.

Відповідно до Регламенту роботи, з метою вирішення проблем економічного і соціального розвитку, найважливіших питань життєдіяльності району за звітний період проведено 11 засідань колегії, на яких було розглянуто  26 питань, за результатами розгляду яких прийнято 10 розпоряджень та 7 доручень голови районної державної адміністрації, заслухано 26 інформацій. Головою районної державної адміністрації та його заступниками проводились наради, семінари, зустрічі, круглі столи, 10 нарад-семінарів  за участю  голів та секретарів місцевих рад. Для  сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації діяли координаційні ради, комісії, робочі групи, дорадчі органи, засідання яких здійснювалося  згідно з їх повноваженнями та планом роботи. 

Протягом  2017 року успішно функціонувала система електронного документообігу «ФоссДок» для автоматизації процесів реєстрації, обробки, проходження та контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів і звернень громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації. Під час проведення сесій районної ради головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками самостійних підрозділів до відома депутатів районної ради доводилисьінформації  стосовно стану виконання бюджету, програми економічного і соціальногорозвитку району та, програм, спрямованих на вирішення питань соціального захисту населення, медичного обслуговування, розвитку культури, освіти тощо.

З метою забезпечення контролю за своєчасною і якісною реалізацією в районі актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами, районними установами та організаціями своєчасно проводилась відповідна робота.На основі щоденного відстеження контролювався хід реалізації  428 завдань, визначених документами вищих органів влади, 176 завдань визначених розпорядженнями  та дорученнями голови районної державної адміністрації. 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу  Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" районною державною адміністрацією проводилась робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, вживалися заходи стосовно її поліпшення, ґрунтовного та всебічного розгляду порушених питань.

За   2017 рік до райдержадміністрації надійшло 269 звернень  громадян  (проти  272  за минулий рік),  що  на 3 звернення менше  у порівнянні з минулим роком. Із них письмових – 262  (проти  261 за минулий рік) та 7 усних (проти  11 за минулий рік). Вирішено позитивно – 148 звернень, надано роз’яснення – 79, у одному випадку відмовлено у задоволенні звернення. Від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 85 звернень (проти 127 за минулий рік). Серед них: від урядової та обласної гарячої лінії  – 70 (проти 101 за минулий рік), облдержадміністрації –  15 (проти 26 за минулий рік).

На виконання вимог УказуП резидента  «Про національну програму правової освіти населення», районної Програми правової освіти населення у Перечинському районі на 2015-2017 рр.» щодо надання правової допомоги, з метою підвищення рівня правової освіти, роз’яснення прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту було організовано надання юридичних консультацій та безоплатної правової допомоги населенню. Громадською приймальнею з надання безоплатної первинної правової допомоги Перечинської райдержадміністрації надано консультації  11 громадянам.У рамках дії Законів України «Про державну службу»,та  «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби»  в райдержадміністрації запроваджено новації щодо якісних гарантій рівного доступу до державної служби, єдиних підходів до професійної компетентності претендентів на посади та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.

                 Відповідно до ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” у 2017 року суб`єктами подання відомостей у відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Перечинської райдержадміністрації є 5 установ: районний сектор ГУ ДМС України в Закарпатській області; відділ ДРАЦС Міністерства юстиції України; спецзаклад з обліку бездомних громадян; районний орган охорони здоров`я, районний суд та 11 органів реєстрації. Всього опрацьовано 2810  рядків вхідних відомостей періодичного поновлення, з яких включено до наказів 2261, включено до звернень 150, переадресовано 9.  Всього включено до Реєстру нових записів 355 та внесено змін 1906.

Після опрацювання відомостей сформовано 647 наказів начальника відділу. З жовтня у відділі запрацював електронний документообіг, а саме, використання цифрового підпису для проведення наказів керівника відділу.

За результатами опрацювання відомостей працівниками відділу сформовано і надіслано 130 запитів щодо уточнення ідентифікаційних персональних даних.

За звітній період опрацьовано 46 звернень виборців: щодо включення — 22, щодо зміни ідентифікаційних даних — 17, щодо зміни адреси — 7. Окрім цього опрацьовано 20 запитів: 12 — щодо змісту персональних даних, 8 — щодо статистичних даних, а саме про кількість виборців. Надано 28 довідок виборцям з роздруком персональних даних.

Протягом цього періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у довідник виборчих дільниць що діють на постійній основі в Перечинському районі.  Всього внесено змін – 121, до ЦВК підготовлено та направлено 1 подання, щодо змін 6 виборчих дільниць. Також здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць району.

У кінці квітня 2017 проведено перші вибори голови та депутатів Перечинської об’єднаної територіальної громади. Для яких надруковано та передано дільничним виборчим комісіям попередні і уточнені списки виборців та іменні запрошення для кожного виборця. Форми з результатами виборчого процесу отриманих від міської виборчої комісії після опрацювання надіслані до ЦВК.

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі з 26 грудня 2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг при Перечинській райдержадміністрації (далі- Центр).

            Роботу Центру забезпечують два адміністратори (один керівник та один адміністратор). Крім того, у центрі облаштовані два робочі місця  для державних реєстраторів, які безпосередньо надають адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Центр співпрацює з 19 суб’єктами надання адміністративних послуг, а саме: відділом  у Перечинському районі  Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, управлінням Держпродспоживслужби у Перечинському районі, Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області,сектором у Закарпатській області Державного агенства водних ресурсів України, Перечинським районним сектором управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, сільськими радами району, державним підприємством “Перечинське лісове господарство”, Перечинською міською радою, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, відділом культури райдержадміністрації, відділом  містобудування  архітектури та з питань цівільного захисту райдержадміністрації, службою у справах дітей райдержадміністрації, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та 5-ма сільськими радами району (Вільшинківською, Тур’є-Бистрянською, Туричківською, Тур’я- Реметівською, Тур’є-Полянською).

 Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр, становить 125.

Протягом року до Центру надійшло 1667 заяв від суб’єктів звернень для отримання адміністративних послуг, в тому числі зареєстровано 16 декларацій. Надано понад 400 консультацій.

Надходження до бюджетів від плати за надання адміністративних послуг  у 2017 році склали:

- районний  87 300,00 грн.;

-місцеві      80 072, 00 грн.,

-державний  6 050,00 грн.

З липня місяця 2017 року запроваджено нові адміністративні послуги: реєстрація громадських формувань, що не мають статусу юридичних осіб.

            Для ефективного функціонування Центр оснащений необхідною оргтехнікою, встановлені  Державний реєстр прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців та громадських формувань. Адміністратор центру та державні реєстратори забезпечені  засобами криптографічного захисту інформації “ключі електронні Алмаз-1К”для роботи у вищезгаданих реєстрах. Також у центрі встановлена автоматизована система контролю і організації діловодства “Універсам послуг”, яка забезпечує автоматизацію процесів обробки інфрмації при наданні адміністративних  послуг та дозволів шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій у справі діловодства, впровадження єдиної технології опрацювання вхідних, вихідних документів, внутрішніх документів та контролю за їх проходженням і виконанням.

            Розроблено та затверджено  “Програму функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки”, загальний обсяг фінансування якої становить 252 000,00 гривень. Для фінансування заходів вищезгаданої програми у 2017 році було виділено три тисячі гривень.

 

    У 2017 році райдержадміністрація спрямовувала свою діяльність відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року та Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік.

Зокрема,  пріоритетними були та залишаються напрями:

  розвиток людського та соціального капіталу 

 формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки; інтегрований розвиток сільських і міської територій; забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії.

            Внаслідок  реалізації заходів та завдань  Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району  у  2017 році (за звітний період)  вдалося забезпечити збільшення у порівнянні з  2016 роком (відповідним періодом 2016 року):

- обсягів реалізованої промислової продукції  – на 24,5 відс. (за підсумками 11 місяців);

- обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів – на 35,9 відс. (за підсумками 11 місяців);

            - доходів місцевих бюджетів - на 1,2 відс., (за підсумками року);

            - розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по району – на 36,1 відс. (за підсумками 3 кварталу);

- обороту  роздрібної торгівлі - на 36,6 відс. у порівняних цінах (за 9 місяців);

- обсягів реалізованих послуг – на 23,8  відс. (за 9 місяців);

- обсягів капітальних інвестицій  - на 27,3 відс. (за 9 місяців);

-  обсягів   прямих   іноземних   інвестицій -   на 11,8 відс. (станом  на  1  жовтня  2017 року у порівнянні з  початком року);

- обсягів введеного в експлуатацію житла – на 51,4 відс. (за 9 місяців).

У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим способом забезпечення умов виходу з економічної кризи, сприяють впровадженню передового досвіду іноземних підприємств, методів управління та виробничої культури, збільшенню продуктивності праці, підвищенню добробуту населення, тощо.

            З метою залучення інвестицій та для сприяння розвитку економічних, торгових зв’язків, райдержадміністрацією у 2017  році:

поновлено інвестиційні пропозиції району та подано для включення до каталогу інвестиційних пропозицій Закарпатської області;

прийнято участь у інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», який відбувся 12 жовтня 2017 року в м. Ужгород;

прийнято участь у міжнародній виставці «Турєвроцентр-Закарпаття», яка проходила 22-23 вересня;

інформацію по найбільших експортерах району подано для включення до каталогу експортного потенціалу Закарпатської області.

До  підприємств району доводилась інформація про можливість участі у різних заходах, що проводились в Україні  та за її межами, для залучення їх до участі та налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними фінансовими структурами.

За період іноземного інвестування станом на 01 жовтня 2017 року обсяг залучених іноземних інвестицій склав 3264,0 тис. дол. США, проти 2918,4 тис. дол. США  на початок 2017 року.

Крім прямих іноземних інвестицій підприємства залучають внутрішні капітальні інвестиції, головним джерелом фінансування яких є власні кошти.  Так, протягом 9 місяців 2017  року підприємствами району освоєно (використано) капітальних інвестицій  у сумі 64,1 млн. грн., що на 27,3 відс. більше аналогічного періоду 2016  року. 

Робота райдержадміністрації у 2017 році спрямовувалась  на залучення усіх можливих джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення, введення в дію яких дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та району в цілому і виконати соціальні зобов’язання перед населенням. У  2017 році залучено:

Кошти  державного фонду регіонального розвитку  для:

            реконструкції систем теплопостачання Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів з встановленням котельні на твердому паливі – 1384,132 тис.грн.;

            реконструкції систем теплопостачання Перечинської  центральної районної лікарні з встановленням котлів на твердому паливі – 1045,535 тис.грн.;

            реконструкції систем теплопостачання ДНЗ в с. Зарічево Перечинського району – 915,229 тис.грн.;

            капітального ремонту автодороги по вулиці Українська в с.Дубриничі – 832,794 тис.грн.

            Всього – 4177,7 тис.грн. коштів  фонду регіонального розвитку, станом на 01 грудня 2017 року профінансовано  3999,3 тис.грн. або 95,7 відс.

             Кошти на соціально-економічний розвиток територій. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 №310-р та від 27.09.2017 №689-р  району виділено кошти в сумі 5878,0 тис.грн., з яких освоєно станом на 01 грудня 5653,4 тис.грн.  Зокрема, за дані кошти здійснено капітальні ремонти двох ділянок автомобільної дороги Турички-Вільшинки, реконструкцію спортивного майданчика та території Вільшинківського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ, реконструкцію будівлі колишнього МНВК в с. Т. Ремета для відкриття додаткових рупп дошкільного навчального закладу, реконструкцію системи водовідведення в дошкільному навчальному закладі в с.Туриця та капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Т.Ремети.

            Кошти по транскордонних угодах

    У рамках Програми співробітництва Закарпатської області та Пардубицького краю Чеської республіка в районі розпочато реалізацію  проекту «Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр с.Мокра».

  Кошти місцевих бюджетів. У 2017 році профінансовано: капітальний ремонт фасаду навчального корпусу  ЗОШ І-ІІ ступенів с.Зарічево, капітальний ремонт фасаду (заміну вікон) школи старших класів ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Дубриничі, капітальний ремонт  по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Т.Пасіка та ЗОШ І-ІІ ступенів с.Т.Бистра, капітальний ремонт із заміною вікон ЗОШ І-ІІ ступенів с. Сімер, капітальний ремонт спортивного залу  дитячо-юнацької спортивної школи, капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської  ЦРЛ, капітальний ремонт районного будинку культури (заміна вікон та дверей), прибудову котельні до існуючої будівлі дошкільного закладу в с.Т.Поляна, придбання твердопаливного котла для дошкільного навчального закладу в с.Т.Поляна, придбання комп’ютера та апаратури для озвучення сільського клубу в с.Вільшинки, реконструкцію даху Т.Пасіцького клубу, будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Сімерської І-ІІ ступенів, будівництво дитячого майданчика на пл.Народній, м.Перечин, реконструкцію водогону в м.Перечин, капітальний ремонт даху ДНЗ в с.Сімер, капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі Сімерківської сільської ради, капітальні ремонти вул. Гагаріна в м.Перечин, вулиць Партизанська, Нова, Коцюбинського та П.Тичини  в с.Сімер, благоустрій території в центрі с.Дубриничі, придбання холодильника для дошкільного навчального закладу в с.Порошково, реконструкцію покрівлі та фасаду адмінбудинка Порошківської сільської ради, капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі Т.Бистрянської сільської ради, капітальний ремонт будівлі клубу в с.Липовець, реконструкцію даху адмінбудинку Туричківської сільської ради, капітальний ремонт ділянки дороги Турички-Липовець.

         У 2017 році райдержадміністрацією приділялась значна увага ефективному використанню природних рослинних ресурсів, що є резервом по створенню нових робочих місць та додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Райдержадміністрація продовжувала вживати заходи з визначення  нормативів природних рослинних ресурсів місцевого значення на території 4 сільських рад району, що розширило спектр заготівлі та приведе до збільшення надходжень у місцеві бюджети в майбутньому.

У 2017 році заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснювали 1 суб’єкт  господарювання – юридична особа та 3 фізичних осіб – підприємців. Даними суб’єктами отримано дозволи на заготівлю 14,5 тонн чорниці проти 185,3 тонн у минулому році, 7,0 тонн ожини проти 10,0 тонн у 2016 році, 10 тонн брусниці проти 12,5 тонн у 2016 році, 3,4 тонн шипшини, 349 кг липи та 156,7 кг м’яти, які в минулому році не заготовлялись. Зменшення заготівлі чорниці, ожини та брусниці пов’язано із значним зменшенням урожаю в порівнянні з минулим роком через погодні умови. Відповідно зменшено також надходження від даного виду діяльності до місцевих бюджетів. Зокрема, у 2017 році сплачено рентної плати від заготівлі за дозволами  38,7 тис.грн.  проти 219,5 тис. грн.  у 2016 році.

 Крім того, по лісових квитках у районі заготовлено 21,2 тонн грибів проти 4,0 тонни у 2016 році та 36,9 тонн березового соку, що є на рівні минулого року. У результаті  поступило рентної плати за заготівлю  28,4 тис.грн. проти 8,3 тис.грн.

Займаючи вигідне географічне положення та володіючи потужним природно-ресурсним потенціалом, район має велику перспективу у розвитку туризму.

            Одним з перших кроків на шляху розвитку даної галузі має бути ефективне реформування наявних у районі туристичних закладів.

Враховуючи, що туристично-рекреаційна галузь – це не тільки джерело «швидких» прибутків і масової зайнятості населення , але й стимулятор розвитку всього господарського комплексу, районна державна адміністрація приділяє значну увагу розвитку цієї галузі , прагне до розширення географії міжнародних маршрутів, до співпраці по розвитку  в туристично-рекреаційного галузі.

 У туристично-рекреаційній сфері мережу закладів представляють такі основні об’єкти: лікувально-оздоровчий комплекс “Полонина”, лікувально-оздоровчий комплекс “Полонина ДБК-3”,  лікувально-оздоровчий комплекс «Дубриничі» ДП  „Карпати”, сезонний заміський дитячо-оздоровчий табір „Зв’язківець”, дитячо - оздоровчий заклад „Барвінок”, ТОВ „Воєводино”, база відпочинку „Лумшори”,  мотель-ресторан „Турянська долина”, мотель - ресторан „Берізка” та ряд сільських садиб, серед яких “Водограй”, “Мисливська садиба”, “Пік Приват”, “ У цімбора”, “Турянський  двір”, “Квітка Карпат”, “У Мирона” та ін.

Протягом січня-листопада 2017 року туристичні заклади району прийняли на відпочинок 3,6 тис.чол., надано послуг на суму  16,6 млн. грн., проти 12,5 млн. грн. у відповідному періоді минулого року. Сплачено за цей же період податків до бюджету у сумі 1670,0 тис. грн., що на 16,2 відс. більше минулорічного періоду.

З  метою   створення  позитивного  іміджу туристичної сфери району та   представлення  можливостей цього комплексу,  у 2017 році район широко представлений на ХУІ міжнародній   виставці-ярмарку   „Тур’євроцентр-Закарпаття – 2017”  (м. Ужгород), ХУІІ Міжнародній виставці “Україна. Подорожі. Туризм.” (м. Київ), “Міжнародному інвестиційному форумі «Індустрія туризму»” ( м. Львів), Міжнародному туристичному тижні (м. Одеса); ІІ Всеукраїнському туристичному фестивалі «В гості до українців».

Райдержадміністрацією проведено інвентаризацію закладів розміщення та харчування на території району із зазначенням:

назви, адреси  та типу суб’єкта господарювання;

послуг, що надаються;

наявною інфраструктурою ( кількість номерів/ліжкомісць, посадкових місць у закладах харчування);

наявність конференц-залів та обладнання в них та ін.

Для збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення нових туристичних продуктів, забезпечення безпеки туристів на туристичних маршрутах райдержадміністрацією спільно з керівниками туристично-рекреаційних закладів розроблено та систематизовано туристичні маршрути. Визначено ступені складності цих маршрутів із зазначенням  початку, тривалості, місць можливої зупинки та визначних місць маршруту. Райдержадміністрацією спільно з спеціалістами Ужгородського військового лісництва Західного територіального квартирно-експлуатаційного відділення проведено обстеження 2 туристичних маршрутів  для маркування.

Також спеціалістами ДП  «Перечинське лісове господарство» заплановано спільно з громадською організацією  «Карпатські стежки»  провести обстеження та маркування наявних туристичних маршрутів. Системно проводиться робота та приймається участь району в проекті «Туристичні шляхи Закарпаття», яка дозволить систематизувати усі туристичні маршрути в районі та створити належні умови туристичної інфраструктури.

Суб’єктам туристичної діяльності та  особам, що здійснюють діяльність в галузі туризму  райдержадміністрацією доведено інструкцію зі знакування, маркування туристичних маршрутів та зразки туристичних знаків.

На даний час на території району є 10 туристичних маршрутів загальною протяжністю біля 97 км  ( з них 3 велосипедні).В путівнику «Ужгород та Ужанська долина» надруковано цікаві пішохідні та велосипедні маршрути та тури із супроводом: ( від Тиси в Українські лісисті Карпати: Ужгород - Чоп – Мукачево – замок Паланок – радіолокативна станція – присілки м. Мукачева – «Воєводино» - Т.Ремета (пам»ятник листоноші Ф.Фекеті (м.Перечин) – с.Зарічово ( музей  «Лемківська садиба») – Ужоцький перевал (8  денний маршрут).

07 червня 2017 року прийнято участь у засіданні за круглим столом на тему: «Знакування туристичних маршрутів та формування єдиної мережі туристичних маршрутів», де розглядалися питання щодо наявної системи туристичних шляхів, логістики та етапів маркувальних робіт, підтримки та утримання існуючих туристичних маршрутів.      

Для розширення атракційності туристичного продукту району в  ТОВ «Воєводино»  наявне кіно-спортивне господарство. Проводиться відповідна робота щодо розробки  кінних маршрутів для включення їх в загальну мережу туристично-екскурсійних маршрутів.

Райдержадміністрацією спільно з районним центром зайнятості населення протягом 11 місяців 2017 року проведено 21 семінар з організації у сфері сільського туризму, в яких взяло участь 223 осіб.

Зібрано дані про власників садиб району, які можуть надавати послуги з розміщення і харчування туристів. Проводиться відповідна робота з інформування власників садиб про потенційних туристів і навпаки, інформування туристів про власників садиб, які надають послуги. Відділом економічного розвитку та туризму   управління економічного розвитку і торгівлі РДА  на облік взято 21 сільську садибу по кожній з яких розроблено бізнес-картку короткотермінового проживання та інформацію про них розміщено на Веб-сторінці райдержадміністрації. З метою активізації розвитку сільського туризму як необхідної передумови комплексного соціально-економічного розвитку території району спільно з департаментом економічного розвитку і торгівлі  Закарпатської облдержадміністрації 5 жовтня 2017 року  в залі засідань районного центру зайнятості населення проведено семінар-навчання представників сільського туризму, а також тих, хто бажає займатися цим видом діяльності, на тему: «Сільський туризм. З чого розпочати справу та як досягти успіху». Розроблено та надано інформацію про сільські садиби району для розміщення їх в обласний довідник «Сільські садиби гостинно запрошують» та на туристично-інформаційному порталі «Вітаємо на Закарпатті».

У районі діє 1  туристично-інформаційний центр. З метою надання якісних туристичних послуг фахівці туристично-інформаційного центру 17 листопада 2017 року взяли участь у семінарі-навчанні, де ознайомилися із специфікою роботи центрів туристичної інформації зідно Міжнародних стандартів.

Для пропаганди наявного туристично-рекреаційного потенціалу, більш широкого залучення туристів у районі розроблено: рекламно-інформаційний матеріал  „Перечинщина сьогодні”, щодо перспективи розвитку Перечинського району, де включено матеріал про туристично-рекреаційні можливості району; буклет „Туристична Перечинщина”, брошура „Дивовижний край - мальовнича Перечинщина”, буклет “Вас вітає Перечинщина”, в якому представлена інформація про відпочинок у сільських садибах району та про музей “Лемківська садиба”, водоспад “Шипот”, Свято-Василівську дерев’яну церкву в с. Лікіцари.

             Проводиться робота щодо сприяння у розвитку сільського, велосипедного та  кінного туризму, відновлення існуючої та розробка нової мережі  туристично-рекреаційних маршрутів.

           - з метою покращення роботи туристичних закладів району проводяться наради, засідання робочої групи з питань підготовки туристичного комплексу  у літній та зимовий період,  забезпечення вимог чинного законодавства з питань безпеки, санітарного стану, охорони навколишнього середовища, забезпечення вимог протипожежної безпеки.

           - недопущення керівниками туристичних закладів заборгованості до бюджетів всіх рівнів, створення нових робочих місць у даній галузі.

Розвиток малого підприємництва є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку району. Важливе значення має фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва. У рамках реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки передбачено надання фінансової підтримки суб`єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Проведення роз’яснювальної роботи за участі фахівців є одним з основних завдань виконавчих органів влади, що включає проведення семінарів, конференцій,  форумів з підприємцями.  Так, у 2017 році  відбувся навчальний семінар на тему: “Зміни в законодавстві стосовно виплати заробітної плати, сплати податків та зборів, порядку проведення перевірок”. У семінарі взяли участь представники райдержадміністрації, Управління Держпраці у Закарпатській області, сектору Державної регуляторної служби України у Закарпатській області,  Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники та головні бухгалтери  підприємств, установ, організацій різних форм власності, а також представники органів місцевого самоврядування.

Регуляторна діяльність здійснюється Перечинською райдержадміністрацією у відповідності до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.   

З метою недопущення порушення принципів державної регуляторної політики у 2017 році в районі був проведений навчальний семінар на тему: “Регуляторна політика в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Оновлена методика обрахунку витрат М-тест” за участю  завідувача Сектору Державної регуляторної служби України у Закарпатській області та заступника директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, основною метою якого було недопущення прийняття  регуляторними органами економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.  У семінарі взяли участь представники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

Райдержадміністрацією вживались заходи по створенню сприятливих умов для подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва.

З метою інформування громадян, представників органів державної влади, громадського сектору щодо основних положень відкриття ринку землі та впливу реформи на економічні та соціальні показники, розвиток аграрного сектору ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» за сприяння райдержадміністрації в районі проведено обговорення щодо реформування земельних відносин та розвитку сільських територій

Проводиться пошук потенційних інвесторів, бажаючих займатися садівництвом. Інформацію щодо сільськогосподарських земель, які можуть бути використані для розвитку садівництва, опубліковано в районній газеті «Народне слово» та розміщено на ВЕБ-сайті райдержадміністрації.

ТОВ «СГП «Континент» укладено договори з власниками земельних ділянок і проведено посадку горіхоплідних саджанців (фундука) на площі 24,22 га. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами), ТОВ «СГП «Континент» перераховано компенсацію в сумі 694,0 тис.грн. з коштів державного бюджету за виконані роботи по закладенню плодових насаджень та догляду за ними.

На протязі останніх років в районі проблемним питанням залишалося переробка сільськогосподарської продукції, плодів та ягід. Частково це питання вдалося вирішити з відновленням роботи ТзОВ «Джерела Карпат».В поточному році на підприємстві розширено асортимент продукції, це: соки, джеми, сиропи, морси, овочева консервація. Також відрито свій фірмовий магазин, де кожен охочий може придбати будь-який продукт ТМ «Карпати насолоджуйся» за цінами виробника.

ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” м. Перечин придбано лінію для переробки молока (пастеризатор-сироварня, майданчик для обслуговування пастеризатора та технологічний стіл), вартість якої частково відшкодовано з коштів обласного бюджету, проведено повну реконструкцію приміщення та налагоджено виробництво сирів під торговою маркою „Перечинська мануфактура”.

Сири торгової марки „Перечинська мануфактура”: камембер, полонинський з перцем, полонинський без перцю, перечинський  (витриманий 2 місяці), перечинський молодий з пажитником, сир типу качота були представлені на ярмарках, фестивалях, які проводилися в районі, зокрема: на обласному фестивалі «Лемківська ватра», У-ому відкритому фестивалі мистецтв «Перечинщина скликає таланти» та ін.

Райдержадміністрація спільно з виконкомами міської та сільських рад сприяє створенню сприятливих умов для реалізації власної сільськогосподарської продукції за цінами виробника. В місті Перечин облаштовано торговий ряд. Виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами в селах району: Т.Ремета, Порошково, Дубриничі. Традиційно   проводяться весняний, напередодні Великодніх свят, та осінній  сільськогосподарські ярмарки.

Враховуючи побажання жителів району в  місті Перечин виділено місце для торгівлі живою рибою. Реалізація риби проводиться щочетверга ТдВ «Закарпатський рибокомбінат». 

Одним із важливих питань соціально-економічного розвитку району залишається покращення житлових та соціально-побутових умов проживання громадян. На їх часткове вирішення спрямована Програма «Власний дім».

В 2017 році з загального фонду районного бюджету для реалізації Програми виділено і профінансовано  120,0 тис.грн та із виділених 110,0 тис.грн.  з спецфонду перераховано 90,0 тис.грн.. На співфінансування програми «Власний дім» виділено і профінансовано Перечинською міською та сільськими радами 269,0 тис.грн.

Станом на 20.11.2017 року Обласним Фондом інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості прокредитовано 32 заявників на загальну суму 1 млн. 655,0 тис.грн.

ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” м. Перечин придбано лінію для переробки молока (пастеризатор-сироварня, майданчик для обслуговування пастеризатора та технологічний стіл), вартість якої частково відшкодовано з коштів обласного бюджету, проведено повну реконструкцію приміщення та налагоджено виробництво сирів під торговою маркою „Перечинська мануфактура”. Сири торгової марки „Перечинська мануфактура”: камембер, полонинський з перцем, полонинський без перцю, перечинський  (витриманий 2 місяці), перечинський молодий з пажитником, сир типу качота були представлені на ярмарках, фестивалях, які проводилися в районі, зокрема: на обласному фестивалі «Лемківська ватра», V-ому відкритому фестивалі мистецтв «Перечинщина скликає таланти» та ін.

У 2017 році райдержадміністрація спільно з виконкомами міської та сільських рад продовжувала сприяти створенню умов для реалізації власної сільськогосподарської продукції за цінами виробника. У місті Перечин облаштовано торговий ряд. Виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами в селах району: Т.Ремета, Порошково, Дубриничі. Традиційно   пр оводяться весняний, напередодні Великодніх свят, та осінній  сільськогосподарські ярмарки.Враховуючи побажання жителів району в  місті Перечин виділено місце для торгівлі живою рибою. Реалізація риби проводиться щочетверга ТДВ «Закарпатський рибокомбінат»

 

Загальна характеристика виконання бюджету  району та районного бюджету за 2017 рік

            Протягом 2017 року в галузі бюджету та фінансів здійснено комплекс робіт по складанню та  виконанню районного бюджету.

          Розроблено показники проекту районного бюджету на 2018 рік та подано на розгляд сесії районної ради, який затверджено  сесією районної ради 21 грудня 2017 року. Розроблено та доведено трансферти низовим бюджетам на фінансування дошкільної освіти та закладів культури на 2018 рік.

        Ведеться аналіз та контроль за станом розрахунків за енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету, стан виплати заробітної плати бюджетними установами району, контроль за недопущенням заборгованості з цих виплат та інших захищених видатків.

        Постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням доходів районного та зведеного бюджету району, в тому числі в розрізі низових бюджетів як по загальному так і спеціальному фондах місцевого бюджету.  

        За підсумками 2017 року виконання доходів загального фонду зведеного бюджету району в частині податків та обов”язкових платежів становить 101,2 відсотка. При уточненому річному плані доходів 66530,7 тис.грн, фактично поступило 67356,2 тис.грн, сума перевиконання по району склала 825,5 тис.грн.

         Протягом року за рахунок перевиконання доходів загального фонду по всіх бюджетах спрямовано на видатки 11470,1 тис.грн., в тому числі по районному бюджету 6959,8 тис.грн. 

          З метою здійснення прогнозування надходжень до місцевих бюджетів, та врахування в показниках проекту державного бюджету на наступний рік, надано пропозиції щодо очікуваних надходжень за 2017 рік та прогноз  надходжень на 2018-2020 роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів району.

         До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло доходів на суму 5346,7 тис.грн., в тому числі:  до місцевих бюджетів розвитку – 2526,7 тис.грн.,  до фондів охорони  навколишнього середовища – 258,5 тис.грн.,   до цільових фондів, створених місцевими радами – 30,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ (платні послуги та благодійні внески) – 2531,5 тис.грн.

         До спеціального фонду місцевого бюджету в частині надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по району протягом 2017 року надходжень немає, у зв»язку з чим такі кошти не використовувались. Залишок коштів на 01.01.2018 року становить 119,9 тис.грн.

         Протягом року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету району на суму 239023,5 тис.грн., надано кошти на кредитування індивідуальних сільських забудовників у рамках програми «Власний дім» із загального та спеціального фондів на суму 690,0 тис.грн, повернуто позичальниками  295,0 тис.грн.

Протягом  2017 року за рахунок резервного фонду районного бюджету профінансовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій кошти в сумі 149,1 тис. грн.

 Видаткова частина зведеного бюджету району по загальному фонду за 2017 рік при уточненому плані на звітний період 295899,2 тис. грн. виконана в сумі 291098,1 тис.грн., тобто виконання складає  98,4 відсотка.

Виконання видаткової частини спеціального фонду при вточненому плані  25814,0 тис.грн., становить 24100,8 тис.грн.,  або 93,4 відс.

Структура видаткової частини загального фонду місцевого бюджету  у 2017 році має соціальну спрямованість. Найвагоміші частки видатків у загальному обсязі бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 35,7 %, освіта – 32,4 %, охорона здоров»я   -  11,1 % , культура і мистецтво – 3,9 %, фізична культура і спорт – 0,4 %, інші видатки – 11,4 %. 

                На фінансування органів державного управління протягом 2017 року використано 14772,1 тис.грн., при уточненому плані 14969,6 тис.грн., що складає 98,7 % від плану.

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2017 рік використано 94180,7 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 96435,0 тис.грн., або 97,7 відсотків від запланованих коштів. Із загальної суми на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами використано 69059,5 тис.грн., дошкільну освіту використано 19584,9 тис.грн., на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч.сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім‘ях патронатного вихователя освоєно 801,0 тис.грн., на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 754,5 тис.грн., на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти – 718,2 тис.грн., на інші освітні програми використано 1926,7 тис.грн., на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 10,9 тис.грн., на інші заходи та видатки в галузі освіти -1325,0 тис.грн.

Із загального обсягу видатків по галузі освіта, видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 80145,1 тис.грн.(85,1 %), на харчування учнів - 3684,1 тис.грн. (3,9 %),  на оплату за енергоносії та інші видатки – 10351,5 тис.грн. (11,0 %).

На фінансування закладів охорони здоров’я за 2017 рік по загальному фонду бюджету району виділено 32653,2 тис. грн., з яких освоєно  32262,3 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків.

               На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я  24834,9 тис. грн., на придбання медикаментів використано 1455,6 тис. грн., на придбання продуктів харчування використано 299,5 тис. грн., на оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2666,4 тис.грн., інші видатки становлять 3005,9 тис.грн. (це  програми по забезпеченню централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет , онкологічних захворювань, боротьби з туберкульозом та інші заходи в галузі охорони здоров’я).

                 На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 105315,9 тис. грн., освоєно на цю галузь 104053,6 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків. З них:  на надання пільг та субсидій населенню – 29605,7 тис.грн., на надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям - 69134,2 тис.грн., на надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - 1334,8 тис.грн., на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер центр)- 2509,9 тис.грн., на центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді- 348,7 тис.грн., на оздоровлення та відпочинок дітей – 99,0 тис.грн., на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 232,0 тис.грн., на інші видатки -789,3 тис.грн.

         По спеціальному фонду за рахунок коштів, переданих із загального фонду надано фінансову підтримку громадській організації «Спілка учасників АТО» на капітальні видатки кошти в сумі 12,0 тис.грн. відповідно до плану.

По Перечинському району на фінансування установ культури з бюджетів району протягом 2017 року при планових призначеннях 11485,2 тис. грн., витрачено 11314,9 тис. грн.,  що становить 98,5 % від плану.  В тому числі на утримання бібліотек використано – 3232,0 тис.грн., на палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу – 3463,8 тис.грн., школи естетичного виховання – 3729,6 тис.грн., іншi культурно-освiтнi заклади та заходи – 889,5 тис.

На  фінансування фізичної культури і спорту у 2017 році використано кошти в сумі 1278,3 тис.грн., з  яких на утримання дитячо-юнацької спортивної школи профінансовано 1060,4 тис.грн., на програми в галузі фізичної культури і спорту використано 217,9 тис.грн.

На  благоустрій сіл і міста району використано 5535,8 тис.грн. по загальному фонду місцевого бюджету, по спеціальному фонду бюджету на благоустрій територій освоєно 432,8 тис.грн

              На ремонт та утримання вулиць і автодоріг району у звітному  році профінансовано – 8758,9 тис.грн. В тому числі: 3195,4 тис.грн.-  профінансовано поточний ремонт та видатки на утримання дорожньої мережі та 5563,5 тис.грн. -  видатки по бюджету розвитку на капітальний ремонт вулиць та автодоріг.

          Видатки бюджету розвитку  2017 року за рахунок власних коштів (в тому числі коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету) склали 9362,5 тис.грн.

           За рахунок субвенції з обласного бюджету освоєно 2463,9 тис.грн.

           За рахунок спрямованих на капітальні видатки залишків коштів освітньої субвенції, що склалися на початок року, освоєно 803,7 тис.грн. (95,1 %)  із передбачених 845,2 тис.грн.

            Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освоєно в сумі 5716,5 тис.грн. із виділених району 6739,0 тис.грн., або 84,8 відсотків. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  освоєно 3120,9 тис.грн. із передбачених  3760,0 тис.грн. (83%), залишок невикористаних коштів на кінець року склав 639,1 тис.грн. Не освоєно кошти передбачені на капітальний ремонт (частини приміщень) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Т.Ремети, які виділені у грудні місяці. За рахунок субвенції з обласного бюджету видатки розвитку освітніх закладів профінансовано в сумі 853,9 тис.грн.(98,4%).  Видатки районного бюджету розвитку склали 1064,3 тис.грн., видатки міського та сільських бюджетів – 1121,3 тис.грн.

         На видатки розвитку по закладах охорони здоров»я спрямовано 547,2 тис.грн. з районного бюджету.

          Видатки розвитку по галузі культури склали 920,5 тис.грн. В тому числі: 94,4 тис.грн. – з районного бюджету, 116,1 тис.грн. – із низових бюджетів, 710,0 тис.грн. – за рахунок субвенції з обласного бюджету (100% відповідно до запланованих). 

         Всього на розвиток  житлово-комунального господарства спрямовано 9116,5 тис.грн. Зокрема за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано на ремонт автодороги Турички-Вільшанки – 2595,6 тис.грн.(залишок не використаних коштів на кінець року – 122,3 тис.грн.),  не освоєно виділені  у грудні місяці кошти вказаної  субвенції для будівництва кладовища в с.Т.Ремети в сумі 261,0 тис.грн.  Кошти іншої субвенції з обласного бюджету на реконструкцію водогону в м.Перечин освоєно в сумі 900,0 тис.грн. відповідно до уточненого плану.  З районного бюджету на вказану галузь спрямовано – 350,6 тис.грн., з міського та сільських бюджетів освоєно 5270,3 тис.грн. Зокрема, на поповнення статутного капіталу КП «Комунальник» з міського бюджету спрямовано 369,2 тис.грн., на капітальний ремонт доріг освоєно 2967,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок районного бюджету – 300,6 тис.грн., низових бюджетів – 2667,3 тис.грн.).                           

          Інші видатки бюджету розвитку склали 798,3 тис.грн. З районного бюджету профінансовано 82,0 тис.грн., з міського та сільських бюджетів 716,3 тис.грн. В тому числі проведено видатки за виготовлення містобудівної документації на суму 33,2 тис.грн.

На здійснення заходів по охороні навколишнього природного середовища освоєно 1780,2 тис.грн.. В тому числі за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 1653,5 тис.грн. З них: 931,1 тис.грн. -  на берегоукріплення р.Бистрик на аварійних ділянках с.Т.Бистра, 377,0 тис.грн. – на регулювання русла потока «Млинський» с.Порошково, 345,4 тис.грн. – на будівництво берегоукріплення р.Туричка на території Т.Реметівської сільської ради. За рахунок власних коштів місцевих  бюджетів  на природоохоронні заходи використано 126,7 тис.грн.

.

  Охорона здоров’я  району представлена сектором охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації, в структуру якого входять:

-Перечинська  центральна районна лікарня на 123 стаціонарні ліжка,

- поліклініка на 240 відвідувань в зміну,                                         

-комунальний заклад «Перечинський районний центр ПМСД» з потужністю 488 відвідувань в зміну,

 -денний стаціонар на 45 ліжок.

 Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 728 відвідувань в зміну.

Населення району складає 32197 чоловік, в тому числі дорослі – 23689, діти до 18 років – 8508. Міське населення – 6691; сільське населення – 25506. Особливістю району є те, що на території проживає велика кількість осіб ромської національності – 3740 чол., що становить 11,6% від загальної кількості населення. В тому числі дорослого населення – 1581 чол., що складає 6,7% від загальної кількості дорослого населення району; дітей до 18 років – 2159 чол. (або 25,4% від усіх дітей до 18-ти років). 

            Медична допомога населенню забезпечується на первинному та вторинному рівнях.  

У лікувальних закладах району працює 67 лікарів та 165 осіб середнього медичного персоналу, що відповідно складає 20,81 та 51,24 на 10 тис. населення. 

          Укомплектованість штатних посад сімейних лікарів (враховуючи сумісництво) складає 94,38% (зайнято 21,0 із 22,25 штатних посад). 

 Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів складає 80,90% (18 фізичних осіб на 22,25 ст.) проти 83,52% за 2016 рік і є майже на рівні обласного показника – 85,97%.

Укомплектованість фізичними особами посад лікарів сільських лікарських амбулаторій складає 78,79% (13 фізичних осіб на  16,5 штатних посад) проти 76,47% за 2016 рік і є нижчим від обласного показника – 90,85%. Вакансії вказано вище.

Бюджет по галузі охорони здоров’я на 2017 рік за загальним фондом становить 32670,7 тис. грн. проти 23492,6 тис. грн. в 2016 році. Протягом року заклади охорони здоров’я профінансовано на 32279,9 тис. грн. або 98,8% від призначень на рік.

Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1-го жителя складають 1002,57 грн. проти 751,68 грн. за 2016 рік. 

             По фонду заробітної плати з нарахуваннями профінансовані видатки склали 24835,0 тис.грн. проти 17496,3 тис. грн. за 2016 рік або 100% від запланованих на рік.

На медикаменти заплановано в 2017 році  1481,7 тис. грн. Протягом року видатки на медикаменти склали 1473,2 тис. грн. або 99,4% від призначень на цей період проти 1309,5 тис. грн. за 2016 рік. Видатки на медикаменти на 1 ліжкодень склали 22,05 грн. проти 19,63 за 2016 рік.

Видатки на харчування на 1 ліжкодень в поточному році збільшилися  і складають 10,94 грн. проти 9,94 грн. за 2016 рік. Однак, слід відмітити зростання цін на продукти.

На пільгове медикаментозне забезпечення на 2017 рік передбачено 1606,2 тис. грн. проти 672,0 тис. грн. в 2016 році. Протягом поточного року використано 1466,5 тис. грн., що становить 91,3% від призначень на цей період. В т.ч.:

для онкологічних хворих заплановано 200,0 тис. грн., використано протягом року 188,8 тис. грн., що складає 94,4%;

для хворих на цукровий діабет заплановано 95,0 тис. грн., використано 94,9 тис. грн. або 99,9%;

для забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз виділено 20,0 тис. грн.; використано 100%;

для дітей-інвалідів з рідкісними захворюваннями (муковісцидоз) виділено 80,0 тис. грн., використано 80,0 тис. грн. або 100%;

для хворих на ниркову недостатність заплановано 130,0 тис. грн., використано 102,7 тис. грн. або 79,7% від призначень на цей період;

для забезпечення хворих цукровим діабетом ІІ типу інсулінами заплановано 428,4 тис. грн., використано протягом року 100%;

для забезпечення препаратами хворих згідно державної програми «Доступні ліки» заплановано 607,8 тис. грн., використано протягом року 509,6 тис. грн., що становить 83,8%;

для забезпечення медикаментами учасників АТО виділено 20,0 тис. грн., використано 17,7 тис. грн. або 88,5%;

інші пільгові категорії – 25,0 тис. грн., використано 24,4 тис. грн. або 97,6%.

На енергоносії на 2017 рік заплановано 2897,9 тис. грн., використано 2666,4 тис. грн. або 92,0% від запланованих.

На поточні ремонти АЗПСМ с.Т.Бистра виділено 24,0 тис. грн.; АЗПСМ с.Порошково – 115,0 тис. грн. Поточні ремонти завершені.

За рахунок інших надходжень спеціального фонду у 2017 році профінансовано 85,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗПСМ с.Дубриничі; 131,0 тис. грн. профінансовано протягом 2017 року капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ та проведено роботи по реконструкції системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі – 117,0 тис. грн.

Придбано медичне обладнання, комп’ютер в комплекті (для хірургічного відділення), холодильник для терапевтичного відділення на загальну суму 167,8 тис. грн.; оплачено виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу на капітальний ремонт приміщень стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ на загальну суму 46,5 тис. грн.; виділено за рахунок коштів ДФРР (з державного бюджету) 1045,5 тис. грн. та проведено реконструкцію системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі.

Оплачено робочі проекти та їх експертизи на реконструкцію вузлів комерційного обліку газу по вул. Ужанська, 8 та Садова, 59 на загальну суму – 10,4 тис.грн.

Проведено поточний ремонт приміщень ФАПу с.Вільшинки на загальну суму 35,0 тис.грн., поточний ремонт санвузла терапевтичного відділення №2 Перечинської ЦРЛ в с.Порошково – 25,0 тис.грн., поточний ремонт приміщення хірургічного корпусу Перечинської ЦРЛ (травматологічний кабінет) – 20,0 тис.грн.

Централізовано протягом 2017 року отримано лікарських засобів та медикаментів на суму 852,7 тис. грн. проти 1662,0 тис. грн. за аналогічний період минулого року.

Сума позабюджетних надходжень протягом 2017 року склала 495,05 тис. грн. проти 584,30 тис. грн. за попередній рік, що відповідно складає 15,38 грн. на 1-го жителя району проти 18,20 грн.

План виконання ліжкоднів по району за 2017 рік виконано на  90,1% проти 94,4% за 2016 рік. Перевиконання плану ліжкоднів відмічається по: терапевтичному відділенні – 100,4% проти 101,5% за минулий рік (в т.ч. терапевтичне відідлення №1 – 101,4%; терапевтичне відділення №2 – 93,7%); дитячому відділенні – 102,9% проти 107,7% за 2016 рік.  Недовиконання плану ліжкоднів відмічається по: хірургічному відділенні – 66,8% проти 76,8% за 2016 рік (в т.ч. по хірургічних ліжках – 94,9% проти 90,7%; травматологічних – 36,4% проти 59,4%; гінекологічних – 70,2% проти 89,1%); пологовому відділенні – 94,3% проти 102,2% (в т.ч. родильні ліжка – 108,4%; патологія вагітних – 97,7%; обсерваційні – 0).

           Оборот ліжка протягом 2017 року є майже на рівні 2016 року і складає 33,0 проти 34,2. Середні строки перебування хворого на ліжку також на рівні минулого року і складають 9,3 проти 9,4. 

  Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах складає 13,98 на 1000 населення і є вищим від обласного показника – 12,56. У денних стаціонарах протягом 2017 року проліковано 1366 хворих проти 1160 в попередньому році, що становить 424,26 на 10 тис. населення проти 361,40 за 2016 рік.   

Демографічна ситуація в районі протягом 2017 року дещо погіршилася в порівнянні з 2016 роком. Так, рівень народжуваності знизився з 15,7 на 1000 населення до 12,5; хоча і залишається одним з найвищих в області (обласний показник – 11,65

Загальна смертність населення району збільшилася і складає 14,0 на 1000 населення проти 13,1 за 2016 рік і є вищим за обласний показник – 11,53      

Показник природного приросту є негативним і складає -1,5 проти 2,6 за 2016 рік при обласному показнику 0,12.

 

Діяльність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя, підвищення її соціального статусу.

За станом на 1.12.2017 року у районі функціонують 18  закладів дошкільної освіти, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський). Згідно з поновленим обліком у районі нараховується 2775 дітей віком від 1 до 6 років. У 18-и ДНЗ, здобувають освіту 1128 дітей, що складає 41% від загальної кількості дитячого населення району.

       Середня завантаженість ДНЗ – 123 дітей на 100 місць.

       Педагогічними колективами закладів дошкільної освіти району успішно втілюється регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Протягом останніх років у нашому районі проводиться системна,  послідовна робота щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку. Як результат – 64% дітей п’ятирічного віку відвідують дошкільні установи (із 608 дітей - п’ятирічок 388 виховується у ДНЗ).

За станом на 1 грудня  2017 року кількість дітей від 3 до 6 років, які навчаються і виховуються в ДНЗ, становить  56% (1010 вихованців).

        Освітні заклади для навчання та виховання дошкільнят  району укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Із 131 педагога вищу освіту мають 86 (66%), середню спеціальну – 45  (34%.) Згідно з Типовим  положенням про атестацію педагогічних працівників України один раз у 5 років педагоги дошкільних закладів проходять атестацію та підвищують свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації при ЗІППО. Відділом освіти, молоді та спорту  здійснюється контроль за неухильним дотриманням працівниками ДНЗ нормативно – правових вимог і науково - методичних засад організації навчально-виховного процесу. Вживаються  заходи щодо  належного забезпечення та поновлення  матеріально-технічної бази дошкільних установ району.

Із метою розвантаження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів та  збільшення кількості дітей 5-річного віку, охоплених навчанням та  вихованням у ДНЗ, у 2017 році  планується відкрити 1 групу  в Тур’я-Реметівському  ДНЗ  на 20 місць  на  базі  приміщень розформованого міжшкільного учнівського навчально-виробничого  комбінату. 

У районі функціонують 24 заклади загальної середньої освіти:

-5 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;

-1 Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку;

-12 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (у тому числі й Перечинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради),

-2 НВК: Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад,

-6 загальноосвітніх шкіл І ступеня.

До 25 груп продовженого дня у 2017-2018 навчальному році залучено 750 учнів 1-4 класів (46,1%).

У 2017-2018 навчальному році в освітніх закладах району нараховується 4119  школярів ( у 2017-2018 н/р в школах району навчалося 4199 учнів).

Велика увага приділяється організації навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами. Так, у 2017 році загальна кількість дітей з особливими потребами від 3-х до 18 років у Перечинському  районі становить 206 осіб. 54 дітей вищезгаданої категорії є учнями загальноосвітніх навчальних закладів району, з них 12 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, 11 учнів навчаються у спеціальних навчальних закладах області, 46 школярів навчаються у спеціальних класах (Порошківська та Тур’я Бистрянська ЗОШ) за програмою спеціальних навчальних закладів для розумово відсталих дітей, 4 учням організовано інклюзивне навчання (Перечинська, Тур’я - Реметівська та Тур’я - Полянська ЗОШ).

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах райдержадміністрацією видано розпорядження «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». Питання щодо створення інклюзивно-ресурсного центру буде розглянуто на черговій сесії Перечинської районної ради. 

У 2017-2018 навчальному році у 24 загальноосвітніх навчальних закладах району у 166-и гуртках займаються 2310 учнів (56% від загальної кількості школярів району). У Перечинській ДЮСШ у 29-и секціях та гуртках займаються 480 юних спортсменів.

У Перечинському БДЮТ у 32 гуртках – 750 учнів ( 19 гуртків із них працюють на базі 9-и загальноосвітніх шкіл сільської місцевості). 

У 2017 році успішно реалізовувались наступні програми:

Програма розвитку освіти району на 2013-2022 роки,

Програма "Шкільний автобус" на 2011-2017 роки,

Програма "Обдарована дитина" на період 2016-2020 року,

Програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2017-2019 роки,

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року,

Програма розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки,

Програма розвитку волейболу в Перечинському районі на 2016-2020 роки,

Програма розвитку пауерліфтингу в Перечинському районі на 2016-2020 роки,

Програма «Спортивний майданчик на 2016-2020 роки»,

Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, у навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки,

Програма розвитку дошкільної освіти на 2016-2020 роки,

Програма підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в освітніх закладах Перечинського району на 2016-2018 роки .

Вживаються відповідні заходи щодо забезпечення функціонування освітньої галузі району, її розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців Перечинщини до якісної освіти.

Відповідно до затверджених заходів проведено капітальні ремонти:

 

 

№п/п

Назва школи

Виконані роботи

Сума

№ та дата договору

Примітка

КФК

Обладнання - 3110

1

Турички ЗОШ

апаратура для озвучення в комлекті

16000,00

7021

від 13.07.2017

районний б-т

631,00

освітня субвенція

2

Т.Поляна , П.Гута ЗОШ

проектор в комплекті

29300,00

100п/ПЛ від 07.07.2017

освітня субвенція

3

Т.Бистра, Порошково, Раково, Сімер ЗОШ

циркуляційні насоси

52000,00

127нц/ГО

освітня субвенція

4

Перечин ЗОШ

миюча машина

40000,00

125мм/К

міський б-т

24962,53

районний б-т

5

Школи району

підручники

70955.5

181/17БО вiд 14.11.2017

освітня субвенція

Будівництво -3122

6

Будівництво котельні і  системи теплопостачання Перечин ЗОШ

виконані роботи

812533,00

7кр/ЦЮ 29.08.2017

ДБ

тех.нагляд

16242,69

115тн/КБ

ДБ

 

Разом

 

828775,69

 

 

Капітальні ремонти-3132

7

Капітальний ремонт частини приміщень ДЮСШ

виконані роботи

342299,00

5кр/ГМ від 05.07.2017

міський б-т

тех.нагляд

7699,00

5ТН від 18.07.2017

міський б-т

виконані роботи

35000,00

 

міський б-т

93439,00

районний б-т

тех.нагляд

2985,00

6ТН від 14.08.2017

районний б-т

 

Разом

 

481422,00

 

 

8

Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу Зарічево ЗОШ

виконані роботи

213000,00

1/КР від 13.06.2017

районний б-т

225032,00

обласний б-т

тех.нагляд

6882,00

обласний б-т

 

Разом

 

444914,00

 

 

9

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Т.Бистра ЗОШ

виконані роботи

146548,00

2/КР від 13.06.2017

освітня субвенція

тех.нагляд

3451,67

4ТН від 16.06.2017

освітня субвенція

 

Разом

 

149999,67

 

 

10

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Т.Пасіка ЗОШ

виконані роботи

146549,00

3/КР від13.06.2017

освітня субвенція

тех.нагляд

3451,00

3ТН від 16.06.2017

освітня субвенція

 

Разом

 

150000,00

 

 

11

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) старших класів Дубриничі ЗОШ

виконані роботи

107463,00

4/КР від 13.06.2017

освітня субвенція

тех.нагляд

2536,57

1ТН від 16.06.2017

освітня субвенція

 

Разом

 

109999,57

 

 

12

Капітальний ремонт із заміною вікон Сімер ЗОШ

попередня оплата

145000,00

8кр/ГМ від 29.08.2017

обласний б-т

13

Капітальний ремонт із заміною вікон Т.Ремета ЗОШ

виконані роботи

787679,00

317-БМР вiд 06.11.2017

постанова

тех.нагляд

15838.18

138тн/КБ вiд 17.11.2017

постанова

 

Разом

 

787679,00

 

 

Реконструкції - 3142

14

Реконструкція Вільшинківського НВК-ЗОШ

робочий проект

40000,00

45 від 07.07.2017

освітня субвенція

 

Разом

 

40000,00

 

 

15

Реконструкція системи опалення Порошково ЗОШ

експертиза ПКД

1927,20

07-0655-17 від 15.05.2017

освітня субвенція

 

Разом

 

1927,20

 

 

16

Реконструкція котельні Турички ЗОШ  з встановленням котлів на твердому паливі

інженерно-геологічні роботи

7000,00

34 вiд 02.11.2017

районний б-т

 

 

    Для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за кошти освітньої субвенції закуплено 4 комплекти мультимедійного обладнання на суму 120.0 тис. грн.. Закуплено шкільних меблів (дошки, мебельні стінки, класні парти і стільці) на суму 199.0 тис. грн., посуд для шкільних їдалень на суму 90.0 тис. грн., три комплекти спортивних форм на суму 45.0 тис. грн., вісім газонокосарок на суму 33.0 тис.грн.

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. У 2017 році в районі налічувалось 694 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до школи. Підвозиться 663 учнів. Підвозом охоплено 95%.

Підвіз здійснюється 9 шкільними автобусами. Однак, на сьогодні більша частина вищезазначених транспортних засобів вичерпали свої ресурси унаслідок фізичного зносу і підлягають заміні (КАВЗ -397652 2004 року випуску, ВАЗ Еталон). Також є велика потреба у розвантаженні маршрутів та розроблення нових для 100%-вого забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів та у зворотному напрямку.

У листопаді 2017 року за кошти обласного бюджету та освітньої субвенції (1679607.69грн.) було придбано 1 спеціалізований шкільний автобус.

З метою забезпечення освітніх установ твердим паливом проведено тендерну процедуру по закупівлі дров на суму 885.0 тис. грн., придбано і завезено в заклади загальної середньої освіти вугілля на суму 99 986  грн., що становить 100 % від потреби. Закуплено палети для котельні Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 128 800 гривень.

Відділом освіти, молоді та спорту організовано харчування у 17 шкільних їдальнях навчальних закладів Перечинського району та одному кафе (с.Раково), на що було виділено 1 915,0 тис.грн.

Учні, які отримували безкоштовне гаряче харчування у 2017 році, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» зі змінами від 18 січня 2016 року № 16:

- 40 сиріт та позбавлених батьківського піклування,

-122 – діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,

-46 – учні спецкласів,

-3 -– учні інклюзивного класу.

За рахунок коштів районного бюджету організовано гаряче харчування для: учнів 1-4 класів - 1697, дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції - 51, дітей із особливими освітніми потребами - 42, обдарованих дітей, які навчаються у спортивних класах Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 22 та вихованців пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 28.

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації № 87 від 15.05.2017 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей навчальних закладів Перечинського району влітку 2017 року» було організовано роботу 17 таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів, якими охоплено 1256 дітей різного віку, серед яких дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (25), дітей-інвалідів (17), постраждалих від ЧАЕС (2), дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей (628), дітей учасників АТО (33), обдарованих та талановитих дітей (551). Із місцевого бюджету було виділено 490.0 тис. гривень ( у 2016 році – 335.0 тис .грн). При дворазовому харчуванні вартість одного дітодня в середньому становила 35-38 гривень.

На базі Тур’я-Реметівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Ворочівської ЗОШ І ступеня було організовано літні мовні табори, а на базі пришкільного табору із денним перебуванням Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів створено 2 мовні групи (англійська та німецька). Всього організовано 7 мовних груп з вивчення німецької, словацької та англійської мов.

Відповідно до районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2017 року відділом освіти, молоді та спорту спільно із Перечинською районною радою та райдержадміністрацією було придбано 20 путівок для учнів пільгових категорій навчальних закладів Перечинського району у дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Синевирське озеро» с. Синевирська Поляна Міжгірського району. З 16 по 29 липня у таборі відпочивали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (3), одна дитина із особливими освітніми потребами, учні із багатодітних родин (7), обдаровані і талановиті діти (5), школярі із родин учасників бойових дій (АТО, Афганістан) (3), а також одна вимушена переселенка із зони проведення АТО. На виконання наказу департаменту освіти і науки з 3 по 16 листопада 2017 року 29 учнів 5-8 класів пільгових категорій загальноосвітніх шкіл району відпочивали у Воловецькій філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді «Арніка».

     Пріоритетними  напрямками  роботи відділу   культури  Перечинської райдержадміністрації   в  2017  році  були: збереження  і  модернізація   закладів культури, впровадження  інноваційних методів роботи, розвиток аматорської творчості, традиційного та сучасного  мистецтва, підтримка талановитої  молоді  та обдарованих дітей,  реалізація культурно – мистецьких  та  культурологічних  заходів, залучення громадських ініціатив до участі в культурно – мистецьких проектах, зміцнення матеріально –технічної бази закладів культури,  впровадження енергозберігаючих технологій,  збереження та популяризації історико-культурної спадщини,  розвиток міжнародної культурної діяльності.

    В районі збережено закладів  культури: 21 клубні установи; 21 бібліотечні установи; 2 дитячі музичні школи; 1 народний етнографічний музей «Лемківська садиба» в с. Зарічево. Для повноцінного функціонування культосвітніх установ і покращення їх матеріально – технічної бази відділом культури було розроблено і діяли 3 галузеві програми:  «Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2017 рік»; «Програма підтримки розвитку Перечинської та  Тур’я – Реметівської дитячих музичних шкіл на 2017 рік»; «Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2017 рік». На виконання заходів «Програми розвитку культури і мистецтва на 2017 рік» було виділено 255 000 грн. Подано пропозиці до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік, а також перелік об’єктів галузі культури, що потребують першочергових поточних, капітальних ремонтів, реставрацій. Подано пропозиції до «Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району», до районної «Програми «Ромське населення» та затверджено «План заходів відділу культури райдержадміністрації по роботі з національними меншинами у 2017 році».

     Бібліотечні заклади працювали над забезпеченням інформаційних потреб користувачів та організації відпочинку і дозвілля населення з використанням всіх ресурсів бібліотек,  підвищенням комфортності бібліотечного середовища,  позитивного іміджу бібліотек, забезпеченням інформаційно-бібліотечного мультисервісу.   В централізованій бібліотечній системі комп’ютеризовано 10 бібліотек, в яких є 30 комп’ютерів, 28 компютерів   підключено до мережі інтернет, працює 7 скайп - звязків і 14 блогів, 1 сайт. Бібліотечні установи проводять і беруть участь в заходах до знаменних дат, державних свят, ювілеїв, презентацій, просвітницьких заходів, проводяться  зустрічі з учасниками АТО.  Співпрацюють  з благодійними  фондами "Центр громадських ініціатив", «Опіка»  з  громадськими  організаціями  «Просвіта», «Лемківщина»  та  ін..

Клубні установи підпорядковані сільським радам, методичне керівництво здійснює районний будинок культури, забезпечується проведення культурно-мистецьких акцій, конкурсів, оглядів, свят, аматорські  колективи  району  брали  участь  у районних, обласних, всеукраїнських  і  міжнародних  культурно – мистецьких заходах.

З метою розвитку аматорської народної творчості в закладах культури району діють 114 гуртків, клубних формувань, з них 47 дитячих, у яких беруть участь 1148 учасників з них 527 дітей. В картотеці районного будинку культури налічується 98 народних умільців. В районі діють 4 колективи, яким присвоєно звання «народний» і 1 «зразковий».

     Цьогоріч в районі проведено районний фестиваль колядницьких груп і вертепів «Вертеп – 2017. Колядки Перечинщини», обласні фестивалі: «Лемківська ватра», «Перечинщина скликає таланти»  та  багато  інших.

 

Дитячі  музичні  школи  -  це  державні навчально-виховні заклади, головним завданням яких є естетичне виховання дітей та юнацтва. В школах закладається фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється навчання дітей різним видам мистецтва, ведеться планомірна робота по збереженню духовних цінностей українського народу, кращих культурних традицій, притаманних нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих дітей до вибору професії в галузі культури та мистецтва. Цьогоріч  проводились шкільні конкурси індивідуальних виконавців, переможці яких брали участь у обласних конкурсах. Учні  та  викладачі  музичних  шкіл  беруть активну участь у концертах, оглядах, конкурсах, культурно – мистецьких заходах району, області.  У  школах естетичного виховання  (дитячих  музичних  школах) початкову мистецьку освіту здобуває понад 270  дітей.  Діти - сироти, діти,  які знаходяться під опікою, а також діти з неповних,  малозабезпечених сімей та діти учасників АТО на сході України користуються пільгами в платі за навчання.

У Перечинському районі налічується близько 40 пам’яток архітектури, серед яких: археологічні, історичні, пам’ятки монументального мистецтва, та пам’ятки архітектури – пам’ятні знаки радянським воїнам і односельчанам, листоноші Ф.Фекеті, меморіальні дошки  героям  АТО, братські могили, могили афганців, січових стрілців, пам’ятник листоноші Ф.Фекеті та ін. На сьогоднішній день відділом культури спільно з відділом охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування ведеться робота в справі охорони культурної спадщини, а саме упорядкування і паспортизації пам’яток Перечинського району.

Музей «Лемківська садиба» береже і збагачує традиції, звичаї лемківської культури рідного краю. У звітному році завершуються  реставраційні  роботи споруди за рахунок «Комплексної програми збереження та використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки».

Матеріально-технічна база

     У 2017 році за рахунок обласного та районного бюджетів  виділено  і  освоєно  кошти  в  сумі  510 000   грн. (обласний  бюджет), 190 000 грн. (районний  бюджет) проведено  поточні  й  капітальні  ремонти: капітальний ремонт малого залу РБК, завершено ремонт вбиралень 1  поверху споруди; проведено  капітальний  ремонт  Перечинського  РБК ( заміна вікон та  дверей), поточний ремонт приміщень  Перечинського  РБК, розпочато ремонт фойе ІІ –го поверху  РБК, проведено  поточні  ремонти  класних  приміщень  Перечинської  дитячої  музичної  школи,  відремонтовано  електропроводку  у  бібліотеці – філії с. Порошково  та  в  класних  приміщеннях  Т.Реметівської  ДМШ, ремонт  даху  районної  бібліотеки  для  дітей, проведено  поточні  ремонти  в  бібліотеках – філіях  сіл  Новоселиця, Т.Бистра, Раково.

Придбано  сценічні  костюми  для  колективів  художньої  самодіяльності  в  сумі  20 000 грн. (обласний  бюджет),  20 000 грн. (районний  бюджет), видання  книги  В. Мулеси  «Садинець»   - 10 000 грн. (районний  бюджет) , ксероксно – копіювальну  техніку - 20 000 грн. (районний  бюджет), господарські  товари для  обслуговування  будівель - 30 000 (районний  бюджет).

 

Робота управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у звітному періоді була спрямована на системне забезпечення соціального захисту соціально-незахищених верств населення району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної  та районної державних адміністрацій.

Важливим напрямком роботи керівництва управління соціального захисту населення є розгляд звернень громадян, адже вони є відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, що мають місце у суспільстві. Населення часто не встигає за змінами у нормативно-правовій базі з тих чи інших життєво-важливих питань. Саме тому у 2017 році збільшилася кількість звернень на «Урядову гарячу лінію». Всі звернення громадян вчасно розглянуто в межах чинного законодавства. Найбільш актуальними для населення краю залишаються питання отримання субсидій та соціальних виплат  різного характеру.

За 11 місяців 2017 року за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося 2627 сімей,  з них:

876- на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

272 -     на допомогу по вагітності і пологах

425 - на допомогу при народженні дитини

646- на допомогу одиноким матерям                                                            

1- на допомогу при усиновленні дитини

119-на допомогу по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу                                                         

46-по догляду за перестарілою особою, інвалідом І групи

98 - на допомогу інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам

23-під опікою та піклуванням

18-на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

24 - компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

10 - на поховання

65-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів

        За січень-листопад 2017 року сума нарахованих допомог становить  66783,5 тис. грн.,  в т. ч.:

16988,9 - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

25,2 -    по догляду за дитиною до 3-х років

30092,1 - допомога при народженні дитини

423,5 -допомога по вагітності та пологах

5953,1 -допомога одиноким матерям

81,7 -  допомога при усиновленні дитини

1199,8 -допомога по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу

8072,2 -допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1243,5 -під опікою та піклуванням

39,4 - компенсаційна виплата на догляд за інвалідом 1 гр. та перестарілим,

1485,5 - державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію  та інвалідам

 215,0- компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

 31,4  - на поховання

194,2-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

738,0-ДСД  на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (будинок сімейного типу -1, прийомна сім’я - 4)

За одинадцять місяців поточного року в районі всі види державних соціальних допомог профінансовано і виплачено в повному обсязі відповідно до нарахованих сум. Заборгованість відсутня. 

              Станом на 01.12.2017 року за призначенням житлових субсидій звернулося 2224 сім’ї, з них:

на придбання ТПСГ- 1597 заяв

на оплату ЖКП- 627 заяв.

В січні-листопаді 2017 року сума нарахованих субсидій на ЖКП склала 21942,7 тис. грн., профінансовано – 22266,59 тис. грн. Заборгованість по субсидіях на оплату ЖКП станом на 01.12.2017 року становить 4168,15 тис. грн. За даний період призначено субсидію на ТПСГ (готівкою) на суму 3529,9 тис. грн., профінансовано - 2942,79тис.грн., заборгованість-622,41тис.грн.(кредиторська).

  Протягом червня-жовтня поточного року прийнято 1528 заяв громадян району для проведення виплати частини невикористаної суми субсидії, що підлягають монетизації. В органах казначейства зареєстровані фінансові зобов’язання на вищезгадані цілі на суму 984,7 тис. грн. та проведена виплата даних коштів. 

              Враховуючи внесені зміни до Порядку надання населенню житлової субсидії управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації протягом звітного періоду проведено відповідну роботу щодо здійснення розрахунку субсидій на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у попередньому періоді. З цією метою було підготовлено та направлено запити до сільських рад, організацій - надавачів житлово-комунальних послуг та в органи ДФС на 2296 одержувачів субсидій. Станом на 01.12.2017 року 3289 сімей району користуються житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.    

            Протягом поточного року підготовлено і подано на розгляд комісії з питань призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках 12 заяв з відповідними документами для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. По 7 заявах прийнято позитивні рішення, 2 сім’ям відмовлено. Також на розгляд даної комісії було винесено 633 заяви для надання житлової субсидії, з яких по 531 зверненні громадян прийнято рішення про призначення.

За звітній період відділом державних соціальних допомог розглянуто 3 заяви з відповідними документами, на підставі яких нараховано одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» на загальну суму 48,0 тис. грн.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,  занесено 7507 пільговиків, з них  2014  дітей війни,  925 інвалідів і 87 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. За 2017 рік  надано пільг на суму  1411,6тис.грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2163  особи з інвалідністю (2016р. - 2172)  з них:

-   I групи – 223 особи  (2016р. - 226 )

-   II групи – 831 осіб  (2016р. - 834)

-   III групи – 942 особи  (2016р. - 947)

Діти з інвалідністю – 167 осіб (2016р. - 165).

         В районі проживає 40 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 14 дітей з іобмеженими фізичними можливостями.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.09.2014 року №276 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.01.2008 року №31” утворено та затверджено склад районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

        Облаштування об’єктів громадської інфраструктури до безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення  по Перечинському районі становить - 61,7 %.

Загальна кількість закладів – 268, з них:

облаштовано або існує вільний доступ -  135

не можливо облаштувати – 31

не облаштовано – 102.

        Станом на 04.12.2017 року 11 осіб з обмеженими фізичними можливостями пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2016р. -10), 7 – осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів наданих Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з державного бюджету (2016р. - 6), 5 дітей пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2016р. - 3), 37 дітей оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2016р. - 23). 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та рішенням сесії районної ради від 14.12.2014 № 459 затверджено Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2015-2017 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2017 році  виділено 7,5 тис. грн.  (2016р. –7,5 тис. грн.).

        Управлінням соціального захисту населення ведеться  робота із учасниками АТО  в 3-х напрямках:

Облік та пільгове забезпечення

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією учасників АТО та літнє оздоровлення дітей воїнів АТО.

Облік та пільгове забезпечення.

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.12.2017року  перебувають 159 військовослужбовців учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій, з них 11-м встановлено статус «інваліда війни» (3 осіб - ІІ гр.інв., 8 осіб – ІІІ гр.інв.). Дані громадяни користуються пільгами на електроенергію, газ, тверде паливо та комунальні послуги (учасники бойових дій – 75%, інваліди війни – 100% в межах встановлених законом норм) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідно до постанови КМУ «Про деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» від 05.04.2017 №223, у поточному році управлінням соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації, проведено виплати разової грошової допомоги до 5 травня – 355 особам на загальну суму 453300грн.

            Відповідно до Програми «Турбота» учасникам АТО та членам їх сімей надано матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 79500грн.

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено 32800грн на реалізацію заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції. Управлінням соціального захисту населення було укладено договір з Ужгородською автомобільною школою Товариства сприяння оборони України  на здійснення підготовки та перепідготовки учасників АТО за професією – “водій” на загальну суму 32800грн. Відповідно до укладеного договору 7 осіб пройшли навчання та перенавчання за різними категоріями: СЕ, С, В.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією учасників АТО та літнє оздоровлення дітей воїнів АТО.

         Станом на 01 грудня 2017року в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 4 учасники антитерористичної операції.  Станом на 01 грудня 2017 року 3 учасників АТО забезпечено санаторно-курортним лікуванням у санаторії “Оризонт” Одеської області – 2 осіб, в санаторії “Поляна” Закарпатської області – 1 особа. Також 35 дітей учасників АТО забезпечено літнім оздоровленням.

Діяльність громадської організації “Спілка учасників АТО Перечинщини”.

            У районі створена і діє громадська організація “Спілка учасників АТО Перечинщини”. Голова ГО знаний в районі активіст Павло Васильович Попович.  Управлінням соціального захисту населення Перечинської РДА було розроблено “Програму соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020роки”, яку було затверджено Рішенням сесії Перечинської районної ради від 14.07.2016року №169. На фінансування заходів вищезазначеної Програми передбачено фінансування із районного бюджету в розмірі 500тис.грн щорічно. У 2016 році було виділено 20тис.грн. Станом на 01 жовтня 2017року , а саме рішенням сесії від 29.06.2017року виділено 20тис.грн.

Комісія щодо розгляду питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016р.№719 “Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”, розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 листопада 2016року №341 створено  комісію щодо розгляду питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

На протязі 2017року комісія розглядала 2 заяви учасників АТО – Соляника Ю.І. жителя м. Перечин (повторно) та Опаленика В.-М.Й.  жителя с.Ворочево.

Обидві заяви комісією розглянуті та прийняті рішення згідно чинного законодавства.

  Внутрішньо переміщені особи.

ВПО перебуває на обліку на 01.12.2017року - всього: 27 сімей;  47 осіб;

Станом на 01.12.2017року 8 сімей без виплати на проживання. Проблемних питань із вищезазначеною категорією немає. Питання щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам розглядає комісія, а перевірку фактичного місця проживання здійснює робоча група.

Соціально-трудові відносини.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2013 № 67 “Про Програму зайнятості населення Закарпатської області на період до 2017 року”, в районі розроблено “Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2017 року”, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20.03.2013 № 83 та затверджена рішенням №321 шістнадцятої сесії Перечинської районної ради  VІ скликання від 13.06.2013 року .

В основу Програми зайнятості населення покладено основні напрями „Програми економічного і соціального розвитку району”. При розробці районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року враховано ситуацію, що склалася на підприємствах та організаціях району, використано відповідні дані районного центру зайнятості, районного відділу статистики, підприємств, організацій району, а також вимог Закону України „Про зайнятість населення”.

Програмою на 2017 рік  заплановано створити 250 нових робочих місць. Протягом    січня - жовтня поточного року в районі створено 240 нових робочих місць, що становить 96% від запланованого. З них: юридичними особами – 82, фізичними особами згідно трудових угод – 69, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців – 89.

Для забезпечення легалізації зайнятості, з метою виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки, посилення соціального захисту працівників, збільшення надходження до бюджету всіх рівнів та державних соціальних страхових фондів в районі розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.02.2017 № 33 утворено районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Протягом січня - листопада 2017  року проведено 11 засідань робочої групи, на яких розглядалися питання стану дотримання законодавства про працю, зайнятість та виплату заробітної плати роботодавцями на території району.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІІ квартал 2017 року згідно експрес випуску головного управління статистики у Закарпатській області від 20.11.2017 року №175 склала 6390,00 грн. За розміром заробітної плати серед інших районів та міст області район займає 6 місце. У відповідності до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (1684,00 грн.), середньомісячна заробітна плата працівників за ІІІ квартал 2017 року збільшилася на 4706,00 грн. або на 379,4%. У відсотках до середнього рівня по області (6559,00 грн.) розмір заробітної плати складає 97,4%. Темп зростання середньомісячної заробітної плати у відповідності до аналогічного періоду минулого року складає – 136,1 %.

Керівники підприємств, які допускають рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників менше за встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати, постійно заслуховуються на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (за січень – листопад 2017 року проведено 11 засідань).

Станом на 01.12.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

 

Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – це спеціалізований заклад, який уповноважений державою брати участь у реалізації державної політики шляхом проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. При центрі створено та діють спеціалізовані служби:

·                     служба підтримки сім’ї (робота з сім’ями у кризі, сім’ями, у яких виховуються діти з функціональними обмеженнями, родинами опікунів/піклувальників);

·                     мобільний консультаційний пункт соціальної роботи для надання соціальних послуг в сільській та гірській місцевості.

Діяльність центру здійснюється відповідно до Законів України та загальнодержавних програм щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Пріоритетними напрямками роботи в діяльності центру СССДМ визначені:

·                     раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах;

·                     підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

·                     забезпечення соціального супроводу опікунських сімей;

·                     здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі.

Послуги спеціалістів безкоштовні, інформація, отримана від клієнтів в процесі роботи в жодному випадку не використовується проти клієнта і є службовою таємницею.

Станом на звітну дату на обліку центру перебувають 120 сімей, в яких 180 дітей, які виявлено протягом поточного року, яким надавалися інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні та юридичні послуги.

Соціальні послуги сім’ям надавалися як в рамках здійснення соціального супроводу, так і за карткою обліку роботи із сім’єю (особою) через індивідуальне та групове консультування.

Одним із видів надання комплексу соціальних послуг сім’ї являється соціальний супровід. У деяких випадках сім’ї брались під супровід через наявність декількох проблем, які потребували вирішення.Спектр проблем, що потребують вирішення, у переважної більшості сімей, які перебувають під соціальним супроводом, є дуже широким. Тому ефективність соціального супроводу залежіть не тільки від роботи працівників центру, а й від спільних зусиль та залучення всіх суб’єктів соціальної роботи до процесу вирішення проблем сімей, проводиться оцінка потреб дитини та її сім’ї. Кожній сім’ї надається комплекс соціальних послуг згідно потреб.

Під соціальним супроводом у поточному році перебувало 18 сімей, в яких виховується 32дітей, з них:

Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувала 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальним супроводом Перечинського РЦСССДМ охоплено ДБСТ сім’ї Чомоляк, в якому виховуються 6 дітей-вихованців та ПС Грамма, ПС Гапак, ПС Русинчак, ПС Курішко/ Калініченко, в яких виховуються 7 прийомних дітей.

260 сімей, в яких виховується 372 дітей отримали послуги за карткою обліку роботи з сім’єю (особою).

Соціальними послугами Перечинського РЦСССДМ охоплені клієнти Обласного соціального центру матері та дитини та Обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За результатами проведеної роботи: покращено психоемоційний стан членів сімей, скеровано на медичне обстеження, надано допомогу в отриманні речової допомоги, оформленні документів, відновлено соціальні зв’язки,допомога у вирішенні житлово-побутових проблеми,направлено для оформлення державних соціальних допомог, проводиться робота щодо стимулювання батьків до дій щодо вирішення житлових питань, здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з членами сімей з числа отримувачів допомоги при народженні дитини з метою запобігання втрати права сім’ї на відповідний вид допомогиздійснення обстеження умов проживання дітей в сім’ях одиноких матерів, проведення за місцем проживання сімї інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя.

В ході функціонування спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» в сільській місцевості протягом 2017 року було проведено 49 просвітницьких заходів в навчальних та оздоровчих закладах району. Послуги надавалися через індивідуальне та групове консультування. Груповими послугами охоплено 1120 осіб та надано 172  індивідуальних послуг.

 

            Служба у  справах  дітей є структурним підрозділом районної державної адміністрації,  з 2009 року підключена до Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” – електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також громадян, які можуть взяти дитину на виховання, під опіку/піклування чи усиновлення.

            З метою зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності в районі, службою у справах дітей було розроблено районну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки. Станом на 01.12.2017 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває – 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 39 дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників, 9 дітей знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 11 - перебувають у дитячих закладах області на повному державному утриманні. Протягом звітнього періоду на первинний облік служби взято 5 - дітей-сиріт та дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надано юридичний статус, з них: влаштовано під піклування 3 - дитини, 2-х малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано у обласний Будинок дитини м. Свалява. Знято з первинного обліку служби - 6 дітей з яких: 2-усиновлено громадянами України та 4 - досягнення повноліття. Діти, які досягли повноліття відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку», отримали допомогу та взяті під соціальний супровід, як особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На профілактичному обліку служби перебуває 3 – дітей, які проживають у одній сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, покращення криміногенної ситуації, протягом 11-ти місяців 2017 року службою спільно з інспектором з ювенальної превенції Перечинського відділення поліції, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками органів місцевого самоврядування проведено 49 – профілактичних рейдів, з яких: “Малюк”, “Діти вулиці”, “Урок”, тощо. Під час здійснення рейдів – діти з вулиці та сімей не вилучалися. За наслідками проведеної роботи було складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання, 65 - громадян  попереджено про відповідальність за ухилення від виконання ними батьківських обов’язків та 26 -  притягнуто до адмінвідповідальності за ст.184 КУпАП.   Протягом 11-ти місяців 2017 року взято на профілактичний облік 7- дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків та знято – 23 дітей, де батьки покращили умови проживання  та  ставлення щодо виховання своїх дітей.

З метою соціально-правового захисту прав дітей протягом звітного періоду проведено 12 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядалися  питання стосовно захисту життя,  охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, сімейного виховання,  житлових та майнових прав дітей. За позовом органу опіки та піклування Перечинської райдержадміністрації службою у справах дітей до Перечинського районного суду подано чотири позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав відносно дев’яти дітей, з яких два позови задоволено відносно трьох дітей. Дві  справи знаходяться у суді в стадії розгляду.

            З метою реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання за 11 - місяців 2017 року було усиновлено двоє дітей, які перебували на первинному обліку служби та знаходились у обласному Будинку дитини м. Свалява.        

            З нагоди Дня усиновлення, який відмічається  в Україні 30 вересня та з метою популяризації позитивного досвіду влаштування на виховання в сім’ї громадян України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), проведено круглий стіл - зустріч з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які проживають на території району та мають на утриманні та вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На даному заході було роз’яснено порядок усиновлення згідно чинного законодавства, прочитано статтю на тему: «До усиновлення – крок за кроком». Всім присутнім вручено на пам’ять методичні рекомендації на тему: « 9 - кроків до усиновлення дитини».

У Перечинському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу „Сім’ї Чомоляк” с. П. Гута в якому виховується 9 дітей, із них: 6 - дітей, позбавлених батьківського піклування та рідні діти

П’ятеро дітей виховується у чотирьох прийомних сім’ях, які створені за розпорядження голови райдержадміністрації та функціонують на території району. Їм надається юридична та консультативна підтримка та здійснюється соціальний супровід сімей. З метою захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, духовного розвитку у сім’ї, майнових та житлових прав, відповідно до п. 52 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини”, служба із залученням працівників органів освіти, охорони здоров’я, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які перебувають під опікою/піклуванням фізичних осіб, прийомних батьків та батьків-вихователів.

З метою роз’яснення основних прав, свобод, обов‘язків, а також роз’яснення відповідальності неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень, проводились зустрічі та бесіди з учнями шкіл району. Були проведені заходи спрямовані на формування належної громадської думки щодо небезпечності насильства, як явища, поваги до прав людини, жінки, дитини й необхідності їх дотримання, попередження жорстокості у шкільному середовищі.

            Протягом літнього періоду на території району  функціонувало 17 пришкільних літніх оздоровчих таборів з денним перебуванням та три стаціонарні літні оздоровчі табори відпочинку. З метою сприяння фізичному, творчому, духовному та інтелектуальному розвитку  дітей, на виконання наказу служби у справах дітей Закарпатської ОДА від  24.04.2017 року №31 «Про оздоровлення дітей влітку 2017 року», службою у справах дітей здійснювались перевірки літніх оздоровчих таборів відпочинку з денним перебуванням та стаціонарних таборів.

            Відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у своїй роботі працівники таборів керуються Конституцією України, Законами України: "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", "Про забезпечення санітарно-епідеомілогічного благополуччя населення", "Про пожежну безпеку" та Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, іншими нормативно-правовими актами. При здійсненні перевірок порушень не виявлено.

            На виконання наказу ССД ОДА від 11.08.2017 року №62 “Про організацію проведення у 2017 році Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок” службою спільно з інспектором з ювенальної превенції Перечинського відділення поліції,  відділом освіти, молоді та спорту Перечинської РДА та представниками органів місцевого самоврядування щороку проводиться на території району Всеукраїнський профілактичний захід “Урок”. Метою даного  заходу є виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до занять у навчальних закладах району, вжиття заходів для повернення їх до навчання, притягнення до відповідальності батьків або осіб що їх замінюють за неналежне виконання своїх обов’язків. З дітьми та їх батьками проводяться профілактичні бесіди, роз’яснюються  вимоги чинного законодавства про обов’язкову середню освіту. Питання по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, попередження насильства щодо дітей, щоквартально розглядається на засіданні Координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації.

            Щороку служба у справах дітей бере участь у проведенні Тижня правових знань спільно з працівниками Перечинського відділення поліції, відділу освіти, молоді та спорту РДА, юридичного сектору РДА, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який проводиться у грудні. Під час проведення Тижня правових знань проводяться зустрічі та бесіди з учнями шкіл району, з метою роз’яснення основних прав, свобод та обов’язків, а також роз’яснення відповідальності неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень.

Робота служби у справах дітей стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відображається на Веб – сторінці районної державної адміністрації та засобах масової інформації району.

 

Перечинський  районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, підзвітною та підконтрольною управлінню соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації.

У своїй діяльності територіальний центр керується Конституцією та Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями державної адміністрації.

Основні завдання територіального центру:

- виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує міський територіальний центр з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.

Територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

У територіальному центрі утворені та функціонують такі структурні підрозділи:

Робота структурних підрозділів територіального центру, що надають соціальні послуги

Станом на 01.12.2017 року на обліку у відділеннях територіального центру перебувало 1056 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Протягом 11 місяців 2017 року одержувачам соціальних послуг безоплатно надано 35789 різних послуг.

З початку року відділеннями терцентру виявлено 1077 громадян, що потребують соціального обслуговування, що у порівнянні з попереднім роком  становить 101,98 %.

У відділеннях територіального центру запроваджено надання соціальних послуг на платній основі для одержувачів,  які не підлягають безоплатному обслуговуванню. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг  з 01.01.2017 по 01.12.2017 року становить 9,5 тис.грн (у 2016 році – 8,04 тис. грн), що на 1,5 тисяч гривень більше ніж у 2016 році (117,89%). 

Упродовж  звітного періоду робота територіального центру здійснювалася з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 №1417 (далі - Постанова) та Державного стандартів.На кожного громадянина, що перебуває на обслуговуванні у відділенні, ведеться особова справа, в якій відповідно до Постанови та Державного стандарту містяться документи, що підтверджують його право на отримання соціальних послуг. Працівниками здійснюється контроль за наповненням особових справ та вчасною пролонгацією документів.

Співпраця з іншими організаціями та установами.

У поточному році в рази збільшився показник співпраці  з громадськими, благодійними та іншими організаціями, установами, ФОП. Протягом звітного періоду територіальному центру завдяки співпраці вдалося залучити спонсорської допомоги  на суму 134668,00 гривень із яких 34000,00 грошові кошти, 100668,00 грн. - натуральна форма (гуманітарна допомога). Даний показник  збільшився на 53% у порівнянні з минулим роком (сума  залученої спонсорської допомоги у 2016 році склала - 63290,00 гривень).

Територіальним центром за результатами виїздів з метою визначення потреб населення в соціальних послугах встановлено, що на території району проживають особи, які в силу складних життєвих обставин опинились за межею бідності. Станом на 01.12.2017 року виявлено 46  осіб, які ще не досягли пенсійного віку, але на даний час не можуть працювати через відсутність документів, хворобу, інші складні життєві обставини.  Територіальним центром вжито заходів щодо забезпечення даних осіб через благодійні установи продуктами харчування та іншою допомогою. У наступному році планується розробити програму щодо забезпечення потреб в соціальних послугах такої категорії громадян на особливих умовах за рахунок співпраці з спонсорами.
            Проблемним питанням залишається відсутність складського приміщення для зберігання гуманітарної допомоги.Перспективами розвитку територіального центру в наступному році є впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх видів соціальних послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного клієнта, розширення аудиторії отримувачів платних соціальних послуг, розвиток співпраці з громадськими організаціями з метою надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, а також підвищення кваліфікації працівників територіального центру.

Архіви – невід`ємний інститут будь-якої держави, який зберігає історичну пам`ять нації, є запорукою її самоусвідомлення та розвитку.

В  архівному секторі Перечинської районної державної адміністрації формується та зберігається потужний інформаційний ресурс, документальна скарбниця про історію нашого району,  минуле Закарпатського краю і його славних людей, фактичний матеріал про національне державотворення.

      Пріоритетним завданням  у 2017 році  була робота над створенням належних умов для зберігання, примноження та використання НАФ та  подальша розбудова архівної справи в районі.

    Станом на сьогодні,  на державному зберіганні в архівному секторі знаходяться 74 фонди,які налічують  22388 одиниць зберігання документів Національного архівного фонду та 4548 одиниць зберігання з особового складу,102 фотодокументи. З метою їх забезпечення та збереження  функціонує Програма розвитку архівної справи в районі на 2016-2020 роки.

     Працівники архівного сектору  проводять виправлення,  підшивку і перевірку наявності справ,  експертизу цінності документів та упорядкування архівних документів установ, організацій району.  Протягом цього року проведено перевірку наявності справ у 6  фондах, переглянуто  617   справ.

Діє  експертна комісія, яка  на своїх засіданнях розглядає та схвалює номенклатури справ та описи справ постійного зберігання та з особового складу, положення про експертні комісії, положення про архівні підрозділи    установ, організацій району.

Значимість  архівних документів надзвичайно важлива. Люди шукають архівні документи, які б підтвердили їх права на майно, житло, землю, пенсію, трудовий стаж, заробітну плату. А це людські долі…

            Цього року до архівного сектору  надійшло 300 письмових запитів, із них: 285- виконано з позитивним результатом, 15- рекомендовано звернутися за місцем знаходження документів. За змістом-270 складають запити про підтвердження трудового стажу, пільгового стажу та розміру заробітної плати, інші  – з питань будівництва житлових будинків та обєктів,  виділення та приватизації земельних ділянок.

     Працівники архівного сектору роблять все для того, щоб поповнити фонди,прийняти іх і забезпечити відповідне зберігання.

Відділом містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту у 2017 році

1.     Видано будівельних паспортів – 43

2.     Підготовлено розпоряджень - 17

3.     Розглянуто та погоджено проектів будівництва – 43

4.     Розглянуто заяв та скарг юридичних та фізичних осіб в тому числі на усному прийомі громадян – 22

5.     Направлено відповідей в ОДА , РДА -   23

6.     Направлено ініціативних листів –  29

7.     Видано висновків для оформлення права власності на земельні ділянки – 91

8.     Видано містобудівних умов і обмежень – 7

9.     Участь в нарадах, комісіях  - 19

Основними напрямами роботи відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та       будівництва у 2017 було:

-          підготовки бюджетних установ житлово-комунального господарства, автомобільних доріг до роботи осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

-          ремонт та утримання доріг комунальної власності;

-           благоустрій територій населених пунктів району.

Підготовка обєктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період проходила відповідно до розроблених заходів . Житлово - комунльні послуги в Перечинському районі  надає КП  “Комунальник”,  на балансі якого знаходяться   одна водо-насосна станція, дві каналізаційно-насосні станції, очисні споруди, шість свердловин та три одиниці снігоочисної техніки. Житловий фонд міста складає  39 будинків загальною площею 26,3 тис. кв. м., із них 10 одиниць, які мають 5 поверхів. Створено 3 обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельний кооператив, які обслуговують двоповерховий 4-х квартирний будинок та  два 5-ти поверховий 24 квартирний будинок. 15 житлових  будинків по населених пунктах району приватизовано і втручання в їх підготовку до зими немає потреби. Всі будинки комунального фонду забезпечуються теплопостачанням автономно та індивідуально. У водопровідне господарство міста входить підземний водозабір, 2 водо-насосні станції, шість артезіанських свердловин, протяжність водопровідних мереж  становить-9,0 км, загальна потужність становить 2,1 тис. куб. м. води на добу,з яких 6,0 км знаходяться в аварійному становищі. Каналізаційне господарство складається із 1 каналізаційно-очисної споруди із загальною пропускною спроможністю 4,0 тис. куб. м. стоків на добу, 2 каналізційно-насосні станції та 6,0 км каналізаційних мереж з яких 4,4 аварійні.

На об’єктах охорони здоров’я: Перечинської центральної районної лікарні проведено: пусконалагоджувальні роботи по технічному  обслуговуванні ГРП котелень № 1 та № 2;пусконаладку котельно-газового обладнання котелень № 1 та №2 ; гідравлічну промивку та випробування мереж опалення. Вартість ремонту і пусконалагоджувальних робіт склала 50 тис. грн. та впровадження  системи  дистанційної  передачі  даних  газових  лічильників – 80 тис. грн.

Проведено ремонт зовнішньої тепломережі та водогону на ділянці будівлі моргу-гаражі з врізкою запірної арматури.

Оновлено теплозахисне покриття зовнішніх теплотрас з ремонтом підпірних стовпів.

Перевірено справність автономного джерела електроенергії: дизельна  електростанція  хірургічного корпусу потужністю 10 кВт в справному стані, створено резерв дизельного пального – 40 літрів.

Проведено заміну клапанів випуску повітря, термопар, п’єзозапальників та запобіжних клапанів (ПЗК).

На об’єктах комунального закладу “Перечинський районний центр ПМСД”

         Завезено  404 м. куб. паливних дров, що складає 100 відс. від потреби.

            Попередня  вартість   виконаних  робіт   складає 33,5 тис. грн., з них – 28,9 тис. грн. для придбання паливних дров, та 4,6 тис.  грн. на виконання ремонтно-технічних заходів.

Для обігріву приміщень структурних підрозділів Центру застосовуються;  дві  котельні з  на твердому  паливі (дрова) ; два газові конвектори ; чотири електричні конвектори ; 45 кахельних пічок.

Завершено  ремонт кахельних пічок в АЗПСМ с. Т.Бистра, розпочато ремонт в АЗПСМ с. Раково.   Завершено ремонт системи опалення в АЗПСМ с. Порошково .

                    У закладах освіти проведено ряд капітальних ремонтів по заміні вікон, утеплення фасадів.

         Здано в експлуатацію котельню та твердому паливі Вільшинківського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад.  Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво котельні на твердому паливі Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (цей об’єкт включено до переліку об’єктів, які фінансуються за кошти державного фонду регіонального розвитку). Роботи розпочато.

          З метою забезпечення освітніх установ твердим паливом  укладено угоди на закупівлю дров на суму 1028,1 тис. грн., закуплено та завезено стовідсотково вугілля на суму 185,0 тис.  грн.  Для котельні Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів закуплено палети на суму 128, 8 тис. грн.

        Виготовлено проектну документацію на облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційного вузла обліку газу Перечинської ЗОШ I-III ст. Замовлено прилад.

         Укладено договори та проведено пусконалагоджувальні роботи,   електрозаміри,  підготовлено акти готовності котелень до опалювального сезону. Вартість робіт склала 47,0 тис. грн.

                       У закладах культури  проведено ремонт даху районної бібліотеки на суму 30,0 тис. грн.;закуплено модем дистанційного обліку природного газу на суму 15,0 тис. грн.;виготовлено проектно-кошторисну документацію та встановлено  модем дистанційного обліку природного газу для районного будинку культури на суму 3,0 тис. грн.; проведено перевірку димових та вентиляційних каналів Перечинської дитячої музичної школи, районного будинку культури, районної дитячої бібліотеки.

в клубі і бібліотеці-філії с. Раково відремонтовано опалювальну систему;

проведено промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання районного будинку культури.

Проблемним залишається питання відсутності опалення та електропостачання в будинку культури с. Порошково, в якому  розміщена бібліотека-філія та музична школа. Для вирішення цього питання необхідне виділення коштів з районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн.

Ремонт та утримання  комунальних доріг та доріг загального                   користування місцевого значення

      На ремонти та утримання доріг комунальної власності міською та сільськими радами були виконані ремонтні роботи   на суму:

Перечинська міська рада( ОТГ) - 3 181 925 грн;

Туричківська сільська рада -             38 797 грн;

Порошківська сільська рада -            85200 грн;

 Т.Пасіцька сільська рада -               218 880грн;

Т.Реметівська сільська рада -          208 898 грн;

Т.Полянська сільська рада -                 4 950 грн;

Дубриницька сільська рада -           991 977 грн;

 Т. Бистрянська сільська рада –       510 000грн.

                                            Разом  -5 233 627 грн.

На ремонти доріг загального користування місцевого значення виконано робіт на суму:

 Т.Ремета – Лумшори  -  5 550тис.грн;

Перечин – Свалява       -  6 900 тис.грн.

                     Разом                - 12 400 тис.грн.

 

      Робота райдержадміністрації і надалі буде спрямовуватись на виконання покладених на неї завдань і, в першу чергу, на забезпечення виконання соціально-економічного розвитку району.

 

    Зрозуміло, що далеко не всі питання, над якими ми працювали протягом року, вдалося вирішити. Сподіваюсь, що спільними зусиллями нам вдасться зробити все можливе для покращення рівня життя людей та процвітаня Перечинщини.

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

____________________________________________________________________________________

“Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 р. N 996 (зі змінами)

Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада»

Методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення консультацій з громадськістю

_____________________________________________________________________________________

ПЛАН

                                                                роботи громадської Ради                                                                              при Перечинській районній державній адміністрації на

2018 рік

Виходячи з аналізу суспільно- політичної  та соціально- економічної ситуації , що склалася в Перечинському районі  на 2018 рік, необхідно зосередити увагу  на розгляді та вирішенні наступних питань

 

№ П.П.

                      Назва заходу

   Термін виконання

виконавці

1.

 Повернутися до розгляду на засіданні ради  до остаточного вирішення питання  використання за цільовим призначенням  матеріально –технічної  та навчальної бази  колишнього  ДТСААФ  зараз ТСОУ

 

На протязі року

Лакатош М.П Хмарно Ф.Д. Микович М.І.

2.

Розглянути питання про ефективність ведення лісового господарства  та використання лісових ресурсів  в цілях екології та охорони навколишнього середовища  в населених пунктах району.

 

Травень 2018 року

Фекета М.Ю, Бачинський І.Е. Мазайшвілі К.К.

3. 

Вивчити та розглянути питання про  боротьбу органів місцевого самоврядування  по населених пунктах  з стихійними сміттєзвалищами  та по організації суботників  з благоустрою  та прибирання території

 

Квітень – травень  2018 року

Фекета М.Ю, Магада  І.Ю. Мицька І.І. Бачинський І.Е.

4.

 Вжити заходів по ремонту пам’ятника  полеглим воїнам біля школи інтернату  та благоустрою прилеглої території , про що проінформувати  голову Перечинської ОТГ  та при потребі заслухати його  звіт з цього питання

 

Квітень травень 2018 року

Лакатош М.П. Микович М.І. Хмарно Ф.Д. Козак І.Ю.

5.

Розглянути питання про відповідність доріг місцевого  значення  стандартам і вимогам  технічних норм  та придатності для експлуатації

 

Серпень 2018 року

Фекета М.Ю.

Хмарно Ф.Д. Микович М.І.

6.

Здійснити перевірку роботи клубних установ  та бібліотек в населених пунктах  району ,  , рівня їх фінансування  та підтримки  з боку органів місцевої влади та місцевого самоврядування

 

Вересень 2018 року

Козак І.Ю. Павлов В.О. Бачинський І.Е. Мазайшвілі К.К.

7.

 Розглянути питання про стан обслуговування  населення газопостачанням  та постачання газом соціально – культурних  об’єктів  в районі Перечинським УЕГГ

 

Жовтень 2018 року

Хмарно Ф.Д Мицька І.І. Бачинський І.Е. Магада І.Ю.

8.

Підготувати і провести День законності і правопорядку.

 

Листопад 2018 року

Лакатош М.П. Мицька І.І. Павлов В.О.

 

 

Голова громадської ради

при Перечинській РДА                                                                                       Лакатош М.П.

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

25.10.2017                                  Перечин                                      № 276 

 

Про склад Громадської ради при Перечинській районній

державній адміністрації 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, на підставі протоколу установчих зборів по формуванню громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації від  20 жовтня 2017 року, з метою  забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики: 

 1. Утворити Громадську раду при районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації 02.04.2015 №106 „Про склад Громадської ради при районній державній адміністрації”.

  3.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П. 

 

Голова державної адміністрації                                                        В. Олефір

 

 

                                                                                               Додаток

                                                                                        до розпорядження

                                                                                        25. 10.2017 № 276

     Склад

Громадської ради при районній державній адміністрації

 

Голова Громадської ради

 

ЛАКАТОШ

Михайло Павлович

 

 

голова Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)

 

Заступник голови Громадської ради: 

ФЕКЕТА

Михайло Юрійович

скарбничий Перечинської районної організації Перечинське районне козацьке товариство  Всеукраїнської громадської організації "Українське Реєстрове Козацтво" (за згодою)

 

Секретар Громадської ради: 

ПАВЛОВ

Володимир Олексійович

 

член громадської спілки "Федерація практичної стрільби України" (за згодою)

 

 Члени Громадської ради: 

БАЧИНСЬКИЙ

 Іван Едмундович

заступник голови громадської організації "Взаємодія"

 

 

КОЗАК

Іван Юрійович

голова культурно-просвітницького  товариства  "Просвіта"  (за згодою)

 

МАГАДА

Іван Юрійович

 

голова громадської організації  "Джерело Зарічева" (за згодою)

 

 

МАЗАЙШВІЛІ

Костянтин Костянтинович

голова районної організації  "Союз Чорнобиль України"  (за згодою)

 

МИКОВИЧ

Михайло Іванович

 

голова районної організації  Ветеранів України (за згодою)

МИЦЬКА

Іван Іванович

голова районної організації  „Держава” (за згодою)

 

ХМАРНО

Федір Федорович

голова Перечинської районної організації Всеукраїнської Спілки учасників війни (за згодою)

 

  

Керівник апарату державної адміністрації                               Н. Девіцька

________________________________________________________________________________________________

24.10.2017

ПРОТОКОЛ №1

Установчих зборів по обранню Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації від 20 жовтня  2017 року 

м. Перечин                                                                                              20 жовтня 2017 року

 Порядок денний: 

1 . Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Перечинській РДА

2.  Обрання лічильної комісії

3.  Обрання робочих органів установчих зборів.

4.  Затвердження регламенту зборів.

5.  Обрання Громадської ради при Перечинській РДА . 

 1. З першого питання виступила голова ініціативної групи Симкович Я.В. , яка довела до відома уповноважених представників, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 розпорядженням голови Перечинської РДА була створена ініціативна група з підготовки та проведення цих установчих зборів.

              До ініціативної групи  від зацікавлених інститутів громадянського суспільства з метою участі в установчих зборах надійшло 10 заяв

             Голова ініціативної групи Симкович Я.В. повідомила присутнім , що на початок проведення зборів зареєструвалось 10 осіб, таким чином, збори мають необхідний кворум.. Збори оголошуються відкритими. 

 1. Голова ініціативної групи Симкович Я.В.  для подальшої роботи запропонувала  обрати лічильну комісію  у складі 3 осіб.

              Інших пропозицій  від учасників зборів не надійшло.

              Голосували одностайно.

              Вирішили обрати до складу лічильної комісії  3 осіб.

              За пропозицію ініціативної групи, яку озвучила Симкович Я.В., до складу лічильної комісії  запропоновані :

              Павлов В.О., Фекета М.Ю. ,Бачинський І.Е. Інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

              За пропозицію ініціативної групи голосували одностайно.

              Вирішили : вважати обраними  до складу лічильної комісії  вищеназваних осіб.

 

 1. Голова ініціативної групи Симкович Я.В.  для ведення установчих зборів запропонувала обрати робочі органи ради – голову  зборів та секретаря   . За рішенням ініціативної групи  запропоновано обрати головою зборів члена ініціативної групи Лакатоша М.П., голову Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС. Інших пропозицій не надійшло.

              За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

              Вирішили : обрати голову зборів Лакатоша М.П.

      4.  Ініціативна група запропонувала обрати секретарем зборів Симкович Я.В.

              Інших пропозицій не надійшло. Голосували одностайно.

             За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

             Вирішили : обрати  секретаря зборів Симкович Я.В.

5.Слухали: 

    По першому питанню Мицьку І.І. який запропонував обрати головою Громадської ради при Перечинській РДА  Лакатоша Михайла Павловича .

              Інших пропозицій не надійшло.

              За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

              Вирішили: обрати головою Громадської ради  при Перечинській РДА Лакатоша М.П.

         По другому питанню слухали Бачинського І.Е. який запропонував обрати заступником громадської ради  Фекету М.  Ю. , секретарем  Павлова В. О.

               За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

               Вирішили : обрати заступником  голови Громадської ради  при Перечинській РДА   Фекету М. Ю., секретарем ради Павлова В. О.                                               

   Голова зборів Громадської ради                                                    Лакатош М.П. 

 

         Секретар зборів  Громадської ради                                               Симкович Я.В.

 __________________________________________________________________________________ 

 

Відбулись установчі збори по формуванню нового складу

 

Громадської ради 

         20 жовтня 2017 року  за участю представників інститутів громадянського суспільства району відбулися установчі збори з формування нового складу громадської ради при Перечинській  райдержадміністрації.

З 14 вересня 2017 року по 10 жовтня 2017 року ініціативна група з підготовки установчих зборів здійснювала прийом документів, на основі яких до списку учасників установчих зборів було включено 10 уповноважених представників громадських організацій Перечинського району. Участь у зборах приймали члени ветеранських, творчих, профспілкових організацій тощо. Були присутні також представники районної державної адміністрації.

 На початку засідання керівник апарату РДА Надія Девіцька наголосила на тому, що громадська рада повинна бути містком між владою і населенням, - це консультативно-дорадчий орган, основними завданнями якого є створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення контролю за діяльністю райдержадміністрації та  забезпечення відкритості та прозорості її діяльності. 

Обговоривши організаційні моменти, члени установчих зборів одноголосно проголосували за включення до складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації всіх 10 представників інститутів громадянського суспільства, які подали необхідні документи. Після було проведено перше засідання новообраної громадської ради, на якому було обговорено Положення про громадську раду та обрано керівний склад громадської ради при Перечинській райдержадміністрації.  

Головою Громадської ради одноголосно було обрано голову Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС Михайла Лакатоша. Свою одностайність присутні висловили і при обранні заступника та секретаря ГР. Ними стали скарбничий Перечинської районної організації Перечинське районне козацьке товариство  Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» Михайло Фекета та член громадської спілки «Федерація практичної стрільби України» Володимир Павлов. 

 

Було прийнято рішення визначити напрями роботи і відповідальних осіб.

__________________________________________________________________________________

Громадські обговорення з аграрних та земельних питань

      Тема ринку землі знову набуває актуальності і привертає підвищену увагу з боку українського суспільства. Це зумовлюється не стільки зовнішніми, скільки внутрішніми факторами. Вітчизняні експерти підкреслюють, що потреба реформування ринку земель сільськогосподарського призначення має життєво важливе значення для подальшого розвитку АПК та національної економіки в цілому.

Близько третини українського та дві третини закарпатського населеннянині мешкає в сільській місцевості Попри те, що переважна більшість із них володіють земельними ділянками, які в ході сільгоспвиробництва генерують значний обсяг доданої вартості, життєвий рівень їх власників залишається низьким. Сільські території характеризуються високим рівнем прихованого безробіття, загрозливою демографічною ситуацією, незадовільним станом об’єктів соціальної інфраструктури, освітніх, медичних, культурних закладів, доріг.

Всі ці фактори загрожують подальшим занепадом українського села та гальмують розвиток вітчизняного АПК.

Один із шляхів подолання соціальних та економічних кризових явищ в сільській місцевості -  надання можливості вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та формування повноцінної власності на землю. Запровадження ринку землі дозволить залучити фінансові ресурси для розвитку невеликих фермерських господарств та стане драйвером формування  повноцінного середнього класу на селі.

Про це йтиметься під час зустрічі експертів з питань земельних відносин та сільського розвитку з мешканцями Перечинського району.

Тема:Формування ринку землі в Україні. Як земельна реформа позначиться на розвитку сільських територій? Міфи та реальність

 

Дата проведення засідання:  5 жовтня 2017 року

Початок роботи о 10.00 год.

Місце проведення: м. Перечин, Зал засідань районного центу зайнятості

Експерти:

ПІБ

Назва посади/Організація

1

Соломко О.О.

Експерт з земельних питань

2

Шурковська Л.М.

Експерт з питань розвитку сільських територій

  

До обговорення пропонуються такі питання:

 • як відкриття ринку землі позначиться на економічнійситуації в країні та на розвиткуаграрноїгалузі;
 • якийзисквідвідкриття ринку землі отримаютьвласникипаїв;
 • хтоможекупувати та продавати землю сільськогосподарськогопризначення, чому агрохолдинги та іноземнігромадянизалишаються поза цимпроцесом;
 • чомупропонуєтьсявстановитизапобіжникнадмірноїконцентрації землі в одних руках і чомувін не повинен перевищувати 200 гектарів;
 • як поява земельного ринку вплине на подальше функціонуваннябанківськоїсистеми та на суттєвезбільшенняобсягівкредитуваннясільгоспвиробників;
 • хто і як використовуєсобі на користьчинниймораторійна продаж земель сільськогосподарськогопризначення, і чомувінробитьїхвласниківбіднішими;
 • соціальні наслідки обмеженої власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • земельний мораторій та якість грунтів;
 • як вільний земельний ринок кореспондується з територіально-адміністративною реформою, яка передбачає укрупнення сільських територіальних громад;
 • як вільний обіг земель сільськогосподарського призначення може позначитися на бюджетах сільських територіальних громад;
 •  як земельний ринок сприятиме розвитку сільського бізнесу, дотичного до агровиробництва, або такого, що не має до нього стосунку;
 • добробут жителів сільської місцевості та драйвери його зростання.

 

Про НАСДСУ

    Метою діяльності Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, задоволення та захист соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації. Додаткову інформацію про роботу Асоціації можна отримати за адресою:

 http://www.dorada.org.ua

Телефон: +38 044 223-02-70

 

e-mail: doradaukraine@gmail.com

______________________________________________________________________________________ 

ПАМ’ЯТКА щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації

До уваги громадськості!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС. 

До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України. 

Звертаємо Вашу увагу, що абзац 2-й заяви, а саме: «Також просимо включити (прізвище, ініціали уповноваженого представника) до списку для голосування щодо участі у складі громадської ради при райдержадміністрації,» – не є обов’язковим і зазначається в заяві тільки якщо Ваш ІГС готовий брати участь у роботі громадської ради (має достатній досвід громадської роботи, власні напрацювання, які готовий запропонувати). Тому уважно зважте та співвіднесіть свої бажання, можливості і сили. 

Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим. 

Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вам надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді (на диску CD): на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт. (разом із можливим розміщенням на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Громадсько-політична активність(Громадянське суспільство і влада)». 

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за тел.2-17-71 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю! 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу  громадської ради при Перечинській райдержадміністрації

_________________________________________________________________________________

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 201____ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться ---- лютого  2013 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.    Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.    Копії документів про легалізацію ІГС.

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2010-2012 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 Зразок виписки з протоколу засідання

 

Протокол

засідання правління  громадської організації

________________________________________________________

 

____ ____________ 2016року                                                                           №___

__________________

Присутні: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 12 грудня 2010 року.

 

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

 

 

Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

 

Голова правління Закарпатської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Ужгород

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українська російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Ужгородської міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Ужгород

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 3 м. Ужгород

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

 02.1999 до т.ч.

 

голова правління Закарпатської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Ужгородської міської організації «ДЕНЬ»

 

Особисті досягнення голова громадської ради при Ужгородському МВК

 

Контактна інформація

м. Ужгород, вул. Волошина, 8, оф.3, тел.:--------------, e-mail: ----------------

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

комісія з питань регуляторної політики

 

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2015 -2016 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6.