Перечинський районний територіальний центр соціального обслуговування

 

Звіт

про роботу Перечинського районного територіального центру соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг) за 2019рік

        

Станом на 01.01.2020 року, для належного та якісного забезпечення потреб населення в соціальних послугах, у межах наявних можливостей, при територіальному центрі функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Створення (відкриття) нових відділень, об’єднання з іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги, передача територіальних центрів ОТГ у звітному році не проводилась.

За 2019 рік бюджетні асигнування загального фонду складають 2551830,48 грн., доходи від надання послуг (виконання робіт) – 10490,16 грн., інші доходи від необмінних операцій (отримання благодійних внесків, грантів та дарунків) – 608822,20 грн.

У 2019 році за елементами витрат фактичні видатки становлять 3153456 грн., в тому числі:

– витрати на оплату праці – 1956424 грн.;

– відрахування на соціальні заходи – 431554 грн.;

– матеріальні витрати – 761206 грн.;

– амортизація – 3102 грн.;

– інші витрати – 1170 грн.

Залишок коштів на рахунках казначейства становить 14220,59 грн., в тому числі: на спеціальному реєстраційному рахунку для обліку, як плата за послуги – 14155,27 грн., на спеціальному реєстраційному рахунку для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 65,32 грн.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська і кредиторська заборгованість за загальним і спеціальним фондом відсутня.

Структура та штатний розпис територіального центру затверджена Розпорядженням голови Перечинської РДА в кількості 31 штатна одиниця.

У звітному році за рахунок  благодійних внесків, грантів та дарунків надійшло  608822,20 грн., а саме:

– предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60903,97 грн.;

– продукти харчування -547918,23 грн.

Станом на 01 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

На території населених пунктів, на які поширюються повноваження територіального центру, громадяни забезпечуються соціально-економічними послугами та послугами догляду вдома. За період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року структурними підрозділами територіального центру виявлено 747 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із загальної кількості виявлених громадян обслужено 713 осіб, що складає 95,5 % відсотків ефективності. У 2019 році ефективність роботи територіального центру збільшилася на1,5 % у порівнянні з показниками 2018 року.

Відділення соціальної допомоги вдома

Відповідно до Положення про відділення соціальної допомоги вдома та Державного стандарту догляду вдома, протягом звітного року відділенням виявлено 132 одиноких громадян, не здатних до самообслуговування, з яких: 27  осіб з інвалідністю; 49 осіб віком 80 років і старші; 8  осіб з Vгрупою рухової активності. Середнє навантаження на одного соціального робітника становило 8 осіб. У 2019 році надано 32586 соціальних послуг догляду вдома на безоплатній основі та 497 платних послуг догляду вдома на загальну суму 8,3 тис. грн.

Відділення організації надання адресної натуральної

та грошової допомоги

За 2019 рік відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужено713 осіб, що на 4,7% більше ніж у 2018році.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є організація роботи з підприємствами, установами, підприємцями району та співпраця з благодійними організаціями. Через відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги протягом 2019 року, завдяки співпраці з благодійними організаціями вдалося додатково залучити надходження в натуральній формі (гуманітарну та благодійну допомогу) на суму 608822,20 гривні.

Надходження благодійної допомоги:

– ЗОБФ, «Дім Милосердя» м. Ужгород – одягу та взуття б/в на суму 27261,14 грн,  продуктові набори – 29307,90 грн.,  заморожені обіди – 361949,78грн.;

– ПАТ «Комінвестбанк» -благодійні кошти в сумі 2000,00 грн. (для закупівлі пасхальних продуктових наборів);

– Ужгородське військове лісництво – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн. (на закупівлю пасхальних продуктових наборів);

– БФ «Фонд Фреда в Україні» – продуктові набори на суму 97294,80грн.;

– ЗОБФ «Співчуття» – одягу та взуття б/в на суму 17178,25грн., продукти харчування (борошно, оцет, овочева та фруктова суміш, печиво, консерви із капусти та огірків) – 28814,75 грн.;

– БФ «АРМЕНХЕЛП» – одягу та взуття б/в на суму 10634,58 грн., овочеві консерви – 4151,00 грн., пральний порошок – 5830,00 грн.

–  Фізичної особи Русін Ю. А. надійшли пасхальні продуктові набори на суму 2000,00 грн., та м’ясні консерви на суму 17400, 00 грн., що були передані фізичною особою.

– Фізичними особами – підприємцями Данча О.М. та Когут І.Ю. було надано 100 пасок на суму 3000,00 грн.

Через відділення адресної допомоги у 2019 році надано адресну натуральну допомогу у вигляді :

  • продовольчими товарами забезпечено 238 осіб на суму 185,8 тис.грн.;

–   предметами медичного призначення (підгузки) забезпечено 25 громадян на

суму 2,3 тис.грн.;

-промисловими товарами забезпечено 188 осіб на суму 58,2 тис. грн.;

-замороженими обідами щотижня забезпечувались 155 громадян на загальну суму 361949,78 грн.

Загальна кількість громадян, яким у 2019 році надавалися швацькі послуги за плату становить 29 осіб. Сума коштів, що надійшли від надання платних послуг пошиття та ремонту одягу за рік склала 2,2 тис. грн.

У звітному році Перечинським районним територіальним центром забезпечено проведення низки заходів, а саме:

– до великодніх свят 233 громадян, які обслуговуються територіальним центром, забезпечено паскою та 278 осіб – продуктовими наборами;

– до Дня людей похилого вікута до Міжнародного дня людей з інвалідністю,громадян, які обслуговуються відділеннями територіального центру забезпечено постільною білизною, продуктами харчування, миючими засобами;

– до Різдвяних свят, завдяки співпраці з благодійними організаціями, 160 осіб отримали продуктові набори.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості соціальних послуг” Перечинським територіальним центром було проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг в період з 15.01.2019 р. по 30.11.2019 р.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги догляду вдома.

При проведенні внутрішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальної послуги, професійність.

За результатами внутрішнього моніторингу випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно – правовихактів, що регулюють надання соціальних послуг з боку персоналу територіального центру не встановлено. За період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року скарг на неналежне соціальне обслуговування, порушення порядку надання соціальних послуг до територіального центру та вищестоящих організацій не надходило, працівники до дисциплінарної відповідальності не притягались.

Отже, за результатами внутрішнього контролю, територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. Інформація щодо результатів внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг надана  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та розміщена на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації.

 

 

В. о. директора                                                             Світлана МАЗНІЧКО

 

 

Аналітична записка

щодо проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

Перечинського районного територіального центру соціального

 обслуговування (надання соціальних послуг)

за 2019 рік

           На виконання наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості соціальних послуг” Перечинським територіальним центром було проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг в період з 15.01.2019 р. по 30.11.2019р.

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг наказом директора територіального центру від 02.01.2019 року № 07/01-04 утворено Комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. До складу комісії входять керівники та працівники структурних підрозділів територіального центру. Затверджено план проведення перевірки якості соціальних послуг.

З метою належної організації та проведення моніторингу комісія працювала поетапно:

–  збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг;

– проведено анкетування,опитування отримувачів соціальних послуг та  розглянуто отримані дані;

– здійснено узагальнення результатів;

– визначено заходи щодо покращення стану надання соціальних послуг.

На обліку в територіальному центрі перебуває 747 осіб із яких:

– громадяни похилого віку – 540 осіб;

– особи з інвалідністю – 265 осіб;

– громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах (ВПО) – 7 осіб.

Із загальної кількості виявлених 747 громадян обслужено відділеннями  територіального центру 713 осіб, що становить 95,0 відсотків ефективності.

До складу територіального центру входять 2 відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг в Перечинському районному територіальному центрі проводились за наступними показниками:

Анкета опитувальника заповнювалась з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляду вдома. В опитуванні взяли участь 98 (дев’яносто вісім) отримувачів соціальної послуги. Проаналізовано характер звернень, які реєструвались у журналі обліку особистого прийому громадян. За проведення оцінки скарг не зареєстровано.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги догляд вдома.

При проведенні внутрішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів – 100%). Всі особові справи громадян містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги, своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування 98 (дев’яносто вісім) опитаних задоволені рівнем надання соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного та фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Скарг стосовно надання соціальних послуг від громадян не надходило.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаються вчасно, протягом 14 календарних днів з моменту подачі заяви отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів . Надалі повторне визначення індивідуальних потреб здійснюється один раз на півроку. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно, а строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: будівля в якій розміщується Перечинський районний територіальний центр відповідає будівельним, технічним, санітарно – гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки іншим нормам та критеріям, які встановлюють єдині вимоги до суб’єкта, що надають соціальні послуги. Наявна необхідна кількість приміщень для здійснення заходів із надання соціальних послуг (кімнати для консультування, зберігання професійної документації, адміністративної роботи тощо). Приміщення забезпеченні телефонним зв’язком, інтернетом і є повністю придатними для перебування й надання соціальних послуг та роботи персоналу. У приміщенні територіального центру наявні інформаційні стенди на яких розміщено інформацію про заклад, правила та порядок соціального обслуговування. Розроблено інформаційні картки соціальних послуг. Інформація також періодично розміщується на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації.

Повага до гідності отримувачів соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкети опитування) та проведених опитувань отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків та зберігають конфіденційну інформацію отриману в процесі виконання обов’язків. Випадків порушення договору не виявлено.

            Професійність: штатний розпис перечинсьекого районного територіального центру проведений у відповідність до Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 року № 753.

Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису – 31. Із загальної кількості фактично зайняті – 27 штатних одиниць. Рівень кваліфікації, освіти та професійної підготовки персоналу повністю відповідає кваліфікаційним вимогам. Із 17 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома 11 осіб з професійно – технічною освітою, 6 працівників отримали повну загальну освіту, завідувач відділення – вища освіта за кваліфікацією спеціаліст. В територіальному центрі для всіх посад розроблено та затверджено інструкції. Посадові інструкції розроблено у відповідності до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ,,Випуск 80 Соціальні послуги ”. На кожного працівника ведеться особова справа. Щороку кожен соціальний робітник вчасно проходить медичний огляд. Один раз на місяць з соціальними робітниками проводяться робочі наради з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг та інші питання.

Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальної послуги проводилася і за кількісними показниками: скарг у журналі особистого прийому громадян не виявлено, всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Якісні показники якості надання соціальних послуг

Показники якості Від 80% до 100% добре Віл 51% до 79% задовільно Від 0% до 50% незадовільно
Адресність та індивідуальний підхід «Добре»
Результативність «Добре»
Своєчасність «Добре»
Доступність «Добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «Добре»
Професійність «Добре»

Кількісні показники якості надання соціальних послуг

Показники кількості Від 0% до 20% Від 21% до 50% Від 51% до 100%
Кількість скарг та результат їх розгляду
Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома «Добре»

Оцінка якості соціальної послуги в цілому.

Узагальнений статус Рекомендації по роботі з субєктом, що надає соціальну послугу
« Добре » Продовжувати роботу з суб’єктом

 

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділенням соціальної допомоги вдома, плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляду вдома за наступним напрямком:

– продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

– підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

– продовжувати інформаційну – роз’яснувальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування;

– проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів соціальних послуг.

 

 

Директор                                                                                                І.ЯНЦО

Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією „Прометеус” та Асоціацією „Інформаційні технології України” (далі – Асоціація) підписали Меморандум про співпрацю та презентують соціальний проект „Ти можеш усе! Можливості безмежні” (далі – Проект).

Меморандум підписано з метою об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України в рамках цілей Міністерства соціальної політики у сфері підвищення якості навчання людей з інвалідністю і сприяння у подальшому їх працевлаштуванні в ІТ – компанії.

Проект складається з повного циклу надання можливості усім бажаючим особам з інвалідністю навчатись безоплатно на онлайн курсах та по закінченню навчання прийняти участь у конкурсах на вакантні посади в провідних ІТ- компаніях України.

Проект триватиме наступні півроку у кілька етапів. Реєстрація охочих взяти участь у проекті відбуватиметься з 5 лютого 2020 року. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов’язкові курси і, за власним бажанням, декілька додаткових курсів.

Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider