а Untitled Page

Перелік адміністративних послуг

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

     27.09.2019                                  Перечин                                              № 193

 

 Про затвердження переліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг при   районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,  Закону України „Про адміністративні послуги”, Закону України „Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”:

 

         1. Затвердити перелік адміністративних послуг Центру надання адміні-стративних послуг при  районній державній адміністрації (додається).

         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж-адміністрації 09.10.2018 № 295 „Про затвердження переліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг при   районній державній адміністрації”.

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

           

 

 

Голова державної адміністрації                                     Мар’яна ЛАДОМИРЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

27.09.2019 № 193

 

Перелік

адміністративних послуг Центру надання адміністравтивних послуг при районній державній адміністрації

 

1.Видача довідки для оформлення комунальних послуг педагогам пенсіонерам.

2.Видача довідки про підтвердження педагогічного стажу.

3.Підготовка висновків щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі.

4.Надання згоди на звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

5.Погодження виїзду з України дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку.

6. Видача відповідного висновку (рішення) про надання дозволу на спілкування батькам, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров`я на підставах, передбачених частиною 3 статті 143 СК України у разі подання ними заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому, на вихідні дні чи на канікули.

7.Надання будівельного паспорта на забудову земельної ділянки.

8.Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

9. Внесення змін до будівельного паспорта на забудову земельної ділянки.

10.Видача культосвітнім працівникам довідок про підтвердження стажу і місця роботи культосвітніх працівників району.

11.Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

12.Установлення статусу, видача посвідчень:

а) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

б) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених ккатегорій);

в) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

г) учасникам війни;

д) інвалідам війни;

е)особам, які постраждали від торгівлі людьми;

є) інвалідам та дітям інвалідам.

13.Спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток).

14.Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

15.Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

16.Видача дублікату дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

17.Переоформлення дозволу  на проведення заходів із залученням тварин.

18.Анулювання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

19.Висновок державної екологічної експертизи.

20.Видача дубліката висновку екологічної експертизи.

21.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи.

22.Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи.

23.Видача дубліката дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи.

24.Переоформлення дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи.

25.Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення.

26.Анулювання дозволу на спеціальне використання пртродних ресурсів у межах територій та об’єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення.

27.Переоформлення дозволу на спеціальне використання пртродних ресурсів у межах територій та об’єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення.

28.Реєстрація декларації про відходи.

29.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

30.Дозвіл на спеціальне водокористування.

31.Анулювання дозволу  на спеціальне водокористування.

32.Спеціальний  дозвіл  на  спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток).

33.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

34.Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів.

35.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного

земельного кадастру.

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

земельну ділянку.

37. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею

витягу.

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

39.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

40.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

41.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

42.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

43.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про  обмеження у використанні земель.

44.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

45. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про

наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

46. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до

Державного фонду документації із землеустрою.

47. Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями .

48.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

49.Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

50.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру,   кадастрової карти (плану).

51.Державна реєстрація створення територіального осередку творчої спілки .

52.Державна реєстрація включення відомостей про територіальний осередок творчої спілки, зареєстрований до 01 липня 2004 року, відомості про який не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

53. Державна реєстрація змін до відомостей про територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

54.Державна реєстрація рішення про припинення територіального осередку творчої спілки.

55.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) територіального осередку творчої спілки.

56.Державна реєстрація припинення територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.

57.Державнаї реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.

58. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

59.Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

60. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

61.Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

62.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

63.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації .

64.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації .

65.Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

66.Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

67.Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

68.Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців .

69.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

70.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

71.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

72. Державна реєстрація створення громадського об’єднання .

73.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об`єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

74.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об`єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

75.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об`єднання.

76.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об`єднання.

77.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об`єднання.

78.Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об`єднання.

79.Державна реєстрація припинення громадського об`єднання в результаті його ліквідації .

80.Державна реєстрація припинення громадського об`єднання в результаті його реорганізації .

81.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об`єднання.

82.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об`єднання.

83. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об`єднання.

84. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії.

85.Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

86.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

87.Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії .

88.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії .

89.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації .

90.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації .

91.Державна реєстрація  громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи .

92. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

93.Державна реєстрація припинення громадського об`єднання, що не має статусу юридичної особи .

94.Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи .

95.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань .

96.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи .

97. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об`єднання.

98.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об`єднання.

99.Державна реєстрація постійно діючого третейського суду.

100. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

101.Державна реєстрація припинення  постійно діючого третейського суду.

102.Видача дубліка та свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад.

103.Державна реєстрація внесення змін до статуту територіальних громад.

104. Державна реєстрація статутів територіальних громад.

105.Скасування реєстрації статуту територіальних громад.

106.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

107.Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

108.Державна реєстрація  вкючення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань( крім громадського формування).

109.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ( крім громадського формування).

110.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа( крім громадського формування).

111.Державна реєстрація переходу юридичної особи  на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

112.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).

113.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

114.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

115.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

116.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

 

(крім громадського формування).

117.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

118.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

119.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи  (крім громадського формування).

120.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

121.Державна реєстрація фізичної особи підприємця.

122.Державна реєстрація включення  відомостей про фізичну  особу- підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

123.Державна реєстрація змін про фізичну  особу- підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

124.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням.

125.Видача витягу з Єдиного  державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

126.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

127.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

128.Державна  реєстрація  інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

129.Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації.

130.Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

131.Надання відомостей з державеного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно- територіальних одиниць.

132.Надання відомостей з державеного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

133.Надання відомостей з державеного земельного кадастру у формі довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території).

134.Надання відомостей з державеного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

135.Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з видачею витягу.

136. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно- територіальних одиниць, з видачею витягу.

137.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

138.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою.

139. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій докуметів, створюються під час ведення державного земельного кадастру.

140.Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки.

141.Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

142.Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру.

143.Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

144.Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

145.Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

146.Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

147.Зняття з обліку  великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

148.Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація)  великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

149.Реєстрація декларації відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

 

 

 

 

 


 

                                           Продовження інформаційних та технологічних карток

                                                                            дальше         

                                                                            дальше

                                                                            дальше

                                                                           дальше

                                                                           дальше

                                                       Заява на будівельний паспорт