Перелік адміністративних послуг

Перелік

адміністративних послуг Центру надання адміністравтивних послуг при районній державній адміністрації

 1. Видача довідки для оформлення комунальних послуг педагогам пенсіонерам.

2. Видача довідки про підтвердження педагогічного стажу.

3. Підготовка висновків щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі.

4. Надання згоди на звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

5. Погодження виїзду з України дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку.

6. Видача відповідного висновку (рішення) про надання дозволу на спілкування батькам, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров`я на підставах, передбачених частиною 3 статті 143 СК України у разі подання ними заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому, на вихідні дні чи на канікули.

7. Надання будівельного паспорту на забудову земельної ділянки.

8. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

9. Внесення змін до будівельного паспорта на забудову земельної ділянки.

10. Видача культосвітнім працівникам довідок про підтвердження стажу і місця роботи культосвітніх працівників району.

11. Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

12. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об`єктів.

13. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного

земельного кадастру.

14. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

земельну ділянку.

15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею

витягу.

16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

17. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

18. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

19. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

21.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про  обмеження у використанні земель.

22.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

23. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

24. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до

Державного фонду документації із землеустрою.

25. Видача довідки із  звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями .

26. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

27.Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки,що містить узагальнену інформацію про землі (території).

28. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формівикопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

29. Реєстрація декларація відповідності матеріально- технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

30. Реєстрація декларації про утворення відходів.

31.Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

- спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток);

- дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

- експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків;

- висновок державної екологічної експертизи;

-дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря саціонарними джерелами;

- дозвіл на спеціальне водокористування;

- експлуатаційний дозвіл;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

 

- дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

-  спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток);

- дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

 _______________________________________________________________________________________

                                           Продовження інформаційних та технологічних карток

                                                                            дальше         

                                                                            дальше

                                                                            дальше

                                                                           дальше

                                                                           дальше

                                                                      Зразки заяв

                                                       Заява на будівельний паспорт