а Untitled Page

Основні положення. Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2017 №632 „Про забезпечення доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації від 06.12.2017 №330 « Про забезпечення доступу до публічної інформації»  відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації, визначено відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (каб. 111).     

 Мешко Антоніна Миколаївна - начальник відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Тел. (245) 2-14-69
Факс:, (245)2-19-95 
rdaperechin@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію. У кожному структурному підрозділі райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" розміщені на інформаційному стенді (фойє райдержадміністрації).

 - Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Перечинська районна державна адміністрація; 

- Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Перечинській районній державній адміністрації

- Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

- Зміни до інструкції

 Реалізувати право на доступ до  публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян  (каб.111), Тел. (245) 2-14-69 тел./факс, (245)2-19-95.                                                                                                                         

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Перечинської районної державної адміністрації від 06.12.2017   № 330 « Про забезпечення доступу до публічної інформації».                                                                                                       

 При цьому необхідно вказати:
1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);
2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
3) дату і підпис.                                                                                                                                                             

   Для оформлення інформаційного запиту:
усно: тел.: (245)2-14-69, тел./факс  2-19-95;   
письмово:
 голові Перечинської райдержадміністрації, 89200, пл. Народна, 16, м. Перечин 

Тел. (245) 2-13-53 тел./факс:, 2-25-48;   rdaperechin@carpathia.gov.ua