Звернення громадян

Нормативні акти, що регламентують роботу із зверненням громадян

Загальна інформація

Згідно Закону України "Про звернення громадян" громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх конституційних прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Форма звернення - довільна.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги прохання чи вимоги.

Звернення розглядаються і вирішуються у терміни визначені Законом України "Про звернення громадян".

Відповіді надсилатимуться як звичайним, так і електронним листом.
 ____________________________________________________________________________________________