Громадянське суспільство і влада

 

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

____________________________________________________________________________________

“Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 р. N 996 (зі змінами)

Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада»

Методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення консультацій з громадськістю

_____________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

25.10.2017                                  Перечин                                      № 276 

 

Про склад Громадської ради при Перечинській районній

державній адміністрації 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, на підставі протоколу установчих зборів по формуванню громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації від  20 жовтня 2017 року, з метою  забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики: 

 1. Утворити Громадську раду при районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації 02.04.2015 №106 „Про склад Громадської ради при районній державній адміністрації”.

  3.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П. 

 

Голова державної адміністрації                                                        В. Олефір

 

 

                                                                                               Додаток

                                                                                        до розпорядження

                                                                                        25. 10.2017 № 276

     Склад

Громадської ради при районній державній адміністрації

 

Голова Громадської ради

 

ЛАКАТОШ

Михайло Павлович

 

 

голова Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)

 

Заступник голови Громадської ради: 

ФЕКЕТА

Михайло Юрійович

скарбничий Перечинської районної організації Перечинське районне козацьке товариство  Всеукраїнської громадської організації "Українське Реєстрове Козацтво" (за згодою)

 

Секретар Громадської ради: 

ПАВЛОВ

Володимир Олексійович

 

член громадської спілки "Федерація практичної стрільби України" (за згодою)

 

 Члени Громадської ради: 

БАЧИНСЬКИЙ

 Іван Едмундович

заступник голови громадської організації "Взаємодія"

 

 

КОЗАК

Іван Юрійович

голова культурно-просвітницького  товариства  "Просвіта"  (за згодою)

 

МАГАДА

Іван Юрійович

 

голова громадської організації  "Джерело Зарічева" (за згодою)

 

 

МАЗАЙШВІЛІ

Костянтин Костянтинович

голова районної організації  "Союз Чорнобиль України"  (за згодою)

 

МИКОВИЧ

Михайло Іванович

 

голова районної організації  Ветеранів України (за згодою)

МИЦЬКА

Іван Іванович

голова районної організації  „Держава” (за згодою)

 

ХМАРНО

Федір Федорович

голова Перечинської районної організації Всеукраїнської Спілки учасників війни (за згодою)

 

  

Керівник апарату державної адміністрації                               Н. Девіцька

________________________________________________________________________________________________

24.10.2017

ПРОТОКОЛ №1

Установчих зборів по обранню Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації від 20 жовтня  2017 року 

м. Перечин                                                                                              20 жовтня 2017 року

 Порядок денний: 

1 . Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Перечинській РДА

2.  Обрання лічильної комісії

3.  Обрання робочих органів установчих зборів.

4.  Затвердження регламенту зборів.

5.  Обрання Громадської ради при Перечинській РДА . 

 1. З першого питання виступила голова ініціативної групи Симкович Я.В. , яка довела до відома уповноважених представників, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 розпорядженням голови Перечинської РДА була створена ініціативна група з підготовки та проведення цих установчих зборів.

              До ініціативної групи  від зацікавлених інститутів громадянського суспільства з метою участі в установчих зборах надійшло 10 заяв

             Голова ініціативної групи Симкович Я.В. повідомила присутнім , що на початок проведення зборів зареєструвалось 10 осіб, таким чином, збори мають необхідний кворум.. Збори оголошуються відкритими. 

 1. Голова ініціативної групи Симкович Я.В.  для подальшої роботи запропонувала  обрати лічильну комісію  у складі 3 осіб.

              Інших пропозицій  від учасників зборів не надійшло.

              Голосували одностайно.

              Вирішили обрати до складу лічильної комісії  3 осіб.

              За пропозицію ініціативної групи, яку озвучила Симкович Я.В., до складу лічильної комісії  запропоновані :

              Павлов В.О., Фекета М.Ю. ,Бачинський І.Е. Інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

              За пропозицію ініціативної групи голосували одностайно.

              Вирішили : вважати обраними  до складу лічильної комісії  вищеназваних осіб.

 

 1. Голова ініціативної групи Симкович Я.В.  для ведення установчих зборів запропонувала обрати робочі органи ради – голову  зборів та секретаря   . За рішенням ініціативної групи  запропоновано обрати головою зборів члена ініціативної групи Лакатоша М.П., голову Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС. Інших пропозицій не надійшло.

              За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

              Вирішили : обрати голову зборів Лакатоша М.П.

      4.  Ініціативна група запропонувала обрати секретарем зборів Симкович Я.В.

              Інших пропозицій не надійшло. Голосували одностайно.

             За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

             Вирішили : обрати  секретаря зборів Симкович Я.В.

5.Слухали: 

    По першому питанню Мицьку І.І. який запропонував обрати головою Громадської ради при Перечинській РДА  Лакатоша Михайла Павловича .

              Інших пропозицій не надійшло.

              За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

              Вирішили: обрати головою Громадської ради  при Перечинській РДА Лакатоша М.П.

         По другому питанню слухали Бачинського І.Е. який запропонував обрати заступником громадської ради  Фекету М.  Ю. , секретарем  Павлова В. О.

               За пропозицію голосували : «за» - 10 , «проти» - 0 , «утрималися» - 0

               Вирішили : обрати заступником  голови Громадської ради  при Перечинській РДА   Фекету М. Ю., секретарем ради Павлова В. О.                                               

   Голова зборів Громадської ради                                                    Лакатош М.П. 

 

         Секретар зборів  Громадської ради                                               Симкович Я.В.

 __________________________________________________________________________________ 

 

Відбулись установчі збори по формуванню нового складу

 

Громадської ради 

         20 жовтня 2017 року  за участю представників інститутів громадянського суспільства району відбулися установчі збори з формування нового складу громадської ради при Перечинській  райдержадміністрації.

З 14 вересня 2017 року по 10 жовтня 2017 року ініціативна група з підготовки установчих зборів здійснювала прийом документів, на основі яких до списку учасників установчих зборів було включено 10 уповноважених представників громадських організацій Перечинського району. Участь у зборах приймали члени ветеранських, творчих, профспілкових організацій тощо. Були присутні також представники районної державної адміністрації.

 На початку засідання керівник апарату РДА Надія Девіцька наголосила на тому, що громадська рада повинна бути містком між владою і населенням, - це консультативно-дорадчий орган, основними завданнями якого є створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення контролю за діяльністю райдержадміністрації та  забезпечення відкритості та прозорості її діяльності. 

Обговоривши організаційні моменти, члени установчих зборів одноголосно проголосували за включення до складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації всіх 10 представників інститутів громадянського суспільства, які подали необхідні документи. Після було проведено перше засідання новообраної громадської ради, на якому було обговорено Положення про громадську раду та обрано керівний склад громадської ради при Перечинській райдержадміністрації.  

Головою Громадської ради одноголосно було обрано голову Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС Михайла Лакатоша. Свою одностайність присутні висловили і при обранні заступника та секретаря ГР. Ними стали скарбничий Перечинської районної організації Перечинське районне козацьке товариство  Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» Михайло Фекета та член громадської спілки «Федерація практичної стрільби України» Володимир Павлов. 

 

Було прийнято рішення визначити напрями роботи і відповідальних осіб.

__________________________________________________________________________________

Громадські обговорення з аграрних та земельних питань

      Тема ринку землі знову набуває актуальності і привертає підвищену увагу з боку українського суспільства. Це зумовлюється не стільки зовнішніми, скільки внутрішніми факторами. Вітчизняні експерти підкреслюють, що потреба реформування ринку земель сільськогосподарського призначення має життєво важливе значення для подальшого розвитку АПК та національної економіки в цілому.

Близько третини українського та дві третини закарпатського населеннянині мешкає в сільській місцевості Попри те, що переважна більшість із них володіють земельними ділянками, які в ході сільгоспвиробництва генерують значний обсяг доданої вартості, життєвий рівень їх власників залишається низьким. Сільські території характеризуються високим рівнем прихованого безробіття, загрозливою демографічною ситуацією, незадовільним станом об’єктів соціальної інфраструктури, освітніх, медичних, культурних закладів, доріг.

Всі ці фактори загрожують подальшим занепадом українського села та гальмують розвиток вітчизняного АПК.

Один із шляхів подолання соціальних та економічних кризових явищ в сільській місцевості -  надання можливості вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та формування повноцінної власності на землю. Запровадження ринку землі дозволить залучити фінансові ресурси для розвитку невеликих фермерських господарств та стане драйвером формування  повноцінного середнього класу на селі.

Про це йтиметься під час зустрічі експертів з питань земельних відносин та сільського розвитку з мешканцями Перечинського району.

Тема:Формування ринку землі в Україні. Як земельна реформа позначиться на розвитку сільських територій? Міфи та реальність

 

Дата проведення засідання:  5 жовтня 2017 року

Початок роботи о 10.00 год.

Місце проведення: м. Перечин, Зал засідань районного центу зайнятості

Експерти:

ПІБ

Назва посади/Організація

1

Соломко О.О.

Експерт з земельних питань

2

Шурковська Л.М.

Експерт з питань розвитку сільських територій

  

До обговорення пропонуються такі питання:

 • як відкриття ринку землі позначиться на економічнійситуації в країні та на розвиткуаграрноїгалузі;
 • якийзисквідвідкриття ринку землі отримаютьвласникипаїв;
 • хтоможекупувати та продавати землю сільськогосподарськогопризначення, чому агрохолдинги та іноземнігромадянизалишаються поза цимпроцесом;
 • чомупропонуєтьсявстановитизапобіжникнадмірноїконцентрації землі в одних руках і чомувін не повинен перевищувати 200 гектарів;
 • як поява земельного ринку вплине на подальше функціонуваннябанківськоїсистеми та на суттєвезбільшенняобсягівкредитуваннясільгоспвиробників;
 • хто і як використовуєсобі на користьчинниймораторійна продаж земель сільськогосподарськогопризначення, і чомувінробитьїхвласниківбіднішими;
 • соціальні наслідки обмеженої власності на землі сільськогосподарського призначення;
 • земельний мораторій та якість грунтів;
 • як вільний земельний ринок кореспондується з територіально-адміністративною реформою, яка передбачає укрупнення сільських територіальних громад;
 • як вільний обіг земель сільськогосподарського призначення може позначитися на бюджетах сільських територіальних громад;
 •  як земельний ринок сприятиме розвитку сільського бізнесу, дотичного до агровиробництва, або такого, що не має до нього стосунку;
 • добробут жителів сільської місцевості та драйвери його зростання.

 

Про НАСДСУ

    Метою діяльності Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, задоволення та захист соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації. Додаткову інформацію про роботу Асоціації можна отримати за адресою:

 http://www.dorada.org.ua

Телефон: +38 044 223-02-70

 

e-mail: doradaukraine@gmail.com

______________________________________________________________________________________ 

ПАМ’ЯТКА щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації

До уваги громадськості!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС. 

До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України. 

Звертаємо Вашу увагу, що абзац 2-й заяви, а саме: «Також просимо включити (прізвище, ініціали уповноваженого представника) до списку для голосування щодо участі у складі громадської ради при райдержадміністрації,» – не є обов’язковим і зазначається в заяві тільки якщо Ваш ІГС готовий брати участь у роботі громадської ради (має достатній досвід громадської роботи, власні напрацювання, які готовий запропонувати). Тому уважно зважте та співвіднесіть свої бажання, можливості і сили. 

Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим. 

Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вам надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді (на диску CD): на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт. (разом із можливим розміщенням на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на офіційному сайті райдержадміністрації у розділі «Громадсько-політична активність(Громадянське суспільство і влада)». 

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за тел.2-17-71 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю! 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу  громадської ради при Перечинській райдержадміністрації

_________________________________________________________________________________

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 201____ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться ---- лютого  2013 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.    Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.    Копії документів про легалізацію ІГС.

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2010-2012 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 Зразок виписки з протоколу засідання

 

Протокол

засідання правління  громадської організації

________________________________________________________

 

____ ____________ 2016року                                                                           №___

__________________

Присутні: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 12 грудня 2010 року.

 

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

 

 

Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

 

Голова правління Закарпатської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Ужгород

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українська російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Ужгородської міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Ужгород

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 3 м. Ужгород

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

 02.1999 до т.ч.

 

голова правління Закарпатської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Ужгородської міської організації «ДЕНЬ»

 

Особисті досягнення голова громадської ради при Ужгородському МВК

 

Контактна інформація

м. Ужгород, вул. Волошина, 8, оф.3, тел.:--------------, e-mail: ----------------

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

комісія з питань регуляторної політики

 

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2015 -2016 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

 

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2015-2016 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4. 

_________________________________________________________________________________

До уваги громадськості!

Для формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації ініціативна група, створена для підготовки установчих зборів, повідомляє про початок прийому заяв від інститутів громадянського суспільства щодо участі в установчих зборах.

Громадська рада при державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації відбудуться 20 жовтня 2017 року у залі засідань Перечинської районної ради (м. Перечин, пл. Народна, 16) о 10.00. к.ч.

Підготовка та проведення установчих зборів покладається на ініціативну групу.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради, та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах у строк до 10 жовтня 2017 року до ініціативної групи (Перечинська районна державна адміністрація, І поверх, каб. №108), необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років;

     - фотографія (розміром 3х4 см).

До участі запрошуються всі, кому не байдужа подальша доля району та майбутнє країни.

Документи приймаються до 10 жовтня 2017 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 16, каб. 108 (І поверх), відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, з 8.00 до 17.00 год.

Телефон для довідок: (03145) 2-17-71. 

Контактна особа: Ярослава Симкович

______________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

08.09.2017                             Перечин                                          № 241 

Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року     № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 26 листопада 2014 року № 688 „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996”, з метою забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю за їх діяльністю:

1.      Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2.     Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації:

2.1. Надати ініціативній групі необхідну допомогу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації.

2.2 Забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації про початок роботи ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації.

3.    Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П. 

 

Голова державної адміністрації                                                        В. Олефір

Додаток

 до розпорядження

 08.09.2017 241

     СКЛАД

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації

  

ДЕВІЦЬКА

Надія Павлівна

  

керівник апарату райдержадміністрації

 

 

КОЦУР

Володимир Юрійович

 

ЛАКАТОШ

Михайло Павлович

 

Перечинська районна спілка ветеранів всіх війн (за згодою)

 

голова Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)

 

 

мИКОВИЧ

Михайло Іванович

голова Перечинської районної організації Ветеранів України (за згодою)

 

 

МИЦЬКА

Іван Іванович

 

голова Перечинської районної організації Всеукраїнського об’єднання "Держава" (за згодою)

 

симкович

Ярослава Василівна

головний спеціаліст документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

ФЕКЕТА

Михайло Юрійович

 

член Перечинського районного козацького товариства Всеукраїнської громадської організації "Українське Реєстрове Козацтво" (за згодою)

  Керівник апарату державної адміністрації                                  Н. Девіцька

______________________________________________________________________________________ 

 Увага!

     Для збору, відзначення й поширення кращих практик та ініціатив органів місцевого самоврядування облдержадміністрація надсилає інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі — Мінрегіон) про конкурси з питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, які реалізуються Мінрегіоном в партнерстві з Програмою Ради Європи “Децентралізація і територіальна консолідація в Україні” в 2017 році.

Додатки:

1.Лист Мінрегіону від 19.07.2017 №8/13-323-17.

2.Заявка учасника конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" у 2017 році.

3.Примірна форма  заявки та вимоги до конкурсних робіт учасника Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт "Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади."

_________________________________________________________________________________

До відома жителів району!

 Графік виїздів мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги

за участі представників управління юстиції області. 

_________________________________________________________________________________

Міністерство внутрішніх справ України регіональний сервісний центр в Закарпатській області 


           Інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» утворено Головний сервісний центр МВС як міжрегіональний територіальний орган МВС (ГСЦ МВС). Крім цього постановою Уряду утворено 26 територіальних органів з надання сервісних центрів МВС - регіональні сервісні центри МВС (РСЦ МВС), до складу яких входить 150 територіальних сервісних центрів МВС (ТСЦ МВС).

Головний сервісний центр МВС знаходиться за адресою: вул. Лук`янівська. 62. м. Київ, 04071 (контактний телефон для консультацій громадян (044) 290 19 88. Офіційний веб-сайт ГСЦ МВС hsc.gov.ua містить контакти всіх територіальних органів з надання сервісних послуг МВС ).

На території Закарпатської області функціонує Регіональний сервісний центр МВС у м.Ужгороді Закарпатської області (розташований за адресою м. Ужгород, вул. Гагаріна, 7, 88006, режим роботи пн - пт: 9:00 -18:00 (п’ятниця - 16:45), контактний телефон ( 0312) 22-39-25 ), та  територіальних  сервісних центрів МВС:

ТСЦ № 2141 (на правах відділу м.Ужгород) - м. Ужгород, вул. Кошового, 4.;

ТСЦ № 2142 (на правах відділу м.Мукачево) - м. Мукачево, вул. Берегівська-Бічна, 7а.;

ТСЦ № 2143 (на правах відділу м.Тячів) - м. Тячів, вул. Промислова, 6а.;

ТСЦ № 2144 (на правах відділу м.Хуст) - м. Хуст, вул. Тімірязєва, 1.;

ТСЦ № 2145 (на правах відділу м.Рахів) - м. Рахів. вул. Шевченка, 202.

ТСЦ № 2146 (на правах відділу м.Іршава) - м. Іршава, вул. Поштова, 4.

Контакти ТСЦ МВС:

ТСЦ № 2141: 0(3122) 3-41-30, 2-48-37; tsc2141@zkp.hsc.gov.ua

ТСЦ №2142: 0(3131) 3-12-81, 3-23-00; tsc2142@zkp.hsc.gov.ua

ТСЦ№ 2143: 0(3134) 3-36-06; tsc2143@zkp.hsc.gov.ua

ТСЦ№ 2144: 0(3142) 4-22-52,4-33-22; tsc2144@zkp.hsc.gov.ua

ТСЦ №2145: 0(3132) 2-54-54,3-53-53; tsc2145@zkp.hsc.gov.ua;

ТСЦ №2146: 0(3144) 2-15-01,2-15-61; tsc2146@zkp.hsc.gov.ua

 

Інформація про режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги: вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 год. до 18.00 год.; субота з 9.00 год. до 16.45 год.;здійснюється безперервний прийом громадян упродовж робочого дня усіх без виключення ТСЦ МВС.

 

Основними послугами, що надаються в ТСЦ МВС, є: видача та обмін національного та міжнародного посвідчень водія:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

видача та зберігання номерних знаків транспортних засобів;

оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів;

видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

Також у регіоні функціонує мобільний сервісний центр МВС, який за запитами місцевих органів самоврядування здійснює виїзди до населених пунктів регіону, де відсутні стаціонарні сервісні центри МВС, та надає їх найбільш запитувані послуги. Інформацію щодо можливості замовлення виїзду мобільного сервісного центру МВС можна отримати за тел. (0312) 63- 04-87  необхідну та актуальну інформацію стосовно послуг сервісних центрів МВС громадяни можуть на сайтах Головного (http://hsc.gov.ua ) та Регіонального у Закарпатській області (http://zkp.hsc.gov.ua) сервісних центрів МВС, а також на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook Головного (https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/?fref=ts) та Регіонального у Закарпатській області (https://www.facebook.com/sczakarpat/) сервісних центрів МВС.Повідомляємо в порядку інформування та для врахування під час організації роботи з громадськістю.

_____________________________________________________________________________

                                                                    У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

 

16.08.2017                                           Перечин                                      № 223

 

Про районний план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

 України на 2017 рік 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017  року № 43?2017 „Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 − 2020 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року                   № 308-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік”, розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 02.08.2017 № 392 „Про обласний план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік”, з метою забезпечення підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції: 

 1. Затвердити районний план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік, що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам Перечинської міської об’єднаної територіальної громади та сільських рад про виконання плану заходів та оцінку їх результативності інформувати райдержадміністрацію до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечити  узагальнення інформації та подання її департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Ладомиряк М.П. та керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П.

 

Голова державної адміністрації                                                          В. Олефір

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                                                                          державної адміністрації

                                                                                                                                                16.08.2017 № 223

 

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

 щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

 

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансу-вання

Відповідальні

за виконання

 

1

2

3

4

5

1. Популяризація співробітництва України з НАТО з метою підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлан-тичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО

1).  Висвітлення інформації зі спів-робітництва України з НАТО, про реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, реалізацію проектів у рамках тра-стових фондів НАТО на підтримку України, а також невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетичної, ядерної, радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки регіональними засобами масової інформації

Населення району

У межах коштів

районних, місцевих програм

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділи райдерж-адміністрації: культури; освіти, молоді та спорту; інфраструктури, житлово-комунального госпо-дарства та будівництва; документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)

 

 

2). Створення на офіційних веб-сайтах органів державної влади розділу „Євроатлантична інтеграція” та забезпечення його систематичним інформаційним наповнення про співробітництво України з НАТО та заходи, що здійснюють органи державної влади у сфері євро-атлантичної інтеграції України

Населення району

У межах коштів районних, місцевих програм

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації: культури; освіти, молоді та спорту, виконкоми місцевих рад (за згодою)

 

3). Проведення заходів, присвячених 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-атлан-тичного Альянсу

Населення району

У межах коштів районних, місцевих програм

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)

2. Розширення сфери та впровадження но-вих форм взаємодії між Україною та НАТО

 1). Участь у всеукраїнських конкурсах на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

Представники засобів масової

інформації

У межах коштів районних, місцевих програм

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділ документо-обігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)  

 

2). Сприяння в участі представників регіональних засобів масової інформації у навчальних семінарах з питань співробітництва України з НАТО

Представники засобів масової

інформації

У межах коштів

районних,

місцевих програм

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)  

3. Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

1). Проведення прес-конференцій та брифінгів із актуальних питань щодо співробітництва України з НАТО

Населення району

У межах коштів районних, місцевих програм

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділ документо-обігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)

 

2). Сприяння організації делегації від району для участі в ознайомчих візитах до штаб-квартири НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія) та держав − членів НАТО для представників неурядових організацій (насам-перед регіональних), журналістів, діячів науки і культури, викладачів навчальних закладів, які мають вплив на формування громадської думки

Представники неурядових організацій, журналісти, діячі науки і культури, викладачі навчальних закладів

У межах коштів районних, місцевих програм

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділи райдерж-адміністрації: культури; освіти, молоді та спорту; відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)

 

3). Проведення тематичних семінарів, лекцій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Учнівська та студентська молодь

У межах коштів районних, місцевих програм

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)

 

 

4). Створення інформаційних центрів із питань євроатлантичної інтеграції України в універсальних бібліотеках, бібліотеках  навчальних закладів та проведення на їх базі публічних заходів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Населення району

У межах коштів району, місцевих програм

Відділи райдержадміністрації: освіти, молоді та спорту; культури, управління економічно-го розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)             

 

5). Сприяння у підготовці, виданні та розповсюдженні навчальної та науково-популярної літератури для навчальних закладів про євро-атлантичну систему безпеки та євро-атлантичну інтеграцію України

Учнівська та

студентська молодь

У межах коштів районних, місцевих програм

Відділи райдержадміністрації: освіти, молоді та спорту; культури, управління економічно-го розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад (за згодою)             

 

 

 _____________________________________________________________________________

Перечинська бібліотека буде інформувати

 громадян про переваги децентралізації

Протягом 8-11 серпня 2017 року у м. Львів проходив навчальний тренінг для бібліотек та громадських організацій об’єднаних територіальних громад з 7 областей України, які працюють у партнерстві по проекту ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»).  Тренінг проходив під гаслом «Моя громада – мій добробут».

Закарпатську область представляли центральні бібліотеки Перечинського, Виноградівського, Іршавського, Хустського та Тячівського районів та громадські організації – благодійний фонд «Центр громадських ініціатив» (м. Перечин) і Хустське  агентство  регіонального  розвитку  ХАРР «Хуст – Європа – Центр». Від м. Перечин учасниками стали директор Перечинської централізованої бібліотечної системи (ЦБС) Марія Кость, завідувач інтернет-центром районної бібліотеки Власта Магада та представник ГО БФ «Центр громадських ініціатив» Оксана Кидора.

«Спільна робота бібліотек та громадських організацій в цьому проекті спрямована на інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації, посилення спроможності громад, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку» – зауважила менеджер проекту   IREX/ПУЛЬС Любов Квасюк.

Цікавим та корисним елементом проведених заходів була «жива бібліотека». Учасники навчання мали змогу поспілкуватися із запрошеними експертами, представниками об’єднаних територіальних громад Львівської області та консультантами з Офісу реформ Львівського районного відділення Асоціації міст України.

Директор бібліотечної системи Марія Кость відмітила: «Запитань до експертів було багато, така форма заходу виявилася дуже ефективною.  І тому починаючи з жовтня місяця будуть проводитись інформаційно-просвітницькі заходи у Перечинській об’єднаній територіальній громаді, щоб на місцях, у своїх населених пунктах донести таку інформацію до людей».

  

Довідково:

 Проект ПУЛЬС виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в партнерстві з Асоціацією міст України (АМУ), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

_______________________________________________________________________________________________

                                                               У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

 

27.04.2017                                          Перечин                                      №  127

 

Про затвердження районного плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства

 в Україні на 2017 рік

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 „Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації  04.04.2017 № 153 „Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2017 рік”, з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства: 

1. Затвердити районний план заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2017 рік, що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад про виконання плану заходів поінформувати райдержадміністрацію до  11 грудня 2017 року

3. Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечити  узагальнення інформації та подання її департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 15 грудня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П. 

 

Голова державної адміністрації                             

                                 В. Олефір

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

27.04.2017 № 127

 

 РАЙОННИЙ ПЛАН

заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку

громадянського суспільства в Україні на 2017 рік 

 

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін

виконання

Виконавці

1.      

Проводити ефективну роботу з вивчення громадської думки та виносити на обговорення з громадськістю актуальні питання реалізації державної політики, проекти нормативно-правових актів, що стосуються суспільно-економічного розвитку регіону, прав та інтересів широких верств населення у формі громадських слухань, засідань за круглим столом, зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, інтернет-конференцій, електронних консультацій тощо

Протягом 2017 року

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад

2.      

Проводити наукові конференції і засідання за круглим столом з питань розвитку громадянського суспіль-ства, впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства тощо

Протягом 2017 року

Структурні підрозділи райдержадміні-страції, виконкоми місцевих рад

3.      

Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

Протягом 2017 року

Сектор мобілізаційної і оборонної роботи апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

4.      

Проводити регулярні публічні заходи за участі керівництва (зустрічі, брифінги, прес-конференції, прес-тури, інтерв’ю тощо)

Протягом 2017 року

Структурні підрозділи райдержадміні-страції, виконкоми місцевих рад

 

5.      

Сприяти діяльності громадських рад, консультативно-дорадчих органів, утворених при місцевих органах виконавчої влади

Протягом 2017 року

Структурні підрозділи райдержадміні-страції, виконкоми місцевих рад

 

___________________________________________________________________________________________

Відбулася презентація публічного звіту голови райдержадміністрації Віктора Олефіра

 Сьогодні, 23 березня 2017 року, відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 №277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.01.2017 за № 28/29896, в приміщенні Перечинської районної ради відбулася презентація публічного звіту голови районної державної адміністрації  Віктора Олефіра за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району, депутатів різних рівнів, представників органів місцевого самоврядування,  трудових колективів та профспілок району, ЗМІ та  громадськості. 

 

                                

Прес-служба РДА

_______________________________________________________________________________

 

Публічний звіт голови Перечинської районної державної адміністрації Олефіра Віктора Івановича

за підсумками роботи у 2016 році

  Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Перечинського району та  реалізовує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Досягнення показників вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя вимог сьогодення. 

          З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Перечинської  районної державної адміністрації утворені відповідні управління та відділи. У зв’язку з введенням в дію нового Закону України «Про державну службу» була проведена робота з упорядкування структури районної державної адміністрації, приведено у відповідність співвідношення посад категорій «А», «Б» і «В» та ранги державних службовців, затверджено штатний розпис відповідно до груп оплати праці та у порядку, встановленому законодавством.   

  Протягом звітного 2016 року робота районної державної адміністрації проводилася за планом основних заходів на рік, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року №580, квартальними та місячними планами. 
  Упродовж  року  проведено 11  засідань колегії районної державної адміністрації, де було розглянуто 33 питання. За результатами видано 10 розпоряджень та 3 доручення голови районної державної адміністрації.

Було проведено 11 апаратних нарад та 14 розширених нарад при голові та заступниках за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб та міського, сільських голів, на яких розглядалися питання щодо шляхів наповнення місцевих бюджетів, стану функціонування закладів соціальної сфери, проведення благоустрою населених пунктів, соціального захисту учасників АТО, проведення призовної кампанії, децентралізації тощо.                                                                             Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду правових питань і спорів. За  2016 рік взято участь у 23 судових засіданнях.

 За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 272 звернення громадян, що на 37, або 7,3 %, більше, ніж у 2015 році. Проводилися відповідні заходи стосовно докорінно гополіпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушувалися громадянами району.                               Кількість звернень, що надійшли на особистому прийомі громадян (у тому числі виїзному) голови районної державної адміністрації, на 10, або  60 %, менша минулорічного показника.
  Із
загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної державної адміністрації, вирішено позитивно 93 звернення, що на 13, або 7,1 % більше, ніж у 2015 році. Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення питань, порушених у зверненнях, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» Урядового контактного центру. Протягом 2016 року до районної державної адміністрації на розгляд від урядової телефонної «гарячої лінії» надійшло 101 звернення громадян ( проти 45 за минулий рік), що у 2,24 рази більше у порівнянні з минулим роком. Також на телефонну «гарячу лінію» голови Закарпатської обласної державної адміністрації надійшло 26 звернень від мешканців нашого району. Найбільше звернень з питань соціального захисту, а сааме щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги та соціальних виплат.  На всі звернення були надані відповіді у встановлені терміни.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" органи ведення Реєстру здійснюють щомісячне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, зазначеними в частинах третій - одинадцятій та п`ятнадцятій цієї статті.

Всього опрацьовано 5223 рядків вхідних відомостей періодичного поновлення. За результатами опрацювання:

Суб`єкт подання відомостей

Тип відомостей

К-ть

записів

Органи реєстрації сільських рад

про громадян яким виповнилося 18 років

258

зареєстровані за місцем проживання

690

зняті з реєстрації за місцем проживання

190

Перечинський районний сектор Головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області

 

змінено прізвище, ім’я, по батькові

296

змінено дату або місце народження

147

набули громадянства України

1

громадянство припинено

0

Перечинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

про виборців, смерть яких зареєстровано

296

Перечинський районний суд

про виборців, які  були визнані недієздатними

55

Управління соціального захисту населення Перечинської районної державної адміністрації

зареєстровані бездомні

0

зняті з реєстрації бездомні

0

Сектор охорони здоров’я Перечинської районної державної адміністрації

нездатні пересуватись самостійно

16

У ході періодичного поновлення знищено 419 записів про виборців у реєстрі.

Після опрацювання відомостей було сформовано 508 наказів начальника відділу.

Опрацьовано 5 доручень ЦВК щодо ведення ДРВ.

За результатами опрацювання відомостей за період 2016 року працівниками відділу сформовано і надіслано 113 запитів  щодо уточнення ідентифікаційних персональних даних.

Протягом цього періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у Довідник виборчих дільниць на постійній основі (звичайних та спеціальних) в Перечинському районі.  Всього внесено змін – 109, до ЦВК підготовлено та направлено 1 подання. Також здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць Перечинського району. Прийнято участь у нарадах при голові райдержадміністрації та керівникові апарату.

Наразі, з початком виборчого процесу, який розпочався 11 березня 2017 року виконуються завдання, визначені Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року, який затверджений Розпорядником реєстру (ЦВК).

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” при Перечинській районній державній адміністрації функціонує

         На сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг співпрацює з наступними суб’єктами надання  адміністративних послуг:

1. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

2. Служба у справах дітей райдержадміністрації.

3.Відділ  містобудування,  архітектури  та цивільного захисту населення райдержадміністрації.

4. Відділ культури райдержадміністрації.

5.Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

6.Перечинська міська рада.

7.Відділу у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру                                                                                                у Закарпатській області.

8. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства.

9.  Сільські ради району( Тур’я-Реметівська с/р, Тур’я- Бистрянська с/р, Тур’я-Бистрянська с/р, Вільшинківська с/р, Туричківська с/р).

10.Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.

11. Перечинський районний сектор Управління Державної служби

      з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області.

12. Державне підприємство “ Перечинське лісове господарство.

 

         Протягом 2016 року  адміністраторами центру надано 1 546 адміністративних послуг, з них :

- відомості з Державного земельного кадастру- 1 282;

-надання будівельного паспорту на забудову земельної ділянки  -55;

- спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток)-62;

-дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів-41;

-повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів-25;

- спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток) -18;

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря саціонарними джерелами- 12;

-реєстрація декларації про утворення відходів- 9;

- висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи -7;

-  надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки- 9;

- довідки для оформлення комунальних послуг педагогам пенсіонерам- 9;

- дозвіл на спеціальне водокористування -5;

- видача культосвітнім працівникам довідок про підтвердження стажу і місця роботи культосвітніх працівників району- 4;

-довідка про підтвердження педагогічного стажу- 2;

-дозвіл на розміщення зовнішньої реклами -6.

         Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надаються безпосередньо державним реєстратором - суб’єктом надання адміністративних послуг, у центрі надання адміністративних послуг відповідно до ст. 9 та ст.6 ч.2 п.3 Закону України  “Про адміністративні послуги”.

Протягом 2016 року в галузі бюджету та фінансів здійснено комплекс робіт по складанню та  виконанню районного бюджету.

          Розроблено показники проекту районного бюджету на 2017 рік та подано на розгляд сесії районної ради, який затверджено  сесією районної ради 22 грудня 2016 року. Розроблено та доведено трансферти низовим бюджетам на фінансування дошкільної освіти та закладів культури на 2017 рік.

        Ведеться аналіз та контроль за станом розрахунків за енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету, стан виплати заробітної плати бюджетними установами району, контроль за недопущенням заборгованості з цих виплат та інших захищених видатків.  Постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням доходів районного та зведеного бюджету району, в тому числі в розрізі низових бюджетів як по загальному так і спеціальному фондах.  

        За підсумками 2016 року виконання доходів загального фонду зведеного місцевого бюджету в частині податків та обов”язкових платежів становить 109,7 відсотка. При уточненому річному плані доходів 44983,2 тис.грн, фактично поступило 49343,4 тис.грн, сума перевиконання по району склала 4360,2 тис.грн. Затверджені показники за 2016 рік виконано всіма бюджетами.

         Виконання дохідної частини районного бюджету за 2016 рік забезпечено на 105,0 відсотків, при уточненому плані надходжень 25948,1 тис.грн., фактичні надходження склали 27242,4 тис.грн., перевиконання дохідної частини становить 1294,3 тис.грн.

         Протягом року за рахунок перевиконання доходів загального фонду по всіх бюджетах спрямовано на видатки 17450,9 тис.грн., в тому числі по районному бюджету 8118,1 тис.грн. 

          З метою здійснення прогнозування надходжень до місцевих бюджетів, та врахування в показниках проекту державного бюджету на наступний рік, надано пропозиції щодо очікуваних надходжень за 2016 рік та прогноз  надходжень на 2017-2019 роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів району.

         До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло доходів на суму 3809,9 тис.грн., в тому числі:  до місцевих бюджетів розвитку - 838,0 тис.грн.,  до фондів охорони  навколишнього середовища – 168,6 тис.грн.,   до цільового фонду міської ради – 30,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ ( платні послуги та благодійні внески) – 2772,3 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за 2016 рік при уточненому плані на звітний період 193007,6 тис.грн.  виконана в сумі 189500,7 тис.грн., тобто виконання складає 98,2 відсотків.

 Протягом  2016 року з резервного фонду районного бюджету профінансовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій кошти в сумі 170,2 тис. грн.

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за 2016 рік (без власних надходжень) при уточненому плані на звітний період 14669,4 тис.грн.  виконана в сумі 13347,7 тис. грн., тобто виконання складає 91,0 відсоток. З них за рахунок районного бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 13247,7 тис.грн.

    Надходження доходів загального фонду району у 2016 році зросли в порівнянні з 2015 роком на  37 326,5 тис.грн., або на 19,3 %, в тому числі власні доходи зросли на 20 507,1 тис.грн., або на 71,1 %.  По основних видах поступлення збільшились:

 - ПДФО  на  11 120,4 тис.грн., або більше на  69,7 %,

 - акцизний податок  на 1 060,5 тис.грн., більше на 40,2 %,

 - плата за землю на 5 658,5 тис.грн., або у 2,4 рази,

 - єдиний податок на 1 887,6 тис.грн., більше на 45,2 %.

          Питома вага власних надходжень у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету становить  21,4 %.

          До спеціального фонду місцевого бюджету ( без трансфертів) у 2016 році надійшло 3808,9 тис.грн. доходів, порівняно з 2015 роком ріст становить  9,3 %. В тому числі платних послуг бюджетних установ у 2016 році надійшло 2772,3 тис.грн., до бюджетів розвитку надійшло 838,0 тис.грн., до фонду охорони навколишнього середовища – 168,6 тис.грн., цільвого фонду – 30,0 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за  2016 рік виконана в сумі 187601,7 тис. грн., за 2015 рік – в сумі 160639,4 тис.грн., тобто видатки районного бюджету у 2016 році зросли порівняно з попереднім роком на 16,8 відсотків, або на 26962,3 тис.грн.

Порівняння видатків основних галузей соціально-культурної сфери та органів управління за 2015-2016 роки

Назва галузі

Виконання районного бюджету по загальному фонду

 

Відхилення у % виконання 2016 року у порівнянні з 2015 роком

2015 рік

2016 рік

Видатки загального фонду всього, з них:

160639,4

187601,7

16,8

органи управління

1315,2

1530,9

16,4

освіта

45659,8

47613,9

4,3

охорона здоровя

23261,1

23256,4

-0,01

соціальний захист та соціальне забезпечення

73502,7

92834,6

26,3

культура і мистецтво

5561,4

6680,9

20,1

фізична культура і спорт

744,5

810,9

8,9

  Найвагоміші частки видатків, як при затвердженні бюджетів, так і у ході їх виконання, займають видатки на соціальний захист (2015 р.- 45,8 %, 2016 р. – 49,5 %) на освітню галузь (2015 р. – 28,4 %, 2016 р. – 25,4 %) та утримання закладів охорони здоров’я (2015 р.- 14,5 %, 2016 р. – 12,4 %).

         Структура видаткової частини районного бюджету у 2016 році мала соціальну спрямованість, так на соціальні виплати та енергоносії спрямовано 88,6 % ( 166205,1 тис.грн.) від загального обсягу видатків загального фонду, а саме: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету використано 65013,7 тис. грн., на медикаменти використано 1330,4 тис. грн., на харчування – 2372,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 5506,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати –91981,7 тис. грн. Станом на 01.01.2017 року заборгованість по захищених статтях відсутня.

          Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за  2016 рік  виконана в сумі 14610,9 тис. грн., за 2015 рік – в сумі 7389,1 тис.грн. тобто ріст у порівнянні з попереднім роком складає 97,7 відсотків. Такий ріст зумовлений спрямуванням значних коштів на капітальні видатки, а саме видатки бюджету розвитку за 2016 рік склали 13247,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету грошова компенсація  на придбання житла сім‘ям загиблих військовослужбовців, а також інвалідів І-ІІ групи з військовослужбовців учасників АТО  освоєно 454,7 тис.грн.;  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  освоєно 970,4 тис.грн.; за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету освоєно 3532,1 тис.грн.; за рахунок коштів іншої субвенції з міського бюджету освоєно 405,2 тис.грн.; за рахунок коштів освітньої субвенції освоєно 4147,1 тис.грн.; за рахунок коштів медичної субвенції освоєно 216,5 тис.грн.; за рахунок коштів районного бюджету освоєно 3521,7 тис.грн. На капітальні видатки протягом 2015 року використано 6043,3 тис.грн.

Протягом 2016 року вільний залишок коштів, який склався на початок року по загальному фонду районного бюджету в сумі 1875,2 тис.грн. розподілений на видатки в сумі 1874,3 тис.грн., в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 200,0 тис.грн., на харчування – 870,0 тис.грн., на капітальні видатки – 291,7 тис.грн., на інші видатки – 512,6 тис.грн.

Від перевиконання дохідної частини загального фонду спрямовано на видатки кошти в сумі 8118,1 тис.грн., в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 548,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 85,6 тис.грн., на медикаменти – 60,0 тис.грн., на харчування – 536,8 тис.грн., на капітальні видатки – 3585,3 тис.грн., на інші видатки – 3301,9 тис.грн.

Діяльність райдержадміністрації протягом  2016 року продовжувала спрямовуватись  на реалізацію завдань щодо економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення його соціального захисту.

Завдання та заходи райдержадміністрації базувались на завданнях та пріоритетних напрямах Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Так, відповідно до напрямів Стратегії розроблено та затверджено рішенням  районної ради від 13 січня 2016 року № 49 Програму економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік.

Внаслідок  реалізації заходів та завдань  Програми  у  2016 році (за звітний період)  вдалося забезпечити збільшення у порівнянні з  2015 роком (відповідним періодом 2015 року):

- обсягів реалізованої промислової продукції  – на 12,9 відс.;

- обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів – на 57,4 відс., які склали майже 88,9 млн. грн.;

            - доходів місцевих бюджетів - на 71,1 відс., що склало 49,3 млн. грн.;

            - розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по району – на 35,7 відс.  і її розмір  склав 4429 грн.;

- обороту  роздрібної торгівлі (за 9 місяців 2016  року) - на 2,1 відс. у порівняних цінах, який склав 56,8  млн.грн.;

- обсягів капітальних інвестицій  - у 2,0 р.б., які склали 97,7 млн.грн.; 

-  обсягів   прямих   іноземних   інвестицій   (станом  на  1  жовтня  2016 року) - на 4,1 відс. у порівнянні з  початком року, які склали 2505,5 тис.дол. США.

            Створено 344 нових робочих місць, що складає 137,6 відс. річного завдання.

            Забезпечено прибутковий фінансовий результат в цілому по району за 9 місяців 2016 року у розмірі 7,7 млн. грн. (оперативні дані).

Без залучення інвестицій економіка району не може ефективно розвиватись.  Саме тому, одним із пріоритетних напрямів райдержадміністрації у 2016 році було  створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інфраструктури.

З цією метою та для сприяння розвитку економічних, торгових зв’язків, запровадженню інвестиційних і інноваційних проектів у 2016  році:

оформлено у вигляді буклетів (як презентаційного матеріалу)  інформацію про основні промислові  підприємства району та наявні інвестиційні пропозиції району;

інвестиційні пропозиції району подано для включення до каталогу інвестиційних пропозицій Закарпатської області;

прийнято участь у інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», який відбувся 24 вересня 2016 року в облдержадміністрації за участю офіційних делегацій сусідніх іноземних держав: Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, дипломатичних представництв, делегацій з інших областей України, представників бізнес структур, керівників установ, підприємств, організацій;

прийнято участь у засіданні круглого столу, яке  проводилось Українським інститутом міжнародної політики 23 грудня 2016 року в облдержадміністрації.

Крім того, до  підприємств району доводилась інформація про можливість участі у різних заходах, що проводились в Україні  та за її межами для залучення їх до участі у даних заходах та налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними фінансовими структурами.

Станом на 01 жовтня 2016 року обсяг залучених іноземних інвестицій склав 2505,5 тис. дол. США, проти 2406,6 тис. дол. США  на початок 2016 року.

Крім прямих іноземних інвестицій підприємства залучають внутрішні капітальні інвестиції, головним джерелом фінансування яких є власні кошти.  Так, у 2016  році підприємствами району освоєно (використано) капітальних інвестицій  у сумі 97,7 млн. грн., що в 2,0 р.б.  більше 2015  року. 

У 2016 році відновлено діяльність ТОВ «Джерела Карпат», яке розпочало виробництво соків, джемів, широкий асортимент плодоконсервної продукції, що дозволить, у перспективі, забезпечити ринок району продукцією власного виробництва.

Робота райдержадміністрації у 2016 році спрямовувалась  на залучення усіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення, введення в дію яких дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та району в цілому і виконати соціальні зобов’язання перед населенням. Так, вдалося залучити кошти  державного фонду регіонального розвитку у сумі 4975,4 тис.грн. для:

                капітальних ремонтів вулиць в с.Дубриничі та с.Т.Ремета;

                реконструкції будівлі колишнього  МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного начального закладу в с.Т.Ремета;

               реконструкції котельні  з влаштуванням твердопаливного котла Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

               Крім того, залучено кошти на соціально-економічний розвиток територій.  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №755 району виділено кошти в сумі 2542,0 тис.грн., з яких освоєно 1161,3 тис.грн.  Зокрема, за дані кошти здійснено:

                капітальний ремонт  ділянки автомобільної дороги Т.Ремети – Лумшори (в межах Т.Реметівської сільської ради) – 776,0 тис.грн.,

                капітальний ремонт ділянки  автомобільної дороги Т.Ремета-Лумшори (в межах Туричківської сільської ради) – 385,3 тис.грн.

             У 2016 році райдержадміністрацією приділялась значна увага ефективному використанню природних рослинних ресурсів, що є резервом по створенню нових робочих місць та додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів. ініційовано та завершено проведення робіт з визначення  нормативів природних рослинних ресурсів місцевого значення на території 5 сільських рад району, встановлено нові ліміти, що дало можливість суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів  від заготівлі природних рослинних ресурсів.

Як результат, у 2016 році заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснювали  11 суб’єктів господарювання,  якими отримано дозволи на заготівлю 185,0 тонн  чорниці    проти 20,0 тонн у минулому році,  9,0 тонн ожини проти 19,0 тонн у 2015 році,  15,5 тонн  брусниці,  94,0 кг бузини,  які в 2015 році не заготовлялись.  Сплачено до місцевих бюджетів  214,9 тис.грн.  проти 35,8 тис. грн.  у 2015 році.

З метою забезпечення розвитку туризму та підвищення ефективності роботи  туристично-рекреаційних  закладів,  залучення   інвесторів для створення нових туристичних об’єктів та розбудови відповідної інфраструктури, райдержадміністрацією:

- організовувались наради   з приватними підприємцями, що здійснюють діяльність у сфері туризму на території району;

 - забезпечено участь у виставках, семінарах, конференціях (семінар - навчанні  “Як розпочати діяльність у сфері сільського туризму” ( м. Перечин), науково-практична конференція “Шляхи комплексного розвитку туризму в Карпатському регіоні, підвищення конкурентоспроможності регіонального та національного туристичного продукту”, у  виставці – ярмарку “Турєвроцентр Закарпаття – 2016”);Міжнародній туристичній виставці «Україна. Подорожі. Туризм.» (м.Київ);

- розроблено   Програму розвитку туризму в Перечинському районі на 2016- 2020 роки.

З метою пропаганди туристичного продукту:

            підготовлено та подано матеріали про туристично-рекреаційний потенціал району для розміщення в журналі «Туристичними стежками Закарпаття»;

діє туристично-інформаційний центр (підрозділ БФ «Центр громадських ініціатив»), у якому туристи мають змогу отримати інформацію про туристично-привабливі об’єкти району, скористатися послугою бронювання білетів, організацією екскурсій із супроводом та можливістю поселення у приватному секторі;

 спільно із сільськими радами зібрано інформацію  для довідника про історію та туристичну привабливість району;

надано інформацію про туристично-рекреаційні заклади району для розміщення у довіднику “Закарпаття  державне”.

На даний час мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів району нараховує  9 туристично-рекреаційних закладів та 21 особу, що здійснює діяльність у сфері сільського туризму, що дозволяє одночасно розмістити близько 900 туристів.

Райдержадміністрацією вживаються заходи по створенню сприятливих умов для подальшого розвитку сільськогосподарського  виробництва.

З метою поліпшення відтворення поголів»я за рахунок штучного осіменіння ВРХ високоякісною спермопродукцією, стимулювання розвитку тваринництва рішенням Перечинської районної ради від 18.02.2016 №69 (з внесеними змінами) затверджена Програма розвитку та підтримки  тваринництва, птахівництва і бджільництва в районі на 2016-2020 роки.

В 2016 році з районного бюджету на реалізацію програми виділено і профінансовано 13,0 тис.грн. на здешевлення послуг з штучного осіменіння ВРХ та 10,0 тис.грн. на проведення ідентифікації і реєстрації наявного у фізичних осіб поголів»я овець.

Виділені кошти з районного бюджету дали змогу здешевити з 01 травня 2016 року вартість послуг з штучного осіменіння для власників тварин на 15 гривень.

За кошти районного бюджету виготовлено 344 Свідоцтва про реєстрацію овець.

Райдержадміністрацією проводиться пошук потенційних інвесторів, бажаючих займатися садівництвом. Інформацію щодо сільськогосподарських земель, які можуть бути використані для розвитку садівництва, опубліковано в районній газеті «Народне слово» та розміщено на ВЕБ-сайті райдержадміністрації.

ТОВ «Континент» передбачається провести посадку горіхоплідних саджанців на площі 30 га. Проводиться укладення договорів з власниками земельних ділянок.

 Завдяки спільним діям керівництва ТОВ «Джерела Карпат» та райдержадміністрації відновлено роботу  підприємства, на якому здійснюється переробка рослинних ресурсів місцевого значення, плодів, ягід та березового соку.

Райдержадміністрація спільно з виконкомами міської та сільських рад сприяє створенню сприятливих умов для реалізації власної сільськогосподарської продукції за цінами виробника. В місті Перечин облаштовано торговий ряд. Виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами в селах району: Т.Ремета, Порошково, Дубриничі. Традиційно   проводяться весняний, напередодні Великодніх свят, та осінній  сільськогосподарські ярмарки.

Одним із важливих питань соціально-економічного розвитку району залишається покращення житлових та соціально-побутових умов проживання громадян. На їх часткове вирішення спрямована Програма «Власний дім».

В 2016 році з загального фонду районного бюджету для реалізації Програми виділено і профінансовано  75,0 тис.грн та 54,0 тис.грн. з спецфонду. На співфінансування програми «Власний дім» виділено і профінансовано Перечинською міською та сільськими радами 196,0 тис.грн.

Протягом 2016 року Обласним Фондом інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості прокредитовано 32 заявників на загальну суму 1 млн. 462,0 тис.грн.в тому числі: 1 - для розвитку сфери послуг сільського туризму на суму 150,0 тис.грн.,  2 заявників для купівлі житлового будинку в сумі 300,0 тис.грн., частково 1 заявника на будівництво житла в сумі 130,0 тис.грн. та 28 заявників на облаштування будинків інженерними мережами на загальну суму 882,0 тис.грн.

Одним із пріоритетних напрямків роботи райдержадміністрації є створення сприятливих умов для забезпечення якісних освітніх послуг.

У Перечинському районі функціонують 24 загальноосвітні навчальні заклади та 18  дошкільних навчальних закладів, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський).

У 2015-2016 навчальному році в освітніх закладах району нараховувалося 4126  школярів ( у 2014-2015 н/р в школах району навчалося 4035 учнів).

Слайди  27. 28, 29     

 Згідно з поновленим   обліком  у районі нараховується 2739 дітей віком  від 1 до 6 років. У 18-и ДНЗ, два з яких - у складі Новоселицького та Вільшинківського навчально-виховних комплексів, здобувають освіту 1093 дітей, що складає  39% від загальної кількості дитячого  населення  району.

Середня завантаженість ДНЗ – 127 дітей на 100 місць.

       Педагогічними колективами  дошкільних навчальних закладів  району успішно втілюється  регіональна   програма  розвитку  дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля».

      Протягом останніх років у нашому районі проводиться системна,  послідовна робота щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку. Як результат – 65,2% дітей п’ятирічного віку відвідують дошкільні установи (із  539  дітей - п’ятирічок  361 виховується у ДНЗ).

    У 2016 році успішно реалізовувались наступні програми:

Програма розвитку освіти району на 2013-2022 роки,

Програма "Шкільний автобус" на 2011-2017 роки,

Програма "Обдарована дитина" на період 2016-2020 року,

Програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016 рік,

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки,

Програма розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки,

Програма розвитку волейболу в Перечинському районі на 2016-2020 роки,

Програма розвитку пауерліфтингу в Перечинському районі на 2016-2020 роки,          

Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, у навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки,

Програма підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в освітніх закладах Перечинського району на 2016-2018 роки .

         Відповідно до затверджених заходів  проведено капітальні ремонти у навчальних закладах на суму 7 070 тис грн ( у 2015 році на капітальні ремонти використано 4  530 тис грн.):

За кошти освітньої субвенції та кошти, виділені відповідно до рішень сесій районної ради, виготовлено проектно-кошторисні документації на капітальні ремонти закладів освіти на суму 263,6 тис грн.

   При підготовці до нового навчального року за кошти освітньої субвенції здійснено потокові ремонти всіх навчальних закладів району. Відрадно, що вдалось відремонтувати спортивний зал П.-Гутянської ЗОШ I-II ст.(150 000 грн), їдальню та санвузли пришкільного інтернату Туричківської ЗОШ І-ІІ ст.. (200 000 грн).

  Відповідно до програми співпраці з Пардубицьким краєм Республіки Чехія виділено кошти в сумі 500 000 чеських крон для співфінансування проекту по капітальному ремонту фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково та 200 000 чеських крон для співфінансування  проекту по будівництву котельні та системи опалення Вільшинківського НВК ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ. Для Новоселицької ЗОШ І-ІІ ст – ДНЗ та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково  закуплено обладнання та меблі на суму 170 000 грн.

        Для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за кошти освітньої субвенції  закуплено 4 комп’ютерні класи (у 2015 році – 2 класи), а також 3 комп’ютерні класи - за кошти державного бюджету на загальну суму 199 824 гривень. Закуплено шкільних меблів (дошки, мебельні стінки, класні парти і стільці) на суму 324 000 грн. ( у 2015 році -  на суму210 тис грн.), посуд для шкільних їдалень на суму 95 164 грн., спортивного інвентарю на суму 20 000 грн., дві газонокосилки, апаратуру для озвучення в комплекті на суму 123 213 грн., мультимедійне обладнання на суму 187 400 грн., лабораторних комплектів цифрового вимірювання на суму 199 800  грн. У грудні  2016 року відділом освіти, молоді та спорту для навчальних закладів району було проведено закупівлю холодильників та електроплит на суму 93 200 грн.

     З метою створення умов для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників закуплено один шкільний автобус на суму 1 679 900  грн.. (1 175 930  грн.. – освітня субвенція, 503 970  грн. –місцевий бюджет).

        З метою літнього оздоровлення та відпочинку школярів району у 2016 році було організовано 17 пришкільних таборів із денним перебуванням для 1365 дітей (у 2015 році в 16 таборах відпочивали 1315 учнів ). 30 дітей пільгових категорій оздоровлювалися в дитячому закладі «Синевирське озеро» (у 2015 році – 23 учні). 

        Значним досягненням у сфері надання освітніх послуг стало створення опорної школи на базі Т.-Реметівської ЗОШ I-III ст. У даному навчальному закладі вдалось значно покращити матеріально-технічну базу.         Вперше у районі відкрито два інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у Т.-Реметівській ЗОШ I-III ст. та Дубриницькій ЗОШ I-IIIст. У двох навчальних закладах (Т.Бистрянська ЗОШ І-ІІ ст.. та Порошківська ЗОШ І-ІІІ ст.) функціонують у цьому навчальному році спеціальні класи для 41 учня з особливими потребами.

        У 2016 році організовано централізоване харчування учнів у навчальних закладах району, що дало змогу зекономити до 20% бюджетних коштів.

       З метою збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою відкрито одну групу з короткотривалим и  перебуванням у Т.-Реметівському ДНЗ.

Щороку збільшується кількість учнів, задіяних до гурткової роботи. Так, у 2015-2016 навчальному році у 24 загальноосвітніх навчальних закладах району у 157-и гуртках займалися 2393  учні (58% від загальної кількості школярів району, у 2014-2015 році – 51% від загальної кількості учнів). У Перечинському БДЮТ у 32 гуртках займалися 750 учнів. 18 гуртків із них працювали на базі 9-и загальноосвітніх шкіл сільської місцевості. У Перечинській ДЮСШ організовано роботу  4 відділень з таких видів спорту: гандбол, футбол, настільний теніс, волейбол.  27 спортивними групами   охоплено 480 учнів нашого району.

У всіх загальноосвітніх школах району створені належні умови для забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту серед учнівської молоді. До послуг школярів - 8 стандартних спортивних залів, 5- обладнаних у пристосованих приміщеннях, 4 футбольні поля, 3 майданчики зі штучним покриттям та 19 спортивних майданчиків (волейбольні, баскетбольні, гандбольні).

Рішенням районної ради від 31.03. 2016 року №99 прийнято районну Програму «Спортивний майданчик на 2016-2020 роки», відповідно до якої заплановано побудувати в освітніх закладах ще 10 майданчиків зі штучним покриттям.

Юні спортсмени району беруть участь в обласних чемпіонатах та змаганнях згідно з «Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Закарпатської області на 2016 рік», де показують непогані результати. Так, збірна команда району з гандболу на VІ –их спортивних іграх школярів посіла 4-те місце; у змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч» наші школярі зайняли ІІ місце; на чемпіонаті області з важкої атлетики юні спортсмени-школярі вибороли 5 медалей, серед яких дві золоті та три бронзові; на обласних змаганнях з настільного тенісу учні району здобули 2 медалі: одну срібну та одну бронзову

Охорона здоров’я району представлена сектором охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації; Перечинською центральною районною лікарнею на 123 стаціонарних ліжок та поліклінікою на 240 відвідувань в зміну і комунальним закладом «Перечинський районний центр ПМСД» з потужністю 488 відвідувань в зміну та денним стаціонаром на 45 ліжок. В структуру Центру ПМСД входять 12 АЗПСМ (м.Перечин, сіл Дубриничі, Зарічево, Сімер, Т.Ремета, Туриця, Турички, Т.Пасіка, Раково, Порошково, Т.Бистра, Т.Поляна) та 10 ФАПів (сс. Новоселиця, Пастілки, Ворочево, Сімерки,Липовець, Вільшинки, Мокра, Маюрки, П.Гута, Свалявка). Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 728 відвідувань в зміну.

У лікувальних закладах району працює 74 лікарів та 162 особи середнього медичного персоналу, що відповідно складає 23,1 та 50,5 на 10 тис. населення. 

Штатних посад лікарів ЗПСМ в районі 22,75, що становить 7,1 на 10000 населення, при обласному показнику – 6,12,  штатних посад середнього медичного персоналу ЗПСМ – 41,5,що відповідно становить12,9 на 10000 населення.

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів за 2016 р. складає 83,52% (19 фізичних осіб на 22,75 ст.) проти 79,12 % за 2015 рік при обласному показнику – 89,6%. Вакансії відмічаються по Туричківській АЗПСМ – 0,75 ст.; Т.Реметівській АЗПСМ – 1,0 ст.; .

Виконання ліжкоднів по стаціонару Перечинської ЦРЛ за 2016 рік складає 94,4% проти 92,5% за 2015 рік. Виконання ліжкоднів у денному стаціонарі Центру ПМСД в 2016 році складає 91,1% проти 90,5% в 2015році.

Демографічна ситуація в районі, в цілому, залишається стабільною. Рівень народжуваності в 2016 році є на рівні 2015 року і складає 15,70 проти 15,47 на 1000 населення.   

Загальна смертність  населення є нижчою, ніж у 2015 році і складає за 2016 рік 13,09 на 1000 населення проти 14,2. По місту рівень смертності складає 11,8 на 1000 населення, по селу – 13,4.

Показник природного приросту є позитивним і складає 2,62 проти 1,3 за 2015 рік. Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку складає 51,10 на 10 тис. нас. прац. віку проти 45,59. Рівень первинної інвалідності дитячого населення  складає в 2016 році 20,30 на 10 тис. дит. нас., проти 25,37 в 2015 році.

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення віком від 4 до 14 років 833,75 на 1 тис. проти 722,57.

Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  в 2016 році складає 85,68% проти 55,37% в 2015 році (відсутність вакцини БЦЖ в районі, як і в цілому по області).

Бюджет по галузі охорони здоров’я на 2016 рік за загальним фондом становить 23492,6 тис. грн. проти23983,6 тис. грн. в 2015 році. Протягом 2016 року заклади охорони здоров’я профінансовано на 23279,9 тис. грн. або 99,1% від призначень на цей період.

Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1-го жителя складають 751,68 грн. проти 725,66 грн. за 2015 рік.

По фонду заробітної плати з нарахуваннями профінансовані видатки склали 17496,3 тис.грн., або 99,8% від запланованих проти 17926,6 тис. грн. за 2015 рік.

На пільгове медикаментозне забезпечення у 2016 році було передбачено 672,0 тис. грн. проти 559,0 тис. грн. в 2015 році (у 2016 році на 20,3% більше як в попередньому році). З них протягом 2016 року використано 635,6 тис. грн., що становить 94,6% від призначень на рік, а у 2015 році використано – 527,3 тис.грн. або 94,3 %. В т.ч.:

-          для онкологічних хворих у 2016 році заплановано 110,0 тис. грн., використано протягом року 109,9 тис. грн., що складає 99,9%, проти 100,0 тис.грн. у 2015 році, використано 96,2%;

-          на придбання калоприймачів для стомованих хворих у 2016 році заплановано і використано 24,0 тис. грн. або 100%; у 2015 році заплановано і використано – 24,0 тис.грн. або 100%;

-          для хворих на цукровий та нецукровий діабет  у 2016 році заплановано 100,0 тис. грн., використано 100,0 тис. грн. або 100%; у 2015 році заплановано 50,0 тис.грн., використано – 49,9 тис.грн.

-          для хворих на туберкульоз  у 2016 році заплановано 5,0 тис. грн., використано – 4,8 тис. грн. або 96,4%, у 2015 році заплановано і використано – 20,3 тис.грн. або 100%;

-          для ветеранів війни та прирівняних  категорій  у 2016 році заплановано 20,0 тис. грн., використано 19,8 тис. грн. або 99,2%, у 2015 році заплановано - 40,0 тис.грн., використано - 39,9 тис.грн. або 99,8%;

-          для дітей-інвалідів з рідкісними захворюваннями (муковісцидоз) у 2016 році виділено 80,0 тис. грн., використано 80,0 тис. грн. або 100%, у 2015 році заплановано – 100,0 тис.грн., використано – 99,9 тис.грн. або 99,9 %.

-          для хворих на ниркову недостатність у 2016 році заплановано 208,0 тис. грн., використано 182,2 тис. грн. або 87,7% від призначень на цей період, у 2015 році заплановано – 99,7 тис.грн., використано – 75,6 тис.грн. або 75,8 %,

-          для медикаментозного забезпечення учасників АТО  у 2016 році  виділено 20,0 тис. грн., використано 15,9 тис. грн., що складає 76,7%, у 2015 році заплановано – 20,0 тис.грн., використано – 17,0 тис.грн. або 85,1 %;

-          інші пільгові категорії у 2016 році – 105,0 тис. грн., використано 99,5 тис. грн. або 94,8%, у 2015 році заплановано – 80,0 тис.грн., використано – 79,6 тис.грн. або 99,5%.

На енергоносії у 2016 році було заплановано 2243,2 тис. грн., використано 2123,8 тис. грн. або 94,7% від запланованих. У 2015 році заплановано - 1898,7 тис.грн., використано – 1880,7 тис.грн. або 99,1%.

На поточний ремонт ФАП с. П.Гута виділено 24,9 тис. грн., використано протягом поточного періоду 23,4 тис. грн. або 94%.  Перечинським районним Центром ПМСД закуплено 2 холодильники, багатофункціональний пристрій «Самсунг» та 2 кардіографи на загальну суму 104,7 тис. грн.

За рахунок інших надходжень спеціального фонду передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу по реконструкції системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі – 68,0 тис. грн., використано 63,5 тис. грн; на капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ – 121,6 тис. грн., використано

Для проведення капітального ремонту по заміні вікон хірургічного відділення Перечинської ЦРЛ, розпочатого у 2015 році, виділено 140,4 тис. грн., використано 137,0 тис. грн. або 97,6%; для проведення капітального ремонту по заміні вікон та дверей хірургічного корпусу Перечинської ЦРЛ – 42,9 тис. грн., використано 33,5 тис. грн. або 78,1%.

На капітальний ремонт (ліквідація наслідків пожежі) в АЗПСМ с. Т.Пасіка КЗ «Перечинський РЦ ПМСД» виділено 85,0 тис. грн., використано 84,8 тис. грн.

На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу по капітальному ремонту АЗПСМ с. Т.Ремета виділено 18,3 тис. грн., використано 14,7 тис. грн.

На придбання для Перечинської ЦРЛ котла для котельні №2 терапевтичного корпусу використано 23,0 тис. грн., на придбання стерилізатора – 76,6 тис. грн., щілинної лампи – 143,4 тис. грн., двох кардіографів (дорослого та дитячого) – 44,0 тис. грн.

Централізовано протягом 2016 року отримано лікарських засобів та медикаментів на суму 1662,0 тис. грн. проти 1465,3 тис. грн. за 2015 рік.

Сума позабюджетних надходжень за 2016 рік склала 584,3 тис. грн. проти 417,6 тис. грн. за 2015 рік, що відповідно складає 18,20 грн. на 1-го жителя району проти 13,03 грн.

Протягом 2016 року заборгованості по заробітній платі не було, її виплата була регулярною.

     Відповідно до Закону України «Про культуру» відділом культури, установами культури району докладаються зусилля для реалізації державної політики в галузі культури, створення умов для організації культурного, інформаційно-освітнього обслуговування населення. На сьогоднішній день в районі збережено мережу культосвітніх установ: 21 клубні установи;  21 бібліотечні установи;  2 дитячі музичні школи;  1 народний етнографічний музей «Лемківська садиба» в с. Зарічево. Ці заклади сприяють розвитку національно – культурних  традицій  населення, мистецтва, збереженню і примноженню духовної спадщини, народних традицій, звичаїв та обрядів, самодіяльної художньої творчості.

     Для  повноцінного  функціонування  культосвітніх  установ  і  покращення  їх  матеріально – технічної  бази  відділом  культури  було  розроблено і діяли  4  галузеві  програми:

 «Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2016 рік»  було  виділено  15000 грн., «Програма  підтримки  розвитку   Перечинської  дитячої  музичної  школи  на  2016  рік»; «Програма  підтримки  розвитку  Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи   на  2016  рік»; «Програма  розвитку  культури  і  мистецтва  в  районі  на  2016  рік». На виконання заходів «Програми розвитку культури і мистецтва на 2016 рік» було виділено 273653,00 грн.  Подано  пропозиці  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Перечинського  району  на  2016  рік,  а  також  перелік  об’єктів галузі культури, що потребують  першочергових капітальних ремонтів,  реставрацій.  Подано  пропозиції  до  «Програми  забезпечення  розвитку  освіти,  культури,  традицій  національних  меншин  району»,  до  районної  «Програми  «Ромське  населення»  та  затверджено  «План – заходи  відділу культури райдержадміністрації по роботі з національними меншинами у 2016 році».

     Із загального  фонду  місцевого  бюджету  фінансування  виділено  кошти  в  сумі  6680868,22  грн., в  тому  числі  на  заробітну  плату  4615953,91 грн. Дебіторська та  кредиторська  заборгованість  по  відділу  культури  Перечинської  РДА  відсутня.  Проведено  капітальний  ремонт  районного  будинку  культури (заміна  вікон  та  дверей)  499074,00 грн.  з  них  з  обласного  бюджету  490000,00  грн.,  та  капітальний  ремонт  санвузлів  першого  поверху  РБК  223320,00 грн.

      В Перечинському районі налічується близько 40  пам’яток архітектури, серед яких: археологічні, історичні, пам’ятки монументального мистецтва, та пам’ятки архітектури – пам’ятні знаки радянським воїнам і односельчанам, листоноші Ф.Фекеті, меморіальні дошки, братські могили, могили афганців, січових стрілців, пам’ятник листоноші Ф.Фекеті та ін. Найбільшою цінністю архітектурної культурної спадщини району є народний етнографічний  музей  «Лемківська  садиба» в с. Зарічево; громадські  музеї: «Спадщина»; історичний  «Освіта», ромський  музей,  єдиний  в  Україні - «Ромська  колиба»,  культова споруда  - діюча дерев’яна церква святого Василія (с. Лікіцари), пам’ятка архітектури XVII ст., 1746 р.,  яку  дуже часто відвідують  туристи навіть із далекого зарубіжжя.

      Музей  «Лемківська  садиба» береже і збагачує традиції, звичаї лемківської культури рідного краю. У  звітному  році  було  виділено  90000,00  грн.  і  реставровано  споруду  за  рахунок  «Комплексної  програми  збереження  та  використання  памяток  культурної  спадщини  Закарпатської  області  на  2016-2020  роки».

     На сьогоднішній день відділом культури спільно з відділом охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування ведеться певна робота в справі охорони культурної спадщини, а саме упорядкування і паспортизації пам’яток Перечинського району.

           В централізованій  бібліотечній  системі   комп’ютеризовано 10 бібліотек,  в яких є 24 комп’ютери, 22 підключено до мережі інтернет, працює 1  скайп і 9 блогів. Всі комп’ютери, оргтехніку працівники бібліотек отримали завдяки участі в різних конкурсах і проектах. Бібліотечні установи проводять і беруть участь в заходах до знаменних дат,  державних свят, ювілеїв, презентацій, просвітницьких  заходів, до відзначення Дня міжнародної мови, проводяться  зустрічі з учасниками АТО, у співпраці з БФ "Центр громадських ініціатив" за підтримки програми "Здоров`я жінок України"  реалізується  проект «Майбутнє варто планувати». Бібліотечна система району є в четвірці кращих в області. 

     Клубні установи  підпорядковані  сільським  радам,  методичне  керівництво  здійснює  районний  будинок  культури  -  забезпечено проведення культурно-мистецьких акцій, конкурсів, оглядів, свят, участі у  культурно – мистецьких  заходах району, до державних і знаменних дат.

У 2016 році в  районі  проведено щорічний районний  фестиваль  колядницьких  груп  і  вертепів «Вертеп – 2016 Колядки  Перечинщини», щорічний  обласний  фестиваль «Перечинщина  скликає  таланти», вперше успішно проведено обласний  фестиваль лемківської культури «Лемківська  ватра». Цьогоріч на базі Перечинського району відзначали обласне свято приурочене  Всеукраїнському  дню  працівників  культури  та  майстрів  народної  творчості.

            З метою розвитку аматорської народної творчості  в закладах культури району діють 112 гуртків, клубних формувань, з них 46 дитячих, у яких беруть участь 1148 учасників з них 527 дітей. В картотеці районного будинку культури налічується 92 народних умільців. 4  колективам  присвоєно  звання  «народний»  і  1  «зразковий».

      Дитячі музичні школи: Перечинська (плановий контингент - 192 учнів) та  Тур’я-Реметівська (плановий  контингент -   79  учнів).   Проводились  шкільні конкурси індивідуальних виконавців, переможці яких брали  участь у обласних конкурсах  і   зайняли в області  призові  місця.       В Перечинській та  Тур’я – Реметівській  дитячих музичних школах працюють творчі колективи, які беруть  активну участь у концертах, оглядах, конкурсах, культурно – мистецьких  заходах району, області.

          Основні проблемні питання: проведення капітальних, поточних ремонтів, реконструкцій  та  реставрацій  в культосвітніх установах,  поповнення бібліотечних фондів книжковою літературою та періодичними виданнями,  придбання музичних інструментів, озвучувальної апаратури,  оргтехніки,  пошиття сценічних костюмів для колективів художньої самодіяльності, придбання автотранспортного засобу для перевезення аматорських колективів.

У 2016 році до управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося 3114 сімей.

У районі прийнято ряд Програм, що покликані забезпечити соціальний захист вразливих верств населення.

 1. Програма “Турбота” на 2016 рік надано матеріальної допомоги соціально-незахищеним категоріям населення на суму 229625,28грн.(в т.ч. – 69 учасникам АТО на суму 93800,00 та членам сімей учасників АТО на суму 65000,00грн)
 2. Фінансова підтримка громадських організацій району відповідно до програми посилення соціального захисту соціально-вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2015-2017роки  на загальну суму 46000,00грн:

-          Перечинського районного товариства інвалідів – 7500,00

-          Перечинської районної організації інвалідів війни та Збройних сил України – 3500,00

-          Районної організації Української спілки ветеранів Афганістану – 3500,00

-          Районної організації “Союз Чорнобиль України” – 12500,00

-          Перечинської районної організації ветеранів України – 3500,00

-          Перечинської районної спілки ветеранів всіх війн – 3500,00

-          Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС – 8500,00

-          Перечинської районної організації всеукраїнської спілки учасників війни – 3500,00

Робота відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення за 2016 рік

            За 2016 рік за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося   3114 сімей.

            У 2016 році за призначенням субсидій звернулось 2750 сімей з них:806 –ЖКП та 1944 на ТПСГ.

В 2016 році сума нарахованих субсидій на ЖКП склала 20641,1 тисяч гривень, профінансовано – 17966,9 тис. грн. Заборгованість по субсидіях по ЖКП станом на 01.01.2017 року становить 4492,0 тис. грн. За 2016 рік призначено субсидію на ТПСГ (готівкою) на суму 3640,1 тис. грн., профінансовано – 3654,8 тис. грн..

За 2016 рік в районі всі види державних соціальних допомог профінансовано і виплачено в повному обсязі відповідно до нарахованих сум. 2416 одержувачам субсидій  проведено перерахунок Заборгованість відсутня. 

Протягом  2016 року підготовлено і подано на розгляд комісії з питань призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках 34 заяви з відповідними документами. По 18 заявах прийнято позитивне рішення. Також, на розгляд даної комісії було винесено 725 заяв для надання житлової субсидії, з яких по 671 заяві прийнято рішення призначити субсидію. Збільшення одержувачів житлової субсидії пов’язано з набранням чинності нового Порядку надання населенню житлової субсидії з 01.05.2015 року та підвищенням тарифів на оплату житлово-комунальних послуг.За звітній період відділом державних соціальних допомог розглянуто 9 заяв з відповідними документами, на підставі яких нараховано одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» на загальну суму 124020,00 грн.  

      Відділ персоніфікованого обліку здійснює облік пільгових категорій населення, ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), щомісяця проводить звіряння списків пільговиків з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та пільгових перевезень.

Категорія

Станом на 01.01.2017 р. кількість осіб

ветерани війни

364

жертви нацистських переслідувань

1

ветерани праці

1430

ветерани військової служби та МВС

83

пенсіонери МВС

6

реабілітовані

2

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

91

сільські педагоги на пенсії

217

сільські медики на пенсії

51

сільські бібліотекарі на пенсії

5

сільські працівники культури на пенсії

6

діти війни

2170

пенсіонери за віком

3768

інваліди

958

багатодітні сім’ї

534

дитина з багатодітної сім’ї

2025

 

     Протягом 2016 року (станом на 01.01.2017)  нараховано та здійснено видатків на надання пільг:

1) на житлово-комунальні послуги за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. нарахування складає – 2550,6 тис. грн., в тому числі:

       - ветеранам війни  – 972,9 тис. грн.,

     - дітям війни – 515,1 тис. грн.,

     - ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пенсіонерам міліції – 182,1 тис. грн.,

     - пенсіонерам за професійною ознакою  – 458,5 тис. грн.,

     - постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС  – 59,7 тис. грн.,

     - багатодітним сім’ям  – 362,3 тис. грн.

2)  згідно поданих заяв, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р.  нараховано кошти готівкою на придбання твердого палива - 475 особам пільгової категорії на суму 588,7 тис. грн. та на придбання скрапленого газу – 12 особам  на суму 1,6 тис. грн.

     Відділом здійснено видачу:

1)     посвідчень:                                         

- «Ветеран праці»    -     2

          - «Інвалід війни»      -    15

          - «Член сім’ї загиблого ветерана війни» - 3

           - «Учасник війни»    -   1

       -     «Жертва нацистських переслідувань»  - 1

        Згідно Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2109  осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         На черзі для  забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває  59 інвалідів.

         Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. № 187 (із змінами  № 617 від 09.07.2008р та № 1097 від 01.12.2010р., №252 від 17.03.2011р.) за 2016 рік  було направлено:

-       10-ох  інвалідів - у Виноградівський реабілітаційний центр;

-       1 інваліда 2 групи загального захворювання в санаторій “Орізонт”;

-       1 інваліда з дитинства 2 групи в санаторій “Перемога”;

-       1 вдову померлого ветерана війни  та 1 інваліда війни 2 групи в санаторій “Батьківщина” та санаторій “Салют”;

-       1 інваліда 3 групи загального захворювання та 1-го інваліда 3 групи з дитинства в санаторій“Карпати”;

-        1 інваліда 2 групи загального захворювання та 1-го інваліда 3 групи загального захворювання  в санаторій“Синяк”.

       Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно  постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р. протягом  2016 року видано:

-       59 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

-       20 направлень на забезпечення  інвалідними візками;

-   6 направлень на забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

-       3 направлення на забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни;

-       1 направлення на забезпечення засобами для ходіння, керованими однією рукою;

-       1 направлення на забезпечення засобами для ходіння, керованими обома руками.

  За рахунок державних коштів надано матеріальну допомогу  6-ом інвалідам та 16-ом непрацюючим малозабезпеченим особам.

       Станом на 01.01.2017 року видано 36 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 52 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.       

    На протязі 2016 року спеціалістами управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації з внутрішньо-переміщеними особами проведено значний об’єм роботи.

        Станом на 01.01.2017року на обліку перебуває 25 сімей – 35 осіб, з них 10 дітей віком до 18 років. Завдяки зусиллям районної влади забезпечено безкоштовне харчування дітей-переселенців у школах району.

     Відповідно до Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.07.2016року №229 створено районну комісію з питань призначеня (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам для прийняття рішення по питаннях призначення (поновлення), припинення виплат. Проведено 6 засідань комісії.

     Відповідно до Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.07.2016року №230 створено районну робочу групу з питань здійснення контролю за проведеням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного місця проживання/перебування. Складено 24 акти обстеження матеріально-побутових умов сімей.

      28 грудня 2016 року організовано зустріч внутрішньо переміщених осіб з радником Міністерства соціальної політики України з питань ВПО у Закарпатській області Анжелою Бабкіною. Обговорювалися питання адаптації ВПО у місцеві громади, виділення земельних ділянок під будівництво, оздоровлення дітей у таборах, що діють при релігійних громадах, організація бізнес-семінарів та інші питання.

       Відповідні заходи проводились щодо подолання дитячої безпритульності і бездогляднос ті,  створення належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей, особливо дітей ромської народності. У  звітному періоді перевірено умови проживання  397 дітей із 162 сімей з якими проведено профілактичні бесіди. За наслідками проведеної роботи за неналежне виконання своїх обов’язків, 50 батьків притягнуто до адмінвідповідальності за ст.184 КУпАП  та 50 батьків попереджено про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. Питання подолання дитячої безпритульності, бездоглядності дітей та вчинення ними правопорушень заслуховується на засіданні Координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації, яка проводиться щоквартально.

Станом на 31 грудня 2016 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувала 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з яких: 40 - дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників, 9 - дітей знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 12 - перебувають у дитячих закладах області на повному державному утриманні. Протягом 2016 року проведено 17 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, яка за звітній період розглянула  152 -  питання стосовно захисту життя, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, сімейного виховання,  житлових та майнових прав дітей. В Перечинському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу „Сім’ї Чомоляк” с. П. Гута, в якому виховується 9 дітей та чотири прийомні сім’ї, в яких виховується семеро дітей. Їм надається юридична та консультативна підтримка та здійснюється соціальний супровід сімей.

В ході проведення соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах працівниками Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом року було надано – 420 соціальних послуг. Соціальними послугами охоплено 186 сімей в яких виховується 308 дітей, 18 сімей в яких виховується 27 дітей перебували під соціальним супроводом Перечинського РЦСССДМ. Соціальні послуги сім’ям надавалися, як в рамках здійснення  соціального супроводу, так і за карткою отримувача послуг. Кожній сім’ї надавався комплекс соціальних послуг згідно потреб. З метою здійснення інформаційно-просвітницької та соціально-профілактичної роботи у віддалених населених пунктах району  при Перечинському РЦСССДМ  функціонує «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи». Протягом  року здійснено 41 виїзд, якими  охоплено 6 населених пунктів району та соціальними послугами охоплено 865 осіб.  Одним із напрямків роботи  Перечинського РЦСССДМ є здійснення соціальної роботи з  сім’ями та учасниками АТО. Соціальними послугами протягом 2016 року охоплено 26 учасників АТО. Соціальними послугами Центру  охоплені клієнти Обласного соціального центру матері та дитини  та Обласного  соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування.

        Впродовж 2016 року районною державною  адміністрацією спільно  з  керівниками    підприємств,  установ  та  організацій  району, міським  та  сільськими    головами  проведено  комплекс  заходів  по виконанню  мобілізаційних  завдань , визначених  для  району,  оборонних заходів та соціального захисту демобілізованих з лав Збройних Сил України та    інших    військових    формувань    учасників  бойових  дій  та  учасників антитерористичної  операції,  членів  їх  сімей  та  сімей    загиблих    учасників  антитерористичної  операції.

         Особлива  увага  керівництвом  районної  державної  адміністрації приділяється  демобілізованим  учасникам  бойових  дій,  учасникам АТО,  членам  сімей  загиблих  військовослужбовців.

       На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації  перебувають 143 військовослужбовці учасники антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій, з них 10-м встановлено статус «інваліда війни» (3 осіб - ІІ гр.інв., 7 осіб – ІІІ гр.інв.). Дані громадяни користуються пільгами на електроенергію, газ, тверде паливо та комунальні послуги (учасники бойових дій – 75%, інваліди війни – 100% в межах встановлених законом норм) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідно до постанови КМУ «Про деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» від 2.03.2016 №141, у поточному році управлінням соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації, було здійснено виплату разової грошової допомоги до 5 травня 335 особам, на яких поширюється дія вище вказаних Законів України, на суму 344057,20 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту малозабезпечених громадян на 2016  рік, за рахунок коштів місцевого бюджету, виділено матеріальну допомогу 94 учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на суму 156720,00 грн.

           Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено 25000 грн на реалізацію заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції. Фактично було виділено 21800грн. Тому, управлінням соціального захисту населення Перечинської РДА було укладено договір з Ужгородською автомобільною школою Товариства сприяння оборони України  на здійснення підготовки та перепідготовки учасників АТО за професією – “водій” на загальну суму 21800грн. Відповідно до укладеного договору 7 осіб пройшли навчання та перенавчання за різними категоріями: СЕ, С, В. 

    На обліку щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 11 учасників антитерористичної операції.

        Путівками наданими у 2016 році Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на сьогоднішній день забезпечено 5 учасників АТО.

           У районі створена і діє громадська організація “Спілка учасників АТО Перечинщини”.  Управлінням соціального захисту населення Перечинської РДА було розроблено “Програму соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020роки”, яку було затвержено Рішенням сесії Перечинської районної ради від 14.07.2016року №169 На фінансування заходів вищезазначеної Програми передбачено фінансування із районного бюджету в розмірі 500тис.грн щорічно. У 2016 році було виділено 20тис.грн.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016р.№719 “Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”, розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 листопада 2016року №341 створено  комісію щодо розгляду питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

Рішенням членів комісії  призначено грошову компенсацію Керецману Ю.І., як інваліду війни 2 групи  – у розмірі 454711,88 грн. Кошти перераховано на спеціальний рахунок, відкритий в АТ “Державний ощадний банк України”, в повному об’ємі 28.12.2016 року.

     Райдержадміністрацією проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо встановлення загиблим в АТО військовослужбовцям Перечинського району пам’ятних знаків, меморіальних дошок та перейменування площ, вулиць, парків. В м.Перечин вулиця Колгоспна перейменована на вулицю Михайла Кулі, відповідно  встановлено  вивіски.

Двом загиблим учасникам АТО встановлено меморіальні дошки: Балогу  В.В. - на фасаді Перечинській ЗОШ І-ІІІ ст.., Кулі М.В. - в Перечинській школі-інтернат, 28 жовтня 2015 року освячено пам’ятник в с. Сімер, Перечинського району.

У фойє райдержадміністрації встановлено  стенд, який увіковічнює пам’ять героїв Перечинського району Василя Балога, Михайла Кулі, Івана Бабича, загиблих у зоні АТО.

Протягом 2016 року райдержадміністрацією було надано Перечинському районному військовому комісаріату:

            1. Відповідно до Програми мобілізаційної підготовки району та забезпечення виконання військового обов’язку на 2016 рік виділено та профінансовано  15,0 тис.грн., у тому числі:

            4,6 тис.грн. для придбання канцелярських товарів та заправки оргтехніки;

            9,5 тис.грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення оповіщення військовозобов’язаних та їх доставки на обласний збірний пункт;

            0,9 тис.грн. для друкування бланків з військового обліку.

2. Проведено ремонт приміщень райвійськкомату на суму 50,0 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста району на 2015-2019 роки.

3. Передано райвійськкомату комп’ютер та 80 пов’язок для загону оборони територіальної оборони.

4. У травні 2016 року райдержадміністрацією виділявся автобус та паливо у кількості 200л  для перевезення військовозобов’язаних за межі області у Львівську область с.Старичі.

Питання забезпечення чергового призову у жовтні-листопаді 2016 року розглядалось на нарадах з головами виконкомів місцевих рад 19 жовтня та 8 листопада 2016 року, проводилась роз’яснювальна робота – публікувались матеріали з питань умов проходження військової служби та забезпечення військовослужбовців строкової та контрактної служби у газеті «Народне слово», на кабельному телебаченні м.Перечин.

Райдержадміністрацією постійно направляються листи виконкомам міської та сільських рад щодо приведення військового обліку у відповідність до вимог нормативних документів.  

Розроблено та доведено до виконкомів міської та сільських рад методичний посібник з питань ведення військового обліку та перелік посад військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на військовий час.

Протягом серпня-жовтня  2016 року під час спільних виїздів працівників райдержадміністрації та Перечинського райвійськкомату у населені пункти району надавалась допомога спеціалістам сільських рад, на яких покладені обов’язки щодо ведення військового обліку.

         Попри  позитивні  результати  роботи  в  певних  напрямках,  залишається ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю всіх до співпраці.  

         Сподіваюся, що проблемні питання  будуть врегульовані, і це дасть нам можливість  динамічніше  розвиватися  і  сповна  використати  внутрішні резерви в інтересах жителів району. Ці резерви у нас є, і вони враховані при розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2017р. 

____________________________________________________________________________________________

Голова Перечинської райдержадміністрації прозвітує про роботу за минулий рік  

       23 березня 2017 року о 10 годині за адресою: м. Перечинпл. Народна, 16, у залі засідань районної ради відбудеться публічний звіт голови Перечинської районної державної адміністрації Олефіра Віктора Івановича.

Регламент заходу:

09:45 – 10:00 – реєстрація учасників.

10:00 – 10:20  –  презентація публічного звіту.

10:20 – 11:00  – запитання та відповіді (по 3 хв. на кожне запитання).

    Під час заходу буде презентована інформація про результати роботи за 2016 рік, виконані завдання, використані кошти районного бюджету та інші питання щодо діяльності Перечинської райдержадміністрації.

  Запрошуємо на захід представників громадської ради, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і представників засобів масової інформації.

 Контактна особа з питань проведення заходу: Девіцька Надія Павлівна – керівник апарату райдержадміністрації, тел.: 2-18-77

___________________________________________________________________________________________

10.03.2017

                     Шановні виборці! Згідно з частиною шостою статті 14 
Закону України “ Про місцеві вибори ” ( далі — Закон ) перші вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом.

Постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2017 року № 6      “ Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів ” призначено дату виборів , а саме, неділя  30 квітня 2017 року та оголошено про початок виборчого процесу з 11 березня 2017 року. Такі вибори відбудуться у 2 об’єднаних територіальних громадах Закарпаття — Іршавській міській ОТГ та Перечинській міській ОТГ.

  Для перевірки та уточнення своїх персональних даних, просимо Вас звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Перечинської районної державної адміністрації за адресою: м.Перечин, пл.Народна, 16, каб. 110, тел. 2-31-83. Графік роботи відділу : понеділок -  п’ятниця з 8.00 до 17.00 год. У вихідні дні з 9.00 до 16.00 год.

 Крім того, Ви можете перевірити свої персональні дані, внесені до Реєстру, на офіційному веб-сайті “Державний реєстр виборців” (www.drv.gov.ua) за допомогою програмного ресурсу “Особистий кабінет виборця”. 

 

Головний спеціаліст відділу ведення

Державного реєстру виборців                                                                             В.Коцка 

Постанова від 24 січня 2017 №6

Постанова від 24.012017 №6(1)

Додаток до постанови №6

____________________________________________________________________________________________

Закарпатські громадські формування закликають до кінця року оновити установчі документи

 16 липня п.р. у набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення  Реєстру» (далі - Постанова). Постанова прийнята на виконання вимог Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо оподаткування неприбуткових організацій» відповідно до підпункту 133.4.5. пункту 133.4 статті 133 Кодексу та визначає дії контролюючих органів та неприбуткових підприємств, установ та організацій у перехідний період, з метою встановлення відповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам Кодексу для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), затвердженого Постановою.
Фіскальний орган здійснює включення до Реєстру неприбуткові організації, які відповідають наступним вимогам:
- утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між її членами, засновниками, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена неприбуткової організації;
- установчі документи передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
- установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи  (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Повідомляємо, що у разі не приведення до 1 січня 2017 року установчих документів неприбуткових організації (громадських об’єднань, місцевих осередків громадських об’єднань із статусом юридичної особи (у разі наявності установчих документів), професійних спілок, їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань) у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу та неподання копій установчих документів податковому органу, неприбуткові організації після встановленого строку будуть виключені  з Реєстру.

Взірці документів, які необхідно подати до Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області для приведення установчих документів у відповідність до вище вказаних вимог можна загрузити тут. 

_____________________________________________________________________________________________

Cемінар “Стратегія розвитку громадянського суспільства: реалії та перспективи. Успішні практики”

     18 жовтня 2016 року у приміщенні Закарпатської ОДА відбулась чергова робоча зустріч та тренінг для представників органів виконавчої влади та громадських організацій Закарпаття щодо обговорення кроків імплементації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства та обговорення проекту обласної Програми з даної тематики.

Учасників семінару вітав директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

          Захід відбувся у рамках реалізації проекту «Реалізація Національної стратегії підтримки громадянського суспільства в Закарпатській області», що реалізується БФ «Центр громадських ініціатив»  за фінансової підтримки Програми Розвитку ООН в Україні. У роботі зустрічі взяли участь представники райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які працюють з громадськістю та громадські активісти, представники громадських організацій, громадських рад при обласній державній адміністрації.

       Представлені буди кращі практики роботи громадських організацій. Зокрема, голова Закарпатська громадська жіноча організація «ВЕСТА» Інна Сабадош презентувала присутнім проект, який реалізовується в рамках Європейського тижня боротьби з торгівлею людьми.  Ольга Бесага, громадський активіст, представила свій проект  "Паліативна допомога і суспільство" та розповіла присутнім про те, що таке паліативна допомога, для кого вона, яка її значимість, а також про проблеми паліативної допомоги в Україні та нашому рідному місті.

Керівники ГО та представники органі влади обговорили свої бачення розвитку громадянського суспільства в Україні та участь ОГС у формуванні та реалізації державної політики.

Презентація НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Прес-служба РДА 

_____________________________________________________________________________________________ 

Регіональний круглий стіл: «Запровадження механізмів інституційної підтримки організацій громадянського суспільства в Україні»

      У рамках проекту «Підтримка реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні» в Чернівцях відбувся регіональний круглий стіл на тему: «Запровадження механізмів інституційної підтримки організацій громадянського суспільства в Україні», організований ОБСЄ у партнерстві з Адміністрацією Президента України.

Участь у заході взяли представники Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської ОДА, голови та активісти громадських організацій Закарпаття, а також представники райдержадміністрацій області – серед яких головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Перечинської РДА – Ярослава Симкович.

Учасників засідання привітали заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, представник офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні Ольга Озьорна, головний консультант Головного департаменту з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України Володимир Максимович, в.о. голови Чернівецької ОДА Ігор Богатирець.

Заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема у своєму виступі наголосив на важливості спільного конструктивного діалогу між представниками органів виконавчої та представницької влади з громадськими активістами задля налагодження механізмів співпраці, як на національному, так і на місцевому рівнях.

Відтак, відбулось обговорення рекомендацій щодо створення Національного Фонду підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в Україні як інституційного механізму в контексті реалізації Національної стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020, затвердженої Указом Президента України. Зокрема, розглянули такі питання як: огляд міжнародних практик – а саме державну підтримку громадянського суспільства в Угорщиніі та Хорватії; запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні – організаційно-правова форма, джерела фінансування, управління та менеджмент Національного Фонду, моніторинг та оцінка діяльності, звітність діяльності Національного Фонду.

 Прес-служба РДА

_____________________________________________________________________________________________ 

Розвиток громадянського суспільства району

 

 З метою донесення до широкої громадськості основних тез Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 ,,Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, яким затверджено Національну стратегію розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки та його імплементації в сучасних умовах, 07 липня 2016 року в Перечинській районній державній адміністрації проведено робочу зустріч із керівниками структурних підрозділів державної адміністрації, представниками громадських організацій району, головою правління благодійного фонду «Центр громадських ініціатив» Андрієм Вишняком та головним спеціалістом департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Ларисою Малеш.    Захід проходив у рамках впровадження проекту «Регіональний розвиток громадянського суспільства», що реалізується БФ «Центр громадських ініціатив» за фінансової підтримки Програми ПРООН “Демократизація та права людини в Україні”.

Андрієм Вишняком було відмічено, що метою даного проекту є пошук нових можливостей щодо забезпечення прозорості, відкритості, підзвітності влади перед громадою, активізації участі громадян у житті своєї громади, підвищення ефективності діяльності громадських чи благодійних організацій.

Жваве обговорення викликало питання про створення освітнього округу з опорним закладом в с.Тур’я-Ремета. Недостатня поінформованість місцевих громад, батьківського та педагогічних колективів породжують нездорові слухи про чисельні скорочення і закриття. Голова районної профспілкової організації працівників освіти і науки Марина Мошак запропонувала активно проводити розяснювальну роботу серед населення.

«Ми співпрацюємо з низкою громадських та благодійних організацій, особливо у медичній сфері, культурній та освітній галузях, учасників АТО. Громадська організація – це рушійна сила, спосіб змін у суспільстві, ефективний інструмент реалізації та захисту спільних інтересів. І ми готові прислухатися до порад громадськості для покращення своєї роботи, діалогу та співпраці зі всіма організаціями, які діють у правовому полі задля вирішення проблеми та покращення рівня життя людей», – зазначила керівник апарату Перечинської РДА Надія Девіцька.

_____________________________________________________________________________________________

Взаємодія з громадськістю                                               

Розбудова України як демократичної європейської держави висуває на порядок денний питання відкритості та прозорості владних інституцій, рівноправного партнерства та залучення громадян до формування і реалізації державної та регіональної політики.

Питання взаємодії з громадськістю є одним із ключових в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, до підписання та імплементації якої готується країна.

Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме взаємодія органів державної влади з громадськістю підвищує рівень довіри громадян до влади.

На виконання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 342, Національним агентством України з питань державної служби серед міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій проводився аналіз стану забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв’язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики.

Результати аналізу свідчать, що більшість органів виконавчої влади забезпечили функціонування структурного підрозділу з питань взаємодії з громадськістю, його належне кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Переважна більшість органів виконавчої влади дотримується вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996., здійснює правові, організаційно-технічні, інформаційно-просвітницькі заходи з метою сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Разом з тим існують недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, зокрема:

– відсутність самостійного структурного підрозділу з питань взаємодії з громадськістю, покладання відповідних функцій на одну штатну одиницю чи різні структурні підрозділи, основні завдання яких не стосуються роботи з громадськістю;

– перевантаження працівників підрозділів з питань взаємодії з громадськістю функціональними обов’язками з розрахунку на одну штатну одиницю;

– неналежна увага до розроблення орієнтовних планів консультацій з громадськістю, залучення громадської ради до обговорення такого плану;

– недотримання встановленої процедури залучення громадськості у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики, неналежне забезпечення інформування про організацію та результати проведених консультацій з громадськістю;

За результатами проведеного аналізу керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади надано відповідні пропозиції щодо удосконалення забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв’язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики.   

___________________________________________________________________________________________

Перечинська РДА взяла участь в семінарі ОБСЄ

 

У рамках проекту «Удосконалення інституційної спроможності Уряду України та інституцій громадянського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень», який реалізується координатором проектів ОБСЄ в Україні та Секретаріатом Кабінету міністрів України, в Івано-Франківську відбувся семінар «Механізми взаємодії між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства».

Участь у заході взяли представники Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету міністрів України, Творчого центру ТЦК й Мережі європейського права, а також працівники структурних підрозділів з питань комунікацій з громадськістю Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької обласних та районних державних адміністрацій.

Під час семінару було обговорено актуальні питання залучення громадськості до процесу прийняття рішень, організації та проведення консультацій з громадськістю, взаємодії з громадською радою, а також аспекти реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства.

На завершення, представники структурних підрозділів різних областей мали можливість поділитись між собою враженнями від почутого на семінарі, поділитись знаннями, досвідом та організованою роботою щодо кожного регіону окремо.

Прес-служба РДА 

 

Дата публікації: 09.06.2016 11:03:15

___________________________________________________________________________________________

Право отримати вторинну правову допомогу у Закарпатті  можна безкоштовно

Право на отримання правової допомоги закріплене ст. 59 Конституції України.

З 1 липня 2015 року по всій Україні почали працювати  центри надання безоплатної правової допомоги у кримінальних, адміністративних та цивільних справах.

Сьогодні в Закарпатській  області діє 3 центри з надання вторинної правової допомоги, а саме: в Ужгороді, Мукачеві і Хусті.

 Скористатися послугами центрів можуть:

-          люди, які мають дохід менше прожиткового мінімуму;

-          інваліди;

-          учасники АТО та ветерани війни;

-          сім’ї загиблих воїнів;

-          діти сироти та їх опікуни;

-          громадяни, щодо яких суд розглядає справу про обмеження дієздатності;

-          українці, щодо яких суд розглядає справу про примусову психіатричну допомогу;

-          особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;

-          внутрішньо переміщені особи, у тому числі й під час позовів до агресора до ЄСПЛ. 

Місцеві центри із надання БВПД у Закарпатській області

       Особи, які мають право на БВПД, або їх законні представники можуть звертатися до місцевих центрів з 9.00 до 18.00 (окрім суботи і неділі).

            Ужгородський місцевий центр з надання БВПД. Адреса: м.Ужгород, вул.Загорська, 51. Юрисдикціяміста Ужгород та Чоп, Ужгородський, Перечинський і  Великоберезнянський райони. 

Документи, які необхідно подати

            Клієнт, який звернувся по допомогу, має скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В разі потреби таку заяву допоможе скласти працівник місцевого центру.

            До звернення особа має додати перелік документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до однієї із категорій.

               У разі звернення до місцевого центру осіб, середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

 а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

 в) довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за встановленою формою; зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги.      Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб’єктом права на неї. 

              У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

  а) довідка про склад сім`ї;

  б) довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

  в) довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати – у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

в) довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби – у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб.

            Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

 а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

 в) пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

 г) довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

            Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім`ї, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

в) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

 в) ідентифікаційний код дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім`ї (крім фізичних осіб, крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього) (за наявності);

г) рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

 д) заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім`ї;

 е) спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

            Особи, на яких поширюється дія Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додають такі документи:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

б) довідка про звернення за захистом в Україні;

в) рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

            Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

 в) посвідчення встановленого зразка;

            Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додають:

 а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

 в) посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання;

            Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

            Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

 a) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

            Опікуни або піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

  г) ідентифікаційний код суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

 д) посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

 е) рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

 є) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

            Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додають:

 а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

 б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

 в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

 г) ідентифікаційний код законного представника (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

 д) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;

 е) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

    Особи, реабілітовані відповідно до законодавства, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення про право на пільги реабілітованих.

      Місцеві центри протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів мають опрацювати документи. Вони або приймають рішення про залучення адвоката за рахунок держави, який буде вести адміністративну чи цивільну справу людини у суді. Або мають обґрунтувати відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

         Якщо справу клієнта можна вирішити не звертаючись до суду, людину направлять до організації, яка зможе надати їй необхідну правову консультацію. Для цього на місцях налагоджують співпрацю із відповідними установами та організаціями.

         На місцях буде реалізовано концепція бюро правової допомоги.  Бюро буде створено у кожному районі та місті обласного значення як відокремлені структурні підрозділи місцевих центрів. У містах, де вже діють 100 місцевих центрів, функції виконуватимуться такими центрами.

________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

06.11.2015                                                      Перечин                                        №338

 

Про орієнтовний план проведення районною державною адміністрацією

консультацій з громадськістю на 2016 рік

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", з метою підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань соціально-економічного розвитку району з урахуванням громадської думки: 

1. Затвердити орієнтовний план проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю на 2016 рік (далі – орієнтовний план), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання орієнтовного плану відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996, та інформувати сектор з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату  райдержадміністрації щомісяця до 15 числа про заплановані заходи проведення консультацій з громадськістю на наступний місяць та щоквартальні звіти про проведену роботу.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Симкович Я.В.):

3.1. Оприлюднити орієнтовний план на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та забезпечити координацію його виконання структурними підрозділами райдержадміністрації;

3.2. Забезпечити взаємодію з Громадською радою при районній державній адміністрації, засобами масової інформації під час проведення консультацій з громадськістю.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П. 

 

Голова державної адміністрації                                                                                  В. Олефір

                                                                   

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Розпорядження голови 

                                                                                             державної адміністрації

                                                                                   06.11.2015 № 338

 

Орієнтовний план проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю на 2016 рік

 

з/п

Питання або проект  нормативно-правового акта

Захід, що прово-дитиметься в рамках консуль-тацій з громад-ськістю

Строк проведення консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відпові-дального за прове-дення консультацій

 

1.

Обговорення проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, державних програм, обласних та районних програм, розпоряджень голови райдержадміністрації, що мають важливе суспільне значення і стосуються конститу-ційних прав і свобод громадян, нормативно-правових актів, якими передбачається надан-ня пільг чи встанов-лення обмежень для суб’єктів  господарю-вання та інститутів громадянського сус-пільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, деле-гованих органам виконавчої влади відповідними радами

Громадські слу-хання, засідання "круглих столів"

Протягом року, по  мірі надходження проектів

Структурні підроз-діли райдержадміні-страції, які за напрямками роботи відповідають за підготовку проектів нормативно-право-вих актів або надання пропозицій

2.

Обговорення проектів регуляторних актів

Оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадмі-ністрації

Протягом року, по  мірі надходження проектів

Структурні підроз-діли райдержадміні-страції, які за напрямками роботи відповідають за підготовку проектів нормативно-право-вих актів спільно з управлінням еконо-мічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації

3.

Виконання місцевих бюджетів за 2015 рік та перспектив бюджету 2016 року

Засідання колегії райдержадміні-страції

Щокварталу

Фінансове управ-ління райдержадміні-страції

4.

Проект Програми економічногоі соціального розвитку району на 2017 рік

Засідання колегії райдержадміні-страції

ІУ квартал

Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі у райдержад-міністрації

5.

Про підсумки еконо-мічного і соціального розвитку району:

за І квартал 2016 року;

за І півріччя 2016 року;

за 9 місяців 2016 року:

за 2016 рік

Засідання колегії райдержадміні-страції

Щокварталь-но

Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації

6.

Обговорення вико-нання районних програм у галузі освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я

Засідання „круглих столів”

Протягом року

Структурні підроз-діли райдержадмі-ністрації, які за напрямками відпо-відають за розгляд програм

7.

Організація „гарячих” телефонних ліній керівництва райдерж-адміністрації

„Гарячі” телефонні лінії

За окремим планом

Сектор з питань внутрішньої політи-ки, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

8.

Організація зустрічей з громадськістю

Виїзні прийоми громадян,участь у сходах громадян, загальних зборах

За окремим планом

Сектор з питань внутрішньої політи-ки, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністра-ції, спільно з відділом організацій-ної і кадрової роботи апарату райдержад-міністрації

9.

Засідання Громадської ради при Перечинській районній державній адміністрації 

Засідання Громадської ради при райдержадмі-ністрації, електрон-ні консультації

 

Протягом 2016 року

Сектор з питань внутрішньої політи-ки, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністра-ції, спільно з відділом організацій-ної і кадрової роботи апарату райдержад-міністрації

10

Забезпечення захисту прав і свобод дитини

Засідання комісії з питань прав захисту дітей

Протягом 2016 року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

11

Проведення організа-ційних комітетів з залученням громад-ськості з нагоди державних свят та інших урочистих подій

Засідання „круглих столів”

Протягом 2016 року

Структурні підроз-діли райдержадміні-страції

12

Стан соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-рофи

Зустріч з учас-никами ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потер-пілими від цієї катастрофи

Квітень, грудень

Управління соці-ального захисту населення райдерж-адміністрації

13

Стан соціального захистуучасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Зустріч з учас-никамиантитеро-ристичної операції

Протягом 2016 року

Управління соці-ального захисту населення райдерж-адміністрації

14

  Розгляд проектів  містобудівної доку-ментації

Обговорення під час засідання містобудівної ради

Протягом 2016 року

Сектор містобуду-вання та архітектури райдержадміністрації

15

Формування місцевих бюджетів та проекту районного бюджету на 2017 рік

Cемінар

Грудень

Фінансове управ-ління райдержадмі-ністрації

16

Орієнтовний план проведення консуль-тацій з громадськістюПеречинської райдерж-адміністрації  на 2017 рік

Засідання „круглих столів”, засідання Громадської ради при райдержадмі-ністрації, елек-тронні консультації

Грудень

Сектор з питань внутрішньої політи-ки, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністра-ції, спільно з відділом організацій-ної і кадрової роботи апарату райдержад-міністрації

17

Розгляд питань, що мають суспільний інтерес:

-  звіт головних розпо-рядників бюджетних коштів

 

Засідання колегії райдержадміні-страції

Протягом року

Сектор з питань внутрішньої політи-ки, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністра-ції

18

Організація відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період

 

Зустрічі з громад-ськістю, засідання колегії райдержад-міністрації

Травень - червень 2016 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-міністрації

 

19

Захист законних прав та інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих умовах

Засідання координаційної ради служби у справах дітей райдержадміністрації

 

Щокварталь-но

Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації

20

Застосування нових соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг та житлових субсидій

Зустрічі з громад-ськістю, елект-ронні консультації

Протягом року

Управління соціаль-ного захисту насе-лення райдержадмі-

ністрації

 

 ____________________________________________________________________________________________


 

 

З метою залучення громадян до участі у формуванні та реалізації державної політики, Уряд України запроваджує проведення консультацій з громадськістю з найбільш важливих для суспільства питань. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). Облдержадміністрацією громадські обговорення проводяться щодо:

 

- громадські обговорення (електронні консультації та публічні обговорення)


- проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами тощо;


- проектів регуляторних актів;


- проекти рішень обласної ради, головними розробниками яких структурні підрозділи облдержадміністрації;


- звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік


Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю. Окрім того, готуються щомісячні уточнені плани проведення громадських обговорень.
Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються. За результатами консультацій з громадськістю органи виконавчої влади готують звіти про проведенні обговорення.

 

Консультації з громадськістю – важливий механізм забезпечення відкритості та прозорості державної політики. Інформація структурних підрозділів облдержадміністрації про результати такої роботи аналізується управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю надсилати на електронну адресу управління інформаційної діяльності та консультацій з громадськістю ОДА: vn_pol@carpathia.gov.ua або через facebook:http://www.facebook.com/ZakInform

 

Спілкування з громадянами та їх об’єднаннями – це живий процес, що невпинно розвивається, ми чекаємо від вас пропозицій та зауважень до цієї рубрики

Нормативна база з питань взаємодії з громадськістю

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 “Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 771 “Про затвердження Порядку залучення громадськості  до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля”   

____________________________________________________________________________________________

 ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАД?   

 

Методичні матеріали з питання

впровадження в Україні політики децентралізації

 _________________________________________________________________ 

  УКРАЇНА

 ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РАЙОННА РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

РІШЕННЯ

 

Від  18 травня 2015 року                                                                                                      м. Перечин

 

Про проект перспективного плану формування

територіальних громад району

            Заслухавши та обговоривши пропозиції голів виконкомів міської та сільських рад, депутатів Перечинської районної ради щодо перспективного плану формування територіальних громад району, районна рада регіонального розвитку ВИРІШИЛА:

            1.  Схвалити наступну модель територіальних громад Перечинського району:

І. Перечинська громада:

 м.Перечин,  с.Ворочово,  с.Сімер,  с.Сімерки, с. Зарічово.

ІІ. Дубриницька громада:

 с.Дубриничі, с.Пастілки, с.Новоселиця, с.Чорноголова Великобе-резнянського району, с.Буківцьово Великоберезнянського району, с.Смереково Великоберезнянського району.

ІІІ. Тур"є-Реметівська громада:

с.Тур"ї-Ремети, с.Вільшинки, с.Туриця, с.Турички, с.Лікіцари, с.Липовець, с.Лумшори, с.Тур"я-Пасіка, с.Раково, с.Заобуч.

ІV. Порошківська громада:

с. Порошково, с.Мокра, с.Маюрки, с.Тур"я-Бистра, с.Свалявка, с.Тур"я-Поляна, с.Полянська Гута.

2. Рекомендувати цю модель територіальних громад подати як пропозицію Офісу реформ у Закарпатській області для подальшого включення їх до перспективного плану формування територій.

Співголови ради:

Т.в.о. голови державної адміністрації                         

                 

                                          І. Бібен

                            Голова  Перечинської                   

                                          районної ради       

                                   

                                                 А. Перцев

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

08.05.2015  Перечин № 135

 

Про районну раду регіонального розвитку

 

Відповідно до статей  6 і 39 Закону України „Про місцеві  державні адміністрації”, Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 „Про Раду регіонального розвитку”, розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2015 №130 „Про обласну раду регіонального розвитку”, з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення району:

1. Утворити районну раду регіонального розвитку як консультативно-дорадчий орган при райдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про районну раду регіонального розвитку, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови  державної адміністрації

І. Бібен

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

08.05.2015   № 135

 

Положення

про районну раду регіонального розвитку

 

1. Районна рада регіонального розвитку (далі – Рада) є консуль-тативно-дорадчим органом при райдержадміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, спільними розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови обласної ради, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, спільними розпорядженнями голови райдержадміністрації та голови районної ради а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку району, механізмів подолання диспропорцій розвитку, ефективного використання економічного потенціалу району (міста), підвищення його інвестиційної привабливості та конкуренто-спроможності;

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно-територіальної реформи на рівні району, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного управління в районі та законодавчого врегулювання цих питань;

4) напрацювання пропозицій щодо оптимальних шляхів подальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування;

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо оптимізації співпраці територіальних громад з державою, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток територій;

6) сприяння врахуванню інтересів району (міста) і специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних, районних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля;

7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та напрацювання пропозицій щодо здійснення заходів його практичної реалізації;

8) моніторинг стану виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, спільних розпоряджень голови облдержадміністрації та голови обласної ради, рішень районної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, спільних розпоряджень голови райдержадміністрації та голови районної ради з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

9) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональних відділень всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональних відділень всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, учених, експертів (за їх згодою);

3) утворювати тимчасові робочі групи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

4) організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, нарад, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами і службами, утвореними головою райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування.  

6. Рада утворюється у складі співголів, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Співголовами Ради є голова райдержадміністрації та голова районної ради (за згодою).

Виконавчим секретарем Ради  є перший заступник голови районної  державної адміністрації, до відання якого належать питання регіональної політики, впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. 

До складу Ради за посадою входять:

заступник голови районної державної адміністрації;

керівник апарату районної державної адміністрації;

керуючий справами виконавчого апарату районної ради (за згодою);

  голова постійної комісії районної  ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (за згодою);

голова постійної комісії районної  ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (за згодою);

голова постійної комісії районної  ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків ( за згодою);

голова постійної комісії районної  ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров"я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації ( за згодою);

 начальник відділу  інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

начальник фінансового управління райдержадміністрації;

начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;

начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації;

начальник відділу культури райдержадміністрації;

завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадмі-ністрації;

міський голова (за згодою);

сільські голови (за згодою).

До складу Ради можуть бути включені, за згодою, інші посадові особи, представники об’єднань громадян, провідні вчені.

Посадовий склад Ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. У разі потреби виконавчий секретар Ради вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо змін її посадового складу.

7. Співголови Ради  здійснюють загальне керівництво діяльністю Ради, визначають порядок її роботи та головують на засіданнях Ради.

8. Виконавчий секретар Ради:

1) скликає за дорученням співголів Ради засідання Ради;

2) забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку питань порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, органів місцевого самоврядування та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій;

3) затверджує плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Ради, регулярно інформує співголів та інших членів Ради з цього питання;

5) представляє Раду у відносинах із органами місцевого самоврядування, регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

6) виконує за дорученням співголів Ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

Інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали з питань, які вносяться на засідання Ради, а також проекти відповідних рішень готують структурні підрозділи райдержадміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Відповідальність за рівень підготовки матеріалів,  які  подаються    на розгляд   Ради, покладається на заступників голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

Посадові особи, відповідальні за підготовку матеріалів, подають їх не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання Ради відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Контролює своєчасність подання матеріалів сектор контролю апарату райдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,  відповідальні за підготовку питання на засідання Ради, узгоджують необхідні матеріали з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, які залучені до їх розроблення.

На розгляд Ради подаються:

1) порядок денний засідання  з визначенням доповідачів з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання;

3) проект рішення Ради;

4) проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, спільних розпоряджень голови райдержадміністрації і голови районної ради  (у разі потреби);

5) список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

10. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування і підписуються співголовами Ради.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар Ради.

Оформлення протоколів засідань Ради, редагування її рішень, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Після засідання Ради структурний підрозділ райдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує проекти рішень протягом двох днів, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заінтересованими особами відповідно до цього Положення.

Рішення Ради у разі потреби можуть надсилатися для ознайомлення органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності, рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації, спільного розпорядження голови райдержадміністрації і голови районної ради, внесення головою райдержадміністрації на розгляд районної ради відповідних проектів рішень.

11. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Відповідальність за висвітлення діяльності Ради покладається на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відділами апарату райдержадміністрації: організаційної і кадрової роботи, загальним, фінансово – господарського забезпечення.

13. Рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Додаток

до розпорядження

08.05.2015 № 135

  

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

районної ради регіонального розвитку

 

Співголови Ради:

 

голова районної державної адміністрації;

голова районної ради (за згодою)

Виконавчий секретар Ради:

перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Члени Ради:

 

заступник голови райдержадміністрації

 

керівник апарату райдержадміністрації;

 

керуючий справами виконавчого апарату районної ради (за згодою);

 

голова постійної комісії районної  ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (за згодою)

 

голова постійної комісії районної  ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (за згодою);

 

голова постійної комісії районної  ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (за згодою);

 

голова постійної комісії районної  ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров"я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації ( за згодою);

 

 

начальник відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

 

начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

 

начальник фінансового управління райдержадміністрації;

 

начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

 

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

 

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;

 

начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації;

 

начальник відділу культури райдержадміністрації;

 

завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації;

 

Порошківський сільський голова (за згодою);

 

Тур’є - Бистрянський сільський голова (за згодою);

 

Туричківський сільський голова  (за згодою);

 

Турицький сільський голова  (за згодою);

 

Зарічівський  сільський голова (за згодою);

 

Дубриницький сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Новоселицький сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Ворочівський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Тур’є - Реметівський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Сімерський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Сімерківський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Вільшинківський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Тур’є-Пасіцький сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Тур’є-Полянський сільський голова сільської ради (за згодою);

 

Перечинський міський голова (за згодою).

 

 

Керівник апарату

 

державної адміністрації                                                                                                        Н. Девіцька

_____________________________________________________________________________________________

19.12.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                        Керівник апарату

державної адміністрації

______________Н. Девіцька

19 грудня 2014 року 

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

 

№ з/п

Питання

(проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках консультацій

Орієнтовний строк проведення консультацій

(дата або місяць)

Структурний підрозділ (працівник) органу виконавчої влади, відповідальний за проведення консультацій

Контактні дані структурного підрозділу (працівник), відповідального за проведення консультацій (телефон)

1

Про підсумки економічного і соціального розвитку району : за 2014 рік, за І квартал 2015 року, за І півріччя 2015 року, за 9 місяців 2015 року

Засідання колегії райдержадміністрації

Щокварталу протягом 2015 року

Управління економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Доброцький П.П., начальник управління  економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації,

тел. 2-10-30

2

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району: за 2014 рік, за І квартал 2015 року, за І півріччя 2015 року, за 9 місяців 2015 року

Засідання колегії райдержадміністрації

Щокварталу протягом 2015 року

Фінансове управління райдержадміністрації

Керецман Л.В., начальник фінансового управління  райдержадміністрації,

тел. 2-11-50

3

Відзначення Дня  Соборності та Свободи України

Урочисте зібрання

Січень

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Рапа Х.В., зав. сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації,

тел. 2-17-71

4

Запровадження ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Засідання за круглим столом, зустрічі з громадськістю

Лютий

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Рапа Х.В., завідуюча сектором з питань  внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

тел. 2-17-71

5

Урочистості з нагоди  Дня вшанування учасників бойових дій на території інши