Соціальний захист населення

 

Набрали чинності зміни щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”

 

Кабінетом Міністрів України від 25 листопада 2020 року прийнята постанова 1180, ‟Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги ‟пакунок малюка””, яка набрала чинності 04 грудня 2020 року.

Одноразова натуральна допомого надається на дітей, народжених, починаючи з 24 жовтня 2020 року.

Право на отримання ‟пакунка малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно/тимчасово проживають на її території або тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живо народжену дитину.

У разі народження дитини за межами України ‟пакунок малюка” видається місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову.

У разі неотримання ‟пакунка малюка” протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин, отримувач має право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту ‟Монетизація одноразової натуральної допомоги ‟пакунок малюка”, звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

З 1 липня 2021 року родини за власним вибором отримуватимуть грошову компенсацію або натуральну допомогу у вигляді пакунка.

 

 

Про надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в умовах функціонування ринку природного газу для населення

З метою забезпечення правильного розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг в умовах становлення в Україні ринку природного газу для побутових споживачів, коли споживачі можуть вільно змінювати постачальника газу, а також враховуючи обмежувальні заходи, встановлені Урядом щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, Мінсоцполітики запроваджується інформаційний обмін між підприємствами, які постачають природний газ населенню, та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відомостями про зміну пільговиками/ отримувачами житлових субсидій виконавця послуги.

Отримана від підприємств, які постачають природний газ населенню, інформація щодо отримувачів пільг та житлових субсидій, які стали їх абонентами, дозволить здійснити розрахунок зазначених видів державної допомоги за встановленою виконавцем послуги ціною та проводити перерахування коштів цьому постачальнику за спожитий газ, що особливо важливо при грошовій безготівковій формі виплати пільг та житлових субсидій через АТ ,,Ощадбанк”.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ПОРЯДОК
надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”

 1. Цей Порядок визначає механізм планування обсягу, розподілу та надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі — “пакунок малюка”).
 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

заклад охорони здоров’я — пологовий будинок, пологове відділення, перинатальний центр, неонатальний центр тощо незалежно від форми власності та підпорядкування;

отримувач “пакунка малюка” (далі — отримувач) — мати, батько, усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини.

 1. 3. “Пакунок малюка” є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків — родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
 2. Право на отримання “пакунка малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно/тимчасово проживають на її території або тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.

“Пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину.

 1. Отримувач може відмовитися від отримання “пакунка малюка” на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоровʼя у паперовій або електронній формі.
 2. “Пакунок малюка” може видаватися отримувачу:

1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;

2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення)
ради (далі — місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача у разі:

відсутності “пакунка малюка” в закладі охорони здоровʼя;

народження дитини за межами України;

народження дитини поза межами закладу охорони здоровʼя.

 1. Закладом охорони здоров’я видається отримувачу:

довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (у разі відсутності “пакунка малюка” в такому закладі). Довідка видається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 р.;

документ, що підтверджує факт народження  дитини  поза межами закладу охорони здоровʼя.

Якщо заклад охорони здоровʼя не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоровʼя, видається медичною консультативною комісією відповідно до законодавства.

 1. Місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення “пакунок малюка” видається на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі “пакунка малюка”. До заяви додається довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року).

За наявності технічних можливостей “пакунок малюкаˮ може бути надано місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення в межах надання комплексної послуги “єМалятко” відповідно до Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р.,
№ 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).

Заява отримувачем подається місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

Отримувач, у якого народилася дитина в період із 24 жовтня до
30 листопада 2020 р. включно, має право подати заяву  структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до
31 грудня 2020 року.

 1. У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням “пакунка малюка” до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.

До заяви про надання “пакунка малюка”, поданої у паперовій або електронній формі, отримувачем додається:

копія свідоцтва про народження дитини;

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства;

довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано.

 1. У разі народження дитини за межами України “пакунок малюка” видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності ― копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
 2. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:

розглядає подані документи та приймає рішення про надання/відмову в наданні “пакунка малюкаˮ протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання “пакунка малюкаˮ;

повідомляє отримувачу у спосіб, зазначений у заяві, про прийняте рішення;

видає “пакунок малюкаˮ за його наявності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення.

У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення “пакунка малюкаˮ його може бути надано  в порядку черговості.

Отримувачу може бути відмовлено у наданні “пакунка малюкаˮ в разі подання пакета документів, передбаченого пунктами 8―10 цього Порядку, не в повному обсязі.

 1. Факт передачі “пакунка малюка” отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 1.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший ― зберігається у закладі охорони здоров’я або місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав “пакунок малюка”.

Захист персональних даних, зазначених в акті, забезпечується в установленому законодавством порядку.

Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників для надання матері соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, представництва інтересів, відповідно до законодавства. При цьому “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності — матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” згідно з додатком 1.

 1. У разі неотримання “пакунка малюкаˮ протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154—259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюкаˮ в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 “Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
 2. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть залучати до видачі “пакунка малюка” фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця громадського об’єднання, благодійної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи з сім’ями та дітьми.
 3. У разі виявлення неповного комплектування “пакунка малюка” відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до його складу, закладом охорони здоров’я / місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Мінсоцполітики і Нацсоцслужбі.
 4. Планування обсягу потреби в “пакунках малюка”, розподіл “пакунків малюка” між закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює Мінсоцполітики, Нацсоцслужба за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення).
 5. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій для планування обсягу потреби в “пакунках малюка” подають щороку до 5 січня та до 20 червня регіональним органам соціального захисту населення показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці, які визначаються на підставі інформації про кількість живонароджених дітей протягом попереднього року та про кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. При цьому необхідно враховувати орієнтовні показники народжуваності не менш як за два місяці наступного року.
 6. Регіональні органи соціального захисту населення:

визначають обсяг потреби в “пакунках малюка” щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за попередній рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю;

подають щороку до 10 січня та до 25 червня Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі планові показники обсягу потреби в “пакунках малюка” для планування бюджетних коштів на наступний рік.

 1. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання “пакунка малюка”, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
  надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180.
 2. З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в “пакунках малюка” місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів “пакунками малюка” та подають не пізніше ніж до 5 числа регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка” на наступний місяць у розрізі районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.

У разі виявлення у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості “пакунків малюка” місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення враховують додаткову потребу під час підготовки заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка” регіональним органам соціального захисту населення на наступний місяць.

Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка” та подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі узагальнені заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка” на наступний місяць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 1. Заклади охорони здоров’я, місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, регіональні органи соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Нацсоцслужба ведуть облік видачі “пакунків малюка” з метою отримання даних про їх наявність, втрату, нестачу, рух, необхідних для організації безперебійного забезпечення отримувачів, здійснення належного контролю за умовами зберігання, ефективністю надання, а також для підготовки даних для складення звітності.

Відомості обліку видачі “пакунка малюка” оформляються закладами охорони здоров’я згідно з додатком 2, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення згідно з додатком 3.

Заклади охорони здоров’я подають щомісяця до 5 числа копії відомостей обліку видачі “пакунка малюка” місцевим структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для подальшого подання регіональним органам соціального захисту населення. Оригінали відомостей обліку видачі “пакунка малюка” залишаються у закладах охорони здоров’я.

За наявності технічних можливостей, але не пізніше 1 березня
2020 р., заклади охорони здоров’я подають відомості обліку видачі “пакунка малюка” місцевим структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в день видачі “пакунка малюка” отримувачу  шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення складають і подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення звіт згідно з додатком 4 та копії відомостей обліку видачі “пакунка малюка”. Оригінали таких відомостей залишаються у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють щомісяця до 15 числа отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу “пакунків малюка” і подають Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі узагальнений звіт про видачу “пакунка малюка” згідно з додатком 4. Копії таких звітів залишаються в регіональних органах соціального захисту населення.

 1. “Пакунок малюка” комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженим Мінсоцполітики.
 2. Бухгалтерський облік надання “пакунка малюка” ведеться закладами охорони здоров’я, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.
 3. Контроль за своєчасним та адресним наданням “пакунків малюка” здійснюється Нацсоцслужбою, регіональними органами соціального захисту населення, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
 4. Отримання “пакунка малюка” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманого “пакунка малюка” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.

 1. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують на кожного отримувача особову справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для надання “пакунка малюкаˮ.

Особові справи отримувачів зберігаються протягом п’яти років.

 1. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та заклади охорони здоров’я зберігають протягом п’яти років акти приймання-передачі “пакунка малюкаˮ, відомості обліку видачі “пакунка малюкаˮ, звіт про видачу “пакунка малюкаˮ.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення” для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі ― бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
 3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, доставку до закладу охорони здоровʼя та структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та оплату винагороди централізованій закупівельній організації.
 4. До 31 грудня 2020 р. закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” організовується та здійснюється Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів у порядку та на умовах, визначених Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 445, у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.
 5. Починаючи з 1 січня 2021 р. закупівля товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ та оплата винагороди централізованій закупівельній організації проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

 1. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
 2. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

 1. У Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384):

1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ за місцем проживання або перебування її отримувача;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ.ˮ;

2) в абзаці першому пункту 6 слова “третім — десятимˮ замінити словами “третім — дванадцятимˮ.

 1. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня
  2019 р. № 1101 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210, № 69,
  ст. 2219), доповнити абзацом такого змісту:

“Механізм використання бюджетних коштів для надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” визначається у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1180.ˮ.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 “Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (Офіційний вісник України,
  2020 р., № 69, ст. 2219):

1) у пункті 3: абзац другий викласти в такій редакції:

“розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги   “пакунок   малюка”    становить    не менш    як    три     розміри

прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;”;

в абзаці четвертому слова і цифри “які народилися у 2020 році” замінити словами і цифрами “які народилися у 2020 році до 23 жовтня включно”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на дітей, які народилися в період з 24 жовтня 2020 р. до 1 липня 2021 р., проводиться у разі неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154―259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюка” в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем проживання/перебування новонародженої дитини);

виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на дітей, народжених починаючи з 1 липня 2021 р., проводиться за бажанням отримувача замість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.”;

2) у Порядку та умовах реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках”, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 4: підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“дитячих ходунків, дитячих колясок;”;

підпункт 2 виключити;

пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Грошова компенсація призначається в разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154―259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюка” в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у
м. Києві держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем проживання/перебування новонародженої дитини).”;

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“За наявності технічних можливостей грошову компенсацію може бути надано в межах надання комплексної послуги “єМалятко” відповідно до Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).”;

у підпункті 7 пункту 8 та підпункті 6 пункту 9 слова і цифри “(у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році)” виключити;

абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

“перевіряють видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або місцем перебування отримувача;”.

 

Продовжено термін проведення заміни посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

До уваги осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи!
У зв’язку з введенням карантину, спрямованого на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), Урядом 25.11.2020 схвалено постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551» та продовжено до 01 січня 2022 року термін подання документів для заміни посвідчень:
– особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);
– учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
– особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

 

 

Про розміри державних допомог з 1 грудня

2020 року

 

Про розміри державних допомог з 1 грудня 2020 року

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 01.12.2020 року при розрахунку державних допомог застосовуються наступні прожиткові мінімуму для відповідної категорії осіб

І. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

1) допомога по вагітності та пологах розмір допомоги складає – 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи:

Розмір допомоги З 01.12.2020
(25%*2270.00)567,50 грн.

2) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – застосовується розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини З 01.12.2020 року
Діти віком до 6 років 1921,00 * 2,5 = 4802,50 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2395,00 * 2,5 = 5987,50 грн.
Дитина-інвалід віком до 6 років 1921,00 * 3,5 = 6723,50 грн.
Дитина-інвалід віком від 6 до 18 років 2395,00 * 3,5 = 8382,50 грн.

3) допомога одиноким матерям – застосовується розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини З 01.12.2020
Діти віком до 6 років 1921,00 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2395,00 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 2270,00 грн.

4) допомога дітям, яким не встановлено інвалідність Для визначення розміру допомоги застосовується розмір прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність.

Розмір допомоги З 01.12.2020
1769,00

ІІ. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину”.

тимчасова державна допомога призначається до розміру 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
Категорія дитини З 01.12.2020
Діти віком до 6 років 960,50 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 1197,50 грн.

 

IІІ. Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям”

6) допомоги малозабезпеченим сім`ям з 01.12.2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

 • для працездатних осіб 25 відсоток,
 • для дітей – 130 відсотків,
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не перевищуватиме за прожитковий мінімум для сім’ї.

 ІV. Постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

Державної соціальної допомоги переміщеним особам на проживання прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1769,00грн.

         Розмір грошового забезпечення визначати для категорії працездатності:

 • « Особа з інвалідністю І групи», «Дитина з інвалідністю» – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • «Особа з інвалідністю ІІ групи» – 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • « Особа з інвалідністю ІІІ групи» – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400 на сім’ю, у якої є 1 особа з інвалідністю, а для  сім’ї, в складі, яких є двоє і більше осіб з інвалідністю загальний розмір розраховується без обмеження.

 1. Постанова КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним”.

допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу застосовується прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

Розмір допомоги З 01.12.2020
2189,00 грн.
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків.

Державна соціальна допомога дітям-сиротам. Максимальний розмір допомоги становить:

 • державна допомога дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімумів:
Категорія дитини З 01.12.2020 року
Діти віком до 6 років 1921,00 * 2,5 = 4802,50 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2395,00 * 2,5 = 5987,50 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 2270,00 * 2,5 = 5675,00 грн.
Дитина-інвалід віком до 6 років 1921,00 * 3,5 = 6723,50 грн.
Дитина-інвалід віком від 6 до 18 років 2395,00 * 3,5 = 8382,50 грн.
Дитина-інвалід від 18 до 23 років 2270,00 * 3,5 = 7945,00 грн.
 • розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи – 2270,00 грн.

 VІI. Постанова КМУ «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

компенсації фізичній особі за надання соціальних послуг застосовуються такі розміри компенсації:

 №

п/п

Вид компенсації Розмір компенсації з 01.12.2020 року, грн.
Працездатні Особи, які втратили працездатність
1 Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 1 групи 15%*2270,00

340,50

15%*1769,00

265,35

 

2

 

Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 групи та дітям-інвалідам

 

10%*2270,00

 

227,00

 

10%*1769,00

 

176,90

3 Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 3 групи та хворим 7%*2270,00

158,90

7%*1769,00

123,83

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 по всіх діючих особових рахунках, по яких термін дії виплати більше 31.12.2022 року, встановлено обмеження виплати 31.12.2022 року.

 

VIII. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям-інвалідністю  з застосовуються такі розміри допомоги:

Назва допомоги З 01.12.2020 995 КФН
Допомога особі з інвалідністю 1 групи 1769,00
Надбавка на догляд особі з інвалідністю 1 групи підгрупи А (75%*1769,00) 1326,75
Доплата з 01.01.2016 ЗУ №495-VIII 537,55
Надбавка на догляд особі з інвалідністю 1 групи підгрупи Б (50%*1769,00) 884,50
Допомога особі з інвалідністю 2 групи (80%*1769,00) 1415,20 353,80
Надбавка на догляд одинокій  особі з  інвалідністю  2 групи яка за висновком ЛКК потребує догляду (15%*1769,00) 265,35
Допомога  особі з інвалідністю 3 групи (60%*1769,00) 1061,40 707,60
Надбавка на догляд одинокій особі з інвалідністю  3 групи, яка за висновком ЛКК потребує догляду (15%*1769,00) 265,35
Допомога дитині з інвалідністю (70%*1769,00) 1238,30 530,70
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупа А, віком до 6 років 1921,00
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю, віком до 6 років (50%*1921,00) 960,50
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупа А, віком від 6 до 18 років 2395,00
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю, віком від 6 до 18 років (50%*2395,00) 1197,50
Підвищення дітям з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС (1769,00)*70%*50%)619,15
 1. Постанова КМУ від 27.12.2017 року № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність З 01.12.2020
1769,00 грн.

 

Про організацію допомоги родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах

про організаію допомоги родинам

 

Роз”яснення про вжиття заходів щодо проблем здійснення заборгованості населення з оплати комунальних послуг

лист Мінсоцполітики

Патронатна сім’я.

26 січня 2016 року Верховною радою прийнятий Закон України, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”, який регламентує функціонування патронатної сім’ї.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, як правило, не може перевищувати трьох місяців. Тобто, це може бути два місяці або три тижні, але загальний термін не може бути більше трьох місяців. Лише в окремих випадках, якщо за ці три місяці дитина не повертається у свою сім’ю, до біологічних батьків, за рішенням комісії із захисту прав дитини, цей термін може бути продовжений ще на три місяці.

Сімейний патронат допомагає дітям, які втратили батьків, або чиї батьки чи особи, що їх замінюють, не здійснюють своїх батьківських обов’язків унаслідок різних причин.
Передбачається патронаж і для дітей, які зазнали наслідків батьківської недбалості або жорстокого поводження і ризикують наразитись на це в подальшому, а також для немовлят, від яких матері відмовились одразу після народження. Держава влаштовує таких дітей на тимчасове проживання та виховання у професійні патронатні сім’ї. Така форма сімейного догляду та виховання є альтернативою перебуванню дитини в інтернатному закладі.
Відповідно до ситуації у кожному конкретному випадку дитина, що перебувала під патронатом, або повертається до біологічної сім’ї, – у разі подолання чи мінімізації в ній наслідків складних життєвих обставин – або влаштовується на постійне перебування до інших форм сімейного виховання (усиновлення, опікунська чи прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) чи до  інтернатного закладу.

Якщо Вас зацікавила вищезазначена інформація і Ви маєте бажання допомогти  дитині,батьки якої опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть нею опікуватися,звертайтеся за більш детальною інформацією до Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді за адресою : м. Перечин, пл. Народна ,7.

 

Директор Перечинського районного

центру соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді                                                        Тетяна Країло

 

До уваги отримувачів послуги «Муніципальна няня» !

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №897 внесені зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Серед інших, важливими змінами є такі:

 1. Уточнені коди діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які можуть надавати цю послугу;
 2. Розмір компенсації послуги не може бути більше вартості послуги «муніципальна няня», оплаченої  отримувачем  цієї  послуги;
 3. З 01.01.2021 компенсація послуги “муніципальна няня” на дітей з інвалідністю та дітей, хворих на тяжкі захворювання, виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня”;
 4. Муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем, може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї;
 5. Муніципальна няня, яка є юридичною особою, може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею;
 6. Компенсація послуги “муніципальна няня” надається отримувачам послуги “муніципальна няня” за умови зайнятості кожного з батьків, за винятком отримувачів послуги “муніципальна няня”, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів послуги “муніципальна няня”, у яких одночасно народилося троє і більше дітей;
 7. Компенсація послуги “муніципальна няня” надається у разі, коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю I або II групи;
 8. Уточнено вимоги до оформлення договору.

В зв’язку з прийнятими змінами протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” шляхом звернення до Управління соціального захисту населення та подання відповідних документів.

У разі непідтвердження права на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які призвели до втрати права на отримання такої компенсації.

Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу

23.09.2020 року під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови комісії Віталія Дупина відбулося засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу.

На засіданні комісії було розглянуто  питання:

 1. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України та по сплаті єдиного соціального внеску станом на 01.09.2020 року.

Інформувала:

Завідувач Перечинського сектору обслуговування громадян сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Герзанич М.М.

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

В.о. начальника управління соціального захисту

населення Перечинської РДА                                                                  Мар’яна ГОРІНА

 

Засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.   

23.09.2020 року в залі засідань Перечинської райдержадміністрації відбулось  засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яке проводив заступник голови районної державної адміністрації, голова робочої групи Віталій Дупин.

На порядку денному було розглянуто наступне питання:

 1. Про стан виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району основного кола звітуючих за ІІ квартал 2020 року.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІ квартал 2020 року згідно інформації головного управління статистики у Закарпатській області склала 10141,00 грн. У відповідності до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (2197,00 грн. з 01.07.2020 року) складає 461,6 відс. У відсотках до середнього рівня по області (9449,00 грн.) розмір заробітної плати складає 107,3 відс. Середньомісячна заробітна плата працівників за ІІ квартал 2020 року у відповідності до аналогічного періоду 2019 року (9541,00 грн.) збільшилася на 600,00 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної складає – 106,3 відс

За наслідками засідання робочої групи прийнято відповідні рішення.

В.о. начальника управління  соціального

захисту населення Перечинської РДА                                  Мар’яна ГОРІНА

 

Засідання координаційної ради з питань запобіганнята протидії домашньому насильству

23.09.2020 року під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови комісії Віталія Дупина відбулося засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству

На засіданні комісії були розглянуті наступні питання:

 1. Про роботу дільничних інспекторів Перечинського відділу поліції Ужгородського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Інформувала:

Інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Перечинського відділу поліції Ужгородського відділення поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області Олександра МУШАК

 1. Про роботу комунального некомерційного підприємства “Перечинський районний Центр первинної медико – санітарної допомоги” Перечинської районної ради Закарпатської області та комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Інформували:

Директор комунального некомерційного підприємства „Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги” Перечинської районної ради Закарпатської області Юрій МАЛИШКО

Директор комунального некомерційного підприємства Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області Василина ДАНИЛАШ

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

В.о. начальника управління соціального захисту

населення Перечинської РДА                                                                  Мар’яна ГОРІНА

Реабілітація дітей з інвалідністю на базі Закарпатської області

в санаторій «Малятко»

 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації інформує, що порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 (зі змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 994) визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування закладам охорони здоров’я, реабілітаційним установам вартості заходів із реабілітації дітей з інвалідністю за принципом “гроші ходять за дитиною”.

З метою інформування батьків дітей з інвалідністю повідомляємо, що Фондом соціального захисту інвалідів включено до Переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітацію дітей з інвалідністю, комунальне некомерційне підприємство “Закарпатський обласний дитячий санаторій “Малятко” Закарпатської обласної ради, в якому можна отримати наступні види та форми реабілітаційних заходів:

– медична реабілітація у вигляді санаторно-курортного лікування (фізіотерапія, дієтотерапія, кліматотерапія);

– Фізична реабілітація(лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, розвиваюча верхова їзда);

– соціальна та побутова реабілітація (навчання основним соціальним навичкам, працетерапія);

– психолого-педагогічна реабілітація (психологічна та педагогічна корекція).

На реабілітацію приймаються діти віком від 6-ти до 14-ти років з інвалідністю за наступними нозологіями:

– бронхіальна астма та вроджені вади розвитку бронхолегеневої системи;

– цукровий діабет;

– лейкоз та інші онкогематологічні патології;

– дитячий церебральний параліч та хвороба Дауна;

– аутизм

 

Адреса закладу: вул. Головна,1 с. Оноківці, Ужгородський район.

Директор закладу Мороз Галина Іванівна, тел./факс 739-636.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №398/2020

Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

З метою додержання гарантій із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства, надання допомоги постраждалим особам, створення умов для реалізації кожною дитиною права на зростання у безпечному сімейному оточенні постановляю:

1. Визнати за необхідне невідкладне здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародних стандартів та затвердити план невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

розроблення та затвердження державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року;

удосконалення координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

належного кадрового забезпечення спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, підвищення рівня професійного розвитку фахівців у цій сфері;

ефективного функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема їх фінансового забезпечення відповідно до обґрунтованих потреб;

актуалізації діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, збереження та захисту даних Реєстру;

затвердження типової програми для постраждалих осіб, а також удосконалення типової програми для кривдників з визначенням особливостей проходження такої програми дітьми-кривдниками, надання відповідних методичних рекомендацій щодо реалізації таких програм;

удосконалення порядку прийому і розгляду заяв та повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, виявлення дітей, які постраждали від домашнього насильства, а також організації надання їм допомоги та захисту;

опрацювання питання щодо запровадження мобільних груп з реагування на випадки домашнього насильства;

удосконалення з урахуванням міжнародних стандартів організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України з дітьми-кривдниками;

імплементації принципів ненасильницької поведінки та недискримінації в освітній та виховний процес у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, формування у всіх учасників процесу навичок толерантної поведінки, спілкування та взаємодії, удосконалення діяльності шкільної психологічної служби;

опрацювати питання щодо можливості надання посадовим особам служб у справах дітей, органів опіки та піклування доступу до відомостей, що становлять лікарську таємницю, відомостей досудового розслідування у випадках, коли одержання таких відомостей є необхідним для прийняття рішень стосовно захисту прав і законних інтересів дитини, та за результатами такого опрацювання підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства;

удосконалення законодавства щодо застосування процедури примирення у справах, пов’язаних із домашнім насильством, а також стосовно забезпечення права особи, яка постраждала від домашнього насильства, на пред’явлення позову про розірвання шлюбу;

забезпечення ефективного моніторингу, обліку даних та контролю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, визначення критеріїв оцінки ефективності діяльності суб’єктів цієї сфери, якості послуг, наданих постраждалим особам, виконання відповідних бюджетних та регіональних програм;

актуалізації показників та методики збору статистичної інформації щодо випадків домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

забезпечення ефективного інформування населення про права осіб, постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та механізми їх реалізації, про послуги, які надають загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, способи їх одержання, відповідальність осіб, які вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі;

підтримки ініціатив громадськості з проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, підвищення рівня обізнаності населення про форми, причини і наслідки домашнього насильства, види та способи одержання допомоги постраждалими особами;

2) забезпечити розроблення та внести в шестимісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на:

забезпечення додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведенні їх допиту, опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих міжнародних практиках, зокрема на моделі «Barnahus»;

встановлення відповідальності за переслідування (сталкінг), у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, як насильства за ознакою статі;

3) щороку оприлюднювати інформацію про ситуацію у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям у взаємодії з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, забезпечити в установленому порядку:

розроблення та затвердження планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, у тому числі щодо виявлення фактів домашнього насильства та своєчасності реагування на них, інформування про такі факти, надання належної допомоги і захисту постраждалим особам, здійснення роботи з кривдниками;

вирішення питання щодо належного кадрового забезпечення діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення ефективності їх взаємодії;

створення відповідно до обґрунтованих потреб мережі служб підтримки постраждалих осіб та забезпечення їх належного функціонування;

поширення інформації про заходи, що здійснюються з метою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, права та соціальні послуги, якими можуть скористатися постраждалі особи, а також контактні дані суб,єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з розміщенням такої інформації на офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади;

опрацювання питання щодо створення допоміжних органів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 вересня 2020 року

 

ІНФОРМАЦІЯ

про суб’єкти взаємодії з питань

запобігання та протидії домашньому насильству в Перечинському районі

 

 

 

Назва організації Керівник
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Маханець Н.Ю.
Районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді Країло Т.В.
Служба у справах дітейрайдержадміністрації Пузакулич О.І.
Інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Перечинського відділу поліції Ужгородського відділення поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області Мушак О.І.
Комунальнаустанова„Інклюзивно – ресурсний  центр” Перечинської районної ради Закарпатськоїобласті Головей І.Р.
Комунальненекомерційнепідприємство „Перечинськарайонналікарня” Перечинської районної ради Закарпатськоїобласті Данилаш В.В.
Комунальненекомерційнепідприємство „Перечинський районний Центр первинної медико-санітарноїдопомоги” Перечинської районної ради Закарпатськоїобласті Малишко Ю.Ю.
Сектор  освіти   райдержадмі- ністрації

 

Цапик В.Й.
Інформація щодо відповідальних у Перечинському районі за реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків                     
Територія (область/район/місто/ОТГ) Заступник голови ОДА/РДА/міського голови, голови ОТГ, відповідального за вказаний напрямок, ПІБ, посада, контакти Розпорядчий документ, яким визначено відповідального заступника голови та внесено зміни до розподілу обов’язків між головою та його заступниками Наявність структурного підрозділу з питань сім’ї (для ОДА/РДА) / виконавчих органів (уповноважених осіб) з питань сім’ї (для виконавчих органів міських рад та ОТГ) Кількість одиниць за штатним розписом / фактично працюючих Працівники структурного підрозділу з питань сім’ї (для РДА) / виконавчих органів з питань сім’ї (для виконавчих органів міських рад та ОТГ), ПІБ, посада, контакти Відповідальні працівники (структурні підрозділи), які проводять роботу із прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування Розпорядчий документ, яким створено/внесено зміни до Координаційної ради Інформація щодо створених та запланованих притулків для осіб, які постраждали від насильства  (якщо не передбачається – аргументи) Інформація щодо створених та запланованих мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства (якщо не передбачається – аргументи) Інформація щодо впровадження та застосування корекційних програм
Перечинський Дупин Віталій Михайловичч – перший заступник голови Перечинської районної державної адміністрації Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації №89 від 31.03.2020 року «Про внесення змін до складу районної  координаційної ради з питаньзапобігання та протидії домашньому насильству» Головою координаційної ради  визначенопершого заступника голови районної державної адміністрації Управління  соціального захисту населення Перечиської районної державної адміністрації 3 Відділ  з питань соціально-трудових відносин, у справах сім’ї, дітей та осіб з інвалідністю                   Червеняк Марія Юріївна  Бабинець Мар’яна Борисівна Ситар Мар’яна Василівна Країло Т.В. – директор РЦССМДМ; Пузакулич О.І. – начальник служби у справах діией райдержадміністрації; Мушак О.І. – інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Перечинського відділу подіції УВПГУНП в Закарпатській області; Малишко Ю.Ю. – директор КНП “ПРЦПМСД”; Данилаш В.В. – директор КНП “Перечинська районна лікарня”; Цапик В.Й. – завідувач сектору освіти райдержадміністрації; Бабинець М.Б. – головний спеціаліст відділу з питань соціально-трудових відносин, у справах сім’ї, дітей та осіб з інвалідністю УСЗН Перечинської РДА Розпорядження голови районної державної адміністрації №89 від 31.03.2020 року «Про внесення змін до складу районної  координаційної ради з питаньзапобігання та протидії домашньому насильству»

 

 

 1. Укласти договір з «ПриватБанком» про відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та соціальної картки.
 2. Звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання/перебування із спеціальною заявою та пакетом документів протягом 12 місяців від дня народження дитини.

Документи, які треба подати:

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– копія рішення про влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

– довідка з пологового будинку про неотримання «пакунка малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Заяву та документи можна подати в електронному вигляді.

Витрачати кошти компенсації можна протягом року, але у визначених закладах торгівлі або через інтернет для придбання визначених речей: дитячих товарі та товарів для породіллі.

 

 

До уваги пільговиків та отримувачів житлових субсидій

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» та листа Міністерства соціальної політики України від 04.09.2020 №12560/0/2-20/56 доводимо до відома наступну інформацію.

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу .

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).

Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації (м. Перечин, вул. Ужанська, 19, ІІ поверх) про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

 

 

Начальник управління                                                               Наталія МАХАНЕЦЬ

 

Затверджено Порядок та умови реалізації пілотного проекту щодо отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020р. № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ» на період з 1 вересня 2020 р. по 31 грудня 2021 р. запроваджується дія пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за участю акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” (далі ― пілотний проект).

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” становить 5 тис. гривень і фінансується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

ДОВІДКОВО.

Порядок та умови реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках.

 1. Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) (далі ― отримувач) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.
 2. Грошова компенсація не виплачується в разі:

відмови від новонародженої дитини;

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;

отримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

3.Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання:

1) дитячих товарів:

засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;

дитячого одягу та взуття;

дитячого харчування;

дитячого посуду;

дитячих іграшок;

текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;

2) товарів для породіллі:

прокладок для лактації;

прокладок післяпологових.

 1. Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк” (далі — уповноважений банк), на підставі укладеного між Мінсоцполітики та уповноваженим банком договору про взаємодію.

Примірна форма договору про відкриття спеціального рахунка затверджується уповноваженим банком за погодженням з Мінсоцполітики.

 1. Призначення грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчими органами міських, міст обласного значення, районних у містах рад (далі ― структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) за місцем проживання або місцем перебування отримувача.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Грошова компенсація за місцем перебування призначається за умови її неотримання за місцем проживання отримувача. Перевірка відомостей щодо неотримання грошової компенсації проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

 1. Для призначення грошової компенсації отримувач подає (надсилає) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради обʼєднаної територіальної громади (далі ― виконавчий орган місцевої ради):

заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;

документи (відомості) у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цих Порядку та умов.

 1. До заяви у паперовій формі отримувач додає такі документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ― копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

2) копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

4) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

5) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

6) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

7) довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

 1. До заяви в електронній формі отримувач додає фотокопії:

1) свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ― фотокопію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

2) посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);

4) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

5) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

6) довідки з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

 1. Відомості в електронному вигляді без подання фотокопії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 9 цих Порядку та умов, надаватимуться через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.
 2. На заяву та документи (відомості), що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові отримувача, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.
 3. Заява разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації, що подається до виконавчого органу місцевої ради, приймається уповноваженими особами, які визначені виконавчим органом місцевої ради, та передається відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації приймаються особами, уповноваженими виконавчими комітетами сільських і селищних рад і передаються ними відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

 1. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

розглядають подані документи (відомості), передбачені пунктами 7―9 цих Порядку та умов;

перевіряють видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”  ― у разі народження дитини вдома або за межами України;

протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів/відомостей, передбачених пунктами 7—9 цих Порядку та умов, приймають рішення про призначення грошової компенсації або про її відмову.

Отримувачу може бути відмовлено у призначенні грошової компенсації у разі подання не у повному обсязі документів (відомостей), передбачених пунктами 7―9 цих Порядку та умов.

 1. 13. Перерахування коштів грошової компенсації здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, укладеного Мінсоцполітики та уповноваженим банком, для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів.
 2. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі прийнятих рішень про призначення грошової компенсації та даних отримувача щомісяця до 10 числа формує реєстр отримувачів грошової компенсації і подає його Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики на підставі отриманих реєстрів отримувачів грошової компенсації формує зведений реєстр.

Мінсоцполітики не пізніше наступного робочого дня передає отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення реєстри отримувачів грошової компенсації уповноваженому банку та протягом семи робочих днів на підставі договору про взаємодію та зведеного реєстру перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти грошової компенсації для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів.

 1. Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з дня подання уповноваженому банку реєстру отримувачів грошової компенсації повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.
 2. Отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання товарів, передбачених пунктом 4 цих Порядку та умов, у суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання (далі ― заклад торгівлі), що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
  (далі ― публічний договір) шляхом укладення додаткової угоди з Мінсоцполітики про приєднання до публічного договору та внесені до реєстру учасників пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (далі ― реєстр).
 3. Мінсоцполітики розміщує на власному офіційному веб-сайті публічний договір та оголошення з пропозицією закладам торгівлі, які реалізують товари, визначені пунктом 4 цих Порядку та умов, укласти з Мінсоцполітики додаткову угоду про приєднання до публічного договору, яким, зокрема, передбачено виключні умови продажу отримувачам товарів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, за рахунок коштів державного бюджету.

Купівля товарів фінансується за рахунок коштів державного бюджету, перерахованих на спеціальний рахунок отримувача, виключно на купівлю товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов. При цьому заклад торгівлі бере зобов’язання щодо здійснення контролю продажу товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов.

 1. Заклад торгівлі приєднується до публічного договору шляхом укладення додаткової  угоди  про приєднання  до публічного  договору  та подає фотокопії установчих документів  і документів, які  підтверджують право підпису представників закладу торгівлі, на які накладається кваліфікований електронний підпис керівника закладу торгівлі або уповноваженої особи, та надсилає її Мінсоцполітики.

Після отримання Мінсоцполітики документів, визначених абзацом першим цього пункту, заклад торгівлі включається до  реєстру.

 1. Реєстр ведеться Мінсоцполітики за затвердженою ним формою.
 2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, які призначають грошову компенсацію, здійснюють контроль за її цільовим використанням, зокрема, шляхом вибіркової перевірки закладів торгівлі, що включені до реєстру.

Повернення отримувачами коштів неправомірно виплаченої грошової компенсації проводиться на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в органах Казначейства.

Протягом десяти робочих днів з дня надходження коштів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення перевіряє правомірність повернення коштів та перераховує їх на рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі.

Повернуті кошти Мінсоцполітики використовує з дотриманням бюджетного законодавства.

 1. Якщо отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не використав їхна придбання товарів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Мінсоцполітики.
 2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують і зберігають протягом п’яти років особові справи отримувачів.
 3. Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні грошової компенсації може бути оскаржено до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій або в установленому законом порядку.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу

29.07.2020 року під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови комісії Віталія Дупина відбулося засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу.

На засіданні комісії були розглянуті наступні питання:

 1. Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України та по сплаті єдиного соціального внеску станом на 01.07.2020 року.

Інформували:

Головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету №1 фінансово -економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Любов Васильовка.

Начальник Перечинської державної податкової інспекції Ужгородського управління ГУДПС у Закарпатській області Ганна Мулеса.

Керівник ДП «Ужгородське військове лісництво» Юрій Урбан. 

 1. Про стан виконання витягу з протоколу №4 від 25.06.2020 року засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу.

Інформували члени комісії відповідно до повноважень.

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

Начальник управління соціального захисту

населення Перечинської РДА                                                                  Наталія МАХАНЕЦЬ

Засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

 

29.07.2020 року в залі засідань Перечинської райдержадміністрації відбулось  засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яке проводив заступник голови районної державної адміністрації, голова робочої групи Віталій Дупин.

На порядку денному було розглянуто наступне питання:

 

 1. Про розгляд доручення Закарпатської обласної державної адміністрації 06.07.2020 року №02-05/33 за результатами наради при голові обласної державної адміністрації, яка відбулася 22 червня 2020 року, з розгляду питання про наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, з метою скорочення податкового боргу, покращення адміністрування податків, зборів та інших доходів, посилення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Інформували члени робочої групи відповідно до повноважень.

 

За наслідками засідання робочої групи прийнято відповідні рішення.

 

 

Начальник управління  соціального

захисту населення Перечинської РДА                                  Наталія МАХАНЕЦ

Мінсоцполітики оптимізує процес призначення та надання

соціальної допомоги

Міністерство соціальної політики розробило низку змін для забезпечення доступу до соціальної допомоги громадян та родин, що її потребують. Суттєві зміни торкнуться питань рівного доступу до державної допомоги, об’єктивності під час її призначення та спрощення оформлення необхідних документів.

Розроблена з цією метою постанова «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» передбачає проведення перерахунку розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 року, та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

 

Основні зміни передбачають:

затвердити порядки призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій;

встановити стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім’ї із стану бідності, в складі якої є працездатні непрацюючі особи;

надати можливість звернення он-лайн за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

уніфікувати принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

удосконалити механізм взаємодії державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення сервісного підходу та принципу максимальної доступності адміністративних послуг соціального характеру для мешканців територіальних громад;

спростити порядок тимчасової державної допомоги на дітей;

визначити умови, за наявності яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

 

Міністерство також розробляє механізми стимулювання непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення. Зокрема, родинам, що опинились у складній життєвій ситуації, надаватиметься поворотна одноразова безвідсоткова допомога на здобуття економічної самостійності та для організації підприємницької діяльності.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, ті сім’ї, які на сьогодні з об’єктивних обставин отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, збережуть право на її отримання, а розмір такої допомоги буде збільшено. «Держава послідовно посилює гарантії надання соціальної допомоги через посилення таких ключових її пріоритетів, як адресність, спрощений доступ до оформлення. Паралельно ми всебічно підтримуємо стимулюючий характер державної підтримки, прозорість та справедливість розподілу наявних ресурсів, – зазначила очільниця Міністерства.

Міністр також наголосила на своєчасності рішення про уніфікацію принципів призначення допомоги, що виключає ризики суб’єктивного характеру. «Допомога надаватиметься з урахуванням майнового стану сім’ї, порушення та зловживання, що раніше припускались на рівні комісій різних рівнів, відтепер легко відстежуватимуться», – додала Міністр.

 

Інформаційна довідка:

До 1 липня 2020 розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з усіма підвищеннями (10 % – 20 %) та надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

З 1 липня 2020 року розмір такої допомоги становитиме 130 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку:

для дітей віком до 6 років – 2 416,7 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 013,4 гривень.

Скасовано норму, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї).

З 1 липня 2020 року максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

 

Хто може бути патронатним вихователем?

 

26 січня 2016 року був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», який уперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я.

Для України це нове явище, проте в розвинутих країнах завдяки такій формі влаштування дітей практично не існує дитячих будинків.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками.

Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців.

16 березня 2017 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», як тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатна форма виховання дітей визначається главою 20 Сімейного кодексу. Актуальність теми полягає в тому що дитинство в Україні визнається загальнонаціональним пріоритетом і здійснюється з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім’ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, – за згодою), за клопотанням соціального закладу проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

За результатами навчання кандидат у патронатні вихователі та члени його сім’ї отримують довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження – рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім’ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Про надання консультації в роботі із кандидатами у патронатні вихователі, просимо звертатися до Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

Директор Перечинського РЦСССДМ              Тетяна КРАЇЛО

 

Мінсоцполітики ініціює виплату грошової компенсації вартості за неотримані „пакунки малюка”.

 

Мінсоцполітики розроблено проект постанови, яким передбачено виплата грошової компенсації вартості „пакунку малюкаˮ на дітей, які народились у 2020 році та не отримали його.

03 березня 2020 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 172 „Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка”.

Відповідно до цієї постанови у 2020 році закупка одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією- державна установа „Професійні закупівлі”.

Проте, 30.06.2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги „пакункок малюка”.

Мінсоцполітики  з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році „пакунком малюка” розроблено проект урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюкаˮ на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою.

Питання забезпечення допомогою „пакунок малюка” новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.

 

Мінсоцполітики розроблено проект постанови, яким передбачена виплата грошової компенсації вартості „пакунку малюка” на дітей, які народились у 2020 році та не отримали його.

03 березня 2020 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 172 „Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка”.

Відповідно до цієї постанови у 2020 році закупка одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією – державна установа “Професійні закупівлі”.

Проте, 30.06.2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.

Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році „пакунком малюка ” розроблено проект урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою.

Питання забезпечення допомогою „пакунок малюка” новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.

Джерело: https://www.msp.gov.ua/news/18854.html

 

 

Із 1 липня в Україні зростуть соціальні допомоги і виплати: кому і наскільки

 

В Україні з 1 липня 2020 року зросли прожиткові мінімуми і відповідно зростуть практично всі соціальні допомоги, які до них прив’язані.

Також набрав чинності підписаний Президентом України Володимиром Зеленським Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» № 646-ІХ.

Відповідно до Закону з 1 липня вводяться нові соціальні допомоги, яких досі не було. Зокрема, допомога на догляд за літніми людьми, яким виповнилося 80 років і які потребують догляду сторонніх осіб, одноразова допомога малозабезпеченим особам для старту підприємницької діяльності.

Суттєво зростуть допомоги на дітей, над якими встановлену опіку чи піклування і на дітей з інвалідністю.

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення

З 1 липня вони будуть такі:

 • для дітей віком до 6 років – 1859 грн(був 1779 грн)
 • дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн)
 • працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн)
 • осіб, які втратили працездатність –1712 грн(1638 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму органи соціального захисту населення нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня 2020 року вона не може бути меншою, ніж 549,25 грн (була 525,50 грн).

Право на цю допомогу в органах соціального захисту населення мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн 10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця впродовж 3 років.

Допомога на дітей одиноким матерям

Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Розмір допомоги буде надаватися у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

Для дітей віком до 6 років – як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 4447, 50 грн (була 3558грн ) ) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між 5545 грн (була 4436грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування семирічну дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника – 1712 грн . Розмір допомоги буде – 3833 грн (5545 грн – 1712 грн).

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у повному розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 4447,50грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 5545 грн.

Якщо дитина має інвалідність, то розмір допомоги становитиме 3,5 прожиткового мінімуму. Зокрема, максимальний розмір допомоги для дітей з інвалідністю становитиме для дітей до 6 років – 6226,50 грн, від 6 до 18 років – 7763грн (без урахування отриманих аліментів, пенсій, допомог на дитину).

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929. 50 грн (був 889.50 грн), від 6 до 18 років – 1159 грн (був 1109 грн).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

 • для працездатних осіб – 549,25 грн(було 525,50 грн),
 • для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1712 грн (було 1638 грн),
 • для дітей віком до 6 років –2416,70 грн(було 1512,15 грн),
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн(було 1885,50 грн),
 • для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –2856,10 грн(було 1786,70 грн).

Окрім того, на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, встановлено такі доплати: на дитину до 13 років – 250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 3516,48 грн (3364,64 грн), підгрупа Б – 2568.00 грн (2457 грн).

Інваліди з дитинства II групи – 1712 грн (1638 грн).

Інваліди з дитинства III групи – 1712 грн (1638 грн).

  Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 2118 грн (2027 грн).

Допомога багатодітним сім’ям

Цей вид допомоги призначається на кожну третю і наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. І виплачується вона щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.

На кожну третю і наступну дитину держава виплачує 1700 грн.

Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Ця допомога призначається непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. І лише тим, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.

Сума державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Право на соціальну допомогу мають особи, які не мають права на пенсію, та інваліди:

– чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– є малозабезпеченими особами.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Цей вид допомоги вводиться вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З липня розмір такої допомоги становитиме 684,80 грн

Допомога члену малозабезпеченої сім’ї на організацію підприємницької діяльності

Це буде одноразова безвідсоткова допомога працездатному члену малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності і виведення сім’ї з бідності, яка буде надаватися державною службою зайнятості за рахунок коштів державного бюджету. Порядок надання такої допомоги, її розмір та умови повернення визначає Кабмін.

Отримання допомоги на дітей фізичним особам ‒ підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

Урядом 01.06.2020 схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 432 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329” (далі ‒ постанова), якою урегульовано питання отримання допомоги на дітей фізичним особам ‒ підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, з числа осіб, які:

згідно законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пенсіонери та особи з інвалідністю);

зареєструвались, як фізичні особи ‒ підприємці у січні-березні 2020 року.

Звертаємо увагу, що допомога на дітей зазначеним особам, які звернулись за її призначенням у травні-червні 2020 року, призначається та виплачується, починаючи з травня 2020 року. При цьому зазначені особи при зверненні за допомогою на дітей не надають довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).

Водночас, постановою уточнено право на отримання допомоги на дітей особами, які до березня 2020 року (включно) змінили та перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку, а також встановлено право звернення за допомогою лише одного з батьків (опікунів), з яким проживає дитина.

Допомога особі, що доглядає за важкохворою дитиною,

якій не встановлено інвалідність

Умови та порядок призначення державної допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 ‟Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

  Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі – законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

   Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, до органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

   1. Заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики.

   2. Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

   3. Документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї).

   4. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі – довідка про захворювання дитини).

   Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення, на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

   Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

   У разі, коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

   Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, встановлено у 2020 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривень, з 1 грудня – 1 769 гривень.

  Перелік захворювань, які дають право на отримання державної допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161 „ Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність”.

 

Засідання координаційної ради з питань запобігання

та протидії домашньому насильству

 

11.06.2020 року під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови комісії Віталія Дупина відбулося засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству

 

На засіданні комісії були розглянуті наступні питання:

 1. Про роботу сектору освіти райдержадміністрації з питань запобігання та протидії домашньому насильству та проведення тижня правових знань в загальноосвітніхшколах району

Інформував:

Завідувач сектору освіти райдержадміністрації Владислав Цапик.

Сектором освіти райдержадміністрації, керівниками закладів освіти району, педагогічними працівниками забезпечується неухильне виконання Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

У закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району здійснюється інформаційно-просвітницька, профілактична та методична робота щодо формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей та молоді, розроблено план дій з профілактики насильства серед неповнолітніх та запроваджено систему постійного відслідковування випадків насильства серед дітей та учнівської молоді, виявлення дітей-агресорів.

Одним із найважливіших напрямів профілактичної діяльності, спрямованої на протидію насильству є просвітницька робота серед дітей та молоді, яку проводять фахівці психологічної служби.

Керівниками закладів освіти,  фахівцями психологічної служби, класними керівниками проводиться  планомірна та систематична роботи щодо ознайомлення здобувачів освіти зі своїми правами, для уникнення ситуацій їх порушення, для можливості захисту, відновлення порушених прав, поваги прав інших людей, сприяння формуванню високого рівня правової культури.  Використовуються різні форми роботи.

Одночасно робота з профілактики насильства  проводиться з педагогічними працівниками та батьківською громадськістю.

На допомогу батькам підготовлено інформаційні матеріали  з питань профілактики насильства, пам’ятки щодо безконфліктного спілкування з дітьми, визначення ознак насильства і знущань над дитиною та її агресивної поведінки.

 

 1. Про розгляд листа департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації від 30.04.2020 року №1777/03.2-09 щодо плану організаційних та практичних заходів взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в умовах запровадження карантинних заходів в державі та Закарпатській області, затверджений 24.04.2020 за результатами відео селекторної наради, що відбулася 17.04.2020 у ГУНП в Закарпатській області.

 

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

 

Начальник управління соціального захисту

населення Перечинської РДА                                                    Наталія МАХАНЕЦЬ

Що робити, якщо Ви страждаєте від домашнього насильства?

1. ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ «15-47» АБО ЗА НОМЕРОМ «102»

На гарячій лінії «15-47»:

надаються юридичні, психологічні та інформаційні консультації чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства;

надається психологічна допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям.

  За номером «102»:

Поліцейський уповноваженого підрозділу поліції прийме заяву чи повідомлення про факт вчинення домашнього насильства у будь-якій формі та складе протокол про адміністративне правопорушення.

2. Якщо Ви стали жертвою домашнього фізичного або сексуального насильства навіть коли у Вас немає видимих ознак ушкоджень – вирушайте до закладу охорони здоров’я, щоб своєчасно зафіксувати тілесні ушкодження та визначити ступінь їх тяжкості.

3. У разі вчинення домашнього фізичного насильства, бажано негайно звернутись до поліцейського уповноваженого підрозділу поліції для складання письмової заяви про вчинення кримінального правопорушення.

15-47 – Гаряча лінія з попередження домашнього насильства в Україні

 

Виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до 9 травня

 

Управління соціального захисту населення Перечинської райдержадміністрації забезпечує своєчасну виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до 9 травня.

Порядок виплати даної допомоги у 2020 році визначений постановою КМУ від 19.02.2020 № 112 „Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”.

Зокрема, станом на 20.05.2020 року щорічну разову грошову допомогу вже отримали 275 ветеранів війни на загальну суму 433810,00 гривень.

Максимальний розмір допомоги – 4120,00 грн. (до прикладу для осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Мінімальний розмір допомоги – 570,00 грн.

Розмір допомоги залежить від відповідного статусу особи (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни тощо).

Начальник   управління                                                 Наталія МАХАНЕЦЬ

 

Кабмін визначив умови призначення і виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

5 травня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми” щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців 1-2 групи, які мають дітей віком до 10 років.

Виплата допомоги на дітей ФОПам, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, запроваджується на період карантину, встановленого постановою № 211, та на один місяць після дати його скасування.

Кому призначається та виплачується допомога?

Допомога на дітей призначається і виплачується ФОПам, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили ЄСВ за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи – підприємця.Допомога на дітей призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Хто призначає та виплачує допомогу на дітей?

Призначають і виплачують допомогу на дітей структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання ФОПа (далі – заявник).

Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірку відомостей щодо неотримання допомоги проводять органи соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

У якому розмірі виплачується допомога на дітей?

Допомога призначається одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

У разі досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

Які документи необхідно подати/надіслати?

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком до Порядку в паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі уповноваженого банку та необхідні документи/відомості в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник подає:

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідку з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі заявник подає:

фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, П. І. Б. дитини, П. І. Б. батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

фотокопію рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про П. І. Б. заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

Якщо до заяви, поданої в паперовій формі, не додано всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.

Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядає орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

Перевірка належності ФОПа до першої або другої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Про призначення допомоги на дітей чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).

Коли виплату допомоги на дітей припинять і кому не призначать?

Виплата допомоги на дітей припиняється в разі:

позбавлення отримувача батьківських прав;

відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;

смерті дитини;

смерті отримувача.

Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.

Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”.

Отримувач допомоги на дітей у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це органам соціального захисту населення. 

Одержання отримувачем інших видів допомоги, за винятком компенсації послуги “муніципальна няня”, не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.

 

 

 

До уваги отримувачів різних видів державної соціальної допомоги, пільг та субсидій

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації повідомляє, що на період карантину прийом заяв із призначення різних видів державної соціальної допомоги, пільг та субсидій буде здійснюватися через поштову скриньку, яка розміщена при вході у адміністративну будівлю за адресою89200, м. Перечин, вул. Ужанська, 19, а також засобами поштового зв’язкута через уповноважених  осіб сільських рад. Телефон для контактів:2-24-39.

Бланки заяв та декларацій, зразки для їх заповнення додаються?

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг;

заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі;

 

 

Пакунок малюка

З вересня 2018 року в Україні реалізується пілотний проект «Пакунок малюка», який є адресною безповоротною соціальною допомогою, що надається у натуральній формі додатково до грошової допомоги на народження дитини. Мета проекту – знизити фінансове навантаження на родину новонародженого, забезпечити належний догляд за дитиною. Комплектація і закупівля пакунків малюка до 2020 року проводилася управлінням організації Об’єднаних націй з обслуговування проектів в межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги. Як свідчить практика, проект досягнув мети і отримав схвальні відгуки від родин новонароджених. За цей час так звані бебі-бокси суттєво змінилися, покращувалась якість предметів, збільшилась їх кількість із 30 до 70 позицій, збільшено розміри одягу, що дасть можливість використовувати їх довший термін.  І сам проект «Пакунок малюка» перестав бути пілотним.

Але життя не стоїть на місці. Відповідно до рішення Уряду, з 2020 року закупівля одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” буде здійснюватися централізованою закупівельною організацію за рахунок коштів державного бюджету через систему електронних закупівель. А організація та проведення тендеру, визначення переможця та організація формування “пакунку малюка”, його доставка до отримувачів займає певний час. За найсприятливіших умов, перші бебі-бокси, придбані за новою процедурою,  дійдуть до отримувачів у червні 2020 року. А за оперативною інформацією з регіонів, “пакунків малюка”, придбаних  у 2019 році, вистачить до кінця березня – травня 2020 року

У разі відсутності в закладі охорони здоров’я “пакунка малюка” на день виписки новонародженої дитини рекомендуємо звернутися до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із відповідною заявою.

Хочемо вас запевнити – всі  новонароджені отримають бебі-бокси.

Уряд робить все можливе, щоб мінімізувати незручності, які виникають у зв’язку із змінами.

«Що необхідно знати про туберкульоз»

Днями працівниками  Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  проведено інформаційно-профілактичний захід для учнів 9 класу в Перечинській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів . Захід проведено на тему: «Що необхідно знати про туберкульоз». При проведені заходу висвітлювалися питання: властивостей мікобактерії туберкульозу, джерел інфекції та проявів захворювання на туберкульоз, вчасного виявлення туберкульозу, правил запобігання захворюванню. Метою такого заходу є підвищення інформованості учнів про глобальну епідемію туберкульозу, а також зусилля з ліквідації цього захворювання. Під час проведення заходу діти мали змогу поділитися своїми знаннями та отримали нові знання про шляхи передачі туберкульозу, методи профілактики хвороби, про групи ризику, основні симптоми та що необхідно робити при виявлені симптомів. Тематика та форма проведення заходу підбиралися з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей дітей і спрямовувалась на те, щоб учасникам було цікаво, повчально  а найголовніше – результативно.

 

 

Директор  Перечинського районного

центру  соціальних служб для сім’ї ,

дітей та молоді                                                                 Тетяна Країло

Засідання координаційної ради з питань запобігання

та протидії домашньому насильству

 

27.02.2020 року під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації, голови комісії Віталія Дупина відбулося засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству

 

На засіданні комісії були розглянуті наступні питання:

 1. Про роботу РЦСССДМ з питань профілактики запобігання та протидії домашньому насильству та служби у справах дітей райдержадміністрації щодо своєчасного виявлення дітей над якими вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза вчинення насильства

Інформували:

директор районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді Країло Т.В.

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Пузакулич О.І.

Протягом 2019 року Перечинським РЦСССДМ спільно з службою у справах дітей райдержадміністрації, Перечинським РС філії “Центр пробації” в Закарпатській області проводилася та продовжується з початку 2020 року робота, направлена на проведення профілактичних заходів з попередження вчинення насильства в сім’ї.

При Центрі працює спеціалізоване формування мобільно-консультаційний пункт для здійснення іфнормаційної-просвітницької та соціально-профілактичної роботи з сім’ями та дітьми в сільській місцевості. Протягом 2019 року в навчальних закладах району, Обласному соціальному центрі матері та дитини, Обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівниками Перечинського РЦСССДМ проведено 8 інформаційно-просвітницьких заходів. Соціальні послуги надавалися через групове та індивідувальне консультування. Груповою роботою охоплено 74 особи та надано 12 індивідуальних послуг. Заходи проводилися на тему: “Скажи НІ! Насильству”; “Stop Булінгу!”; “Насилля. Торгівля людьми. Алгоритм дії”; “Я маю право на дружбу. Поважаю себе, поважаю інших”. До Перечинського РЦСССМДМ особи, які зазнали жорстокості та насильства в сім’ї протягом 2019 року та з початку 2020 року не зверталися.

Службою у справах дітей спільно з працівниками сектору кримінальної поліції у справах дітей, працівниками ЦСССДМ у населених пунктах району здійснюються систематичні перевірки умов утримання і виховання дітей у сім’ях. Під час здійснення перевірок проводиться профілактична робота з сім’ями, яка включає в себе профілактичні бесіди з батьками, або особами що їх замінюють щодо належного виконання ними батьківських обов’язків, а також недопустимості вчинення насильства над дітьми. Всього здійснено 44 рейди. Службою у справах дітей вживаються всі необхідні заходи по виявленню та облікуванню дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства, або існує реальна загроза його вчинення. Протягом 2019 року та з початку 2020 року звернень та повідомлень з питань насильства у сім’ї до служби у справах  дітей не надходило.

 

 1. Про розгляд листа Закарпатської обласної державної адміністрації від 31.01.2020 року №06-17/313 щодо координації дій суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, для забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства.

 

 1. Про розгляд розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року №69 “Про регіональний план заходів на 2020-2024 роки щодо реалізації норм Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

 

За результатами засідання комісії винесено та прийнято ряд рекомендаційних рішень.

 

Начальник управління соціального захисту

населення Перечинської РДА                                                                  Наталія МАХАНЕЦЬ

Робота групи взаємопідтримки для прийомних батьків та бітьків-вихователів

 

Організація роботи групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів сприяє вирішенню багатьох актуальних питань, пов’язаних із вихованням дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, наданням ефективної та оперативної підтримки батькам.

Так, 26 лютого 2020 року спеціалісти Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели групу взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів на тему: «Недопущення випадків загрози життю та здоров’ю дітей». Батьків поінформовано про можливий негативний вплив сучасного інформаційного простору на психологічне та фізичне здоров’я дитини, практику застосування безпеки дітей в інформаційному просторі, протидію булінґу, неприпустимість залишення дітей без нагляду.

Під час заходу батьки ділились певним позитивним досвідом з виховання прийомних дітей, дітей-вихованців та шляхи вирішення проблем, які виникають у процесі функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Завдяки участі у роботі групи взаємопідтримки батьки-вихователі та прийомні батьки набувають нові навички та вміння у вихованні дітей, навчаються поліпшувати стосунки з дітьми, підвищують впевненість у собі. Обмін досвідом, взаємна емоційна підтримка сприяють позитивним змінам у функціонуванні сімей.

 

Директор Перечинського РЦСССДМ                                                                           Тетяна Країло

Відбулося засідання круглого столу

25 лютого 2020 року відбулося засідання круглого столу щодо соціальної підтримки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Захід проведено за участю працівників Перечинського РС філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області , Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Перечинської районної філії Закарпатського обласного центру зайнятості та працівників служби у справах дітей райдержадміністрації. Участь у роботі засідання взяв перший заступник голови Перечинської райдержадміністрації Віталій Дупин. Він висловив сподівання, що ця зустріч допоможе у вирішенні низки проблемних питань, зокрема, у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими. Представники кожної зі служб, присутніх на нараді, розповіли про послуги, які надаються даним категоріям осіб та визначили план подальших спільних дій у напрямку роботи із засудженими.

Підбиваючи підсумки зустрічі, присутні акцентували увагу на плідності проведення круглого столу, важливості соціального партнерства у процесі соціально-виховної роботи з особами, засудженими до покарань, які не пов’язані з позбавленням волі та соціалізації і адаптації осіб, які звільнені з місць позбавлення волі.

Директор Перечинського районного центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді                                                           Тетяна Країло

Р Е Є С Т Р

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних

договорів, змін і доповнень до них

п/п

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

1

Зміни і доповнення до колективного договору між керівництвом та профспілковим комітетом комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико – санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

26.12.2018

2018-2023

Некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико – санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області

вих.№ 109/2019

від 28.10.2019

вх.№ 1463/01.1-01

від 28.10.2019

9

06.11.2019 р.

1394/01.1-01

від 06.11.2019

2

Зміни та доповнення до колективного договору між роботодавцем та трудовим колективом дочірнього підприємства «ДЖ. Д.Ф. Сервіс ЛТД»

01.01.2019

2019-2023

Дочірнє підприємство „ДЖ ДФ СЕРВІС ЛТД”

вих.№ 158

від 03.12.2019

вх.№ 1658/01.01.1-01

від 03.12.2019

10

11.12.2019

1558/01.1-01

від 11.12.2019

3

Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом товариства з обмеженою відповідальністю «Самвер»

01.01.2019

2020-2021

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самвер»

вих. № 191

від 11.12.2019

вх. № 1704/01.1-01

від 11.12.2019

11

18.12.2019

1585/01.1-01

від 18.12.2019

4

Зміни та доповнення до колективного договору між керівництвом та первинною профспілковою організацією ДП «Ужгородське військове лісництво»

05.10.2018

2018 – 2020

ДП «Ужгородське військове лісництво»

вих. № 500

від 20.12.2019

вх. № 1760/01.1-01

від 20.12.2019

12

26.12.2019

1617/01.1-01

від 26.12.2019

5

Колективний договір між керівництвом та трудовим колективом ТОВ «Нафтосервіс»

01.01.2020

2020-2022

ТОВ «Нафтосервіс»

вих. № 354 від 24.12.2019

вх. №  1778/01.1-01

01

33/01.1-01

від 10.01.2020

6

Колективний договір між керівництвом та профспілковою організацією Перечинської міської ради

02.01.2020

2020-2024

Перечинська міська рада

вих. № 74/01-14 від 23.01.2020

вх. 226/01.1-01

02

136/01.1-01

від 03.02.2020

7

Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом Сімерської гімназії Перечинської міської ради

02.01.2020

2020-2024

Сімерська гімназія Перечинської міської ради

вих. № 06/01-20 від 12.02.2020

вх.. 317/01.1-01

03

185/01.1-01

від 03.02.2020

8 Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Перечинського ЗДО (ясла – сад) «Теремок»

К.Д. Теремок

 

 

02.01.2020

2020-2025

 

Про реєстрацію колект.договору Теремок

вих. № 9 від 10.03.2020

вх.№ 523/01.1-01 від 12.03.2020

 

 

№ 04

 

№ 321/01.1-01

Від 18.03.2020

9 Зміни і доповнення до колективного договору між керівництвом та профспілковим комітетом ДП «Перечинський лісгосп» на 2018-2020 роки

ДП Перечинський лісгосп

 

З 18.03.2020 р

лист   про реєстрацію договору

Державне підприємство «Перечинський лісгосп»

вих. № 143 від 07.04.2020 р.

вх. № 723/01.1-01

 

 

№ 05

 

 

№ 404/01.1-01

від 16.04.2020

10. Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом КНП «Перечинська районна лікарня Перечинської районної ради» на 2020-2023 роки

Колективний договір

13.08.2020 р.

2020-2023

 

КНП «Перечинська районна лікарня Перечинської районної ради»

вих. №1292/2020 від 14.08.2020 р.

их. № 1496/01.1-01 від 14.08.2020

Лист на КНП

 

 

№ 06

 

№995/01.01-01

від 17.08.2020

11. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Сімерського дошкільного навчального закладу на 2020-2025 роки

кол договір сімер днз

03.08.2020

2020-2025

лист ДНЗ про реєстрацію договору

Сімерський ДНЗ

вих. №14 від 14.08.2020 р.

вх. №1497/01.1-01 від 14.08.2020

№ 07 №996/01.1-01 від 17.08.2020
12. Колективний договір між керівництвом та трудовим колективом Обласного соціального центру матері та дитини на 2020-2024 роки

обласний соціальний центр матері і дитини

19.08.2020

2020-2024

Облцентр про реєстрацію договору

Обласний соціальний центр матері та дитини

вих.№ 01-12/175 від 02.09.2020 р.

вх. №1606/01.1-01 від 02.09.2020р.

№ 08 №1048/01.1-01

від 03.09.2020

13. Колективний договір між керівництвом та профспілковою організацією КП «Комунальник»

Колективний договір комунальник 2020-2025

25.09.2020р.

2020-2025

лист про реєстрацію договору

КП «Комунальник»

вих.№ 415 від 20.10.2020 р.

вх.№ 1975/01.1-01 від 21.10.2020

№ 09 №1220/01.1-01

від 23.10.2020

14. Колективний договір між керівництвом та профспілковим комітетом Перечинського професійного ліцею на 2020-2024 роки

Колективний договір 2020-2024 (1)

20.11.2020 р

2020-2024

Перечинський професійний ліцей

вих. № 237 від 26.11.2020р.

вх. № 2195/01.1-01 від 27.11.2020

№ 10 № 1327/01.1-01

від 30.11.2020


Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією „Прометеус” та Асоціацією „Інформаційні технології України” (далі – Асоціація) підписали Меморандум про співпрацю та презентують соціальний проект „Ти можеш усе! Можливості безмежні” (далі – Проект).
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує.

Меморандум підписано з метою об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України в рамках цілей Міністерства соціальної політики у сфері підвищення якості навчання людей з інвалідністю і сприяння у подальшому їх працевлаштуванні в ІТ – компанії.

Проект складається з повного циклу надання можливості усім бажаючим особам з інвалідністю навчатись безоплатно на онлайн курсах та по закінченню навчання прийняти участь у конкурсах на вакантні посади в провідних ІТ- компаніях України.

Проект триватиме наступні півроку у кілька етапів. Реєстрація охочих взяти участь у проекті відбуватиметься з 5 лютого 2020 року. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов’язкові курси і, за власним бажанням, декілька додаткових курсів.

Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.

 

Звіт

про роботу Перечинського районного територіального центру соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг) за 2019рік

        

Станом на 01.01.2020 року, для належного та якісного забезпечення потреб населення в соціальних послугах, у межах наявних можливостей, при територіальному центрі функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Створення (відкриття) нових відділень, об’єднання з іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги, передача територіальних центрів ОТГ у звітному році не проводилась.

За 2019 рік бюджетні асигнування загального фонду складають 2551830,48 грн., доходи від надання послуг (виконання робіт) – 10490,16 грн., інші доходи від необмінних операцій (отримання благодійних внесків, грантів та дарунків) – 608822,20 грн.

У 2019 році за елементами витрат фактичні видатки становлять 3153456 грн., в тому числі:

– витрати на оплату праці – 1956424 грн.;

– відрахування на соціальні заходи – 431554 грн.;

– матеріальні витрати – 761206 грн.;

– амортизація – 3102 грн.;

– інші витрати – 1170 грн.

Залишок коштів на рахунках казначейства становить 14220,59 грн., в тому числі: на спеціальному реєстраційному рахунку для обліку, як плата за послуги – 14155,27 грн., на спеціальному реєстраційному рахунку для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 65,32 грн.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська і кредиторська заборгованість за загальним і спеціальним фондом відсутня.

Структура та штатний розпис територіального центру затверджена Розпорядженням голови Перечинської РДА в кількості 31 штатна одиниця.

У звітному році за рахунок  благодійних внесків, грантів та дарунків надійшло  608822,20 грн., а саме:

– предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60903,97 грн.;

– продукти харчування -547918,23 грн.

Станом на 01 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

На території населених пунктів, на які поширюються повноваження територіального центру, громадяни забезпечуються соціально-економічними послугами та послугами догляду вдома. За період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року структурними підрозділами територіального центру виявлено 747 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із загальної кількості виявлених громадян обслужено 713 осіб, що складає 95,5 % відсотків ефективності. У 2019 році ефективність роботи територіального центру збільшилася на1,5 % у порівнянні з показниками 2018 року.

Відділення соціальної допомоги вдома

Відповідно до Положення про відділення соціальної допомоги вдома та Державного стандарту догляду вдома, протягом звітного року відділенням виявлено 132 одиноких громадян, не здатних до самообслуговування, з яких: 27  осіб з інвалідністю; 49 осіб віком 80 років і старші; 8  осіб з Vгрупою рухової активності. Середнє навантаження на одного соціального робітника становило 8 осіб. У 2019 році надано 32586 соціальних послуг догляду вдома на безоплатній основі та 497 платних послуг догляду вдома на загальну суму 8,3 тис. грн.

Відділення організації надання адресної натуральної

та грошової допомоги

За 2019 рік відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужено713 осіб, що на 4,7% більше ніж у 2018році.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є організація роботи з підприємствами, установами, підприємцями району та співпраця з благодійними організаціями. Через відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги протягом 2019 року, завдяки співпраці з благодійними організаціями вдалося додатково залучити надходження в натуральній формі (гуманітарну та благодійну допомогу) на суму 608822,20 гривні.

Надходження благодійної допомоги:

– ЗОБФ, «Дім Милосердя» м. Ужгород – одягу та взуття б/в на суму 27261,14 грн,  продуктові набори – 29307,90 грн.,  заморожені обіди – 361949,78грн.;

– ПАТ «Комінвестбанк» -благодійні кошти в сумі 2000,00 грн. (для закупівлі пасхальних продуктових наборів);

– Ужгородське військове лісництво – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн. (на закупівлю пасхальних продуктових наборів);

– БФ «Фонд Фреда в Україні» – продуктові набори на суму 97294,80грн.;

– ЗОБФ «Співчуття» – одягу та взуття б/в на суму 17178,25грн., продукти харчування (борошно, оцет, овочева та фруктова суміш, печиво, консерви із капусти та огірків) – 28814,75 грн.;

– БФ «АРМЕНХЕЛП» – одягу та взуття б/в на суму 10634,58 грн., овочеві консерви – 4151,00 грн., пральний порошок – 5830,00 грн.

–  Фізичної особи Русін Ю. А. надійшли пасхальні продуктові набори на суму 2000,00 грн., та м’ясні консерви на суму 17400, 00 грн., що були передані фізичною особою.

– Фізичними особами – підприємцями Данча О.М. та Когут І.Ю. було надано 100 пасок на суму 3000,00 грн.

Через відділення адресної допомоги у 2019 році надано адресну натуральну допомогу у вигляді :

 • продовольчими товарами забезпечено 238 осіб на суму 185,8 тис.грн.;

–   предметами медичного призначення (підгузки) забезпечено 25 громадян на

суму 2,3 тис.грн.;

-промисловими товарами забезпечено 188 осіб на суму 58,2 тис. грн.;

-замороженими обідами щотижня забезпечувались 155 громадян на загальну суму 361949,78 грн.

Загальна кількість громадян, яким у 2019 році надавалися швацькі послуги за плату становить 29 осіб. Сума коштів, що надійшли від надання платних послуг пошиття та ремонту одягу за рік склала 2,2 тис. грн.

У звітному році Перечинським районним територіальним центром забезпечено проведення низки заходів, а саме:

– до великодніх свят 233 громадян, які обслуговуються територіальним центром, забезпечено паскою та 278 осіб – продуктовими наборами;

– до Дня людей похилого вікута до Міжнародного дня людей з інвалідністю,громадян, які обслуговуються відділеннями територіального центру забезпечено постільною білизною, продуктами харчування, миючими засобами;

– до Різдвяних свят, завдяки співпраці з благодійними організаціями, 160 осіб отримали продуктові набори.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості соціальних послуг” Перечинським територіальним центром було проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг в період з 15.01.2019 р. по 30.11.2019 р.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги догляду вдома.

При проведенні внутрішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальної послуги, професійність.

За результатами внутрішнього моніторингу випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно – правовихактів, що регулюють надання соціальних послуг з боку персоналу територіального центру не встановлено. За період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року скарг на неналежне соціальне обслуговування, порушення порядку надання соціальних послуг до територіального центру та вищестоящих організацій не надходило, працівники до дисциплінарної відповідальності не притягались.

Отже, за результатами внутрішнього контролю, територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. Інформація щодо результатів внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг надана  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та розміщена на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації.

 

 

В. о. директора                                                             Світлана МАЗНІЧКО

 

 

Аналітична записка

щодо проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

Перечинського районного територіального центру соціального

 обслуговування (надання соціальних послуг)

за 2019 рік

           На виконання наказу Міністерства соціальної політики від 27.12.2013 року № 904 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості соціальних послуг” Перечинським територіальним центром було проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг в період з 15.01.2019 р. по 30.11.2019р.

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг наказом директора територіального центру від 02.01.2019 року № 07/01-04 утворено Комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. До складу комісії входять керівники та працівники структурних підрозділів територіального центру. Затверджено план проведення перевірки якості соціальних послуг.

З метою належної організації та проведення моніторингу комісія працювала поетапно:

–  збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг;

– проведено анкетування,опитування отримувачів соціальних послуг та  розглянуто отримані дані;

– здійснено узагальнення результатів;

– визначено заходи щодо покращення стану надання соціальних послуг.

На обліку в територіальному центрі перебуває 747 осіб із яких:

– громадяни похилого віку – 540 осіб;

– особи з інвалідністю – 265 осіб;

– громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах (ВПО) – 7 осіб.

Із загальної кількості виявлених 747 громадян обслужено відділеннями  територіального центру 713 осіб, що становить 95,0 відсотків ефективності.

До складу територіального центру входять 2 відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг в Перечинському районному територіальному центрі проводились за наступними показниками:

Анкета опитувальника заповнювалась з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляду вдома. В опитуванні взяли участь 98 (дев’яносто вісім) отримувачів соціальної послуги. Проаналізовано характер звернень, які реєструвались у журналі обліку особистого прийому громадян. За проведення оцінки скарг не зареєстровано.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги догляд вдома.

При проведенні внутрішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів – 100%). Всі особові справи громадян містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги, своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування 98 (дев’яносто вісім) опитаних задоволені рівнем надання соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного та фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Скарг стосовно надання соціальних послуг від громадян не надходило.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаються вчасно, протягом 14 календарних днів з моменту подачі заяви отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів . Надалі повторне визначення індивідуальних потреб здійснюється один раз на півроку. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно, а строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: будівля в якій розміщується Перечинський районний територіальний центр відповідає будівельним, технічним, санітарно – гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки іншим нормам та критеріям, які встановлюють єдині вимоги до суб’єкта, що надають соціальні послуги. Наявна необхідна кількість приміщень для здійснення заходів із надання соціальних послуг (кімнати для консультування, зберігання професійної документації, адміністративної роботи тощо). Приміщення забезпеченні телефонним зв’язком, інтернетом і є повністю придатними для перебування й надання соціальних послуг та роботи персоналу. У приміщенні територіального центру наявні інформаційні стенди на яких розміщено інформацію про заклад, правила та порядок соціального обслуговування. Розроблено інформаційні картки соціальних послуг. Інформація також періодично розміщується на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації.

Повага до гідності отримувачів соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкети опитування) та проведених опитувань отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків та зберігають конфіденційну інформацію отриману в процесі виконання обов’язків. Випадків порушення договору не виявлено.

            Професійність: штатний розпис перечинсьекого районного територіального центру проведений у відповідність до Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 року № 753.

Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису – 31. Із загальної кількості фактично зайняті – 27 штатних одиниць. Рівень кваліфікації, освіти та професійної підготовки персоналу повністю відповідає кваліфікаційним вимогам. Із 17 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома 11 осіб з професійно – технічною освітою, 6 працівників отримали повну загальну освіту, завідувач відділення – вища освіта за кваліфікацією спеціаліст. В територіальному центрі для всіх посад розроблено та затверджено інструкції. Посадові інструкції розроблено у відповідності до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ,,Випуск 80 Соціальні послуги ”. На кожного працівника ведеться особова справа. Щороку кожен соціальний робітник вчасно проходить медичний огляд. Один раз на місяць з соціальними робітниками проводяться робочі наради з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг та інші питання.

Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальної послуги проводилася і за кількісними показниками: скарг у журналі особистого прийому громадян не виявлено, всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Якісні показники якості надання соціальних послуг

Показники якості Від 80% до 100% добре Віл 51% до 79% задовільно Від 0% до 50% незадовільно
Адресність та індивідуальний підхід «Добре»
Результативність «Добре»
Своєчасність «Добре»
Доступність «Добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «Добре»
Професійність «Добре»

Кількісні показники якості надання соціальних послуг

Показники кількості Від 0% до 20% Від 21% до 50% Від 51% до 100%
Кількість скарг та результат їх розгляду
Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома «Добре»

Оцінка якості соціальної послуги в цілому.

Узагальнений статус Рекомендації по роботі з субєктом, що надає соціальну послугу
« Добре » Продовжувати роботу з суб’єктом

 

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділенням соціальної допомоги вдома, плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляду вдома за наступним напрямком:

– продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

– підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

– продовжувати інформаційну – роз’яснувальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування;

– проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів соціальних послуг.

 

 

Директор                                                                                                І.ЯНЦО

Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією „Прометеус” та Асоціацією „Інформаційні технології України” (далі – Асоціація) підписали Меморандум про співпрацю та презентують соціальний проект „Ти можеш усе! Можливості безмежні” (далі – Проект).

Меморандум підписано з метою об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України в рамках цілей Міністерства соціальної політики у сфері підвищення якості навчання людей з інвалідністю і сприяння у подальшому їх працевлаштуванні в ІТ – компанії.

Проект складається з повного циклу надання можливості усім бажаючим особам з інвалідністю навчатись безоплатно на онлайн курсах та по закінченню навчання прийняти участь у конкурсах на вакантні посади в провідних ІТ- компаніях України.

Проект триватиме наступні півроку у кілька етапів. Реєстрація охочих взяти участь у проекті відбуватиметься з 5 лютого 2020 року. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов’язкові курси і, за власним бажанням, декілька додаткових курсів.

Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень – на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі – конкурси на вакантні посади.

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider