а Untitled Page

Відстеження результативності регуляторних актів

Відповідно до план-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Перечинської райдержадміністрації на 2017 рік протягом 2017 року було проведено періодичне відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, а саме:

 - розпорядження голови райдержадміністрації від 14.05.10 №144  “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів”.

 

          - розпорядження голови райдержадміністрації від 12.12.2013 №399 “Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району”.  

________________________________________________________________________________________________

Звіт

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта   

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації “Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведені конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ” від 12.12.2013 року №399.

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Перечинської районної державної адміністрації.

Цілі прийняття акта.

Визначення на конкурсних засадах підприємства, яке буде забеспечувати надання послуг з якісного забеспечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника – претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

Строк виконання заходів з відстеження

Проводиться з моменту опублікування його у засобах масової інформації.

Тип відстеження та строк виконання заходів з відстеження.

         Періодичне відстеження.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         Результати оприлюднення суб’єктів господарювання, членів конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах в межах району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Закон України  «Про автомобільний транспорт», Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та його результативності визначається такими показниками:

-          визначення підприємства (організації), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу;

-          підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району;

-          створення рівних умов для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та скорочення проявів недобросовісної конкуренції;

-          забезпечення реалізації державної політики щодо покращення стану безпеки і якості перевезень;

-          подальший розвиток ринкових відносин відповідно до чинного законодавства.

Рівень поінформованості суб’єктів  господірювання та фізичних осіб щодо основних положень акта – високий; розпорядження розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації.

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

            Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведені конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району ” є забезпечення суб’єктів господарювання та фізичних осіб відповідно до вимог Закону України « Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються функцій з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршлутах загального користування в межах району.

 

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                       В. Олефір

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Звіт

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта   

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів” від 14.05.2010 року №144.

Назва виконавця заходів з відстеження

Архівний сектор Перечинської районної державної адміністрації.

Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийнятого регуляторного акта було затвердження економічно обґрунтованих цін на роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах та виконання робіт (послуг) у сфері забезпечення збереженості архівних документів.

Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2017 року.

Тип відстеження та строк виконання заходів з відстеження.

         Періодичне відстеження.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При базовому, повторному та періодичному відстеженні результативності використовувалася щорічна інформація роботи архівного сектору, а саме: кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг; обсяг коштів, які направлені на зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору Перечинської районної державної адміністрації.

Кількість та якісні значення показників результативності акта.

За час дії вищевказаного регуляторного акта працівниками архівного сектору було видано на безоплатній основі 1830 довідок соціально-трудового стажу та заробітку. Від надання платних послуг від підприємств, установ та організацій надійшло коштів у сумі 67905,0 грн.

Скарг від заявників щодо необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян до архівного сектору не надходило.

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Внаслідок проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації від 14.05.2010 року №144 Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів встановлено, що мета та завдання, які ставилися при прийнятті цього регуляторного акта досягнуті, необхідності в його скасуванні немає.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Голова державної адміністрації                                                       В. Олефір

 _____________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

державної      адміністрації

                                                                                 14.12.2016 № 393  

  

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Перечинської райдержадміністрації на 2017 рік 

 

№ п/п

Дата та № регуля-торного акта

Назва регуляторного акта

Вид обстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк  виконання заходів

Вид даних

1.

12.12.2013 №399

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Періодичне

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

Грудень

Статистичні дані

2.

14.05.10 №144

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів

Періодичне

Архівний сектор райдержадміністрації

Червень

Статистичні дані