Оприлюднення регуляторної діяльності

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій.

          Перечинська райдержадміністрація підготувала проект  розпорядження  "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ".

 

      Зауваження та пропозиції до даного проекту, просимо надсилати на адресу відділу інфраструктури, житлово – комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  м. Перечин, пл. Народна, 16 тел. 2-11-87 та на вебсайт   e-mail: rdaperechin@ukrpost.ua в 30 – ти денний термін з дня опублікування.


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  проекту розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району "

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

         Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (далі - Порядок) організатор затверджує умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

            На даний час діяльність суб’єктів на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування супроводжується необхідністю взаємодії із органами влади. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, вбачається у відсутності достатньо прозорих, передбачуваних на «вигідних» для суспільства умов визначення перевізників, що мають право обслуговувати маршрути загального користування.

            Серед проблемних питань також є доступність осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту, забезпечення дотримання перевізниками вимог безпеки перевезень, державних соціальних нормативів, якісне надання послуг з перевезення.

            Згідно із статтею 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень (райдержадміністрація).

2. Визначення мети державного регулювання

      Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій,  забезпечення прозорості проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

            З цією метою Перечинською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження "Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ", в якому пропонується затвердити умови конкурсу та перелік об’єктів конкурсу.                          

3. Визначення та оцінка альтернативних способів запропонованому регуляторному акту досягнення встановлених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

            Альтернативним способом є відмова від затвердження умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в районі.

            Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

            За таких умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов   конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  району.

            Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблені з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначені вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі.

            Також пропонується затвердити перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

            Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

         Встановлені цілі, а саме, безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення «гідних» перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок  становлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

            Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при проведенні конкурсу з  визначення перевізників для роботи  на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

            До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

            Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

            Настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акту не прогнозується.

          Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акту в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на обслуговування маршрутів загального користування, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий  механізм діяльності перевізників. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат

        Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян.

 

 Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ (МІСЦЕВА ВЛАДА)

Проведення конкурсу з перевезення пасажирів сприяє розвитку здорової конкуренції між авто перевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом.

Затвердження умов забезпечує прозорість проведення конкурсу  та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. 

Витрати, пов’язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах  на чітко визначених умовах.

Кошти та час для підготовки відповідних документів для участі у конкурсі

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та реалізації основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

    

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

          Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв`язку зі змінами законодавства.

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта
            Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній газеті «Народне слово» та розміщено на офіційному веб-сайті Перечинської районної державної адміністрації за адресою
http: weв-caйт: www.perechinrda.gov.ua в розділі «Регуляторна політика».

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

        - кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

- розмір коштів і час, що витрачатимуся суб’єктами господарювання  та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту;

- рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

- кількість укладених та розірваних договорів з авто перевізниками;

- кількість отриманих скарг на роботу авто перевізників;

- кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на маршрутах;

- обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті;

- кількість перевезених пасажирів пільгових категорій.

Надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

            Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

            Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися сектором економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської райдержадміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

      Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

     Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через 1 рік з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

        Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

       За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

Начальник відділу інфраструктури,

житлово-комунального господарства

та будівництва   райдержадміністрації                                               І. ЛЕГЕЗА

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “3 січня 2019 року по “11” січня 2019 року.

№ п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робочі зустрічі

2

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі.

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2, у тому числі малого підприємництва 2 ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання нового автобусу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

8

Сумарно, гривень

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год. на ознайомлення та опрацювання оголошення про проведення конкурсу (заробітна плата за місяць - 4173 грн., 22- робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) за 1 годину 23,7 грн.

-

23,7

10

Витрати часу на оформлення пакету документів на участь у конкурсі

2 год. на оформлення пакету документів (заробітна плата за місяць – 4173,00 грн., 22-робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 23,7 грн. за 1годину За 2 години – 47,40 грн.

-

47,40

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

71,1

 

71,1

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

142,2

 

142,2

               

 

          Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Перечинська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

4 год. (на підготовку та укладання договору з переможцем конкурсу з пасажирських перевезень)

23,7 грн (заробітна плата за місяць 4173,00 грн., 22-робочі дні, 189,70 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 23,7 грн. за 1годину

1

1

94,80 грн.

Разом за рік

4 год

23,7 грн.

1

1

94,80 грн.

Сумарно за п’ять років

4 год

23,7 грн.

1

1

94,80 грн.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

                 Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

142,20 грн.

142,20 грн.

3

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

94,80 грн.

94,80 грн.

4

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

237,0 грн

237,0 грн

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

 


    

                                                       У К Р А Ї Н А                                     ПРОЕКТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

                 __________________                          Перечин                 №_________________

 

Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

 

          Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, для забезпечення організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Перечинському районі:
 
         1. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Перечинського району, що додаються.    
           2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 04.07.2014 № 200, зареєстроване в Перечинському районному управлінні юстиції 09 липня 2014 р. за № 3/176.    

  3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в  Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                                   М. ЛАДОМИРЯК

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                       державної   адміністрації

     _____________  № _____

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

1. Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського  району (далі – Умови), розроблені відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

 

2. Метою проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району (далі – Конкурс) є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району.

3. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4. Ці Умови є обов`язковими для членів конкурсного комітету з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та перевізників-претендентів.

5. Об’єктом Конкурсу є приміські автобусні маршрути, наведені в додатку до цих Умов.

6. Автомобільний перевізник – претендент повинен відповідати наступним вимогам:

1) забезпечити обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об’єкта конкурсу на маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, а саме:

автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія, І, ІІ, ІІІ класу, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766;

строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати дев’ять років (з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу;

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

2) перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування та зв’язку, відповідно до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293;

3) мати ліцензію на той вид послуг, що виноситься на Конкурс, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

4) забезпечити резерв автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування, що становить 10 відсотків автобусів на об’єкти Конкурсу (категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкт конкурсу, а також автобуси класу А, В);

5) безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів, відповідно до статті 37 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”;

6) забезпечити роботу на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                        Н.ДЕВІЦЬКА

 

 

                                                                                               Додаток

до Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (пункт 5)

 

Перелік

об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Перечинського району

 

 

з/п

Номери

автобусних

маршрутів

Найменування маршрутів

Мінімальна

кількість автобусів для виконання рейсів (самостійно)

1

2

3

4

1.

279 (А)

Перечин – Новоселиця

1

2.

481 (Г)

Перечин – Туриця

1

3.

273 (Й)

Перечин – Пастілки

1

4.

277

Перечин – Тур’я - Ремета

1

5.

278

Перечин – Завбуч

1

 


 

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                                Н.ДЕВІЦЬКА