Загальна інформація

                                                                                  

  

 


 

УКРАЇНА

                           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                               

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

 

27.11.2018                                                                    Ужгород                                                 № 777

 

Про закриття навігації на водних об’єктах

області у 2018 році

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Водного кодексу України, рішення обласної ради від 12 березня 2008 року № 492 „Про Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Закарпатської області”, з метою упорядкування використання та забезпечення безпеки руху плавзасобів, попередження нещасних випадків з людьми на воді:

 

1. Закрити навігацію з 1 грудня 2018 року, припинити використання маломірних (малих) суден та інших плавзасобів на водних об’єктах області.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та пропонувати об’єднаним територіальним громадам, на підзвітних територіях яких розташовані водні об’єкти:

2.1. Попередити через засоби масової інформації всіх власників маломірних (малих) суден про закриття навігації та заборону експлуатації суден у міжнавігаційний період.

2.2. Посилити контроль за виконанням заходів із закриття цьогорічної навігації та дотриманням вимог Правил користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Закарпатської області.

2.3. До 28 березня 2019 року згідно з вимогами пункту 1.5 Правил здійснити перевірку наявності свідоцтва про реєстрацію бази у власників баз стоянки маломірних суден. У власників плавзасобів, які здійснюють перевезення (прогулянки) пасажирів (катер, моточовен, гідроцикл, „банан”, „шайба”, що буксирується), наявність відповідної ліцензії на право перевезення пасажирів або вантажів, посвідчень на право управління маломірним моторним або вітрильним судном, документів реєстрації плавзасобів та проходження ними періодичних техоглядів. У разі виявлення порушень відомості про порушників для застосування до них заходів адміністративного впливу подавати до Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (буд. 61 (59 а), офіс 4,            вул. Наукова, м. Львів, 79071, тел./факс (032) 240-96-26).

2.4. Довести до відома суб’єктів господарювання та населення, що надання адміністративних послуг з питань реєстрації маломірних (малих) суден та видачі суднових реєстраційних документів, оформлення та видачі посвідчень на право управління маломірним судном, ліцензій на право здійснення господарської діяльності з перевезення водним транспортом пасажирів та вантажів, реєстрації баз для стоянки маломірних (малих) суден, консультаційно-роз’яснювальна робота з надання цих послуг проводиться у відділі надання адміністративних послуг Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (буд. 61 (59а), оф.4, вул. Наукова, м. Львів, 79071, тел./факс (032) 240-96-26).

2.5. Пропонувати керівникам підприємств, організацій та установ, які мають бази для стоянки маломірних (малих) суден на річках, озерах, водоймах області:

забезпечити збереження маломірних (малих) суден відповідно до зазначених Правил;

підготувати у міжнавігаційний період для проходження оглядів бази для стоянки маломірних (малих) суден: прокатних баз веслових човнів і водних велосипедів, баз і зон відпочинку, мисливсько-рибальських господарств тощо та зберігання плавзасобів у зимовий період.

2.6. Про виконання цього розпорядження поінформувати департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації до 10 квітня 2019 року.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оприлюднити інформацію про закриття навігації на водних об’єктах області у друкованих та електронних засобах масової інформації.

4. Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації узагальнену інформацію подати облдержадміністрації  до 17 квітня 2019 року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації 16.05.2018 № 309.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова державної адміністрації                                            Г. МОСКАЛЬ


 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

Перечинської районної державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту Перечинської районної державної адміністрації (далі − відділ) є структурним підрозділом Перечинської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) є підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації;

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністпації а також цим Положенням.

 

3. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та регіональної політики  на території району.

4. Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерства, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан містобудування на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) координує діяльність суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

6) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

7) організовує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та використання пам`яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

8) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та регіональної політики, подає до райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

9) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;

10) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

11) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб`єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

12) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

13) організовує розроблення містобудівної документації для  населених пунктів на території району і проведення її експертизи;

14) здійснює попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів на території району і готує висновки щодо її затвердження;

15) розглядає проекти найважливіших об`єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

16) погоджує вихідні дані на проектування об`єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

17) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об`єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;

18) координує виконання на території району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт;

19) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об`єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив`язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

20) організовує проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення  в  натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

21) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

22) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

23) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

24) створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру;

25) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

26) розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для райдержадміністрації;

27) сприяє впровадженню у проектах об`єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

28) контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

29) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

30) інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району, розміщення найважливіших об`єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;

31) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

32) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб`єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

33) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

34) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

35) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

36) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури;

37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами;

38) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

39) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

40) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації4

41) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

43) забезпечує доступ до публічної інформації, розробником якої він є;

44) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

45)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

46) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

47) забезпечує захист персональних даних;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

             5.1. Розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

5.2. Організовує заходи щодо реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

5.3. Розробляє та забезпечує реалізацію районних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

5.4. Бере участь у створенні аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, забезпеченні їх діяльності та здійсненні контролю за готовністю до дій за призначенням.

5.5. Організує заходи зі створення, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

5.6. Забезпечує за розпорядженням голови районної  державної адміністрації оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил територіальної підсистеми цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

5.7. Бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, а також радіаційного, хімічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

5.8. Організовує роботу районної  евакуаційної комісії.

5.9. Бере участь у розроблені та здійснені на території району заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, в особливий період.

5.10. Подає голові районної державної адміністрації:

пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту для затвердження цього переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

пропозиції щодо включення до проекту  районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

5.11. Бере участь у розроблені та організації здійснення заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.12. Утримує на балансі матеріально-технічні ресурси районного матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

5.13. Організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

5.14. Забезпечує взаємодію з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту.

5.15. Бере участь в організації забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

5.16. Є робочим органом районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує та забезпечує її роботу, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

5.17. Бере участь в організації та проведенні заходів щодо навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб районної державної адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

5.18. Організовує роботу з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.19. Бере участь у визначені потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.20. Бере участь у плануванню та організації робіт з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

5.21. Бере участь у підготовці пропозицій для прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної та приватної власності.

5.22. Веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.23. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

5.24. Бере участь в організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключені їх, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд.

5.25. Бере участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної  державної адміністрації.

5.26. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

5.27. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів на території району.

5.28. Забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

5.29. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.30. Бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період.

5.31. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

5.32. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.33. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.34. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради.

5.35. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.36. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.37. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.38. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.39. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої   він є.

5.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.42. Координує діяльність спеціаліста сектору цивільного захисту райдержадміністрації та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень у сфері цивільного захисту.

5.43. Бере участь, у межах своїх повноважень, у виконані завдань з мобілізаційної підготовки.

5.44. Спільно з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування,  приймає участь у створенні та веденні страхового фонду документації.

5.45. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.46. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.47. Забезпечує захист персональних даних.

5.48. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

             6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

            6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.                                   

             7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики − безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об`єднаннями громадян та громадянами.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 

10. Начальник відділу:

 

 1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної райдержадміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Перечинському районному управлінні юстиції, організовує контроль за їх виконанням.

 12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису структурного відділу;

 14) здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 16) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

 12. Начальник відділу може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

 13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

 

 15. Відділ, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.