а Untitled Page

Захист людей з обмеженими можливостями

 


 

Про прийняття постанови Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №309

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом „гроші ходять за людиною”, що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №309 „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”.

Порядком використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі – Порядок), передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) ? відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ? регіональні органи);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ? місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі — діти) між регіональними органами, які, у свою чергу, розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи - між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями необхідних документів.

 

З Порядком забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами можна ознайомитись за посиланням: https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html.


 

До відома громадян району !

 

 Виноградівське відділення комунальної реабілітаційної установи “Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” надає  такі послуги:

·   Медична реабілітація (відновна терапія, медичне спостереження).

·   Фізична реабілітація (кінезотерапія, лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, ерготерапія, консультування).

·   Психологічна реабілітація (консультування).

 

 


 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 996

Київ 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917

 

 Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2016 р., № 97, ст. 3165; 2017 р., № 80, ст. 2450) і від 21 листопада 2013 р. № 917 “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666 ), зміни, що додаються.

 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міськім державним адміністраціям подавати щороку до 20 березня Міністерству охорони здоров’я відомості щодо кількості дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, за минулий рік, для їх узагальнення та інформування щороку до 1 квітня Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики.

 3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем`єр-міністр України                                                В.ГРОЙСМАН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2018 р. № 996

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917

 

 1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751:

 1) пункт 1 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

 “7) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (далі - допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною) (пункти 42-3-42-6 цього Порядку).”;

 2) у першому та третьому реченнях абзацу четвертого пункту 11 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

 3) доповнити Порядок після розділу “Допомога при усиновленні дитини” новим розділом такого змісту:

“Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

 42-3. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

 42-4. Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

 1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

 2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

 3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

 4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).

 42-5. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

 з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;

 на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців;

 незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

 Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

 У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

 Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний строк після встановлення дитині інвалідності надіслати органові соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

 Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюється в межах повноважень працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

 У разі встановлення факту нездійснення догляду за хворою дитиною центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважена особа, яка визначена виконавчим органом рад об’єднаних територіальних громад, у межах їх повноважень повинні протягом трьох днів подати органові соціального захисту населення пропозиції щодо призупинення виплати допомоги.

 42-6. Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:

 встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);

 коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

 позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

 позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

 скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

 звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;

 смерті дитини;

 смерті отримувача допомоги.

 Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:

 тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

 влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

 нездійснення догляду за хворою дитиною.

 Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини (крім обставин, передбачених абзацом другим цього пункту).

 У разі припинення дії обставин, передбачених абзацами третім -сьомим та одинадцятим - тринадцятим цього пункту, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин, у разі звернення протягом місяця з письмовою заявою отримувача допомоги до органу соціального захисту населення.”;

 4) в абзаці шостому пункту 43 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”.

 2. Підпункт 5 пункту 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917, доповнити абзацом такого змісту:

 “довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;”. 


 

 

Відзначення в районі людей з обмеженими фізичними можливостями.

 

3 грудня українське суспільство разом зі світовим співтовариством відзначає Міжнародний день інвалідів. В Україні проведення цього дня встановлене Указом Президента, починаючи з 1993 року. На сьогодні для України проблема захисту осіб з інвалідністю набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. За останні десятиліття  чисельність осіб з особливими потребами в Україні перейшла 18-відсотковий рубіж. Проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю спрямовано на привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю, захист їх гідності, прав та благополуччя, на переваги, які отримує суспільство від участі осіб з інвалідністю в політичному, соціальному, економічному і культурному житті.

Ще у 1991 році був прийнятий, а в наступні роки доповнений і вдосконалений Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Закон передбачає соціальні права для осіб з  інвалідністю, без яких вони не можуть успішно інтегруватися  в суспільство, зокрема: право на медичну допомогу, на медичну реабілітацію і санаторно-курортне лікування, право на забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури. Крім того, гарантується право на освіту, на працевлаштування, на соціально-побутове обслуговування.

            10 грудня 2018 року в  готельно – ресторанному комплексі «Берізка» проведено зустріч осіб з обмеженими фізичними можливостями з представниками державної адміністрації, районної ради та активістами інвалідного руху з  нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з  інвалідністю. На круглому столі було розглянуто низку важливих питань, а саме:

·         Про роботу управління соціального захисту населення райдержадміністрації з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

·         Розв’язання проблемних питань людей з обмеженими фізичними можливостями.

·         Організація навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх школах району.

·         Надання медичної допомоги особам з інвалідністю.

·         Про роботу  Перечинського територіального центру соціального обслуговування населення (соціальних послуг)  про надання  соціальних послуг особам з інвалідністю.

·         Нагородження спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради кращих активістів районного товариства  інвалідів.

 

Цей день не можна називати святковим, проте він підкреслює необхідність досягнення забезпечення рівних прав інвалідів і їх участі в житті суспільства. Міжнародний день інвалідів - день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня.Відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю – справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язок перед   особами з інвалідністю, що потребують захисту і підтримки.

   

 

   

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 


 

Розпорядження голови  РДА "Про підготовку та проведення в районі  у 201році

Міжнародного дня осіб з  інвалідністю"


 

Довідка

з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

                Питання посилення соціального захисту осіб з інвалідністю перебуває на постійному контролі в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та затверджено рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 № 368 Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2018 році  виділено 10 тис. грн.

       На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1942 особи з інвалідністю (2017р. - 2163)  з них:

 -    I групи – 202 особи; (2017р. - 223 );       

-       II групи – 757 осіб; (2017р. - 831);

-       III групи – 827 особи; (2017р. - 942);

-       Діти з інвалідністю – 156 осіб (2017р. - 167).

       В районі проживає 39 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 15 дітей з інвалідністю (2017р. – 40, з них - 14 дітей з інвалідністю).

      Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р. (зі змінами) протягом поточного року видано:

-       44 (2017р. - 28) направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

-       6 направлень на забезпечення кріслом-колісним в т.ч. 2 направлення дітям з інвалідністю (2017р. - 2);

-       2 направлення на забезпечення засобами для ходіння, керовані однією рукою (палиця).

       Згідно виданих направлень, особам з інвалідністю, відповідно до їх потреб, забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації.

         Станом на 01.12.2018 року 8 осіб з інвалідністю пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2017р. -11), 3 – осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів наданих Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з державного бюджету (2017р. - 7), 3 дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2017р. - 5), 12 дітей з інвалідністю оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2017р. - 37).  

         Сім осіб отримали компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування на суму 2170,14 грн.(2017р.- 7 чол. на суму 1994,93), 25 особам - на транспортне обслуговування  в сумі 9773,78 грн.(2017р. – 28 чол. на суму 10518,76 грн.).

        Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”  підвищено рівень соціального захисту дітей-інвалідів.  Допомога, яка надається відповідно до Закону Україну “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” виплачується:

   - інвалідам з дитинства I групи (підгрупа А з надбавкою на догляд) в розмірі – 3074,90грн. (2017р. – 2793,40 грн.);

-          інвалідам з дитинства I групи (підгрупи Б з надбавкою на догляд) -   2245,50грн. (2017р. – 2178,00грн.);

-          інвалідам з дитинства II – 1497,00грн.(2017р. – 1452,00грн.); III  група – 1497,00 грн., (2017р.- 1452,00);      

-          допомога дітям-інвалідам віком до 6-ти років з урахуванням надбавки на догляд за ними   – 1860,90 грн.(2017р. – 1729,40грн.),

-          дітям-інвалідам від 6-ти до 18-ти років відповідно – 3074,90 грн. (2017р. – 2793,40грн.).

   

 

Начальник  управління                                                           В. ЦВІК


 

Державна реабілітаційна установа «Центр  комплексної  реабілітації  для  осіб з  інвалідністю  “Поділля”

запрошує на БЕЗКОШТОВНУ ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ

 осіб з інвалідністю від 18

Центр здійснює підготовку за 26 професіями:

“В’язальниця трикотажних виробів та полотна” (2 місяці)

“Касир торговельного  залу” (2,5 місяці)

“Манікюрник” (3 місяці)

“Оператор котельні” (3 місяці)

“Машиніст (кочегар) котельні” (3 місяці)

“Швачка” (3 місяці)

“Взуттьовик з ремонту взуття” (3 місяці)

“Штукатур”  (4 місяці)

“Перекладач жестової мови” (4 місяці)

“Діловод” (5 місяців)

“Оператор комп’ютерного набору” (5 місяців)

“Візажист” (5 місяців)

“Агент з  організації  туризму” (7 місяців)

“Перукар (перукар – модельєр)” (5 місяців)

“Фотограф (фотороботи)” (5 місяців)

“Лицювальник-плиточник” (5 місяців)

“Флорист” (5 місяців)

“Кухар” (6 місяців)

“Молодша  медична сестра” (7 місяців)

“Соціальний  робітник” (7 місяців)

“Кондитер” (7 місяців)

“Адміністратор” (7 місяців)

“Виробник художніх виробів з кераміки”(8 місяців)

“Офісний службовець (бухгалтерія)”(8 місяців)

“Кравець” (9 місяців)

“Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття” (12 місяців)

    (Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527728 від 08.12.2014 р.)

  Безкоштовне навчання, медичний супровід, харчування та проживання

 

Наша  адреса:

 

 

                        21100, м. Вінниця,  вул. Пирогова, 135-а

    зупинка - вулиця Зодчих трамваїв  № 1, 5 та тролейбусів  № 12, 13, 14)

Телефони    (0432) 68-02-60, 68-12-85 (факс) 55-47-10

   e-mail: podilvrc@ukr.net

Ми у      Facebook: www.facebook.com/VinnitsaCenterPodillia

                           

                           Перелік документів,

які  необхідні  для  вступу на професійну реабілітацію

 

1.  Індивідуальна програма реабілітації інваліда (дитини-інваліда) - отримується на МСЕК (ЛКК) у лікаря,  де вказано:  

в  п.4. Професійна реабілітація: слова «Може  навчатися на «……....…………………..»

                                                                                                             (зазначається обрана професія)

2. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 027/о з висновком дерматовенеролога (дерматолога);

3. Копії:    паспорта, ідентифікаційного  коду, документа  про  освіту з  додатком, довідки МСЕК, пенсійного  посвідчення;

4. Фото – 2 шт. (розміром 3х4);

5. Зазначені документи занести в районне (міське) управління праці та   

 соціального захисту населення для оформлення НАПРАВЛЕННЯ в Центр (лист-направлення, рішення, повідомлення).

 

Усі документи отримуються безкоштовно.

Довідка за тел. (0432) 68-02-60, 68-02-61; (факс) 55-47-10

 

Слухачі, які успішно  склали іспит

після проходження  професійної реабілітації, отримують

Свідоцтво державного зразка

з Єдиної  державної електронної бази освіти (ЄДЕБО)

                                  

 

 


 

 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

 ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2018 - 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються особи віком від 15 до 40 років, що мають інвалідність, стан здоров`я яких дозволяє навчатись та працювати за обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

 

На базі 9 класів

-   Оператор комп`ютерного набору                                       -   Кухар. Кондитер.
Електромеханік з ремонту та обслуговування                    (Термін навчання 2,5р.)
лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання Зр.)

-   Оператор комп`ютерного набору. Секретар керівника;

(Термін навчання З р.)

Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію

 

На базі 11 класів

Оператор комп`ютерного набору

Офісний службовець (бухгалтерія);

(Термін навчання 1,5р.)

Кухар. Кондитер;

(Термін навчання 1,5 р.)

Оператор комп`ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та обслуговування

лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання 1,5 р.)

Оператор комп`ютерного набору.

Соціальний робітник;

(Термін навчання 1,5р.)

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття.

(Термін навчання 1,5 р.)

 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання 1,5 р.)

Випускникам видається диплом про набуту професію.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом
- Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.                   - Кухар. Кондитер.

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;                    (Термін навчання 1,5р.)

(Термін навчання 1,5 р.)

Випускникам видається диплом про набуту професію.

Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:

1.    Заяву на ім`я директора.

2.    Направлення на навчання відділу міського                       7.    Довідку з місця проживання про склад сім`ї,
(районного) управління праці та соціального захисту             8.    Шість фотокарток розміром 3x4 см.
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром           9.    Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
зайнятості населення                                                              народження. Військовий квиток подається особисто.

3.     Довідку ЛКК про можливість навчання певній                  10. Три поштових конверта, папку для паперів,
професії.                                                                                 11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.

4.    Довідку медико - соціальної експертної комісії                 12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
або медичний висновок для осіб до 18 років та                      ЧАЕС (за наявності)

форму(картку) індивідуальної програми реабілітації               13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,

інваліда.                                                                                  14. Швидкозшивач та 10 файлів.

5.    Документ про освіту.

6.     Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,

телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)

моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47

ztvpui@gmail.com                                                 


 

Про забезпечення технічними та іншими засобами

 реабілітації осіб з інвалідністю

 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14 березня 2018 року № 238 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачено впровадження нової системи забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Реалізація акта передбачає зміну порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю; запровадження оплати підприємству "за фактом"; покращення процесу забезпечення особи ТЗР шляхом реалізації визначеного законом права на вибір виробу, отримання виробу в чітко встановлений термін та забезпечення соціального супроводу людини, що користується ТЗР; компенсацію за бажанням особи з деяких засобів реабілітації; зменшення часу в процесі забезпечення ТЗР особи.

Прийняття постанови надасть системності політики соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та посилить індивідуальний підхід до забезпечення засобами, що відповідає їх потребам та дозволить вести максимально незалежний спосіб життя.

 

 

Начальник управління                                                          В. Цвік

 

 


 

Про Виноградівський геріатричний пансіонат

 

Виноградівський геріатричний пансіонат - є стаціонарною соціально-медичною установою, для постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

До пансіонату приймаються на державне утримання особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров`я потребують   стороннього, хоспісно/паліативного догляду, побутового   обслуговування, медичної   допомоги,   яким   згідно   з   медичним висновком не протипоказане перебування у пансіонаті та які не мають працездатних родичів, зобов`язаних їх утримувати за законом.

На позачергове влаштування до геріатричного пансіонату мають право   ветерани   війни   та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно   із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Переважне право на влаштування до геріатричного пансіонату мають ветерани згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку   в   Україні",   члени   сімей   загиблих військовослужбовців.

Як виняток, до геріатричного пансіонату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов`язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об`єктивних причин не можуть цього робити.

У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі підтверджувальних документів,   приймається   рішення колегії відповідно департаменту соціального захисту населення   обласної   держадміністрації.

За наявності вільних місць до геріатричного пансіонату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов`язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до пансіонату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Інвалідам   і   пенсіонерам,   які   проживають у геріатричному пансіонаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у геріатричному пансіонаті можуть прийматися до геріатричного пансіонату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців на загальних підставах.

Приймання до геріатричного пансіонату здійснюється за путівкою департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до геріатричного пансіонату;

- паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки про стан здоров`я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- довідки про розмір призначеної пенсії;

- довідки про склад сім`ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до геріатричного пансіонату (за наявності групи інвалідності).

- індифікаційного коду;

- індивідуальної програми реабілітації ІПР (при наявності групи інвалідності);

- клопотання районного та міського управління праці соціального захисту населення про необхідність влаштування у пансіонат;

Медичними показаннями для направлення особи до пансіонату є:

- стійкі фізичні порушення, при яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, та які частково, або повністю не можуть себе обслуговувати;

- невротичні стани при хронічних неінфекційних захворюваннях;

- легка розумова відсталість;

- вікові зміни психічного стану особи (когнітивні розлади) без психотичних проявів (маячня, галюцинації).

 

Щодо умов прийняття осіб до Відділення паліативно/хоспісного догляду Виноградівського геріатричного пансіонату

 

На сьогодні в структурі Виноградівського геріатричного пансіонату системи соціального захисту діє відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду (далі – Відділення), який утворений для надання особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, хвороба яких не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, соціальної послуги паліативного догляду з метою забезпечення якісного догляду за ними та підтримки сім’ї.

Умови зарахування, утримання та відрахування з Відділення визначені Типовим положенням про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 09.08.2017  № 1293, та Положення про саме Відділення.

Відповідно, до Відділення приймаються на державне утримання (на безоплатній основі) особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у пансіонаті та які не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати за законом.

За наявності вільних місць до Відділення можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання (на платній основі).

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до Відділення на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Як виняток до Відділення можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі наданих підтверджувальних документів, приймається рішення колегії відповідно департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Зарахування до Відділення підопічних, здійснюються за путівкою департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Відділення;

-  паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки встановленої форми про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

-  довідки про розмір призначеної пенсії;

-  довідки про склад сім’ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Відділення (за наявності групи інвалідності);

- медичного висновку про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду, оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану соціальної послуги паліативного догляду.

Протипоказаннями для зарахування осіб до Відділення є:

- гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення;

- хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілю тощо.

 

 

 

 УВАГА! При оформленні документів для влаштування осіб до Відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду, необхідно чітко дотримуватись обов’язкового переліку документів та звертати особливу увагу на медичні показання для зарахування осіб до Пансіонату або Відділення.

   Великоберезнянське відділення

                                                      соціально реабілітації дітей – інвалідів

                                                      обласного центру комплексної   реабілітації   Приймає на реабілітацію

П О Р А Д Н И К

щодо створення доступного середовища

для осіб з інвалідністю

та інших маломобільних груп

населення

_______________________________________________________________________________________________

Лист директора ЖВПУ-і     

Умови прийому до Житомирського вищого професійного училища - інтернату

Житомирської обласної ради на 2017-2018 навчальний рік

________________________________________________________________________________________________

З метою належної організації оздоровчої кампанії у 2018 році для осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує! 

        За підсумками селекторної наради щодо стану оздоровлення осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка відбулася 17.10.2017р. за участю представників департаменту оздоровлення Мінсоцполітики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонду соціального захисту інвалідів  та  відповідно до інформації фінансово-економічного департаменту Мінсоцполітики України звертаємо увагу, що на веб-сайті Міністерства (http://www.msp.gov.ua) в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування”, розміщений орієнтовний перелік санаторно-курортних закладів для оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та постраждалих учасників АТО (http://www.msp.gov.ua/timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.html) а в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування” – ,,Санаторно-курортне лікування учасників АТО”, Дорожня карта щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО та Алгоритм дій органів соціального захисту населення під час організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників антитерористичної операції (http://www.msp.gov.ua/content/Sanatornokurortnoe-likuvannya-uchasnikiv-ato.html). 

 

В. о. начальника управління                                                         Л. Чиняк

 ____________________________________________________________________________________

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ НА 2017 РІК 

 

Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року прийнято Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій №2148-VIII, яким з 1 жовтня 2017 року передбачено підвищення розмірів  державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

Категорія громадян

з жовтня 2017

 

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

2793,40

1452*100%=1452

1452*75%=1089

252,40-доплата

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +  50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

2178,00

1452*100%=1452

1452*50%=726

Інвалідам з дитинства ІІ групи  (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*80%=1161,60

290,40-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд  (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*80%=1161,60

1452*15%=217,80

72,60-доплата

Інвалідам з дитинства ІІІ групи  (60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*60%=871,20

580,80-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

 

1452*60%=871,20

1452*15%=217,80

363,00-доплата

На дітей-інвалідів від 0 до 18 років (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

 

1452*70%=1016,40

435,60-доплата

На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

1729,40

 

1452*70%=1016,40

1426*50%=713

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

2442,40

 

1452*70%=1016,40

1426*100%=1426

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

1904,90

 

1452*70%=1016,40

1777*50%=888,5

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

2793,40

 

1452*70%=1016,40

1777*100%=1777

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 0 до 18 (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+ 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів)

1524,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2237,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1426*50%=713

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2950,60

 

1452*70%=1016,4

1016,40*50%=508,20

1426*100%=1426

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2413,10

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1777*50%=888,50

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

3301,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1777*100%=1777

 

________________________________________________________________________________________________

        16 березня 2017 року у залі  засідань   райдержадміністрації відбулася  робоча нарада з питань направлення  дітей - інвалідів на реабілітацію у Великоберезнянське відділення соціальної реабілітації.

        У нараді прийняли участь заступник голови райдержадміністрації М. Чомоляк,  фізичний реабілітолог Великоберезнянського відділення обласного центру комплексної реабілітації дітей – інвалідів – Х. Бланяр, та  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 ___________________________________________________________________________________

 Реабілітація інвалідів та дітей – інвалідів

        До відома дітей з інвалідністю, що проживають у Перечинському районі, які бажають пройти реабілітацію у відділенні повідомляємо, що у Великоберезнянському районі з червня 2012 року функціонує одне з районних відділень соціальної реабілітації дітей – інвалідів Обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей – інвалідів. Мета діяльності якого надання послуг з соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної реабілітації дітям з інвалідністю.

       У відділенні працює команда фахівців, яка складається з логопеда, психолога,  вихователя, інструктора з лікувальної фізкультури, медсестри з масажу, дитячого невролога. Відділення забезпечено необхідним реабілітаційним обладнанням, є можливість цілодобового перебування.

       Всі послуги надаються безкоштовно.

       Відділення розташоване за адресою В. Березний, вул. Штефаника, 71.

 

 ___________________________________________________________________________

Круглий стіл до Міжнародного дня інвалідів провели в Перечинському районі

 03 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів, мета якого - це дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства.

В рамках відзначення Міжнародного Дня інвалідів 01 грудня 2016 року на базі районної бібліотеки для дітей було проведено “круглий стіл”  осіб з обмеженими фізичними можливостями, у роботі якого взяли участь заступник голови державної адміністрації Марина Чомоляк, заступник голови товариства інвалідів Ірина Чорняк,  керівники відповідних структурних підрозділів, керівники підприємств, представники громадських організацій, інваліди, волонтери, громадськість.

Розпочинаючи засідання “круглого столу”, заступник голови РДА Марина Чомоляк зазначила, що соціальні ініціативи Президента України  спрямовані на посилення соціального захисту та надання конкретної допомоги, в основі державної соціальної політики – адресність, справедливість та інтереси кожної людини, особливо інвалідів. Слова вдячності були адресовані усім, хто постійно опікується питаннями інвалідів, ініціативній громадськості, небайдужим, милосердним людям. Керівництво району завжди відкрите до діалогу, належна увага людям з особливими потребами буде приділятися щоденно .

У ході засідання всі запрошені мали можливість висловити свою думку та окреслити коло питань, які потребують першочергового вирішення. Зокрема, своїми пропозиціями поділились заступник голови управління соціального захисту населення РДА Леся Чиняк, заступник головного лікаря експертизи тимчасової непрацездатності Сергій Вакаров та заступник голови товариства інвалідів Ірина Чорняк. Начальник Перечинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Василь Кірик поінформував, що в районі на обліку перебуває 915 отримувачів пенсії по інвалідності. З них отримують пенсію : по інвалідності (загальне захворювання) – 855 чол.,  трудовому каліцтву – 19 чол., інваліди війни або прирівнені до них особи – 17 чол., інвалідність, пов”язана з Чорнобильською катастрофою – 4 чол.,  соціальні по інвалідності – 20 чол.

Слід відмітити, що із загальної кількості пенсіонерів 445 отримують пенсію по інвалідності в розмірі за віком (призначається за умови звільнення з роботи та наявності необхідного страхового стажу – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок).  Сума призначених місячних пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації складає 1330,07 грн.

За активну життєву позицію та громадську діяльність, постійну турботу про людей з особливими потребами, вагомий особистий внесок у справу захисту їх законних прав і інтересів та у зв’язку із проведенням у районі Міжнародного дня інвалідів було нагороджено спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради Йосипа Горіну та Віталія Малеша.

Учасники “круглого столу”, обговорюючи низку питань в рамках теми соціального забезпечення інвалідів, погодилися, що усім організаціям варто значну увагу приділяти координації дій. Адже від співпраці лікарів, фахівців Фонду, управління соціального захисту населення РДА та Центру зайнятості, залежить ефективність вирішення усіх питань даної категорії населення. 

Прес-служба РДА

____________________________________________________________________________

      3 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Його проголосила Генеральна асамблея в 1992 році на 47-й сесії у спеціальній резолюції. Звичайно, що це не свято, цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей з обмеженими фізичними можливостями. День,  що акцентує увагу на проблемах  інвалідів, захисту їх гідності, прав і благополуччя, та наголошує на перевагах суспільства, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному і культурному житті.   

       Тому, протягом минулого тижня з нагоди відзначення Міжнародного дня  людей з обмежиними можливостями, працівниками Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  було роздано підгузки та засоби гігієни найбільш потребуючим лежачим людям з інвалідністю, що обслуговуються терцентром.

Засідання комісії щодо розгляду питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

           При  заступникові голови державної адміністрації Марини Іванівни Чомоляк 05 грудня 2016 року відбулося засідання комісії щодо розгляду питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов. Відповідно до порядку денного, на засіданні було розглянуто заяву учасника бойових дій інваліда війни ІІ групи гр. Керецмана Юрія Івановича щодо призначення та виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №719 та інформування членів комісії про вручення рішення щодо відмови у призначенні грошової компенсації гр. Соляник Тетяні Юріївні - уповноваженому представнику Соляника Ю.І.

        За результатами засідання надано відповідні доручення та прийнято відповідні рішення.

 Начальник управління                                                                             В. Цвік

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 Засідання робочої  комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках 

       03 серпня  2016 року  при  заступникові голови районної державної адміністрації Марини Іванівни Чомоляк  відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям,  субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг,  виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого палива за фактичним місцем проживання.

        За результатами розгляду по кожній заяві прийняті відповідні рішення. 

В. о. начальника управління                                                             Л. Чиняк 

 

__________________________________________________________________________________________      

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи

             Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідам І групи” внесено зміни до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” в частині надання одному з батьків, прийомних батьків, батьків вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавки на догляд за дитиною – інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом незалежно від факту роботи, навчання, служби.

       Дані зміни набирають чинності з 01 січня 2017 року.

 В. о. начальника управління                                                   В. Чиняк

 ___________________________________________________________________________________________

    Відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30.05.2016 № 02-7491/162 повідомляємо, що Комітет ООН з прав осіб з інвалідністю (далі - Комітет) розглянув першу доповідь України стосовно гармонізації національного законодавства до положень Конвенції ООН про права інвалідів.

       Основні положення щодо гармонізації національного законодавства до положень Конвенції ООН про права інвалідів викладено у Державній цільовій програмі "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року.

     Комітетом за результатами розгляду прийнято заключні зауваження, зокрема в частині, що стосується проведення евакуації інвалідів. 

       Так Комітет наполягає на тому, щоб Україна в планах евакуації на регіональному та місцевому рівні здійснила та зробила пріоритетними всі необхідні заходи для сприяння захисту, у тому числі евакуації осіб з інвалідністю, та забезпечила доступ і включення осіб з інвалідністю до механізмів реагування на надзвичайні ситуації та планів евакуації.

        Враховуючи вищевикладене та керуючись вимогами статті 17 Кодексу цивільного захисту України, просимо відкоригувати плани евакуації населення районів (міст) шляхом внесення змін до планів евакуації в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується евакуації людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, у закладах системи охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення з передбаченням, що їх переселення здійснюється в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки. 

____________________________________________________________________________________________

 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ -

ІНТЕРНАТ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

10029, Житомир, вул.Небесної Сотні, 43, тел. 47-32-74, ztvpui@gmail.com


Наш навчальний заклад за 46 років існування випустив понад 9 тисяч кваліфікованих робітників із числа осіб з фізичними обмеженнями. Випускники училища працюють у сфері побутового обслуговування, на підприємствах в організаціях та займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

Широкий вибір професій дозволяє молодим людям реалізувати, у відповідності до фізичних можливостей, свої уподобання.

Соціальна, професійна, медична, трудова реабілітація учнів під час навчання, допомагають їм повірити в себе і адаптуватися в житті.

За час навчання за учнями зберігається пенсія, надається стипендія.

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

 ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються юнаки та дівчата віком від 15 років, що мають інвалідність, стан здоров`я яких дозволяє навчатись та працювати за обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій: 

На базі 11 класів

 

ªОператор комп`ютерного набору.

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);

(Термін навчання 1,5р.)

ªОператор комп`ютерного набору. Соціальний робітник;

(Термін навчання 1,5р.)

ªСлюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Електромеханік з ремонту та обслуговування  

лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання 1,5 р.)

ªКухар. Кондитер; (Термін навчання 1,5 р.) 

ªОператор комп`ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; (Термін навчання 1,5 р.)

ªВзуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття. (Термін навчання 1,5 р.)

 

На базі 9 класів

-   ªОператор комп`ютерного набору.                                     -  ª Кухар. Кондитер.
Електромеханік з ремонту та обслуговування                            (Термін навчання 2,5р.)
лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання Зр.)

-   ªОператор комп`ютерного набору. Секретар керівника;

(Термін навчання З р.)

Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію

 

Випускникам видається диплом про набуту професію.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом
-
ªВзуттьовик з індивідуального пошиття взуття.                 -ª Кухар. Кондитер.

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;                      (Термін навчання 1,5р.)

(Термін навчання 1,5 р.)

Випускникам видається диплом про набуту професію.

Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:

1.    Заяву на ім`я директора.

2.    Направлення на навчання відділу міського                       7.    Довідку з місця проживання про склад сім`ї,
(районного) управління праці та соціального захисту             8.    Шість фотокарток розміром 3x4 см.
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром           9.    Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
зайнятості населення                                                              народження. Військовий квиток подається особисто.

3.     Довідку ЛКК про можливість навчання певній                  10. Два поштових конверта, папку для паперів,
професії.                                                                                 11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.

4.    Довідку медико - соціальної експертної комісії                 12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
або медичний висновок для осіб до 18 років та                      ЧАЕС (за наявності)

форму(картку) індивідуальної програми реабілітації               13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,

інваліда.                                                                                  14. Швидкозшивач та 10 файлів.

5.    Документ про освіту.

6.     Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,

телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)

моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47

 

адреса сайту: ztvpui@gmail.ru

____________________________________________________________________________________________

БУКОВИНСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів здійснює набір інвалідів віком від 16 років І-ІІІ груп (в тому числі учасників АТО, переселенців), що не потребують стороннього догляду на професійну реабілітацію з медичним спостереженням та іншими видами реабілітації, що забезпечать адаптацію інвалідів до професійного навчання.

Відкриття груп та зарахування на навчання в Центрі відбувається по мірі надходження справ, але орієнтовний графік такий:

№ п/п

Фахова курсова підготовка

Термін навчання

Орієнтовний початок занять 2016 року

1.

4112 Оператор комп’ютерного набору

6 місяців

Травень 2016 р.

Вересень 2016 р.

Грудень 2016 р.

2.

4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

10,5 місяців

Серпень 2016 р.

3.

7436 Швачка

6 місяців

Вересень 2016 р.

4.

7433 Кравець

4 місяці

Листопад 2016 р.

5.

5123 Молодша медична сестра по догляду за хворими

6 місяців

Червень 2016 р.

Жовтень 2016 р.

Додатково повідомляємо, що інформацію про Центр можна знайти з фото в соціальних мережах: ANd9GcTI3cV0TzbF7OxdUNx_C66chy9jXOudg2Cm8Qg-0gzlRmifr2XO, fb_icon_325x325, Безымянный

БУКОВИНСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

надає можливість для дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів І-ІІІ груп (в тому числі учасників АТО з обмеженими можливостями), що не потребують стороннього догляду, БЕЗКОШТОВНО набути професії:

 

ü оператор комп`ютерного набору (термін навчання 6 місяців);

ü швачка (термін навчання 3 місяці);

ü кравець (термін навчання 4 місяці);

ü конторський службовець (бухгалтерія) (термін навчання 9 місяців);

ü молодша медична сестра з догляду за хворими (термін навчання 6 місяців).

 Прийом документів вступників в Центрі проводиться протягом календарного року, зарахування на навчання відбувається по мірі надходження справ.

 Центр забезпечує слухачів комфортними умовами проживання в 3-місних кімнатах та 3-разовим харчуванням. Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, проживання та харчування інвалідів у Центрі здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

Після закінчення навчання слухачі Центру отримують свідоцтво (сертифікат) про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДО ЦЕНТРУ:

- направлення місцевих органів праці та соціального захисту населення;

- копія документів про середню освіту;

- заява;

- копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;

- медична довідка – форма 086-О з висновком медичної комісії про придатність до навчання;

- індивідуальна програма реабілітації інваліда (видана МСЕК);

- копія паспорта (1-й і 2-й розвороти та сторінка з реєстрацією);

- дві фотокартки (3x4 см);

- копія довідки про ідентифікаційний код;

- тестування з професії в місцевих центрах зайнятості.

адреса центру:

58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,8А

Тел.: (0-3722) 4-59-04, 4-73-71, 067 853 98 75, 099 776 46 13

web: www.bmcpri.org.ua; e-mail: bmzpri@ukr.net

Ми є в соцмережах: , ,

Їхати:

-тролейбусами: № ЗА - від залізничного вокзалу;

№ ЗА та № 6А- від центрального автовокзалу;

-маршрутними таксі № 2, № 23, № 11, 12, № 20, № 1 А

 

 ___________________________________________________________________________________________

Міністерство соціальної політики України 

ВІННИЦЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ПОДІЛЛЯ»

 

вул. Пирогова, 135-а, м. Вінниця, 21100; тел. (0432) 68-02-60,68-02-61, тел./факс 55-47-10;

E-mail: podilvrc@ukr.net, сайт www.podillyarehab.gov.ua, код ЄДРПОУ 33448937

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів “Поділля” є державною установою сфери управління Міністерства  соціальної політики України, метою діяльності якого є здійснення заходів спрямованих на підготовку людини з інвалідністю до професійної діяльності.

        Центр зараз  проводиться набір на такі професії:

-          Кравець (8 місяців)

-          Офісний службовець (бухгалтерія) (8,1 місяць)

-          Оператор комп’ютерного набору (5 місяців)

-          Перукар (перукар –модельєр) (5 місяців)

 

В групах є вільні місця, просимо направляти бажаючих пройти професійну реабілітацію.

 

      У минулому - 2015 році, Центр значно покращив надання послуг, та розширив їх перелік , зокрема:

-          розпочав навчання тотально незрячих людей (за професією «Оператор комп’ютерного набору»);

-          вдвічі збільшив кількість нечуючих людей, які успішно здобувають професії;

-          перевиконав державне замовлення з набору слухачів (всього навчалося 322 людини, з них 251 інвалід);

-          запровадив в навчальний процес нові технології роботи з слухачами, щоб вони мали більше практичних навичок;

-          рівень працевлаштування випускників складав близько 50 %;

-          це єдиний Центр в Україні де проводиться інклюзивне навчання (в групі навчаються люди з інвалідністю, за власний рахунок та  безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості).

    Просимо Вас, поінформувати  людей з обмеженими можливостями про можливість проходження безкоштовного навчання. Центр забезпечує безкоштовним 3-х разовим харчуванням та проживанням.

Довідка за тел.  (0432) 68-02-61,  68-02-60,  факс 55-47-10.

            З повагою,

 

           директор                                                                                        Р. Л. Штогрин

____________________________________________________________________________________________

Довідка

                                з питань соціального захисту інвалідів                           

          Питання посилення соціального захисту інвалідів перебуває на постійному контролі в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та рішенням сесії районної ради від 14.12.2014 № 459 затверджено Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2015-2017 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2015 році  виділено 7,5 тис. грн.  (2014р. – 15 тис.грн.).

       На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2135  інвалідів(2014р. - 2117)  з них:

 -    I групи – 223 особи; (2014р. - 221 );       

-       II групи – 829 осіб; (2014р. - 827);

-       III групи – 924 особи; (2014р. - 922);

-       діти-інваліди до 18 років – 159 осіб (2014р. - 147).

       В районі проживає 43 особи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 12 дітей-інвалідів (2014р. – 36, з них- 8 дітей-інвалідів).

      Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно  постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р. протягом поточного року видано:

-       24 (2014р. - 16) особам направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами в т.ч. 8 направлень дітям-інвалідам;

-       7 направлень на забезпечення кріслом-колісним в т.ч. 6 направлень дітям-інвалідам (2014р. - 7);

-       2 направлення на забезпечення кріслом-стільцем з санітарним оснащенням - 2014р.;

-       2  направлення на забезпечення спеціальними засобами для орієнтування- 2014р.;

-       1  направлення на забезпечення палицями-милицями 2014р.;

-       1 направлення на забезпечення столом-партою 2014р.

      Згідно виданих направлень, інваліди та діти-інваліди, відповідно до потреб, забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації.

         Станом на 01.12.2015 року 8 інвалідів пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2014р. -10), 20 – інвалідів пройшли санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету (2014р. - 14), 2 дітей-інвалідів пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2014р. - 6), 21 дитину-інваліда оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2014р. - 11).  

         Вісім інвалідів отримали компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування на суму 1631,11грн.(2014р.- 9 чол. на суму 1880,00), 30 інвалідам - на транспортне обслуговування  в сумі 8618,40 грн.(2014р. – 33 чол. на суму 8947,00грн.).

         За рахунок коштів державного бюджету одноразову матеріальну допомогу отримали 35 інвалідів на загальну суму 17045,00 грн.(2014р. – 11 інвалідів на суму 5520,00грн.).  

            Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”  підвищено рівень соціального захисту дітей-інвалідів.  Допомога, яка надається відповідно до Закону Україну “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” виплачується:

   - інвалідам з дитинства I групи (підгрупа А з надбавкою на догляд) в розмірі – 1879,50грн.(2014р. – 1660,75грн.);

-          інвалідам з дитинства I групи (підгрупи Б з надбавкою на догляд) -   1611,00грн.(2014р. – 1423,50грн.);

-          інвалідам з дитинства II – 1074,00грн.(2014р. – 949,00грн.); III  група – 949,00 грн.,      

-          допомога дітям-інвалідам віком до 6-ти років з урахуванням надбавки на догляд за ними   – 1479,30 грн.(2014р. – 1180,30грн.),

-          дітям-інвалідам від 6-ти до 18-ти років відповідно – 2206,80 грн.(2014р. – 1307,30грн.).

        Щороку всі діти-інваліди до 14 років забезпечуються  новорічними подарунками за рахунок обласного фонду Надія.

 

Додаткова інформація:

    З 1 вересня 2015 року з підвищенням рівня соціальних стандартів відбулося підвищення на 13 відсотків мінімальних пенсійних виплат, у тому числі для людей з  інвалідністю. Зокрема, мінімальна пенсія підвищилася на 125 гривень. А для інвалідів війни та учасників бойових дій  зростання становить від 206,25 грн. до 356,25 гривень.

Середній розмір пенсії по інвалідності станом на 1 жовтня 2015 року становить 1 497,93 грн.та середній розмір пенсії інвалідам війни - 3 653,76 грн.

Кабінет Міністрів України 18 листопада 2015 року вніс зміни до своєї постанови від 26 березня 2008 р. № 265, якими забезпечив пенсійні виплати інвалідам ІІІ групи загального захворювання та виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у розмірі на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

      

 2 грудня 2015 року на базі Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено зустріч осіб з обмеженими фізичними можливостями з представниками державної адміністрації, районної ради та активістами інвалідного руху з  нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів. Цей день не можна називати святковим, проте він підкреслює необхідність досягнення забезпечення рівних прав інвалідів і їх участі в житті суспільства. Міжнародний день інвалідів - день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня. Відзначення Міжнародного дня інвалідів – справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язок перед інвалідами, що потребують захисту і підтримки.

 

 

В.о. начальника управління                                                                                        М.Горіна

_____________________________________________________________________________________________

БУКОВИНСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

надає можливість для дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів І-ІІІ груп (в тому числі учасників АТО з обмеженими можливостями) без обмежень за віком, що не потребують стороннього догляду, БЕЗКОШТОВНО набути професії:

 ü оператор комп`ютерного набору (термін навчання 6 місяців);

ü швачка (термін навчання 3 місяці);

ü кравець (термін навчання 4 місяці);

ü конторський службовець (бухгалтерія) (термін навчання 9 місяців);

ü молодша медична сестра з догляду за хворими (термін навчання 6 місяців).

 Прийом документів вступників в Центрі проводиться протягом календарного року, зарахування на навчання відбувається по мірі надходження справ.

 Центр забезпечує слухачів комфортними умовами проживання в 3-місних кімнатах та 3-разовим харчуванням. Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, проживання та харчування інвалідів у Центрі здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

Після закінчення навчання слухачі Центру отримують свідоцтво (сертифікат) про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДО ЦЕНТРУ:

- направлення місцевих органів праці та соціального захисту населення;

- копія документів про середню освіту;

- заява;

- копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;

- медична довідка – форма 086-О з висновком медичної комісії про придатність до навчання;

- індивідуальна програма реабілітації інваліда (видана МСЕК);

- копія паспорта (1-й і 2-й розвороти та сторінка з реєстрацією);

- дві фотокартки (3x4 см);

- копія довідки про ідентифікаційний код;

- тестування з професії в місцевих центрах зайнятості.

 

адреса центру:

58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,8А

Тел.: (0-3722) 4-59-04, 4-73-71, 067 853 98 75, 099 776 46 13

web: www.bmcpri.org.ua; e-mail: bmzpri@ukr.net

Ми є в соцмережах: , ,

Їхати:

-тролейбусами: № ЗА - від залізничного вокзалу;

№ ЗА та № 6А- від центрального автовокзалу;

-маршрутними таксі № 2, № 23, № 11, 12, № 20, № 1 А

_____________________________________________________________________________________________

Санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни та інвалідів

           Керуючись Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту","Про жертви нацистських переслідувань", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", та постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 « Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад», путівки видаються  відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок:

 -      інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 - 21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня);

 -     учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день щороку (із січня по грудень);

 -     учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день позачергово щороку (із січня до грудня);

-     учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день один раз на два роки;

 -   інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 - 21 день в порядку черговості в міру надходження путівок.

        Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою №070/о.

           Станом на 01.09.2015 року в управлінні соціального захисту населення Перечинської РДА перебувають в черзі  на санаторно-курортне лікування 74 інваліди.

              Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. № 187 (із змінами)  та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян за 2015 рік у санаторіях Міністерства соціальної політики пройшли оздоровлення 4 чоловік, із них:

 -  1 інвалід  III групи  загального захворювання  в санаторій “Алмаз (Львівська область);

 -  1 інвалід ІІ групи загального захворювання оздоровився в сан. “Перемога (Київська область);

 -  1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан. “Орізонт (Одеська область);

 -  1 учасник бойових дій оздоровився в сан. Слава (Полтавська область).

  За рахунок коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам   

 оздоровилося 12 осіб, із них:

 -       8 інвалідів війни та 1 учасник бойових дій - в санаторії “Синяк”;

-       1 інвалід війни та 1 учасник бойових дій в санаторії “Поляна”;

-       1 інвалід війни в санаторії “Карпати”. 

___________________________________________________________________________________________

УМОВИ ПРИЙОМУ

 ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2015 - 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 30 років, що мають інвалідність, стан здоров`я яких дозволяє навчатись та працювати за обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

На базі 9 класів

-   Оператор комп`ютерного набору                                         -   Кухар. Кондитер.
Електромеханік з ремонту та обслуговування                     (Термін навчання 2,5р.)
лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання Зр.)

-   Оператор комп`ютерного набору. Секретар керівника;

(Термін навчання З р.)

Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію

На базі 11 класів

♦♦♦    Радіомеханік з обслуговування та ремонту                   ♦>   Оператор комп`ютерного набору. Соціальний

радіотелевізійної апаратури. Електромеханік з                       робітник;

ремонту та обслуговування лічильно-                                         (Термін навчання 1,5р.)

обчислювальних машин;                                                  ♦   Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

(Термін навчання 1,5р.)                                                        Електромеханік з ремонту та обслуговування

лічильно-обчислювальних машин;
♦♦♦    Оператор комп`ютерного набору.                                         (Термін навчання 1,5 р.)

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);          ♦   Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.

(Термін навчання 1,5р.)                                                      Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття.

        Кухар. Кондитер; (Термін навчання 1,5 р.)                               (Термін навчання 1,5 р.)

        Оператор комп`ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; (Термін навчання 1,5 р.) Випускникам видається диплом про набуту професію.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом
- Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.                    - Кухар. Кондитер.

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;                      (Термін навчання 1,5р.)

(Термін навчання 1,5 р.) Випускникам видається диплом про набуту професію.

Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:

1.    Заяву на ім`я директора.

2.    Направлення на навчання відділу міського                       7.    Довідку з місця проживання про склад сім`ї,
(районного) управління праці та соціального захисту             8.    Шість фотокарток розміром 3x4 см.
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром           9.    Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
зайнятості населення                                                              народження. Військовий квиток подається особисто.

3.     Довідку ЛКК про можливість навчання певній                  10. Три поштових конверта, папку для паперів,
професії.                                                                                 11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.

4.    Довідку медико - соціальної експертної комісії                 12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
або медичний висновок для осіб до 18 років та                      ЧАЕС (за наявності)

форму(картку) індивідуальної програми реабілітації               13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,

інваліда.                                                                                  14. Швидкозшивач та 10 файлів.

5.    Документ про освіту.

6.     Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,

телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)

моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47

 

ztvpui@gmail.ru

____________________________________________________________________________________________

04.12.2014

 3 грудня українське суспільство відзначає Міжнародний день інвалідів. Проведення Міжнародного дня інвалідів спрямовано на привернення уваги  суспільства до розв’язання проблем людей з обмеженими  фізичними та психічними можливостями, захист їх гідності, прав та благополуччя.

         У зв’язку з проведенням Міжнародного дня інвалідів, головою райдержадміністрації прийнято розпорядження «Про підготовку та проведення в районі у 2014 році Міжнародного дня інвалідів» від  24.11.2014р. № 356 та затверджено план заходів.

            Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості, за участі заступника голови державної адміністрації Марини Чомоляк 28 листопада 2014 року проведено засідання круглого столу на тему: «Шляхи вирішення проблем працевлаштування осіб з обмеженими фізичним можливостями».

       Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 2 грудня на базі районного територіального центру соціального обслуговування було організовано і проведено зустріч осіб з обмеженими фізичними можливостями з представниками державної адміністрації та міської ради.

        В районній дитячій бібліотеці, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з благодійним фондом «Опіка», 3 грудня 2014 року, організовано розважальну програму та надані подарунки дітям з обмеженими фізичними можливостями.         

       Питання соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями є пріоритетним в організації навчально-виховного процесу. В загальноосвітніх школах району, на даний час, навчається 29 дітей-інвалідів із них: 10- навчаються за індивідуальною формою навчання вдома.

    Усі діти-інваліди стовідсотково забезпечені підручниками, безкоштовним харчуванням, користуються першочерговим правом на  оздоровлення.

             Діти з обмеженими фізичними можливостями  охоплені гуртковою роботою за місцем навчання.

           Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації постійно здійснюється медико-соціальне обслуговування інвалідів усіх категорій, виїзд медичних бригад у віддалені населені пункти району, медикаментозний супровід обслуговування інвалідів усіх категорій з урахуванням пільг, якими вони користуються відповідно до чинного законодавства.

       Відділом культури райдержадміністрації з нагоди Міжнародного дня інвалідів організована операція  «Милосердя» та концертна програма в Турє-Реметівському психоневрологічному інтернаті. Центральною районною бібліотекою та бібліотеками-філіями надавалися послуги по обслуговуванню книгою на дому, людей з обмеженими фізичними можливостями. Проведена година милосердя «Творіть добро для тих хто поруч», бесіди за «круглим столом»: «Байдужість найстрашніший ворог людини», «Будемо милосердними», «Що таке милосердя ? ».

        Районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) обслуговуються 379 інвалідів. Із них на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома- 41 інвалід та 338- інвалідів обслуговуються відділенням соціально побутової адаптації.

      До Міжнародного дня інвалідів всім одиноким громадянам з обмеженими фізичними можливостями надано гуманітарну допомогу. Всі одинокі інваліди забезпечені паливними дровами.

       Районним територіальним центром соціального обслуговування надано у тимчасове користування особам з обмеженими фізичними можливостями 65 допоміжних засобів пересування а саме:

        - крісло-стілець з санітарним оснащенням  - 19 шт;

        - крісла-колісні  -11 шт;

        - допоміжні засоби ходіння -7 шт;

        - палиці-милиці  -28 шт.

      Управлінням Пенсійного фонду України в Перечинському районі постійно проводиться робота щодо здійснення виїзних прийомів громадян з інвалідністю за місцем їх проживання.

       Питання  соціального захисту інвалідів перебуває на постійному контролі в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. Робота з інвалідами в районі має системний характер. Процесу сприяє тісний контакт з районним товариством інвалідів. Зокрема, управлінням розроблено та рішенням сесії районної ради від 18.10.2012 № 234 затверджено Програму сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів. На виконання вище згаданої програми на 2014 рік  виділено 15,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги, оздоровлення та проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів.

      Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”  підвищено рівень соціального захисту дітей-інвалідів. Допомога, яка надається відповідно до Закону Україну “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виплачується:

   - інвалідам з дитинства I групи (підгрупа А з надбавкою на догляд) в розмірі – 1660,75грн.;

-          інвалідам з дитинства I групи (підгрупи Б з надбавкою на догляд) -   1423,50грн.;

-          інвалідам з дитинства II та III  групи відповідно – 949,00 грн.,      

-          допомога дітям-інвалідам віком до 6-ти років з урахуванням надбавки на догляд за ними   – 1180,30 грн.,

дітям-інвалідам від 6-ти до 18-ти років відповідно – 1307,30 грн..

       На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2135  інвалідів  з них:

           -    I групи – 223 особи;

          -   II групи – 829 осіб;

          -   III групи – 924 особи;

          -   діти-інваліди 159 осіб.

       В районі проживає 36 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 8 дітей.

      Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно  постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р. протягом поточного року видано:

-       16 особам направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами в т.ч. 4 направлень дітям-інвалідам;

-       7 направлень на забезпечення кріслом-колісним дорослого населення та 2 направлення дітям-інвалідам;

-       2 направлення на забезпечення кріслом-стільцем з санітарним оснащенням;

-       2  направлення на забезпечення спеціальними засобами для орієнтування;

-       1  направлення на забезпечення палицями-милицями;

-       1 направлення на забезпечення столом-партою.

    

       10 інвалідів пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі, 14 – інвалідів пройшли санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету, 6 дітей-інвалідів пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, 11 дітей-інвалідів оздоровлено в стаціонарних таборах.

            За рахунок коштів державного бюджету одноразову матеріальну допомогу отримали 11 інвалідів. 

       Інваліди - це не просто категорія людей. Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все у житті буде добре. І тому, переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоровя  не тільки у день 3 грудня, але й протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди і вони потребують допомоги і уваги.    

_____________________________________________________________________________________________

24.09.2014

Згідно Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2117 інвалідів.

     Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 року з початку 2014 року видано:

-          10 особам направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами (в т.ч. 4 направлення дітям-інвалідам);

-          5 направлення на забезпечення кріслом-колісним (1 направлення дитині-інваліду);

-          2 направлення на забезпечення кріслом з санітарним оснащенням;

-          2 направлення на забезпечення спеціальними засобами для орієнтування;

-          1 направлення на забезпечення палицями-милицями.

 

 

     На фото жителька с.Порошково, Легеза Тетяна Іванівна, яка отримала для своєї доньки Легеза Катерини крісло-колісне, виробник ТзОВ “Науково-виробничий центр “Антей-ЛТД”.

 ____________________________________________________________________________________________

01.08.2014

Згідно Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 2117 інвалідів.

     Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 року з початку 2014 року видано :

-          7 особам направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами (в т.ч. 4 направлення дітям-інвалідам);

-          4 направлення на забезпечення кріслом-колісним (1 направлення дитині-інваліду);

-          2 направлення на забезпечення кріслом з санітарним оснащенням;

-          2 направлення на забезпечення спеціальними засобами для орієнтування;

-          1 направлення на забезпечення палицями-милицями.

 

На фото житель м.Перечин, Самко Михайло Юрійович, який отримав велосипед триколісний моделі ВТП, виробник Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування.

 ____________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Відбір і направлення інвалідів до Центру реабілітації здійснюють місцеві органи  соціального захисту населення

 

 

 

Центр надає можливість для інвалідів І-ІІІ груп працездатного віку, що не потребують стороннього догляду, БЕЗКОШТОВНО набути професії:

v  оператор комп`ютерного набору (6 місяців);

v  швачка (3 місяці);

v  конторський службовець (бухгалтерія) (9 місяців);

v  кравець (3 місяці);

v  молодша медична сестра з догляду за хворими (6 місяців).

 

 Ліцензії: АД № 073201; АВ № 652557, АД № 041362

 

            Навчання, проживання, 3-х разове харчування, медичний супровід та соціально-психологічна реабілітація в Центрі проводиться БЕЗКОШТОВНО.

            Після закінчення навчання слухачі Центру отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДО ЦЕНТРУ:

 

v  направлення місцевих органів соціального захисту населення;

v  копія документів про середню освіту;

v  заява;

v  копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;

v  медична довідка - форма 086-О з обов`язковим зазначенням даних про обстеження психіатром, наркологом, онкологом і дерматовенерологом та висновком медичної комісії про професійну придатність;

v  індивідуальна програма реабілітації інваліда (видана МСЕК);

v  копія паспорта (1-й і 2-й розвороти та сторінка з реєстрацією);

v  дві фотокартки (3x4 см);

v  копія довідки про ідентифікаційний код;

v  тестування з професії в місцевих центрах зайнятості

Чекаємо Вас за адресою:
58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,8А

Тел.:  (0-3722) 4-59-04, 4-73-71, моб. 050 1061668
web: www.bmcpri.org.ua; e-mail: bmzpri@rambler.ru

Їхати тролейбусами:
№ ЗА - від залізничного вокзалу, № ЗА та
№ 6А-  від центрального автовокзалу;

маршрутними таксі  № 2, № 23, № 11,  12, № 20№1 А

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФІК

прийому осіб з обмеженими фізичними можливостями проводиться

в будівлі Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Перечин, пров. Червоноармійський, 5

 

Токар Надія Іванівна

Начальник відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів

Щовівторка

з 10.00 до 12.00 к.ч.

 

Ситар Мар’яна Василівна

Головний спеціаліст по роботі з інвалідами та малозабезпеченими громадянами відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів

Щочетверга

з 10.00 до 12.00 к.ч.

 

     

____________________________________________________________________________________________

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. № 187 (із змінами  № 617 від 09.07.2008р та № 1097 від 01.12.2010р., №252 від 17.03.2011р.) за 2013 рік у санаторіях Мінпраці та соціальної політики пройшли оздоровлення 9 чоловік, із них:

-       1 інвалід війни та 1 особа на яку поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни”;

-  1 інвалід  загального захворювання  в клінічний санаторій ім. Пирогова  “Курорт Куяльник”;

-  1 інвалід ІІІ групи загального захворювання оздоровився в сан. “Авангард”;

-  1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан.»Курорти Приазов’я»;

-   1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан. «Жовтень»;

- 1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан.«Новомосковський»;

-       2 інваліди-спинальники в санаторій ім. “М.І.Пирогова” та сан. "ім. Бурденка". 

 За рахунок коштів по субвенції оздоровилося 11 чоловік, із них:

-       6 інвалідів війни в санаторій “Синяк”, та 2 учасники бойових дій.

-       3 інваліди війни в санаторій “Поляна”. 

    Сім осіб з обмеженими фізичними можливостями  пройшли курс реабілітації у Виноградівському реабілітаційному центрі.    

_____________________________________________________________________________________________

Кримський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів проводить професійну підготовку інвалідів по таким спеціальностям:

1.     Взуттьовик з ремонту взуття (3 розряд), термін навчання – 3,5 місяці,

2.     Секретар керівника (організації, підприємства), термін навчання – 6,5 місяців;

3.     Оператор компютерного набору (2 розряд), термін навчання – 5.5 місяців;

4.     Оператор компютерного набору (3 розряд), термін навчання – 6.5 місяців;

5.     Лицювальник – мозаїст (2-3 розряд), термін навчання – 4,5 місяців;

6.     Лицювальник – плиточник (2 розряд), термін навчання – 2,5 місяців;

7.     Живописець (2 розряд), термін навчання – 9 місяців;

8.     Тесляр (2 розряд), термін навчання – 4.5 місяців;

9.     Вишивальник (1-2 розряд), термін навчання – 4,5 місяців;

10.  Кравець (2 розряд), термін навчання – 2,5 місяці;

11.  Різбяр по дереву і бересті (2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців;

12.  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, термін навчання – 9 місяців;

13.  Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (3 розряд), термін навчання – 9 місяців.

14.  Виробник художніх виробів з кераміки (3 розряд), термін навчання – 9 місяців;

15.  Конторський службовець (бухгалтерія), термін навчання – 9 місяців;

16.  Столяр будівельний (2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців

17.  Швачка (1-2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців.

            На курсову підготовку приймаються інваліди 1-3 груп працездатного віку (від 18 до 55 років – жінки, до 60 років - чоловіки), які не потребують догляду.           

            За додатковою інформацією звертатися за телефонами (06569) 25897, (066) 6121003.

Більш детальна інформація на сайті Центру

www.rehabilitation-centr.com

_____________________________________________________________________________________________