Апарат райдержадміністрації

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи

Годована Вероніка Миколаївна
начальник відділу
тел. (03145) 2-19-95

  1. Основними завданнями відділу є:

-організаційне та кадрове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, надання методичної і практичної допомоги виконавчим органам місцевого самоврядування з питань організаційної і кадрової роботи;

-реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

-здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

-задоволення потреби у кваліфікованих кадрах і їх ефективне використання;

-прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх до безперервного навчання;

-документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян

Мешко Антоніна Миколаївна
начальник відділу
тел. (03145) 2-14-69

Основними завданнями відділу є: 

-забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами  райдержадміністрації;

-чіткої організації діловодства в апараті;

-прийом, передача і відправка за призначенням вхідної і вихідної кореспонденції а також внутрішніх документів;

-друкування і розмноження рішень, розпоряджень та інших документів районної державної адміністрації, своєчасне доведення їх до виконавців;

- документаційне забезпечення роботи колегіальних органів.

Відділ фінансового забезпечення

Бердар Гелена Іванівна
начальник відділу
тел. (03145) 2-10-06

Основними завданнями відділу є:

-здійснення матеріально-технічного і господарсько-побутового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Юридичний сектор

Туряниця Олеся Іванівна
заступник керівника апарату-завідувач сектору
тел. (03145) 2-17-71

Основними завданнями сектору є:

-організація та забезпечення правильного застосування актів законодавства, інших нормативних документів;

-перевірка відповідності законодавству проектів розпоряджень, інших актів, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, візує їх;

-вносить у районне управління юстиції на державну реєстрацію нормативно-правові акти райдержадміністрації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

Дужар Галина Василівна

начальник відділу 
тел. (03145)2-31-83

Основними завданнями відділу є:

-ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району,а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

-уточнення списків виборців на виборчих дільницях у строки та в порядку,  встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи

Ходанич Віктор Федорович
завідувач сектору
тел. (03145) 2-51-50

Основними завданнями сектору є:

-здійснення аналізу виконання законів, указів Президента України та рішень уряду з питань діяльності виконавчої влади по утвердженню законності;

-управління мобілізаційною підготовкою та проведення заходів щодо мобілізації, розв`язання інших проблем оборонного характеру.