Регіональні програми розвитку

 

Програма економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік 

Завантажити архів

____________________________________________________________________________________________

Програма економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік 

додаток 1

додаток 2

Додатки 2.1 -2.15 та  3

додаток 4

додаток 5

____________________________________________________________________________________________

Програма економічного і соціального розвиктку Перечинського району на 2016 рік 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 2.1-2.15 та 3

Додаток 4

Додаток 5

___________________________________________________________________________________________

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2015 − 2016 роки

___________________________________________________________________________________________

Програма

економічного і соціального розвитку Перечинського району  

на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки 

Додаток 1

Додаток 2

Додатки 2.1-2.15

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

____________________________________________________________________________________________

Програма
економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2014 рік
та основні напрями розвитку на 2015 і 2016 роки

Додаток 1
Паспорт програми

Додаток 2
Основні показники економічного і соціального розвитку Перечинського району Закарпатської області на 2014 рік та прогноз на 2015 і 2016 роки 

Додатки 2.1 – 2.15  

 Додаток 3
Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2014 році   

Додаток 4
Основні заходи щодо  реалізації Програми економічного і соціального розвитку
Перечинського району  на 2014 рік
  

Додаток 5

Основні показники розвитку споживчого ринку  перечинського  району 

 

Додаток 6
Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконст-рукції) яких у 2014 році передбачається здійснювати
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 
 

_____________________________________________________________________________________________

Затверджено рішенням четвертої сесії
районної 
ради VІ скликання
від 10.03.11 № 43
(із змінами, затвердженими
рішенням п’ятнадцятої сесії
VІ скликання
від 21.03.13 №303) 

ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 20112015 роки 

Загальна частина 

Транскордонне співробітництво є одним із інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних територій  до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

Програмою розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2011 – 2015 роки (далі – Програмою) передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься фінансування проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та коштів суб’єктів транскордонного співробітництва. 

Аналіз проблем у сфері розвитку транскордонного співробітництва 

У сфері транскордонного співробітництва існує ряд проблем, які стримують розвиток даної сфери, це, зокрема:

- відсутність інформаційних матеріалів для району щодо розроблення неприбуткових проектів з метою залучення додаткових коштів;

- непередбачуваність процесів спільного розвитку прикордонних регіонів;

- нестача сучасних інформаційних інструментів формування та просування позитивного іміджу Перечинського району;

- недостатність практичного досвіду налагодження транскордонного співробітництва  у представників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування і водночас, інформації та можливості особистого ознайомлення з кращим досвідом подібної співпраці у країнах Європи;

- відсутність централізованої інформаційно-консультаційної допомоги працівникам райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на постійній основі.

Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва. 

Основними завданнями Програми є:

- сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку території та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на районному  рівні;

- поглиблення співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону;

- активізація зовнішньоекономічної діяльності;

- створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

- розвиток інфраструктури і створення умов для залучення інвестицій. 

Основні напрями виконання Програми 

Основними напрямами виконання Програми є:

- розширення інтеграційних процесів у результаті транскордонного співробітництва з метою підвищення конкурентоспроможності Перечинщини, забезпечення її сталого розвитку на сучасній технологічній основі та високого рівня продуктивності праці і зайнятості населення;

-посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;

- створення спільної системи захисту навколишнього природного середовища;

- заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури;

- розроблення містобудівної документації прикордонної території;

- активізація обміну інформацією;

- забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.                  

Очікувані результати виконання Програми 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

зменшення диспропорцій, наближення економічного та соціального рівня розвитку Перечинського району до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення;

активізацію зовнішньоекономічної діяльності району, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій;

розроблення проектів містобудівного розвитку;

охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів для його відновлення, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, організації екологічного контролю та моніторингу, запобігання забрудненню територій техногенних катастроф та зон стихійного лиха. 

Фінансове забезпечення та строки виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із законодавством та  за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством.

Виходячи з вищенаведеного, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти районного бюджету орієнтовно у сумі 597  тис.грн. та кошти небюджетних джерел – 1100,0 тис.грн.

Строком виконання Програми є 2011 – 2015 роки. 

 

Додаток 1 до Програми 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва: Програма розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2011 – 2015 роки.

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 24 червня 2004 року №1861-ІУ «Про транскордонне співробітництво», Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2010 №827 «Про Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011-2015 роки».

3. Державний  замовник або координатор: управління економіки райдержадміністрації.

4. Державні замовники – співвиконавці: галузеві підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських рад.

5. Мета: активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва.

6. Початок: січень 2011 року, закінчення: грудень 2015  року.

7. Етапи виконання: Програма виконуватиметься в 2 етапи:

- перший етап – 2011-2012 роки;

- другий – 2013-2015 роки.

8. Загальні обсяги фінансування:

- кошти районного бюджету – 597,0 тис.грн.;

- кошти небюджетних  джерел – 1100,0 тис.грн.

9. Очікувані результати виконання:

- зменшення диспропорцій, наближення економічного та соціального рівня розвитку Перечинського району до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення;

- активізація зовнішньоекономічної діяльності району, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій;

- розроблення проектів містобудівного розвитку;

- охорона навколишнього природного середовища та вжиття заходів для його відновлення, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, організації екологічного контролю та моніторингу, запобігання забрудненню територій техногенних катастроф та зон стихійного лиха.

10. Контроль за виконанням: управління економіки райдержадміністрації.

 

Додаток 2 до Програми

Заходи з виконання   програми
розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 20112015 роки

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги
фінансування,
тис.грн.
у тому числі
за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

 Участь у проведенні  Днів Добросусідства, а також у заходах приурочених до святкування Дня Європи в Україні.

2011 – 2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

2011 рік – 4,0 тис.грн;

2012 рік – 5,0 тис.грн.;

2013- рік – 15,0 тис.грн.;

2014 рік – 20,0 тис.грн.;

2015 рік – 25,0 тис.грн.

Налагодження міжнародних зв’язків, забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами України та інших країн

2.

Активізація співробітництва у рамках існуючих єврорегіонів з питань транскордонного співробітництва.

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації,

виконкоми міської, сільських рад

---

---

Забезпечення розвитку зовнішньо-економічної діяльності району

3.

Підвищення кваліфікації посадових осіб райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва.  

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

 

 

 

 

 

2011 рік – 1,0 тис.грн,

2012 рік –  2,0 тис.грн.

2013 рік – 2,0 тис.грн.

2014 рік ---

2015 рік ---

Забезпечення належної підготовки посадових осіб, відповідальних за реалізацію транскор-донного співробіт-ництва

4.

Сприяння в утворенні мережі інформаційних центрів транскордонного співробітництва

2011-2014 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації, виконкоми міської, сільських рад

---

---

Забезпечення необ-хідною інформацією з питань транскор-донного співробіт-ництва

5.

Проведення культурних, освітніх та спортивних заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

2011-2015 роки

Районний відділ освіти райдержадмі-ністрації, районний відділ культури райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

 

 

2011 рік – 10,0 тис.грн,

2012 рік –  10,0 тис.грн.

2013 рік – 10,0 тис.грн.

2014 рік – 15,0 тис.грн.

2015 рік – 15,0 тис.грн.

Налагодження міжнародних зв’язків

6.

Участь міжнародних спеціалізованих семінарах, конференціях, виставках і ярмарках для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, що проводитимуться в Україні,  а також участь у відповідних заходах за кордоном у прикордонних  регіонах

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

2011 рік – 2,0 тис.грн,

2012 рік –  3,0 тис.грн.

2013 рік – 3,0 тис.грн.

2014 рік – 3,0 тис.грн.

2015 рік – 3,0 тис.грн

Налагодження міжнародних зв’язків у сфері туризму

7.

Здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, вчителями.

2011-2015 роки

Районний відділ освіти райдержадмі-ністрації

Міжнародна технічна допомога, інші джерела

---

Підвищення освітнього рівня учнів та  фахового рівня вчителів

8.

Організація та проведення у навчальних, культурних закладах, у рамках транскордонного співробітництва конференцій, семінарів і симпозіумів

2011-2015 роки

Районний відділ освіти райдержадмі-ністрації,

районний відділ культури райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

2011 рік – 2,0 тис.грн,

2012 рік –  3,0 тис.грн.

2013 рік – 3,0 тис.грн.

2014 рік – 3,0 тис.грн.

2015 рік – 3,0 тис.грн

Обмін досвідом у галузях освіти та культури

9.

Вжиття заходів щодо налагодження зв’язків  між українськими та іноземними закладами охорони здоров’я, у рамках реалізації двосторонніх проектів, спрямованих на підвищення якості і доступності надання медичних послуг.

2011-2015 роки

Районний відділ охорони здоров’я

райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

2011 рік – 3,0 тис.грн,

2012 рік –  4,0 тис.грн.

2013 рік – 5,0 тис.грн.

2014 рік – 5,0 тис.грн.

2015 рік – 5,0 тис.грн

Обмін досвідом у галузі медицини, підвищення якості і доступності надання медичних послуг

10.

Активізація співробітництва між українськими та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності.

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації спільно з районним центром зайнятості

Районний бюджет

2011 рік – 2,0 тис.грн,

2012 рік –  2,0 тис.грн.

2013 рік – 3,0 тис.грн.

2014 рік – 3,0 тис.грн.

2015 рік – 3,0 тис.грн

Підвищення рівня зайнятості

11.

Розроблення та впровадження механізмів спів- фінансування  транскордонних проектів та їх моніторингу в районі

2011 -2015 роки

Управління економіки райдержадмі-ністрації

Районний бюджет,

міжнародна технічна допомога,

інші джерела

2011 рік 400,0 тис.грн

2011 рік – 1000,0 тис.грн,

100,0 тис.грн

Додаткове фінансу-вання соціальних об’єктів району та здійснення контролю за використанням коштів

 

 

Додаток 3 до Програми

 

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку транскордонного співробітництва
Перечинського району на 2011 – 2015 роки 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, по роках

Усього витрат

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього

1524,0

29,0

41,0

49,0

54,0

1697,0

Районний бюджет

424,0

29,0

41,0

49,0

54,0

597,0

Кошти небюд-жетних джерел

1100,0

---

---

---

---

1100,0

  

_____________________________________________________________________________________________

 

 Затверджено рішенням четвертої сесії
районної 
ради VІ скликання
від 10.03.11 № 45

 Програма
формування позитивного міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2011 – 2015 роки 

1. Загальні положення 

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в Закарпатті та, зокрема, в Перечинському районі,  одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є залучення додаткових іноземних інвестицій в реальний сектор економіки. Відсутність у держави достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів, а також недостатній рівень внутрішніх заощаджень, що зумовила світова фінансово-економічна криза, роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів. Тому залучення іноземного капіталу є пріоритетним завданням районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу.

Основними напрямами інвестиційної діяльності району є:

створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів;

збільшення прибутковості та мінімізація ризику в інтересах стабільного економічного і соціального розвитку регіону.

Для залучення іноземних інвестицій у Перечинський район існують позитивні тенденції – це, зокрема:

1. Особливе геополітичне та географічне розташування регіону: межує на заході  з Словаччиною, на півночі з В.Березнянським і Воловецьким районами, на сході – з Свалявським і Мукачівським районами, на півдні – Ужгородським районом;

2. Наявна кваліфікована та відносно дешева робоча сила;

3. Наявність енергетичної, транспортної інфраструктури;

4. Наявність природніх ресурсів:

- мінерально-сировинна база (мікрогранодіорити, ліпарити, андезито-дацити, мармуризований вапняк, глина буровато-жовта);

- рослинні ресурси (гриби, ожина, малина, чорниця);

- джерела мінеральних вод, які за своїм хімічним складом не поступаються відомим водам не тільки області, а й України.

Ця Програма спрямована на:

підвищення інвестиційної привабливості Перечинського району;

інформування потенційних іноземних інвесторів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі галузі економіки району (туризм, аграрний  сектор, харчова промисловість, будівництво, торгові мережі);

збільшення надходжень іноземного капіталу до району;

моніторинг та аналіз інвестиційної діяльності в районі;

координацію роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій району щодо виконання заходів, передбачених Програмою.

Збільшення обсягів іноземних інвестицій сьогодні – це зростання доходів населення в майбутньому.   Сприяючи їх залученню, у перспективі район може збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати та отримати надійні соціальні гарантії. 

2. Мета і основні завдання Програми 

Метою Програми є:

формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств району з іноземними інвесторами;

підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів компаній, інших інвесторів та навчання фахівців у сфері залучення іноземних інвестицій;

налагодження співробітництва з іноземними інвесторами, райдержадміністрацією  та органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями Програми:

створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Перечинського району;

підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів району;

інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій підприємств і організацій району під час виставково-ярмаркових заходів, презентацій, візитів  делегацій та через інтернет-сторінку райдержадміністрації;

стимулювання залучення інвестицій в інноваційну діяльність;

використання передового світового досвіду з питань залучення іноземних інвестицій;

залучення інвестицій у розбудову туристично-рекреаційного комплексу, зокрема: будівництво туристичного комплексу на полонині Руній та розвиток матеріально-технічної бази діючих туристичних об’єктів;

налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами;

забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів. 

3. Передумови, проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання 

Завдяки залученим інвестиціям у промисловість району, Перечинський район посідає одні з перших місць в області по даному  показнику.

Правове поле, його стабільність є дуже важливим стимулюючим фактором  для інвестора.

Враховуючи особливості інвестиційного клімату, район займав провідні позиції серед районів області   у питанні залученні інвестицій.

У результаті прийняття Закону України „Про зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”, якими було скасовано пільги як для підприємств з прямими іноземними інвестиціями, так і для суб’єктів територій пріоритетного розвитку і спеціальних економічних зон, загальнорайонні  показники галузей економіки району суттєво погіршилися, зокрема, погіршилися показники, що характеризують інвестиційну діяльність в економіці району.

На зміни в інвестиційному кліматі інвестори відреагували зменшенням залучення прямих іноземних інвестицій.

На сьогодні потрібно розпочати впровадження світового досвіду при роботі з інвестором, а саме: створення готових „інвестиційних площадок” (прийшов, побачив, розпочав діяльність) зі всіма комунікаціями, відповідною документацією та  земельною ділянкою для будівництва промислових об’єктів, під жорсткі інвестиційні зобов’язання з боку інвестора.

Першочерговим завданням є розвиток експортно-орієнтованих виробництв та послуг – туризм, легка промисловість, харчова промисловість,  розвиток деревообробної галузі, які вважаються найбільш перспективними для іноземного інвестування.

У районі є досвід організації засідань за „круглим столом”, семінарів, але зовсім відсутня практика проведення великих міжнародних інвестиційних форумів, бізнес-форумів та інших організаційних заходів, які дозволяють поліпшувати інвестиційний клімат на Перечинщині.

Не менш важливою є проблема відсутності висококваліфікованих спеціалістів, які повинні працювати у сфері залучення іноземних інвестицій, яку можна вирішити шляхом участі у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах з даного питання. 

4. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із законодавством та  за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством.

Виходячи з вищенаведеного, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти районного бюджету, орієнтовно у сумі 192,0 тис. гривень. та міського, сільських бюджетів – 5,0 тис.грн.

Строком виконання Програми є 2011 – 2015 роки. 

5. Очікуваний результат виконання Програми 

Очікуваним результатом виконання Програми є:

збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в Перечинський район на 10 %;

обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

 активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

підвищення ділової активності підприємств регіону;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Перечинського району;

підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту;

створення в районі сучасної виробничої, транспортної інфраструктури із залученням іноземного капіталу та провідними підприємствами  України.

 

 

Додаток 1 до Програми 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва: Програма  формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій  у Перечинський район на 2011-2015 роки.

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеві державні адміністрації», доручення Президента України від 20 квітня 2010 року №1-1/729, розпорядження голови облдержадміністрації від 08.12.10 №820 «Про Програму формування  позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2011-2015 роки».

3. Державний  замовник або координатор: управління економіки райдержадміністрації.

4. Державні замовники – співвиконавці: галузеві підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських рад.

5. Мета: Формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств району з іноземними інвесторами.

6. Початок: січень 2011 року, закінчення: грудень 2015  року.

7. Етапи виконання: Програма виконуватиметься в 2 етапи:

- перший етап – 2011-2012 роки;

- другий – 2013-2015 роки.

8. Загальні обсяги фінансування:

- кошти районного бюджету – 192,0 тис.грн.;

- кошти міського, сільських бюджетів – 5,0 тис.грн.

9. Очікувані результати виконання:

- збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в Перечинський район на 10 %;

- обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

- активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

- налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

-  підвищення ділової активності підприємств регіону;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Перечинського району;

- підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту;

- створення в районі сучасної виробничої, транспортної інфраструктури із залученням іноземного капіталу та провідними підприємствами  України.

10. Контроль за виконанням: управління економіки райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських рад


                                                                                                                                                                                                 

Додаток 2 до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район  на 2011 – 2015 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання

 та джерелами фінансування  (тис. грн.)

Усього

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

Ра-йон-ний бюд-жет

Міс-цеві бюд-жети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Інституційне забезпечення

Підвищення ефективнос-ті системи управління процесами іноземного інвестуван-ня на район-ному рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участь у

міжнародних се-мінарах, конфе-ренціях, тренін-гах, форумах пра-цівників райдерж-адміністрації

 

 

 

 

Управління економіки райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

2011 – 2015 роки

9

---

1

---

1

---

3

---

2

---

2

---

2.Організація і проведення кон-ференцій, фору-мів, семінарів з питань залучення іноземних інвес-тицій в районі

 

Управління економіки  райдержадміністрації

 

 

 

 

2011 – 2015 роки

9

---

2

---

3

---

2

---

---

---

2

---

3.Вивчення та узагальнення світового досвіду роботи з інозем-ними інвесторами та розроблення пропозицій з його впровадження

Управління економіки  райдержадміністрації

 

 

 

 

2011 – 2015 роки

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 

 

4. Проходження  навчання із запро-вадження на території району  ефективних та сучасних механіз-мів залучення іно-земних інвестицій

 

Управління економіки   райдержадміністрації

2011 – 2015 роки

2

---

1

---

1

---

---

---

---

---

---

---

Інформаційна підтримка залучення інвестицій в район

Популяризація  Пере-чинського району та України на міжнарод-ному рівні

1.Участь в інформаційному обміні з провід-ними зарубіж-ними засобами масової інфор-мації (через прес-тури, інтерв’ю, прес-клуби, що організовуватиму-ться облдержадмі-ністрацією  для представників за-рубіжних засобів масової інформації

Управління  економіки  райдержадмі-ністрації

2011 – 2015 роки

1

---

0,5

---

0,5

---

---

---

---

---

---

---

 

2.Участь у між-народних заходах, що проводи-тимуться в області (форуми, конференції, семі-нари, засідання за круглим столом) шляхом представ-лення рекламних матеріалів інозем-ними мовами (друкованою про-дукцією, відео-фотоматеріа-лами, і ін)

Управління  економіки райдержадмі-ністрації

2011 – 2015 роки

2,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

-

Створення позитивно-го іміджу та підвищення інвестицій-ної прива-бливості Перечин-ського району

1.Підготовка та оновлення рек-ламно-інформа-ційної, презента-ційної продукції, зокрема, реклам-но-інформаційних брошур, буклетів, у тому числі в електронному вигляді на

CD-DVD дисках

Управління економіки райдержадмі-ністрації,

виконкоми міської, сільських рад  

2011– 2015

роки

21

5

5

3

5

 

2

5

---

3

---

3

-

2. Постійне онов-лення інформації на Інтернет-сторінці райдержад-міністрації

 

 

 

 

Сектор з питань  внутрі-шньої політи-ки, зв’язків з громадськістю у справах пре-си та інформа-ції апарату рай-держадміністрації

2011 – 2015   роки

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

 

3.Організація інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконання заходів Програми

Управління економіки райдерж-адміністрації

2011 – 2015   роки

2,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

---

0,5

-

Інформацій-не забезпе-чення про-цесу залу-чення іно-земних ін-вестицій

1.Створення та оновлення інформаційної бази даних інвес-тиційних пропо-зицій району

Управління економіки райдержадмі-ністрації

 

 

2011 – 2015

роки

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

2.Участь у міжнародних, все-українських, ре-гіональних фору-мах, семінарах, презентаціях

Управління економіки

та інші  струк-урні підрозділи райдержадмі-ністрації

2011 – 2015

роки

14

---

2

---

3

---

3

---

3

---

3

-

3.Надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єк-там господарю-вання району що-до умов здійсне-ння іноземного інвестування, форми та змісту інвестиційних проектів

Управління економіки  райдержадмі-ністрації

2011 – 2015 роки

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

Презентаційна, виставково-ярмаркова діяльність

Сприяння розвитку  інве-стиційно-еко-номічного по-тенціалу Пере-чинського ра-йону та Закар-паття

 

1.Організація про-ведення між народних  інвес-тиційно-еконо-мічних форумів, конференцій, засідань за круг-лим  столом, тощо

Управління економіки райдержадмі-ністрації

 

 

 

 

2011 – 2015 роки

 

21

-

3

---

3

---

5

---

5

---

5

-

 

2.Участь та прове-дення виставково-ярмаркових  захо-дів 

Управління економіки райдержадмі-ністрації

 

2011 – 2015 роки

20

--

2

---

3

---

5

--

5

---

5

-

Реалізація пріоритетних  інвестиційних проектів району

Підтримка в реалізації інвестицій-них проект-тів, що ма-ють суттє-вий вплив на соціально-економічне становище району

 

Розроблення стра-тегічно важливих для соціально-економічного розвитку інвес-тиційних про-ектів, включаючи розроблення перед-проектної документації на відведення земельних ділянок

Управління економіки спільно з іншими структурними підрозділами райдержадмі-ністрації та службами району

 

 

2011 – 2012 роки

90

---

70

---

20

---

---

--

-

---

---

-

Усього за програмою:

192

5,0

87,5

3,0

40,5

2,0

24,0

---

19

---

21

---

  

 

Додаток 3 

Ресурсне забезпечення Програми  формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу
та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2011-2015 роки 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, по роках

Усього витрат

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього

90,5

42,5

24,0

19,0

21,0

197,0

Районний бюджет

87,5

40,5

24,0

19,0

21,0

192,0

Міський,сільські бюджети

3,0

2,0

---

---

---

5,0