Громадсько-політична активність

Закони України:

Конституція України;
Закон України „Про громадські об’єднання”;
Закон України “Про політичні партії в Україні”;
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;
Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Закон України “Про інформацію”;
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;
Закон України “Про соціальні послуги”;
Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;
Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Укази Президента України:

Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”
Указ Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію символіки громадського об’єднання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №562 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049″
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р “Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

                                                                 Орієнтовний план                                                                           

       проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік

 

№з/п Питання або проект нормативно-правового акта Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю Строк проведення консультацій Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон,е-mail)
1. Публічний звіт голови Перечинської райдержадміністрації Збори з громадськістю Січень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору  з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

2. Заходи до Дня Соборності України Флешмоб, акції Січень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору  з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

3. Про хід впровадження „Нової української школи” Круглий стіл, нарада-семінар з головами та секретарями виконкомів місцевих рад І квартал Органи місцевого самоврядування, служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Годована В. М.

завідувачка сектору  з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

4. Підсумки  роботи  установ  культури  за  2019 рік  та  визначення  пріоритетних  напрямків  роботи  галузі  на  2020  рік Засідання  колегії райдержадміні-страції Лютий Працівники галузі  культури, громадськість району Пекар М. І.завідувачка сектору  культури, молоді та спорту  райдержадміністрації 2-12-05; culturaperechin@i.ua
5. Заходи з відзначення державних та професійних свят Зустрічі з громадськістю,інформування через ЗМІ, веб-сайт райдержадміні-страції Протягомроку Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

6. Соціально-правовий захист дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Нарада з головами місцевих рад району, представниками батьківської громадськості Березень Органи місцевого самоврядування та населення району Пузакулич О. І.начальник служби у справах дітей Перечинської райдержадміністрації 2-15-01slujbaditei@ukr.net
7. Відзначення в районірічниці трагедії на Чорнобильській АЕС Урочистості, зустрічі з громадськістю, інформування через ЗМІ, веб-сайт райдерж-адміністрації Квітень Інститути громадянського суспільства, громадськість Цвік В. І.начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації2-11-44upszn2110@ukrpost.ua
8. Відзначення в районі Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Зустрічі з громадськістю, інформування через ЗМІ Травень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

9. Про обговорення стану задоволення потреб національних меншин у районі Засідання за круглим столом Травень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

10. Заходи до Дня Державного Прапора та Конституції України Урочистості, зустрічі з громадськістю, інформування через ЗМІ, веб-сайт райдерж-адміністрації Червень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

11. Підсумки роботи зі зверненнями громадян Засідання колегії райдержадміні-страції Липень,грудень Інститути громадянського суспільства, громадськість Туряниця О. І.завідувачка сектору правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації2-17-71     rdaperechin@carpathia.gov.ua
12. Стан підготовки бюджетних установ району  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду на2020 – 2021 роки Засідання колегії райдержадміні-страції, наради Липень,серпень,вересень Інститути громадянського суспільства, громадськість Легеза І. І. завідувач сектору  житлово –комунального господарства та енергетики райдержадміністрації2-15-87
13. Заходи до Дня Незалежності України Засідання за круглим столом, урочисті збори за участю громадськості Серпень Інститути громадянського суспільства, громадськість Годована В. М.

завідувачка сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи

апарату райдержадміністрації2-19-95,orgvidperechin@ukr.net

14. Підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків Засідання колегії райдержадміні-страції Вересень Інститути громадянського суспільства, громадськість Цвік В. І.начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації2-11-44upszn2110@ukrpost.ua
15. Проведення щорічної акції „16 днів проти насильства” Засідання за круглим столом, інформаційно-просвітницька робота Листопад,грудень Інститути громадянського суспільства, громадськість Цвік В. І.начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації2-11-44upszn2110@ukrpost.uaПузакулич О. І.начальник служби у справах дітей Перечинської райдержадміністрації 2-15-01slujbaditei@ukr.netКраїло Т. В.  – директор районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді2-10-23prcsssdm@gmail.com
16. Про проект районного бюджету на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки Колегія райдержадміні-страції Грудень Інститути громадянського суспільства, громадськість Гапак С. А.начальник фінансового управління райдержадміністрації2-19-77Perechinfu@i.ua

 

 

Перелік релігійних та громадських організацій, які значаться на території Перечинського району станом на 01.01.2019р.
№ п/п Код ЄДРПОУ Назва Адреса Керівник Код ОПФГ
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1 13597525 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ М. ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА, БУД. 29 ГРИЦЬКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 825
2 22085289 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ” М.ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.УЖГОРОДСЬКА, БУД. 1 РЯБІНЧАК МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 825
3 22091769 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ БОЖОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ УКРАЇНИ “ДОРОГА ЖИТТЯ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.УЖГОРОДСЬКА, БУД. 15 БЕНЕДИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 825
4 25438743 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА МУКАЧІВСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М.ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 44 ІРІСІК СТАНІСЛАВ 825
5 25445192 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЧЕРНЕЧИЙ ДІМ (МОНАСТИР) СВЯТОГО ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ М.ПЕРЕЧИН РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ТОЛСТОГО, БУД. 36 ІРІСІК СТАНІСЛАВ 825
6 25448807 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЇВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ ЖИВОГО БОГА СМТ.ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЦЕГЕЛЬНА, БУД. 10 КУЛЕБА СЕРГІЙ ПРОКОПОВИЧ 825
7 26465305 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ “ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” М.ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА, БУД. 14 ВАЛЬКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 825
8 37916837 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВ. КЛИМЕНТА, ПАПИ РИМСЬКОГО” М. ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, БУД. 9 РЯБІНЧАК МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 825
9 39548782 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ М. ПЕРЕЧИН ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.СУВОРОВА, БУД. 17 “Б” ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 825
10 41003830 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОНАСТИР ЗГРОМАДЖЕННЯ ДОЧОК МИЛОСЕРДЯ СВЯТОГО ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ М.ПЕРЕЧИН МУКАЧІВСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЛОМОНОСОВА, БУД. 5 ГРІЦОВА МАРІЯ 825
11 25442041 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “МИКОЛАЇВСЬКА” С.ВОРОЧОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВОРОЧОВО ДЕРБАК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 825
12 25443230 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ВОРОЧОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВОРОЧОВО, , БУД. 249 ДУБЛЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 825
13 25450388 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” С.ДУБРИНИЧІ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 73 ГРИГОРИК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 825
14 36447480 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА БОЖОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ УКРАЇНИ “ДОРОГА ЖИТТЯ” С. ДУБРИНИЧІ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 93 БЕЙКА ТАРАС СТЕПАНОВИЧ 825
15 38699639 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ДУБРИНИЧІ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.УКРАЇНСЬКА, БУД. 64 ПОП ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 825
16 40508343 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ “СВЯТИХ БЕЗСРІБНИКІВ І ЧУДОТВОРЦІВ КОСЬМИ І ДАМІАНА” С.ДУБРИНИЧІ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 126 ДУДАШ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ 825
17 26098232 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-РІЗДВА-ІОАНО-ПРЕДТЕЧЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ПАСТІЛКИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПАСТІЛКИ, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУД. Б/Н ФЕДИНА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
18 26325219 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-РІЗДВА-БОГОРОДИЧНОЇ ЦЕРКВИ С. ЗАРІЧОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.МИРУ, БУД. 11 ШИМОН ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ 825
19 33684848 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” С. ЗАРІЧОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.МИРУ, БУД. 15А МАЛАКЕЄВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 825
20 36005333 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ С.ЗАРІЧОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУД. 28 ГЕРИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 825
21 37916693 “ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР НА ЧЕСТЬ СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ МАРІЇ МАГДАЛИНИ МУКАЧІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.МОНАСТИРСЬКА, БУД. 1 ПОП МАР’ЯНА МИХАЙЛВНА 825
22 41999854 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА БОЖОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ УКРАЇНИ “ЛЮБОВ ХРИСТА” С.ЗАРІЧОВО ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.УЖАНСЬКА, БУД. 73А КИВЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 825
23 26586457 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. НОВОСЕЛИЦЯ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 103 ФЕДИНА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
24 36447475 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА” С. НОВОСЕЛИЦЯ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, БУД. 148 МАЛАКЕЄВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 825
25 13588348 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ /ПОКРОВСЬКОЇ/ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬШИНКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 1 МАЦАК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 825
26 22096437 ПРАВОСЛАВНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА С.ВІЛЬШИНКИ (СВЯТОПОКРОВСЬКА) ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬШИНКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 12 НАНИЦЕЦЬ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 825
27 36447358 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.ВІЛЬШИНКИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬШИНКИ, БУД. 81 НАНИНЕЦЬ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 825
28 20437584 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН СУБОТНЬОГО ДНЯ С.ПОРОШКОВО ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.НАХІМОВА, БУД. 45 ЛИЖЕЧКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 825
29 25439056 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.ПОРОШКОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.ЗАРІЧНА, БУД. 65 ПАЛЧЕЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 825
30 26100236 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТИХ РІВНОАПОСТОЛЬНИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ” С. ПОРОШКОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 94 ГОРЗОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
31 26586842 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 12 ШПІНЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 825
32 34032522 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ОЛЕКСІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.ПОРОШКОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.ЗЕРНОВСЬКА, БУД. 164 БОЇШКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 825
33 38699653 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ СЕЛА ПОРОШКОВО ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.НАХІМОВА, БУД. 2 ПАТРАШ ІВАН РАДУВИЧ 825
34 20437578 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКИЙ РЕЛІГІЙНИЙ ЦЕНТР ОБ’ЄДНАННЯ ХРИСТИЯН СУБОТНЬОГО ДНЯ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.МОКРА, ВУЛ.МИРУ, БУД. 7 А ЛИЖЕЧКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 825
35 25446622 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. МОКРА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.МОКРА, БУД. 66 РОСОХА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 825
36 25450715 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА” С. МОКРА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.МОКРА, , БУД. 4 ГОРЗОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
37 25439725 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО С. СІМЕРКИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕРКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. Б/Н ДЕРБАК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 825
38 25442176 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ) ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕРКИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУД. 1 БІЛЕЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 825
39 36447339 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.СІМЕРКИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕРКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. Б/Н БІЛЕЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 825
40 22085215 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. СІМЕР ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.КАРПАТСЬКА, БУД. 102 КЕЛЬМАН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 825
41 25442940 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” С. СІМЕР ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.КАРПАТСЬКА, БУД. 79 А РЯБІНЧАК МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 825
42 38699749 ПОМІСНА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ С. СІМЕР ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.СОНЯЧНА, БУД. 4 БОГДАН СТЕПАН ІВАНОВИЧ 825
43 39453298 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ “СВЯТОЇ МУЧЕНИЦІ ПАРАСКЕВИ-П’ЯТНИЦІ” С.СІМЕР ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.ЗАРІЧНА, БУД. 46 МИХАЛЬЧУК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 825
44 13588331 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.ТУРИЦЯ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУРИЦЯ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 70 НАНИНЕЦЬ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 825
45 37196784 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА” С.ТУРИЦЯ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУРИЦЯ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 118 САВЧУР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 825
46 22092600 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-РІЗДВА-БОГОРОДИЧНОЇ ЦЕРКВИ С. ТУРИЧКИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУРИЧКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 33 А ГВОЗДАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 825
47 25442360 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ЛИПОВЕЦЬ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЛИПОВЕЦЬ ГВОЗДАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 825
48 13588124 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВАСИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ЛІКІЦАРИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЛІКІЦАРИ, ВУЛ.ДУХНОВИЧА, БУД. 10 ГВОЗДАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 825
49 37196952 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВ. ЖІНОК МИРОНОСИЦЬ” С. ЛУМШОРИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЛУМШОРИ, ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. Б/Н ДУДИНЕЦЬ ЮРІЙ МИРОНОВИЧ 825
50 41030089 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА “УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУДСЬКОГО У С.ЛУМШОРИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЛУМШОРИ, ВУЛ.ЛІСОВА, БУД. 3Б ПОП ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 825
51 20445968 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВАСИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР’Я БИСТРА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я БИСТРА, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУД. 37 КРІЧФАЛУШІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 825
52 26325679 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО” С.ТУР’Я-БИСТРА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я БИСТРА, ВУЛ.ДУХНОВИЧА, БУД. 83 КОСТАК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 825
53 25435450 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “РОЖДЕСТВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ” С.СВАЛЯВКА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СВАЛЯВКА, БУД. Б/Н КОСТАК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 825
54 22105260 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР’Я ПАСІКА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПАСІКА, ВУЛ.БОРКАНЮКА, БУД. 8 РОСОХА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 825
55 35718695 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА” С. ТУР’Я-ПАСІКА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПАСІКА, ВУЛ.ДУХНОВИЧА, БУД. 65 ГОРЗОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
56 13588006 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С.РАКОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.РАКОВО, ВУЛ.МИРУ, БУД. 18 Б ОНИЩУК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 825
57 41143964 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ” С.РАКОВО ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.РАКОВО, БУД. Б/Н ГОРЗОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 825
58 19111133 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР’Я ПОЛЯНА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПОЛЯНА, ВУЛ.ЗЕЛЕНА, БУД. 106 МАЙОР ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ 825
59 26528164 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “ІКОНИ КЛОКОЧІВСЬКОЇ БОГОРОДИЦІ” С.ТУР’Я-ПОЛЯНА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПОЛЯНА, ВУЛ.ЗЕЛЕНА, БУД. 268 КОСТАК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 825
60 34032433 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВСІХ СВЯТИХ ЦЕРКВИ С. ПОЛЯНСЬКА ГУТА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ СЕГЕДІЙ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 825
61 13588466 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР’Ї РЕМЕТИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Ї РЕМЕТИ, ВУЛ.СІЛЬВАЯ, БУД. 1 БАГАРА МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 825
62 22096526 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) МУКАЧІВСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР’Ї РЕМЕТИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Ї РЕМЕТИ, ВУЛ.МАЛА, БУД. 18 А ГУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 825
63 25443589 РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА “СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА” С. ТУР’Ї-РЕМЕТИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Ї РЕМЕТИ, ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, БУД. 21 САВЧУР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1 13590210 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЕРЕЧИНСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПРОВ.УЖАНСЬКИЙ, БУД. 5 ДІЯНИЧ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 815
2 22076937 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОГО ЦИГАНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЬОГО ТОВАРИСТВА “РОМАНІ ЯГ”(ЦИГАНСЬКА ВАТРА)” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЦЕГАЛЬНА, БУД. 20 ТИРПАК ІГНАТ МИХАЙЛОВИЧ 815
3 22090311 ПЕРЕЧИНСЬКЕ РАЙОННЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПРОСВІТА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 49 КОЗАК ІВАН ЮРІЙОВИЧ 815
4 22107789 ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ “ПРАВОПОРЯДОК” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 59 МАЗАЙШВІЛІ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 815
5 25438424 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ “ВЕРОНІКА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 19/31 ПЙОСА ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 815
6 25441550 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 19 МАЗАЙШВІЛІ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 815
7 25998519 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 108 УТЦЮСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 815
8 26099409 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ “КАНТІНА-СПОРТ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 27 ЗИЗИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 815
9 26198614 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЛЕМКІВЩИНА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.БРАТІВ КЕДЮЛИЧІВ, БУД. 18 МУЛЕСА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 815
10 26212358 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 9 МИКОВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 815
11 26587050 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 19 СУРМАЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 815
12 32545552 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОЗМАРІЯ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 21, КВ. 1 БЕЛЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 815
13 33436366 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЕРСПЕКТИВА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 62 ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА 815
14 33684785 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПРОВ.ШЕВЧЕНКА, БУД. 4 ХМАРНО ФЕДІР ДМИТРОВИЧ 815
15 34570629 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ГРУПА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 61 ВАКУЛА ЮРІЙ ІГОРОВИЧ 815
16 34570771 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВСІХ ВІЙН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 16 КОЦУР ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 815
17 35718669 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 16, КАБ 204 ШЕЯН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 815
18 36005422 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ПЕРЕЧИН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 16, КІМ. 113 ХРОПІНА ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА 815
19 36447344 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПРОВ.ШЕВЧЕНКА, БУД. 4 ХМАРНО ФЕДІР ДМИТРОВИЧ 815
20 36447365 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНУ КАРПАТИ-УКРАЇНА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 19 ПОГОРІЛЯК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 815
21 36447391 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ “ПОЛОНЕС” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА КЕРЕЦМАН ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 815
22 36447407 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ ПЕРЕЧИНЩИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 28 ГЕРМАН АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА 815
23 37196858 ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУД. 8 ПОТАПЧУК МАРІЯ АНДРІЇВНА 815
24 37916541 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ “ВЗАЄМОДІЯ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.УЖГОРОДСЬКА, БУД. 4 ГУРАНИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 815
25 37916599 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ “КАРПАТИ-ПЕРЕЧИН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 3 АНДРУШЕК ЯРОСЛАВ ІШТВАНОВИЧ 815
26 37916604 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ПЕНСІОНЕРІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, БУД. 37 ЛАКАТОШ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ 815
27 40075108 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “БОКСЕРСЬКИЙ КЛУБ ДЖЕБ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЛОМОНОСОВА, БУД. 1 ПАВЛОВ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ 815
28 40256602 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ГУМЕНСЬКА, БУД. 39 РЕЙТІЙ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 815
29 40268838 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО ПЕРЕЧИНЩИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НАРОДНА, БУД. 16 ЗИЗИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 815
30 40897866 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ХУДОЖНИКИ ПЕРЕЧИНЩИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 3 ГЕРОВСЬКИЙ ВІКТОР КАЗИМИРОВИЧ 815
31 41662567 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ “ПЕРЕЧИН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА, БУД. 12 БАЄВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 815
32 42316385 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “БІГОВИЙ КЛУБ “ПЕРЕЧИН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ВУЛ.УЖГОРОДСЬКА, БУД. 2, КВ. 3 БАРНИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 815
33 42486632 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПОРТИВНИЙ КЛУБ З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ “ДИВОСВІТ ЗАКАРПАТТЯ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, М.ПЕРЕЧИН, ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 2, КВ. 12 КОЗУБ ЛЮБОВ В’ЯЧЕСЛАВІВНА 815
34 37196968 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК “СОКОЛЕЦЬ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВОРОЧОВО, , БУД. 171 ОПАЛЕНИК ВАЛЕРІЙ-МИРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ 815
35 36005401 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ДП ДОБРОБУТ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 55 ОЛЕФІР ВІКТОР ІВАНОВИЧ 815
36 39230827 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗМІНА ПЕРЕЧИНЩИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ДУБРИНИЧІ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 36 ЛАВЕР ЛЮБОВ ІВАНІВНА 815
37 36005349 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ДЖЕРЕЛО ЗАРІЧЕВА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.ДРУЖБИ, БУД. 1 МАГАДА ІВАН ЮРІЙОВИЧ 815
38 42557341 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПОРТИВНИЙ КЛУБ “ТОРА НО КЕН” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАРІЧОВО, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУД. 36 ПОПОВИЧ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 815
39 36447428 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СКАЛКА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, , БУД. 20 ІВАНІЧКО МАРІЯ ЮРІЇВНА 815
40 37196821 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОМІНЧИК” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, , БУД. 81 КУЛАК ОЛЬГА ПАРУЙРІВНА 815
41 37196947 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НАДІЯ ВІЛЬШИНОК” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬШИНКИ, , БУД. 93 ГАПАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 815
42 25441780 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, БУД. 2, КВ. 3 КОРОЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 815
43 36005354 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРОШКІВСЬКЕ КУЛЬТУРНО ПРОСТВІТНЄ ТОВАРИСТВО “РОМАНІ ВОРБА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.НАХІМОВА, БУД. 98 ГОРВАТ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ 815
44 36447318 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІМЕНІ АВГУСТИНА ШТЕФАНА С.ПОРОШКОВО” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, ВУЛ.МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, БУД. 26 ГОТРА ІВАН ІВАНОВИЧ 815
45 42111870 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ДІМ ВОЛОХІВ. УКРАЇНА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОРОШКОВО, УРОЧ., БУД.”МЕЖИПОТОКИ” ПАТРАШ ІВАН РАДУВИЧ 815
46 36447454 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КРОК У МАЙБУТНЄ С. СІМЕРКИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕРКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 57 ЗОЗУЛЯ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 815
47 37196910 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗА ДОБРОБУТ С. СІМЕР” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.КАРПАТСЬКА, БУД. 74 ЛУЦЯК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 815
48 39166867 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЧЕСТЬ ПЕРЕЧИНЩИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.СІМЕР, ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО, БУД. 21 ЗИЗИЧ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 815
49 37196905 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ ВЕРХОВИНИ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУРИЧКИ, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 30 ПОЛЯК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 815
50 36447449 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТУРЯНОЧКА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я БИСТРА, ВУЛ.ДУХНОВИЧА, БУД. 64 ШТИМАК ДІАНА ПЕТРІВНА 815
51 25449907 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ “ТУР” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПАСІКА, ВУЛ.ВОЄВОДІНА, БУД. 43 МОЛНАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 815
52 37916672 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТУРЯНСЬКА НАДІЯ” С. РАКОВО ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.РАКОВО, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 21 ЄВЧИНЕЦЬ ГАННА ЮРІЇВНА 815
53 37196884 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОРЕЛЕВИЙ ШИПОТ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Я ПОЛЯНА, ВУЛ.ЗЕЛЕНА, БУД. 94 ГАЛУШКО ГАННА ЮРІЇВНА 815
54 37196842 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГУТЯНОЧКА” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ПОЛЯНСЬКА ГУТА, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 117 ЧУБИРКА МИРОСЛАВА ЮРІЇВНА 815
55 36005380 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТУР’Я-РЕМЕТІВСЬКА МРІЯ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Ї РЕМЕТИ, ВУЛ.ТКАНКА, БУД. 1 БЕЛЕЙ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 815
56 39230790 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ КРАЮ” ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С.ТУР’Ї РЕМЕТИ, ВУЛ.МАЛА, БУД. 6 СОКОЛОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 815

 

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider