Соціальний захист

 

Запобігання емоційному вигоранню прийомних батьків та батьків-вихователів

 

12 грудня 2017 року спеціалісти Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводили групу взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів на тему: «Запобігання емоційному вигоранню прийомних батьків та батьків-вихователів».

Участь в групі взаємопідтримки взяли батьки 3 прийомних сімей та 1 дитячого будинку сімейного типу, які функціонують на території Перечинського району.

Під час заходу батьки познайомилися з такими поняттями як «емоційне вигорання», «стрес», отримали інформацію про стадії синдрому вигорання, фактори впливу на емоційне виснаження, симптоми з яких складається синдром. Прийомним батькам надано практичні поради й стратегії боротьби із синдромом емоційного вигорання.

Канадський ендокринолог, відомий дослідник стресу Ганс Сельє зазначав, що має значення не те, що з нами відбувається, а те, як ця інформація сприймається. Тому, прийомні батьки вчились різним способам та прийомам подолання стресових навантажень. Вони зрозуміли одну важливу істину: вміння уникати, переживати та боротися з синдромом емоційного вигорання залежить більшою мірою від нас самих.

 

 

Начальник відділу соціальної роботи

 

Перечинського РЦСССДМ                                                                             В. Кичак

__________________________________________________________________________________________________

В Україні з 1 грудня 2017 року підвищено прожитковий мінімум

до 1700 гривень на одну особу

 

            В Україні з 1 грудня 2017 року підвищено прожитковий мінімум до 1700 гривень на одну особу на місяць, відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

          Так, для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 грудня прожитковий мінімум буде такий:

 - для дітей віком до 6 років – 1492 гривні;

 - дітей віком від 6 до 18 років – 1860 гривень;

 - працездатних осіб – 1762 гривні;

 - осіб, які втратили працездатність – 1373 гривні.

 

 

 

 

Начальник управління                                                                   В. Цвік

 

 _______________________________________________________________________________________

Допомога внутрішньо переміщеним особам

 

 

          Станом на 08.12.2017р. на обліку в органах соціального захисту населення Закарпатської області фактично перебуває 3429 внутрішньо переміщених осіб. З них: 1506 - особи працездатного віку, 1008 - діти, 140 - особи з інвалідністю, 775 - пенсіонери.

         З початку 2017р. проведено виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у сумі  11653,3 тис. грн.

 

 

 

 

Начальник управління                                                                   В.Цвік 

 

 Засідання консультативної ради з питань Чорнобильської катастрофи

_________________________________________________________________________________________________

Аналітична довідка

про діяльність  Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Перечинський  районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, підзвітною та підконтрольною управлінню соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації.

У своїй діяльності територіальний центр керується Конституцією та Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями державної адміністрації.

Основні завдання територіального центру:

- виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує міський територіальний центр з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.

Територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

У територіальному центрі утворені та функціонують такі структурні підрозділи:

Перечинський районний територіальний центр соціального обслуговування

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Відділення денного перебування

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Апарат територіального центру

 Робота структурних підрозділів територіального центру, що надають соціальні послуги

 

Станом на 01.12.2017 року на обліку у відділеннях територіального центру перебувало 1056 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Протягом 11 місяців 2017 року одержувачам соціальних послуг безоплатно надано 35789 різних послуг.

З початку року відділеннями терцентру виявлено 1077 громадян, що потребують соціального обслуговування, що у порівнянні з попереднім роком  становить 101,98 %.

Показник ефективності

2017 рік

2016 рік

+/- %

виявлено осіб

1077

1056

+ 2 %

обслужено

889

830

+ 7%

прийнято на обслуговування

103

102

+ 1 %

припинено обслуговування

96

68

+29%

У відділеннях територіального центру запроваджено надання соціальних послуг на платній основі для одержувачів,  які не підлягають безоплатному обслуговуванню. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг  з 01.01.2017 по 01.12.2017 року становить 9,5 тис.грн (у 2016 році – 8,04 тис. грн), що на 1,5 тисяч гривень більше ніж у 2016 році (117,89%). 

Упродовж  звітного періоду робота територіального центру здійснювалася з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 №1417 (далі - Постанова) та Державного стандартів.

 На кожного громадянина, що перебувають на обслуговуванні у відділенні, ведеться особова справа, в якій відповідно до Постанови та Державного стандарту містяться документи, що підтверджують його право на отримання соціальних послуг. Працівниками здійснюється контроль за наповненням особових справ та вчасною пролонгацією документів.

Співпраця з іншими організаціями та установами.

У поточному році в рази збільшився показник співпраці  з громадськими, благодійними та іншими організаціями, установами, ФОП. Протягом звітного періоду територіальному центру завдяки співпраці вдалося залучити спонсорської допомоги  на суму 134668,00 гривень із яких 34000,00 грошові кошти, 100668,00 грн. - натуральна форма (гуманітарна допомога). Даний показник  збільшився на 53% у порівнянні з минулим роком (сума  залученої спонсорської допомоги у 2016 році склала - 63290,00 гривень).

 

 

Територіальним центром за результатами виїздів з метою визначення потреб населення в соціальних послугах встановлено, що на території району проживають особи, які в силу складних життєвих обставин опинились за межею бідності. Станом на 01.12.2017 року виявлено 46  осіб, які ще не досягли пенсійного віку, але на даний час не можуть працювати через відсутність документів, хворобу, інші складні життєві обставини.  Територіальним центром вжито заходів щодо забезпечення даних осіб через благодійні установи продуктами харчування та іншою допомогою. У наступному році планується розробити програму щодо забезпечення потреб в соціальних послугах такої категорії громадян на особливих умовах за рахунок співпраці з спонсорами.

 

 
            Проблемним питанням залишається відсутність складського приміщення для зберігання гуманітарної допомоги.

Перспективами розвитку територіального центру в наступному році є впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх видів соціальних послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного клієнта, розширення аудиторії отримувачів платних соціальних послуг, розвиток співпраці з громадськими організаціями з метою надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, а також підвищення кваліфікації працівників територіального центру.

 

 

 

Директор терцентру                                                                 І.Т. Янцо

__________________________________________________________________________________________________

Засідання спостережної комісії райдержадміністрації

 

06.12.2017 року пройшло чергове засідання спостережної комісії при райдержадміністрації, на якому було заслухано звіт про роботу спостережної комісії за 2017 рік. Комісію очолює заступник голови Перечинської районної державної адміністрації Марина Чомоляк.

У ході розгляду питань акцентувалася увага на активізації належної соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики правопорушень та унеможливлення повторного втягнення в злочинну діяльність. Членами комісії проаналізовано озвучені проблемні питання, за наслідками засідання спостережною комісією прийнято відповідні рішення, зокрема, забезпечувати і в подальшому належну співпрацю, продовжити проведення активної правороз’яснювальної роботи серед населення району з метою надання допомоги в працевлаштуванні, профілактики злочинності, посилити роботу з неповнолітніми особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, постійно висвітлювати роботу комісії у засобах масової інформації району.

 

 

Директор

Перечинського районного

центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді                                                                                      Т. Країло

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Чергове засідання Комісії з питань захисту прав

 04 грудня цього року при голові райдержадміністрації Олефірі В.І.,за участю заступника голови РДА – Чомоляк М.І., начальника служби у справах дітей РДА – Ганчак М.І., директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –Країло Т.В., головного спеціаліста юридичного сектору апарату РДА – Швец Л.М., завідувача сектору охорони здоров’я  РДА – Гавриляк І.С., начальника відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів УСЗН РДА – Токар Н.І.,заступника начальника – начальника відділу державних соціальних допомог УСЗН РДА – Горіни М.М., начальника відділу освіти, молоді РДА – Цапика В.Й. відбулося чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації, на якому були розглянуті питання:про надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав батька відносно малолітньої дитини, про надання дозволу громадянці на укладення договору продажу житлового будинку, право користування яким має малолітня дитина, про взяття районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під соціальний супровід сім’ї з метою сприяння в подоланні або мінімізації складних життєвих обставин.

По кожному питанню комісією прийнято відповідні рішення.

 Начальник служби                                                                             М.І. Ганчак

_______________________________________________________________________________________  

Відбувся «круглий стіл» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю

        30 листопада 2017 року на базі районної бібліотеки для дітей під головуванням заступника голови райдержадміністрації Марини Іванівни Чомоляк, відбувся «круглий стіл» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

        На засіданні «круглого столу» було розглянуто ряд важливих питань.

- Про роботу управління соціального захисту населення райдержадміністрації з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

-     Про діяльність центрів комплексної реабілітації інвалідів та дітей – інвалідів.                                                                    

-    Розв’язання проблемних питань людей з обмеженими фізичними можливостями.

-  Організація навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх школах району.                                                   

 -  Надання медичної допомоги особам з інвалідністю.

 У засіданні «круглого столу» прийняли участь:

·         Заступник голови районної ради – М. Петрішко;

  • Заступник директора обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та  дітей інвалідів –М. Скубенич ;

·         Директор Великоберезнянського відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів – Я. Кич;

  • Начальник районного центру зайнятості – І. Суворова;

·         Заступник начальника Перечинського об’єднаного управління    

          ПФУ- О.Олефір ;

·         Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та особи з інвалідністю.                                                                   

   Спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради за активну  життєву позицію та громадську діяльність, постійну турботу про людей з особливими потребами, вагомий особистий внесок у справу захисту їх законних прав і інтересів та у зв’язку з проведенням у районі Міжнародного дня інвалідів  було нагороджено кращих активістів районного товариства  інвалідів:

  • Чорняк Ірину Михайлівну.
  • Діянича Сергія Михайловича.
  • Козіста Руслана  Володимировича.

 

  

__________________________________________________________________________________________________

Профілактична робота з учнівською молоддю району з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу

 

Багато про СНІД вже відомо, але кожного дня з’являється нова інформація. Стрімко росте кількість інфікованих, хворих та померлих від СНІДу. Разом з тим, накопичено відповідний багаж знань, використання яких дасть можливість якщо не припинити розповсюдження хвороби, то хоча б  загальмувати його.

Будь-яка людина має однаковий ризик заразитися вірусом імунодефіциту. На сьогодні ВІЛ/СНІД не зважає на такі традиційні кордони, як статева незалежність, сексуальні вподобання, спосіб життя, соціальний статус чи расу. Це нелегке питання постає перед багатьма людьми. Трагізм ситуації полягає в її незворотності.

З метою профілактики ВІЛ/СНІДу, надання інформації про ВІЛ/СНІД, про шляхи запобігання, виявлення та передачі ВІЛ/СНІДу під час виїзду мобільного консультаційного пункту соціальної роботи Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з лікарем кабінету «Довіра» Перечинської ЦРЛ в навчальні заклади району для учнів проводиться лекція на тему: «Протидія ВІЛ-інфекції/ СНІДу. Пропаганда здорового способу життя та безпечної поведінки». Під час лекції розкриваються наступні питання: епідеміологічна ситуація в світі, країні, області, районі; історія епідемії ВІЛ/СНІД; що таке ВІЛ; Що таке СНІД; шляхи передачі ВІЛ та профілактика. Для закріплення почутої інформації учні переглядають фільм «Життя на повну силу». У кожній школі розповсюджуються інформаційно-просвітницькі матеріали, зокрема, плакати, брошури.

Навчання та виховання дітей, підлітків та молоді проводиться за допомогою навчальних та просвітницьких програм формування здорового способу життя, формування навичок безпечної поведінки, відповідального ставлення до свого здоровя.

 

 

Начальник відділу соціальної роботи

 

Перечинського РЦСССДМ                                                                                         В. Кичак

 

 

29.11.2017 року під головуванням заступника голови Перечинської райдержадміністрації Марини Чомоляк відбулося засідання районного комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу. У засідання комісії прийняли участь заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень управління ДВС ГТУЮ в Закарпатській області Надія Фуцур та інспектор праці Перечинської міської ради Світлана Беца. Згідно порядку денного розглянуто наступні питання.

 

 

 

1. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.11.2017 року.

 

Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України станом на 01.01.2017 року складає 729,6 тис. грн. Станом на 01.11.2017 року – 730,4 тис. грн., що збільшено на 0,8тис. грн. (100,2%). В тому числі: страхові внески – 376,2 тис. грн. (51,5%);  єдиний соціальний внесок – 146,7 тис. грн.(20,1%); пільгові пенсії – 207,5 тис. грн. (28,4%).

Дієвий статус боргу – 148,8 тис. грн. (ЄСВ – 146,7 тис. грн. + пільгові пенсії 2,1 тис. грн. ).Безнадійний – 479,4 тис. грн. (страхові внески – 274,0 тис. грн. + пільгові пенсії – 205,4 тис. грн.). Банкрути – 102,2 тис. грн. Борг по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування станом на 01.11.2017 року складає 376,2 тис. грн. Боржниками є 5 наступних підприємств:

1. Закарпатська лісопромислова дільниця  ДП “Івано-Франківський військовий  лісопромкомбінат” – 195,0 т.грн.. Частина державного майна більше 25%. (безнадійний борг).    Суму заборгованості по даному підприємству охоплено заходами стягнення: одне рішення суду на суму 106,9 тис.грн., чотири вимоги про стягнення заборгованості на суму 38,9 тис.грн. та 17 фінансових санкцій  на суму 49,1 тис.грн. знаходились на виконанні в ДВС. Стягнення заборгованості станом на 01.11.2017 року забезпечено на 100%.

2. В районі економічно активним комунальним підприємством, яке має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058 є комунальне підприємство Перечинської міської ради «Будівельник». Сума боргу даного підприємства станом на 01.01.2017 року становить 65,0 тис.грн. (безнадійний борг). Дана заборгованість виникла за період з листопада 2006 року.

3. ГДС ЛАП „Держспецлісгосп”: борг – 59,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Готуються матеріали для заявлення кредиторських вимог до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ).

4. СЛГП Агроліс – борг 43,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Заявлено кредиторські вимоги до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ)

5. ПВКФ“ВКТ”-борг всього- 14,1тис.грн.   Рішення суду про сплату  боргу в сумі 6,6 тис.грн., а також вимоги та фінсанкції у сумі 7,5 тис.грн. знаходяться на виконанні в органах ДВС. Майно у боржника  відсутнє. Юридична адреса підприємства  зареєстрована за домашньою  адресою керівника. Статус боргу- безнадійний.

Борг по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах станом на 01.01.2017 року складає 193,8 тис. грн. Станом на 01.11.2017 року сума боргу складає – 207,5 тис. грн. Темп зростання заборгованості по пільгових пенсіях до початку року становить 107,1%. Борг в розрізі платників становить:

1) ТзОВ “Тур’я”- 152,4 тис. грн. (безнадійний статус боргу) – 74,4 % від загального боргу по пільгових пенсіях. Борг в сумі 152,4 тис. грн. забезпечено заходами стягнення на 100%. Знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області на суму 146,9  тис. грн., направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 5,5 тис. грн.

2) ТзОВ ”Верховина” – 50,9 тис. грн.(безнадійний борг). Забезпечено рішенням суду борг в сумі 42,8 тис. грн.  та знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 42,8 тис. грн. На розгляді в суді сума 6,9 тис. грн. Новостворений борг (жовтень 2017 р.) – 1,2 тис. грн.

3) МДП “Тур’я” –2,1 тис.грн. Статус боргу – безнадійний (заборгованість 2004 року).

4. ПП «Фортуна ВК» (дієвий статус) – 1,9 тис. грн. Підприємство недіюче з 01.09.2004 року. Статус боргу дієвий. Борг у сумі 1,8 тис. грн. знаходиться на розгляді в суді. Новорстворений борг (жовтень 2017 р.) – 0,1 тис. грн.

Щодо стану погашення боргів та перспективних планів відновлення роботи Закарпатської лісопромислової дільниці інформував начальник підприємства Віктор Бондар.

Інспектор праці Перечинської міської ради Світлана Беца проінформувала, що після прийняття бюджету міської ради на 2018 рік буде виділено кошти на ліквідацію КП «Будівельник».

2. Про стан погашення заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 01.10.2017 року

Станом на 01.01.2016 року загальна сума боргу по єдиному соціальному внеску за даними інформаційної системи «Податковий блок» становила – 395,1 тис. грн., станом на 01.01.2017 року – 386,9 тис. грн., станом на 01.03.2017 року – 392,2 тис. грн., станом на 01.04.2017 року – 392,9 тис. грн., станом на 01.05.2017 – 409,6 тис. грн., станом на 01.07.2017 року – 404,9 тис. грн., станом на 01.08.2017 року – 428,9 тис. грн., станом на 01.09.2017 року – 431,4 тис. грн., станом на 01.10.2017 року – 425,4 тис. грн. та станом на 01.11.2017 року – 442,7 тис. грн.

 На стягненні у відділі ДВС знаходяться вимоги по 21 суб’єкту господарської діяльності – фізичних та юридичних особах на суму недоїмки – 357,0 тис. грн., з них по фізичних особах-підприємцях – 114,2 тис. грн. та по юридичних особах – 242,8 тис. грн., подані Перечинським відділенням Ужгородської ОДПІ.

3. Про стан виконання витягу з протоколу №10 від 26.10.2017 року засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу.

Щодо вжитих заходів по погашенню заборгованості до Пенсійного фонду України та по сплаті єдиного соціального внеску інформував старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень ДВС ГТУЮ в Закарпатській області Максим Досяк.

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                                        В. Цвік

 ______________________________________________________________________________________

 29.11.2017 року в залі засідань Перечинської райдержадміністрації відбулось  засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яке проводила заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи Марина Чомоляк.   На порядку денному були розглянуті питання:

1. Про середньомісячну заробітну плату штатних працівників по Перечинському районі за ІІІ квартал 2017 року.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІІ квартал 2017 року згідно експрес випуску головного управління статистики у Закарпатській області від 20.11.2017 року №175 склала 6390,00 грн. За розміром заробітної плати серед інших районів та міст області район займає 6 місце. У відповідності до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (1684,00 грн.), середньомісячна заробітна плата працівників за ІІІ квартал 2017 року збільшилася на 4706,00 грн. або на 379,4%. У відсотках до середнього рівня по області (6559,00 грн.) розмір заробітної плати складає 97,4%. Темп зростання середньомісячної заробітної плати у відповідності до аналогічного періоду минулого року складає – 136,1 %.

Станом на 01.11.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

         

          2. Про розгляд інформації державного інспектора праці управління Держпраці у Закарпатській області Цапулич Н.І.

Протягом жовтня - листопада 2017 року головним державним інспектором Управління Держпраці у Закарпатській області, в посадові обов`язки якої входить контроль за додержанням законодавства про працю, проводились профілактичні відвідування з метою надання роз`яснення законодавства про працю, в т. ч.: порядок оформлення трудових відносин, дотримання мінімального розміру заробітної плати, оплата праці у встановлені строки і т.д.  Такі відвідування проводились у наступних установах, організаціях та фізичних осіб - підприємців: ТОВ "Унет", Т.Бистрянська сільська рада, Перечинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, ТОВ "Індустрія деревообробки", ТОВ "Саквоя Вуд", ФОП Мкртумян А.Г., ФОП Ваган І.І., ФОП Грамма В.М.

При відвідуванні кафе "Олександр" (ФОП Мешко Т.Ю.) 14.11.2017 року виявлено одного працівника без  легалізації трудових відносин.  Після проведеної профілактичної роботи ФОП Мешко Т.Ю. 16.11.2017 року оформила трудові відносини з найманим працівником належним чином. Крім цього у ФОП Качур А.А. (на ринку) виявлено двох працівників, з якими підприємець не мав укладених письмових трудових договорів.

            За наслідками засідання робочої групи прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо їх виконання.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                          В.Цвік

_________________________________________________________________________________________________

Національна "гаряча" лінія

_________________________________________________________________________________________________

Про роботу «Клубу за інтересами»

Для проведення роз`яснювальної роботи з пенсіонерами, які зустрічаються щочетверга на засіданні «Клубу за інтересами», 09.11.2017 року працівниками Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування було запрошено двох спеціалістів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надали інформацію щодо встановлення факту родинних відносин та роздали буклети. Фахівці  Перечинської центральної районної бібліотеки ознайомили присутніх з періодичними виданнями, які надходять до бібліотеки .

 

В.о. директора терцентру                                                          С.Ю. Мазнічко

_________________________________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках

 

   2 та 11 листопада 2017 року відбулися чергові засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданнях були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, про надання житлових субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категорією “Багатодітна сім’я”. Також на порядок денний було винесено питання щодо продовження терміну подання громадянами заяв на повернення частини зекономлених коштів житлової субсидії, розглянуто три заяви. Звернення громадян на призначення житлової субсидії розглянуті в кількості 33 заяв з відповідними документами та одне звернення на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Правом на надання пільг за категорією “Багатодітна сім’я” за рішенням комісії скористалися три сім’ї нашого району. 

        Комісією розглянуто заяви з відповідними документами та по кожному зверненні прийняті відповідні рішення. 

 

  В. о. начальника управління                                                           Л. Чиняк                               

_________________________________________________________________________________________________

До уваги багатодітних сімей району

         Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 721 „Про внесення змін до пункту 3 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї” (далі - Постанова).

 Метою Постанови є:

       -   приведення Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1099, Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”, у відповідність до Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

           -   врегулювання питання щодо забезпечення бланками посвідчень батьків багатодітних сімей, у складі яких є діти у віці від 18 до 23 років, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

 

 В. о. начальника управліноня                                                  Л. Чиняк

__________________________________________________________________________________________________

 Відзначення Дня працівника соціальної сфери

  Щороку, у першу неділю листопада, в Україні відзначається День працівника соціальної сфери,  людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна  місія. Соціальна робота – складна, але так потрібна людям! Це свято тих, хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби. Встановлення цього професійного свята  –  вияв поваги до людей, завдяки яким втілюються у життя соціальні програми, контролюється трудова зайнятість громадян, здійснюється контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, регулюються трудові відносини між працівником та роботодавцем надається вчасна допомога найнезахищенішим верствам населення нашої держави. Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації.

           Урочисті заходи з нагоди відзначення День працівника соціальної сфери відбулися 03 листопада у приміщенні управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Зі словами привітання та подяки до присутніх звернувся начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Віктор Іванович Цвік, який висловив вдячність працівникам управління за самовіддану, наполегливу працю, та тепло сердець, яке вони дарують людям та зазначив, що роль працівника соціальної сфери особливо важлива. Саме від професіоналізму та відданості справі залежить повноцінне життя тих громадян, що потребують допомоги. На завершення побажав всім міцного здоров`я, родинного тепла, мирного неба над головою, оптимізму та творчих здобутків, бажання працювати на благо людям.

          З нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери за сумлінну й наполегливу працю, високі досягнення в роботі, добросовісне виконання посадових обов‘язків кращі працівники управління нагороджені грамотами: департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, спільною грамотою районної державної адміністрації та районної ради, управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

_________________________________________________________________________________________________

Шановні працівники та ветерани соціальної сфери!

 

          Прийміть сердечні привітання з нагоди професійного свята – Дня працівників соціальної сфери, яке відзначається в першу неділю листопада.

          Цей день – чудова нагода висловити вдячність тим, хто обрав таку потрібну і благородну сферу діяльності, як соціальний захист населення нашого краю. Нехай глибоке усвідомлення важливості Вашої місії зробить ще більш плідною та натхненною Вашу працю, а кожен день буде сповнений теплом людської вдячності.

         З цієї нагоди прийміть щирі побажання міцного карпатського здоров’я, особистого щастя, творчої мудрості і високого професіоналізму! Нехай множаться Ваші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани та задуми, а служіння обраній справі, чуйність та щедрість приносять Вам людську шану та повагу! Хай у Ваших домівках панують мир і злагода, благополуччя і достаток. Нехай Господь Вас оберігає, у житті й роботі допомагає. Зі святом Вас!

 

 

 

З повагою,

 

 

 

Начальник  УСЗН  Перечинської РДА                           Віктор Цвік

______________________________________________________________                           

ОГОЛОШЕННЯ

  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ НА 2017-2018 РОКИ НЕОБХІДНО В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ПОДАТИ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ  ПАСПОРТНІ ДАНІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НА ДІТЕЙ 2001-2002 РОКІВ НАРОДЖЕННЯ.

 

 

 

Управління соціального

захисту населення

 

Перечинської РДА

________________________________________________________________________________________________

31.10.2017 року відбулося засідання районного комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу, на якому розглянуто наступні питання.

1. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.10.2017 року.

Інформував начальник об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Перечинському районі Кірик В.І.

 

Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України станом на 01.01.2017 року складає 729,6 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року – 728,9 тис. грн., що зменшено на 0,7тис. грн. В тому числі: страхові внески – 376,2 тис. грн. (51,6%);  єдиний соціальний внесок – 146,7 тис. грн.(20,1%); пільгові пенсії – 206,0 тис. грн. (28,3%). Безнадійний – 478,2 тис. грн. (страхові внески – 274,0 тис. грн. + пільгові пенсії – 204,2 тис. грн.). Борг по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування станом на 01.10.2017 року складає 376,2 тис. грн. Боржниками є 5 наступних підприємств:

1. Закарпатська лісопромислова дільниця  ДП “Івано-Франківський військовий  лісопромкомбінат” – 195,0 т.грн.. Частина державного майна більше 25%. (безнадійний борг).    Суму заборгованості по даному підприємству охоплено заходами стягнення: одне рішення суду на суму 106,9 тис.грн., чотири вимоги про стягнення заборгованості на суму 38,9 тис.грн. та 17 фінансових санкцій  на суму 49,1 тис.грн. знаходились на виконанні в ДВС. Стягнення заборгованості станом на 01.09.2017 року забезпечено на 100%.

Станом на 01.09.2017 року підприємство є недіюче, керівник відсутній. Сплату боргу, згідно графіку погашення заборгованості на 2016 рік, не було здійснено з причини відсутності коштів у боржника. Перечинським об’єднаним управлінням ПФУ Закарпатської області вжито дієвих заходів щодо погашення заборгованості підприємства. Неодноразово надсилались листи до Міністерства оборони України, якому підпорядковується дане підприємство та ДП "Івано-Франківський військовийлісопромисловий комбінат" щодо сплати існуючої заборгованості отримано відповідь, що питання погашення боргу перед Пенсійним фондом України знаходиться у Мівністерстві оборони України на постійному окнтролі, а також на даний момент керівництво ДП "Івано-Франківський військовий лісопромкомбінат" опрацьовує питання щодо реалізації майна (металобрухту) та погашення заборгованості в найкоротші терміни.

2. В районі економічно активним комунальним підприємством, яке має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058 є комунальне підприємство Перечинської міської ради «Будівельник». Сума боргу даного підприємства станом на 01.09.2017 року становить 65,0 тис.грн. (безнадійний борг). Дана заборгованість виникла за період з листопада 2006 року.

3. ГДС ЛАП „Держспецлісгосп”: борг – 59,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Готуються матеріали для заявлення кредиторських вимог до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ).

4. СЛГП Агроліс – борг 43,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Заявлено кредиторські вимоги до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ)

5. ПВКФ“ВКТ”-борг всього- 14,1тис.грн.   Рішення суду про сплату  боргу в сумі 6,6 тис.грн., а також вимоги та фінсанкції у сумі 7,5 тис.грн. знаходяться на виконанні в органах ДВС. Майно у боржника  відсутнє. Юридична адреса підприємства  зареєстрована за домашньою  адресою керівника. Статус боргу- безнадійний.

 Сума боргу 274,0 тис. грн. по страхових внесках є безнадійним боргом. Стягнення даної заборгованості забезпечено рішенням суду та вимогами та подано до ДВС Перечинського РУЮ.

Борг по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах станом на 01.01.2017 року складає 193,8 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року сума боргу складає – 206,0 тис. грн. Темп зростання заборгованості по пільгових пенсіях до початку року становить 106,3%. Борг в розрізі платників становить:

1) ТзОВ “Тур’я”- 152,4 тис. грн. (безнадійний статус боргу) – 74,4 % від загального боргу по пільгових пенсіях. Борг в сумі 152,4 тис. грн. забезпечено заходами стягнення на 100%. Знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області на суму 146,9  тис. грн., направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 5,5 тис. грн.

2) ТзОВ ”Верховина” – 49,7 тис. грн.(безнадійний борг). Забезпечено рішенням суду борг в сумі 42,8 тис. грн.  та знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 42,8 тис. грн. На розгляді в суді сума 6,9 тис. грн.

13.07.2016 року державним виконавцем подано запит №1/276 до державного кадастру про надання інформації про рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Верховина» з метою повного та своєчасного виконання боргу. Станом на 01.09.2017 року підприємство не здійснює ніякої господарської діяльності.

3) МДП “Тур’я” –2,1 тис.грн. Статус боргу – безнадійний (заборгованість 2004 року). У травні 2004 року за ініціативою управління ПФУ в Перечинському районі, порушувалась справа про банкрутство даного підприємства. Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 09.11.2005 р., припинено провадження у справі №16/116 про банкрутство до малого державного підприємства   «Тур’я « (Закарпатська область, Перечинський район, с. Турички, ЄДРПОУ – 14313234) у зв’язку з прийняттям на 4 сесії ІV скликання Туричківської сільської ради 12.11.2002 р. рішення про ліквідацію МДП “Тур’я” та проведення заходів по встановленню місцезнаходження майна підприємства та за рішенням  Перечинської районної ради від 27.06.2002 р. передано безоплатно у власність територіальної громади Туричківської сільської ради, тобто включене до об’єктів районної комунальної власності. Управлінням ПФУ в Перечинському районі ведеться переписка з головою Туричківської сільської ради щодо вирішення питання по сплаті заборгованості МДП “Тур’я” та надання інформації щодо встановлення місцезнаходження “ліквідного” майна підприємства. На даний час відповіді від голови Туричківської сільської ради щодо даного питання до управління не надходило.  Борг в сумі 2,1 тис. грн. забезпечено рішенням суду. Направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 2,1 тис. грн.

4. ПП «Фортуна ВК» – 1,8 тис. грн. Підприємство недіюче з 01.09.2004 року. Статус боргу дієвий. Борг у сумі 1,8 тис. грн. знаходиться на розгляді в суді.

 

2. Про стан погашення заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 01.10.2017 року

Інформувала  заступник начальника Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ Блюда Н.В.

Станом на 01.01.2016 року загальна сума боргу по єдиному соціальному внеску за даними інформаційної системи «Податковий блок» становила – 395,1 тис. грн., станом на 01.01.2017 року – 386,9 тис. грн., станом на 01.03.2017 року – 392,2 тис. грн., станом на 01.04.2017 року – 392,9 тис. грн., станом на 01.05.2017 – 409,6 тис. грн., станом на 01.07.2017 року – 404,9 тис. грн., станом на 01.08.2017 року – 428,9 тис. грн., станом на 01.09.2017 року – 431,4 тис. грн. та станом на 01.10.2017 року – 425,4 тис. грн.

 На стягненні у відділі ДВС знаходяться вимоги по 29 суб’єктах господарської діяльності – фізичних та юридичних особах на суму недоїмки – 309,9 тис. грн., з них по фізичних особах-підприємцях – 67,1 тис. грн. та по юридичних особах – 242,8 тис. грн., подані Перечинським відділенням Ужгородської ОДПІ. З 01.01.2017 року функції по стягненню боргу передані до підрозділів ГУ ДФС у Закарпатській області.

За період з 25.09.2017 року по 25.10.2017 року сплачено єдиний соціальний внесок в сумі 8,9 тис. грн., а саме фізичні особи-підприємці: Томаш Ю.Л. – 1812,62 грн., Козак О.І. – 307,48 грн., Мешко Т.Ю. – 604,55 грн., Симочко О.Й. – 2689,09 грн., Пйоса М.М. – 583,16 грн., Тимошенко В.М. – 1071,16 грн., Керецман В.І. – 1689,6 грн., Пйоса В.М. – 146,67 грн.

 

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

________________________________________________________________________________________________

31.10.2017 року в залі засідань Перечинської райдержадміністрації відбулось  засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яке проводила заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи Марина Чомоляк.    На порядку денному було розглянуто питання:

 

1. Про стан виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.

 

Управлінням соціального захисту населення ведеться щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати в розрізі підприємств району як виробничої так невиробничої сфер, а також щоквартальний моніторинг середньомісячної заробітної плати  по району.  Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІ квартал 2017 року згідно експрес випуску головного управління статистики у Закарпатській області від 18.08.2017 року №125 склала 6077,00 грн. За розміром заробітної плати серед інших районів та міст області район займає 6 місце. У відповідності до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600,00 грн.), середньомісячна заробітна плата працівників за ІІ квартал 2017 року збільшилася на 4477,00 грн. або на 379,8%. У відсотках до середнього рівня по області (6215,00 грн.) розмір заробітної плати складає 97,8%. Темп зростання середньомісячної заробітної плати у відповідності до аналогічного періоду минулого року складає – 143,7 %.

Станом на 01.10.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

Також, спільно з Перечинським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України, постійно здійснюється аналіз звітів, поданих до Пенсійного фонду України.  При проведенні моніторингу звітів виявлено, що якщо за угодою між працівником і власником встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Зокрема виявлено, що на окремих суб’єктах господарської діяльності району здійснюються нарахування та виплата заробітної плати нижче мінімального розміру у випадках, коли:

– відповідно до договорів трудового найму з найманими працівниками передбачена зайнятість даних працівників неповний робочий день, сума заробітної плати яких становить 0,25-0,75 мінімальної заробітної плати з розрахунку не менше розміру мінімальної заробітної плати на дату нарахування;

– протягом місяця змінюється середньооблікова чисельність найманих працівників, тобто прийняття на роботу чи звільнення найманої особи відбувається протягом звітного місяця, відповідно сума нарахованої заробітної плати становить меншу мінімального розміру заробітної плати на дату нарахування;

- також перебування працівника у відпустці або на лікарняному, де, відповідно, оплата праці здійснюється згідно законодавства.

                Так, працівниками управління соціального захисту населення проведено моніторинг виплати заробітної плати найманим працівникам району за наданою інформацією Пенсійного фонду за липень поточного року. Порушень з боку роботодавців не виявлено.

На даний час в райдержадміністрацію не зверталися громадяни по питаннях виплати заробітної плати у розмірі менше мінімального і переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу. 

            За наслідками засідання робочої групи прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо їх виконання.

 

__________________________________________________________________________________________________

Що таке наставництво?

 

Кожна людина потребує підтримки та допомоги зі сторони рідних та близьких. Нам важливо, щоб хтось був поряд з нами, поділяючи нашу радість чи смуток. Так, 5 жовтня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №1504-VIII «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо запровадження наставництва. Закон запроваджує інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх підтримки та підготовки до самостійного життя. Відтепер українці зможуть на державному рівні допомагати вихованцям інтернатів адаптуватись до самостійного життя, не оформлюючи опікунства і не укладаючи інших правових відносин.

Наставництво – це добровільна безоплатна діяльність. Кожен, хто має бажання та можливість може стати другом дитині, яка позбавлена батьківського піклування: відвідувати її, проводити з нею дозвілля, допомагати із навчанням тощо. Громадянин, який хоче бути наставником, повинен досягти повноліття, пройти медогляд, надати соціальній установі довідку про несудимість, довідку про те, що він не перебуває на обліку у наркологічному диспансері та пройти спеціальний курс із підготовки. Основною ціллю Наставництва є підготовка дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до самостійного життя шляхом розвитку її потенціалу, впевненості у власних силах, визначення життєвих цілей, формування людських взаємовідносин, культурних, моральних, духовних цінностей. Наставник − це турботливий дорослий друг, який стає для дитини значущою людиною, яка хоче і може присвячувати їй свій час, знання та сили, періодично навідується до дитини, яка перебуває в інтернатному закладі й допомагає їй порадою або навчає чогось.

Щоб стати наставником, не знадобиться ніяких особливих навичок. Треба лише вміти слухати, мати бажання піклуватися та передавати власний досвід та знання.

 

 

Директор Перечинського РЦСССДМ                                      Т. Країло

 

 ______________________________________________________________________________________

ПРЕС-РЕЛІЗ

до постанови КМУ вiд 13.09.17 р. № 689

"Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" 

          Уряд підвищив розміри та спростив порядок контролю проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю. Прийнятою постановою передбачено: підвищення розміру щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання; граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім`ю, до складу якої входять особи з інвалідністю - 3 400 гривень; розширення кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги; можливість проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не тільки через ПАТ "Ощадбанк", але й через мережі будь-яких банків, які на підконтрольній українській владі території; спрощення порядку контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям ВПО.  

 

_________________________________________________________________________________________________

З метою належної організації оздоровчої кампанії у 2018 році для осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує! 

        За підсумками селекторної наради щодо стану оздоровлення осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка відбулася 17.10.2017р. за участю представників департаменту оздоровлення Мінсоцполітики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонду соціального захисту інвалідів  та  відповідно до інформації фінансово-економічного департаменту Мінсоцполітики України звертаємо увагу, що на веб-сайті Міністерства (http://www.msp.gov.ua) в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування”, розміщений орієнтовний перелік санаторно-курортних закладів для оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та постраждалих учасників АТО (http://www.msp.gov.ua/timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.html) а в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування” – ,,Санаторно-курортне лікування учасників АТО”, Дорожня карта щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО та Алгоритм дій органів соціального захисту населення під час організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників антитерористичної операції (http://www.msp.gov.ua/content/Sanatornokurortnoe-likuvannya-uchasnikiv-ato.html).  

В. о. начальника управління                                                         Л. Чиняк

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ НА 2017 РІК 

 

Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року прийнято Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій №2148-VIII, яким з 1 жовтня 2017 року передбачено підвищення розмірів  державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”. 

Категорія громадян

з жовтня 2017

 

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

2793,40

1452*100%=1452

1452*75%=1089

252,40-доплата

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +  50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

2178,00

1452*100%=1452

1452*50%=726

Інвалідам з дитинства ІІ групи  (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*80%=1161,60

290,40-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд  (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*80%=1161,60

1452*15%=217,80

72,60-доплата

Інвалідам з дитинства ІІІ групи  (60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

1452*60%=871,20

580,80-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

 

1452*60%=871,20

1452*15%=217,80

363,00-доплата

На дітей-інвалідів від 0 до 18 років (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1452,00

 

1452*70%=1016,40

435,60-доплата

На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

1729,40

 

1452*70%=1016,40

1426*50%=713

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

2442,40

 

1452*70%=1016,40

1426*100%=1426

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

1904,90

 

1452*70%=1016,40

1777*50%=888,5

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

2793,40

 

1452*70%=1016,40

1777*100%=1777

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 0 до 18 (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+ 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів)

1524,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2237,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1426*50%=713

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2950,60

 

1452*70%=1016,4

1016,40*50%=508,20

1426*100%=1426

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

2413,10

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1777*50%=888,50

На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)

3301,60

 

1452*70%=1016,40

1016,40*50%=508,20

1777*100%=1777

__________________________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках 

       4 та 13 жовтня 2017 року відбулися чергові засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, про надання житлових субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категорією “Багатодітна сім’я”. Також на порядок денний було винесено питання щодо продовження терміну подання громадянами заяв на повернення частини зекономлених коштів житлової субсидії.

           Комісією розглянуто заяви з відповідними документами та по кожному зверненні прийняті відповідні рішення.  

   Начальник управління                                                           В. Цвік  

__________________________________________________________________________________________

З метою популяризації здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, формування комплексу знань та навичок відповідальної поведінки щодо власного здоров’я, вироблення власного ставлення до широкого кола питань, пов’язаних зі здоровим способом життя серед клієнтів Обласного соціального центру матері та дитини проведено індивідуальну роботу. Клієнти із задоволенням спілкувалися з працівником Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тематика соціальної роботи підбиралися з урахуванням індивідуальних потреб клієнтів і спрямовувалась на обговорення проблем, причин їх виникнення та шляхів подолання.

 

 

Начальник відділу

соціальної роботи

Перечинського РЦСССДМ                                                                                     В. Кичак 

__________________________________________________________________________________________________

З Міжнародним Днем людей похилого віку

«Осіннім сонцем позолочені літа» - під таким гаслом проведено 28 вересня святкування Міжнародного Дня людей похилого віку у приміщенні Перечинського районного територіального центру . Цей святковий, щедро напоєний теплом осінній  день, зібрав в чудовому товаристві на свято праці,  свято долі,  свято життя,  щоб віддати свою  шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях.

Всі присутні на святі отримали привітання від директора Янцо Ірини Теодорівни та працівників територіального центру. Запрошені  мали можливість отримати консультації лікарів Перечинської центральної районної лікарні, виміряти артеріальний та очний тиск, вміст цукру в крові та отримали подарунки.

Родзинкою стала літературна хвилинка від активістки відділення денного перебування  Василиндри Ганни Іванівни, яка саме до свята написала гумористичний вірш про діяльність «Клубу за інтересами». Чудовий настрій та тепла атмосфера вирували під час проведення заходу.

Хай в добрі і здоров`ї проходять Ваші літа,

Хай повага стрічається всюди,

І на полі життя колосяться жита,

І шанують за працю вас люди.

З повагою, 

Директор та працівники територіального центру! 

________________________________________________________________________________________________

29.09.2017 року в залі засідань Перечинської райдержадміністрації відбулось  засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яке проводила заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи Марина Чомоляк. На порядку денному було розглянуто питання стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району. Доповідала заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Леся Чиняк.

Управлінням соціального захисту населення ведеться щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати в розрізі підприємств району як виробничої так невиробничої сфер, а також щоквартальний моніторинг середньомісячної заробітної плати  по району.

Також, спільно з Перечинським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України, постійно здійснюється аналіз звітів, поданих до Пенсійного фонду України.  При проведенні моніторингу звітів виявлено, що якщо за угодою між працівником і власником встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Зокрема виявлено, що на окремих суб’єктах господарської діяльності району здійснюються нарахування та виплата заробітної плати нижче мінімального розміру у випадках, коли:

– відповідно до договорів трудового найму з найманими працівниками передбачена зайнятість даних працівників неповний робочий день, сума заробітної плати яких становить 0,25-0,75 мінімальної заробітної плати з розрахунку не менше розміру мінімальної заробітної плати на дату нарахування;

– протягом місяця змінюється середньооблікова чисельність найманих працівників, тобто прийняття на роботу чи звільнення найманої особи відбувається протягом звітного місяця, відповідно сума нарахованої заробітної плати становить меншу мінімального розміру заробітної плати на дату нарахування;

- також перебування працівника у відпустці або на лікарняному, де, відповідно, оплата праці здійснюється згідно законодавства.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

На даний час в райдержадміністрацію не зверталися громадяни по питаннях виплати заробітної плати у розмірі менше мінімального і переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу. 

            За наслідками засідання робочої групи прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо їх виконання.

__________________________________________________________________________________________________

Засідання Координаційної Ради у справах дітей

при районній державній адміністрації 

            29 вересня 2017 року при заступнику голови державної адміністрації – Чомоляк М.І., за участі спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації – Бескід І.М., директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Країло Т.В., завідувача сектору охорони здоров’я райдержадміністрації – Гавриляк І.С., начальника відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів управління соціального захисту населення райдержадміністрації – Токар Н.І., начальника відділу освіти, молоді райдержадміністрації – Цапик В.Й., інспектора з ювенальної превенції сектору превенції Перечинського відділення поліції – Мушак О.І. відбулось засідання Координаційної Ради у справах дітей.

            По першому питанню порядку денного виступив начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – Цапик В.Й., який доповів присутнім про профілактичну роботу у навчальних закладах району з учнями, схильними до правопорушень та які перебувають на внутрішкільному обліку.

            По другому питанню порядку денного виступила начальник відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів управління соціального захисту населення райдержадміністрації – Токар Н.І., яка доповіла присутнім про стан оздоровлення та відпочинку дітей під час літніх канікул поточного року.

            По третьому питанню порядку денного виступила спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації – Бескід І.М., яка доповіла присутнім про розгляд постанови спільної наради керівників правоохоронних органів та інших уповноважених державних органів від 07 вересня 2017 року “Про стан дотримання законодавства у сфері ювенальної юстиції, спрямованої на запобігання злочинності та правопорушень у молодіжному середовищі, попередження рецидивної злочинності серед неповнолітніх”.

            Також на засіданні розглянуто лист Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.09.2017 року №06-17/2085 про організацію перевірок закладів соціального захисту та соціального обслуговування, в яких перебувають діти.    

            За рзультатами засідання прийнято рішення та надано відповідні доручення. 

 

В.о. начальника служби 

у справах дітей РДА                                                                           І.М. Бескід

__________________________________________________________________________________________________

         29 вересня цього року при заступнику голови райдержадміністрації Чомоляк Марини Іванівні за участю в.о. начальника служби у справах дітей РДА – Бескід І.М., головного спеціаліста служби у справах дітей РДА – Набокової І.Ю., директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –Країло Т.В., директора районного центру зайнятості – Суворової І.В., головного спеціаліста юридичного сектору апарату РДА – Швец Л.М., завідувача сектору охорони здоров’я  РДА – Гавриляк І.С., начальника відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів УСЗН РДА –          Токар Н.І., заступника начальника – начальника відділу державних соціальних допомог УСЗН РДА – Горіни М.М., начальника відділу освіти, молоді РДА – Цапика В.Й., інспектора з ювенальної превенції Перечинського відділення поліції – Мушак О.І. відбулося чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації, на якому були розглянуті питання: про розгляд заяви прийомних батьків, про взяття та зняття районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу  сімей, які мають на вихованні малолітніх дітей; про перегляд індивідуальних планів соціального захисту дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

__________________________________________________________________________________________________

Засідання комісії

27.09.2017 року під головуванням заступника голови Перечинської районної державної адміністрації Марини Чомоляк відбулося засідання районного комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу.  На засіданні комісії розглянуто наступні питання.

1. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.09.2017 року.

2. Про стан погашення заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 01.09.2017 року 

По першому питанню порядку денного інформував начальник Перечинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Закарпатської області Кірик В.І.

Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України станом на 01.01.2017 року складає 729,6 тис. грн. Станом на 01.09.2017 року – 727,7 тис. грн., що зменшено на 1,9 тис. грн або на 0,3%. В тому числі: страхові внески – 376,2 тис. грн. (51,7%); пільгові пенсії – 204,8 тис. грн. (28,1%). Безнадійний – 477,1 тис. грн. (страхові внески – 274,0 тис. грн. + пільгові пенсії – 203,1 тис. грн.). Борг по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування станом на 01.09.2017 року складає 376,2 тис. грн. Боржниками є 5 наступних підприємств:

1. Закарпатська лісопромислова дільниця  ДП “Івано-Франківський військовий  лісопромкомбінат” – 195,0 т.грн..

2. В районі економічно активним комунальним підприємством, яке має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058 є комунальне підприємство Перечинської міської ради «Будівельник». Сума боргу даного підприємства станом на 01.09.2017 року становить 65,0 тис.грн. (безнадійний борг). Дана заборгованість виникла за період з листопада 2006 року.

3. ГДС ЛАП „Держспецлісгосп”: борг – 59,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом.

4. СЛГП Агроліс – борг 43,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом.

5. ПВКФ“ВКТ”-борг всього- 14,1тис.грн. Статус боргу- безнадійний.

 Сума боргу 274,0 тис. грн. по страхових внесках є безнадійним боргом. Стягнення даної заборгованості забезпечено рішенням суду та вимогами та подано до ДВС Перечинського РУЮ. Заборгованість економічно-активних платників складає 195,0 тис. грн. або 50,7 % від суми боргу по страхових внесках. Стягнення даної заборгованості забезпечено рішеннями суду, вимогами та подано до ДВС Перечинського РУЮ.

Борг по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах станом на 01.01.2017 року складає 193,8 тис. грн. Станом на 01.09.2017 року сума боргу складає – 204,8 тис. грн. Темп зростання заборгованості по пільгових пенсіях до початку року становить 105,7%. Борг в розрізі платників становить:

1) ТзОВ “Тур’я”- 152,4 тис. грн. (безнадійний статус боргу) – 75,9 % від загального боргу пільгових пенсій.

2) ТзОВ ”Верховина” – 48,6 тис. грн.(безнадійний борг).

3) МДП “Тур’я” –2,1 тис.грн. Статус боргу – безнадійний (заборгованість 2004 року).

4. ПП «Фортуна ВК» – 1,7 тис. грн. Підприємство недіюче з 01.09.2004 року. Статус боргу дієвий.

Також виступив заступник начальника Ужгородського районного відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Закарпатській області Гутич І.І., який проінформував про вжиті заходи щодо погашення заборгованості по платежах до Фонду Закарпатською лісопромисловою дільницею. 

По другому питанню порядку денного інформувала заступник начальника Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ Блюда Н.В.

Станом на 01.01.2016 року загальна сума боргу по єдиному соціальному внеску за даними інформаційної системи «Податковий блок» становила – 395,1 тис. грн., станом на 01.01.2017 року – 386,9 тис. грн., станом на 01.03.2017 року – 392,2 тис. грн., станом на 01.04.2017 року – 392,9 тис. грн., станом на 01.05.2017 – 409,6 тис. грн., станом на 01.07.2017 року – 404,9 тис. грн., станом на 01.08.2017 року – 428,9 тис. грн. та станом на 01.09.2017 року – 431,4 тис. грн. На стягненні у відділі ДВС знаходяться вимоги по 29 суб’єктах господарської діяльності – фізичних та юридичних особах на суму недоїмки – 309,9 тис. грн., з них по фізичних особах-підприємцях – 67,1 тис. грн. та по юридичних особах – 242,8 тис. грн., подані Перечинським відділенням Ужгородської ОДПІ. З 01.01.2017 року функції по стягненню боргу передані до підрозділів ГУ ДФС у Закарпатській області. 

      За результатами засідання комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо їх виконання.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Засідала тристороння соціально-економічна рада

14.09.2017 року відбулося  чергове засідання  районної тристоронньої соціально-економічної ради, яке проводила  заступник  голови райдержадміністрації  Марина Чомоляк. На засіданні районної ради були розглянуті наступні питання:

1. Про підсумки соціально – економічного розвитку району за І півріччя 2017 року.

2.Здійснення заходів щодо забезпечення працевлаштування демобілізованих учасників антитеристичної операції на вакантні та новостворені робочі місця.

Розпочала засідання співголова ради Марина Чомоляк, яка проаналізування стан виконання рішень, прийнятих на попередньому засіданні ради. Також, виступила заступник співголови ради Ольга Барзак, яка коротко проінформувала присутніх щодо оздоровлення членів профсілки працівників освіти і науки Перечинського району.

            По питанню про підсумки соціально - економічного розвитку присутніх проінформував начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Доброцький П.П., який повідомив, що діяльність райдержадміністрації у 1 півріччі 2017  року продовжувала спрямовуватись  на реалізацію завдань щодо економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту.

Річне завдання Програми на 2017 рік по введенню в експлуатацію загальної площі житла за І півріччя виконано на  40,4  відс. (3,9 тис. м. кв.).

За 1 квартал 2017 року в економіку району вкладено  капітальні інвестиції на загальну суму 17959 тис. грн., що на 3,3 відс. більше у порівнянні з 1 кварталом 2016 року.

Завдання  Програми економічного і соціального розвитку   району на 2017 рік (далі  Програми) за  1 квартал 2017 року  виконано  на  26,2 відс. (завдання Програми – 68,7 тис. грн.).

        В економіці  району   забезпечується  позитивне  сальдо у  зовнішній  торгівлі,  яке  за  підсумками 1 кварталу 2017 року склало 3012,2 тис.

        Завдання Програми на 2017 рік (експорт 25,8 млн. дол. США та  імпорт 12,3 млн. дол.  США) за  підсумками 1  кварталу виконано: по обсягу експорту – на 27,8 відс., по обсягу імпорту – на 33,7  відс.дол. США.        

          Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних  осіб  за 1 квартал  2017  року  склав 22158 тис. грн., що у порівняних цінах  на 25,8 відс. більше проти відповідного періоду 2016 року.   

             Завдання Програми на 2017 рік за підсумками 1 кварталу 2016 року виконано на 29,3 відс. (75,7 млн.грн.).

         Обсяг реалізованих послуг  за 1 квартал 2017 року склав 3322,3 тис. грн., що менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,0 відс.   В т.ч.   оплачено   населенням 1695,9 тис. грн., що менше на 21,7 відс.        

Завдяки вжитим заходам, весняно-польові роботи в районі проведено в оптимальні агротехнічні строки.

            Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств ярі культури посіяно на площі 2462,37 га з них 784,7 га зернові та зернобобові культури,1462 га картопля, 177,02 га овочі, 38,65 га кормові коренеплоди.

            У районі галузь тваринництва в основному зосереджена в особистих господарствах населення.

Всіма категоріями господарств за 1 півріччя  2017 року вироблено 586 тонн м’яса, 5115 тонн молока та 3047,0 тис.шт. яєць. До відповідного періоду минулого року збільшено  виробництво  молока на 3,1 відс.,  яєць – 2,2 відс.  Виробництво м’яса  зменшено на 4,3 відс.

Райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування створюються сприятливі умови для реалізації сільськогосподарської продукції її виробниками. В місті Перечин облаштовано торговий ряд. Для забезпечення населення сільськогосподарською продукцією за  цінами виробника у селах Т.Ремета, Порошково, Дубриничі виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами.

        За підсумками  1 півріччя 2017 року оплата за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги в цілому по району склала:

      - за електроенергію – 99,16 відс. проти 99,4 відс. за І півріччя 2016 року;

      - за   водопостачання   і  водовідведення  – 97,4 відс. проти 97,2  відс.;

     - за квартплату – 85,4 відс. проти 84,7 відс.

        За підсумками 1 півріччя 2017 року, за оперативними даними, фінансовий результат підприємств основного кола звітності  є прибутковим -  5087,3 тис. грн. прибутків.

Річне завдання  Програми по надходженню податків і зборів до  зведеного  бюджету  за  2017 рік   виконано на 66,2 відс. (87,6 млн. грн.)

           Програмою економічного і соціального розвитку району та  Програмою зайнятості передбачено створити у 2017 році 320 нових робочих місць. Фактично за 1 півріччя  2017 року  у районі створено 162 робочих місць, що складає 50,6 відс. річного завдання.

       Однак, аналіз  підсумків  економічного  і  соціального розвитку району за 1 півріччя  2017 року свідчить про необхідність покращення роботи щодо ефективного вирішення назрілих проблем економічного розвитку району в тісному поєднанні з вирішенням питань поліпшення життєвого рівня населення та розвитку соціальної сфери.

       По  питанню здійснення заходів щодо забезпечення працевлаштування демобілізованих учасників антитеристичної операції на вакантні та новостворені робочі місця інформувала заступник директор районного центру зайнятості Ліман Н.А.

            З метою більш якісної організації роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні центром зайнятості за участю представників Перечинського райвійськкомату систематично проводяться інформаційні заходи з орієнтації на військову службу за контрактом. Для військовослужбовців, які повертаються до мирного життя, актуальні численні питання: оформлення статусу учасника бойових дій, виплата матеріальної допомоги, психологічна підтримка та адаптація до мирного життя. У рамках підготовленої  угоди про співпрацю між військоматами та центрами зайнятості , у Перечинському   військкоматі створено куточок служби  зайнятості у якому розміщено інформаційні матеріали для підвищення поінформованості демобілізованих, в тому числі учасників АТО про послуги державної служби зайнятості, актуальні вакансії, інформації про волонтерську організацію району, контакти центрів зайнятості Закарпатської області та телефони «гарячої лінії» служби зайнятості.

Крім того учасники АТО  активно залучаються до інформаційно - масових заходів, які проводить центр зайнятості.

Станом на 31 серпня  2017 року  на обліку в Перечинському центрі зайнятості перебуває 6 осіб-учасників АТО.  Під час  перебування на обліку їм надаються прфінформаційні та профконсультаційні послуги. Разом з тим усі безробітні мають освіту або професійний досвід за цивільними професіями.

 

            За підсумками засідання Ради було прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо їх виконання. Зокрема, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації дано доручення підготувати листи на підприємства, установи та організації району щодо кількості оздоровлених працівників підприємств та членів їх сімей у літній період. Також, направити лист відділу освіти, солоді та спорту райдержадміністрації лист щодо розгляду можливості оздоровлення вчителів під час навчального періоду. Управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації продовжити роботу щодо сприяння розвитку сільського господарства району з наданням необхідної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції. Районному центру зайнятості надалі сприяти в межах своїх повноважень у працевлаштуванні демобілізованих учасників антитеристичної операції на вакантні та новостворені робочі місця.

_______________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ

         28.09.2017 року в приміщенні Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який знаходиться за адресою м. Перечин, пров. Ужанський, 5 буде проводитися захід з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. Пенсіонери, які відвідають захід зможуть отримати консультації лікарів Перечинської ЦРЛ, зробити електрокардіограму, виміряти артеріальний та очний тиск, зробити аналіз на вміст цукру в крові. Також, всі присутні люди похилого віку отримають безкоштовний гарячий обід, гуманітарну допомогу у вигляді одягу б/в, прального порошку, олії та будуть мати змогу поспілкуватися за солодким столом. 

 

Директор терцентру                                                                          І.Т. Янцо

_________________________________________________________________________________________________

Засідання спостережної комісії

19.09.2017 року заступник голови Перечинської районної державної адміністрації Марина Чомоляк провела засідання спостережної комісії райдержадміністрації. На порядок денний засідання комісії було винесено 2 питання.

Проаналізовано роботу спостережної комісії Перечинської районної державної адміністрації протягом 2017 року. Акцентувалася увага на належній соціальній адаптації раніше засудженої особи та унеможливлення повторного втягнення в злочинну діяльність. Заслухавши всіх доповідачів, члени комісії прийняли ряд рішень, зокрема, забезпечувати і в подальшому належну співпрацю, продовжити проведення активної праворозяснювальної роботи серед населення району з метою профілактики злочинності, з відвідуванням, в першу чергу, помешкань раніше засуджених осіб та осіб, які зловживають алкоголем, проводити звірку осіб, які умовно-достроково звільнені за поданнями установ виконання покарань, постійного висвітлення роботи комісії у засобах масової інформації району. З усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. 

Директор

Перечинського районного

центру соціальних служб для

 

сім’ї, дітей та молоді                                                                                     Т. Країло

_______________________________________________________________________________________________

           12 вересня 2017 року відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам під головуванням заступника голови комісії – заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк Марини Іванівни. Відповідно до порядку денного на розгляд комісії було винесено Подання управління соціального захисту населення Перечинської РДА  щодо поновлення соціальних виплат на проживання 2 сім’ям внутрішньо переміщених осіб. Подання підготовано враховуючи відповідь Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про віднесення населених пунктів м.Суходільськ та м.Перевальськ до території, яка тимчасово окупована представниками незаконних збройних формувань, про що проінформувала присутніх заступник начальника управління соціального захисту населення Чиняк Леся Василівна. Було прийнято рішення щодо поновлення виплати на проживання 2 сім’ям внутрішньо переміщених осіб.

________________________________________________________________________________________________

Група взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів обговорювала проблеми насильства у сім’ї 

12 вересня відбулося чергове засідання групи взаємопідтримки для прийомних батьків, батьків-вихователів, організоване Перечинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Такі зустрічі уже стали традиційними. На чергову зустріч з батьками були запрошені  представники опікунських сімей та сімей піклувальників. Порушувалися  питання торгівлі людьми, насильства в сім’ях, трудової експлуатації, як сучасних злочинів, що порушують права людини. Присутні отримали інформацію, як захистити дітей від небезпеки та самим не стати жертвами таких злочинів. Особливу увагу присутніх закцентовано на наслідках будь-яких проявів насильства для дітей. «Діти, що живуть в умовах сімейного насильства, демонструють схильність до депресій, високий рівень піддання стресу, явні депресивні симптоми».

Було відзначено, що такі зустрічі є важливими для батьків, допомагають вирішенню труднощів в родинах, подоланню емоційного вигорання, налагодженню взаємин з дітьми, сприяють кращому розумінню особливостей поведінки та вчинків вихованців, забезпеченню якісного функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.  Також порадили батькам більше спілкуватися з дітьми, знати їх проблеми, берегти вихованців від небезпеки, навчати їх правилам безпечної поведінки. Під час зустрічі з прийомними батьками обговорювалися ситуації, які виникають під час виховання дітей. Цьому сприяло «живе» спілкування учасників один з одним – з людьми, які здійснили такий важливий крок в своєму житті. Вони визначили, що ці зустрічі допомагають їм краще налагоджувати стосунки з дітьми, вирішувати проблеми у вихованні за допомогою професійних рекомендацій та порад.

Якщо ви вірите, що чужих дітей не буває, що кожна людина здатна змінити життя хоча б однієї дитини, взявши її в свою родину, можливо вас зацікавлять сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8 Перечинський РЦСССДМ

 

Директор Перечинського районного центру

 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                      Т. Країло

________________________________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках

        6 вересня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення  житлових субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категорією “Багатодітна сім’я”.

     Комісією розглянуто 9 заяв з відповідними документами для надання житлової субсидії на придбання твердого побутового палива та 6 заяв - для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Крім цього, членами комісії обговорено питання порядку денного щодо надання пільг за фактичним місцем проживання за категорією “Багатодітна сім’я”.

По кожному зверненні прийняті відповідні рішення. 

 Начальник управління                                                                           В. Цвік

_________________________________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках 

       30 серпня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категорією “Учасник бойових дій” та “Багатодітна сім’я”.

     Комісією розглянуто дві заяви з відповідними документами для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, прийнято позитивні рішення. Також  опрацьовано 14 звернень громадян для надання житлової субсидії для придбання твердого побутового палива та 21звернення - для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. По кожному зверненні прийняті рішення про призначення. 

   Крім цього, членами комісії обговорено питання порядку денного щодо надання пільг за фактичним місцем проживання за категоріями “Учасник бойових дій” - 2 звернення та  “Багатодітна сім’я” – 8 звернень. 

Начальник управління                                                                           В. Цвік                               

______________________________________________________________________________________________

 

30 серпня 2017 року відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам під головуванням заступника голови комісії – заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк Марини Іванівни. Відповідно до порядку денного на розгляд комісії було винесено питання про  призупинення (до отримання відповіді від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації) виплати на проживання (щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг) 2-м внутрішньо переміщеним особам. Було розглянуто також зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщених осіб, що мають місце перебування у Перечинському районі та м.Перечин на предмет віднесення їх відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року №1085 та продовження їм соціальних виплат.            

_________________________________________________________________________________________

До відома жителів району! 

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним               особам, які надають соціальні послуги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 непрацюючим   фізичним   особам,   які   постійно  надають соціальні   послуги   громадянам   похилого    віку, інвалідам, дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб, що обслуговуються  соціальними  службами),  призначається  щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

 Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам      похилого      віку,      які      за     висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам II  групи  та  дітям-інвалідам;

7  відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам    III    групи    та    хворим,    які   за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування.

Компенсація  фізичним  особам,  які  досягли пенсійного віку, визначеного  статтею  26  Закону  України "Про загальнообов’язкове державне  пенсійне  страхування"  та інвалідам, що надають  соціальні  послуги,  призначається  у зазначених розмірах виходячи   з   прожиткового   мінімуму   для  осіб,  які  втратили працездатність. 

Фізична особа,  яка надає  соціальні  послуги,  має  право одержувати   тільки   одну  компенсацію  незалежно  від  кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1). Фізичною  особою,  яка  надає  соціальні послуги:

1.1. заява про згоду надавати соціальні послуги;

     1.2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

     1.3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров`я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

1.4. копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове   повідомлення   особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;

1.5. заява  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних  осіб  -  платників  податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних").

2). Особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

2.1. заява про необхідність надання соціальних послуг;

2.2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2.3. копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною комісією  (форма  N  157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012  р. N 577);

2.4. висновок  лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду   та   нездатність   особи   до самообслуговування  (за  винятком  інвалідів I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

3). Законним  представником  дитини,  яка   потребує   надання соціальних послуг:

3.1. заява про необхідність надання соціальних послуг;

3.2. копія свідоцтва про народження дитини;

3.3. висновок лікарсько-консультаційної  комісії  про необхідність постійного  стороннього   догляду   та   нездатність   дитини   до самообслуговування.

Компенсація призначається на  час  встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до  акта  огляду  медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду; на   час,   протягом   якого   особа,  що  подала  заяву  про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Фізичні  особи,  які  одержують компенсацію, зобов`язані повідомити  структурні  підрозділи  з  питань  соціального захисту населення  районної,  районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого  органу  міської  ради, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у   зв`язку  з  цим  зайвих  сум  компенсації  одержувачі  повинні відшкодувати  структурним підрозділам з питань соціального захисту населення  районної,  районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого  органу  міської  ради  надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.

 Начальник управління                                                                     В. Цвік

_______________________________________________________________________________________

Засідання спостережної комісії Перечинської райдержадміністрації

 15.08.2017 року заступник голови Перечинської районної державної адміністрації Марина Чомоляк провела засідання спостережної комісії райдержадміністрації. На засідання комісії було запрошено начальника Перечинського районного відділу з питань пробації Муругова В.О. В роботі засідання взяли участь голова благодійної організації «Чуйність» Ірина Янцо, директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Країло, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Віктор Цвік, голова районної організації Червоного Хреста України Потапчук М.А., завідувач сектором мобілізаційної та оборонної роботи апарату державної адміністрації Ходанич В.Ф. На порядок денний засідання комісії було винесено 2 питання.

У ході розгляду питань акцентувалася увага на належній соціальній адаптації раніше засудженої особи та запобігання повторного втягнення в злочинну діяльність. З усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Заслухавши всіх доповідачів, члени комісії прийняли ряд рішень, зокрема, забезпечувати в подальшому належну співпрацю, продовжити проведення активної правороз’яснювальної роботи серед населення району з метою профілактики злочинності, з відвідуванням, в першу чергу, помешкань раніше засуджених осіб та осіб, які зловживають алкоголем, проводити звірку осіб, які умовно-достроково звільнені за поданнями установ виконання покарань, постійного висвітлення роботи комісії у засобах масової інформації району.

 

 Директор

Перечинського районного

центру соціальних служб для

 

сім’ї, дітей та молоді                                                                                     Т. Країло

_________________________________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках

        10 серпня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданнях були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників, призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категорією “інвалід війни” та “Багатодітна сім’я”.

        За результатами розгляду по кожній заяві прийняті відповідні рішення.

 Начальник управління                                                                           В. Цвік                               

 _________________________________________________________________________________________


                    ЗМІНИ ОДНЕ ЖИТТЯ    
 
 
 
 
Подаруй сім`ю сироті

 

_________________________________________________________________________________________

        Під головуванням заступника голови райдержадміністрації М. Чомоляк  8 серпня 2017 року  у залі засідань райдержадміністрацій відбулося засідання районного міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році з порядком денним:

   -  Оздоровлення дітей в стаціонарних таборів району.

  - Оздоровлення соціально-незахищених дітей району за кошти місцевого бюджету у ДОЗ «Синевірське озеро»                                                                                                                                                            

     - Різне.

 На засіданні штабу було прийнято ряд важливих питань.

__________________________________________________________________________________________

08 серпня 2017 року відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам під головуванням заступника голови комісії – заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк Марини Іванівни. Відповідно до порядку денного на розгляд комісії було винесено питання щодо скасування місця перебування внутрішньо переміщеної особи. На засідання комісії було запрошено і внутрішньо переміщену особу Вікторію Михайлівну. Проблемну ситуацію було детально обговорено та  рекомендовано на протязі місяця вирішити питання щодо нового місця перебування. Про прийняте рішення щодо оформлення нового місця перебування зобов’язано Вікторію Михайлівну повідомити управління соціального захисту населення до 30 вересня 2017 року.

_________________________________________________________________________________________

03 серпня цього року відбулося чергове засідання комісії з питань з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. Відповідно до порядку денного, на засіданні було розглянуто наступні питання: про надання дозволів громадян на укладення договору дарування стосовно нерухомого майна, право користування яким мають малолітні та неповнолітні діти, про взяття та зняття районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із соціального супроводу клієнта Обласного соціального центру матері та дитини та сім’ю піклувальника, яка проживає на території району, про перегляд індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

 За результатами розгляду по кожній заяві прийнято відповідні рішення.

__________________________________________________________________________________________

Літнє оздоровлення у ДОЗ «Барвінок» триває

Районний міжвідомчий оперативний штаб з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей продовжує свою роботу виїздами в стаціонарні табори району.

Так, 02.08.2017 року начальник служби у справах дітей Перечинської РДА Ганчак М.І. та в.о. директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кичак В.В. відвідали дитячий оздоровчий табір «Барвінок» за відома начальника табору Ваган Л.М.

Наразі в таборі триває ІІ-а табірна зміна, протягом якої оздоровлення та відпочинок для дітей проводить літній християнський дитячий табір “Берег надії” м. Свалява. Начальник табору Любов Миколаївна розповіла, що потягом 13 днів оздоровлюються 60 дітей Свалявського району Закарпатської області. Тут є спортивна площадка, літня тераса, амфітеатр. Дітям забезпечено 5 разове харчування, створені належні умови для відпочинку та оздоровлення дітей. Виховний процес в таборі організовують 25 волонтерів-лідерів. 

 

В.о. директора Перечинського РЦСССДМ                                                    В. Кичак

_________________________________________________________________________________________________

 Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках

       28 липня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категоріями “ЧАЕС ІІ категорія-луквідатор” та “Багатодітна сім’я”.

     На розгляд комісії було винесено 4 звернення громадян на призначення житлової субсидії на придбання твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг (електроенергія) та 4 звернення – на оплату житлово-комунальних послуг (опалення газом,електроенергія). Щодо надання пільг, комісією розглянуто 4 заяви з відповідними документами для призначення пільг за категорією “Багатодітна сім’я” та 1 звернення - за категорією    “ЧАЕС ІІ категорія-луквідатор“

    За результатами розгляду по кожній заяві прийняті відповідні рішення.

В.о начальника управління                                                               Л. Чиняк                               

______________________________________________________________________________________________

 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Торгівля людьми - це злочин, жертвами якого можуть виявитися чоловіки, жінки, діти як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон людей у всьому світі є жертвами примусової праці. Чоловіки, жінки та діти потрапляють до рук торговців людьми як в своїх країнах, так і за кордоном. При цьому страждають всі країни, будь то країна походження, транзиту або призначення. Рабство як в стародавній, так і сучасній формі - явище не тільки ганебне; це, за словами борця за скасування рабства Джона Уеслі, «огидна сукупність всіх гидот», якій немає місця в нашому світі.

У 2010 році Генеральна Асамблея прийняла Глобальний план дій по боротьбі з торгівлею людьми, закликавши уряди в усьому світі вжити скоординованих і послідовних заходів, щодо перемогти над цим злом. План передбачає інтеграцію боротьби з торгівлею людьми в більш широкі програми ООН для того, щоб прискорити темпи розвитку і підвищити ступінь безпеки в усьому світі. Одним з найважливіших положень Плану є створення цільового фонду ООН для добровільних внесків на користь жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей. 

У 2013 році Генеральна Асамблея провела зустріч на високому рівні для оцінки ходу здійснення Глобального плану дій. Держави-члени також прийняли резолюцію A / RES / 68/192, проголосивши 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми і заявивши, що в такий день необхідно «підвищувати обізнаність про стан жертв торгівлі людьми і заохочувати і захищати їх права».

______________________________________________________________________________________ 

Відбулось засідання

26.07.2017 року відбулося засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу, на якому розглянуто наступні питання.

1. Про проведення роботи по погашенню боргів до Пенсійного фонду України та по сплаті єдиного соціального внеску Перечинським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Інформував начальник Перечинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області Рац В.М.

На виконанні у відділі державної виконавчої служби перебувають виконавчі провадження про стягнення заборгованості з юридичних і фізичних осіб на користь Перечинського об`єднаного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області та Перечинського відділу Ужгородської ОДПІ. Серед них можна виділити найбільших боржників, які боргують перед Перечинським об`єднаним УПФУ - ТОВ "Верховина" та ТОВ "Тур`я" по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій та перед Перечинським відділом УОДПІ - Сметанка М.П., Щербанич О.М., Кучак М.Ю. по податковому боргу.

Відділом постійно направляються запити щодо перевірки майнового стану боржників, надсилаються виклики. Також подано подання про розшук боржників, які не з`являються на виклики.

2. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.07.2017 року.

Інформувала заступник начальника об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Перечинському районі Олефір О.В.

Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України станом на 01.01.2017 року складає 729,6 тис. грн. Станом на 01.07.2017 року – 725,1 тис. грн. В тому числі: страхові внески – 376,2 тис. грн. (52,0%); пільгові пенсії – 202,2 тис. грн. (27,9%); єдиний соціальний внесок – 146,7 тис. грн. (20,2%). Борг по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування станом на 01.07.2017 року складає 376,2 тис. грн. Боржниками є 6 наступних підприємств:

1. Закарпатська лісопромислова дільниця  ДП “Івано-Франківський військовий  лісопромкомбінат” – 195,0 т.грн.. Частина державного майна більше 25%. (дієвий борг).    Суму заборгованості по даному підприємству охоплено заходами стягнення: одне рішення суду на суму 106,9 тис.грн., чотири вимоги про стягнення заборгованості на суму 38,9 тис.грн. та 17 фінансових санкцій  на суму 49,1 тис.грн. знаходились на виконанні в ДВС. Стягнення заборгованості станом на 01.04.2017 року забезпечено на 100%.

Станом на 01.07.2017 року підприємство є недіюче, керівник відсутній. Перечинським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України взято під особистий контроль виконання графіків погашення заборгованості до Пенсійного фонду та вжито дієві заходи щодо її погашення. На 2016 рік графік погашення заборгованості затверджено по Закарпатській лісопромисловій дільниці ДП «Івано-Франківський військовий лісопромкомбінат». Згідно графіку, погашення заборгованості не було здійснено з причини відсутності коштів у боржника.

2. В районі економічно активним комунальним підприємством, яке має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058 є комунальне підприємство Перечинської міської ради «Будівельник». Сума боргу даного підприємства станом на 01.11.2016 року становить 65,0 тис.грн., в тому числі: страхові внески – 48,3 тис. грн., фінансові санкції – 12,1 тис. грн., пеня – 4,6 тис. грн.   Дана заборгованість виникла за період з листопада 2006 року.

3. ГДС ЛАП „Держспецлісгосп”: борг – 59,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Готуються матеріали для заявлення кредиторських вимог до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ).

4. СЛГП Агроліс – борг 43,1 т.грн. Сума заборгованості  за рахунок невиконання умов мирової угоди.  Підприємство визнано банкрутом відповідно до постанови господарського суду Закарпатської області від 02.06.2016 року, відкрито ліквідаційну процедуру. Заявлено кредиторські вимоги до господарського суду Закарпатської області (до визнання боржника банкрутом сума боргу була визнана ліквідаційною комісією ДП Закарпатського обласного управління ЛАГ)

5. ПВКФ“ВКТ”-борг всього- 14,1тис.грн.   Рішення суду про сплату  боргу в сумі 6,6 тис.грн., а також вимоги та фінсанкції у сумі 7,5 тис.грн. знаходяться на виконанні в органах ДВС. Майно у боржника  відсутнє. Юридична адреса підприємства  зареєстрована за домашньою  адресою керівника. Статус боргу- безнадійний.

 Сума боргу 274,0 тис. грн. по страхових внесках є безнадійним боргом. Стягнення даної заборгованості забезпечено рішенням суду та вимогами та подано до ДВС Перечинського РУЮ. Заборгованість економічно-активних платників складає 195,0 тис. грн. або 50,7 % від суми боргу по страхових внесках. Стягнення даної заборгованості забезпечено рішеннями суду, вимогами та подано до ДВС Перечинського РУЮ.

Борг по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах станом на 01.01.2017 року складає 193,8 тис. грн. Станом на 01.07.2017 року сума боргу складає – 202,2 тис. грн. Темп зростання заборгованості по пільгових пенсіях до початку року становить 104,3%. Борг в розрізі платників становить:

1) ТзОВ “Тур’я”- 152,4 тис. грн. (безнадійний статус боргу) – 75,9 % від загального боргу пільгових пенсій. Борг в сумі 152,4 тис. грн. забезпечено заходами стягнення на 100%. Знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області на суму 146,9  тис. грн., направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 5,5 тис. грн.

2) ТзОВ ”Верховина” – 46,3 тис. грн.(безнадійний борг). Забезпечено рішенням суду борг в сумі 42,8 тис. грн.  та знаходиться на виконанні в Перечинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 39,3 тис. грн. . Направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 3,5 тис. грн.

13.07.2016 року державним виконавцем подано запит №1/276 до державного кадастру про надання інформації про рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Верховина» з метою повного та своєчасного виконання боргу. Станом на 01.07.2017 року підприємство не здійснює ніякої господарської діяльності, кошти на особових рахунках підприємства відсутні.

3) МДП “Тур’я” –2,1 тис.грн. Статус боргу – безнадійний (заборгованість 2004 року). У травні 2004 року за ініціативою управління ПФУ в Перечинському районі, порушувалась справа про банкрутство даного підприємства. Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 09.11.2005 р., припинено провадження у справі №16/116 про банкрутство до малого державного підприємства   «Тур’я « (Закарпатська область, Перечинський район, с. Турички, ЄДРПОУ – 14313234) у зв’язку з прийняттям на 4 сесії ІV скликання Туричківської сільської ради 12.11.2002 р. рішення про ліквідацію МДП “Тур’я” та проведення заходів по встановленню місцезнаходження майна підприємства та за рішенням  Перечинської районної ради від 27.06.2002 р. передано безоплатно у власність територіальної громади Туричківської сільської ради, тобто включене до об’єктів районної комунальної власності. Управлінням ПФУ в Перечинському районі ведеться переписка з головою Туричківської сільської ради щодо вирішення питання по сплаті заборгованості МДП “Тур’я” та надання інформації щодо встановлення місцезнаходження “ліквідного” майна підприємства. На даний час відповіді від голови Туричківської сільської ради щодо даного питання до управління не надходило.  Борг в сумі 2,1 тис. грн. забезпечено рішенням суду. Направлено заяву про видачу виконавчого листа на суму 2,1 тис. грн.

Отримано відповідь з архівного сектору райдержадміністрації на запит райдержадміністрації від 17.05.2017 року №162 стосовно надання копії рішення сесії Перечинської районної ради IV скликання від 27.06.2002р. щодо безоплатної передачі у власність територіальної громади Туричківської сільської ради майна МДП "Тур`я", с.Турички, (код ЄДРПОУ 14313234)

 4. ПП «Фортуна ВК» – 1,4 тис. грн. Підприємство недіюче з 01.09.2004 року. Статус боргу дієвий. Знаходиться на розгляді в суді.

Борг зі сплати пільгових пенсій економічно-активних платників складає 1,4 тис. грн.. або 0,7 % від загального боргу по пільгових пенсіях.

3. Про стан погашення заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (на виконання витягу з протоколу №6 від 27.06.2017 року засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу).

Інформує  в.о. начальника Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ Блюда Н.В.

Станом на 01.01.2016 року загальна сума боргу по єдиному соціальному внеску за даними інформаційної системи «Податковий блок» становила – 395,1 тис. грн., станом на 01.01.2017 року – 386,9 тис. грн., станом на 01.03.2017 року – 392,2 тис. грн., станом на 01.04.2017 року – 392,9 тис. грн. та станом на 01.05.2017 – 409,6 тис. грн. На стягненні у відділі ДВС знаходяться вимоги по 29 суб’єктах господарської діяльності – фізичних та юридичних особах на суму недоїмки – 318,9 тис. грн., з них по фізичних особах-підприємцях – 76,1 тис. грн. та по юридичних особах – 242,8 тис. грн.

За період з 24.04.2017 року по 20.05.2017 року сплачено єдиний соціальний внесок в сумі 14,1 тис. грн., а саме: ТОВ «Форест і К» – 1762,0 грн., фізичні особи-підприємці: Бодак С.А. – 704,0 грн., Макар О.Т. – 2054,0 грн., Крупчинський П.Ю. – 701,0 грн., Мешко З.І. – 281,0 грн., Гришан М.П. – 2801,0 грн., Граб М.І. – 670,0 грн., Гуранич М.І. – 2767,0 грн., Лисичко А.М. – 251,0 грн., Попова Т.М. – 2106,0 грн.

4. Про розгляд рішення колегії обласної державної адміністрації від 26 червня 2017 року «Про запровадження контролю за додержанням законодавства про працю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №295 та погашення заборгованості із заробітної плати».

 

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

________________________________________________________________________________________

24 липня 2017 року відбулося засідання комісії  щодо розгляду питань забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей під головуванням голови комісії – заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк Марини Іванівни. Відповідно до порядку денного на розгляд комісії було винесено питання щодо розгляду подання (повторне) управління соціального захисту населення Перечинської РДА (на виконання Ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 12.06.2017року №876/4359/17) щодо призначення грошової компенсації учаснику АТО,  жителю м.Перечин, інваліду війни. 

 _______________________________________________________________________________

Проведення зборів соціальних робітників

            20 липня 2017 року в приміщенні Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено збори соціальних робітників. На збори було запрошено провідного юрисконсульта Перечинського районного центру зайнятості Гуранич Нелю Іванівну, яка надала присутнім роз’яснення з питання зарахування періоду виплати допомоги по безробіттю до страхового стажу.

Соціальним  працівником Герич Олександрою Мирославівною, було доручено соціальним робітникам відділення соціальної допомоги вдома вивчити питання підготовки одиноких громадян, що обслуговуються даним відділенням до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, зокрема забезпечення їх паливними дровами та оформлення житлових субсидій на тверде паливо. Також, було розглянуто ряд інших робочих питань.

 

Директор терцентру                                                                          І.Т. Янцо

____________________________________________________________________________________________         

 Під головуванням заступника голови райдержадміністрації М. Чомоляк 21 липня 2017 року було проведено засідання постійно діючої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.

           На засідання комісії були розглянуті такі питання: про роботу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації з питань попередження насильства в сім’ї; про роботу сектору охорони здоров’я райдержадміністрації з питань попередження насильства в сім’ї.

_____________________________________________________________________________________     

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках 

       19 липня 2017 року заступник голови РДА Марина Чомоляк провела чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категоріями “учасник бойових дій” та “Багатодітна сім’я”.

     На розгляд комісії було винесено 7 звернень громадян на призначення житлової субсидії на придбання твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг (електроенергія) та 4 звернень – на оплату житлово-комунальних послуг (опалення газом,електроенергія). Щодо надання пільг, комісією розглянуто 1 заяву з відповідними документами для призначення пільг за категорією “Багатодітна сім’я” та 2 звернення - за категорією “учасник бойових дій”.     

    За результатами розгляду по кожній заяві прийняті відповідні рішення.

________________________________________________________________________________________

      13 липня 2017 року відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам під головуванням заступника голови комісії – заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк Марини Іванівни. Відповідно до порядку денного на розгляд комісії було винесено питання щодо поновлення соціальних виплат на проживання сім’ям внутрішньо переміщених осіб, взяття на облік 2 нових ВПО та зміни до Постанов Кабінету Міністрів України щодо внутрішньо переміщених осіб, про що доповіла заступник начальника управління соціального захисту населення Чиняк Леся Василівна. Було прийнято рішення щодо поновлення виплати на проживання 3 сім’ям внутрішньо переміщених осіб та взяття на облік нових ВПО.

__________________________________________________________________________________

 Оздоровлення в ДОЗ «Барвінок»

Як довго чекає на літо дітвора і як швидко та непомітно пролітають теплі сонячні дні. Ніби зовсім недавно бринів останній дзвоник у школах, а вже незчулися, як промайнув місяць літа.

З 02 липня 2017 року цікаво та змістовно проводять свої літні канікули 102 дітей із Київської та Закарпатської областей в дитячому оздоровчому таборі «Барвінок». Вони не тільки відпочивають та оздоровлюються, але й пізнають чимало корисного.

Так, 11 липня 2017 року було здійснено виїзд районного міжвідомчого оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячий оздоровчий табір «Барвінок» під керівництвом голови штабу Чомоляк М.І.та членів штабу начальника відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів УСЗН Токар Н.І. та в.о. директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кичак В.В. За відома начальника табору Ваган Л.М. проведено перевірку виховної роботи та дозвілля дітей. У таборі створені належні умови для перебування дітей, дотримано санітарно-гігієнічні, протипожежні норми тощо.

Районний міжвідомчий оперативний штаб продовжить свою роботу виїздами в стаціонарні табори району, адже організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей.

Попереду ще більше місяця літніх канікул, тож хочеться побажати всім цікавого, змістовного, приємного відпочинку, нових друзів і незабутніх яскравих вражень.

В.о. директора Перечинського РЦСССДМ                                                    В. Кичак

_______________________________________________________________________________________

           Під головуванням заступника голови райдержадміністрації М. Чомоляк  12 липня 2017 року  у залі засідань райдержадміністрацій відбулося засідання районного міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році з порядком денним:

   - Про підсумки роботи таборів з денним перебуванням.

     -Оздоровлення дітей в стаціонарних таборів  району.                                                                                                                                                             

   - Різне.

                 На засіданні штабу було прийнято ряд важливих питань.

______________________________________________________________________________

Засідання комісії з питань призначення державних допомог

та житлових субсидій у виняткових випадках

        7 липня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань призначення державних допомог та житлових субсидій у виняткових випадках. Відповідно до порядку денного, на засіданні були обговорені питання щодо розгляду заяв громадян про призначення субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з конкретних обставин, що склалися у заявників та розгляд заяв громадян про надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг за фактичним місцем проживання за категоріями “учасник бойових дій” та “Багатодітна сім’я”.

     На розгляд було винесено 18 звернень громадян на призначення житлової субсидії на придбання твердого палива та оплату житлово-комунальних послуг (електроенергія) та 12 звернень – на оплату житлово-комунальних послуг (опалення газом,електроенергія). Щодо надання пільг комісією розглянуто 5 звернень.

        За результатами розгляду по кожній заяві прийняті відповідні рішення.

Начальник управління                                                                           В. Цвік                           _________________________________________________________________________________

Про стан виплати заробітної плати в Перечинському районі

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-березень 2017 року у районі склала 5985,00 грн. За розміром заробітної плати серед інших районів та міст області район займає 2 місце. У відповідності до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600,00 грн.), середньомісячна заробітна плата працівників за січень-березнь 2017 року збільшилася на 4385,00 грн. або на 374,1%. У відсотках до середнього рівня по області (5493,00 грн.) розмір заробітної плати складає 109,0%. У порівнянні до відповідного періоду 2016 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на 2201,00 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати у відповідності до аналогічного періоду минулого року складає – 158,2 %.

По оперативних даних станом на 01.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

____________________________________________________________________________________________

дальше 2017

                                                          дальше 2017

дальше 2016

дальше 2016

ДОРОЖНЯ КАРТА

ЩОДО НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ,

ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ

В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ АТО

ЗАЯВА

про призначення житлової субсидії

Про відзначення в районі Міжнародного дня людей

похилого віку і Дня ветерана

Про відкриття рахунків

 


_____________________________________________________________________________________________                        

ФУНКЦІОНУЄ "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

 В управлінні соціального захисту населення функціонує телефон «гарячої лінії»

 2-24-39

з питань проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо призначення житлових субсидій за новими умовами.

Дальше

Дальше

Дальше

Звіт

 про роботу управління соціального захисту населення  Перечинської райдержадміністрації  

за  1 квартал 2015 року

ДОРОЖНЯ КАРТА

ЩОДО НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ АТО

Довідка

 про роботу управління соціального захисту населення РДА за  2014 рік 

_____________________________________________________________________________________________