Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 № 2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2017   № 632 „Про забезпечення доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації від 06.12.2017 № 330 „Про забезпечення доступу до публічної інформації”. Відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації, визначено сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (каб. 111).

Мешко Антоніна Миколаївна – завідувачка сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, тел./факс: (245) 2-19-95; rdaperechin@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію. У кожному структурному підрозділі райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” розміщені на інформаційному стенді (фойє райдержадміністрації).

– Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Перечинська районна державна адміністрація;

– Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Перечинській районній державній адміністрації;

– Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Перечинській районній державній адміністрації.

Реалізувати право на доступ до публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у сектор документообігу та контролю (каб.111), тел./факс, (245) 2-19-95. Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Перечинської районної державної адміністрації від 06.12.2017 № 330 „Про забезпечення доступу до публічної інформації”.

При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);
2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
3) дату і підпис.

Для оформлення інформаційного запиту:
усно: тел/факс 2-19-95;
письмово: голові Перечинської райдержадміністрації,

89200, пл.Народна, 16, м.Перечин, Перечинський р-н, Закарпатська обл.

Тел. (245) 2-13-53 тел./факс:, 2-25-48; rdaperechin@carpathia.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО          

Розпорядження голови

державної адміністрації

19.07.2019149        

П Е Р Е Л І К

відомостей, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації

з/п

Відомості, яким надається гриф обмеженого доступу „Для службового користування”

Сфера мобілізаційної роботи

1.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційні плани районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань щодо:

1.1.

створення, утримання, передавання, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

1.2.

виробництва та постачання технічних засобів речового майна в особливий період;

1.3.

виробництва, закупівлі та постачання продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.4.

постачання лікарських засобів, медичного майна та виробництва ветеринарного майна в особливий період;

1.5.

постачання паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

1.6.

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.7.

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, яка підлягає передаванню до складу Збройних Сил України, інших військових формувань;

1.8.

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.9.

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб в особливий період;

1.10.

підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;

1.11.

надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.12.

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

1.13.

номенклатури, обсягів (норм) місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

1.14.

капітального будівництва в особливий період;

1.15.

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.16.

потреби сільського господарства у хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

1.17.

замовлення на виробництво та постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення в особливий період;

1.18.

надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я в особливий період

2.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), на режим роботи в умовах особливого періоду

3.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період

4.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань , в особливий період

5.

Відомості щодо пункту управління райдержадміністрації, порядок забезпечення матеріально-технічними засобами, продовольством, системи охорони і захисту

6.

Календарні плани основних робіт керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації на особливий період

7.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки

8.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки

9.

Відомості про стан мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), в особливий період

10.

Матеріали для проведення військово-економічного мобілізаційного навчання (тренування) із органами управління райдержадміністрацій

11.

Довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, окремого підприємства, установи, організації

12.

Відомості про військовозобов’язаних заброньованих за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період

13.

Списки посадових осіб райдержадміністрації, які мають мобілізаційні посвідчення. План заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу у разі мобілізації та у військовий час

14.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

15.

Плануючі документи із підготовки карткового, контрольно-облікового бюро тощо до роботи в умовах особливого періоду

16.

Плани технічного прикриття об’єктів водо,- теплопостачання та водовідведення на особливий період

17.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, підприємства, установи та організації

18.

Відомості про об’єкти першої і другої груп регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні і обороні в особливий період. Договори на здійснення оборони

19.

Документи із нормованого забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами

20.

Плани перевірки та акти про результати перевірки стану мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій, що є виконавцями мобілізаційних завдань

Сфера цивільної оборони (цивільного захисту)

21.

Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району,населених пунктів, підприємств, установ та організацій

22.

Відомості за сукупністю складових показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Сфера зовнішніх відносин

23.

Листи на адресу органів Служби безпеки України про візити закордонних делегацій (із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідування), якщо вони містять службову інформацію

24.

Акти експертизи матеріальних носіїв інформації, які плануються передати іноземцям

25.

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

Сфера забезпечення охорони державної таємниці

26.

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

27.

Відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та охорону режимних приміщень

28.

Відомості про результати службових розслідувань за фактом втрати матеріальних носіїв секретної інформації, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

29.

Відомості, що містяться у заявках на видачу дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

30.

Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та акти щодо її перегляду

31.

Вмотивований запит щодо розгляду питання про надання громадянинові допуску до державної таємниці

32.

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці

33.

Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці

34.

Протокол засідання експертної комісії з питань таємниць

35.

Протокол засідання експертної комісії з проведення експертизи цінності документів

36.

Розпорядження (накази) про надання доступу громадянам до державної таємниці, якщо одночасно надається допуск до конкретної секретної інформації

37.

Акти перевірок ведення секретного діловодства, якщо вони не містять секретної інформації

38.

Акти знищення секретних документів

39.

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації

40.

Акти щодо перегляду грифів секретності документів

41.

Номенклатура секретних справ

42.

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації

43.

Журнал обліку підготовлених документів

44.

Журнал обліку вхідних документів

45.

Висновок про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

46.

Журнал обліку висновків про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

Сфера технічного захисту інформації з обмеженим доступом

47.

Розпорядження (накази) та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації

48.

Акти категоріювання та обстеження конкретного об’єкта інформаційної діяльності

49.

Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності

50.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) щодо інформації „Для службового користування”, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційно-телекомунікаційній системі

51.

Відомості про вимоги щодо забезпечення технічного захисту відомостей з грифом обмеження доступу „Для службового користування”

52.

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації „Для службового користування” стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі

53.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації „Для службового користування” щодо об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі

54.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації „Для службового користування”

Інші відомості

55.

Відомості, отримані у процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення

56.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

57.

Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за окремими показниками, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

зразки заяв

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація

Запити на публічну інформацію реєструються, обліковуються та оперативно обробляються:

у секторі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (каб.111), які надходять на ім’я голови, першого заступника та керівників державної служби райдержадміністрації;

у структурних підрозділах райдержадміністрації, які надходять безпосередньо до них.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть подати особисто письмовий запит на публічну інформацію у сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (каб.111).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням голови Перечинської районної державної адміністрації.

Облік та зняття з контролю запитів на інформацію, які надійшли до апарату райдержадміністрації та безпосередньо до її структурних підрозділів ведеться у спеціальних журналах.

Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не розглядаються.

Сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію голові райдержадміністрації. У разі надходження запиту безпосередньо до структурного підрозділу райдержадміністрації, його керівник накладає резолюцію та передає запит відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

Після накладення резолюції на запит, відповідальна особа з питань запитів на інформацію негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту). У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше

48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, коли апарат або структурний підрозділ райдержадміністрації відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію, який надійшов до апарату райдержадміністрації надається відповідно до резолюції голови райдержадміністрації, структурним підрозділом, який володіє та відповідає за достовірність і повноту запитуваної інформації, за підписом керівництва або керівника структурного підрозділу (посадової особи, що його заміщає). При цьому, у сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, головним виконавцем є посадова особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

Відповідь на запит на інформацію, який надійшов безпосередньо до структурного підрозділу райдержадміністрації надається за підписом його керівника (посадової особи, що його заміщає), який відповідає за достовірність і повноту запитуваної інформації

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України

Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

Про Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider