Відділ ведення Державного реєстру виборців

Поштова адреса пл.Народна, 16, м.Перечин, Перечинський р-н, Закарпатська обл., 89200
Начальник відділу ДУЖАР Галина Василівна
Контактні телефони (03145) 2-31-83
Факси (03145) 2-25-48
Режим роботи

Пн-Пт: 08:00-17:00

перерва: 12:00-13:00

Кількість працівників 2

Кількість виборців станом на:

31.08.2020 23233
31.07.2020 23260
30.06.2020 23265

МОЖЛИВІСТЬ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ ВКЛЮЧЕННЯ СЕБЕ ТА ІНШИХ ВИБОРЦІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ І СПИСКІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ

1. Можливість включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців

Кожен виборець має право звертатися в порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”, до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) із заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб (пункт 5 частини першої статті 10 Закону України “Про Державний реєстр виборців”).

Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру встановлено статтею 19 указаного Закону, згідно з якою особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Така особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі “Інтернет” у встановленому розпорядником Реєстру порядку (постанова Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року
№ 121 “Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, із використанням мережі “Інтернет”).

Заява, надіслана з використанням мережі “Інтернет”, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.

Форму заяви особи щодо включення до Реєстру встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96.

2. Процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців

Кожен виборець має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру (пункт 2 частини першої статті 10 Закону України “Про Державний реєстр виборців”).

Згідно зі статтею 21 зазначеного Закону виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до будь-якого органу ведення Реєстру щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, а також прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання письмового запиту іншу особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Також виборець може направити запит до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використанням мережі “Інтернет” у встановленому розпорядником Реєстру порядку (постанова Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року
№ 121 “Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, із використанням мережі “Інтернет”). Такий запит повинен містити адресу електронної пошти. Відповідь в електронній формі надсилається на зазначену виборцем адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

Разом з тим перевірити своє включення до Реєстру виборець може, скориставшись електронним сервісом Реєстру (Особистий кабінет виборця), розміщеним на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії (www.cvk.gov.ua).

3. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців установлено статтею 42 Кодексу.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Така заява до органу ведення Державного реєстру виборців може бути подана також за допомогою електронних сервісів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією (постанова Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 201 “Про Порядок подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці з використанням мережі “Інтернет”).

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення списку виборців може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

4. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

Відповідно до статті 45 Кодексу виборець має право особисто звернутися із заявою про уточнення списку виборців до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду.

Заява про уточнення списку виборців може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня голосування. Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без розгляду.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, які мають право голосу на відповідних виборах, включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

  АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

(Постанова Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 “Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі” із внесеними змінами)

ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ МОЖЛИВОСТІ ГОЛОСУВАТИ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ

Статтею 249 Кодексу визначається порядок організації голосування виборців за місцем їх перебування.

Так, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не здатний пересуватися самостійно.

Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії – виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, стосовно якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії – виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає дільничній виборчій комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування:

– власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця;

довідку медичної установи про стан здоров’я виборця.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

Витяг із списку виборців невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Не зволікайте, не чекайте дня виборів!
Перевірте актуальність інформації про себе в Державному реєстрі виборців вже зараз!
Відділ запрошує Вас для перевірки та уточнення своїх персональних даних або Ви зможете перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців у сервісі  Особистий кабінет виборця

Основні завдання відділу:Відомості про постійні виборчі дільниці


 1. Ведення персоніфікованого обліку виборців, які проживають або перебувають на території Печерського району;

 2. Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих рад, міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів. Ведення Реєстру здійснюється в електронній формі із застосуванням  системи кодування, погодженої з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Мета створення Державного реєстру виборців:

 1. Уникнути фальсифікацій, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів.

 2. Забезпечити актуальність списків виборців України – своєчасно вносити необхідні зміни і доповнення.

 3. Спростити процес складання виборчих списків.

В базі даних Реєстру зберігається наступна інформація про виборця:

 1. Ідентифікаційні персональні дані.

 2. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця.

 3. Службові персональні дані.

Відповідно до ст.10 Закону “Про Державний реєстр виборців”, кожен виборець має право:

 • подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборів;

 • знати про своє включення (не включення) до Державного реєстру виборців;

 • знати про використання свої персональних даних, зокрема, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;

 • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані,  внесені до Державного реєстру виборців;

 • звертатися у порядку, встановленому законом, до відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запис, про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;

 • оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;

 • захищати будь-якими не забороненими законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців. Виборець надає відділу ведення Державного реєстру виборців достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

 

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider