Фінансове управління

 

 Про виконання Перечинського районного бюджету за 2017 рік

 До загального фонду районного бюджету протягом 2017 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 248688,8 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  250781,4 тис.грн, що становить 99,2 відсотка. По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 99,7 відсотків, (уточнений план 42359,8 тис.грн, надійшло доходів 42247,6 тис.грн.), недовиконання  на кінець року становить 112,2 тис.грн. Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  6959,8 тис.грн. Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2017 рік поступило цього податку в сумі 42011,3 тис.грн., при уточненому плані 42186,2 тис.грн., що становить 99,6 відсотка. Протягом 2017 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 10231,2 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров»я  -  12471,7 тис.грн., стабілізаційної дотації – 500,0 тис.грн., іншої додаткової дотації – 550,0 тис.грн., тобто стовідсотково.Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям) та інших субвенцій із запланованих 184527,0 тис.грн., одержано за звітний період 182547,0 тис.грн., що складає 98,9 %.  В тому числі освітньої субвенції надійшло 51971,4 тис.грн.,  медичної субвенції – 26985,4 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників. З обласного бюджету отримано іншої субвенції на суму 141,3 тис.грн., при плані 141,7 тис.грн., що становить 99,7 %.  По спеціальному фонду  районного бюджету за 2017 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 973,7 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 93,1 відс.Іншої субвенції заплановано на 2017 рік 1317,0 тис.грн., надійшло у звітному році 1311,9 тис.грн.,  що складає 96,7 відсотка.

Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за  2017 рік  (без видатків на кредитування) при уточненому плані на звітний період 249217,7 тис. грн. виконана в сумі 245265,4 тис. грн., тобто виконання складає 98,4 %. Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за  2017 рік  (без видатків на кредитування) при уточненому плані на звітний період 7680,1 тис. грн. виконана в сумі 6658,3 тис. грн., тобто виконання складає 86,7 %.

На фінансування державного управління протягом 2017 року використано 2515,1 тис. грн., при уточненому плані 2517,5 тис. грн., що складає 99,9 % від плану. На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2017 рік використано 74595,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 76533,2 тис.грн., або 97,5 відсотків від запланованих коштів. На фінансування закладів охорони здоров’я за 2017 рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 32653,2 тис. грн., з яких освоєно  32262,3 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків. На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 104708,2 тис. грн., освоєно на цю галузь 103469,5 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків.На фінансування установ культури протягом 2017 року використано 9185,7 тис. грн., при планових призначеннях 9243,1 тис. грн., що становить 99,4 % від плану. На фінансування фізичної культури і спорту у 2017 році використано 1156,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 1223,5 тис.грн., що складає 94,5 відсотків виконання.

          Видатки бюджету розвитку за 2017 рік склали 8691,3 тис.грн. при уточненому річному плані 9570,3 тис.грн., або 90,8 відсотків.

          На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій за рахунок коштів резервного фонду, який складав 245,0 тис.грн. спрямовано та використано 149,1 тис.грн., в т.ч. по районному бюджету – 91,8 тис.грн.  Залишок резервного фонду складає 95,9 тис.грн.

        На проведення місцевих виборів використано 1,6 тис.грн. (виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень)  при такому ж плані.

        На фінансування програм, які відносяться до інших видатків по загальному фонду  за 2017 рік було використано кошти в сумі 519,7 тис. грн. при плані 522,0 тис. грн., що становить 99,6 % від плану.

        По загальному фонду обсяг субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів по плану складає 605,3 тис.грн., з яких у 2017 році освоєно 595,3 тис.грн.

       Протягом 2017 року в цілому по районному бюджету на виконання програм по загальному та спеціальному фондах виділено 4449,4 тис.грн., з яких освоєно 4260,0 тис.грн.

        Стовідсотково профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів та закладів культури в сумі 20009,9 тис.грн. Протягом 2017 року по загальному фонду при уточненому плані на рік в сумі 1200,5 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти іншої субвенції в сумі 1200,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету при плані 862,5 тис.грн. профінансовано 862,6 тис.грн., по спеціальному фонду при плані 4443,0 тис.грн. передано кошти в сумі 4220,6 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету при плані 903,5 тис.грн. профінансовано 864,3 тис.грн.

       В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 120,0 тис.грн. (план 120,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості. По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 110,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які стовідсотково профінансовано.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                    Л.Керецман

ЗВІТ
 про виконання загального фонду Перечинського районного бюджету                                                               за 2017 рік
Найменування показника Код бюджетної класифікації План на звітний період Виконано Процент виконання від уточненого плану з врахув. змін на звітний перід
1 2 3 4 5
Залишки бюджетних коштів на 01.01.2017 року 208100 4000951 4000951  
І. Доходи:        
Податкові надходження: 10000000 42187300 42012503 99,6%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 42187300 42012503 99,6%
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 42186200 42011326 99,6%
Податок на прибуток підприємств 11020000 1100 1177 107,0%
Неподаткові надходження 20000000 172500 235119 136,3%
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 800 823 102,9%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету 21010300 800 823 102,9%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 168000 230012 136,9%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 85000 138238 162,6%
Інші неподаткові надходження 24000000 3700 4284 115,8%
Інші надходження 24060000 3700 4284 115,8%
Інші надходження 26060300 3700 4284 115,8%
РАЗОМ ДОХОДІВ 900101 42359800 42247622 99,7%
Офіційні трансферти 40000000 207729875 205749944 99,0%
Базова дотація 41020100 10231200 10231200 100,0%
Додаткова дотація з дежавного бюджету 41020200 12471700 12471700 100,0%
Стабілізаційна дотація 41020600 500000 500000 100,0%
Субвенції 41030000 184526975 182547044 98,9%
Субвенція з державного бюджету  на виплату допомоги сім"ям з дітьми,малозабезпеченим сім"ям 41030600 71700000 70469081 98,3%
Субвенція з державного бюдету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 25419000 25417877 100,0%
Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 41031000 4187775 4187775 100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 41033600 607800 509638 83,8%
Освітня субвенція 41033900 51971400 51971400 100,0%
Медична субвенція 41034200 26985400 26985400 100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034500 2060000 2060000 100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам нанадання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 41035400 791900 143265 18,1%
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 41035800 802100 801008 99,9%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  4103700 1600 1600 100,0%
Інші додаткові дотації 41020900 550000 550000 100,0%
Інші субвенції 41035000 141700 141261 99,7%
ВСЬОГО ДОХОДІВ 900103 250781375 248688827 99,2%
Одержано фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 203410 6658935    
Повернено фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 203420 -6658935    
БАЛАНС   254782326 252689778  
Найменування показника Код бюджетної класифікації План на звітний період Виконано Процент виконання від уточненого плану з врахув. змін на звітний період
ВИДАТКИ:        
Функціонування виконавчої влади 0100 2517500 2515129 99,9%
Органи місцевого самоврядування 0170 2517500 2515129 99,9%
Освіта 1000 76533219 74595819 97,5%
Охорона здоров"я 2000 32653164 32262345 98,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 104708200 103469539 98,8%
Культура і мистецтво 4000 9243100 9185703 99,4%
Фізична культура і спорт 5000 1223500 1156300 94,5%
Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика 6600 150000    
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 7800 91805 91805 100,0%
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 7810 91805 91805 100,0%
Резервний фонд 8010 95925    
Проведення місцевих виборів 8021 1600 1600  
Інші видатки 8600 522000 519730  
Інші додаткові дотації 8700 20009900 20009900 100,0%
Субвенція з державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 605300 595281 98,3%
Інші субвенції 8800 862470 862216 100,0%
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 900203 249217683 245265367 98,4%
Надання пільгового кредиту 8106 120000 120000 100,0%
ВСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ   249337683 245385367 98,4%
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 5180291 4352435  
Залишки бюджетних коштів на 01.01.2018 року 208200 264352 2951976  
в тому числі: Банк "Україна"   62650 62650  
    =,= Оборотна касова готівка   200000 200000  
БАЛАНС   254782326 252689778  

 

ЗВІТ                                                                                                                                                         про виконання спеціального фонду Перечинського районного бюджету                                                           за 2017 рік
Найменування показника Код План на рік Виконано % виконання
1 2 3 4 5
Залишок на початок року 208100 97943 97943  
Залишок коштів на рахунках бюджетних установ на 01.01.2017 року 205100 281156 281156  
ДОХОДИ СПЕЦФОНДУ        
Всласні надходження 25000000 1045549 973736 93,1%
Платні послуги бюджетних установ 25010000 711705 644115 90,5%
Інші джерела власних надходжень 25020000 333844 329621 98,7%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 0  
Інші субвенції 41035000 1316998 1311912 99,6%
ВСЬОГО ДОХОДІВ 900103 2362547 2285648 96,7%
БАЛАНС   2741646 2664747  
ВИДАТКИ        
Органи місцевого самоврядування 0170 0 0  
Освіта 1000 3991211 3245003 81,3%
Охорона здоров"я 2000 1193525 1007240 84,4%
Соціальний захист 3000 198539 196213 98,8%
Культура 4000 851386 803783 94,4%
Фізична культура і спорт 5000 481898 481822 100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 60000 59984 100,0%
Інші субвенції 8800 903531 864298 95,7%
РАЗОМ ВИДАТКІВ 900203 7680090 6658343 86,7%
Надання пільгового кредиту 250911 110000 110000 100,0%
Погашення пільгового кредиту 250912 -110000 -129543 117,8%
РАЗОМ ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ   7680090 6638800 86,4%
Залишок коштів на рахунках бюджетних установ на 01.01.2018 року 205200 230904 310896  
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -5180291 -4352435  
Залишок на 01.01.2018 року 208200 10943 67486  
БАЛАНС   2741646 2664747  

 

 

ДОВІДКА

Про  виконання загального фонду місцевого бюджету

Перечинського району  за  9 місяців  2017 року.

 

         За 9 місяців 2017 року дохідну частину місцевого бюджету ( без трансфертів) виконано на 107,0 %, до місцевого бюджету  надійшло податків та платежів на суму  49219,2 тис.грн., при уточненому плані 46010,2 тис.грн., сума перевиконання по району складає 3208,9 тис.грн. 

        Порівняно з відповідним періодом минулого року,  надходження до місцевого бюджету зросли на  42,6 %, або більше на  14707,3 тис.грн.

       За 9 місяців 2017 року виконання доходів загального фонду в частині податків та обов”язкових платежів забезпечено всіма бюджетами, крім Т.Полянського сільського бюджету (89,7 %).

        За рахунок перевиконання доходів  станом на 01.10.2017 року збільшили доходи 11 місцевих бюджетів на загальну суму 8293,9 тис.грн., в т.ч. районний бюджет - на суму 4583,0 т.грн.

Виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за 9 місяців забезпечено на 108,4 відсотка.

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 9 місяців поступило цього податку в сумі 30678,7 тис.грн., при плані 28329,2 тис.грн., що становить 108,3 відсотка. Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становить  99,5 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

           За 9 місяців цього року район одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 7673,4 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника. Додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров»я  за        9 місяців надійшло 9353,8 тис.грн., тобто 100 %.

Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям) та інших субвенцій до загального фонду місцевого бюджету одержано за звітний період 139305,6 тис.грн., із запланованих 141162,4 тис.грн., що складає 98,7 %. В тому числі освітньої субвенції надійшло 39754,1 тис.грн., медичної субвенції – 19831,6 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників на цей період.

         На зменшення незабезпеченої потреби у видатках на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 9 місяців 2017 року спрямовано кошти в сумі  1257,3 тис грн.,  в тому числі:  за рахунок вільного залишку коштів – 453,2 тис.грн., від перевиконання доходів загального фонду – 690,1 тис.грн., від перерозподілу видатків – 114,0 тис.грн.

       Станом на 01.10.2017 року заборгованості за спожиті енергоносії і комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету немає.

        Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району на звітну дату відсутня. Зобов‘язання по незахищених статтях бралися в межах наявного фінансового ресурсу.

 

 

 

                                                                                  Фінансове управління                          _____________________________________________________________________________________________

ДОВІДКА

Про очікуване виконання загального фонду місцевого бюджету Перечинського району  за 3 місяці 2017 року. 

         За січень- березень 2017 року до загального фонду місцевого бюджету очікувані надходження складуть 15300,0 тис.грн., при плані 11913,7 тис.грн., тобто очікується виконання 128,5 %.

         Станом на 30.03.2017 року фактично поступило 15267,5 тис.грн., виконання становить 128,2 %.  

        Порівняно з надходженнями першого кварталу 2016 року (9827,3 тис.грн.),  ріст доходів становить 55,7 %, тобто більше на 5472,7 тис.грн.

       З 16-ти місцевих бюджетів за 3 місяці 2017 року виконання доходів загального фонду в частині податків та обов”язкових платежів забезпечено всіма бюджетами, за винятком Новоселицького бюджету, через очікуване недовиконання єдиного податку у зв»язку з припиненням діяльності приватного підприємця.

       Аналіз виконання доходів місцевого бюджету по загальному фонду.

                                                                                                                      (тис.грн)

 

 

Назва доходів

Затверджено на 2017 рік

 план на

1 квартал

 2017 р.

Виконання 

станом на 30.03.2017 р.

Відс.

виконання

Податок на доходи фізичних осіб

35228,1

7760,0

8887,0

114,5

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

1,9

1,7

13,2

776,5

Рентна плата за лісові ресурси місцевого значення

1256,5

159,4

327,3

205,3

Акцизний податок з реалізації СПД  роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3051,1

464,2

545,7

117,6

Акцизний податок з виробленого в Україні пального

-

-

83,2

Х

Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального

-

-

341,3

Х

Податок на нерухомість відмінне від земельної ділянки

361,6

99,6

120,9

121,4

Плата за землю

8808,8

2016,6

2271,5

112,6

Транспортний податок

25,0

6,0

6,2

103,3

Туристичний збір

40,7

9,9

15,2

153,5

Єлиний податок

5889,7

1307,0

2460,5

188,2

Надходження частини чистого прибутку підприємств комунальної власності

-

-

1,0

Х

Надходження орендної плати за за користування комунальним майном спільної власності міста, сіл

219,2

53,0

55,8

105,3

Інші адміністративні послуги

148,3

29,3

80,2

273,7

Державне мито

16,9

5,2

3,2

61,5

Інші (штрафи та санкції)

12,9

1,8

55,3

3072,2

Разом доходів (без трансфертів)

55060,6

11913,7

15267,5

128,2

        На   2017 рік заплановано трансферти з державного бюджету в обсязі 212893,6 тис.грн. В тому числі:

       базова дотація – 10231,2 тис.грн., за 1 квартал 2017 року сума становить 2557,8 тис.грн., надійшло 2273,6 тис.грн., до кінця місяця очікується отримати всю суму;

     додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров»я на рік становить 12471,7 тис.грн., за 1 квартал надійшло 3117,9 тис.грн., тобто 100%;

     Освітня субвенція на рік становить 51971,4 тис.грн., за 1 квартал надійшло 12001,4 тис.грн., або 100 %, ( для оплати праці педагогічних працівників);

     Уточнений план медичної субвенції на рік становить 24103,9 тис.грн., за 1 квартал надійшло 5959,5 тис.грн., або 100 %. З річної суми на медикаменти передбачено  990,0 тис.грн., орієнтовна вартість одного ліжкодня - 20,26 грн. На харчування хворих заплановано 300,0 тис.грн., вартість одного ліжкодня становить 7,15 грн.

    Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям) та інших субвенцій передбачено на рік 95753,9 тис.грн., у першому кварталі надійшло 24195,3 тис.грн.,при плані 25383,2 тис.грн., що складає 95,3 відсотка від запланованої.

    Субвенції для проведення виборів об»єднаної громади у березні надійшло 31,8 тис.грн., з виділених 303,6 тис.грн.       

       За розрахунковими даними 2017 року,   до ОТГ відщепиться податку на доходи фізичних осіб в межах 60-65 відсотків від загальних надходжень, що в сумарному значенні  орієнтовно складе  22,5 млн.грн., із 35,2 млн.грн.  

 

Начальник фінансового управління                           Л.В. Керецман

_____________________________________________________________________________________________

Про районний бюджет  на 2017 рік.

Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2017 рік затверджено в сумі 229503,7 тис.грн., із них: базова дотація у сумі 10231,2 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 12471,7 тис.грн.,  субвенції з державного бюджету у сумі 171400,8 тис.грн., податки, збори та інші доходи у сумі  35400,0 тис.гривень. Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік затверджено у сумі 468,8 тис.грн. ( власні надходження бюджетних установ ). Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  районного бюджету затверджено у сумі 35400 тис. гривень.

       Основним платежем надходжень загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,5 % від прогнозованого показника доходів загального фонду 2017 року. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відсотків від загального обсягу надходжень, що справляється на території району.

       До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб  в сумі 35228,1 тис.грн.

      На 2017 рік заплановано надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 85,0 тис.грн., згідно розрахунків відділу управління майном районної ради.

         Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності  згідно прогнозних показників відділу управління майном районної ради надійде 0,2 тис.грн.

        Від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюється державною адміністрацією, за прогнозними розрахунками надійде 28,0 тис.грн,  від адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до районного бюджету планується отримати 55,0 тис.грн.

         По результатах аналізу інших надходжень попередніх періодів прогнозується, що до загального фонду районного бюджету надійде інших надходжень у сумі 3,7 тис.грн.

 

         Обсяг базової дотації  для районного бюджету становить 10231,2 тис.грн., тобто більше від затвердженої на 2016 рік на 2244,6 тис.грн, або на 28,1 %;

       додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я  у сумі 12471,7 тис.грн., 

      освітня субвенція –  51971,4 тис.грн., більше на 20,4 %;

      медична субвенція – 23675,5 тис.грн., більше на 27,2 %;

      соціальні субвенції – 95753,9 тис.грн., що більше на 15,5 % до затверджених на 2016 рік.

            До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі  468,8 тис грн., з яких:      

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 468,8 тис.грн.                  

     Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік передбачено у сумі 229972,5 тис.грн., з яких субвенції соціального характеру – 95753,9 тис.грн., медична субвенція – 23675,5 тис.грн., освітня субвенція – 51971,4 тис.грн. та  58571,7 тис.грн. – видатки на утримання установ та виконання програм районного значення. Для забезпечення фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти ( крім заробітної плати педагогічного персоналу, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції) та охорони здоров‘я, заплановано додаткову дотацію з державного бюджету у сумі 12471,7 тис.грн.

Обсяг субвенцій соціального характеру на 2017 рік передбачений на 12840,4 тис.грн. більше обсягу 2016 року (2016 рік – 82913,5 тис.грн.), медичної субвенції – на 5056,7 тис.грн. (2016 рік – 18618,8 тис.грн.), освітньої субвенції – на 8816,4 тис.грн.(2016 рік – 43155,0 тис.грн.), видатки на утримання установ та виконання програм районного значення більші у порівнянні з 2016 роком на 32095,6 тис.грн. (2016 рік –26476,1 тис.грн.).

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік на 34,4 відсотків, або на 58809,1 тис.грн. більше від показників, затверджених на 2016 рік ( 171163,4 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду видатки плануються у сумі 229503,7 тис.грн., або на 58999,8 тис.грн. більше затверджених показників на 2016 рік ( 2016 рік – 170503,9 тис.грн.) та по спеціальному – 468,8 тис.грн., що на 190,7 тис.грн. менше від затверджених показників 2016 року ( 2016 рік – 659,5 тис.грн.).

            У видатках районного бюджету для забезпечення видатків на дошкільні заклади освіти та сільські будинки культури, клуби, які в 2017 році залишаються на фінансуванню в сільських та міському бюджетах передбачається інша додаткова дотація в обсязі 18789,9 тис.грн., що на 6193,1 тис.грн. більше показника 2016 року (2016 рік – 12596,8 тис.грн.).

       У  районному бюджет1 на 2017 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90 000 гривень та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 90 000 гривень.

По загальному фонду створено резервний фонд в сумі 70,0 тис.грн.

В районному бюджеті передбачено видатки на фінансування місцевих програм на суму 2553,5 тис.грн. 

 

 Фінансове управління

____________________________________________________________________________________________

ДОВІДКА     

 про  підсумки виконання місцевих бюджетів

   Перечинського району  за 1 півріччя 2016 року.

       

                                    Доходи загального фонду

          Виконання доходів місцевих бюджетів району в частині податків і платежів за січень-червень 2016 року забезпечено на 161,7 відсотка.  При затвердженому плані доходів на звітний період 13503,1 тис.грн, фактично поступило 21838,4 тис.грн, сума перевиконання по району склала  8335,3 тис.грн.

        Порівняно з відповідним періодом 2015 року, за 6 місяців цього року надійшло доходів до місцевого бюджету більше на 9539,6 тис.грн., або 177,6 відсотка.

       З 16-ти місцевих бюджетів за 1 півріччя 201 року виконання доходів загального фонду в частині податків та обов”язкових платежів забезпечено всіма бюджетами.

       В розрізі дохідних джерел виконання місцевого бюджету району за перше півріччя 2016 року характеризується такими показниками:

     Податок на доходи фізичних  осіб, який є основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, за звітний період поточного року виконано на 141,4 відсотка, (план 8744,9 тис.грн., факт 12366,3 тис.грн.), перевиконання становить 3621,4 тис.грн. Цей податок зараховується в розмірі 60 % до доходів районного бюджету. 

      Від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення  поступило до місцевих бюджетів у звітному періоді  691,4 тис.грн.,  при плані 141,3 тис.грн., понад план надійшло 550,1 тис.грн. , що становить 489,2 %,  порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 249,3 тис.грн. більше.

      Надходжень від плати за землю, при плані 1596,3 тис.грн. надійшло впродовж січня –червня в обсязі 4311,6 тис.грн, що становить 270,3 % , та більше на 2716,3 тис.гривень від плану

      Податок на нерухомість, відмінне від земельної ділянки,  виконано на   309,2 %, при запланованих показниках 71,6 тис.грн., фактичні надходження у першому півріччі склали  221,5 тис.грн.

      Туристичного збору з початку року надійшло 23,2 тис.грн., при запланованих надходженнях 16,1 тис.грн.,  це становить 143,9 %. Туристичний збір заплановано по Т.Пасіцькому бюджету в сумі 16,0 тис.грн., надійшло 22,8 тис.грн, виконання становить 142,5 %, по Перечину поступило  0,4 тис.грн, плану на перше півріччя немає. За аналогічний період 2015 року надходження від туристичного збору становили 17,9 тис.грн., що на 5,3 т.грн. менше, ніж у поточному році.

       Податку на прибуток підприємств комунальної власності за 6 місяців 2016 року надійшло 3,6 тис.грн.,при плані 0,5 тис.грн. Порівняно до минулого року сума надходжень більша на  2,7 тис.грн.

        Надходження частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності району склали 1,2 тис.грн., що більше аналогічного періоду 2015 року на 0,9 тис.грн.

        З січня 2015 року встановлено новий вид місцевого податку – акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За 6 місяців 2016 року до місцевих бюджетів надійшло 1624,1 тис.грн. акцизного податку, при запланованих показниках на цей період 1063,6 тис.грн. Виконання становить 152,7 %. Найбільші суми поступили до Сімерського бюджету– 685,2 тис.грн., до Дубриницького – 362,4 тис.грн., до міста Перечин – 370,4 тис.грн. 

        Єдиного податку у першому півріччі поточного року надійшло 2362,2 тис.грн., при плані 1737,4 тис.грн., що становить 136,0 %.

       Від плати за оренду майна, що в комунальній власності району з початку року надійшло 154,6 тис.грн, при плані 106,9 тис.грн, виконання становить 144,7 %.  Поступлення від оренди майна надходять до дванадцяти сільських, міського та районного бюджетів. До аналогічного періоду 2015 року ріст надходжень склав 49,4 тис.грн.  

        Державного мита за 6 місяців 2016 року поступило 9,9 тис.грн, при плані     8,8 тис.грн., або 112,7 %, основна сума належить міському бюджету ( 9,4 тис.грн).

       За рахунок інших неподаткових надходжень до бюджету надійшло з початку року 15,7 тис.грн., планувалось на цей період 9,0 тис.грн., понад план поступило 6,8 тис.грн.   

         Від плати за інші адміністративні послуги та реєстративного збору надійшло з початку року 33,9 тис.грн., з них до районного бюджету надійшло 16,9 тис.грн., до міського бюджету – 14,4 тис.грн.

                       

                              Доходи спеціального фонду   

        До спеціального фонду місцевого бюджету (без трансфертів) за 1 півріччя 2016 року надійшло 1738,1 тис.грн.

       В тому числі до бюджетів розвитку місцевих бюджетів надійшло 509,9 тис.грн., з них:  126,0 тис.грн. від пайової участі у розвитку інфраструктури  населених пунктів при плані 90,0 тис.грн., виконання становить 140,0 %. Вся сума поступила до бюджету міста Перечин. Від продажу майна комунальної власності заплановано на звітну дату 60,0 тис.грн., надходжень немає, від продажу землі план становить 752,5 тис.грн, надійшло  383,9 тис.грн., що становить 51,0 %.               

       По екологічному фонду до низових бюджетів надійшло 75,9 тис.грн., в тому числі: від надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 37,4 т.грн., екологічного податку 38,4 тис.грн.,  на перше півріччя план   становить 24,7 тис.грн.

      Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  за 6 місяців поточного року надходжень немає.

     До цільового фонду міста Перечин надійшло 15,0 тис.грн., при запланованих на звітній період 15,0 тис.грн., тобто 100,0 %.

            Власних надходжень бюджетних установ надійшло у першому півріччі 2016 року 1137,3 тис.грн., з них платні послуги, що надаються бюджетними установами – 772,6 тис.грн., благодійні внески 364,7 тис.грн.                      

                                      

                                                   Офіційні трансферти                            

       Протягом першого півріччя 2016 року до місцевого бюджету району (загального та спеціального фонду) надійшло трансфертів з державного та обласного бюджетів на суму  77119,1 тис.грн., в тому числі:

-          базової дотації з державного бюджету поступило 3993,1 тис.грн., при плані на звітний період 3993,1 тис.грн., тобто 100,0 відсотків;

-  субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям) та інших субвенцій одержано за звітний період 73063,8 тис.грн., при плані 74108,1 тис.грн, що складає 98,6 відсотка від запланованої. В тому числі освітньої субвенції надійшло 24443,6 тис.грн.,  медичної субвенції – 9053,2 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від запланованих показників на цей період;

- іншої дотації з обласного бюджету – 62,2 тис.грн.,

- субвенції з обласного бюджету до спеціального фонду місцевого бюджету одержано на суму 670,0 т.грн.( план 1510,0 т.грн).

  

 

Начальник фінансового управління                                                     Л.Керецман

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 Управлінням Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області протягом 2015 року проведено роботу по питанню впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО) розпорядників та одержувачів бюджетних коштів «Клієнт Казначейства - Казначейство».В цьому році вводяться в дію розширені функціональні можливості ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» в частині отримання та передачі документів, щодо планових показників,передачі розподілів відкритих асигнувань та розпорядження на виділення асигнувань місцевого бюджету,завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань ,бюджетних фінансових зобов’язань та підтвердних документів до них, що дозволить забезпечити повний цикл обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, прискорить обробку інформації і скоротить час казначейського обслуговування бюджетів. Крім цього клієнти отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків та зможуть зменшити затрати часу ,фінансові витрати на закупівлю паперу , відрядні працівникам, які забезпечують документообіг з казначейством.

               Управлінням заключено три договори на підключення до СДО з розпорядниками бюджетних коштів,а саме : Дубриницькою , Порошківською  та Т.Реметівською сільськими радами , які виявили бажання обслуговуватись дистанційно. На сьогодні продиться робота по підключенню Т.Реметівської сільради.

               Для активізації  цієї роботи та зміцненню матеріальної бази і можливостей впровадження СДО Управлінням Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області складено  програму «Підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства , щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2017 роки»,яка затверджена рішенням сесії Перечинської районної ради від 24.12.2015 року №29. Ми сподіваємось , що і інші розпорядники коштів, які  обслуговуються в Управлінні   виявлять бажання підключитись до дистанційного обслуговування.

                Начальник Управління                                                      С.М.Керецман

____________________________________________________________________________________________

індексація нормативної грошової оцінки земель

Про районний бюджет  на 2016 рік.

        Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік  затверджений в сумі  171 163,4  тис.грн., в тому числі за:

загальним фондом – 170 503,9 тис.грн.; спеціальним фондом – 659,5 тис. гривень.                

       До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб 17730,0 тис.грн., це 60 відс. від прогнозованих надходжень податку у 2016 році. На 2016 рік також заплановано надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 85,0 тис.грн., податку на прибуток підприємств районної комунальної власності та частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету - 0,8 тис.грн., інших надходжень - 14,2 тис.грн.

         Обсяг базової дотації  для районного бюджету становить 7986,6 тис.грн., тобто більше від затвердженої на 2015 рік на 466,9 тис.грн, або на 6,2 %;

        освітня субвенція –  43155,0 тис.грн., більше на 7,3 %;

        медична субвенція – 18618,8 тис.грн., більше на 1,2 %;

        соціальні субвенції – 82913,5 тис.грн., що більше на 39,3 % до затверджених на 2015 рік,  в тому числі:

-       на виплату допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу – 68 000,0 тис.грн.,  більше  на 25,7  %;

-       субвенція на надання пільг та житлових  субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати  - 12100,0 тис.грн., більше  у 4,6 рази;

-       субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу – 1900,0 тис.грн., більше  у 2,3 рази;

-       субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт… за принципом «гроші ходять за дитиною» - 913,5 тис.грн. більше  на 0,6  %.       

            До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі 659,5 тис грн., з яких:      

- до бюджету розвитку - 275,0 тис. грн., за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності; 

 - власних надходжень бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 384,5 тис.грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік передбачено у сумі 171163,4  тис.грн., з яких субвенції соціального характеру – 82913,5 тис.грн., медична субвенція – 18618,8 тис.грн., освітня субвенція – 43155,0 тис.грн. та 26476,1 тис.грн. – видатки на утримання установ та виконання програм районного значення. Обсяг субвенцій соціального характеру на 2016 рік передбачений на 23404,7 тис.грн. більше обсягу 2015 року (2015 рік - 59508,8 тис.грн.), медичної субвенції – на 220,2 тис.грн.(2015 рік – 18398,6 тис.грн.), освітньої субвенції – на 2954,3 тис.грн.(2015 рік – 40200,7 тис.грн.), видатки на утримання установ та виконання програм районного значення більші у порівнянні з 2015 роком на 6323,7 тис.грн.(2015 рік – 20152,4 тис.грн.).

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016  рік на 23,8 відсотків, або на 32902,9 тис.грн. більше від показників, затверджених на 2015 рік ( 138260,5 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду видатки плануються у сумі 170503,9 тис.грн., або на 32610,1 тис.грн. більше затверджених показників на 2015 рік ( 2015 рік – 137893,8 тис.грн.) та по спеціальному – 659,5 тис.грн., що на 292,8 тис.грн. більше від затверджених показників 2015 року ( 2015 рік – 366,7 тис.грн.).

На 2016 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 60 000 гривень та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 60 000 гривень.

        За рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності заплановано видатки на проведення капітального ремонту 4-го поверху терапевтичного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в сумі 275,0 тис.грн.

       У порівнянні з 2015 роком обсяг капітальних видатків більший на 235,0 тис.грн.

            Для забезпечення видатків на дошкільні заклади освіти та сільські будинки культури, клуби, які в 2016 році залишаються на фінансування в сільських та міському бюджетах з районного бюджету передбачена інша додаткова дотація в обсязі 12596,8 тис.грн., що на 4379,7 тис.грн. більше показника 2015 року (2015 рік – 8217,1 тис.грн.).

По загальному фонду створено резервний фонд в сумі 20,0 тис.грн.

В районному бюджеті передбачено видатки на фінансування програм на суму 521,3 тис.грн., а саме:

головний розпорядник – райдержадміністрація:

-          Районна Програма "Журналіст" на 2011-2016 роки -50,0 тис.грн.;

-          Районна цільова програма «Власний дім» на 2016-2020 роки – 60,0 тис.грн. (спеціальний фонд).

головний розпорядник – відділ освіти, молоді та спорту (245,3 тис.грн.):

- районна Програма “Обдарована дитина” на період 2016-2020 роки -  73,5 тис.грн.;

- Районна програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у начальних закладах Перечинського району на 2016 - 2018 роки – 26,4 тис.грн.;

- Районна програма соціальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки – 26,4 тис.грн.;

- Районна Програма відпочинку і оздоровлення дітей на період до 2017 року – 99,0 тис.грн.;

-  “Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”- 10,0 тис.грн.;

- Програма розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки – 10,0 тис.грн.

головний розпорядник – відділ охорони здоров”я (60,0 тис.грн.):

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року    - 20,0 тис.грн.;

- Програма безкоштовного забезпечення медичними препаратами хворих з хронічною ниркою недостатністю у Перечинському районі на 2014-2017 роки  - 20,0 тис.грн.;

- Програма забезпечення дітей інвалідів району життєво необхідними препаратами та виробами медичного призначення на 2013-2017 роки – 20,0 тис.грн.;

головний розпорядник – управління соціального захисту населення (86,0 тис.грн.):

- Програма посилення соціального захисту соціально-вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2015-2017 роки -  25,0 тис. грн., з яких:

1) Перечинська районна організація інвалідів війни та Збройних сил України – 3,5 тис.грн.;

2)  районна організація Української спілки ветеранів Афганістану – 3,5 тис.грн.;

3) районна організація Союз-Чорнобиль України” – 7,5 тис.грн.;

4) Перечинська района організація ветеранів України – 3,5 тис.грн.;

5) Перечинська района спілка ветеранів всіх війн – 3,5 тис.грн.;

6) Перечинська района організація всеукраїнської спілки учасників війни – 3,5 тис.грн.

-  Програма сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2013-2017 роки –7,5,0 тис.грн.;

-  Програма соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2015-2017 роки – 3,5 тис.грн;

- Програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 рік – 50,0 тис.грн.

головний розпорядник – відділ культури (20,0 тис.грн.):

          - Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2016 рік- 20,0 тис.грн.

 

 

Начальник фінансового управління                                                                 Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 ПРОЕКТ

Новый рисунок

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

____________ сесія ____ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

      

м. Перечин

 Про районний бюджет на 2016 рік

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:

 1.     Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 177 840 000 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  – 177 180 500 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 659 500 грн., у тому числі бюджету розвитку – 275 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

          - видатки районного бюджету у сумі 177 840 000 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 177 180 500 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 659 500 грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 60 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

- надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 60 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200 000 гривень.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та місцевими бюджетами району на 2016 рік згідно з додатком 6 цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 20 000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 501 300 грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

          16. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

 

16.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2016 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

16.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

16.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2016 рік.

16.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

17. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

18. Надати  право районній державній адміністрації на  протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування сільських  забудовників суми повернутих кредитів по програмі  “Власний дім.

19. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

21. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

  

 

Голова ради                                                                                                       М.Ласкін

Пояснювальна записка

до проекту рішення про районний бюджет  на 2016 рік.

     Дохідна частина проекту районного бюджету на 2016 рік розроблена з урахуванням чинного податкового та бюджетного законодавства, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

         При формуванні дохідної частини було враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2016 рік, очікувані показники за 2015 рік, а також фактичне виконання доходів за результатами 2014 року та 11 місяців 2015 року.

         У зв‘язку з тим, що відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, в разі не прийняття закону про Державний бюджет України на наступний рік до 1 грудня, обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (базової дотації, освітньої та медичної субвенцій) включено в проект районного бюджету, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з внесеними змінами.

        

       З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік  прогнозується в сумі  177 840,0  тис.грн., в тому числі за:

загальним фондом – 177 180,5 тис.грн.;

спеціальним фондом – 659,5 тис.гривень.

                              Доходи районного бюджету

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2016 рік, порівняно із затвердженим на 2015 рік, збільшено на 5856,8 тис. грн. або на 46,4 %, у тому числі по:

 загальному фонду – збільшується на 5524,0 тис. грн. або на 44,9%;

спеціальному фонду – збільшується на 332,8 тис. грн., або у  2 рази.

       Основним платежем надходжень загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,4 % від прогнозованого показника доходів загального фонду 2016 року. 

       До районного бюджету планується одержати податку на доходи фізичних осіб 17730,0 тис.грн., це 60 відс. від прогнозованих надходжень податку у 2016 році.

       Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

        Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб    (тис.грн.)                                                                                                        

        Надходження          

                         В т.ч. по роках:

2012

2013

2014

Очікувані 2015

Прогноз 2016

Всього по району

20681,9

22514,4

21916,8

26173,6

29550,0

Відрахування до районного бюджету у співставних умовах (60%)

12409,1

13508,6

13150,1

15704,2

17730,0

У відсотках до попереднього року

х

108,9

97,3

119,4

112,9

    Ріст надходжень 2016 року до очікуваного показника 2015 року планується  12,9 %. 

        У проекті Державного бюджету України на 2016 рік, схваленому Кабінетом Міністрів України 14 вересня 2015 року, передбачено нове підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі:        з 1 січня 2016 року – 1 378 гривень,  з 1 травня -  1 450 гривень,  з 1 грудня –   1 550 гривень. Тобто, розмір мінімальної заробітної плати у грудні 2016 року порівняно з січнем 2016 року зросте на 12,5 відсотків.

   Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати.

        Згідно розрахунків відділу управління майном районної ради, на 2016 рік заплановано надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 85,0 тис.грн.

         Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності та частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету, згідно прогнозних показників надійде 0,8 тис.грн.

         По результатах аналізу інших надходжень попередніх періодів прогнозується, що до загального фонду районного бюджету надійде інших надходжень у сумі 14,2 тис.грн. По цьому коду доходів обліковуються надходження від юридичних та фізичних осіб, зокрема, відшкодування збитків, нанесених бюджету за рішеннями контролюючих органів та виконавчої служби, актами ревізій та перевірок, а також одноразові платежі, не передбачені окремими кодами бюджетної класифікації.

                          Офіційні трансферти з державного бюджету

  Обсяг базової дотації  для районного бюджету становить  7519,7 тис.грн., що на рівні 2015 року.

 Освітня субвенція –  41699,6 тис.грн.,

медична субвенція – 18971,4 тис.грн.,

соціальні субвенції – 91159,8 тис.грн., що більше  на 53,2 %  до затверджених на 2015 рік,  в тому числі:

-       на виплату допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу – 70139,7 тис.грн.,  більше  на 29,6  %;

-       субвенція на надання пільг та житлових  субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати  - 17679,9 тис.грн., більше  у 6,5 разів;

-       субвенція на надання пільг з послуг зв‘язку та інших передбачених законодавством пільг… - 1126,7 тис.грн., більше  на 10,0  %;

-       субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу – 1300,0 тис.грн., більше  на 58,5  %;

-       субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт… за принципом «гроші ходять за дитиною» - 913,5 тис.грн. більше  на 0,6  %.

       

            До спеціального фонду районного бюджету планується одержати надходжень у сумі 659,5 тис грн., з яких:      

- до бюджету розвитку - 275,0 тис. грн., за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності; 

 - власних надходжень бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету – 384,5 тис.грн.

                                                                (тис.грн.)                 

Назва

Види власних надходжень

2016 рік прогноз

Культура

-  платні послуги, що надаються бюджетними установами

106,5

 

Охорона здоров»я

-  платні послуги, що надаються бюджетними установами

250,0

Освіта

-  платні послуги, що надаються бюджетними установами

24,0

Територіальний центр

-  платні послуги, що надаються бюджетними установами

4,0

Всього

 

384,5

 

Видатки районного бюджету.

    Розрахунок видатків районного бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України із внесеними змінами, із врахуванням абзацу другого частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, що у разі неприйняття закону України про Державний бюджет України відповідна місцева рада при затвердженні місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. Тобто, міжбюджетні трансферти затверджуються у обсягах, передбачених у додатку 6 до Закону України „Про Державний бюджет  України на 2015 рік” від 28 грудня № 80–VIII у частині базової і реверсної дотації та у додатку 5 до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” від 17 вересня 2015 року №704–VIII у частині базової дотації, освітньої і медичної субвенцій, що на 10170,1 тис.грн. менше показників проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік”. Після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” обсяги міжбюджетних трансфертів будуть приведені у відповідність із цим Законом.

           Тому, при розрахунку фонду оплати праці з нарахуваннями враховано (відповідно до проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік”:

- запровадження наступних розмірів мінімальної заробітної плати у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень (тобто на рівні, встановленому з вересня 2015 року), з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень;

            - розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня – 1012 грн. (що відповідає рівню вересня 2015 року), з 1 травня – 1084 гривні, з 1  грудня – 1184 гривні.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік передбачено у сумі 177840,0  тис.грн., з яких субвенції соціального характеру – 91159,8 тис.грн., медична субвенція – 18971,4 тис.грн., освітня субвенція – 41699,6 тис.грн. та 26009,2 тис.грн. – видатки на утримання установ та виконання програм районного значення. Обсяг субвенцій соціального характеру на 2016 рік передбачений на 31651,0 тис.грн. більше обсягу 2015 року (2015 рік - 59508,8 тис.грн.), медичної субвенції – на 572,8 тис.грн.(2015 рік – 18398,6 тис.грн.), освітньої субвенції – на 1498,9 тис.грн.(2015 рік – 40200,7 тис.грн.), видатки на утримання установ та виконання програм районного значення більші у порівнянні з 2015 роком на 5856,8 тис.грн.(2015 рік – 20152,4 тис.грн.).

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016  рік на 28,6 відсотків, або на 39579,5 тис.грн. більше від показників, затверджених на 2015 рік ( 138260,5 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду видатки плануються у сумі 177180,5 тис.грн., або на 39286,7 тис.грн. більше затверджених показників на 2015 рік ( 2015 рік – 137893,8 тис.грн.) та по спеціальному – 659,5 тис.грн., що на 292,8 тис.грн. більше від затверджених показників 2015 року ( 2015 рік – 366,7 тис.грн.).

       У проекті районного бюджету на 2016 рік передбачено повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 60 000 гривень та  надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 60 000 гривень.

        За рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності плануються видатки на проведення капітального ремонту 4-го поверху терапевтичного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в сумі 275,0 тис.грн.

       У порівнянні з 2015 роком обсяг капітальних видатків більший на 235,0 тис.грн.

            Для забезпечення видатків на дошкільні заклади освіти та сільські будинки культури, клуби, які в 2016 році залишаються на фінансування в сільських та міському бюджетах з районного бюджету передбачається інша додаткова дотація в обсязі 12596,8 тис.грн., що на 4379,7 тис.грн. більше показника 2015 року (2015 рік – 8217,1 тис.грн.).

         На оплату праці з нарахуваннями на 2016 рік передбачаються кошти в сумі 59352,2 тис.грн., що на 7,4 відсотки, або на 4103,4 тис.грн. більше затверджених показників 2015 року (2015 рік – 55248,8 тис.грн.). Такий низький відсоток пов‘язаний із затвердженням базової дотації, медичної та освітньої субвенції на рівні показників 2015 року. На оплату енергоносіїв передбачаються кошти в сумі 5799,2 тис.грн., що на 674,0 тис.грн., або на 13,2 відсотків більше показників 2015 року (2015 рік – 5125,2 тис.грн.). Енергоносіями бюджетні установи забезпечені.

 По загальному фонду створюється резервний фонд в сумі 20,0 тис.грн.

 В районному бюджеті передбачено видатки на фінансування програм на суму 501,3 тис.грн., а саме:

головний розпорядник – райдержадміністрація:

-          Районна Програма "Журналіст" на 2011-2016 роки 50,0 тис.грн.;

-          Районна цільова програма «Власний дім» на 2016-2020 роки.

головний розпорядник – відділ освіти, молоді та спорту (245,3 тис.грн.):

- районна Програма “Обдарована дитина” на період 2016-2020 роки -  73,5 тис.грн.;

- Районна програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції та дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у начальних закладах Перечинського району на 2016 - 2018 роки – 26,4 тис.грн.;

- Районна програма соціальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки – 26,4 тис.грн.;

- Районна Програма відпочинку і оздоровлення дітей на період до 2017 року – 99,0 тис.грн.;

-  “Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”- 10,0 тис.грн.;

- Програма розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки – 10,0 тис.грн.

головний розпорядник – відділ охорони здоров”я (60,0 тис.грн.):

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року    - 20,0 тис.грн.;

- Програма безкоштовного забезпечення медичними препаратами хворих з хронічною ниркою недостатністю у Перечинському районі на 2014-2017 роки  - 20,0 тис.грн.;

- Програма забезпечення дітей інвалідів району життєво необхідними препаратами та виробами медичного призначення на 2013-2017 роки – 20,0 тис.грн.;

головний розпорядник – управління соціального захисту населення (86,0 тис.грн.):

- Програма посилення соціального захисту соціально-вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2015-2017 роки -  25,0 тис. грн., з яких:

1) Перечинська районна організація інвалідів війни та Збройних сил України – 3,5 тис.грн.;

2)  районна організація Української спілки ветеранів Афганістану – 3,5 тис.грн.;

3) районна організація Союз-Чорнобиль України” – 7,5 тис.грн.;

4) Перечинська района організація ветеранів України – 3,5 тис.грн.;

5) Перечинська района спілка ветеранів всіх війн – 3,5 тис.грн.;

6) Перечинська района організація всеукраїнської спілки учасників війни – 3,5 тис.грн.

-  Програма сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів на 2013-2017 роки –7,5,0 тис.грн.;

-  Програма соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2015-2017 роки – 3,5 тис.грн;

- Програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 рік – 50,0 тис.грн.

  Додаток до бюджету

Начальник фінансового управління                                                Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  18 грудня 2015 року

 Станом на  18 грудня 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 14939,9 тис. грн., що складає 102,3 % виконання річного плану. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 14820,1 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 95,7 тис. грн., інших надходжень поступило  24,1 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  146559,8 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 65021,3 тис. грн., освітньої субвенції – 45391,7 тис. грн., медичної субвенції – 21836,7 тис. грн., медичну та освітню субвенції державним бюджетом профінансовано повністю,  базової дотації надійшло 7101,9 тис. грн., або  94,4 % до плану, інших дотацій та субвенцій – 7208,2 тис. грн.

 

Станом на 18 грудня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 90,2%, при уточненому плані на звітний період 164918,0 тис. грн. освоєно коштів в сумі 148816,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 74,6% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4948,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 18 грудня 2015 року використано 1214,2 тис. грн. при плані 1326,1 тис. грн., що складає 91,6%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 41004,2 тис. грн. із запланованих 49232,6 тис. грн., що становить 83,3%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 85,8% від планових асигнувань (план – 23258,0 тис. грн., факт – 19948,2 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 66897,4 тис. грн. при плані 70503,6 тис. грн., що складає 94,9%.

Заклади культури станом на 18 грудня 2015 року використали 92,4% асигнувань, тобто касові видатки складають 5206,6 тис. грн. із запланованих 5633,8 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 688,6 тис. грн., що становить 87,8% від плану. План складає 783,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 13857,7 тис. грн. при плані 14180,0 тис. грн., що складає 97,7% від плану.

Станом на 18 грудня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 56627,2 тис. грн., на медикаменти використано 1198,0 тис. грн., на харчування – 2608,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 4187,1 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 66738,7 тис. грн. На інші статті використано 17457,1 тис. грн.

Станом на 18 грудня 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 5178,7 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 443,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 107,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 290,0 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 705,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 186,0 тис. грн., енергоносії – 24,0 тис. грн., інші захищені видатки – 42,5 тис. грн., інші поточні видатки – 264,9 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 335,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 234,3 тис. грн., інші поточні видатки – 94,1 тис. грн., капітальні видатки – 7,0 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 154,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 21,6 тис., інші поточні видатки – 49,6 тис. грн., капітальні видатки – 83,7 тис. грн.).

 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман 

_____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  11 грудня 2015 року

  Станом на  11 грудня 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 14570,9 тис. грн., що складає 99,8 % виконання річного плану. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 14456,4 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 90,5 тис. грн., інших надходжень поступило  24,0 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  140158,1 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 65021,3 тис. грн., освітньої субвенції – 40603,3 тис. грн., медичної субвенції – 20262,9 тис. грн., базової дотації – 7101,9 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 7168,7 тис. грн.

Станом на 11 грудня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 88,8%, при уточненому плані на звітний період 164128,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 145702,2 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 74,6% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4948,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 11 грудня 2015 року використано 1181,2 тис. грн. при плані 1326,1 тис. грн., що складає 89,1%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 39702,5 тис. грн. із запланованих 49232,6 тис. грн., що становить 80,6%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 82,7% від планових асигнувань (план – 23258,0 тис. грн., факт – 19229,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 66138,7 тис. грн. при плані 69684,2 тис. грн., що складає 94,9%.

Заклади культури станом на 11 грудня 2015 року використали 88,3% асигнувань, тобто касові видатки складають 4973,3 тис. грн. із запланованих 5633,8 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 671,6 тис. грн., що становить 85,7% від плану. План складає 783,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 13805,8 тис. грн. при плані 14210,0 тис. грн., що складає 97,2% від плану.

Станом на 11 грудня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 54695,4 тис. грн., на медикаменти використано 1144,2 тис. грн., на харчування – 2558,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 4091,2 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 65977,7 тис. грн. На інші статті використано 17235,4 тис. грн.

Станом на 11 грудня 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 5178,7 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 443,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 107,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 290,0 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 705,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 186,0 тис. грн., енергоносії – 24,0 тис. грн., інші захищені видатки – 42,5 тис. грн., інші поточні видатки – 264,9 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 335,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 234,3 тис. грн., інші поточні видатки – 94,1 тис. грн., капітальні видатки – 7,0 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 154,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 21,6 тис., інші поточні видатки – 49,6 тис. грн., капітальні видатки – 83,7 тис. грн.).

 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман 

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 3 грудня 2015 року

 Станом на 3 грудня 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 14140,7 тис. грн., що складає 96,8 % виконання річного плану. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 14026,2 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 90,5 тис. грн., інших надходжень поступило  24,0 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  134312,1 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 59445,2 тис. грн., освітньої субвенції – 40603,3 тис. грн., медичної субвенції – 20262,9 тис. грн., базової дотації – 6893,0 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 7107,7 тис. грн.

 Станом на 3 грудня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 87,5%, при уточненому плані на звітний період 160001,2 тис. грн. освоєно коштів в сумі 140023,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 74,6% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4948,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 3 грудня 2015 року використано 1171,5 тис. грн. при плані 1326,1 тис. грн., що складає 88,3%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 39182,6 тис. грн. із запланованих 46230,9 тис. грн., що становить 84,8%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 86,4% від планових асигнувань (план – 22132,3 тис. грн., факт – 19111,9 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 61167,7 тис. грн. при плані 69684,2 тис. грн., що складає 87,8%.

Заклади культури станом на 3 грудня 2015 року використали 88,3% асигнувань, тобто касові видатки складають 4972,4 тис. грн. із запланованих 5633,8 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 658,0 тис. грн., що становить 83,9% від плану. План складає 783,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 13759,9 тис. грн. при плані 14210,0 тис. грн., що складає 96,8% від плану.

Станом на 3 грудня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 54693,5 тис. грн., на медикаменти використано 1056,5 тис. грн., на харчування – 2239,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 4003,0 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 60942,4 тис. грн. На інші статті використано 17089,5 тис. грн.

Станом на 3 грудня 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 5178,7 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 443,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 107,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 290,0 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 705,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 186,0 тис. грн., енергоносії – 24,0 тис. грн., інші захищені видатки – 42,5 тис. грн., інші поточні видатки – 264,9 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 335,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 234,3 тис. грн., інші поточні видатки – 94,1 тис. грн., капітальні видатки – 7,0 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 154,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 21,6 тис., інші поточні видатки – 49,6 тис. грн., капітальні видатки – 83,7 тис. грн.).

 Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман

_________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 27 листопада 2015 року

 Станом на 27 листопада 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 13569,5 тис. грн., що складає 103,9 % виконання плану на 11 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 13458,7 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 90,5 тис. грн., інших надходжень поступило  20,3 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  131360,9 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 59372,7 тис. грн., освітньої субвенції – 38816,5 тис. грн., медичної субвенції – 19379,9 тис. грн., базової дотації – 6684,1 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 7107,7 тис. грн.

 Станом на 27 листопада 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 92,2%, при уточненому плані на звітний період 146560,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 135104,8 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 70,4% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4668,4 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 27 листопада 2015 року використано 1094,7 тис. грн. при плані 1214,3 тис. грн., що складає 90,2%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 36745,8 тис. грн. із запланованих 42306,8 тис. грн., що становить 86,9%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 83,0% від планових асигнувань (план – 20797,2 тис. грн., факт – 17259,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 61141,9 тис. грн. при плані 62246,2 тис. грн., що складає 98,2%.

Заклади культури станом на 27 листопада 2015 року використали 87,5% асигнувань, тобто касові видатки складають 4607,0 тис. грн. із запланованих 5267,6 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 618,9 тис. грн., що становить 84,8% від плану. План складає 730,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 13636,7 тис. грн. при плані 13998,1 тис. грн., що складає 96,9% від плану.

Станом на 27 листопада 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 50435,0 тис. грн., на медикаменти використано 1025,2 тис. грн., на харчування – 2233,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3688,3 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 60895,5 тис. грн. На інші статті використано 16827,4 тис. грн.

Станом на 27 листопада 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 5013,0 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 366,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 279,7 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 617,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 134,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 262,0 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 335,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 234,3 тис. грн., інші поточні видатки – 94,1 тис. грн., капітальні видатки – 7,0 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 154,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 21,6 тис., інші поточні видатки – 49,6 тис. грн., капітальні видатки – 83,7 тис. грн.).

 Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман 

_____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 20 листопада 2015 року

 Станом на 20 листопада 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 13284,2 тис. грн., що складає 101,7 % виконання плану на 11 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 13173,4 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 90,5 тис. грн., інших надходжень поступило  20,3 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  128763,0 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 56983,7 тис. грн., освітньої субвенції – 38816,5 тис. грн., медичної субвенції – 19379,9 тис. грн., базової дотації – 6475,2 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 7107,7 тис. грн.

 Станом на 20 листопада 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 91,1%, при уточненому плані на звітний період 145160,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 132268,6 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 70,4% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4668,4 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 20 листопада 2015 року використано 1107,9 тис. грн. при плані 1214,3 тис. грн., що складає 91,2%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 36620,3 тис. грн. із запланованих 42306,8 тис. грн., що становить 86,6%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 82,1% від планових асигнувань (план – 20797,2 тис. грн., факт – 17084,5 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 58656,9 тис. грн. при плані 60846,2 тис. грн., що складає 96,4%.

Заклади культури станом на 20 листопада 2015 року використали 87,5% асигнувань, тобто касові видатки складають 4610,1 тис. грн. із запланованих 5267,6 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 616,4 тис. грн., що становить 84,4% від плану. План складає 730,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 13572,5 тис. грн. при плані 13998,1 тис. грн., що складає 96,9% від плану.

Станом на 20 листопада 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 50315,5 тис. грн., на медикаменти використано 1009,1 тис. грн., на харчування – 2222,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3642,2 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 58430,3 тис. грн. На інші статті використано 16649,0 тис. грн.

Станом на 20 листопада 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 5013,0 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 366,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 279,7 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 617,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 134,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 262,0 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 335,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 234,3 тис. грн., інші поточні видатки – 94,1 тис. грн., капітальні видатки – 7,0 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 154,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 21,6 тис., інші поточні видатки – 49,6 тис. грн., капітальні видатки – 83,7 тис. грн.).

 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман

____________________________________________________________________________________________ 

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 06 листопада 2015 року

  Станом на 06 листопада 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 12568,2 тис. грн., що складає 96,2 % виконання плану на 11 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 12463,5 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 84,6 тис. грн., інших надходжень поступило  20,1 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  125155,6 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 56899,0 тис. грн., освітньої субвенції – 37046,7 тис. грн., медичної субвенції – 17909,1 тис. грн., базової дотації – 6266,3 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 7034,5 тис. грн.

Станом на 06 листопада 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 85,8%, при уточненому плані на звітний період 142649,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 122380,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 68,4% при плані на звітний період 6628,9 тис. грн. освоєно 4536,7 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 06 листопада 2015 року використано 1066,8 тис. грн. при плані 1214,3 тис. грн., що складає 87,9%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 34973,6 тис. грн. із запланованих 42207,7 тис. грн., що становить 82,9%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 80,9% від планових асигнувань (план – 19897,2 тис. грн., факт – 16105,2 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 53397,0 тис. грн. при плані 60700,2 тис. грн., що складає 88,0%.

Заклади культури станом на 06 листопада 2015 року використали 87,2% асигнувань, тобто касові видатки складають 4353,2 тис. грн. із запланованих 4989,8 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 598,3 тис. грн., що становить 83,4% від плану. План складає 717,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 11886,8 тис. грн. при плані 12923,1 тис. грн., що складає 92,0% від плану.

Станом на 06 листопада 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 48478,3 тис. грн., на медикаменти використано 723,3 тис. грн., на харчування – 1945,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3350,9 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 53080,6 тис. грн. На інші статті використано 14375,7 тис. грн.

Станом на 06 листопада 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 4798,0 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 366,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші поточні видатки – 31,3 тис. грн., капітальні видатки – 279,7 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 617,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 134,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 262,0 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 

 

Начальник фінансового управління                                                                            Л.В. Керецман

____________________________________________________________________________________________ 

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 30 жовтня 2015 року

  Станом на 30 жовтня 2015 року до районного бюджету надійшло доходів в обсязі 12399,3 тис. грн., що складає 109,2 % виконання плану на 10 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 12296,8 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 82,6 тис. грн., інших надходжень поступило  19,9 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  114688,9 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 51821,8 тис. грн., освітньої субвенції – 35276,9 тис. грн., медичної субвенції – 17047,0 тис. грн., базової дотації – 6057,4 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 4485,8 тис. грн.

Станом на 30 жовтня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 94,9%, при уточненому плані на звітний період 128507,9 тис. грн. освоєно коштів в сумі 121954,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 70,5% при плані на звітний період 6430,8 тис. грн. освоєно 4536,7 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 30 жовтня 2015 року використано 1066,8 тис. грн. при плані 1098,9 тис. грн., що складає 97,1%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 34905,7 тис. грн. із запланованих 38305,4 тис. грн., що становить 91,1%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 91,3% від планових асигнувань (план – 17519,3 тис. грн., факт – 16002,6 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 53340,5 тис. грн. при плані 53906,7 тис. грн., що складає 98,9%.

Заклади культури станом на 30 жовтня 2015 року використали 96,8% асигнувань, тобто касові видатки складають 4351,2 тис. грн. із запланованих 4496,2 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 598,3 тис. грн., що становить 91,3% від плану. План складає 655,4 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 11688,9 тис. грн. при плані 12526,0 тис. грн., що складає 93,3% від плану.

Станом на 30 жовтня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 48478,3 тис. грн., на медикаменти використано 723,3 тис. грн., на харчування –1945,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3350,9 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 53080,6 тис. грн. На інші статті використано 14375,7 тис. грн.

Станом на 30 жовтня 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 4632,0 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 617,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 134,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 262,0 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

  

Начальник фінансового управління                                                                         Л.В. Керецман

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  23 жовтня 2015 року

  Станом на 23 жовтня 2015 року до районного бюджету надійшло 11863,8 тис. грн., що складає 104,5 % виконання плану на 10 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 11761,6 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 82,6 тис. грн., інших надходжень поступило  19,6 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  113127,3 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 51646,4 тис. грн., освітньої субвенції – 34586,5 тис. грн., медичної субвенції – 16351,2 тис. грн., базової дотації – 6057,4 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 4485,8 тис. грн.

Станом на 23 жовтня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 91,4%, при уточненому плані на звітний період 128507,9 тис. грн. освоєно коштів в сумі 117393,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 57,1% при плані на звітний період 6430,8 тис. грн. освоєно 3672,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 23 жовтня 2015 року використано 965,7 тис. грн. при плані 1098,9 тис. грн., що складає 87,9%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 32454,3 тис. грн. із запланованих 38305,4 тис. грн., що становить 84,7%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 84,0% від планових асигнувань (план – 17519,3 тис. грн., факт – 14712,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 53052,2 тис. грн. при плані 53906,7 тис. грн., що складає 98,4%.

Заклади культури станом на 23 жовтня 2015 року використали 91,4% асигнувань, тобто касові видатки складають 4104,6 тис. грн. із запланованих 4496,2 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 554,2 тис. грн., що становить 84,6% від плану. План складає 655,4 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 11549,2 тис. грн. при плані 12526,0 тис. грн., що складає 92,2% від плану.

Станом на 23 жовтня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 44586,9 тис. грн., на медикаменти використано 723,3 тис. грн., на харчування – 1908,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3139,4 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 52812,9 тис. грн. На інші статті використано 14221,9 тис. грн.

Станом на 23 жовтня 2015 року по чотирнадцятьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 4632,0 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 2297,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 356,4 тис. грн., енергоносії – 177,2 тис. грн., інші захищені видатки 315,4 тис. грн., інші поточні видатки – 422,3 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 528,2 тис. грн., капітальні видатки – 498,1 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Зарічівському сільському бюджету спрямовано 21,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,0 тис. грн., капітальні видатки – 3,0 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 617,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 134,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 17,5 тис. грн., інші поточні видатки – 262,0 тис. грн., капітальні видатки – 188,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Бистрянському сільському бюджету спрямовано 16,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 7,7 тис. грн., енергоносії – 1,0 тис. грн., інші захищені видатки – 6,4 тис. грн., інші поточні видатки – 1,3 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 329,1 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 169,2 тис. грн., енергоносії – 8,0 тис. грн., інші захищені видатки – 45,0 тис. грн., інші поточні видатки – 86,9 тис. грн., капітальні видатки – 20,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 69,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 61,3 тис. грн., енергоносії – 6,5 тис. грн., інші поточні видатки – 1,8 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 В.о. начальника фінансового управління                                                      М.М. Цапулич   

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  16 жовтня 2015 року

  Станом на 16 жовтня 2015 року до районного бюджету надійшло 11555,5 тис. грн., що складає 104,6 % виконання плану на 10 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 11457,9 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 78,0 тис. грн., інших надходжень поступило  19,6 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  112861,2 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 51589,2 тис. грн., освітньої субвенції – 34586,5 тис. грн., медичної субвенції – 16351,2 тис. грн., базової дотації – 5848,5 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 4485,8 тис. грн.

Станом на 16 жовтня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду виконана на 85.6%, при уточненому плані на звітний період 126776,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 116917,3 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 92,2% при плані на звітний період 6423,1 тис. грн. освоєно 3664,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 16 жовтня 2015 року використано 959,2 тис. грн. при плані 1067,2 тис. грн., що складає 89,9%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 32125,4 тис. грн. із запланованих 37566,8 тис. грн., що становить 85,5%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 87,1% від планових асигнувань (план – 16723,5 тис. грн., факт – 14564,4 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 53144,6 тис. грн. при плані 53865,6 тис. грн., що складає 98,7%.

Заклади культури станом на 16 жовтня 2015 року використали 91,4% асигнувань, тобто касові видатки складають 4094,5 тис. грн. із запланованих 4481,2 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 554,2 тис. грн., що становить 84,6% від плану. План складає 655,4 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 11475,0 тис. грн. при плані 12416,8 тис. грн., що складає 92,4% від плану.

Станом на 16 жовтня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 44577,6 тис. грн., на медикаменти використано 623,7 тис. грн., на харчування – 1609,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3097,2 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 52901,3 тис. грн. На інші статті використано 14108,5 тис. грн.

Станом на 16 жовтня 2015 року по дванадцяти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 3363,2 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 537,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 120,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 261,0 тис. грн., капітальні видатки – 138,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 116,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 57,4 тис. грн., енергоносії – 5,0 тис. грн., інші поточні видатки – 53,9 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 

В.о. начальника фінансового управління                                      М.М. Цапулич   

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  01 жовтня 2015 року

 Станом на 01 жовтня 2015 року до районного бюджету надійшло 10842,6 тис. грн., що складає 110,4 % виконання плану на 9 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 10750,9 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 72,1 тис. грн., інших надходжень поступило  19,6 тис. грн.

З початку року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  100290,4 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 45921,6 тис. грн., освітньої субвенції – 31047,0 тис. грн., медичної субвенції – 14627,1 тис. грн., базової дотації – 5639,6 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 3055,1 тис. грн.

 Станом на 01 жовтня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 95,7 %, при уточненому плані на звітний період 110915,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 106104,4 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 54,9% при плані на звітний період 6273,1 тис. грн. освоєно 3445,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 01 жовтня 2015 року використано 922,4 тис. грн. при плані 959,4 тис. грн., що складає 96,1%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 30428,9 тис. грн. із запланованих 33197,1 тис. грн., що становить 91,7%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 95,3% від планових асигнувань (план – 14739,9 тис. грн., факт – 14045,9 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 47380,1 тис. грн. при плані 47803,8 тис. грн., що складає 99,1%.

Заклади культури станом на 01 жовтня 2015 року використали 97,1% асигнувань, тобто касові видатки складають 3841,5 тис. грн. із запланованих 3957,1 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 499,6 тис. грн., що становить 88,1% від плану. План складає 567,1 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 8986,0 тис. грн. при плані 9691,2 тис. грн., що складає 92,7% від плану.

Станом на 01 жовтня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 42360,8 тис. грн., на медикаменти використано 609,3 тис. грн., на харчування – 1595,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3041,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 47105,1 тис. грн. На інші статті використано 11391,8 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2015 року по дванадцяти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 3363,2 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Вільшинківському сільському бюджету спрямовано 5,6 тис. грн. на інші поточні видатки;

-          по Ворочівському сільському бюджету спрямовано 261,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 55,5 тис. грн., інші поточні видатки – 65,5 тис. грн., капітальні видатки – 140,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 537,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 120,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки – 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 261,0 тис. грн., капітальні видатки – 138,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 116,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 57,4 тис. грн., енергоносії – 5,0 тис. грн., інші поточні видатки – 53,9 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 

          У зв’язку з прийняттям Закону України від 17 вересня 2015 року № 704- VIII „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727 „Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” Перечинський район додатково отримав кошти в сумі 9283,5 тис. грн., а саме:

- для покриття незабезпеченої потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ у зв’язку із підвищенням з 1 вересня 2015 року розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки місцевий бюджет Перечинського району у вересні 2015 року отримав додатковий ресурс у вигляді стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 1443,9 тис. грн., який у повному обсязі поступив на рахунок районного бюджету та додатково виділено кошти стабілізаційної дотації з обласного бюджету в сумі 295,2 тис. грн.;

- кошти медичної субвенції в сумі 572,8 тис. грн. та кошти освітньої субвенції в сумі 1498,9 тис. грн.

-  кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 100,0 тис. грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 5344,1 тис. грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” в сумі 28,6 тис. грн.

            Районною державною адміністрацією підготовлено проект розпорядження щодо розподілу цих коштів за головними розпорядниками та низовим бюджетам району і подано  для погодження з постійною комісією районної ради з питань економічної реформи, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації та регуляторної політики.

В.о. начальника фінансового управління                                      М.М. Цапулич   

_____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  25 вересня 2015 року

 Станом на 25 вересня 2015 року до районного бюджету надійшло 10417,9 тис. грн., що складає 106,1 % виконання плану на 9 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 10327,6 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 70,7 тис. грн., інших надходжень поступило  19,6 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  97642,0 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 45616,6 тис. грн., освітньої субвенції – 30547,4 тис. грн., медичної субвенції – 14436,1 тис. грн., базової дотації – 5430,7 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 1611,2 тис. грн.

 Станом на 25 вересня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 91,9 %, при уточненому плані на звітний період 110915,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 101893,2 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 54,7% при плані на звітний період 6273,1 тис. грн. освоєно 3431,4 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 25 вересня 2015 року використано 861,1 тис. грн. при плані 959,4 тис. грн., що складає 89,8%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 27952,4 тис. грн. із запланованих 33197,1 тис. грн., що становить 84,2%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 88,5% від планових асигнувань (план – 14739,9 тис. грн., факт – 13050,2 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 47011,2 тис. грн. при плані 47803,8 тис. грн., що складає 98,3%.

Заклади культури станом на 25 вересня 2015 року використали 92,9% асигнувань, тобто касові видатки складають 3677,7 тис. грн. із запланованих 3957,1 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 464,5 тис. грн., що становить 81,9% від плану. План складає 567,1 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 8876,1 тис. грн. при плані 9691,2 тис. грн., що складає 91,6% від плану.

Станом на 25 вересня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 38753,0 тис. грн., на медикаменти використано 596,1 тис. грн., на харчування – 1557,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2975,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 46791,6 тис. грн. На інші статті використано 11219,8 тис. грн.

Станом на 25 вересня 2015 року по десяти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 3096,6 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 537,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 120,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 261,0 тис. грн., капітальні видатки – 138,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 116,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 57,4 тис. грн., енергоносії – 5,0 тис. грн., інші поточні видатки – 53,9 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман

______________________________________________________________________________________

 

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  18 вересня 2015 року

Станом на  18 вересня 2015 року до районного бюджету надійшло 10159,3 тис. грн., що складає 103,5 % виконання плану на 9 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 10069,0 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 70,6 тис. грн., інших надходжень поступило  19,7 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  95906,8 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 45616,6 тис. грн., освітньої субвенції – 30547,4 тис. грн., медичної субвенції – 13794,8 тис. грн., базової дотації – 5221,8 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 726,2 тис. грн.

 

Станом на 18 вересня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 91,9 %, при уточненому плані на звітний період 110086,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 101207,1 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 56,8% при плані на звітний період 6273,1 тис. грн. освоєно 3422,6 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 18 вересня 2015 року використано 857,8 тис. грн. при плані 959,4 тис. грн., що складає 89,4%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 27844,9 тис. грн. із запланованих 33197,1 тис. грн., що становить 83,9%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 92,1% від планових асигнувань (план – 14098,6 тис. грн., факт – 12977,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 47011,5 тис. грн. при плані 47803,8 тис. грн., що складає 97,9%.

Заклади культури станом на 18 вересня 2015 року використали 93,0% асигнувань, тобто касові видатки складають 3679,2 тис. грн. із запланованих 3957,1 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 463,8 тис. грн., що становить 81,8% від плану. План складає 567,1 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 8372,1 тис. грн. при плані 9503,0 тис. грн., що складає 88,1% від плану.

Станом на 18 вересня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 38753,0 тис. грн., на медикаменти використано 586,1 тис. грн., на харчування – 1520,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2946,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 46748,6 тис. грн. На інші статті використано 10652,0 тис. грн.

Станом на 18 вересня 2015 року по десяти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 3096,6 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 537,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 120,5 тис. грн., енергоносії – 15,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 261,0 тис. грн., капітальні видатки – 138,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 116,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 57,4 тис. грн., енергоносії – 5,0 тис. грн., інші поточні видатки – 53,9 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

 Начальник фінансового управління                                               Л.В. Керецман

____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  11 вересня 2015 року

 Станом на  11 вересня 2015 року до районного бюджету надійшло 9835,6 тис. грн., що складає 100,2 % виконання плану на 9 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 9748,6 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 67,7 тис. грн., інших надходжень поступило  19,3 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  93543,7 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 45616,6 тис. грн., освітньої субвенції – 29027,5 тис. грн., медичної субвенції – 13028,2 тис. грн., базової дотації – 5221,8 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 649,6 тис. грн.

 Станом на 11 вересня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 90,1 %, при уточненому плані на звітний період 109984,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 99149,6 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 56,8% при плані на звітний період 5758,1 тис. грн. освоєно 3269,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 11 вересня 2015 року використано 820,0 тис. грн. при плані 959,4 тис. грн., що складає 85,5%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 26860,0 тис. грн. із запланованих 33197,1 тис. грн., що становить 80,9%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 89,6% від планових асигнувань (план – 14038,6 тис. грн., факт – 12583,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 46808,3 тис. грн. при плані 47812,9 тис. грн., що складає 97,9%.

Заклади культури станом на 11 вересня 2015 року використали 88,7% асигнувань, тобто касові видатки складають 3509,5 тис. грн. із запланованих 3957,1 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 453,1 тис. грн., що становить 79,9% від плану. План складає 567,1 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 8115,7 тис. грн. при плані 9452,4 тис. грн., що складає 85,9% від плану.

Станом на 11 вересня 2015 року на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 37251,1 тис. грн., на медикаменти використано 520,5 тис. грн., на харчування – 1512,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2945,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 46540,6 тис. грн. На інші статті використано 10379,3 тис. грн

Станом на 11 вересня 2015 року по десяти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 2921,6 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Перечинському міському бюджету спрямовано 500,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 27,0 тис. грн., інші поточні видатки – 473,0 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Пасіцькому сільському бюджету спрямовано 116,3 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 57,4 тис. грн., енергоносії – 5,0 тис. грн., інші поточні видатки – 53,9 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Турицькому сільському бюджету спрямовано 18,9 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 16,9 тис., інші поточні видатки – 2,0 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.)

 

Начальник фінансового управління                                                                            Л.В. Керецман

_____________________________________________________________________________________________ 

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  28 серпня 2015 року

 Станом на  28 серпня 2015 року до районного бюджету надійшло 9289,6 тис. грн., що складає 112,9 % виконання плану на 8 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 9210,0 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 60,5 тис. грн., інших надходжень поступило  19,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  85583,1 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 40421,3 тис. грн., освітньої субвенції – 27507,5 тис. грн., медичної субвенції – 12261,6 тис. грн., базової дотації – 4804,0 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 588,7 тис. грн.

 

Станом на 28 серпня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 94,0%, при уточненому плані на звітний період 97891,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 92014,5 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 66,4% при плані на звітний період 4860,4 тис. грн. освоєно 3225,5 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 28 серпня 2015 року використано 761,5 тис. грн. при плані 844,9 тис. грн., що складає 90,1%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 26618,0 тис. грн. із запланованих 29799,4 тис. грн., що становить 89,3%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 92,4% від планових асигнувань (план – 12384,0 тис. грн., факт – 11446,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 41629,9 тис. грн. при плані 42370,9 тис. грн., що складає 98,3%.

Заклади культури станом на 28 серпня 2015 року використали 92,4% асигнувань, тобто касові видатки складають 3272,0 тис. грн. із запланованих 3540,7 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 426,6 тис. грн., що становить 80,4% від плану. План складає 530,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 7860,5 тис. грн. при плані 8420,9 тис. грн., що складає 93,3% від плану.

Станом на 28 серпня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 82023,3 тис. грн., при  уточненому плані 86534,5 тис. грн. На оплату праці профінансовано 35805,1 тис. грн., на медикаменти використано 481,4 тис. грн., на харчування – 1496,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2840,7 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 41399,6 тис. грн. На інші статті використано 9991,2 тис. грн., з яких 7358,2 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

Станом на 28 серпня 2015 року по семи місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 2286,4 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.,);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.);

-          по Дубриницькому сільському бюджету спрямовано 200,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 40,0 тис. грн., інші поточні видатки – 26,3 тис. грн., капітальні видатки – 133,7 тис. грн.);

-          по Туричківському сільському бюджету спрямовано 58,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 11,0 тис., інші поточні видатки – 47,0 тис. грн.).

  

 

Начальник фінансового управління                                                                             Л.В. Керецман

____________________________________________________________________________________________ 

Інформація про виконання районного бюджету
станом на  21 серпня 2015 року

  Станом на  21 серпня 2015 року до районного бюджету надійшло 9074,6 тис. грн., що складає 110,3 % виконання плану на 8 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 8996,4 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 59,1 тис. грн., інших надходжень поступило  19,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  85578,2 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 40416,4 тис. грн., освітньої субвенції – 27507,5 тис. грн., медичної субвенції – 12261,6 тис. грн., базової дотації – 4804,0 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 588,7 тис. грн.

 

Станом на 21 серпня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 92,4%, при уточненому плані на звітний період 97891,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 90469,7 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 63,2% при плані на звітний період 4860,4 тис. грн. освоєно 3208,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 21 серпня 2015 року використано 760,6 тис. грн. при плані 844,9 тис. грн., що складає 90,0%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 25495,5 тис. грн. із запланованих 29799,4 тис. грн., що становить 85,6%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 92,0% від планових асигнувань (план – 12384,0 тис. грн., факт – 11396,3 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 41627,9 тис. грн. при плані 42370,9 тис. грн., що складає 98,2%.

Заклади культури станом на 21серпня 2015 року використали 92,0% асигнувань, тобто касові видатки складають 3256,5 тис. грн. із запланованих 3540,7 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 426,0 тис. грн., що становить 80,3% від плану. План складає 530,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 7506,9 тис. грн. при плані 8420,9 тис. грн., що складає 89,1% від плану.

Станом на 21 серпня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 80868,4 тис. грн., при  уточненому плані 86534,5 тис. грн. На оплату праці профінансовано 34708,8 тис. грн., на медикаменти використано 474,8 тис. грн., на харчування – 1495,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2804,2 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 41385,5 тис. грн. На інші статті використано 9601,3 тис. грн., з яких 7004,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

Станом на 21 серпня 2015 року по п’яти місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 2028,4 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.,);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

-          по Новоселицькому сільському бюджету спрямовано 20,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 19,7 тис. грн., інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.)

 

Заступник начальника – начальник відділу

 

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                                                     С. Гапак

_____________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 14 серпня 2015 року

  Станом на 14 серпня 2015 року до районного бюджету надійшло 8843,6 тис. грн., що складає 107,5 % виконання плану на 8 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 8772,6 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 56,7 тис. грн., інших надходжень поступило  14,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  85369,3 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 40416,4 тис. грн., освітньої субвенції – 27507,5 тис. грн., медичної субвенції – 12261,6 тис. грн., базової дотації – 4595,1 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 588,7 тис. грн.

 

Станом на 14 серпня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 97,8%, при уточненому плані на звітний період 97891,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 89833,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 63,2% при плані на звітний період 4860,4 тис. грн. освоєно 3071,1 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 14 серпня 2015 року використано 752,2 тис. грн. при плані 844,9 тис. грн., що складає 89,0%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 25399,7 тис. грн. із запланованих 29799,4 тис. грн., що становить 85,2%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 88,4% від планових асигнувань (план – 12384,0 тис. грн., факт – 10952,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 41564,6 тис. грн. при плані 42370,9 тис. грн., що складає 98,1%.

Заклади культури станом на 14 серпня 2015 року використали 91,8% асигнувань, тобто касові видатки складають 3250,0 тис. грн. із запланованих 3540,7 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 412,0 тис. грн., що становить 77,7% від плану. План складає 530,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 7502,6 тис. грн. при плані 8420,9 тис. грн., що складає 85,0% від плану.

Станом на 14 серпня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 80404,7 тис. грн., при  уточненому плані 86530,6 тис. грн. На оплату праці профінансовано 34305,0 тис. грн., на медикаменти використано 453,1 тис. грн., на харчування – 1494,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2774,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 41377,5 тис. грн. На інші статті використано 9429,2 тис. грн., з яких 7004,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

Станом на 14 серпня 2015 року по чотирьох місцевих бюджетах Перечинського району збільшено план видатків за рахунок понадпланових надходжень доходів на суму 2008,4 тис. грн., в тому числі:

-          по Перечинському районному бюджету спрямовано 1395,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 144,4 тис. грн., енергоносії – 52,6 тис. грн., інші захищені видатки 138,3 тис. грн., інші поточні видатки – 294,6 тис. грн., трансферти органам місцевого самоврядування на оплату праці та захищені видатки бюджетів – 465,1 тис. грн., капітальні видатки – 300,0 тис. грн.);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Полянському сільському бюджету спрямовано 34,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 32,0 тис. грн., енергоносії – 2,0 тис. грн.,);

-          по Сімерському сільському бюджету спрямовано 362,0 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 22,5 тис. грн., енергоносії – 4,0 тис. грн., інші захищені видатки 2,5 тис. грн., інші поточні видатки – 244,0 тис. грн., капітальні видатки – 89,0 тис. грн.);

-          по Тур’я Реметівському сільському бюджету спрямовано 217,4 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 195,3 тис. грн., інші поточні видатки – 22,1 тис. грн.);

 

 Заступник начальника – начальник відділу

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                                                    С. Гапак 

___________________________________________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету 

станом на 7 серпня 2015 року

  Станом на 07 серпня 2015 року до районного бюджету надійшло 8430,1 тис. грн., що складає 102,5 % виконання плану на 8 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 8362,3 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 53,9 тис. грн., інших надходжень поступило  13,9 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі  83467,9 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 40284,4 тис. грн., освітньої субвенції – 26756,7 тис. грн., медичної субвенції - 11495,0 тис. грн., базової дотації - 4386,2 тис. грн., інших дотацій та субвенцій – 545,6 тис. грн.

 

Станом на 7 серпня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 86,3%, при уточненому плані на звітний період 97811,0 тис. грн. освоєно коштів в сумі 84391,5 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 49,9% при плані на звітний період 4860,4 тис. грн. освоєно 2423,7 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 7 серпня 2015 року використано 713,4 тис. грн. при плані 844,9 тис. грн., що складає 84,4%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 25090,1 тис. грн. із запланованих 29781,4 тис. грн., що становить 84,2%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 88,0% від планових асигнувань (план – 12384,0 тис. грн., факт – 10901,1 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 36948,2 тис. грн. при плані 42290,8 тис. грн., що складає 87,4%.

Заклади культури станом на 7 серпня 2015 року використали 89,7% асигнувань, тобто касові видатки складають 3174,6 тис. грн. із запланованих 3540,7 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 404,5 тис. грн., що становить 73,8% від плану. План складає 548,3 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 7159,6 тис. грн. при плані 8420,9 тис. грн., що складає 85,0% від плану.

Станом на 7 серпня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 75387,5 тис. грн., при  уточненому плані 86462,0 тис. грн. На оплату праці профінансовано 33999,7 тис. грн., на медикаменти використано 453,1 тис. грн., на харчування – 1490,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2727,4 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 36717,0 тис. грн. На інші статті використано 9004,0 тис. грн., з яких 6704,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

Заступник начальника – начальник відділу

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                                                    С. Гапак

____________________________________________________________________________________________

06.08.2015

Районна державна адміністрація

      Розпорядженням голови Закарпатської ОДА 24.07.2015 року № 237 “Про розподіл субвенції на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які  брали  безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”, Перечинському району виділено 696734 грн. для придбання житла сім”ї загиблого військовослужбовця Балог Василя Васильовича, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, сім”я якого потребує поліпшення житлових умов, згідно рішення виконкому Перечинської міської ради № 45 від 30.10.2014 року.

                                                                      Фінансове управління РДА        

___________________________________________________________________________________________

31.07.2015

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 31 липня 2015 року

 Станом на 31 липня 2015 року до районного бюджету надійшло 8273,8 тис. грн., що складає 125,1 % виконання плану на 7 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 8212,2 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 51,8 тис. грн., інших надходжень поступило  9,8 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі 77119,8 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 35662,5 тис. грн., освітньої субвенції – 26006,0 тис. грн., медичної субвенції 10728,4 тис. грн., 4177,3 тис. грн. базової дотації, інших дотацій та субвенцій – 545,6 тис. грн.

 

Станом на 31 липня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 95,2%, при уточненому плані на звітний період 87860,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 83653,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 58,0% при плані на звітний період 4164,9 тис. грн. освоєно 2415,6 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 31 липня 2015 року використано 710,5 тис. грн. при плані 729,4 тис. грн., що складає 97,4%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 24902,4 тис. грн. із запланованих 28015,0 тис. грн., що становить 88,9%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 99,4% від планових асигнувань (план – 10844,8 тис. грн., факт – 10781,2 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 36817,4 тис. грн. при плані 37265,3 тис. грн., що складає 98,9%.

Заклади культури станом на 31 липня 2015 року використали 96,6% асигнувань, тобто касові видатки складають 3143,9 тис. грн. із запланованих 3253,0 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 382,3 тис. грн., що становить 78,2% від плану. План складає 489,0 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 6915,3 тис. грн. при плані 7263,6 тис. грн., що складає 95,2% від плану.

Станом на 31 липня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 74918,3 тис. грн., при  уточненому плані 77830,4 тис. грн. На оплату праці профінансовано 33848,9 тис. грн., на медикаменти використано 431,4 тис. грн., на харчування – 1490,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2592,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 36554,8 тис. грн. На інші статті використано 8734,7 тис. грн., з яких 6504,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

Заступник начальника – начальник відділу

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                        С. Гапак 

__________________________________________________________________________________________

24.04.015                 Інформація про виконання районного бюджету
                           станом на 24 липня 2015 року

 

 Станом на 24 липня 2015 року до районного бюджету надійшло 8036,9 тис. грн., що складає 121,6% виконання плану на 7 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 7975,3 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 51,8 тис. грн., інших надходжень поступило  9,8 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі 77089,6 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 35632,3 тис. грн., освітньої субвенції – 26006,0 тис. грн., медичної субвенції 10728,4 тис. грн., 4177,3 тис. грн. базової дотації, інших дотацій та субвенцій – 546,0 тис. грн.

 

Станом на 24 липня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 93,1%, при уточненому плані на звітний період 87860,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 81781,5 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 46,0% при плані на звітний період 4123,9 тис. грн. освоєно 1896,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 24 липня 2015 року використано 657,8 тис. грн. при плані 729,4 тис. грн., що складає 90,2%.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 24549,6 тис. грн. із запланованих 28015,0 тис. грн., що становить 87,6%.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 92,2% від планових асигнувань (план – 10844,8 тис. грн., факт – 10004,1 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 36277,7 тис. грн. при плані 37263,2 тис. грн., що складає 97,4%.

Заклади культури станом на 24 липня 2015 року використали 93,2% асигнувань, тобто касові видатки складають 3030,3 тис. грн. із запланованих 3253,0 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 346,6 тис. грн., що становить 70,9% від плану. План складає 489,0 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 6915,4 тис. грн. при плані 7265,7 тис. грн., що складає 95,2% від плану.

Станом на 24 липня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 73103,4 тис. грн., при  уточненому плані 77812,7 тис. грн. На оплату праці профінансовано 32542,4 тис. грн., на медикаменти використано 431,0 тис. грн., на харчування – 1473,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2580,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 36075,9 тис. грн. На інші статті використано 8678,1 тис. грн., з яких 6504,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

Заступник начальника – начальник відділу

 

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                        С. Гапак

______________________________________________________

17.07.2015                             Інформація про виконання районного бюджету
                                                           станом на 17 липня 2015 року

 

Станом на 17 липня 2015 року до районного бюджету  надійшло 7632,6 тис. грн., що складає 115,4 % виконання плану на 7 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 7571,2 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 51,7 тис. грн., інших надходжень поступило  9,7 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі 76347,0 тис. грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 35098,6 тис. грн., освітньої субвенції – 26006,0 тис. грн., медичної субвенції 10728,4 тис. грн., 3968,5 тис. грн. базової дотації, інших дотацій та субвенцій – 545,5 тис. грн.

Станом на 17 липня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 92,7 %, при уточненому плані на звітний період 87450,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 81081,2 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 46,0 % при плані на звітний період 4123,9 тис. грн. освоєно 1896,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 17 липня 2015 року використано 656,1 тис. грн. при плані 729,4 тис. грн., що складає 90,0 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 24535,1 тис. грн. із запланованих 28015,0 тис. грн., що становить 87,6 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 91,3 % від планових асигнувань (план – 9902,5 тис. грн., факт – 10844,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 36138,3 тис. грн. при плані 36853,2 тис. грн., що складає 98,1 %.

Заклади культури станом на 17 липня 2015 року використали 93,1 % асигнувань, тобто касові видатки складають 3027,4 тис. грн. із запланованих 3253,0 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 346,5 тис. грн., що становить 70,9 % від плану. План складає 489,0 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 6475,3 тис. грн. при плані 7265,7 тис. грн., що складає 90,7 % від плану.

Станом на 17 липня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 72890,3 тис. грн., при  уточненому плані 77403,0 тис. грн. На оплату праці профінансовано 32542,0 тис. грн., на медикаменти використано 380,7 тис. грн., на харчування – 1471,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2557,3 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 35938,4 тис. грн. На інші статті використано 8190,9 тис. грн., з яких 6064,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

 

Заступник начальника – начальник відділу

 

доходів та фінансів галузей виробничої сфери                                         С. Гапак

________________________________________________________

Інформація про виконання районного бюджету 

станом на 10 липня 2015 року 

 

Станом на 10 липня 2015 року до районного бюджету  надійшло 7436,3 тис. грн., що складає 112,5 % виконання плану на 7 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 7379,0 тис.грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 48,1 тис. грн., інших надходжень поступило  9,2 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано трансфертів в обсязі 73402,3 тис.грн., з них: субвенції з державного бюджету на соціальні виплати ( допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, пільги та субсидії  населенню) на суму 35098,6 тис.грн., освітньої субвенції – 24036,8 тис.грн., медичної субвенції 9961,8 тис. грн., 3759,6 тис. грн. базової дотації, інших дотацій та субвенцій – 545,5 тис.грн.

Станом на 10 липня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 90,9 %, при уточненому плані на звітний період 87450,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 79557,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 41,3 % при плані на звітний період 4123,9 тис. грн. освоєно 1701,4 тис. грн. На фінансування органу місцевого самоврядування використано 609,1 тис. грн. при плані 729,4 тис. грн., що складає 83,5 %. На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 24136,9 тис. грн. із запланованих 28015,0 тис. грн., що становить 86,2 %. Охороною здоров’я Перечинського району використано 85,9 % від планових асигнувань (план – 10844,8 тис. грн., факт – 9317,9 тис. грн.). На галузь соціального захисту населення використано 35868,4 тис. грн. при плані 36853,2 тис. грн., що складає 97,3 %. Заклади культури  використали 90,0 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2927,5 тис. грн. із запланованих 3252,9 тис. грн. На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 323,6 тис. грн., що становить 66,2 % від плану. План складає 489,0 тис. грн. На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 6374,5 тис. грн. при плані 7265,8 тис. грн., що складає 87,7 % від плану.

Станом на 10 липня 2015 року з початку року проведено фінансування захищених статей видатків на суму 71702,5 тис. грн., або 90,3 % від загального обсягу освоєних коштів. На оплату праці з нарахуваннями використано 31688,1 тис. грн., на медикаменти використано 372,9 тис. грн., на харчування – 1471,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2439,3 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 35730,3 тис. грн. На інші статті використано 7855,4 тис.грн., з яких 5964,6 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

 

 

 

Заступник начальника фінансового управління                           С.А.Гапак

____________________________________________________________________________________________

 26.06.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 26 червня 2015 року 

Станом на 26 червня 2015 року до районного бюджету  надійшло 6778,1 тис. грн., що складає 121,6 % виконання плану за 6 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 6392,7 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 39,3 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 346,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 22067,6 тис. грн. освітньої субвенції, 9195,2 тис. грн. медичної субвенції та 3550,7 тис. грн. базової дотації.

Станом на 26 червня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 95,4 %, при уточненому плані на звітний період 75638,3 тис. грн. освоєно коштів в сумі 72136,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 45,0 % при плані на звітний період 3563,9 тис. грн. освоєно 1603,4 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 26 червня 2015 року використано 601,9 тис. грн. при плані 622,8 тис. грн., що складає 96,7 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 23353,5 тис. грн. із запланованих 24140,7 тис. грн., що становить 96,7 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 89,0 % від планових асигнувань (план – 9305,6 тис. грн., факт – 8282,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 30837,8 тис. грн. при плані 31977,1 тис. грн., що складає 96,4 %.

Заклади культури станом на 26 червня 2015 року використали 97,5 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2918,9 тис. грн. із запланованих 2993,9 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 323,4 тис. грн., що становить 76,0 % від плану. План складає 425,8 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 5818,5 тис. грн. при плані 6172,4 тис. грн., що складає 90,7 % від плану.

Станом на 26 червня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 65062,0 тис. грн., при  уточненому плані 68138,6 тис. грн. На оплату праці 30835,8 тис. грн., на медикаменти використано 326,2 тис. грн., на харчування – 1062,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2269,9 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 30567,5 тис. грн. На інші статті використано 7074,0 тис. грн., з яких 5466,0 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

 

Начальник фінансового управління                                                           Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

 19.06.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 19 червня 2015 року 

Станом на 19 червня 2015 року до районного бюджету  надійшло 6091,6 тис. грн., що складає 110,4 % виконання плану за 6 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 6044,3 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 38,2 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 9,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 22067,6 тис. грн. освітньої субвенції, 9195,2 тис. грн. медичної субвенції та 3341,9 тис. грн. базової дотації.

Станом на 19 червня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 89,4 %, при уточненому плані на звітний період 75177,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 67192,8 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 37,5 % при плані на звітний період 3563,9 тис. грн. освоєно 1337,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 19 червня 2015 року використано 524,9 тис. грн. при плані 622,8 тис. грн., що складає 84,3 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 19694,2 тис. грн. із запланованих 24140,7 тис. грн., що становить 81,6 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 87,8 % від планових асигнувань (план – 9305,6 тис. грн., факт – 8174,7 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 30610,4 тис. грн. при плані 31575,3 тис. грн., що складає 96,9 %.

Заклади культури станом на 19 червня 2015 року використали 79,5 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2332,3 тис. грн. із запланованих 2934,9 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 259,7 тис. грн., що становить 61,0 % від плану. План складає 425,8 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 5596,6 тис. грн. при плані 6172,4 тис. грн., що складає 90,7 % від плану.

Станом на 19 червня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 60377,8 тис. грн., при  уточненому плані 67654,7 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 26457,6 тис. грн., на медикаменти використано 307,7 тис. грн., на харчування – 1039,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2139,2 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 30434,3 тис. грн. На інші статті використано 6815,0 тис. грн., з яких 5244,3 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

 

Начальник фінансового управління                                                                   Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

12.06.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 12 червня 2015 року 

Станом на 12 червня 2015 року до районного бюджету  надійшло 5825,9 тис. грн., що складає 105,6 % виконання плану за 6 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 5781,1 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 35,7 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 9,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 22067,6 тис. грн. освітньої субвенції, 9195,2 тис. грн. медичної субвенції та 3341,9 тис. грн. базової дотації.

Станом на 12 червня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 83,3 %, при уточненому плані на звітний період 75177,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 62638,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 37,5 % при плані на звітний період 3563,9 тис. грн. освоєно 1337,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 12 червня 2015 року використано 478,8 тис. грн. при плані 622,8 тис. грн., що складає 76,9 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 16032,0 тис. грн. із запланованих 24140,7 тис. грн., що становить 66,4 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 82,6 % від планових асигнувань (план – 9305,6 тис. грн., факт – 7683,4 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 30491,6 тис. грн. при плані 31575,3 тис. грн., що складає 96,6 %.

Заклади культури станом на 12 червня 2015 року використали 79,4 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2329,3 тис. грн. із запланованих 2934,9 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 240,2 тис. грн., що становить 56,4 % від плану. План складає 425,8 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 5382,7 тис. грн. при плані 6172,4 тис. грн., що складає 87,2 % від плану.

Станом на 12 червня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 56036,2 тис. грн., при  уточненому плані 67650,5 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 22486,8 тис. грн., на медикаменти використано 292,4 тис. грн., на харчування – 786,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2117,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 30352,8 тис. грн. На інші статті використано 6601,8 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 5044,7 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

05.06.2015

Станом на 05 червня 2015 року до районного бюджету  надійшло 5524,2 тис. грн., що складає 100,1 % виконання плану за 6 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 5482,2 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 32,9 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 9,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 19179,7 тис. грн. освітньої субвенції, 8428,6 тис. грн. медичної субвенції та 3133,0 тис. грн. базової дотації.

Станом на 05 червня 2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 95,8 %, при уточненому плані на звітний період 73868,0 тис. грн. освоєно коштів в сумі 57346,0 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 77,6 % при плані на звітний період 3615,8 тис. грн. освоєно 1237,3 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 05 червня 2015 року використано 473,9 тис. грн. при плані 622,8 тис. грн., що складає 76,1 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 15880,7 тис. грн. із запланованих 24140,7 тис. грн., що становить 65,8 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 82,7 % від планових асигнувань (план – 9274,6 тис. грн., факт – 7669,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 25612,2 тис. грн. при плані 30294,7 тис. грн., що складає 84,5 %.

Заклади культури станом на 05 червня 2015 року використали 96,8 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2107,6 тис. грн. із запланованих 2901,6 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 240,2 тис. грн., що становить 57,8 % від плану. План складає 415,8 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 5362,4 тис. грн. при плані 6217,8 тис. грн., що складає 86,2 % від плану.

Станом на 05 травня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 50852,0 тис. грн., при  уточненому плані 66340,4 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 22268,3 тис. грн., на медикаменти використано 279,8 тис. грн., на харчування – 786,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2109,8 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 25407,8 тис. грн. На інші статті використано 6494,0 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 5044,7 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

Начальник фінансового управління                                                           Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

29.05.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 29 травня 2015 року 

Станом на 29 травня 2015 року до районного бюджету  надійшло 5423,3 тис. грн., що складає 129,8 % виконання плану за 5 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб, як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 5384,7 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 29,5 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 9,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 16291,8 тис. грн. освітньої субвенції, 7662,0 тис. грн. медичної субвенції та 2924,1 тис. грн. базової дотації.

Станом на 29.05.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 95,8 %, при уточненому плані на звітний період 59103,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 56609,6 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 40,4 % при плані на звітний період 3055,8 тис. грн. освоєно 1236,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 29 травня 2015 року використано 472,7 тис. грн. при плані 522,9 тис. грн., що складає 90,4 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 15785,4 тис. грн. із запланованих 16987,7 тис. грн., що становить 92,9 %.

Охороною здоров’я Перечинського району використано 97,5 % від планових асигнувань (план – 7741,4 тис. грн., факт – 7550,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 25604,3 тис. грн. при плані 26141,4 тис. грн., що складає 97,9 %.

Заклади культури станом на 29 травня 2015 року використали 96,8 % асигнувань, тобто касові видатки складають 2097,9 тис. грн. із запланованих 2167,4 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 238,2 тис. грн., що становить 71,1 % від плану. План складає 334,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 4860,3 тис. грн. при плані 5207,8 тис. грн., що складає 93,3 % від плану.

Станом на 29 травня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 50684,0 тис. грн., при  уточненому плані 52808,1 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 22266,3 тис. грн., на медикаменти використано 214,0 тис. грн., на харчування – 688,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2106,9 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 25407,9 тис. грн. На інші статті використано 5925,6 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 4542,4 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

22.05.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 22 травня 2015 року 

Станом на 22 травня 2015 року до районного бюджету  надійшло 5065,3 тис. грн., що складає 121,2 %  плану на 5 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 5028,5 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 28,8 тис. грн., інших доходів надійшло на суму 8,0 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету одержано 13790,9 тис. грн. освітньої субвенції, 6895,4 тис. грн. медичної субвенції та 2924,1 тис. грн. базової дотації.

Станом на 22.05.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 89,0 %, при уточненому плані на звітний період 59013,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 52544,4 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 40,3 % при плані на звітний період 3055,8 тис. грн. освоєно 1231,0 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 22 травня 2015 року використано 423,3 тис. грн. при плані 522,9 тис. грн., що складає 81,0 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 13545,9 тис. грн. із запланованих 16987,7 тис. грн., що становить 79,7 %

Охороною здоров’я Перечинського району використано 85,9 % від планових асигнувань (план – 7741,4 тис. грн., факт – 6648,4 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 24982,2 тис. грн. при плані 26051,6 тис. грн., що складає 95,9 %.

Заклади культури станом на 22 травня 2015 року використали 87,6 % асигнувань, тобто касові видатки складають 1898,8 тис. грн. із запланованих 2167,4 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 205,2 тис. грн., що становить 61,3 % від плану. План складає 334,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 4840,6 тис. грн. при плані 5207,7 тис. грн., що складає 92,9 % від плану.

Станом на 22 травня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 46754,9 тис. грн., при  уточненому плані 52704,1 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 19192,9 тис. грн., на медикаменти використано 214,0 тис. грн., на харчування – 444,4 тис. грн., на оплату енергоносії – 2052,5 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 24851,1 тис. грн. На інші статті використано 5789,5 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 4542,4 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

15.05.2015

Інформація про виконання районного бюджету
станом на 15 травня 2015 року 

Станом на 15 травня 2015 року до районного бюджету  надійшло 4743,7 тис. грн., що складає 113,5 %  плану на 5 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 4710,4 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 28,2 тис. грн., інших надходжень поступило 5,1 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 13790,9 тис. грн. освітньої субвенції, 6895,4 тис. грн. медичної субвенції та 2715,3 тис. грн. базової дотації.

Станом на 15.05.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 89,1 %, при уточненому плані на звітний період 58785,6 тис. грн. освоєно коштів в сумі 52378,8 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 40,1 % при плані на звітний період 3055,8 тис. грн. освоєно 1226,9 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 15 травня 2015 року використано 376,7 тис. грн. при плані 522,9 тис. грн., що складає 72,0 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 13547,0 тис. грн. із запланованих 16987,7 тис. грн., що становить 79,7 %

Охороною здоров’я Перечинського району використано 85,5 % від планових асигнувань (план – 7741,4 тис. грн., факт – 6621,4 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 24922,2 тис. грн. при плані 25823,6 тис. грн., що складає 96,5 %.

Заклади культури станом на 15 травня 2015 року використали 78,4 % асигнувань, тобто касові видатки складають 1895,7 тис. грн. із запланованих 2167,4 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 205,2 тис. грн., що становить 61,3 % від плану. План складає 334,9 тис. грн.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 4810,6 тис. грн. при плані 5207,7 тис. грн., що складає 92,4 % від плану.

Станом на 15 травня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 46638,7 тис. грн., при  уточненому плані 52470,0 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 19095,2 тис. грн., на медикаменти використано 192,5 тис. грн., на харчування – 442,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2059,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 24848,7 тис. грн. На інші статті використано 5740,1 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 4542,4 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

08.05.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 8 травня 2015 року

 Станом на 8 травня 2015 року до районного бюджету  надійшло 4482,8 тис. грн., що складає 107,3 % від плану на 5 місяців. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 4452,9 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 24,7 тис. грн., інших надходжень поступило 5,2 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 12270,9 тис. грн. освітньої субвенції, 6128,8 тис. грн. медичної субвенції та 2506,4 тис. грн. базової дотації.

Станом на 08.05.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 85,2 %, при уточненому плані на звітний період 58702,9 тис. грн. освоєно коштів в сумі 50040,7 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 36,9 % при плані на звітний період 3055,8 тис. грн. освоєно 1126,9 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 8 травня 2015 року використано 376,7 тис. грн. при плані 522,9 тис. грн., що складає 72,0 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 12425,4 тис. грн. із запланованих 16987,7 тис. грн., що становить 73,1 %

Охороною здоров’я Перечинського району використано 91,2 % від планових асигнувань (план – 7741,4 тис. грн., факт – 6165,0 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 24691,4 тис. грн. при плані 25740,9 тис. грн., що складає 95,9 %.

Заклади культури станом на 8 травня 2015 року використали 78,4 % асигнувань, тобто касові видатки складають 1700,6 тис. грн. із запланованих 2167,4 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 193,1 тис. грн. План складає 334,9 тис. грн., що становить 57,7 %.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 4488,5 тис. грн. при плані 5207,7 тис. грн., що складає 86,2 % від плану.

Станом на 8 травня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 44806,3 тис. грн., при  уточненому плані 52386,9 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 17633,5 тис. грн., на медикаменти використано 170,6 тис. грн., на харчування – 442,7 тис. грн., на оплату енергоносії – 1993,7 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 24565,8 тис. грн. На інші статті використано 5234,4 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 4231,5 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                       Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

30.04.2015

Інформація про виконання районного бюджету станом на 30 квітня 2015 року

Станом на 30 квітня 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів від податків та платежів в обсязі 7563,1 тис. грн., що становить 142,5 відсотка до затверджених показників на січень-квітень поточного року.

До районного бюджету станом на 30 квітня 2015 року надійшло 4042,3 тис. грн., що складає 126,4 % від плану на 4 місяці. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 4015,7 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 22,8 тис. грн., інших надходжень поступило 3,8 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 12270,9 тис. грн. освітньої субвенції, 6128,8 тис. грн. медичної субвенції та 2297,5 тис. грн. базової дотації.

Станом на 30.04.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 90,7 %, при уточненому плані на звітний період 46931,3 тис. грн. освоєно коштів в сумі 42560,6 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 60,5 % при плані на звітний період 1862,8 тис. грн. освоєно 1126,9 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 30 квітня 2015 року використано 376,7 тис. грн. при плані 408,9 тис. грн., що складає 92,1 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 10787,1 тис. грн. із запланованих 13595,3 тис. грн., що становить 79,3 %. Охороною здоров’я Перечинського району використано 91,2 % від планових асигнувань (план – 6208,2 тис. грн., факт – 5660,0 тис. грн.). На галузь соціального захисту населення використано 19971,8 тис. грн. при плані 20587,8 тис. грн., що складає 97,0 %. Заклади культури станом на 30 квітня 2015 року використали 95,8 % асигнувань, тобто касові видатки складають 1700,6 тис. грн. із запланованих 1775,8 тис. грн. На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 190,9 тис. грн., план складає 244,3 тис. грн., що становить 78,1 %. На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 3873,5 тис. грн. при плані 4111,0 тис. грн., що складає 94,2 % від плану.

Станом на 30 квітня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 37945,5 тис. грн., при  уточненому плані 41854,0 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 15495,9 тис. грн., на медикаменти використано 170,6 тис. грн., на харчування – 442,7 тис. грн., на оплату енергоносії – 1988,7 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 19847,5 тис. грн. На інші статті використано 4615,0 тис. грн., з яких 3631,5 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури.

Начальник фінансового управління                                       Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

17.04.2015

Інформація

про виконання районного бюджету Перечинського району

станом на 24 квітня 2015 року.

Станом на 24 квітня 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів від податків та платежів в обсязі 7041,4 тис. грн., що становить 132,7 відсотка до затверджених показників на січень-квітень поточного року.

До районного бюджету станом на 24 квітня 2015 року надійшло 3897,3 тис. грн., що складає 121,9 % від плану на 4 місяці. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 3871,7 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 21,7 тис. грн., інших надходжень поступило 3,9 тис. грн.

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 11257,6 тис. грн. освітньої субвенції, 5617,7 тис. грн. медичної субвенції та 2297,5 тис. грн. базової дотації.

 

Станом на 24.04.2015 року видаткова частина районного бюджету по загальному фонду виконана на 88,2 %, при уточненому плані на звітний період 46931,3 тис. грн. освоєно коштів в сумі 41387,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 59,4 % при плані на звітний період 1862,8 тис. грн. освоєно 1106,9 тис. грн.

На фінансування органу місцевого самоврядування станом на 24 квітня 2015 року використано 312,0 тис. грн. при плані 408,9 тис. грн., що складає 76,3 %.

На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 10553,7 тис. грн. із запланованих 13595,3 тис. грн., що становить 77,6%

Охороною здоров’я Перечинського району використано 85,3 % від планових асигнувань (план – 6208,2 тис. грн., факт – 5295,8 тис. грн.).

На галузь соціального захисту населення використано 19759,8 тис. грн. при плані 20574,8 тис. грн., що складає 95,2 %.

Заклади культури станом на 24 квітня 2015 року використали 83,3 % асигнувань, тобто касові видатки складають 1478,6 тис. грн. із запланованих 1775,8 тис. грн.

На фінансування фізичної культури та спорту освоєно кошти в сумі 166,2 тис. грн. План складає 244,3 тис. грн., що становить 68,0 %.

На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 3821,8 тис. грн. при плані 4124,0 тис. грн., що складає 92,7 % від плану.

Станом на 24 квітня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 36899,4 тис. грн., при уточненому плані 41906,2 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 14758,4 тис. грн., на медикаменти використано 149,8 тис. грн., на харчування – 421,5 тис. грн., на оплату енергоносії – 1878,6 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 19691,1 тис. грн. На інші статті використано 4488,5 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 3624,8 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури. 

 

Начальник фінансового управління                                               Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

17.04.2015

Інформація

про виконання районного бюджету Перечинського району

станом на 16 квітня 2015 року.         

Станом на 16 квітня 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів району  надійшло доходів від податків та платежів в обсязі 6523,5 тис. грн., що становить 122,9 відсотка до затверджених показників на січень-квітень поточного року.

До районного бюджету станом на 16 квітня 2015 року надійшло 3601,9 тис. грн., що складає 112,7 % від плану на 4 місяці. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 3576,1 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 21,9 тис. грн., інших надходжень поступило 3,9 тис. грн..

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 10244,3 тис. грн. освітньої субвенції,  5106,7 тис. грн. медичної субвенції та 2088,7 тис. грн. базової дотації.

 

Станом на 15.04.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 87,6 %, при уточненому плані на звітний період 46931,3 тис. грн. освоєно коштів в сумі 41091,1 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 57,9 % при плані на звітний період 1862,8 тис. грн. освоєно 1078,3 тис. грн. (погашено заборгованість по капітальних видатках за рахунок залишку коштів спеціального фонду районного бюджету). З обласного бюджету районному профінансовано кошти іншої субвенції на погашення заборгованості по об’єктах, які у 2014 році фінансувалися за рахунок цих джерел на суму 846,0 тис. грн. 

АНАЛІЗ

виконання видаткової частини по загальному фонду

тис. грн.

Назва галузі

План на звітний період з урахуванням змін

Виконання за станом на 15.04.2015 р.

Відсоток виконання

Управління

408,9

305,9

74,8

Освіта

13595,3

10448,1

76,9

в т.ч. освітня субвенція

12270,9

9650,3

78,6

Охорона здоров‘я

6208,2

5157,8

83,1

в т.ч. медична субвенція

6128,8

5078,4

82,9

Соціальний захист

20574,8

19716,4

95,8

в т.ч. субвенція з державного бюджету

19824,1

19089,1

96,3

Культура і мистецтво

1775,8

1483,4

83,5

Засоби масової інформації

40,0

20,0

50,0

Фізична культура і спорт

244,3

166,0

68,0

Транспорт, дорожнє господарство

221,2

151,1

68,3

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

15,6

15,6

100,0

Видатки, не віднесені до основних груп

3847,2

3626,8

94,3

ВСЬОГО

46931,3

41091,1

87,6

Станом на 15 квітня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 36704,2 тис. грн., або 87,6 % від запланованих коштів. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 14750,7 тис. грн., на медикаменти використано 76,3 тис. грн., на харчування – 405,7 тис. грн., на оплату енергоносії – 1827,0 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 19644,5 тис. грн. На інші статті використано 4386,9 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 3624,8 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів та закладів культури.

Станом на 15 квітня 2015 року вільний залишок коштів, який на початок року становив 1454,8 тис. грн., спрямовано на видатки районного бюджету у сумі 1240,5 тис. грн., що становить 85,3 % загального обсягу залишків. Нерозподіленими залишились кошти в сумі 214,3 тис. грн.

 

 

Начальник фінансового управління                                      Л.Керецман

____________________________________________________________________________________________

09.04.2015

                                                                  Інформація  

про виконання районного бюджету Перечинського району

станом на 8 квітня 2015 року

         

Станом на 8 квітня 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів району  надійшло доходів від податків та платежів в обсязі 6304,5 тис. грн., що становить 118,8 відсотка до затверджених показників на січень-квітень поточного року.

До районного бюджету станом на 8 квітня 2015 року надійшло 3460,7 тис. грн., що складає 108,3 % від плану на 4 місяці. В тому числі від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 3436,1 тис. грн., від орендної плати за використання майна районної комунальної власності залучено 20,7 тис. грн., інших надходжень поступило 3,9 тис. грн..

З початку року до районного бюджету з державного бюджету надійшло 9231,0 тис. грн. освітньої субвенції, 4595,6 тис. грн. медичної субвенції та 1879,8 тис. грн. базової дотації.

Станом на 08.04.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 83,7 %, при уточненому плані на звітний період  46829,5 тис. грн. освоєно коштів в сумі 39172,9 тис. грн. та по спеціальному фонду виконана на 57,9 % при плані на звітний період 1862,8 тис. грн. освоєно 1078,3 тис. грн. (погашено заборгованість по капітальних видатках за рахунок залишку коштів спеціального фонду районного бюджету). З обласного бюджету районному профінансовано кошти іншої субвенції на погашення заборгованості по об’єктах, які у 2014 році фінансувалися за рахунок цих джерел на суму 846,0 тис. грн.

 

АНАЛІЗ

виконання видаткової частини по загальному фонду

тис. грн.

Назва галузі

План на звітний період з урахуванням змін

Виконання за станом на 08.04.2015 р.

Відсоток виконання

Управління

408,9

274,7

67,2

Освіта

13595,3

9381,6

69,0

в т.ч. освітня субвенція

12270,9

9374,1

76,4

Охорона здоров‘я

6208,2

4645,2

74,8

в т.ч. медична субвенція

6128,8

4645,2

75,8

Соціальний захист

20473,0

19426,2

94,9

в т.ч. субвенція з державного бюджету

19722,3

18868,8

95,7

Культура і мистецтво

1775,8

1483,4

83,5

Засоби масової інформації

40,0

20,0

50,0

Фізична культура і спорт

244,3

148,3

60,7

Транспорт, дорожнє господарство

221,2

151,1

68,3

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

15,6

15,6

100,0

Видатки, не віднесені до основних груп

3847,2

3626,8

94,3

ВСЬОГО

46829,5

39172,9

83,7

 

Станом на 8 квітня 2015 року у першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей видатків, що становить 29402,5 тис. грн., або 95,9 % від запланованих коштів. На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано 13184,0 тис. грн., на медикаменти використано 61,1 тис. грн., на харчування – 319,6 тис. грн., на оплату енергоносії – 1729,4 тис. грн., пільгові медикаменти, допомоги сім’ям з дітьми, субсидії та інші соціальні виплати – 14108,4 тис. грн. На інші статті використано 3351,6 тис. грн., з яких 172,4 тис. грн. погашено заборгованість за 2014 рік та 3624,8 тис. грн. профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів та закладів культури.

Станом на 8 квітня 2015 року вільний залишок коштів, який на початок року становив 1454,8 тис. грн., спрямовано на видатки районного бюджету у сумі 1240,5 тис. грн., що становить 85,3 % загального обсягу залишків. Нерозподіленими залишились кошти в сумі 214,3 тис. грн.

 

 

Начальник фінансового управління  РДА                                                                    Л.Керецман

_____________________________________________________________________________________________

03.04.2015

     Інформація  

про виконання районного бюджету Перечинського району станом на  01 квітня 2015 року

          

           Станом на 01 квітня 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів району  надійшло доходів від податків та платежів в обсязі 5687,4 тис.грн., що становить 147,1 відсотка до затверджених показників на перший квартал  ( 3867,3 тис.грн.).

          З 16-ти місцевих бюджетів виконання доходів в частині податків та обов”язкових платежів за перший квартал забезпечено всіма бюджетами.

         

Моніторинг надходження доходів  місцевих бюджетів рад

за січень-березень  2015 р

 

 

затверджено сільськими радами на  2015 рік

затверджено сільськими радами на січень-березень 2015 року

виконано станом на 01.04.2015 р.  

відх( +,-)

відс. виконання           ( %)

 
 

Вільшинки

70659

17060

20833

3773

122,1

 

Ворочево

315500

63400

301077

237677

474,9

 

Дубриничі

942250

232450

317463

85013

136,6

 

Зарічево

268000

56090

60751

4661

108,3

 

Новоселиця

148700

24823

43629

18806

175,8

 

Порошково

616500

146900

200214

53314

136,3

 

Сімер

146600

28400

158304

129904

557,4

 

Сімерки

55000

6800

12870

6070

189,3

 

Т.Бистра

98750

23110

28913

5803

125,1

 

Т.Пасіка

515300

121925

220987

99062

181,2

 

Т.Поляна

185070

29350

54243

24893

184,8

 

Т.Ремета

460000

60900

201131

140231

330,3

 

Туриця

162600

38400

52486

14086

136,7

 

Турички

271500

63245

78474

15229

124,1

 

Перечин

3105900

674860

991276

316416

146,9

 

місто +села разом

7362329

1587713

2742651

1154938

172,7

 

Райбюджет

12306000

2279600

2944701

665101

129,2

 

Всього по району

19668329

3867313

5687352

1820039

147,1

 

 

       Районний бюджет по доходах загального фонду за перший квартал 2015 року виконано на  129,2 %. Від податку на доходи фізичних осіб як основного джерела дохідної частини районного бюджету мобілізовано 2999,6 тис.грн., що складає 128,9 % до запланованих надходжень. За рахунок ефективного використання майна районної комунальної власності залучено 18,3 тис.грн., що становить 169,5 % до плану першого кварталу.

      За січень- березень 2015 року до районного бюджету одержано трансфертів з державного бюджету на суму 29730,5 тис.грн., в тому числі 1879,8 тис.грн. базової дотації, та 27850,7 тис.грн. субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям), це 98,5 % від запланованої на перший квартал.

 

Станом на 01.04.2015 року видаткова частина районного бюджету  по загальному фонду  виконана на 90,4 %, при уточненому плані на звітний період  34269,1 тис. грн. освоєно коштів в сумі 30969,4 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) виконана на 27,1 % при плані на звітний період 1078,3 тис.грн. освоєно 291,7 тис.грн. (погашено заборгованість по капітальних видатках за рахунок залишку коштів спеціального фонду районного бюджету). З обласного бюджету районному профінансовано кошти іншої субвенції на погашення заборгованості по об‘єктах, які у 2014 році фінансувалися за рахунок цих джерел на суму 846,0 тис.грн.

 

АНАЛІЗ

виконання видаткової частини по загальному фонду

тис. грн.

Назва галузі

План на І-ий квартал з урахуванням змін

Виконання за станом на 01.04.2015 р.

Відсоток виконання

Управління

307,3

273,2

88,9

Освіта

10218,7

7653,9

74,9

в т.ч. освітня субвенція

9231,0

6857,2

74,3

Охорона здоров‘я

4655,0

4552,6

97,8

в т.ч. медична субвенція

4595,6

4552,6

99,1

Соціальний захист

14612,3

14254,6

97,6

в т.ч. субвенція з державного бюджету

14014,1

13720,0

97,9

Культура і мистецтво

1338,7

1294,6

96,7

Засоби масової інформації

20,0

20,0

100

Фізична культура і спорт

194,2

148,3

76,4

Транспорт, дорожнє господарство

155,9

79,8