Економіка та інвестиції

Звіт

про підсумки економічного і  соціального розвитку

Перечинського району  за 2019 рік

Протягом 2019 року діяльність райдержадміністрації продовжувала спрямовуватись на реалізацію завдань щодо економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту.

Промисловість

Обсяг реалізованої  промислової продукції у порівнянні з  2018 роком зменшено

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2019 рік, за попередніми даними, склав 1128888,9 тис. грн. що  менше попереднього року на 20,2 відс.  Причинами є зниження обсягів реалізації на основних  підприємствах району, питома вага обсягів виробництва яких в загальних обсягах по району є значною (близько 70 відсотків).

Завдання Програмина 2019 ріквиконано на 87,0  відс.

Завдання Програми соціально-економічного і культурного розвитку району на 2019 рік (далі Програми) виконано на  87,0  відс. (завдання Програми – 1297340,0 тис. грн.).

Будівельна діяльність

Збільшено на 21,3 відс.  проти аналогічного періоду 2018 року.обсяг введеного  в експлуатацію житла Завдання Програми на2019 рік  виконанона 145,4  відс. 

Протягом  9 місяців 2019 року введено в експлуатацію 3199 м.кв. загальної площі житла, що на 21,3 відс. більше у порівнянні з  аналогічним періодом 2018  року.

Завдання  Програми за  підсумками  9 місяців 2019 року  виконано  на  145,4  відс. (завдання Програми – 2,2 тис. кв.м.).

Зовнішньоекономічна діяльність

У економіці району продовжує  забезпечуватись  позитивне  сальдо у  зовнішній  торгівлі товарами. Виконується завдання Програми  на 2019  рік Оборот роздрібної торгівлі підприємств – юридичних осіб (у порівняних цінах) зменшено на 1,1 відс. Завдання Програми на2019   рік  виконується

За 9 місяців 2019  року  експорт товарів склав 22,6 млн. дол., імпорт – 10,0 млн. дол. США (експорт товарів перевищив імпорт в 2,3 рази). Темпи спаду  обсягів експорту та імпорту до аналогічного періоду 2018 року відповідно склали 96,2 відс. та 86,2 відс. Сальдо у  зовнішній  торгівлі товарами за  9 місяців 2019 року склало 12591,1 тис. дол.США.
Завдання Програми на 2019 рік (експорт 32,6 млн. дол. США та  імпорт 14,5 млн. дол.  США) за  підсумками 9 місяців 2019 року виконано: по обсягу експорту – на 69,3 відс., по обсягу імпорту – на 69,0 відс. дол. США.
 Ринок товарів і послуг  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних  осіб  за 9 місяців  2019  року  склав 83612 тис. грн. проти 78904 тис.грн. у відповідному періоді 2018 року. Разом з тим, індекс фізичного обсягу  товарообороту (у порівняних цінах) до відповідного періоду попереднього року  склав 98,9 відс.
Завдання Програми за  підсумками 9 місяців 2019 року виконано на 73,1 відс. (завдання Програми – 114300,0 тис.грн.)

Збільшено у порівнянні з9 місяцями 2018 року обсяг реалізованих послуг  на 88,4  відс.та  рівень оплачених населенням послуг у2,4 разів Завдання Програми  на 2019  рік перевиконано 

Обсяг реалізованих послуг  за 9 місяців 2019 року склав 37060,9 тис. грн., що більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 88,4 відс.
В т.ч. оплачено населенням 25211,7 тис. грн., що більше у порівнянні з аналогічним  періодом 2018 року у 2,4 разів.
Завдання Програми  за  підсумками 9 місяців 2019 року виконано на 170,8 відс. (завдання Програми – 21700,0 тис.грн.)

Транспорт

Перевезення вантажів у порівнянні з  2018  роком  зменшено на 2,4 відс.перевезення  пасажирів порівняно з 2018 роком збільшено на 49,2  відс

  За  2019  рік  перевезено  26,0 тис. тонн вантажів, що менше у порівнянні з  попереднім роком  на 2,4 відс. За цей же період перевезено 475,0 тис. осіб пасажирів, що більше попереднього року на 49,2 відс.

  Аграрний сектор

Проведення  осінньо-польових  робіт завершено вчасно 

  Збір зернових, зернобобових культур та картоплі завершено у встановлені строки.  Складні погодні умови призвели до зменшення в порівнянні з попереднім роком урожайності та валового збору кукурудзи, картоплі. Так, урожайність кукурудзи знижено на 1,9 цнт з одного га, картоплі – на 7,0 цнт з га. Під урожай 2020 року посіяно зимі зернові на площі 65 га згідно прогнозних показників.

У галузі тваринництва  темпи виробництва  у порівнянні з попереднім роком  склали:яєць – 103,3 відс.,молока –100,6  відс.,м’яса  –97,4  відс.

   Галузь тваринництва в районі, в основному, зосереджена в особистих господарствах населення.Всіма категоріями господарств за 2019 рік вироблено 1469 тонн м’яса, 10690 тонн молока та 7172,1  тис.шт. яєць. До попереднього року збільшено  виробництво яєць на 3,3 відсотків та молока на 0,6 відс. Зменшено виробництво  м’яса на 2,6 відс.

 У порівнянні з 2018 роком збільшено поголів’я птиці.

Станом на 01 січня 2020 року у всіх категоріях господарств утримується 2927 голів ВРХ, в т.ч. 2242 корови; 3021 голови свиней, та 43,2 тис.голів свійської птиці. До аналогічної дати поперднього року збільшено поголів”я  птиці на 4,6 відс. Поголівя свиней та корів збережено на рівні відповідної дати попереднього року. Разом  з тим, поголівя ВРХ зменшено на 0,4 відс. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»  виконкомами сільських рад проведено роз’яснюючу робота серед фізичних осіб – власників ВРХ щодо порядку отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання до  тринадцятимісячного віку ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби.

Фінансовий стан

За 9 місяців  2019  року фінансовий  результат підприємств основного кола є прибутковим. Завдання програми перевиконано

  За 9 місяців 2019 року, за оперативними даними, фінансовий результат підприємств основного кола звітності  є прибутковим і складає 33241,9 тис. грн. прибутків.

Завдання Програми за  підсумками 9 місяців перевиконано у 9 разів (завдання Програми – 3600,0 тис.грн.).

Бюджет району 

Надходження податківі зборів до зведеного бюджету  збільшено у порівнянні з 2018  роком на 7,3 відс., до державного бюджету надходження збільшено на  3,9 відс. Завдання Програми виконано на 111,7  відс.

  За 2019 рік до бюджетів усіх рівнів (зведений бюджет) надійшло податків і зборів  в сумі 154772,3 тис.грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 7,3 відс. більше     До державного бюджету надійшло податків у сумі 56579,0  тис. грн., що більше проти 2018 року на 3,9  відс.  Річне завдання  Програми по надходженню податків і зборів до  зведеного  бюджету  за  2019 рік   виконано на 111,7 відс. (138,5 млн. грн.)

Збільшено  надходження до  місцевих бюджетівна 20,7  відс. 

  До місцевих бюджетів району (до загального фонду) за 2019 рік (без трансфертів з державного бюджету та без надходжень до бюджету Перечинської ОТГ) надійшло 31750,8 тис. грн., що більше у порівнянні з 2018 роком на 20,7 відс. 

Суму податкового боргу  2019  року збільшено на 80,1  відс.

Податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів станом на 01 січня 2020 року склав 10178,7 тис. грн. і збільшився у порівнянні з початком року на 80,1  відс. Найбільшими боржниками є: приватний підприємець Сметанка М.П., ТОВ «Фаєренерджі», КП «Комунальник».

 Соціальний захист та стан ринку праці

Завдання Програми щодо створення нових робочих місць за11 місяців 2019 року виконанона 70,5  відс.

  Програмою соціально – економічного і культурного розвитку району передбачено створити у 2019 році 220 нових робочих місць. За 11 місяців 2019 року  у районі створено 155 робочих місць, що складає 70,5 відс. річного завдання, в тому числі:  – юридичними особами – 46;- укладено трудових угод підприємцями – фізичними особами з найманими працівниками – 22- зареєстровано підприємців-фізичних осіб – 87

На 19,6 відс. зросла середньомісячна заробітна плата

  За 3 квартал 2019 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в  цілому  по  району склала 9854 грн.  і збільшилась у порівнянні з 3  кварталом 2018 року на 19,6 відс.

У районі відсутня заборгованістьз виплати заробітної плати.

  Станом  на 01 січня 2020 року згідно статистичних даних відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

Збільшено проти01 січня 2019 рокукількість безробітних в районі

  Станом на 01 січня  2020 року кількість безробітних в районі склала 194 чол. проти 148 чол. на початок року та збільшилась на 31,1 відс. 

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider