а Untitled Page

Фінансове управління

 

Порядок
 складання і виконання розпису районного бюджету 


 

         Звіт про виконання районного бюджету Перечинського району за 2018 рік


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до річного звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

Доходи

        До загального фонду районного бюджету протягом 2018 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 228112,8 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  232511,9 тис.грн, що становить 98,1 відсотків.

По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 100 відсотків, (уточнений план 15394,9 тис.грн, надійшло доходів 15395,4 тис.грн.).

   Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  1344,9 тис.грн.

 

       Аналіз виконання доходів районного бюджету по загальному фонду.

                                                                                                                      (тис.грн)

 

Затверджено на 2018 рік

Затверджено на 2018 рік з врахуванням змін

Виконано за

  2018 р.

Відс.

виконання

Податкові і неподаткові надходження

14050,0

15394,9

15395,4

100,0

Податок на доходи фізичних осіб

13871,0

15195,9

15115,7

99,5

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

0,8

 

 

 

Надходження частини чистого прибутку підприємств комунальної власності

0,2

 

 

 

Надходження орендної плати за за користування комунальним майном спільної власності міста, сіл

100,0

100,0

127,2

127,2

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців

35,0

35,0

24,4

 

69,7

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

40,0

40,0

92,0

230,0

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

 

5,3

 

Інші неподаткові надходження

3,0

24,0

30,8

128,3

Офіційні трансферти

216254,4

217117,0

212717,4

98,0

Всього доходів з трансфертами

230304,4

232511,9

228112,8

98,1

 

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2018 рік надходження  цього податку склали  15115,7 тис.грн., при уточненому плані 15195,9 тис.грн., що становить 99,5 відсотка. Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становив 98,2 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

Від орендної плати за користування комунальним майном спільної власності  Перечинського району до  районного бюджету надійшло 127,2 тис.грн, при плані 100,0 тис.грн, виконання становить 127,2 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців поступило 24,4 тис.грн., або 69,7 % від запланованих, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно -  92,0 тис.грн. при плані 40,0 тис.грн., або у 2,3 рази більше ніж планувалося, крім того надійшло 5,3 тис.грн. коштів від плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, такі надходження в районному бюджеті не заплановані.

Інших неподаткових надходжень до районного бюджету  надійшло 30,8 тис.грн., при запланованих 24 тис.грн., що становить 128,3 %.

Протягом 2018 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 14366,0 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров‘я  -  10474,5 тис.грн., стабілізаційної дотації – 318,2 тис.грн., іншої додаткової дотації – 1735,3 тис.грн., тобто стовідсотково.

Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім‘ям) та інших субвенцій із запланованих 190223,0 тис.грн., одержано за звітний період 185823,4 тис.грн., що складає 99,4 %.  В тому числі освітньої субвенції надійшло 51719,5 тис.грн.,  медичної субвенції – 15257,6 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників. Субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій надійшло відповідно плану в сумі 3907,5 тис.грн. З інших місцевих бюджетів (в т.ч. обласного бюджету) отримано іншої субвенції на суму 287,9 тис.грн., при плані 291,1 тис.грн., що становить 98,9 %.

Аналіз виконання доходів районного бюджету по спеціальному  фонду.

                                                                                                       (тис.грн.)

                   

                     Назва доходів

Затверджено на 2018 рік

Затверджено на 2018 рік з врахуванням  кошторисних призначень

Фактично виконано за   2018 рік

Відсоток виконання

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

0

0

0,4

 

Власні надходження бюджетних установ

601,3

2506,6

2338,4

93,2

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

225,0

225,0

0

 

Разом доходів (без трансфертів)

826,3

2731,6

2338,8

85,6

Субвенції

0

5679,6

5669,6

99,8

Всього доходів (з трансфертами)

826,3

8411,2

8008,4

95,2

По спеціальному фонду  районного бюджету за 2018 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 2338,8 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 85,6 відс., в тому числі власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету, протягом року надійшло 2338,4 тис.грн, що становить 93,2 відсотки від річних кошторисних призначень. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло 0,4 тис.грн., які не планувалися. Не виконано план по надходженнях коштів від відчуження майна , так як не відбувся аукціон через відсутність заявників на участь у торгах.

Уточнений план по надходженнях субвенцій до спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік склав 5679,6 тис.грн., надійшло у звітному році 5669,6 тис.грн.,  що складає 99,8 відсотків. З них кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах заплановані в сумі 2596,0 тис.грн., фактично одержано 2586,1 тис.грн., або 99,6%.

 Видатки

        Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2018 рік виконана на 96,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 231569,1 тис.грн. освоєно 223919,0 тис.грн. Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік із врахуванням внесених змін до кошторисних призначень  виконана на 90,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 12022,6 тис.грн. освоєно 10909,5 тис.грн.

 Державне управління

По районному бюджету на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради протягом 2018 року використано 2168,8 тис.грн., при уточненому плані 2168,9 тис.грн., що складає 100 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2008,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 60,3 тис. грн., на інші видатки – 100,0 тис. грн.

Освіта

 На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2018 рік використано 69304,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 71467,5 тис.грн., або 96,9 відсотків від запланованих коштів.

 Аналіз

виконання видаткової частини в галузі “Освіта”.

 

         Назва

      КПКВК

План з урах.

змін на

2018 р.

Виконано

за 2018 р.

Відхиле

ння

% викона

ння

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами

1020

65329,9

63236,2

2093,7

96,8

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

1090

628,9

608,5

20,4

96,8

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими

 

1100

 

3057,5

 

3057,0

 

0,5

 

99,9

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1150

693,4

688,8

4,6

99,3

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1161

1509,7

1477,9

31,8

97,9

Інші програми та заходи у сфері освіти

1162

248,1

236,4

11,7

95,3

Разом

 

71467,5

69304,8

2162,7

96,9

 

 По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на 2018 рік 65889,4 тис.грн. освоєно коштів на суму 64022,9 тис.грн. Залишок асигнувань складає 1866,5 тис.грн., з яких кошти освітньої субвенції – 1816,8 тис.грн. На продукти харчування у 2018 році було заплановано 687,0 тис.грн., з яких освоєно 644,0 тис.грн., в т.ч. на харчування пільгових категорій використано 425,7 тис.грн. при плані на звітний період 457,0 тис.грн. Недоосвоєння коштів на харчування учнів в сумі 43,0 тис.грн. виникло через невиконання діто-днів відвідування. На оплату енергоносіїв при запланованих коштах у сумі 2457,7 тис.грн. використано 2349,7 тис.грн.

По  програмах у сфері освіти при уточненому плані на рік 230,0 тис.грн. освоєно 218,3 тис.грн. (Районна програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки).

 Охорона здоров’я

            На фінансування закладів охорони здоров’я за 2018рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 32781,2 тис. грн., з яких освоєно  31386,3 тис. грн., або виконання складає 95,7 відсотків.

Аналіз використання  коштів по охороні здоров’я

 в розрізі закладів та програм

                                                                                                                      (тис. грн.)

КПК

Назва

Уточнений план

Касові видатки

Відхилення

Відсоток

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

24176,4

22862,8

1313,6

94,6

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

6131,5

6061,2

70,3

98,9

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

1036,4

1035,5

0,9

99,9

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

60,0

60,0

-

100,0

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

608,9

608,9

-

100,0

2151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров‘я

708,0

705,8

2,2

99,7

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

60,0

52,1

7,9

86,8

РАЗОМ

 

32781,2

31386,3

1394,9

95,7

 

             На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я  24262,6 тис. грн. при плані 25555,5 тис. грн., або виконання складає 94,9 відсотки.

           На придбання медикаментів використано 952,5 тис. грн., при плані 952,7 тис.грн. , або виконання становить майже 100 відсотків від річних призначень. Витрати медикаментів на один ліжкодень  складають   26,77 грн. На придбання продуктів харчування використано 317,2 тис. грн. при плані 320,0 тис. грн., або виконання складає 99,1 відсоток. Вартість харчування одного ліжкодня становить 10,94 грн.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2894,1 тис.грн. при плані на рік –2982,1 тис.грн.

          На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я використано 52,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 60,0 тис.грн., а саме: на Програму забезпечення військовослужбовців учасників антитерористичної операції в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки освоєно 14,6 тис.грн. при плані 20,0 тис.грн., на Програму забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки використано 23,4 тис.грн. при такому ж плані, на Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018-2022 роки при плані 16,6 тис.грн. освоєно 14,1 тис.грн.

            Кошти, використані на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (1035,5 тис.грн.), онкологічних хворих (60,0 тис.грн.), на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (608,9 тис.грн.) та на інші програми в галузі охорони здоров‘я (52,1 тис.грн.) дали можливість забезпечити 160 хворих інсуліном та високоефективними пероральними цукрознижуючими препаратами, провести раннє виявлення злоякісних пухлин, забезпечити хворих онкологічними захворюваннями медичними препаратами та виробами медичного призначення (надано препарати 32 особам). Також забезпечено 25 військовослужбовців-учасників АТО в районі життєво-необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення, надано 1 особі лікарські засоби, необхідні для лікування (підтримки життя) хворих Перечинського району з рідкісними хворобами, поліпшено якість лікування хворих з незворотнім ураженням нирок, шляхом забезпечення їх необхідними медичними препаратами, що значно покращило ефективність сеансів діалізу із застосуванням "штучна нирка" та покращило якість  диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових трансплантів (4 особи одержали медичні препарати).

 Соціальний захист і соціальне забезпечення

          На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 105385,1 тис. грн., освоєно на цю галузь 101378,6 тис. грн., або виконання складає 96,2 відсотків.  

Аналіз використання  коштів по соціальному захисту і соціальному забезпеченню

 за 2018 рік

                                                                                                                      (тис. грн.)

КПК

Назва закладу

Уточнений план

Касові видатки

Відхилення

Відсоток

 

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

24077,7

 

23166,3

 

911,4

 

96,2

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

3741,8

 

3741,8

 

 

100,0

3040

Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

 

 

58271,7

 

56924,2

 

1347,5

 

97,7

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по  догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної  виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

 

15754,5

 

14069,4

 

1681,1

 

89,3

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер центр)

 

 

 

2095,4

 

 

 

2091,0

 

 

 

4,4

 

 

 

99,8

3112

Заходи державної політики з питань дітей, та їх соціального захисту

 

3,0

 

3,0

 

 

 

100

3121

Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

 

232,7

232,6

0,1

99,9

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

222,6

 

220,6

 

2,0

 

99,1

3171

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування

14,3

12,1

2,2

84,6

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

10,0

10,0

-

100,0

3230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типута прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогина утримання дитини в сім’ патронатного вихователя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

799,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         93,6

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

109,0

107,8

1,2

98,9

РАЗОМ

 

105385,1

101378,6

4006,5

96,2

  

Р о з ш и ф р о в к а

видатків по КПКВК 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2018 рік

                                                                                                                               (тис. грн.)

№п/п

Назва видатків

Уточнений план

 

Виконано

1.

Програма надання депутатами Перечинської районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2018 році

 

21,0

 

 

20,0

2.

Програма “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки

 

88,0

87,8

 

Разом

109,0

107,8

 

Перелік організацій, яким надано фінансову

підтримку в 2018 році

КПКВК 3192 (загальний фонд)

(тис. грн.)

                                                              

Назва організації

Уточнений план

Касові

 

1.

Фінансова підтримка Перечинського районного товариства інвалідів

 

10,0

 

10,0

 

Всього

10,0

10,0

 

 Культура і мистецтво. 

З районного бюджету на фінансування установ культури  протягом 2018 року витрачено 4031,6 тис.грн., при планових призначеннях 4063,4 тис. грн., що становить 99,2 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями при запланованих коштах у сумі 3511,0 тис.грн. освоєно 3504,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв використано 384,0  тис.грн. при плані 408,4 тис.грн., на інші видатки при плані 144,0 тис.грн. використано 143,1 тис.грн.

 

КПК

Назва КПК

Уточнений план на     2018 рік

Використано протягом 2018 року

Залишки асигнувань

Відсоток виконання плану

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

2289,3

2277,7

11,6

99,5

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1390,7

1370,6

20,1

98,6

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

358,4

358,3

0,1

99,9

4082

Iншi заходи в галузі культури і мистецтва

25,0

25,0

 

  100,0

 

Всього

4063,4

4031,6

31,8

99,2

 

  Фізична культура і спорт.

          На фінансування фізичної культури і спорту у 2018 році, а саме на виконання  програм  використано 10,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 10,0 тис.грн., що складає 100 відсотків виконання (Програма  розвитку пауерліфтингу на 2016-2020 роки).

 Житлово-комунальне господарство.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

       На виконання програм, які відносяться до іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства виділено 53,4 тис.грн., які стовідсотково освоєні, а саме по районному бюджеті на Програму ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки використано 53,4 тис.грн.  

Економічна діяльність

 Бюджет розвитку

         Запланований обсяг бюджету розвитку на 2018 рік становив 6080,4 тис.грн., використано за звітній період кошти в сумі 5203,3 тис.грн., або 85,6 відсотків., в тому числі :    

            - за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету при плані 2304,1 тис.грн. освоєно 1853,4 тис.грн., або 80,4 відсотків (за  рахунок коштів субвенції з державного бюджету на особливі освітні потреби видатки розвитку склали 245,4 тис.грн.(97,4%)  із передбачених 251,9 тис.грн.; кошти субвенції з держаного бюджету на розвиток нової української школи освоєно в обсязі 442,5 тис.грн. із запланованих 457,8 тис.грн., або 96,7 відсотків; на виплату грошової компенсації за належні жилі приміщення для сімей загиблих осіб, або осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) профінансовано 570,4 тис.грн., або 65,3 відсотків від планових показників (873,4 тис.грн.); за рахунок коштів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій при плані 721,0 тис.грн. освоєно коштів на суму 595,1 тис.грн.);

           - за рахунок  коштів освітньої субвенції освоєно 543,6 тис.грн. (75,2 %)  із передбачених 723,1 тис.грн.;

           - за рахунок коштів районного бюджету при плані на рік 809,2 тис.грн. освоєно 562,3 тис.грн., або 69,5 відсотків;           

           - кошти, виділені з обласного бюджету для району на видатки розвитку  освоєно в повному обсязі в сумі 2244,0 тис.грн.

         Аналіз використання коштів бюджету розвитку в розрізі розпорядників коштів та в розрізі об‘єктів наведено у додатку 1 до пояснювальної записки.

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої        інфраструктури

 

         На ремонт та утримання вулиць і автодоріг по загальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 152,7 тис.грн., з яких  профінансовано – 125,0 тис.грн., або 81,9 відсотків.

        На ремонт та утримання вулиць і автодоріг по спеціальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 2866,0 тис.грн., з яких  профінансовано – 2856,1 тис.грн., або 99,7 відсотків, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення здійснено ремонт на дорогах району  на загальну  суму  2586,1 тис.грн. із запланованих 2596,0 тис.грн. (99,6%), за рахунок коштів обласного бюджету на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400 використано 270,0 тис.грн. при такому ж плані.

 

Аналіз використання коштів

за рахунок  субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого

 

Назва об‘єкту

Уточнений план на 2018 рік, тис.грн.

Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 070808 (Перечин-Свалява) - Завбуч км 0+000-2+500

250,0

249,5

Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070801 Дубриничі - Новоселиця км 0+000-7+000

700,0

700,0

Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070802 Турички - Вільшанки км 0+000-4+400

446,0

445,9

Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070809 (Перечин - Свалява) - Мокра км 0+000-3+900

400,0

399,9

Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070810 Тур’я-Поляна - Полянська Гута км 0+000-8+000

800,0

790,8

Разом

2596,0

2586,1

 

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 

      Обсяг коштів, передбачений на реалізацію програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності становить 61,6 тис.грн., з яких освоєно 61,5 тис.грн., а саме на Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки при плані 46,6 тис.грн. використано 46,5 тис.грн. та стовідсотково освоєно кошти в сумі 15,0 тис.грн. на виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки.

Інша діяльність

  Заходи із  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

          На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету (обсяг резервного фонду становив 19,0 тис.грн.) використано кошти в сумі 6,0 тис.грн. із спрямованих 6,1 тис.грн.

         На Програму розвитку системи зв‘язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки використано 25,9 тис.грн. при плані 26,0 тис.грн.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування

       На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування ( Програма мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов‘язку на 2017-2019 роки) при плані 20,0 тис.грн. освоєно 16,0 тис.грн.

Резервний фонд

     Залишок резервного фонду районного бюджету складає 12,9 тис.грн.

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 

       Стовідсотково у сумі 318,2 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти дотації за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету та відповідно до плану кошти іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 10816,0 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

       Стовідсотково передано низовим бюджетам по загальному фонду кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 3786,5 тис.грн., а саме Тур‘я-Бистрянській сільській раді на капітальний ремонт ділянки вул. Духновича (від буд.№ 93 до буд.№ 141) у с. Тур‘я-Бистра Перечинського району в сумі 1498,9 тис.грн., Тур‘я-Реметівській сільській раді на будівництво кладовища в урочищі "Мочари" в с. Тур‘я Ремета Перечинського району (1 черга) в сумі 156,0 тис.грн. та на реконструкцію будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі, с.Тур’я Ремета, вул. Мала,2 (коригування) в сумі 750,0 тис.грн., Порошківській сільській раді на капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки с. Порошково Перечинського району в сумі 1381,6 тис.грн.

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

       На виконання інвестиційних проектів при плані 1258,9 тис.грн. освоєно кошти в сумі 1253,9 тис.грн., з них з районного бюджету виділено 119,0 тис.грн., з яких освоєно 114,0 тис.грн.; з обласного бюджету виділено 1139,9 тис.грн., які освоєні стовідсотково.

                                                                                                                        

Назва сільської ради та назва об‘єкту

Уточнений план на 2018 рік, тис.грн.

Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.

Вільшинківська сільська рада на реконструкцію спортивного майданчика на території Вільшинківського НВК  ЗОШ I-II ступенів- ДНЗ в с.Вільшинки, Перечинського району, Закарпатської області

19,0

14,0

Новоселицька сільська рада на реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ I-II ступенів- ДНЗ в с.Новоселиця, Перечинського району, Закарпатської області

740,0

740,0

Порошківська сільська рада на співфінансування інвестиційних проектів в рамках Програми співробітництва Закарпатської області України та Пардубицького краю Чеської республіки: Реконструкцію будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с.Мокра,60 Перечинського району, в тому числі проектно-кошторисна документація

499,9

499,9

РАЗОМ

1258,9

1253,9

 

         На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по загальному фонду при плані 13,1 тис.грн. профінансовано 8,4 тис.грн., по спеціальному фонду при плані 159,4 тис.грн. профінансовано 159,0 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту

Уточнений план на 2018 рік, тис.грн.

Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.

Тур‘я-Бистрянська сільська рада на коригування робочого проекту "Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070813 (Перечин-Свалява) - Тур‘я-Бистра км 0+000-2+400"

8,4

8,4

Тур‘я-Пасіцька сільська рада на коригування робочого проекту "Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070808 (Перечин-Свалява) - Завбуч км 0+000-2+500"

4,7

 

Разом по загальному фонду

13,1

8,4

Вільшинківська сільська рада на коригування робочого проекту "Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400" та проведення експертизи

 

35,5

 

35,2

Новоселицька сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт дорожнього покриття районної автодороги місцевого значення С 070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000 - км 5+209 Перечинського району Закарпатської області"

 

22,1

 

22,1

 

Новоселицька сільська рада на коригування робочого проекту "Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000 - 7+000 Перечинського району Закарпатської області" та проведення експертизи

64,0

63,9

Порошківська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070809 (Перечин-Свалява-Мокра), км 0+000-3+900

15,3

15,3

Тур‘я-Полянська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації (робочий проект) на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070810 Тур’я-Поляна - Полянська Гута км 0+000-8+000

17,2

17,2

Туричківська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації (робочий проект) на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення Під’їзд до с.Лікіцари км 0+000-км 2+000 в межах Туричківської сільської ради

5,3

5,3

Разом по спеціальному фонду

159,4

159,0

 

         Кошти по спеціальному фонду в сумі 777,6 тис.грн. на здійснення природоохоронних заходів освоєні в повному обсязі.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту

Уточнений план на 2018 рік, тис.грн.

Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.

Порошківська сільська рада на регулювання русла потока „Млинський” с.Порошково Перечинського району

373,0

373,0

Тур‘я-Реметівська сільська рада на будівництво берегоукріплення р.Туричка на території Тур`я-Реметівської сільської ради Перечинського району

404,6

404,6

Разом

777,6

777,6

 

         Стовідсотково по спеціальному фонду освоєно кошти в сумі 650,0 тис.грн. на співфінансування інвестиційних проектів.

        Низовим бюджетам по загальному фонду передано кошти іншої субвенції в суму 102,1 тис.грн. при плані 106,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 268,0 тис.грн. при плані 268,1 тис.грн.

Назва сільської ради та назва об‘єкту

Уточнений план на 2018 рік, тис.грн.

Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.

Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: "Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області"

14,2

9,9

Тур‘я-Реметівська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: "Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур’я» Перечинського району"

72,2

72,2

Туричківська сільська рада на виготовлення та встановлення автобусних зупинок в с.Лумшори

20,0

20,0

Разом по загальному фонду

106,4

102,1

Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: "Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області"

 

118,4

 

118,4

Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: для Вільшинківської сільської ради «Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних температурних умов в сучасному інформаційному центрі с.Вільшинки»

 

19,7

 

19,7

Тур‘я-Пасіцька сільська рада на придбання костюмів для колективу художньої самодіяльності Перечинського району “Раківчанка” с.Раково

32,0

32,0

Тур‘я-Реметівська сільська рада на проведення нормативної грошової оцінки земель Тур‘є-Реметівської сільської ради, в с. Тур‘ї Ремети Перечинського району

62,0

62,0

Тур‘я-Реметівська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: "Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур’я» Перечинського району"

16,0

15,9

Туричківська сільська рада на придбання музичної апаратури для клубу в с. Липовець

20,0

20,0

Разом по спеціальному фонду

268,1

268,0

 Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

         З районного бюджету виділено кошти субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 320,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі, а саме: по Програмі підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки використано 135,0 тис.грн., по Програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016-2018 роки – 100,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення у Перечинському районі на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики з питань фінансів на території району на 2016-2019 роки – 75,0 тис.грн.         

  Кредитування 

        В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 30,0 тис.грн. (план 30,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об‘єктів соціальної сфери та промисловості.

         По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 195,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які фактично профінансовано.   

         Станом на 01.01.2019 року залишки коштів по загальному фонду районного бюджету становлять 680,6 тис.грн., залишки коштів освітньої субвенції – 2005,4 тис.грн., залишки коштів медичної субвенції – 1299,8 тис.грн., залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 121,0 тис.грн.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                      Л. КЕРЕЦМАН


 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2019 рік


1. Найменування замовника: Фінансове управління Перечинської районної державної адміністрації

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02313625

3. Конкретна назва предмета закупівлі:

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

7. Процедура закупівлі

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

9. Примітки

Папір офісний

ДК021-2015: 30190000-7

2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 108

?Без застосування електронної системи

квітень, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-22-000158-c

Опубліковано: 22.01.2019

Оплата послуг на право користування АІС "Місцеві бюджети рівня міста та району "2006"

ДК021-2015: 72260000-5

2240: Оплата послуг (крім комунальних)

2 200

Без застосування електронної системи

травень, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-22-000123-a

Опубліковано: 22.01.2019

Передплата періодичних видань

ДК021-2015: 22210000-5

2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 992

Без застосування електронної системи

жовтень, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-21-004469-a

Опубліковано: 21.01.2019

Кондиціонер

ДК021-2015: 39710000-2

3110: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8 000

Без застосування електронної системи

червень, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-21-019251-c

Опубліковано: 21.01.2019

Оплата послуг з водовідведення

ДК021-2015: 90450000-6

2272: Оплата водопостачання та водовідведення

2 000

Без застосування електронної системи

лютий, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-21-019199-c

Опубліковано: 21.01.2019

Оплата електроенергії

ДК021-2015: 09310000-5

2273: Оплата електроенергії

21 500

Без застосування електронної системи

лютий, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-21-018547-c

Опубліковано: 21.01.2019

Оплата послуг зв"язку

ДК021-2015: 64210000-1

2240: Оплата послуг (крім комунальних)

9 799

Без застосування електронної системи

лютий, 2019

Кошти загального фонду державного бюджету

Номер плану: UA-P-2019-01-21-004127-a

Опубліковано: 21.01.2019

 

 


 

Про районний бюджет  на 2019 рік.

  

Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 228098,7 тис.грн., із них:  податки, збори та інші доходи -  16600,0 тис.грн., питома вага яких становить 7,3 %, трансферти – 211498,7 тис.грн., або 92,7 % від прогнозного обсягу доходів загального фонду районного бюджету. Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік прогнозується у сумі 799,8 тис.грн. - це власні надходження бюджетних установ.           

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік передбачено у сумі 228898,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 228098,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 799,8 тис.грн.  

У видатках районного бюджету відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування дошкільних закладів освіти та сільських будинків культури, клубів передбачається інша  дотація в обсязі 10500,0 тис.грн. У  районному бюджеті на 2019 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 120,0 тис.грн. та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 120,0 тис.грн. По загальному фонду створюється резервний фонд в сумі 35,0 тис. Для районної ради у  бюджеті на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі 2987,1 тис.грн. Районній державній адміністрації у бюджеті передбачено по загальному фонду 592,5 тис.грн. По спеціальному фонду заплановано 120,0 тис.грн. на реалізацію Районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (за рахунок повернення кредитів, наданих індивідуальним забудовникам). На 2019 рік для установ освіти  передбачено обсяг видатків у сумі 80340,2 тис.грн., у тому числі за загальним фондом   80185,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 154,8 тис.грн.(власні надходження). Відділу охорони здоров`я на 2019 рік передбачено видатки у сумі 26193,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 25643,9 тис.грн. та по спеціальному фонду – 550,0 тис.грн.( за рахунок власних надходжень). Головному розпоряднику коштів районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення у  районному бюджеті на 2019 рік передбачено видатки у сумі  102261,4,4 тис.грн., з них по загальному фонду – 102249,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 12,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних. На фінансування закладів культури  на 2019 рік передбачено видатки в сумі 5988,4 тис.грн., з них по загальному фонду – 5905,4 тис.грн. та по спеціальному – 83,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

        

                                                                                        Фінансове управління райдержадміністрації                                                                                                                   


 

УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

      ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцята    сесія  УІІ скликання

 

    РІШЕННЯ

    20.12.2018                             м.Перечин                                    №  526   

 

 

 

Про районний бюджет на 2019 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України  районна рада в и р і ш и л а:

 

1.     Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 228 898 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 228 098 700 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 799 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

            видатки районного бюджету у сумі 228 898 500 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 228 098 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 799 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

          повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 120 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету у сумі 120 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 35 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

        3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

       

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 830 000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

           11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

          12. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

12.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2019 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

12.6 Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

13. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

  14.  Відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та місцевими бюджетами району на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

15. Надати  право районній державній адміністрації на  протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування індивідуальних сільських  забудовників суми повернутих кредитів по районній цільовій програмі  “Власний дім на 2016-2020 роки.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

17. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

 

Голова ради                                                                                           М.І.Ласкін  

 

 

 


 

 

____________________________________________________________________________________________