а Untitled Page

Оприлюднення регуляторної діяльності

 

    

                                                       У К Р А Ї Н А                                     ПРОЕКТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

__________________                          Перечин                 №_________________

 

Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

          Керуючись статтею 6, пунктом 8 частини першої статті 16, пунктом 2 статті 20 та статтею 41  Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законами України „Про автомобільний транспорт”, Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями), Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів  на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081(зі змінами та доповненнями), Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.05.2007 за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), з метою впорядкування автотранспортного обслуговування населення району:
 
         1. Затвердити умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району, що додаються.     
         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 04.07.2014 № 200, зареєстроване в Перечинському районному управлінні юстиції 09 липня 2014 р. за № 3/176
        3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в  Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області з моменту його оприлюднення.

      4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова державної адміністрації                                                                        М. ЛАДОМИРЯК

                                                                                        

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                      державної   адміністрації

     _____________ р. № _____

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

1.  Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району (далі - Умови), розроблено відповідно до Закон України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008  № 1081 (зі змінами та доповненнями), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режиму руху, затверджені наказом Міністерства транспорту    і  зв’язку   України   від   12.04.2007  № 285 ( зі змінами  та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Регулюють питання організації перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району.

3. Організатором проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району, є Перечинська районна державна адміністрація Закарпатської області (далі - Організатор).

4. Об’єктом конкурсу з перевезення пасажирів на приміських  автобусних  маршрутах загального користування, які не виходять за межі Перечинського району є маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного сполучення загального користування, що не виходить за межі Перечинського району (далі - Об’єкт).

5. На конкурс виносяться  Об’єкти, які входять до затвердженої мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району Закарпатської області, із затвердженими паспортами.

6. Організатором перевезень відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб – підприємців і громадян пропонується внесення Об’єкту конкурсу до мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району Закарпатської області.

7.  Організатор перевезень утворює конкурсний комітет для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

8. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з  визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району Закарпатської області, та перевізників-претендентів та Організатора.

9. Транспортні засоби, які працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів, на маршрутах допускається використання автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ;

            2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

10. Перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

          11.  На кожному об`єкті Конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

            12. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.

13. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, вони мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати наданому маршруті, а також інвестиційний проект-зобов`язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п`яти років.

14. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам Конкурсу, Конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам Конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов`язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п`яти років

15. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами    для   резерву,  повинні бути  не  нижче  за  показниками категорії, класу комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

            16. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

            17. Автомобільний перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.

            18. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на термін - 5 років, у разі відсутності у перевізника   транспортних   засобів,    що відповідають Умовам – на 1 рік.

            19.  До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів    на    автобусному     маршруті     загального     користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями)

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                     Н. ДЕВІЦЬКА

                                                                          

                                                                                       Додаток

до Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Перелік

об’єктів конкурсу з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

 

з/п

Номери

автобусних

маршрутів

Найменування маршрутів

Мінімальна

кількість автобусів для виконання рейсів (самостійно)

1

2

3

4

1.

279 (А)

Перечин – Новоселиця

1

2.

481 (Г)

Перечин – Туриця

1

3.

273 (Й)

Перечин – Пастілки

1

4.

277

Перечин – Тур’я - Ремета

1

5.

278

Перечин – Завбуч

1

 


 

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                 Н. ДЕВІЦЬКА


 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до  проекту розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району "

 

І. Визначення проблеми

 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями), забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено на районні державні адміністрації. Тому, проблема, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме:

- відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, на приміських автобусних маршрутах загального користування та осіб пільгових категорій на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району;

- відсутність постійного та достатнього відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах району;

- відсутність чіткого контролю за розкладом руху, схемами маршрутів та дотримання швидкісного режиму руху водіями автобусів.

Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку – районна державна адміністрація).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови районної державної адміністрації, яким буде затверджено Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб`єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб`єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв`язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, потребує нормативного врегулювання.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема, стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян. Також, дозволить членам конкурсного комітету об’єктивно оцінювати перевізників-претендентів щодо вигляду автобусів та матеріально-технічних баз.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.     Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива №1.
Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Оскільки в Закон України «Про автомобільний транспорт» та  нормативно – правові акти щодо автомобільних перевезень неодноразово вносились зміни, розпорядження голови Перечинської райдержадміністрації від 04.07.2014 № 200 « Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району та їх маршрутів» не відповідають вимогам чинного законодавства і будуть неефективними, оскільки, перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства. Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива №2.
Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі. Також буде забезпечено контроль за виконанням умов договору про організацію пасажирських перевезень автомобільним перевізником в частині дотримання затвердженого розкладу руху, схем маршрутів та дотримання швидкісного режиму руху водіями автобусів.
Таким чином, досягнення визначеної цілі таким способом є доцільним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району відсутність можливості контролювати суб`єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  району.

Альтернатива № 2

Затвердження умов конкурсу забезпечує: 
- прозорість проведення конкурсу, що, в свою чергу, сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;
- надання належних безпечних та якісних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;
- виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати часу та коштів, пов`язаних з фінансуванням організації та проведення конкурсу, відповідно до М-тесту становлять 8 годин та в грошовому еквіваленті – 201,04 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки, не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Забезпечуватиме:
- населення належними, безпечними та якісними транспортними послугами; 
- право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам; 
- право пільгового проїзду осіб обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб`єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб`єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків.

Альтернатива № 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах та чітко визначених умовах.
Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків.
Забезпечить суб’єктам господарювання здійснювати контроль за роботою водіїв автобусів, що підвищить безпеку дорожнього руху, громадян та інших учасників дорожнього руху.

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання та оформлення пакету документів на участь у конкурсі в середньому 3 години, що згідно з М-тестом в грошовому еквіваленті – 75,45 грн.

Витрати коштів на придбання нового автобусу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - 2400000 грн.

Витрати на розробку паспорту маршруту – 2500 грн.

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива

 № 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№ 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу на відповідні об`єкти конкурсу, встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автомобільного перевізника, який буде спроможний надавати безпечні, якісні послуги населенню, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива

№ 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до районної державної адміністрації стосовно відсутності транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю.
Для громадян - зайві витрати коштів на додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей транспорт. Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб`єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, це суперечить чинному законодавству та може спричинити колапс у транспортному сполученні в населених пунктах району, що може визвати негативну реакцію населення.

Альтернатива

№ 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода полягає в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів. Суб`єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість 
здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району, та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі районної державної адміністрації) нестиме витрати пов`язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу згідно з М-тестом 201,04 грн та 8 годин часу; 
суб`єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі та придбання транспортних засобів згідно з умовами конкурсу, громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регуляторного акту становить в середньому 3 години, або 75,45 грн., витрати часу на придбання транспорту, у разі необхідності – 2400000 грн, виготовлення паспорту маршруту – 2500 грн., що в загальному підсумку становить 2402575,45 грн.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об`єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

    Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на  приміських автобусних маршрутах загального користування.
Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, громадських організацій, перевізників – претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв`язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

         

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів та умови їх участі у конкурсі. Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на районному рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акта.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб`єктів малого підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, с складає 100 %. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб`єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в додатку.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний. Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв`язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з перевезенням пасажирів;

кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування – 1 субєкт господарювання;

рівень поінформованості підприємств (організацій) з основних положень акта – високий, а саме: проект розміщено на офіційному сайті Перечинської райдержадміністрації, повідомлення про розміщення проекту та проект спільно з аналізом регуляторного впливу опубліковані в районній газеті «Народне слово»;

розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання. Враховуючи, що вартість 1 людино/години становить 25,15 грн. Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регуляторного акту становить в середньому 4 години, або 101,20 грн., витрати на розробку паспорту маршруту – 2 500 грн., витрати часу на придбання транспорту, у разі необхідності – 2400000 грн, що в загальному підсумку становить 2402601,20 грн. У разі відсутності необхідності придбання транспорту витрати суб’єкта господарювання становитимуть –

2 601,20 грн.

розмір надходження до державного бюджету не зміниться, в зв’язку з відсутністю плати за участь у конкурсі;

кількість укладених та розірваних договорів з авто перевізниками – заплановано укладання 1 договору про перевезення пасажирів;

кількість ДТП з вини водіїв авто перевізників – не передбачається;

кількість перевезених пасажирів пільгових категорій – у разі введення адресної допомоги зявиться можливість визначення кількості;

кількість скарг з питань перевезення пасажирів – не передбачається.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб`єкти господарювання, діяльність яких пов`язана з наданням послуг з пасажирських перевезень.

Відстеження результативності регуляторного акта  здійснюватиметься відділом економічного розвитку і торгівлі та з питань надання адміністративних послуг Перечинської районної державної адміністрації, за допомогою даних, отриманих за результатами проведеного конкурсу, та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян – споживачів транспортних послуг, суб`єктів господарювання – надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності. Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

Начальник відділу інфраструктури,

житлово-комунального господарства

та будівництва   райдержадміністрації                                           І. ЛЕГЕЗА

 

 


Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “3 січня 2019 року по “9 січня 2019 року.

 

№ п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робочі зустрічі

2

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі.

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання нового автобусу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2400000

             -

2400000

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури виготовлення паспорту

2500

-

2500

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

8

Сумарно, гривень

2402500

-

2402500

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год. на ознайомлення та опрацювання оголошення про проведення конкурсу (заробітна плата за місяць - 4173 грн., зарплата за 1 день (8 годин) за 1 годину 25,15 грн.

-

25,15

10

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі

2 год. на оформлення пакету документів (заробітна плата за місяць – 4173,00 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 25,15 грн. за 1годину За 2 години – 50,30 грн.

-

50,30

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

75,45

-

75,45

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, гривень

75,45

-

75,45

             

 

          Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Перечинська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-  підготовка та укладання договору з переможцем конкурсу з пасажирських перевезень;

- проведення Конкурсу

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

25,15

 

 

 

 

125,75

 

 

1

 

 

 

 

       1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

75,45 грн.

 

 

 

 

125,75

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

201,04 грн

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

201,04 грн.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ п/п

                 Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2402500

2402500

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

75,45 грн.

75,45 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2402575,5

2402575,5

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

201,04 грн.

201,04 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2402776,49 грн

2402776,49 грн

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

 

 

Начальник відділу інфраструктури,

житлово-комунального господарства

та будівництва   райдержадміністрації                                           І. ЛЕГЕЗА

 

 

 

 


 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій.

          Перечинська райдержадміністрація підготувала проект  розпорядження  "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ".

 

      Зауваження та пропозиції до даного проекту, просимо надсилати на адресу відділу інфраструктури, житлово – комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  м. Перечин, пл. Народна, 16 тел. 2-11-87 та на вебсайт   e-mail: rdaperechin@ukrpost.ua в 30 – ти денний термін з дня опублікування.


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  проекту розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району "

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

         Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (далі - Порядок) організатор затверджує умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

            На даний час діяльність суб’єктів на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування супроводжується необхідністю взаємодії із органами влади. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, вбачається у відсутності достатньо прозорих, передбачуваних на «вигідних» для суспільства умов визначення перевізників, що мають право обслуговувати маршрути загального користування.

            Серед проблемних питань також є доступність осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту, забезпечення дотримання перевізниками вимог безпеки перевезень, державних соціальних нормативів, якісне надання послуг з перевезення.

            Згідно із статтею 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень (райдержадміністрація).

2. Визначення мети державного регулювання

      Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій,  забезпечення прозорості проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

            З цією метою Перечинською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ", в якому пропонується затвердити умови конкурсу та перелік об’єктів конкурсу.                          

3. Визначення та оцінка альтернативних способів запропонованому регуляторному акту досягнення встановлених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

            Альтернативним способом є відмова від затвердження умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в районі.

            Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

            За таких умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов   конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  району.

            Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблені з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначені вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі.

            Також пропонується затвердити перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

            Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

         Встановлені цілі, а саме, безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення «гідних» перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок  становлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

            Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при проведенні конкурсу з  визначення перевізників для роботи  на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

            До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

            Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

            Настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акту не прогнозується.

          Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акту в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на обслуговування маршрутів загального користування, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий  механізм діяльності перевізників. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат

        Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян.

 

 Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ (МІСЦЕВА ВЛАДА)

Проведення конкурсу з перевезення пасажирів сприяє розвитку здорової конкуренції між авто перевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом.

Затвердження умов забезпечує прозорість проведення конкурсу  та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. 

Витрати, пов’язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах  на чітко визначених умовах.

Кошти та час для підготовки відповідних документів для участі у конкурсі

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та реалізації основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

    

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

          Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв`язку зі змінами законодавства.

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта
            Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній газеті «Народне слово» та розміщено на офіційному веб-сайті Перечинської районної державної адміністрації за адресою
http: weв-caйт: www.perechinrda.gov.ua в розділі «Регуляторна політика».

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

        - кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

- розмір коштів і час, що витрачатимуся суб’єктами господарювання  та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту;

- рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

- кількість укладених та розірваних договорів з авто перевізниками;

- кількість отриманих скарг на роботу авто перевізників;

- кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на маршрутах;

- обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті;

- кількість перевезених пасажирів пільгових категорій.

Надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

            Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

            Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися сектором економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської райдержадміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

      Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

     Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через 1 рік з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

        Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

       За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

Начальник відділу інфраструктури,

житлово-комунального господарства

та будівництва   райдержадміністрації                                               І. ЛЕГЕЗА

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “3 січня 2019 року по “11” січня 2019 року.

№ п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робочі зустрічі

2

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі.

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2, у тому числі малого підприємництва 2 ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання нового автобусу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

8

Сумарно, гривень

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год. на ознайомлення та опрацювання оголошення про проведення конкурсу (заробітна плата за місяць - 4173 грн., 22- робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) за 1 годину 23,7 грн.

-

23,7

10

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі

2 год. на оформлення пакету документів (заробітна плата за місяць – 4173,00 грн., 22-робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 23,7 грн. за 1годину За 2 години – 47,40 грн.

-

47,40

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

71,1

 

71,1

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

142,2

 

142,2

               

 

          Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Перечинська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

4 год. (на підготовку та укладання договору з переможцем конкурсу з пасажирських перевезень)

23,7 грн (заробітна плата за місяць 4173,00 грн., 22-робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 23,7 грн. за 1годину

1

1

94,80 грн.

Разом за рік

4 год

23,7 грн.

1

1

94,80 грн.

Сумарно за п’ять років

4 год

23,7 грн.

1

1

94,80 грн.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

                 Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

142,20 грн.

142,20 грн.

3

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

94,80 грн.

94,80 грн.

4

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

237,0 грн

237,0 грн

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

 


    

                                                       У К Р А Ї Н А                                     ПРОЕКТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

                 __________________                          Перечин                 №_________________

 

Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

 

          Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, для забезпечення організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Перечинському районі:
 
         1. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району, що додаються.    
           2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 04.07.2014 № 200, зареєстроване в Перечинському районному управлінні юстиції 09 липня 2014 р. за № 3/176.    

  3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в  Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                                   М. ЛАДОМИРЯК

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                       державної   адміністрації

     _____________  № _____

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

1. Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського  району (далі – Умови), розроблені відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

 

2. Метою проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району (далі – Конкурс) є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району.

3. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4. Ці Умови є обов`язковими для членів конкурсного комітету з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та перевізників-претендентів.

5. Об’єктом Конкурсу є приміські автобусні маршрути, наведені в додатку до цих Умов.

6. Автомобільний перевізник – претендент повинен відповідати наступним вимогам:

1) забезпечити обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об’єкта конкурсу на маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, а саме:

автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія, І, ІІ, ІІІ класу, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766;

строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати дев’ять років (з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу;

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

2) перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування та зв’язку, відповідно до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293;

3) мати ліцензію на той вид послуг, що виноситься на Конкурс, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

4) забезпечити резерв автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування, що становить 10 відсотків автобусів на об’єкти Конкурсу (категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкт конкурсу, а також автобуси класу А, В);

5) безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів, відповідно до статті 37 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”;

6) забезпечити роботу на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                        Н.ДЕВІЦЬКА

 

 

                                                                                               Додаток

до Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (пункт 5)

 

Перелік

об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

 

з/п

Номери

автобусних

маршрутів

Найменування маршрутів

Мінімальна

кількість автобусів для виконання рейсів (самостійно)

1

2

3

4

1.

279 (А)

Перечин – Новоселиця

1

2.

481 (Г)

Перечин – Туриця

1

3.

273 (Й)

Перечин – Пастілки

1

4.

277

Перечин – Тур’я - Ремета

1

5.

278

Перечин – Завбуч

1

 


 

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                                Н.ДЕВІЦЬКА