а Untitled Page

Почесне звання України «Мати-героїня»

     Вручення державної нагороди України  «Мати - героїня»

12 червня 2018р. в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації відбулося вручення державної нагороди України  «Мати - героїня».

За материнську самовідданість, народження, зразкове виховання дітей, здобуття  ними освіти, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України почесне звання "Мати-героїня”  отримала,  мати п’яти  дітей,  жителька села Порошково  - Плавайко Ніна Михайлівна, відповідно до Указу Президента України № 121 від 11.05.2018р.

 Нагородженій вручено посвідчення та нагрудний знак до почесного звання України «Мати - героїня».

Начальник управління                                                            В. Цвік

 

 

 Почесне звання «Мати-героїня»

З метою посилення уваги до проблем народжуваності і зміцнен­ня інституту сім”ї, відзначення матерів, які забезпечують умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров”я і духовного розвитку в Україні встановлено почесне звання «Мати-героїня». Почесне звання є державною нагородою України, якою відзначаються багатодітні матері. Присвоєння звання “Мати-героїня” провадиться Указом Президента України.

Кому присвоюється почесне звання «Мати-героїня»

Почесне звання «Матн-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» вдруге та пос­мертно не провадиться. Особи, відзначені орденом України, мо­жуть бути представлені до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» не раніше, ніж через три роки після нагородження.

 

Вимоги до багатодітних матерів, які претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

До присвоєння почесного звання «Мати-героїня» може бути представлена багатодітна матір, яка народила і виховує п’ятьох і більше дітей і забезпечує умови для їх зростання у сім’ї, створює сприятливі умови для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Почесне звання присвоюється за материнську самовідданість та зразкове виховання дітей, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України.

 

Порядок висунення кандидатур та подання клопотань про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Висунення осіб для представлення до відзначення почесним званням України «Мати-героїня» здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ та організацій, громадських організаціях, творчих спілках, товариствах, об”єднаннях громадян, які є юридичними особами, незалежно від типу, форми власності та господарювання, а також органами місцевого самоврядування. Тут проводяться загальні збори, на яких обговорюється кандидатура, затверджується нагородний лист з характеристикою на багатодітну матір та складається протокол засідання. Керівними органами цих колективів готується клопотання про представлення до нагородження почесним званням “Мати-героїня”, яке разом з іншими документами подається до відповідного місцевого органу виконавчої влади.

 

Розгляд нагородних документів на багатодітних матерів

Нагородні матеріали, підготовлені згідно чинного законодавст­ва та вимог, розглядаються на засіданні колегії райдержадміністрації чи виконкому міської ради, відповідно до місця прожи­вання багатодітної родини. За результатами їх позитивного рішен­ня відділ у справах сім”ї, дітей та інвалідів управління соціального захисту населення  райдержадміністрації готує:

-        подання на ім’я голови облдержадміністрації щодо представ­лення багатодітної матері до присвоєння почесного звання «Мати- героїня»;

-            клопотання на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щодо представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

А також опрацьовує та перевіряє:

-              підготовлений трудовим колективом чи органом місцевого самоврядування нагородний лист встановленого взірця (Форма від 17 березня 2003 року).

 

     Проводить обстеження умов проживання багатодітної сім’ї, за його результатами складає відповідний Акт.

Робить запити до навчальних закладів, де навчаються діти з багатодітної родини, а також до трудових колективів, де працюють повнолітні діти з вищезазначених сімей, збирає характеристики на них та дані про державну допомогу родині і пільги, якими вона користується.

На основі зібраних даних складає Соціальний паспорт багатодітної родини.

Весь пакет нагородних документів надсилається на адресу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. На колегії Департаменту облдержадміністрації здійснюється їх попередній розгляд. На підтриманих колегією матерів готується подання на ім”я голови облдержадміністрації щодо представлення до присвоєння почесного звання  “Мати-героїня”.

 

Перелік документів на багатодітну матір, необхідних для представлення до присвоєння почесного звання “Мати-героїня”

 

1.  Ксерокопія паспорта багатодітної матері (1,2,10,11 сторінки)

2.    Ксерокопії свідоцтв про народження на всіх дітей.

3.    Довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для тих, хто працює та проживає разом з родиною).

4.    Акт обстеження умов проживання багатодітної сім’ї.

5.    Соціальний паспорт багатодітної родини встановленого взірця. 

6.    Подання виконкому міської, сільської (селищної) ради на ім`я голови райдержадміністрації або міського голови щодо представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

7.    Нагородний лист за формою від 17 березня 2003 року у 5-х екземплярах, оригінал.

* Всі необхідні бланки та консультації з питань оформлення документів на багатодітну матір, необхідні для представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня», можна отримати у відділі у справах сім’ї, дітей та інвалідів райдержадміністрації.